X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 17:37

تحلیل سیستم اطلاعات انبار

تحلیل سیستم اطلاعات انبار


مقدمه‌:

هدف‌ از تشکیل‌ و ایجاد انبارها، چه‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، تأمین‌ ونگهداری‌ کالاهای‌ مورد نیاز سازمان‌ است‌ و انبارداری‌ به‌ کلیه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ تهیه‌ و نگهداری‌ وسپس‌ تحویل‌ مواد و اقلام‌ مورد نیاز سازمان‌ در زمان‌ مناسب‌، اطلاق‌ می‌شود. وظایف‌ انبارها در سازمان‌را می‌توان‌ در سه‌ بخش‌ زیر خلاصه‌ کرد:

الف‌) برنامه‌ریزی‌ و مراقبت‌ جهت‌ حفظ‌ مقدار موجودی‌ هر یک‌ از اقلام‌ کالاهای‌ مورد نیازسازمان‌ در حد مطلوب‌ خود.

ب‌) همکاری‌ و مساعدت‌ در خرید و تأمین‌ و تهیه‌ کالاها و کنترل‌ و دریافت‌ کالاهای‌خریداری‌ شده‌.

ج‌) نگهداری‌ کالا در انبار به‌ نحو صحیح‌ و تسریع‌ در امر تحویل‌ با رعایت‌ مقررات‌ ودستورالعملهای‌ سازمان‌.

انبارها را از دو جهت‌ می‌توان‌ مورد بررسی‌ قرارداد، یکی‌ از لحاظ‌ فیزیکی‌ نظیر محل‌ انبار، نوع‌قفسه‌بندی‌ها، محل‌ کالاها در انبار، نور، ایمنی‌ و وسایل‌ حفاظت‌ کالاها و وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و... ودیگری‌ سیستم‌ اطلاعات‌ انبار که‌ به‌ طرح‌ و گردش‌ فرمها بنحوی‌ که‌ اطلاعات‌ به‌ بخشهای‌ مختلف‌سازمان‌، به‌ موقع‌ و به‌ مقدار لازم‌ برسد و به‌ کنترلهای‌ لازم‌ در رابطه‌ با کالاها می‌پردازد.

منظور از سیستم‌ اطلاعاتی‌ انبار، ایجاد روشی‌ نظام‌مند و منطقی‌ برای‌ اجرای‌ عملیات‌ مربوط‌ به‌کالاهای‌ موجود در انبار و همچنین‌ اعمال‌ کنترلهای‌ لازم‌ روی‌ مراحل‌ مختلف‌ این‌ عملیات‌ می‌باشد.

انبار بنا به‌ نیاز همه‌ بخشها، عموماً با تمام‌ واحدها و کارکنان‌ آن‌ در تماس‌ و رابطه‌ است‌. این‌ رابطه‌ وتماس‌ چه‌ در مورد تحویل‌ دادن‌ و گرفتن‌ اجناس‌ و چه‌ در مورد نگهداری‌ حسابها و مبادله‌ اسناد و مدارک‌آن‌ها، باید بر ضوابط‌ مستدل‌ و مجاز و رسمی‌ مبتنی‌ باشد نه‌ مناسبات‌ شخصی‌ و دوستانه‌ چرا که‌ اینگونه‌روابط‌، موجبات‌ کندی‌ کار و بروز اشتباهات‌ را فراهم‌ می‌سازد. بدیهی‌ است‌ در روابط‌ متقابل‌، رفتارهای‌دوستانه‌ صرفنظر از دستورالعملها، سبب‌ تسریع‌ کارها خواهد بود ولی‌ نباید باعث‌ ابهام‌ در حسابها ومدارک‌ و اسناد باشد.

در طراحی‌ سیستم‌ اطلاعات‌ انبار بایستی‌ توجه‌ نمود که‌ آیا از قبل‌ سیستمی‌ وجود دارد یا خیر، درصورت‌ وجود سیستم‌، شناخت‌ سیستم‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ آن‌ جزو مقدماتی‌ترین‌ فعالیتها محسوب‌می‌شود. در این‌ گزارش‌ وضعیت‌ موجود انبار سازمان به‌ لحاظ‌ جایگاه‌ سازمانی‌ و شرح‌ وظایف‌؛ نیروی‌انسانی‌ موجود؛ نوع‌ انبار؛ انواع‌ موجودیهای‌ آن‌ و نحوه‌ چیدمان‌؛ سیستم‌ کدگذاری‌ کالاها؛ تجهیزات‌موجود؛ گردش‌ اطلاعات‌ و فرمهای‌ مربوطه‌،... تشریح‌ گردیده‌ و کاستیها و محدودیتهای‌ آن‌ تبیین‌می‌گردد. بدیهی‌ است‌ شناخت‌ وضعیت‌ موجود مبنای‌ طراحی‌ سیستم‌ مطلوب‌ سازمان قرار خواهد گرفت‌که‌ در گزارشهای‌ آتی‌ به‌ آن‌ خواهیم‌ پرداخت‌...........


فهرست:

عنوان صفحه

1- شناخت وضعیت موجود..................................................................................... 5

1-1- مقدمه........................................................................................................... 6

1-2- وضعیت موجود سیستم انبار در سازمان......................................................... 7

1-2-1- جایگاه سازمانی و شرح وظایف................................................................. 7

1-2-2- نیروی انسانی موجود............................................................................. 8

1-2-3- نوع انبار.................................................................................................... 8

1-2-4- کالاهای موجود در انبار و نحوه چیدمان آنها................................................. 8

1-2-5- سیستم کدگذاری کالاهای انبار.................................................................. 8

1-2-6- تجهیزات موجود در انبار........................................................................... 9

1-2-7- فرایند درخواست کالا از انبار و تحویل آن................................................... 9

1-2-8- فرم‌های مورد استفاده در سیستم فعلی انبار سازمان............................ 10

1-2-9- برنامه‌ریزی تأمین کالا............................................................................ 10

1-2-10- انبارگردانی......................................................................................... 10

1-3- کاستی‌ها و محدودیت‌های سیستم اطلاعات انبار در سازمان....................... 10

1-4- برخی الزامات قانونی در محاسبات عمومی اموال دولتی............................. 13

2-طراحی سیستم ...........................................................................................15

2-1-مقدمه .........................................................................................................16

2-2-موقیعت انباردرساختار سازمانی...................................................................12

2-3-رویه ها.....................................................................................................17

2-4-دستورالعملها..............................................................................................29

2-5-فرمها........................................................................................................32

پیوست:راهنمای کد کالاهای انبار ..........................................................48

دیاگرامهای رابطه ای ....................................................................................63خرید فایللینک منبع :تحلیل سیستم اطلاعات انبار

دانلود رایگان پروژه تحلیل سیستم اطلاعات انبار www.oloomsara.com/پروژه_تحقیق.../18730.aspx‎Cached Similar12 ژوئن 2013 ... هدف‌ از تشکیل‌ و ایجاد انبارها، چه‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، تأمین‌ ونگهداری‌ کالاهای‌ مورد نیاز سازمان‌ است‌ و انبارداری‌ به‌ کلیه‌ فعالیتهای‌ ... [PDF] PDF—تحلیل سیستم اطلاعات انبار amparticle.tk/pdf/articles/11032-تحلیل-سیستم-اطلاعات-انبار.pdf‎Cachedﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺒﺎر by Unknown Anonymous Canonical URL. ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ و اﯾﺠﺎد اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﭼﻪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ وﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎﻻﻫﺎی. ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ... دانلود پروژه رایگان تجزیه تحلیل سیستم انبارداری به همراه فایل های ... www.mspsoft.com/.../دانلود-پروژه-رایگان-تجزیه-تحلیل-سیستم/‎Cached Similar7 مه 2012 ... دانلود پروژه رایگان تجزیه تحلیل سیستم انبارداری به همراه فایل های DFD ... همچنین با توجه یکپارچگی اطلاعات و کنترلهای لازم که در سیستم نظر ... تحلیل سیستم اطلاعات انبار | - نرم افزار 3manage.com/تحلیل-سیستم-اطلاعات-انبار.html‎Cachedهدف‌ از تشکیل‌ و ایجاد انبارها، چه‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، تحلیل سیستم اطلاعات انبار - پارسی مقاله! parsiarticle.ir/articles/31455‎Cached11 ژوئن 2016 ... ... و اقلام‌ مورد نیاز سازمان‌ در زمان‌ مناسب‌، اطلاق‌ می‌شود. عنوان کامل: تحلیل سیستم اطلاعات انبار دسته بندی: … ادامه خواندن "تحلیل سیستم اطلاعات انبار" دانلود رایگان تحقیق تحلیل سیستم اطلاعات انبار - شیکنا shikna.rozblog.com/.../دانلود-رایگان-تحقیق-تحلیل-سیستم-اطلاعات-انبار‎CachedGoogleAbout 578000 results (0.44 seconds) Search Resultsمقاله تحلیل سیستم اطلاعات انبار جهاد کشاورزی - مقالات دانشگاهیarticle.university › پروژه › فناوری ... تحلیل سیستم اطلاعات انبار amp.requestarticle.ir/1678/تحلیل-سیستم-اطلاعات-انبار‎Cachedتحلیل سیستم اطلاعات انبار. هدف از تشکیل و ایجاد انبارها، چه در سازمانهای دولتی و چه در بخش خصوصی، تأمین ونگهداری کالاهای مورد نیاز سازمان است و انبارداری به کلیه ... [PDF] PDF: تحلیل سیستم اطلاعات انبار linkedarticles.ir/pdf/post/تحلیل-سیستم-اطلاعات-انبار-4048.pdf‎Cachedﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺒﺎر. ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ و اﯾﺠﺎد اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﭼﻪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ وﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎﻻﻫﺎی. ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و اﻧﺒﺎرداری ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری ... تحلیل سیستم اطلاعات انبار – مقالات آینده! futurearticle.ir/articles/11659‎Cached2 ژوئن 2016 ... تحلیل سیستم اطلاعات انبار. هدف از تشکیل و ایجاد انبارها، چه در سازمانهای دولتی و چه در بخش خصوصی، تأمین ونگهداری کالاهای مورد نیاز سازمان است و ... دانلود رایگان مقاله تحلیل سیستم اطلاعات انبار | جزوه ها دات کام www.jozveha.com/دانلود-رایگان-مقاله-تحلیل-سیستم-اطلاع/‎Cached19 آگوست 2016 ... ودیگری‌ سیستم‌ اطلاعات‌ انبار که‌ به‌ طرح‌ و گردش‌ فرمها بنحوی‌ که‌ اطلاعات‌ به‌ بخشهای‌ مختلف‌سازمان‌، به‌ موقع‌ و به‌ مقدار لازم‌ برسد و به‌ کنترلهای‌ لازم‌ در ...
برچسب‌ها: تحلیل، سیستم، اطلاعات، انبار