دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:30

بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

شرح مختصر: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان می باشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار است؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن است؟وفرضیه سوم اینکه استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان است؟

گروه نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از کارمندان استانداری زنجان که 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشکیل دادند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آنها دو آزمون رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت انجام شد که پس از آن ، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t استفاده شد که نتیجه به دست آمده به شرح زیر می باشد:

- بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت رابطه معنی داری وجود دارد.

- رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

- استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان : تفاوت معنی داری وجود ندارد

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : کلیات 2

مقدمه 3

طرح مسئله 4

اهداف پژوهش 6

فرضیات تحقیق 7

ضرورت و اهمیت تحقیق 8

فصل دوم :نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش 10

مقدمه 11

تاریخچه رضایت شغلی 12

مفهوم رضایت شغلی 13

نظریه های رضایت شغلی 14

عوامل موثر بر اشتغال مناسب 16

پژوهش های داخل کشور 36

فصل سوم : روش تحقیق 39

مقدمه 40

روش نمونه برداری 41

ابزار اندازه گیری 41

روش آماری 46

فصل چهارم یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 47

فصل پنجم نتیجه گیری 62

نتیجه گیری 63

محدودیت های پژوهش 65

پیشنهادات 66

منابع 67

ضمائم 68خرید فایللینک منبع :بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان ... bartarin.filenab.com/product-50980-aa.aspx‎Cachedپژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان می باشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از ... تحقیق بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در ... bankmaghale.ir/تحقیق-بررسی-رابطه-ی-رضایت-شغلی-و-استفاد/‎Cached Similarتحقیق بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری ... گروه نمونه این پژوهش شامل ۵۰ نفر از کارمندان استانداری زنجان که ۲۵ نفر آن زنان و ... پایان نامه بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-رابطه-ی-رضایت-شغلی-و-استفاده-بهینه-از-زمان-در-کارمندان-استانداری-زنجان‎Cachedجهت اخذ درجه لیسانس در رشته ی مشاوره راهنمایی. چکیده. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان می باشد ... دانلود (بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان ... www.zdownloadp30.ir/paper/12038.php‎Cached24 نوامبر 2016 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان || روی دکمه ادامه مطلب ... تحقیق در مورد بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در ... docs.blogsky.com/1395/05/22/post-26621 12 آگوست 2016 ... گروه نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از کارمندان استانداری زنجان که 25 نفر آن . ... تحقیق بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در ... بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان ... www.requestarticle.ir/.../بررسی-تأثیر-رضایت-شغلی-استفاده-بهینه-زمان-کارمندان-استانداری-زنجان‎Cached2 نوامبر 2016 ... گروه نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از کارمندان استانداری زنجان که 25 نفر آن زنان و ... بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان ... word-amade.ir/.../بررسی-رابطه-ی-رضایت-شغلی-و-استفاده-بهین/‎Cachedبرای دانلود مستقیم فایل شماره 479369 اینجا کلیک کنید فایل بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان که برای دانلود شما ... بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان ... papersky.ir/.../بررسی-رابطه-ی-رضایت-شغلی-و-استفاده-بهین/‎Cachedدانلود پایان نامه بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان چکیده : هدف این پژوهش بررسی عواملی بود که دانش آموزان را به. دانلود فایل ( بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در ... harirdlc.ir/article/32095‎Cached29 ا کتبر 2016 ... با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان وارد ... تحقیق بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-رابطه-ی-رضایت-شغلی-و-استفاد/‎Cachedدر این پژوهش موضوع مورد بررسی عبارت بود از «بررسی رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت» که جامعه مورد بررسی پژوهش کارکنان استانداری زنجان بودند. پژوهش حاضر ...