X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:32

بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم

از آنجائی که ازدواج یک امر مسلم و حیاتی برای انسانها می باشد، بنابراین، بدون استثنا معلولین نیز حق ازدواج کردن را دارا می باشند. بنابر ضرورت این امر، پژوهشگر پژوهشی در زمینة بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد.جامعه آماری این پژوهش شامل 40 نمونه می باشد که تشکیل می شود از 20 مرد و 20 زن مجرد معلول، پژوهشگر برای بررسی پژوهش خود و فرضیه را ارائه می نماید.

1- بین نگرش زنان و مردان معلول در زمینه ایجاد ارتباط زناشوئی با افراد عادی تفاوت وجود دارد.

2- نوع معلولیت افراد معلول در تمایل آنان به ازدواج با افراد عادی تاثیر دارد.

پس از تحقیق و بررسی در زمینه نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم که توسط پرسشنامه ای خود ساخته انجام شد، نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین نگرش مردان و زنان معلول تفاوتی وجود ندارد زیرا با توجه به عدد بدست آمده از آزمون t غیر همتا و مقایسة آن با t جدول در سطح %5 مشاهده می شود که t محاسبه کوچکتر از t جدول می باشد و در نتیجه فرضیه تحقیق رد و فرض صفر تائید می شود و همچنین نوع معلولیت نیز در نگرش آنان برای ازدواج هیچ گونه تاثیری ندارد زیرا معلولین مهمترین مانع را در امر ازدواج احساس حقارت و سربار بودن برای فرد عادی می دانند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن

اهمیت موضوع در پژوهش این است که

اهدف پژوهش

سوال های پژوهش

فرضیه پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: گستره نظری پژوهش

تاریخچه معلولیت از گذشته تا کنون

انواع معلولیت

ناشنوایی

گروه بندی معلولین جسمی

انواع فلج مغزی

مشکلات روانی – اجتماعی معلولین

خدمات توانبخشی برای معلولین

مناسب سازی شهری برای معلولین

ازدواج و کارکردهای ان

معلولیت و ازدواج

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

شیوه جمع آوری اطلاعات

ابزار اندازه گیری

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل نتایج آماری

روش آماری

تحلیل آماری

فصل پنجم: بحث و بررسی و تفسیر نتایج

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری نهایی

محدودیت ها

پیشنهادها

منابعخرید فایللینک منبع :بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم

بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم payanname20.filenab.com/product-50503-aa.aspx‎Cachedبنابر ضرورت این امر، پژوهشگر پژوهشی در زمینة بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد.جامعه آماری این پژوهش شامل 40 نمونه می باشد که ... پایان نامه بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم www.tak-ir.org/نگرش-افراد-معلول-ازدواج-با-افراد-سالم/‎Cachedعنوان پایان نامه : بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم; مربوط به رشته : روانشناسی; فرمت اجرایی : در قالب word; تعداد صفحات : ۷۴ صفحه ... روش تحقیق بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ... www.karenthesis.ir/.../روش-تحقیق-بررسی-و-مقایسه-نگرش-مردان-و-زنان-مجرد-معلول-نسبت-به-ازدواج-با-افراد-سالم‎Cachedبنابر ضرورت این امر، پژوهشگر پژوهشی در زمینه بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد.جامعه آماری این پژوهش شامل 40 نمونه می باشد که ... روش تحقیق مقایسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم www.karenthesis.ir/.../روش-تحقیق-مقایسه-نگرش-مردان-و-زنان-معلول-نسبت-به-ازدواج-با-افراد-سالم‎Cachedروش تحقیق مقایسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم مقدمه ... پژوهشی در زمینه بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد. بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم | شیک ترین ها 3nafari.shiektarinha.xyz/.../بررسی+نگرش+افراد+معلول+در+رابطه+با+ازدواج+با+افراد+سالم.html‎Cachedپروژه آمار، بیان مساله: آیا افراد برای ازدواج معیارها و ارزش های درستی را مورد نظر و ... دانلود پروژه بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و تقلب در بین دانشجویان دانشگاه ازاد. پایان نامه رشته روانشناسی بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج ... saberfile.ir/?p=66089‎Cached20 نوامبر 2016 ... بنابر ضرورت این امر، پژوهشگر پژوهشی در زمینة بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد.جامعه آماری این پژوهش شامل 40 ... بررسی نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم stufile.ir/...بررسی-نگرش-مردان...معلول...ازدواج-با-افراد-سالم/331‎Cachedبنابر ضرورت این امر، پژوهشگر پژوهشی در زمینة بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد.جامعه آماری این پژوهش شامل 40 نمونه می باشد که ... پایان نامه بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج ... mihandocs.com/4161-پایان-نامه-بررسی-و-مقایسه-نگرش-مردان-و-زنان-مجرد-معلول-نسبت-به-ازدواج-با-افراد-سالم.html‎Cached9 سپتامبر 2015 ... بنابر ضرورت این امر، پژوهشگر پژوهشی در زمینة بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد.جامعه آماری این پژوهش شامل 40 ... بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد ... oloomejtemaei1234.blogfa.com/post/187‎Cachedبررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم. بررسی و مقایسه ... پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و سلامت… بررسی ... بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد ... 290990.com/.../460-بررسی-و-مقایسه-نگرش-مردان-و-زنان-مجرد-معلول-نسبت-به-ازدواج-با-افراد-سالم.html‎Cachedبنابر ضرورت این امر، پژوهشگر پژوهشی در زمینة بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد.جامعه آماری این پژوهش شامل 40 نمونه می باشد که ...