X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:46

مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن

در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع « قراردادها » را نداشته باشد. قراردادها در هیچ دورانی از تاریخ تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره با قرارداد در هم آمیخته است.امور قراردادها پیش از این به برخی از شخصیت ها مانند بازرگانان و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.

نیازمندی‌های مشترک ملت‌ها در محیط داخلی و خارجی کشورها موجب توافق‌هایی در امور حقوقی می‌شود و یک رابطه حقوقی بین آنان به وجود می‌آورد که تحت عنوان “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن” مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یک موضوع خاص نیستیم بلکه این جزوه با لحاظ برنامه‌های آموزشی بخش صنعت کشور برای آموزش بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان « مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی ونحوه تهیه و تنظیم آن » تدوین و گردآوری و جمع‌بندی و در قالب یک مبحث درسی کوتاه مدت صورت‌بندی شده است.

در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد» به کار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن آمده است.

و اما با استناد به مادّه 183 قانون مدنی که در تعریف عقد می فرماید: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر = فعل = عمل است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواند هم امری را تعهد نماید و هم مالی (کالا ، تجهیزات صنعتی ،ماشین آلات ،تکنولوزی و نرم افزارو...) را انتقال دهد.البته این تعریف از نظر علمای حقوق خالی از ایراد نیست ، زیرا که تعریف فوق هم اشاره به مال و یا حقوق قابل انتقال ننموده است .تعریف درست عقد یا قرارداد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد برانجام امری وعدم انجام امر یا تملیک بر مالی ویا انتقال حقی نمایند و مورد قبول آنها باشد».

از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم کاربرد پیدا کرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلکه درماده یک آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی که به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:

«معاملات: خرید و فروش کالای صنعتی وحقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط کلی قانونی، انجام می‌دهد.»

معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد کردن و تکلیف دادن کسی را به کاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی در این مورد می فرماید: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.»

اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند که در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تکلیف” اعتباراً ایجاد می‌شود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تکلیف) ضروری است.

فهرست مطالب

مقدمه .........................................................صفحه سه

 1. تعریف قرارداد.......................................................... 4
 2. تعهدات درقرارداد.........................................................4
 3. عنوان قرارداد.......................................................... 5
 4. نحوه تنظیم مقدمه قرارداد وموضوع قرارداد..... ................13
 5. مبلغ قرارداد قرارداد............................................ 19
 6. شرایط اساسی صحت معامله (قرارداد).................................20
 7. شرایط اساسی صحت شروط ضمن عقد.....................................28
 8. خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ....................................28
 9. قوه قاهره وآثار حقوقی آن.........................................32
 10. حل اختلاف ناشی از قرارداد........................................33
 11. نکاتی درباره قراردادهای خارجی................................... 35
 12. مساله دادگاه صالحه و قانون حاکم ...............................36
 13. احتیاطات لازم در خصوص اطراف قرارداد.......................................................37
 14. تفسیر قراردادها بر اساس قصد مشترک طرفین.................37
 15. راه های انحلال (اقاله و انفساخ وفسخ )قرارداد..................45
 16. راه های حل اختلاف قراردادی..........................45
 17. اعتبار نهایی قرارداد....................................47
 18. اصل لزوم قراردادها...........................................47
 19. وجه التزام در قرارداد.........................................................48
 20. کسور قانونی و قراردادی قرارداد................................49
 21. قانون حاکم بر قرارداد........................................49
 22. اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد....................................51
 23. شروط منع انتقال تعهدات به غیر.....................................52
 24. عوامل تغییر مبلغ قرارداد......................................52
 25. حفظ حقوق قراردادی...................................... 53
 26. دفینه و آثار تاریخی و پیامد ه..................................53
 27. تضامین در قرارداد.................................54
 28. ذکر منع افشای اطلاعات در قرارداد...........................55
 29. دستگاه نظارت و نماینده مقیم و بازرسی در قرارداد................55
 30. سقوط تعهدات در قرارداد.....................................56
 31. ذکر موادی از قانون مدنی (قواعد عام )حاکم برقراردادها..خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:36

ربا و راه‏های گریز از آن

چکیده

آثار زیان‏بار ربا، نه تنها در عرصه اجتماع، بلکه در تک تک افرادی که به گونه‏ای با آن در ارتباط هستند، پی‏آمدهای منفی بر جای می‏گذارد. بی‏گمان درآمدی که از راه خبیث‏ترین کسب‏ها به دست آید پی‏آمدهای زشت فردی و اجتماعی در پی خواهد داشت.

بی‏ شک، این همه ناامنی و فشارهای روحی اجتماعی، برخاسته از همین لقمه‏ های حرامی است که از راه‏های گوناگون جمع شده‏است. این مسایل، وظیفه‏ای سنگین بر دوش فرهیختگان جامعه می‏نهد تا از هر وسیله ممکن برای بیداری افراد جامعه بهره بگیرند و گامی در راه مبارزه با رباخواری بردارند.

فهرست

پیش‏گفتار. 10

بخش اول: مسائل اساسی و پیش نیازها 13

ربا در لغت و اصطلاح شرع و اقتصاد. 13

تاریخ جایز شمردن رباخواری... 14

الف) رباخواری در ملّت‏های باستان.. 14

ب) رباخواری در اروپای قرون وسطا و رنسانس.... 17

1 ـ یهودیّت... 17

2 ـ رویکرد کلیسا در اروپای قرون وسطا 18

3 ـ اقتصاد پس از رنسانس تا عصر جدید. 20

تاریخ تحریم رباخواری... 22

الف) ملّت‏های باستان.. 22

1. یونان.. 22

2. روم.. 22

3. عربستان.. 23

ب) ادیان آسمانی.. 23

1. آیین یهودیّت... 24

2. آیین مسیحیّت... 25

3. آیین اسلام.. 26

پی‏آمدهای زیان‏بار ربا 28

الف) آثار فردی... 28

1. کینه‏جویی.. 33

2. ترس و دلهره همیشگی.. 33

3. بخل ورزیدن.. 34

ب) آثار زیان‏بار اجتماعی.. 36

1. ایجاد فاصله طبقاتی.. 36

2. رواج بی‏کاری... 37

3. تورّم.. 39

4. نابودی جامعه از جهت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.. 39

5. استعمار کشورهای وام گیرنده از سوی کشورهای وام دهنده. 43

مصادیق ربا 47

1. ربا در جامعه بین‏المللی.. 47

2. ربا در بانک‏ها و دولت‏ها 48

3. ربا در داد و ستدهای مردمی.. 51

بخش دوم: تحریم ربا در اسلام.. 52

آثار تدریجی بودن تحریم ربا 52

1 ـ ناپسند شمردن رباخواری... 53

2 ـ آوردن حکایت عبرت‏آموز رباخواری یهود. 54

3 ـ تحریم ربای فاحش.... 54

4 ـ تحریم قاطع و فراگیر ربا 54

پی‏آمدهای نظریه تدریج.. 55

پی‏آمد نظریّه تدریج از نظر کاربردی1.. 56

تحریم ربا در قرآن.. 57

چند نکته تفسیری در آیات ربا 59

ربا در روایات... 66

اجماع بر تحریم ربا 70

تحریم ربا از دیدگاه عقل.. 70

گونه‏های ربا 72

الف ـ ربای معاملی.. 72

شرایط ربای معاملی.. 74

معیار کیل و وزن‏دار بودن چیست؟. 74

ب ـ ربای قرض.... 77

موضوع ربای قرض.... 77

ج ـ ربای مصرفی.. 78

د ـ ربای تولیدی... 78

ه ـ ربای جلی و ربای خفی.. 78

و ـ ربای جاهلی و غیر جاهلی.. 79

دیدگاه فقیهان اهل سنت در زمینه تحریم اقسام ربا 80

دیدگاه فقیهان شیعه درباره تحریم اقسام ربا 82

بخش سوم: تاریخ و انواع پول.. 84

داد و ستدهای ربوی پولی.. 84

تعریف پول.. 84

تاریخ و انواع پول.. 85

1 ـ پول کالایی.. 85

2 ـ پول فلزی... 86

3 ـ پول کاغذی... 87

انواع پول کاغذی... 88

4 ـ پول تحریری... 90

5 ـ شبه پول.. 90

پول‏پایه در صدر اسلام.. 90

قیمی یا مثلی بودن پول.. 93

بخش چهارم: حیله‏های شرعی گریز از ربا 97

مخالفان حیله‏های شرعی فرار از ربا 97

موافقان حیله‏های شرعی فرار از ربا 102

داد و ستدهای جای‏گزین ربا 104

1 ـ مضاربه. 104

2 ـ شراکت... 106

3 ـ فروش قسطی.. 107

4 ـ داد و ستدهای سَلَف (پیش فروش)1.. 108

5 ـ مزارعه1.. 109

6 ـ مساقات... 110

7 ـ جعاله1.. 110

شبهه‏ها درباره حرمت ربا 111

1. اختصاص حرمت ربا به ربای جاهلی.. 112

2 ـ اختصاص تحریم ربا به ربای مصرفی.. 116

3 ـ حلال بودن ربا تا میزان جبران تورّم.. 122

4 ـ فرق میان بهره و ربا 126

5 ـ استثناهای ربا 127

بخش پنجم: کیفر رباخوار. 129

کیفر دنیایی رباخوار. 129

کیفر عمومی رباخوار در دنیا 131

کیفر رباخوار در آخرت... 132

الف ـ کیفر در برزخ.. 132

ب ـ مجازات در قیامت... 132

مجازات ربا و حیله‏های ربوی در قانون مجازات‏های اسلامی.. 134

بخش ششم: بانک و تسهیلات بانکی.. 135

بانک... 135

تعریف بانک... 135

تاریخ بانک‏داری... 136

بانک‏داری در ایران.. 137

برخورد اندیشمندان دینی با مسأله بانک‏داری... 138

اقسام بهره‏های بانکی (ربوی و غیر ربوی). 140

چگونگی مشارکت مردم در بانک‏ها(ی جمهوری اسلامی ایران). 143

1 ـ حساب جاری (قرض‏الحسنه)1.. 144

2 ـ حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه). 144

3 ـ سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدّت‏دار. 145

انواع تسهیلات اعطایی بانک‏ها به مردم1.. 146

الف) قراردادهای مشارکتی.. 146

ب) قراردادها با بازدهی ثابت... 147

ج) قراردادهای با بازدهی متغیّر. 149

د) قرض‏الحسنه. 150

عملکرد بانک‏ها در جمهوری اسلامی ایران1.. 151

راه‏کارهای مناسب برای بانک‏داری بدون ربا 154

بخش هفتم: همراه با برنامه‏سازان.. 157

نقش رسانه در توجه دادن مسئولان و مردم به اهمیّت پدیده ربا 157

نقد و بررسی عملکرد رسانه در زمینه پدیده رباخواری... 158

پیشنهادهای برنامه‏ای در سطح کلان.. 159

پیشنهادهای برنامه‏ای... 160

پرسش‏های مردمی.. 161

پرسش‏های کارشناسی.. 162

سخن پایانی.. 164

کتاب‏نامه. 165خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: راه‏های، گریز، آن
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:32

بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن

شرح مختصر: مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند از:اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو میشویم که بی تابعیت[1] میباشند یا بیش از یک تابعیت[2] دارند. به عقیده ی برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول[3] بی تابعیتی در اثر تعارض منفی[4] تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت[5] تابعیت به وجود می اید.

حال با ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر انها وقوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت در هرکشور و روابط حقوقی با اشخاص یکدیگر و با دول متبوع خود موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف در مواردی برای اشخاص گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف تابعیت

گفتار دوم: حمایت سیاسی

گفتار سوم: تابعیت – ملیت

گفتار چهارم: منابع تابعیت

بندالف: منابع داخلی تابعیت

بندب: منابع بین المللی تابعیت

گفتار پنجم: انواع سیستم های اعطای تابعیت

فصل دوم: اقسام تابعیت ایران

گفتار اول: تابعیت اصلی

گفتار دوم: تابعیت اکتسابی

مبحث سوم: تعارض قوانین تابعیت

گفتار اول: موضوع تعارض تابعیت

گفتار دوم:

گفتار سوم: تابعیت موثر یا فعال

گفتار چهارم: تعارض مثبت ومنفی

فصل سوم: تابعیت مضاعف واثار ان

مبحث نخست: تابعیت مضاعف

گفتار اول: تعریف

گفتار دوم: پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف

گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف

مبحث دوم: اثار تابعیت مضاعف

گفتار اول: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف

گفتار دوم: اثار سوءکسب تابعیت مضاعف

فصل چهارم: علل بروز وراهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف

مبحث اول: علل بروز تابعیت مضاعف

گفتار اول: تابعیت مضاعف در زمان تولد

گفتار دوم: تابعیت مضاعف بعد از تولد

مبحث دوم: راهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف

گفتار اول: استفاده از حربه نظم عمومی

گفتار دوم: تلاش در جهت ایجاد وحدت عمومی

مبحث سوم: آثار حقوقی تابعیت

گفتار اول: حمایت سیاسی

گفتار دوم: بهره مندی اتباع از حقوق

گفتار سوم: فلسفه پیدایش تابعیت

گفتار چهارم: اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

مبحث دوم: انواع تابعیت

گفتار اول: تابعیت اصلی

بند الف: دلائل طرفداران نظریه سیستم خون

بند ب: سیستم خاک (یا تابعیت ارضی)

بند ج: مقایسه بین دو سیستم خاک و خون

گفتار دوم: تابعیت اکتسابی

مبحث سوم

گفتار اول: طرق جلوگیری از تابعیت مضاعف

گفتار دوم: حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف

گفتار سوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف

بند الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930

بندب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون

بندج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955

بندد) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاکنون

گفتار چهارم: راههای رفع تابعیت مضاعف

گفتار پنجم: تابعیت موثر

بخش پنجم: تابعیت مضاعف در قوانین ایران

مبحث اول: نظر قانون گذار ایران در مورد تابعیت مضاعف

گفتار اول) رویه عملی ایران در مورد تابعیت مضاعف

گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماده 976 قانون مدنی ایران

بخش ششم: اقدامات سازمانهای بین المللی برای کاهش موارد تابعیت مضاعف

گفتار اول) کنفرانس 1930 لاهه

گفتار دوم) مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد1955:

گفتار سوم: کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف1963

گفتار پنجم: علل تابعیت مضاعف

‌بند الف: اختلاف طرز تفکر دولت‌ها راجع به تحصیل تابعیت

بند‌ب: تحصیل تابعیت جدید بدون خروج از تابعیت اولی

بند‌ج. ازدواج با اتباع خارجی

‌بندد: اشغال نظامی

بند‌ه. فرزند خواندگی

نتیجه گیری و پیشنهادها

منابع وماخذخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 11:25

جرثقیل و انواع آن

پروژه جرثقیل و انواع آن
پروژه جرثقیل و انواع آن در یک فایل ۶۲ صفحه ای آماده شده که برای درس ماشین آلات ساختمانی و راهسازی (رشته عمران) کاربرد دارد.
در تمام فعالیت های ساختمانی ، صنعتی و تجارتی به غیر از نیروی بازوی کارگر برای جابه جایی مواد با مقایاس وسیع از بالابرها و جرثقیل ها استفاده می شود . برای این منظور وسائل بی شماری مورد استفاده قرار می گیرد . ولی ما در اینجا جرثقیل ها را مورد بررسی قرار می دهیم. شناسایی این ماشینها در انتخاب آن به منظور اجرای کار به خصوصی به ما کمک می کند تا بتوان با حداقل هزینه و صرف وقت کار مورد نظر خود را انجام داد.
به طور کلی جرثقیل وسیله ای است که قابلیت حرکت بار را همراه با محدودیت چه و به صورت افقی وچه به صورت عمودی دارد و در کل تشکیل شده از بوم(تیر شبک یا غیر شبک)، ارابه و یک قلاب که کار آن بلند کردن اجسام و حرکت آنها به وسیله حرکت ارابه به وسیله حرکت بوم است.
جرثقیل وسیله ای است که تشکیل شده است از بوم (تیر مشبک)، ارابه و یک قلاب که کار آن بلند کردن اجسام سنگین و حرکت آنها به وسیله حرکت ارابه یا به وسیله حرکت بوم است و همچنین تخلیه یا قرار دادن بار مربوط در محل آن و به طور کلی روند جدید کار جرثقیل به غیر از قسمت کابل متصل به قلاب تماما هیدرولیکی است. از دیگر موردهای استفاده جرثقیلها می توان به تخریب ، لوله گذاری ،نگهداری ستون های اسکلت فلزی جهت جوش کاری و تثبیت آنها و موردهای مشابه اشاره کرد. پس کاربرد اصلی جرثقیل ها دربالا بردن ، پایین آوردن و حمل بار است . جرثقیلها را بسته به سامانۀ بازوی آنها به دو نوع کابلی (با قرقره ) یا هیدرولیکی می توان تقسیم نمود.
فهرست:
مقدمه
جرثقیلها
انواع مختلف جرثقیلها
۱-۱: جرثقیلهای سقفی زنجیری(جرثقیلهای آویز)
۲-۱: جرثقیلهای سقفی در دو نوع تک پل و دو پل
۳-۱: جرثقیلهای دروازه ای تک پل و دو پل
۴-۱: جرثقیلهای نیم دروازه ای (طره ای) تک پل و دو پل
۱-۲ جرثقیلهای کامیونی نصب بر روی کامیون
۲-۲: جرثقیلهای خودرونده(خودرو)
۳-۲: جرثقیل های چرخ زنجیری
۴-۲: تاور کران ها (جرثقیلهای برجی)
نصب و راه اندازی تاور کران
۱-۳: جرثقیل خای دریایی یا اسکله ای (ثابت) wharf crane
جـرثقیلها CRANES
جرثقیلها
جرثقیلهای برجی TOWER CRANES
جرثقیلهای برجی ثابت مستقل
جرثقیل برجی تلسکوپی
جرثقیلهای برجی مهار شده ثابت
جرثقیلهای بالارونده
جرثقیل دروازه ای
جرثقیل سقفی
کابلهای سیمی ( طنابها )
برپایی جرثقیلها
جرثقیل دریایی
هند بوک طراحی
لیست قیمت
منابع
عنوان: جرثقیل و انواع آن
فرمت: doc
صفحات: 62


خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جرثقیل، انواع، آن
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 11:24

پاورپوینت معرفی کوبیاکس و مزایای آن

پاورپوینت معرفی کوبیاکس و مزایای آن

پاورپوینت کوبیاکس دارای ۱۷ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید.
مطالعات در زمینه سبک سازی و حذف بتن ناکارآمد از سال ۱۹۸۵ در دانشگاه های آلمان و مجموعه شرکت های گروه فناوری های کوبیاکس درسال ۱۹۹۷ با همراهی مهندسین و متخصصینی از سوئیس و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پایه ریزی و تآسیس شده است و اکنون تبدیل به یک مجموعه متخصص در مورد اسلب های تخت سبک با بتن مسلح شده است.
اساس طراحی تکنولوژی Cobiax مبنی است بر سقف سازه ای با ویژگی «سقف دال ۲ طرفه» مشابه سقف های بتنی دال ۲ طرفه مرسوم با این تفاوت که هسته بتن مرکزی در محل هایی که کاربرد سازه ای ندارد با گوی های توخالی جایگزین می گردد. (جنس این گوی ها پلی اتیلن بازیافت یا پلی پروپیلن می باشد) بدین صورت که این گوی ها در حدفاصل مش های میلگردی بالا و پایین قرار می گیرند. با توجه به اینکه در دال های بتنی ۲ طرفه مشکل تحمل نیروی برشی وجود ندارد، مشکل طراحی این نوع سقف بر مبنای حذف قسمتی از بتن میانی و ایفای عملکرد دال ۲ طرفه می باشد.
در فناوری Cobiax با حذف بار مرده غیرسازه ای خاصیت باربری ۲ محوره همچنان حفظ می گردد. همچنین با شکل گیری غشای بتنی مستحکم در قسمت فوقانی و تحتانی دال به همراه شکل گیری شبکه تیرچه های داخلی در ۲ امتداد در اثر قراردهی گوی ها در سرتاسر فضای میانی دال بتنی می توان باربری مناسبی را برای این دال متصور شد.
فهرست:
پیشینه کوبیاکس
دلایل انتخاب و ورود تکنولوژی کوبیاکس
مفهوم کوبیاکس
مزایای سیستم کوبیاکس در مقایسه با سایر سقف های رایج
مزایای فنی سیستم کوبیاکس
مزایای معماری سیستم کوبیاکس
مزایای اقتصادی سیستم کوبیاکس
قابلیت های دیگر کوبیاکس
روش اجرای درجای سیستم کوبیاکس
عنوان: کوبیاکس
فرمت: پاورپوینت
حجم در حالت فشرده: 735 KB
صفحات: 17 اسلاید
پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:
پاورپوینت معرفی کوبیاکس و مزایای آن


خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 11:23

پروژه جرثقیل و انواع آن

پروژه جرثقیل و انواع آن
پروژه جرثقیل و انواع آن در یک فایل 62 صفحه ای آماده شده که برای درس ماشین آلات ساختمانی و راهسازی (رشته عمران) کاربرد دارد.
در تمام فعالیت های ساختمانی ، صنعتی و تجارتی به غیر از نیروی بازوی کارگر برای جابه جایی مواد با مقایاس وسیع از بالابرها و جرثقیل ها استفاده می شود . برای این منظور وسائل بی شماری مورد استفاده قرار می گیرد . ولی ما در اینجا جرثقیل ها را مورد بررسی قرار می دهیم. شناسایی این ماشینها در انتخاب آن به منظور اجرای کار به خصوصی به ما کمک می کند تا بتوان با حداقل هزینه و صرف وقت کار مورد نظر خود را انجام داد.
به طور کلی جرثقیل وسیله ای است که قابلیت حرکت بار را همراه با محدودیت چه و به صورت افقی وچه به صورت عمودی دارد و در کل تشکیل شده از بوم(تیر شبک یا غیر شبک)، ارابه و یک قلاب که کار آن بلند کردن اجسام و حرکت آنها به وسیله حرکت ارابه به وسیله حرکت بوم است.
جرثقیل وسیله ای است که تشکیل شده است از بوم (تیر مشبک)، ارابه و یک قلاب که کار آن بلند کردن اجسام سنگین و حرکت آنها به وسیله حرکت ارابه یا به وسیله حرکت بوم است و همچنین تخلیه یا قرار دادن بار مربوط در محل آن و به طور کلی روند جدید کار جرثقیل به غیر از قسمت کابل متصل به قلاب تماماً هیدرولیکی است.از دیگر موردهای استفاده جرثقیلها می توان به تخریب ، لوله گذاری ،نگهداری ستون های اسکلت فلزی جهت جوش کاری و تثبیت آنها و موردهای مشابه اشاره کرد. پس کاربرد اصلی جرثقیل ها دربالا بردن ، پایین آوردن و حمل بار است . جرثقیلها را بسته به سامانۀ بازوی آنها به دو نوع کابلی (با قرقره ) یا هیدرولیکی می توان تقسیم نمود.
فهرست:
مقدمه
جرثقیلها
انواع مختلف جرثقیلها
1-1: جرثقیلهای سقفی زنجیری(جرثقیلهای آویز)
2-1: جرثقیلهای سقفی در دو نوع تک پل و دو پل
3-1: جرثقیلهای دروازه ای تک پل و دو پل
4-1: جرثقیلهای نیم دروازه ای (طره ای) تک پل و دو پل
1-2 جرثقیلهای کامیونی نصب بر روی کامیون
2-2: جرثقیلهای خودرونده(خودرو)
3-2: جرثقیل های چرخ زنجیری
4-2: تاور کران ها (جرثقیلهای برجی)
نصب و راه اندازی تاور کران
1-3: جرثقیل خای دریایی یا اسکله ای (ثابت) wharf crane
جـرثقیلهــا CRANES
جرثقیلها
جرثقیلهای برجی TOWER CRANES
جرثقیلهای برجی ثابت مستقل
جرثقیل برجی تلسکوپی
جرثقیلهای برجی مهار شده ثابت
جرثقیلهای بالارونده
جرثقیل دروازه ای
جرثقیل سقفی
کابلهای سیمی ( طنابها )
برپایی جرثقیلها
جرثقیل دریایی
هند بوک طراحی
لیست قیمت
منابع
عنوان: جرثقیل و انواع آن
فرمت: doc
صفحات: 62


خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پروژه، جرثقیل، انواع، آن
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 09:47

پاورپوینت سد سازی و انواع آن

پاورپوینت سد سازی و انواع آن

پاورپوینت سد سازی و انواع آن دارای ۴۶ اسلاید می باشد که در آن ابتدا به تعریف سد و هدف ایجاد آن پرداخته شده و در ادامه انواع سدها ، مطالعات اولیه پروژه های سدسازی و ضوابط و معیارهای اجرایی را بطور کامل مورد بررسی قرار داده است. با دریافت این پاورپوینت می توانید اطلاعات بسیار خوبی را در مورد سدسازی کسب کنید. در این پاورپوینت از فونت B Titr برای عنوان ها و تیترها استفاده شده و از فونت B Yekan هم برای متن پاورپوینت استفاده شده است ، به همین جهت این دو فونت را نیز در فایل فشرده به همراه محصول قرار داده ایم تا فونت ها را نصب کنید و نظم و زیبایی پاورپوینت حفظ گردد.
در ادامه بخشی از پاورپوینت سد سازی و انواع آن را مطالعه خواهید نمود و همچنین می توانید فهرست پاورپوینت و تصویری از محتوای آن را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آنلاین نمایید و پس از پرداخت هزینه بلافاصله پاورپوینت سد سازی و انواع آن را در اختیار داشته باشید.
تعریف سد:
هر مانعی که در مسیر جریان آب قرار گیرد و باعث شود تا ارتفاع آب در بالادست آن افزایش یافته، مقداری آب ذخیره گردد، سد نامیده می شود و به عبارتی دیگر «سد» عبارتست از سازه ای که در عرض رودخانه جهت ذخیره و افزایش ارتفاع آب ساخته می شود.
هدف از ساخت سد:
در یک تقسیم بندی هدف از ساخت سد را یک یا چند مورد از موارد زیر تشکیل می دهد:
الف – کشاورزی (تامین آب مورد نیاز کشاورزی، احیاء اراضی موات و نمیه موات)
ب – تامین آب شرب و بهداشتی
ج – مصارف صنعتی و رفع نیازهای جریان مربوط
د – کنترل سیلاب و تنظیم جریان رودخانه ها و سیلاب ها
ک – نیروگاه های برق آبی
ل – افزایش ارتفاع جهت انحراف آب
م – کشتیرانی و حمل و نقل
و – حفظ محیط زیست حیوانات وحشی
فهرست:
فصل اول: انواع سدها
تعریف سد
هدف از ساخت سد
انواع سدها بر اساس نوع مصالح بدنه
انواع سدها بر اساس رفتارسازه ای
انواع سدهای بتنی
فصل دوم: مطالعات اولیه پروژه های سدسازی
بررسی و ارزیابی عمومی ساختگاه (انتخاب محل سد)
– توپوگرافی منطقه و ظرفیت مخزن
– فونداسیون، شرایط زمین ساخت و ژئوتکنیکی
– هیدرولوژی و میزان رسوب
– محل سرریز
– وجود مصالح ساختمانی مناسب
– انحراف مسیر رودخانه
– آب بندی مخزن و پایداری دیوارها
– خسارات مخزن، حمل مناسب برای تجهیز کارگاه و امکانات رفاهی
– پیامدهای زیست محیطی
بررسی عوامل موثر بر انتخاب سد
– شرایط زمین شناسایی و پی سد
– مصالح ساختمانی
– عوامل هیدرولیکی
– شرایط اقتصادی
فصل سوم : ضوابط و معیارهای اجرایی
سیستم انحراف
املاح پی
درزهای سازه
دالان ها و راهروهای دسترسی
ابزار دقیق در سدهای بتنی
خصوصیات بتن حجیم
عنوان: سد سازی و انواع آن
فرمت: پاورپوینت
حجم در حالت فشرده: 5.5 MB
صفحات: 46 اسلاید

مشاهده پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

پاورپوینت سد سازی و انواع آن


خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پاورپوینت، سازی، انواع، آن
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 09:38

پاورپوینت سوپر پانل ، مشخصات و نحوه اجرای آن

پاورپوینت سوپر پانل ، مشخصات و نحوه اجرای آن

پاورپوینت سوپر پنل در ۷۴ اسلاید و در ۵ بخش متفاوت تهیه شده که هر بخش دارای یک تم مجزا می باشد. در این پاورپوینت سعی شده جزییات کامل در مورد سوپر پنل ارائه گردد و توضیحات و تعاریف کامل ، مزایا و نحوه اجرای بصورت کامل شرح داده شود.
بخشی از پاورپوینت سوپر پنل:
سوپرپانل نوع تکامل یافته سیستم های قدیمی تر است. سیستم­های ابتدایی ICF دیوارهایی است که از چیدن بلوکهای تو خالی پلی استایرن و قراردادن میلگردهای قائم و افقی به صورت محدود در آن، و بتن ریزی در فضاهای خالی داخل بلوک ها ساخته می شدند.
صفحات پلی استایرن به ضخامت حداقل ۵ سانتی متر توسط رابط هایی از جنس پلاستیک یا فلز به همدیگر متصل و از اتصال آن بلوک­هایی توخالی حاصل شده که در فضای خالی آن میلگرد قرار داده و بتن ریزی می­شود. نوع عملیات اجرایی آن شبیه به چیدن بلوک است که مستلزم صرف زمان و محدودیت های سازه ای می شود.
فهرست:
سوپرپانل چیست؟
مزایای سیستم از دیدگاه سازندگان
مزایای سیستم از دیدگاه استفاده کنندگان
دیوار باربر
– مزایای دیوار باربر
– روش‌های نصب و ساخت دیوار باربر سوپر پانل
پانل سقفی
– مزایای پانل سقفی
– نحوه اجرای پانل سقفی
معرفی سیستم پارتیشن
– مزایای سیستم پارتیشن
– نحوه اجرای سیستم پارتیشن
اجزاء و جزییات سوپر پنل
– گپ
– متابو
– رانر
– تفنگ
– آرماتور
– اسپیسر
– مونتاژ
– فوم ۵ سانتیمتری
– سوراخ های فوم برای آرماتور
– مونتاژ دیوار
– بست
– قالب سقف
– برش سقف با المنت
– مونتاژ سقف
– سر جک T
عنوان: سوپر پانل ، مشخصات و نحوه اجرای آن
پاورپوینت: پاورپوینت
حجم: 12.3 MB
صفحات: 74اسلاید
پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:
 پاورپوینت سوپر پانل ، مشخصات و نحوه اجرای آن


خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 09:15

پاورپوینت انواع نما و نحوه اجرای آن

پاورپوینت انواع نما و نحوه اجرای آن

فلسفه نما:
از جمله کارهای نهایی وتکمیلی در ساختمان به منظور به تصویر کشیدن چهری واقعی و زیبای آن نماسازی است.
نما سازی مبین شخصیت ساختمان و زیبایی محیط مورد توجه است.
در کنار هم قرار گرفتن ساختمان ها و چسپیدن آنها به یکدیگر باعث شده ساختمان های ما کمتر دارای چهار وجه مشخص بوده و آنچه از این بنا به دید و منظر اصلی بدل می شود تنها یک نما می باشد. کشور ایران یکی از کهن ترین تمدن های بشری را داراست از دیر باز مورد توجه جهانگردان داخلی و خارجی قرار داشته بناها و ساختمانهایی با معماری و نمای چشمگیر و عظیم را در خود جای داده است که سبک های زیبا را به جهانیان عرضه کرده است از ارگ بم ،تخت جمشید ، پاسارگاد گرفته تا میدان نقش جهان و سی و سه پل و منار جنبان و جای بسی خوشحالی است که تشکیلاتی چون میراث فرهنگی متولی بخشی از این بناهاستاما در کنار این افتخارات یک سوال دیگر در ذهن مطرح می شود که بناهای امروزین چگونه مایه مباحت ایندگان خواهد شد.
پارامترهای انتخاب یک نما:
تا اینجا دریافتیم که نما ضرورت دارد پس پارامترهای زیر درانتخاب نوع نما تاثیر گذاراست
۱_سنخیت نما با بافت مجموعه ی بافت شهری
۲_ترکیبات موزون و مطبوع معماری ایرانی
۳_در نظر گیری نشانه های بشری والگوهای عرف جامعه
۴_هزینی ساخت نما
۵_موقعیت نما ونوع کاربری ساختمان و…
اتصالات وترکیبات نما با زیرساختار سازه:
آنچه در نما سازی باید مد نظر قرار گیرد پیوند صحیح واصولی نما با اسکلت ساختمان است تاکید بر این موضوع به خصوص در نماهای شیشه ای به سبب بحث زلزله مورد توجه است
باید اذعان داشت که در واقع نمای ساختمان متعلق به مالکین آنها نیست بلکه بخش عمده ای از بدنه خیابان هاست که آن هم متعلق به مردم است و حق مسلم هر شهروند است که در گذر از خیابانها نماهای زیبا و اصیل و برگرفته از فرهنگ و تمدن خود را ببیند.
نماها به سه دسته نماهای سنتی ،نیمه سنتی،نوین تقسیم بندی میشوند
فهرست:
پارامترهای انتخاب یک نما
اتصالات وترکیبات نما با زیرساختار سازه
انواع نمای های رایج و مرسوم از نظر متریال مورد استفاده
آجرنما
سنگ نما
ابزار سیمان یا نمای رومی
نمای سرامیک
نمای سیمانی
سنگ بادبر و….
پاورپوینت انواع نما و نحوه اجرای آن - ویژه درس عناصر و جزییات – پاورپوینت آماده برای دانشجویان عمران و معماری
عنوان پروژه: انواع نما و نحوه اجرای آن
نوع فایل: پاورپوینت
حجم: ۱,۴۸ کیلو بایت
تعداد صفحات: ۵۴ اسلاید


خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 23:44

گزارش کارآموزی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن

کار آموزی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن

مقدمه :

مطالب گردآوری شده نتایج فعالیت هایی بوده که در طی دوره کارآموزی انجام شده است . در این دوره 30 روزه با بازدید ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن به همراهی مسئول آن بخش در اداره برق بیجار رفته و مشکلات پیش آمده برای ترانس ها رفع می شد .

که در این بازدیدها با انواع کلیدها ، ترانس ها ، بریکرها ، ساختمان داخلی ترانس ها ، کاربرد خازن در ترانس ، رأکتورها ، باطریخانه (توزیع DC,AC) ، تابلوهای فشار قوی و ضعیف که از نظر کاربرد به انواع تابلوهای کنترل ، تابلوهای آلارم ، تابلوهای توزیع DC,AC ، مخابراتی ، تابلوهای اندازه گیری تقسیم می شود ؛ آشنا شده ام .

همچنین در ادامه این بازدیدها :

با انواع رله های حفاظتی ، ارت ، اضافه جریان ، دیستانس ، دیفرانسیل ، ریستریکنت ارت فالت ، اضافه ولتاژ ، رله کمبود ولتاژ ، رله اضافه جریان ، ارت فالت جهتی و با خصوصیات یک سیستم حفاظتی و روش های جلوگیری از خسارت خطا در سیستم قدرت در انواع حفاظتهای اصلی خط ، حفاظتهای پشتیبان خط ، حفاظتهای اصلی ترانسفورماتور می باشد ؛ آشنا شده ام .

مطالب ارائه شده در این زمینه با توجه به مشاهدات خویش و استفاده از کتاب هایی در زمینه های فوق گردآوری شده است .

از تمامی عزیزانی که در این مدت با بنده همکاری داشته اند کمال قدردانی را دارم ؛ امیدوارم که تجربه های بدست آمده در این جزوه مورد توجه استاد گرانقدر قرار گیرد.

با تشکر

آشنایی با تجهیزات و بهره برداری از پستهای فشار قوی :

سیستم ها یا شبکه های برق رسانی را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود که هر کدام در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار می باشد این سیستم ها شامل :

1- تولید 2- انتقال 3- فوق توزیع 4- توزیع می باشد .

تولید شامل انواع نیروگاه های بخار ، گازی ، دیزلی ، آبی و غیره می باشد که معمولاً خروجی نیروگاه های بخار به شبکه های انتقال 400 یا 230 کیلوولت و خروجی نیروگاه های گازی به شبکه های 63 کیلوولت و خروجی نیروگاه های دیزلی به شبکه های 20 کیلوولت متصل می شوند .

انتقال شامل خطوط و پست های 400 و 230 و 132 کیلوولت و فوق توزیع شامل خطوط و پستهای 63 کیلوولت می باشد . شبکه های توزیع شامل خطوط و پستهای 20 و 4/0 کیلوولت می باشند .

اصولاً علت انتخاب ولتاژهای متفاوت در شبکه های برق رسانی به دو دلیل عمده می باشد :

1. دلایل فنی

2. دلایل اقتصادی

دلایل فنی :

اگر بخواهیم توان ثابتی را برای مسافتی معین انتقال دهیم هر چقدر ولتاژ را بالاتر ببریم جریان کمتر و برعکس. بنابراین در مسافت های طولانی باید ولتاژ را آنقدر بالا ببریم که در انتهای شبکه افت ولتاژ زیادی نداشته باشیم زیرا در غیر اینصورت آنقدر ولتاژ پائین می آید که برای مصرف کننده قابل استفاده نمی باشد و به همین دلیل باید ولتاژ مناسب را برای شبکه معینی انتخاب کنیم.

دلایل اقتصادی :

هر چقدر ولتاژ بالاتر رود جریان پائین تر می آید و باعث تلفات کمتری می شود . زیرا تلفات مستقیماً با جریان ارتباط دارد ولی در عوض بالا بردن زیاد ولتاژ هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد به همین دلیل ولتاژ انتقالی را انتخاب می کنند که کمترین هزینه ی تجهیزات و کمترین مقدار تلفات انرژی را داشته باشد .

تقسیم بندی یک پست فشار قوی از نظر آرایش :

یک پست فشار قوی را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود :

الف- تجهیزات فشار قوی که وظیفه انتقال و توزیع انرژی را به عهده دارند .

ب- تجهیزات حفاظتی ، کنترلی و جانبی .

در پستهای فشار قوی ، تجهیزات فشار قوی معمولاً در فضای باز ( غیر سرپوشیده ) نصب می شوند البته در پستهای 20/63 کیلوولت فیدرهای 20 کیلوولت در اتاق سربسته ای نصب می وشند . تجهیزات حفاظتی کنترلی و جانبی در داخل ساختمان پست نصب می گردند . در پستهای فشار قوی که وظیفه کاهش ولتاژ را به عهده دارند دو نوع ولتاژ وجود دارد :

1. ولتاژ ورودی که به آن H.V ( High Voltage ) گفته می شود .

2. ولتاژ خروجی که به آن L.V ( Low Voltage ) می گویند .

تجهیزات خارجی را می توان به دو دسته تقسیم نمود :

1. بی خط ( L.B )

2. بی ترانس (T.B )

بی خط ( L.B ) شامل این تجهیزات می باشد :

1. برقگیر

2. ترانس ولتاژ و لاین تراپ

3. سکسیونر خط و اِرت

4. ترانس جریان

5. بریکر

6. سکسیونر باس بار

word: نوع فایل

سایز: 788 KB

تعداد صفحه:60خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 47 >>