دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:34

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی

پژوهشگران مدارک زیادی در ارتباط با نقش ویژگی‌های هیأت‌مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی ارائه نموده‌اند. در همین راستا، این پژوهش به تحلیل متفاوت از کیفیت گزارشگری مالی می‌پردازد و رابطه احتمال دریافت نظر تعدیل شده حسابرس با ویژگی‌های هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش مورد استفاده، شبه تجربی با طرح پس رویدادی است که به موجب آن دو گروه تجربی و کنترل متشکل از 70 شرکت بورسی، بر اساس نمونه‌گیری جفتی انتخاب شده و در بازه زمانی 1388 و 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، از آزمون‌های آماری من‌ویتنی، کروسکال‌والیس و t، جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت با اهمیت استقلال اعضای هیأت‌مدیره و سطح مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس است اما اثرگذاری تعداد اعضای هیأت‌مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس را مورد تأیید قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می‌توان ادعا کرد که افزایش استقلال هیأت‌مدیره و افزایش سطح مالکیت نهادی احتمال صدور نظر تعدیل شده حسابرس را کاهش می‌دهد، هرچند این گزاره در ارتباط با تعداد اعضای هیأت‌مدیره و تمرکز مالکیت نهادی صادق نیست.

فهرست مطالب

چکیده

مقدم

ادبیات پژوهش

حاکمیت شرکتی

استانداردها

اظهارنظر حسابرس

پیشینه پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

روش‌شناسی و طرح پژوهش

طرح پژوهش و گردآوری داده

جامعه آماری، نمونه و دوره پژوهش

متغیر‌های پژوهش

متغیرهای اصلی

اندازه هیأت‌مدیره

استقلال

مالکیت نهادی

سطح مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی

متغیر‌های کنترلی

سود تقسیمی و سود سال جاری

اندازه شرکت

بازده سرمایه‌گذاری (ROI)

سلامت مالی

آزمون‌های آماری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها

بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

پی‌نوشت‌ها

منابع و مآخذ

نگاره 1: آزمون نرمال بودن متغیرهای کنترلی

نگاره 2: نتایج آزمون من‌ویتنی

نگاره 3: آزمون نرمال بودن متغیرهای اصلی

نگاره 4: آماره‌های توصیفی مربوط به دو گروه تجربی و کنترل

نگاره 5: نتایج آزمون کروسکال والیس

نگاره 6: نتایج آزمونtخرید فایللینک منبع :بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی

[DOC] متن کامل [DOCX 334 kb] - دانش حسابرسی danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=417&slc_lang=fa&sid...‎Cachedبررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی .... این پژوهش، اثر ساختار هیأت‌مدیره1 و مالکیت نهادی بر کیفیت گزارشگری مالی را از بعد ... بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت ... maghalenab.rozblog.com/.../-بررسی-میزان-تأثیرپذیری-نظر-حسابرس-از-ساختار-هیأتمدیره-و-مالکیت-نهادی-.html‎Cachedبررسی میزان تاثیر پذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی ... بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق . بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت ... nabfile.rozblog.com/.../-بررسی-میزان-تأثیرپذیری-نظر-حسابرس-از-ساختار-هیأتمدیره-و-مالکیت-نهادی-.html‎Cachedعلی. Google تقریباً ۴٬۱۳۰ نتیجه (۱٫۰۹ ثانیه) آیا منظور شما این بود؟: بررسی میزان تاثیر پذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی اگر امکان دارد آن را ... بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت ... www.file20.blogsky.com/1395/08/28/post-47787/‎Cached18 نوامبر 2016 ... نظر تعدیل شده حسابرس با ویژگی های هیأت مدیره و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار ... بررسی میزان تاثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیات مدیره و ... [PDF] از ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﻮاﻫﺪی از ) و ﻣﺎ www.ensani.ir/storage/Files/20140609152438-9414-92.pdf‎Cached Similar9 ژوئن 2014 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس. از. ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﻫﯿﺄت. ﻣﺪﯾﺮه. و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻬﺎدی. (. ﺷﻮاﻫﺪی از. ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ) دﮐﺘﺮ. ﻣﺤﻤﺪ. ﺣﺴ. ﻦﯿ. ﺳﺘﺎﯾﺶ. 1. اﺣﻤﺪ ﺷﮑﺮاﻟﻬﯽ. 2. ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺟﻪ. بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره مالکیت ... fastdl2.bistarinha.xyz/.../بررسی+میزان+تأثیرپذیری+نظر+حسابرس+از+ساختار+هیأت‌مدیره+مالکیت+نهادی.html‎Cachedبررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی ... هدف این تحقیق بررسی « ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی برنوع اظهار .... پذیری شخصی مشترک ویا کاربر شبکه با توجه به چگونگی تشخیص هویت و تصدیق بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره مالکیت ... freedownloadonline.bistarinha.xyz/.../بررسی+میزان+تأثیرپذیری+نظر+حسابرس+از+ساختار+هیأت‌مدیره+مالکیت+نهادی.html‎Cached18 نوامبر 2016 ... بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی دسته: اقتصاد بازدید: 4 بارفرمت فایل: .... پروژه تاثیر تیتانیم وکربن بر ساختار وخواص کامپوزیت. عنوان کامل: بررسی تاثیر ... پذیری شخصی مشترک ویا کاربر شبکه با توجه به چگونگی تشخیص هویت و تصدیق .... طرح توجیهی و پروژه ... بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت ... tahghaigh.bistarinha.xyz/page-54444.html‎Cachedیافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت با اهمیت استقلال اعضای هیأت‌مدیره و سطح مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس است اما اثرگذاری تعداد ... [PDF] بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4026013935703.pdf‎Cachedسهام آزاد شناور ، اندازه هیات مدیره ، ساختارهیات مدیره ، مالکیت مدیران و دوگانگی وظیفه مدیر .... مالی و حاکمیت شرکتی کاهش یابد و طبیعتا کاهش اتکا پذیری صورت های مالی .... دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی، ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد( با ارزش ایجاد شده ... میزان مالکیت سهامداران نهادی بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد . تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقدی آزاد faar.iauctb.ac.ir/article_511728_0.html‎Cached Similarیکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت‌ها، ... از این روی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان‌های ... شرکت‌ها یعنی ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفت. ... سرمایه گذاران نهادی ترجیح می‌دهند تا جریان‌های نقدی آزاد در قالب سود تقسیمی ...