دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:37

بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان

منظور از رشد اجتماعی، ساخت فرد در روابط اجتماعی است به طوریکه با افراد جامعه‌اش هماهنگ و سازگار باشد. وقتی فردی را اجتماعی می‌خوانند که نه تنها با دیگران است ، بلکه با آنان همکاری می کند. به بیان دیگر اجتماعی شدن به یادگیری گفته می‌شود که سازگاری با جامعه و محیط فرهنگی را به دنبال داشته‌باشد. از عواملی که می‌تواند در رشد اجتماعی فرد مؤثر بوده، خانواده و شیوه‌های تربیتی فرزندان است و علاوه بر آن عامل هوش نیز می‌تواند با رشد اجتماعی در ارتباط باشد. هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت در دوره دبیرستان است . آزمودنیهای این پژوهش 400 دانش‌آموز دختر دوره دبیرستان ناحیه دو شهر رشت هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به صورت تصادفی انتخاب گردیده‌اند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رشد اجتماعی 27 سؤالی آلیس واتیزمن، پرسشنامه 30 سؤالی دایانا باوم ریند برای شیوه‌های فرزند پروری و تست ریون برای هوش می‌باشد. به منظور بررسی و آزمون فرضیات تحقیق و توصیف داده‌ها از روش‌های استنباطی تحلیل رگرسیون همزمان و روش ضریب همبستگی استفاده شده‌است. تحلیل نتایج نشان داد که بین متغیر شیوة تربیتی آزادمنش و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود دارد و این ارتباط از نوع مثبت و مستقیم است.

فهرست مطالب

چکیده: ۱
فصل اول ۲
کلیات ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۵
اهداف تحقیق ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
فرضیه‌های پژوهش ۱۰
فصل دوم ۱۳
ادبیات تحقیق ۱۳
مقدمه ۱۴
قسمت یکم ۱۵
مبانی نظری رشد اجتماع ۱۵
رشد ۱۶
دو نظریه در مورد کیفیت و نحوه رشد و تحول ۱۶
رشد پیوسته : ۱۶
رشد اجتماعی ۱۷
۱- تعریف رشد اجتماعی ۱۷
۲-شاخص های رشد اجتماعی ۲۳
۳- الگوی رشد و تکامل اجتماعی ۲۵
نظریه های مربوط به رشد اجتماعی ۲۹
الف – رشد اجتماعی از نظر اسلام ۳۰
ب – روان تحلیل گری ۳۱
ج – یادگیری اجتماعی ۳۲
د – یادگیری عامل ۳۲
ه – یادگیری مشاهدهای ۳۲
و – کردار شناسی ۳۳
ز – تحول روانی – اجتماعی ۳۳
ح- نظریه شناختی ۳۵
ط- رشد داوری اخلاقی ۳۶
ظ- دیدگاه چارلز هورتن کولی (خود آیینه‌سان) ۳۷
عوامل موثر بر رشد اجتماعی ۳۷
۱- خانواده ۳۸
۲- مدرسه ۳۸
۳- گروه همسالان ۳۹
۴- اجتماع و فرهنگ آن ۴۰
۵- هوش ۴۰
قسمت دوم ۴۲
مبانی نظری شیوه‌های فرزند پروری ۴۲
تربیت و آثار سازنده آن ۴۳
خانواده و اهمیت آن در تربیت کودک ۴۴
انواع خانواده ۵۱
قسمت سوم ۵۸
مبانی نظری هوش ۵۸
هوش ۵۹
هوش چیست؟ ۶۰
تعارف هوش ۶۲
عوامل مؤثر در هوش ۶۴
ماهیت هوشی و رابطه آن با تستهای هوشی ۶۵
قسمت چهارم ۶۷
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ۶۷
الف – تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۸
تحقیقات انجام شده خارج از کشور ۷۱
فصل سوم ۷۵
روش تحقیق ۷۵
مقدمه: ۷۶
روش تحقیق: ۷۶
جامعه آماری: ۷۶
نمونه و روش نمونه‌گیری: ۷۶
ابزار پژوهش: ۷۷
روش جمع‌آوری داده‌ها ۸۱
روش آماری و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها ۸۱
فصل چهارم ۸۳
تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۳
مقدمه ۸۴
توصیف داده‌های پژوهش ۸۵
تحلیل داده‌های پژوهشی ۸۷
فصل پنجم ۱۰۳
بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۳
بحث ۱۰۴
محدودیت‌های پژوهش ۱۰۷
پیشنهادهای پژوهش ۱۰۸
پیشنهادهای کاربردی ۱۰۹خرید فایللینک منبع :بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان

بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی ... proje20.filenab.com/product-50515-aa.aspx‎Cachedشیوه‌های فرزندپروری عامل هوش رشد اجتماعی دانش‌آموزان. بررسی رابطه شیوه‌ های فرزند‌ پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان ... payaname.com/.../1733-بررسی-رابطه-شیوه‌-های-فرزند‌پروری-و-هوش-با-رشد-اجتماعی-دانش‌آموزان-دبیرستانی-دختر.html‎Cached Similarهدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت در دوره دبیرستان است . آزمودنیهای این پژوهش 400 ... تحقیق بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی ... bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-رابطه-شیوه‌های-فرزند‌پر/‎Cached Similarهدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت در دوره دبیرستان است . آزمودنیهای این پژوهش ۴۰۰ ... بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی ... payanname2020.rozblog.com/.../-بررسی-ارتباط-بین-شیوههای-فرزندپروری-و-عامل-هوش-با-رشد-اجتماعی-دانشآموزان-.html‎Cached23 مه 2016 ... بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دسته: روان شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 90 ... بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی ... maghalefile.rozblog.com/.../-بررسی-ارتباط-بین-شیوههای-فرزندپروری-و-عامل-هوش-با-رشد-اجتماعی-دانشآموزان-.html‎Cachedعلی. Google تقریباً ۲۰۱٬۰۰۰ نتیجه (۱٫۲۵ ثانیه) آیا منظور شما این بود؟: بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزند پروری و عوامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان اگر امکان دارد ... تحقیق بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی ... bankmaghale.ir/تحقیق-بررسی-رابطه-شیوه‌های-فرزند‌پر/‎Cached Similarتحقیق بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی .... والدین در سالهای اولیه و نوپایی کودک عامل اصلی اجتماعی شدن آنها محسوب می‌شوند. .... مدرسه زمینه‌ای است برای رشد اجتماعی کودک، محل ارتباط بین همسالان است و با ... بررسی ارتباط بین شیوه های فرزند پروری و عامل هوش با رشد اجتماعی ... www.dociran.com/روانشناسی_و_علوم_تربیتی/.../12659.aspx‎Cached Similar28 ژانویه 2014 ... بررسی ارتباط بین شیوه های فرزند پروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش آموزان. چکیده: فصل اول : کلیات. مقدمه. بیان مسئله. اهداف تحقیق. اهداف جزئی. بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان ... www.esfkharid.ir/بررسی-رابطه-شیوه‌های-فرزند‌پروری-و-ه/‎Cached10 نوامبر 2013 ... بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر ... نهادهای اجتماعی و نخستین و مهمترین عامل اساسی در رشد اجتماعی فرد است. ... بدین صورت که بین مراحل هوشی افراد و رشد اجتماعی آنان رابطه وجود دارد. مقاله در مورد بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی ... rahpuyan.ir/the-relationship-between-parenting-styles-and-intelligent-articles-on-social-development-of-female-high-school-students-in-rasht.html‎Cached19 سپتامبر 2016 ... اجتماعی در ارتباط باشد. هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت در دوره ... بررسی ارتباط بین شیوههای فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دا ... file1.parsiblog.com/Posts/352/‎Cached3 ژانویه 2016 ... بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان. منظور از رشد اجتماعی، ساخت فرد در روابط اجتماعی است به طوریکه با ...