دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:43

بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی

بودجه‌ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید می‌ورزد. در چارچوب بودجه‌ریزی عـملیاتی بخش‌های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور، بودجه ریزی عملیاتی براساس مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها (ABC)و مدیریت عملکرد تعریف و فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی می باشد که به نوعی با بودجه سر و کار دارند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی، رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار گرفت.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مساله

پیشینه تحقیق

پژوهش های انجام شده داخلی

پژوهش های انجام شده خارجی

مبانی نظری و فرضیه های پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

روش پژوهش

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

نتایج توصیفی

نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

نتایج آزمون فرضیه ها

نتیجه گیری

محدویت های تحقیق

پیشنهادها

منابع و مآخذخرید فایللینک منبع :بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی

[DOC] بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی danesh.dmk.ir/files/site1/user_files.../admin-A-10-1-64-ec0c184.doc‎Cached Similarهدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت ... اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دی وان ... واژه های کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، مسئولیت پاسخگویی، برنامه ریزی، تجزیه و ...... عملکرد باعث بهبود مسئولیت پاسخگویی نسبت به دستگاه های اجرایی می شود. بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی ... payanname20.filenab.com/product-50531-aa.aspx بودجه ریزی عملیاتی بهبود مسئولیت پاسخگویی دستگاه های اجرایی. بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی ... rojand.com/Site/Articles/Detail.aspx?id=1315‎Cachedهدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور، بودجه ... magiran.com:بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود ... www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1209445‎Similarفصلنامه دانش حسابرسی ، سال دوازدهم، شماره 11. عنوان: بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان ... بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی ... www.civilica.com/Printable-INDUSTRIAL01_153=بررسی-رابطه-بین-بودجه-ریزی-عملیاتی-و-بهبود-مسئولیت-پاسخگویی-در-دستگاه-های...‎Cachedنسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان - گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس. بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی ... www.civilica.com/Paper-INDUSTRIAL01-INDUSTRIAL01_153=بررسی-رابطه-بین-بودجه-ریزی-عملیاتی-و-بهبود-مسئولیت-پاسخگویی-در...‎Cachedمقاله بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان, در کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت ... بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی ... library.tebyan.net/.../بررسی-رابطه-بین-بودجه-ریزی-عملیاتی-و-بهبود-مسئولیت-پاسخگویی-در-دستگاه-های-اجرایی-استان-آذربایجان-شرقی‎Cachedبررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی. [منبع الکترونیکی]. افزودن به کتابخانه شخصی ... بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی zihesab.ir/DesktopModules/.../ArticlesView.aspx?TabID...‎Cached Similarبررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی. در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی. 1. مقدمه. بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت، ... بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی ... www.file20.blogsky.com/1395/08/28/post-47811/‎Cached18 نوامبر 2016 ... هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی ... nabfile.rozblog.com/.../-بررسی-رابطه-بین-بودجه-ریزی-عملیاتی-و-بهبود-مسئولیت-پاسخگویی-در-دستگاه-های-اجرای.html‎Cachedبررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی دسته: اقتصاد بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 144 کیلوبایت…, ...