X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:45

استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان

شرح مختصر:

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری نمونه ای با حجم 600 نفر به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و آزمون مورد نظر اجرا گردید که در نهایت 534 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.اعتبار آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 601/0 برآورد گردید ، برای بررسی روایی سازه آزمون از روش تحلیل مولفه های اصلی (PC) با استفاده از چرخش واریماکس استفاده شد.نتایج نشان داد که پرسشنامه مورد نظر با استخراج 10 عامل ، علاقه اجتماعی تمرکز بر جزئیات ، درک اجتماعی ، خلاقیت اجتماعی ، توانایی بازی نما ، فراست و هوشیاری ، فراست اجتماعی ، درک دیگران ، رود رویی اجتماعی و علاقه به تنهایی و تفکر ، جمعاً 944/42 درصد از کل واریانس را تبیین می کند و از روایی کافی برخوردار است.سپس برای نمره های اوتیسم دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران جداول نرم تهیه گردید.

فهرست مطالب

چکیده پژوهش ۱
فصل یکم : ۲
مقدمه ۲
بیان مسئله پژوهش ۳
اهمیت پژوهش ۵
هدف از پژوهش حاضر : ۶
پرسشهای پژوهش : ۶
تعریف مفاهیم و اصطلاحات : ۷
فصل دوم ۱۳
تاریخچه اوتیسم : ۱۳
ویژگی های رفتاری اوتیسم ۱۷
کارکرد هوشی ۱۷
رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی ۱۸
نابهنجاری ها در پاسخ به محیط فیزیکی ۱۹
رفتار خود تحریکی ۱۹
رفتار خود جرحی ۲۰
عاطفه نامناسب ۲۰
رفتار اجتماعی ۲۰
تکلم زبان ۲۱
اوتیسم ۲۱
ملاک های تشخیص اوتیسم (در خود ماندگی) بر اساس DSM ۲۴
ارزیابی و تشخیص اوتیسم ۲۷
تشخیص مقدماتی اوتیسم : ۲۷
ارزشیابی تشخیص جامع ۲۹
آزمون CHAT (چک لیست اوتیسم طفولیت) ۳۱
پرسشنامه ASSQ ۳۳
آزمون CARS ۳۳
آزمون اوتیسم سیمون بارون- کوهن ۳۵
فصل سوم ۳۶
مقدمه ۳۶
جامعه آماری پژوهش ۳۷
نمونه و روش نمونه گیری ۳۷
اعتبار ابزار پژوهش ۳۹
ابزار پژوهش ۳۹
تحلیل عاملی ۴۰
روش های تحلیل عاملی ۴۱
فصل چهارم ۴۴
توصیف داده ها ۴۴
نتایج توصیفی داده ها ۴۵
اعتبار و روایی ۴۶
اعتبار آزمون اوتیسم ۴۶
ضریب آلفا ۴۷
روایی آزمون اوتیسم ۵۰
مشخصه های نمره های آزمون اوتیسم درگروه نمونه ۵۶
مقایسه نمرات دختران و پسران در گروه نمونه ۵۸
نرم آزمون (AQ) ۵۹
فصل پنجم ۶۰
بحث و بررسی درباره یافته ها ۶۰
محدودیت های پژوهش ۶۵
پیشنهادها : ۶۶خرید فایللینک منبع :استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان

استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان - فایل ناب filenab.com/product-40326-k.aspx‎Cachedشرح مختصر: پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری نمونه ... استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانها ... apadana-in.blogsky.com/.../استاندارد-ساختن-آزمون-اوتیسم-AQ-بر-روی-دانش-آموزان-دبیرستانها 30 آگوست 2016 ... چکیده پژوهشپژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان ... استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان | cell full cellfull.ir/?p=67208‎Cached19 ا کتبر 2016 ... پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری ... مقاله استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان bankmaghaleh.ir/مقاله-استاندارد-ساختن-آزمون-اوتیسم-aq-ب/‎Cached Similarپژوهش حاضر به منظور استاندارد سازی آزمون اوتیسم (AQ) در دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران انجام گرفت.برای اجرای این پژوهش نمونه ای با حجم ۶۰۰ نفر از میان دانش ... استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان - دانلود پروژه و مقاله maghalefile.rozblog.com/.../-استاندار-ساختن-آزمون-اوتیسم-aq-بر-روی-دانش-آموزان-.html‎Cachedاستاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دسته: علوم تربیتی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 پژوهش…, ... پایان نامه رشته روانشناسی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) برروی ... saberfile.ir/?p=1627‎Cached15 نوامبر 2016 ... پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری ... استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان ghafoori.samenblog.com/استاندار-ساختن-آزمون-اوتیسم-aq-بر-روی-دانش-آموزان.html 16 ژانویه 2016 ... پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است. قیمت فایل فقط ... استاندار سازی آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر ... iranproject.net/.../1701-استاندار-سازی-آزمون-اوتیسم-(AQ)-بر-روی-دانش-آموزان-دبیرستانهای-شهر-تهران.html‎Cached5 ژانویه 2015 ... پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری ... پایان نامه استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان ... mihandocs.com/1295-پایان-نامه-استاندارد-ساختن-آزمون-اوتیسم-(AQ)-بر-روی-دانش-آموزان-دبیرستانهای-شهر-تهران.html‎Cached25 آگوست 2015 ... پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری ... دانلود استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (aq) بر روی دانش آموزان دبیرستانها 54686.paperfa.ir/‎Cachedدانلود استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (aq) بر روی دانش آموزان دبیرستانها - استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (aq) بر روی دانش آموزان دبیرستانها.