X
تبلیغات
زولا

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:39

روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها

انسان همواره برای گرم کردن محل زندگی خود در فصل سرما ، به دنبال ساخت وسایل گرمازا بوده است. در ابتدا با سوزاندن موادی مانند گیاهان و چوب و بعدها با کشف و استخراج معادن انواع سوختهای فسیلی، از وسایلی مانند بخاری و آبگرمکن استفاده کرده است . ولی به تدریج با گسترش شهر نشینی وفرهنگ آپارتمان نشینی و ایجاد انواع ساختمانهای مسکونی و تجاری و اداری و همچنین لزوم توجه بیشتر به مصرف بهینه و اقتصادی سوخت ، باعث گردید سیستمهای مختلف گرمایشی مانند : سیستم حرارت مرکزی ، انواع پکیج یونیت های آپارتمانی، سیستمهای حرارت تشعشعی و ... مورد توجه بیشتری قرار گرفته و در زمینه بهبود کیفیت و سهولت بهره برداری و نگهداری از آنها اقدامات موثری انجام شده است که از آن جمله می توان تولید و ساخت انواع دیگهای حرارت مرکزی که در ساختمانها و مراکز مختلف صنعتی بسته به شرایط اقتصادی وفنی مورد استفاده قرارمی گیرند ، را نام برد .طریقه ساخت و تولید انواع بویلرها ی نیروگاهی بطور کلی شامل مراحل زیر می باشد :

 • فرآیند ساخت اجزای دیگ بخار
 • بازرسی مواد دریافتی
 • عملیات مارکینگ برای قطعه زنی
 • عملیات قطعه زنی و ماشینکاری های مورد نیاز
 • پخ زنی ورقها و قطعات
 • خمکاری لوله ها
 • رولکاری ورقهای جداره درام آب و درام بخار
 • فرآیند رولکاری مجدد
 • عملیات مونتاژ درام بخار و درام آب بویلر ( Dram Assembly )
 • عملیات حرارتی درام آب و درام بخار ( Dram Heat Treatment )
 • تست هیدرو استاتیک ( Hydrostatic Test )
 • عملیات سوراخکاری درام آب و درام بخار ( Drilling )
 • ساخت هدرها ( Headers )
 • عملیات حرارتی هدرها ( Headers Heat Treatment )
 • ساخت دیواره بویلر یا واتر وال ( Water Wall )
 • مونتاژ اجزای تحت فشار

فهرست مطالب

چکیده : 1

فصل اول : طبقه بندی بویلرها2

1-1- مقدمه3

1-2- انواع طبقه بندی بویلرها4

1-2-1- طبقه بندی از نظر مصارف بویلر:4

1-2-2- طبقه بندی از نظر فشار سیکل آب و بخار :4

1-2-3- طبقه بندی از نظر مصالح صنعتی و متالوژیکی :4

1-2-4- طبقه بندی از نظر سطوح تبادل حرارتی :4

1-2-5- طبقه بندی از نظر محتوای لوله ها :5

1-2-6- طبقه بندی از نظر فشار کوره بویلر:5

1-2-7- طبقه بندی از نظرنوع احتراق :5

1-2-8- طبقه بندی از نظرمنبع انرژی بویلر :6

1-2-9- طبقه بندی از نظرنوع سیال عامل :6

1-2-10- طبقه بندی از نظرنوع سیرکولاسیون سیال عامل :6

1-2-11- طبقه بندی از نظرنام سازنده بویلر :7

1-2-12- طبقه بندی از نظرشکل و موقعیت لوله های بویلر :7

1-2-13- تشخیص پارامترهای یک بویلر از روی نمودار :7

فصل دوم : انواع بویلرها و عملکرد آنها9

2-1- مقدمه10

2-2- معرفی انواع دیگ های بخار. 10

2-2-1- دیگهای چدنی :10

2-2-2- دیگهای فولادی :12

2-2-3- دیگ های فایر تیوب13

2-2-4- بویلرهای نیروگاهی و انواع آنها :23

2-2-5- دیگهای پکیج :27

فصل سوم : تشریح اجزای دیگ های بخار به منظور تولید. 29

3-1- مقدمه30

3-2- مدار آب و بخار و اجزای آن :30

3-2-1- کوره ( ( Furnace :32

3-2-2- لوله اصلی تغذیه آب بویلر( Feed Water Pipe ) :33

3-2-3- پمپ تغذیه آب بویلر( Feed Water Pump ) :33

3-3- ری هیترها ( ReHeaters ):34

3-4- اکونومایزر ( Economizer ):35

3-5- پیش گرمکن دوار یا یانگستروم ( Jangesterome ) :36

3-6- دی سوپرهیترها ( DeSuperHeaters ) :39

3-7- شیرهای اطمینان ( Check Valves ) :40

3-8- مدار سوخت و هوا و اجزای آن :41

3-8-1- تعریف سوخت و انواع آن :42

3-8-2- ارزش حرارتی ( Heating Value ) :43

3-8-3- احتراق و تعریف آن : 43

3-9- مشعلها و انواع آنها ( Burners ) :44

3-9-1- مشعلهای تبخیری ( Vapourizing Burners ) :45

3-9-2- مشعلهای پودرکننده ( Atomizing Burners ) :45

3-9-3- مشعلهای گریز از مرکز ( Rotating Cup Burners ) :45

3-10- بازده حرارتی دیگهای بخار :47

فصل چهارم : رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار. 49

4-1- مقدمه50

4-2- شستشوی دیگ های بخار :50

4-3- روش های تعیین میزان آلودگی سطوح حرارتی دیگهای بخار:51

4-3-1- روش دستی :52

4-3-2- روش کاتدیک :52

فصل پنجم : نصب ، راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار. 53

5-1- نحوه نصب دیگ های حرارت مرکزی :54

5-2- راه اندازی و بهره برداری از دیگهای بخار :55

5-2-1- بازدیدهای قبل از راه اندازی :55

5-2-2- پرکردن دیگ بخار :56

5-2-3- سیستم کنترل وزش دیگ بخار :56

5-2-4- مشعلهای سوخت سبک ( آتش زا ) :57

5-2-5- تخلیه از زیر دیگ و تخلیه معمولی :57

5-2-6- خواباندن عادی جهت ذخیره نگاه داشتن واحد :58

5-2-7- خواباندن عادی به منظور کار تعمیراتی :59

5-2-8- خواباندن اضطراری واحد :59

5-3- راه اندازی دیگهای بخار گازسوز :59

5-3-1- خوابندن دیگ بخار گازسوز:59

فصل ششم : کنترل و بازرسی دیگ های بخار. 60

6-1- مقدمه61

6-2- کنترل فشار:61

6-3- کنترل درجه حرارت بخار :62

6-4- کنترل سوخت و هوا :62

6-5- کنترل آب تغذیه :62

6-6- بازرسی اساسی سالیانه دیگهای بخار :63

فصل هفتم : طراحی و ساخت دیگ های بخار. 65

7-1- مقدمه66

7-2- نحوه ساخت دیگ های بخار :66

7-3- مراحل ساخت دیگهای چدنی.. 67

7-3-1- تهیه مواد اولیه :67

7-3-2- تائید مواد اولیه توسط کارشناسان :67

7-3-3- آزمایشگاه و خدمات لازم جهت تائید مواد اولیه :67

7-3-4- انبار و توزیع مواد :68

7-3-5- آزمایشگاه و کنترل آنالیز ذوب :68

7-3-6- تهیه ذوب دیگ ها و عملیات ذوب ریزی :68

7-3-7- قالبگیری و ماهیچه گیری دیگ ها :69

7-3-8- ورقکاری و نقاشی :69

7-3-9- تخلیه دیگ ها از ماسه و مراحل تکمیل :69

7-3-10- تست هیدرواستاتیک پره ها :70

7-3-11- ماشینکاری پره ها و مونتاژ :70

7-3-12- بسته بندی و تحویل به انبار :70

7-3-13- تحویل دیگ چدنی به مصرف کننده :71

7-3-14- بازرسی و آزمایش در حین فرآیند و فنون آماری در شرکت :71

فصل هشتم : تعمیر و نگهداری دیگ های بخار. 72

8-1- نگهداری دیگ های بخار غیر فعال :73

8-2- نگهداری دیگ بخار به روش خشک :73

8-3- نگهداری دیگ بخار به روش تر :74

8-4- نگهداری ناحیه احتراق در دیگ های بخار :74

8-5- رفع عیوب در دیگ های بخار :75

فصل نهم: ضمائم. 79

9-1- میهمانی نهار درون یک دیگ بخار !80

9-2- نگهداری عمومی دیگ بخار. 81

9-3- عوامل خطر آفرین در دیگ های بخار:94

9-4- روش های اصلاح آب دیگ های بخار. 97

9-5- اصول تصفیه آب دیگ های بخار:101

منابع و مراجع :105

فهرست جداول

جدول 2-1 : مشخصات ترمودینامیکی بخارساز نیروگاه شهید سلیمی نکا27

فهرست نمودارها

نمودار1-1 : دیاگرام فشار-ظرفیت برای ژنراتورهای آبی مختلف... 9

فهرست اشکال

شکل 2-1 : قطعات تشکیل دهنده یک دیگ چدنی.. 13

شکل 2-2 : نمای یک نوع بویلر فایرتیوب اولیه. 15

شکل 2-3 : دیگ های اقتصادی ، الف) دوکاناله ، ب) سه کاناله. 16

شکل 2-4 : برشی از یک بویلر فایرتیوب امروزی.. 18

شکل 2-5 : نمایی از بویلر واترتیوب طراحی شده توسط استفان ویلکاکس و جرج بابکوک.. 20

شکل 2-6 : نمونه ای از بویلرهای واترتیوب جدید. 22

شکل 2-7 : نمونه دیگری از بویلرهای امروزی.. 22

شکل 3-1 : درام یک نوع بویلر نیروگاهی.. 34

شکل 3-2 : نمایش شماتیکی یک دی سوپرهیترری هیتر. 35

شکل 3-3 : شماتیکی از گرمکن دوار یک نیروگاه دوار 660MW... 37

شکل 3-4 : نمایی از یک نوع یانگستروم. 39

شکل 3-5 : نمایش شماتیکی یک نمونه دی سوپرهیتر. 41

شکل 3-6 : یک نوع شیر اطمینان بازارفنری.. 42

شکل 3-7 : نمونه ای از مشعل های Rotary Cup.. 47

شکل 3-8 : یک نمونه مشعل گازوئیلی.. 48

شکل 3-9 : مشعل گازی و ادوات جانبی آن. 48

شکل 5-1 : نقشه نصب دیگ حرارت مرکزی و ادوات جانبی آن. 55خرید فایللینک منبع :روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها

روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها bartarin.filenab.com/product-50771-aa.aspx‎Cachedروش های تولید طراحی دیگ بخار دیگ بخار بویلر. ... روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها. روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ... روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها maghalenab.rozblog.com/.../-روش-های-تولید-و-طراحی-دیگ-بخار-همراه-با-نصب--راه-اندازی-و-کنترل-آنها-.html‎Cachedروش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها دسته: مکانیک بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1862 کیلوبایت تعداد صفحات…, روش های ... روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها maghalefile.rozblog.com/.../-روش-های-تولید-و-طراحی-دیگ-بخار-همراه-با-نصب--راه-اندازی-و-کنترل-آنها-.html‎Cachedروش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها دسته: مکانیک بازدید: 22 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1862 کیلوبایت تعداد صفحات…, روش ... روش های تولید طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی کنترل آنها ... lovegreen.bistarinha.xyz/.../روش%20های%20تولید%20و%20طراحی%20دیگ%20بخار%20همراه%2...‎Cachedعنوان اصلی محصول : طراحی و ساخت مداری جهت کنترل دماسلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای دانلود ... روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها پایان نامه روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و ... www.takbook.com/best/پایان-نامه-روش-های-تولید-و-طراحی-دیگ-بخا/‎Cachedپایان نامه روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها عنوان پایان نامه: روش های تولید و طراحی. پایان نامه رشته مهندسی مکانیک : بویلر | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ... www.payanname.net/پایان-نامه-رشته-مهندسی-مکانیک-بویلر/‎Cached Similarمطالب این پست : پایان نامه رشته مهندسی مکانیک : بویلر با فرمت ورد (دانلود متن کامل ... طراحی، ساخت و نصب بویلر های صنعتی ... 4-3- روش های تعیین میزان آلودگی سطوح حرارتی دیگ های بخار ... فصل پنجم : نصب ، راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار ... از آنها اقدامات موثری انجام شده است که از آن جمله می توان تولید و ساخت انواع دیگهای ... هبلکس - همکاری در فروش فایل های فورکیا hebelex-concrete.mihanblog.com/post/95‎Cached13 نوامبر 2016 ... پایان نامه شبکه های ارتباطی نسل آینده (NGN)عنوان پایان نامه: شبکه ... پایان نامه روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها. راهنمای نصب و راه اندازی دیگ های بخار شرکت آذردماگستر | آموزش و نصب ... www.azardamagostar.com/...نصب...راه-اندازی/1392-07-04-08-55-25.html‎Cached Similarنماینده شرکت تولید کننده بویلر و اپراتور مسئول نگهداری و حفاظت بویلر، بایـد ... مسئول راه اندازی بویلر باید قبل از شروع به کار تمامی دستورالعمل ها و نکات این فرم ... 4- مکانی که در آن بویلر نصب می شود باید با دستورالعمل های ساخت بویلر مطابق بوده و ... در غیر این صورت باید اپراتور دائماً در پای دیگ کارکرد دیگ را کنترل نماید . روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و namayeshghah.m.ccfun.ir/روش-های-تولید-و-طراحی-دیگ-بخار-همراه-با-نصب-راه.html‎Cachedروش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها دسته: مکانیک .. . دیگ بخار ، آبگرم و مخزن تحت فشار astacompany.ir/Services.aspx?id=2‎Cached Similarبازرسی انواع دیگ های روغن داغ - هیتر روغن داغ همراه با صدور گواهی سلامت ... کاهش انرژی صرف وقت و نیروی فکری قوی جهت بررسی معیارهای طراحی و روش های ساخت ... بخار آب با درجه حرارت و فشار بالا جهت راه اندازی توریبن های بخار بکار می رود و یکی .... لذا در این بویلرها نصب سوپرهیتر دشوار بوده و آنها معمولاً بخار اشباع تولید می کنند ...