X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:15

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی

شرح مختصر:

این مقاله به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی (مدیران و مدیران ارشد) و نیز اعضای هیات مدیره، مدیران و معاونان مالی صاحبکاران پرداخته است. عوامل مورد بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و متغیرهای خاص کار حسابرسی می باشند. مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی و مدیران اجرایی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از حوزه های خاص صاحبکار، خاص حسابرس و خاص کار حسابرسی بین نظر حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ضرورت و بیان مسئله

مبانی نظری تحقیق

بررسی پیشینه تحقیق

پرسش های تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش اجرای تحقیق

جامعه آماری

نمونه وروش نمونه گیری

آمار توصیفی داده ها

روایی پرسش نامه

پایایی پرسش نامه

تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادهای کاربردی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

منابع و ماخذ

پیوست: عوامل نهایی مورد پرسش از آزمودنی هاخرید فایللینک منبع :بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از ... atelieahjam.filenab.com/product-40350-mn.aspx‎Cachedحق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی حسابرسان مستقل مدیران اجرایی. ... بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و ... محسن تنانی - پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.ir/view/fa/creator/63037/محسن_تنانی‎Cachedبررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ... مجله: مدیریت دارایی و تامین مالی » زمستان 1394 - شماره 11 علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 31 تا 50) ... بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی صور تهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی . مقاله بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی ... www.civilica.com/Paper-ACCFIN03-ACCFIN03_210=بررسی-مقایسه-ای-عوامل-موثر-بر-حق-الزحمه-حسابرسی-صورتهای-مالی-از-منظر-حسابر...‎Cached Similarمقاله بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی, در سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (3rd ... magiran.com:بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صور ... www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1209386‎Similarبررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صور تهای مالی از منظر حسابرسان ... صورت های مالی از منظر حسابرس ان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی ( مدیران و ... بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی و مدیران اجرایی شرکت ... بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از ... hastag.blogsky.com/.../بررسی-مقایسه-ای-عوامل-موثر-بر-حق-الزحمه-حسابرسی-صورتهای-مالی-از-منظر-حسابرسان-مستقل-و-مدیران-اجرای...‎Cached18 جولای 2016 ... بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی -24 صفحه - هش تگ - 599- بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی ... yasaminfile.ir/599-بررسی-مقایسه-ای-عوامل-موثر-بر-حق-الزحم/‎Cached15 نوامبر 2016 ... 599- بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی. 6 روز پیش دسته‌بندی نشده ارسال ... پاد: بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی ... pad.um.ac.ir/file/view/7093950‎Cachedعنوان: بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی; نویسنده (گان): قنبری, مهرداد; نوره, مجتبی; نوع مقاله: ... 599- بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی ... file.0f0.in/599-بررسی-مقایسه-ای-عوامل-موثر-بر-حق-الزحم/‎Cached599- بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی. نوامبر 16, 2016 عمومی و آزاد · 599- بررسی مقایسه ای ... دانلود مقاله بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی ... www.hamraheu.ir/مقاله-بررسی-مقایسه-ای-عوامل-موثر-بر-حق-ا.html‎Cached27 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی فایل ورد (word) دارای 16 ... بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از ... farataksell.ir/599-بررسی-مقایسه-ای-عوامل-موثر-بر-حق-الزحم/‎Cached۵۹۹- بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی.             ...