دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:24

دلایل افسردگی بعضی از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای آن

شرح مختصر:

ضرورت رشد اجتماعی فرزندان این آب و خاک در تحقق اهداف تعلیم و تربیت است که بلندای مرزهای آن در تمدن و نفش های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و... سیاست گذارانش هویدا می شود .

بر کسی پوشیده نیست که نتیجه ی فعالیت های آموزشی و پرورشی هر کشور در فراهم آوردن زندگی بهتر برای فردای بهتر نسل جوانش می باشد .این امر با توجه به انقلاب علمی و فن آوری ها ی نوین در نسل جدید هوشیار و پرجنب و جوش خود نمایی می کند ( عصر تکنولوژی ، فن آوری اطلاعات و..) . در عصر انفجار اطلاعات و تحولات شگرف زندگی و ارتباطات ، شاخص های توسعه و تسلط بر آن ، مسئولیت ما را بیش از پیش آشکار می نماید .

شاید نظر بعضی از صاحب نظران تعلیم و تربیت را نتوان نادیده گرفت که ریشه ی بسیاری از مشکلات نظام آموزشی را در گذشته می دانند ؛ بی گمان و به تصدیق با تجربه ها، هر از گاهی تغییر و تحولات جدید نظام آموزشی و بازگشت به همان روش ها و شیوه های قدیمی مطرود ، خود کلاف سردرگمی را می نماید . بعضی دیگر از این نظریه پردازان معتقد بوده و هستند که باید با مطالعه و برنامه ریزی دقیق نظامات آموزشی دیگر کشورها ، برنامه­ی مدون با اهداف والای کشورمان ، ایران را پیدا کنیم . شاید به تعبیر من ، آزمایشگاه خوب و بد دیگران باشیم

فهرست مطالب

چکیده1

1- مقدمه2

2- نقد و بررسی. 6

2-1-تعریف افسردگی و علل آن. 6

2-2-نگاهی به افسردگی و پیامدهای آن بر یادگیری دانش آموزان. 10

2-3- علائم افسردگی در دانش آموزان. 15

2-4- تاثیر افسردگی بر یادگیری دانش آموزان. 19

3-5- دلایل افسردگی در کودکان. 22

3- راهکارها25

3-1- عدم توجه به فضای آموزشی مدارس موجب افسردگی دانش‌آموزان می‌شود. 25

3-2- والدین چگونه رفتار کنند؟. 28

3-3- اقدامات پیشگیرانه در مدرسه. 31

3-4- اقدامات پیشگیرانه در خانواده32

3-5- روش‌های درمان افسردگی در کودکان. 33

4- نتیجه‌گیری. 41

منابع :44خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 07:33

بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان ایزوگام بام گستر دلیجان

بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان ایزوگام بام گستر دلیجان

مقدمه

در سالهای اخیر توجه به بهداشت روان در جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه به دلیل نیاز روزافزون ساکنین آنها به خدمات بهداشتی ابعاد تازه تری یافته است. با این وجود نیازمند مبرم به برنامه ریزی صحیح و جامع در تأمین بهداشت روانی کارمندان کاملاً محسوس است ، چرا که آنان نقش مهم و تعیین کننده­ای در ساختن جامعه به عهده دارند و اگر به مشکلات روانی آن توجه نشود این احساسات نمی تواند به جامعه کمکی برساند.

افسردگی یکی از رایج ترین انواع ناراحتی های روانی است که باعث مراجعه به روانپزشکان، روانشناسان و دیگر متخصصان بهداشت روانی می گردد از این لحاظ افسردگی با سرماخوردگی در میان ناراحتی های جسمانی قابل مقایسه است. (زلیگمان 1975) در هر لحظه از زمان 15 تا 20 درصد افراد بزرگسال جامعه ممکن است عوارض و نشانه های مختلف افسردگی شدید را از خود نشان دهند. حداقل 12 درصد از جمعیت کشورهای توسعه یافته در طی عمر خود برای معالجه علائم افسردگی شدید به متخصصان روانی مراجعه می کنند.

حدس زده می شود که 75 درصد افرادی که در مؤسسات درمان روانی بستری می شوند دچار افسردگی هستند به دلایلی که هنوز کاملاً روشن نشده درصد بیشتری از بانوان دچار افسردگی می شوند. نسبت زنان به مردان افسرده در ممالک پیشرفته صنعتی تقریباً دو بر یک است . (براون وهرس، 1987)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه........................................................................................................................... 2

بیان مسئله ................................................................................................................... 5

اهداف تحقیق................................................................................................................ 6

هدف کلی.................................................................................................................... 7

اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................ 7

فرضیه اصلی................................................................................................................. 9

متغیرهای پژوش............................................................................................................ 9

تعاریف عملیات متغیرها................................................................................................. 11

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه........................................................................................................................... 13

تعاریف افسردگی ........................................................................................................ 13

تاریخچه­ی افسردگی .................................................................................................... 14

طبقه بندی افسردگی ..................................................................................................... 15

ضوابط تشخیص افسردگی بر اساس DSM IIIR ......................................................... 20

ضوابط افسردگی تشخیص گسترده مهاد.......................................................................... 22

ضوابط تشخیصی مالیخولیایی......................................................................................... 24

ضوابط تشخیصی خلق چرخه­ای..................................................................................... 25

اختلالات خلقی............................................................................................................ 26

کدهای دوره­های افسردگی اساسی ................................................................................. 28

اختلال افسردگی عودکننده ............................................................................................ 28

اختلال افسردگی خویی................................................................................................. 29

مدل بیولوژیکی افسردگی............................................................................................... 32

دیدگاههای نظری درباره افسردگی.................................................................................. 34

دیدگاههای رفتاری نگری............................................................................................... 37

الگوی استیصال اکتسابی................................................................................................. 39

الگوی اسنادی............................................................................................................... 40

دیدگاه شناختی ............................................................................................................ 41

دیدگاه رفتار شناسی طبیعی............................................................................................. 46

دیدگاه یادگیری............................................................................................................. 53

دیدگاه انسان گرایی، هستی گرایی................................................................................... 55

افسردگی از دیدگاه علماء اسلامی .................................................................................. 55

نشانه شناسی حالات افسردگی....................................................................................... 56

افسردگی در زنان ......................................................................................................... 58

نقش هورمون ها در افسردگی......................................................................................... 59

سندرم پیش از قاعدگی ................................................................................................. 61

افسردگی های فصلی..................................................................................................... 61

افسردگی های دوران یائسگی ....................................................................................... 62

علایم تشخیص افسردگی در زنان ................................................................................. 62

علایم عمده افسردگی.................................................................................................... 63

روشهای درمان افسردگی............................................................................................... 64

داروهای افسردگی........................................................................................................ 65

انواع داروهای SSRI.................................................................................................... 66

پیشگیری از افسردگی.................................................................................................... 66

چه کارهایی باید کرد؟................................................................................................... 68

رابطه میان افسردگی و اعتیاد ......................................................................................... 68

دشمن به دنبال ایجاد افسردگی در میان جوانان است....................................................... 71

خانواده ها درگیر سردرگمی جوانان برای انتخاب مسیر صحیح زندگی هستند..................... 72

شادبودن جوانان باید نهادینه شود.................................................................................... 73

نگرانی از افسردگی جوانان ........................................................................................... 76

تاریخچه بهره­وری و تعاریف آن .................................................................................... 78

عوامل متشکل بهره­وری ................................................................................................ 82

فرمول بهره­وری ........................................................................................................... 83

مدیریت بهره­وری ......................................................................................................... 84

عوامل مؤثر بر ارتقای بهره­وری ...................................................................................... 88

راههای توسعه و افزایش بهره­وری ................................................................................. 93

آموزش و بهره­وری ...................................................................................................... 95

تأثیر مشارکت کارکنان در بهره­وری ................................................................................ 997

ارزیابی عملکرد بهره­وری .............................................................................................. 98

آگاه کردن از نتایج عملکرد شغلی .................................................................................. 99

مراحل موفقیت ............................................................................................................ 101

بهره­وری ..................................................................................................................... 101

برای بهبود بهره­وری موانعی .......................................................................................... 107

فواید عمومی بهره­وری .................................................................................................. 108

منافع و فواید بهره­وری برای سیستم های دولتی و شرکتها................................................. 109

عوامل مؤثر بر افزایش سطح بهره­وری............................................................................. 110

فصل سوم:روش پژوهش

روش پژوهش ............................................................................................................. 113

جامعه آماری ................................................................................................................ 113

نمونه آماری ................................................................................................................. 113

روش نمونه گیری ........................................................................................................ 114

ابزار پژوهشی .............................................................................................................. 114

ویژگیهای پرسش نامه بهره­وری شغلی ............................................................................ 114

پرسش نامه افسردگی بک ............................................................................................. 115

معیارهای مورداستفاده در آزمون بک .............................................................................. 117

مزایای EBI................................................................................................................. 117

روایی آزمون افسردگی بک ........................................................................................... 118

اعتبار تست بک EBI................................................................................................... 118

روش محاسبات آماری ................................................................................................. 119

پرسشنامه افسردگی بک ................................................................................................ 119

پرسشنامه بهره وری شغلی ............................................................................................ 129

فصل چهارم:تحلیل داده های آماری

تحلیل آزمونها .............................................................................................................. 135

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه .......................................................................................................................... 141

بحث و نتیجه گیری....................................................................................................... 142

پیشنهادات ................................................................................................................... 143

محدودیت ها ............................................................................................................... 144

منابع ........................................................................................................................... 145خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:40

مقایسه احساس تنهایی و افسردگی در بین کاربران عادی و پرخطر اینترنت

مقایسه احساس تنهایی و افسردگی در بین کاربران عادی و پرخطر اینترنت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه احساس تنهایی و افسردگی در بین کاربران عادی و پرخطر اینترنت می باشد.روش پژوهش روش پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه‌های آن از نوع علّی – مقایسه ای (پس رویدادی)می‌باشد روش نمونه‌گیری این پژوهش در دسترس می باشد. بدین صورت که تعداد 50 نفر از افرادی که کاربر عادی هستند و نیز تعداد 50 افراد کاربر پر خطر اینترنت انتخاب شدند.ابزار پژوهش فرم کوتاه شدة مقیاس احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی بزرگسالان است پرسشنامه افسردگی بک: این مقیاس خود گزارشی 21 ماده ای است و هر ماده دارای 4 گزینه به ترتیب( الف- ب- ج و د) است که بر اساس مقادری (0و1و2و3و4) نمره گذاری می شود گرفتن نمره بالا در مقیاس نشان دهنده افسردگی بالا می باشد.نتایج نشان داد بین احساس تنهایی در بین در بین کاربران عادی و پرخطر اینترنت تفاوت وجود دارد و میانگین احساس تنهایی در بین کاربران پرخطر بالاتر از کاربران عادی است.

کلمات کلیدی: تنهایی-افسردگی- کاربر عادی –کاربر پرخطر-اینترنت

مقدمه

اینترنت رسانه‌ای جدید با ماهیتی متفاوت از رسانه‌های پیش از خود است و در عین‌ حال تقریبا همهء آن رسانه‌ها را در خود دارد.اینترنت با خود تغییرات اجتماعی به همراه‌ می‌آورد و این تغییرات بیش از همه در میان جوانان که بیشترین تعداد کاربران اینترنت را تشکیل می‌دهند،رخ می‌دهد.اینترنت در فاصلهء سال‌های 1380 تا 1385 در ایران رشدی‌ حدود 2500 درصد داشته است.این وضعیت امکان ایجاد یک نسل را در ایران مطرح‌ می‌کند،نسلی که در سال‌های نوجوانی با تکنولوژی‌های نوین ارتباطی آشنا شده و در حال‌ حاضر به سمت سنین میانسالی حرکت می‌کند.از طرفی دیگر جوانان ایرانی از قابلیت‌های ارتباطی اینترنت به طرز مؤثری بهره‌ گرفته‌اند.گروه‌های اجتماعی مختلف بنا به ویژگی‌های خاص جامعهء ایران،اینترنت را مکان‌ خوبی برای خودابرازی و ایجاد ارتباط یافته‌اند.زنان ایرانی برای دستیابی به اهداف‌ اجتماعی و گروهی خود پابه‌پای مردان و گاهی پیش از آن‌ها از امکانات اینترنت استفاده‌ کرده‌اند.اینترنت در ایران امکان نوع خاصی از هنجارشکنی را پدید آورده که امکان برخورد با آن به روش‌های سنتی وجود ندارد.اینترنت در سال‌های اخیر به عنوان رسانه‌ای برای‌ تأثیرگذاری مذهبی و ترویج مذهب در میان جوانان ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس تغییر و تحولات چند سال اخیر در فضای سایبری و اضافه شدن سایت های اجتماعی و از سویی دیگر جذابیت این سایت ها توانسته قشری از جوانان ایرانی را به سمت و سوی خود جذب نموده و در پاره ای از مواقع در سبک زندگی و تفکر جوانان اثرگذار باشد. از آنجایی که قریب به اتفاق جامعه ایران اسلامی را جوانان تشکیل می دهد لزوم بررسی پدیده هایی که می تواند در جوانان اثرگذار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است . افسردگی از رایچ ترین اختلالات خلقی وناراحتی های روانی است که به طرق مختلف بر انسان اثر می گذارد وعلایم ان در جنبه های مختلف اعمال ظاهر می شود افسردگی انگیزش انسان را تحت تاثیر قرارمی دهد وباعث می شود که فرد نتواند تمرکز پیدا کند ودر مورد خودش ودنیا وآینده افکاروعقاید منفی داشته باشد رفتارهای زیستی بدن مثل خواب و میزان هورمون ها ومواد شیمیایی مغز نیز در افسردگی دچاراختلال می شود در گذشته تصور می شود که افسردگی مربوط به سنین بالاست ولی امروزه معلوم شده است که هیچ گروه سنی از افسردگی معاف نیست ومی توان گفت افسردگی یکی از علت های به خطر افتادن بهداشت وسلامت روان است.اینترنت از ابتدای ظهور خود،بسیار سریع‌تر از رسانه‌های پیش از خود، در دنیا رواج یافت.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:32

پروپوزال مقایسه پردازش های حسی –معنایی و ضمنی در اختلال های افسردگی و اسکیزو فرنی

پروپوزال مقایسه پردازش های حسی –معنایی و ضمنی در اختلال های افسردگی و اسکیزو فرنی

عنوان تحقیق به انگلیسی:

Compare sensory processing - the meaning and implications of depression in patients with schizophrenia

پرسش اصلی پژوهش:

1- چه تفاوتی در پردازش های حسی معنایی و ضمنی در اختلال های افسردگی و اسکیزو فرنی وجود دارد؟

بیان مسئله: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

پردازش حسی شاید اساسی ترین عنصر روان شناختی باشد که زیر بنای چگونگی ادراک و واکنش افراد نسبت به محرکهای محیطی را تشکیل می دهد. مطالعات نشان داده اند که جنبه های مختلف پردازش حسی(ثبت پایین، ساسیت حسی، اجتناب از احساس و جستجوی حسی) با پیامد های منفی بالینی همراه است. سبک پردازش حسی به سازه های بازداری رفتاری(کارور و وایت[1]، 1994) درونگرایی(آیزنگ، 1981و 1991؛ گری[2]، 1981) و کمرویی(کاگان[3]، 1994) ارتباط داده شده است. همبستگی بین سبک پردازش حساسیت حسی با درونگرایی و هیجان پذیری در مطالعه ای توسط آرون و آرون(1997) به دست آمده است. مشخص شده است که آستانه حسی پایین و حساسیت حسی با فوبی اجتماعی(نیل ، ادلمن و گلاشان[4]، 2002)، اختلال شخصیت اجتنابی(مایرز و کارور[5]، 2000) و اضطراب و افسردگی(لیس و همکاران، 2005) استرس ادراک شده و سلامتی روانی کمتر(بنهام، 2006) ارتباط دارد. به ویژه در اختلال اسکیزوفرنی، جنبه ای از اختلال که پیچیدگی و ماهیت متناقض آن را تبیین می کند، نابهنجاریهایی در پردازش حسی[6] است. از یک طرف، افراد مبتلا به اسکیزوفرنی به عنوان افرادی بیش از حد حساس[7] به محرکهای حسی توصیف می شوند، برای مثال مطالعاتی با استفاده از تکنیک هایی نظیر بازداری نهفته[8] یک نارسایی در دروازه حسی[9] در بین افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی آشکار کرده اند، به ویژه برای محرکهایی که فیلتر نشده و از نظر اهمیت به طور مساوی ادراک می شوند(براف[10]، 1993). همزمان با این تحقیقات، شواهد متناقض دیگری نشان می دهند که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی بیش از حد بازداری[11] می کنند و زمان واکنش کندتری دارند(استفی و والدمن[12]، 1993) مطالعات زیادی که به بررسی پردازش حسی در اسکیزوفرنی می پردازند، به نتایج زیر دست یافته اند. در زمینه حساسیت حسی توصیفات اولیه مک گی و چاپمن[13](1961) درباره نارسایی توجهی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی شامل برخی گزارشات شخصی است که بلند بودن صداها، درخشان بودن رنگ ها، حواس پرتی و بی سازمانی در افراد مبتلا را توصیف می کنند. نارسایی دروازه حسی که به وسیله تکنیک هایی نظیر بازداری پیش از ضربه[14]و بازداری نهفته(براف[15]، 1993؛ مک واود[16] و همکارن، 1993) اندازه گرفته می شود نیز از ناتوانی در فیلتر کردن اطلاعات نامربوط در این اختلال حکایت دارند. ولی بروان و همکاران(2002) در پژوهش خود، هیچ تفاوت معنی داری بین 3 گروه افراد اسکیزوفرنیک، افراد مبتلا به اختلال دو قطبی و افراد سالم از نظر حساسیت حسی پیدا نکردند.

طبق مطالعه براون و همکاران(2002)، اجتناب از احساس در اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی بیشتر از گروه بهنجار بود. افراد با اختلال اسکیزوفرنی به طور مکرر در پاسخ دادن و نسبت دادن معنی به محرکها شکست می خورند. عملکرد آنها در تکالیف زمان واکنش مثالی از پاسخ کند شده در اسکیزوفرنی است(استیفی و والدمن[17]، 1993). جستجوی احساس به عنوان بعد چهارم پردازش حسی به نظر نمی رسد که در اسکیزوفرنی افزایش یابد. فقدان احساس لذت در افراد مبتلا به این اختلال پدیده ای متداول است(آندریسون[18]، 1987). زاکرمن آشکار کرد که فقدان احساس لذت حد کرانه در پیوستار جستجوی حسی می باشد و بین این دو متغیر رابطه منفی وجود دارد(مک کان و همکاران، 1990). براون و همکاران(2002) در پژوهش خود آشکار ساختند که گروههای اسکیزوفرنیک و دو قطبی به طور معنی داری نمرات پایین تری در بعد جستجوی حسی به دست آوردند.[1]. Carver & White,

[2]. Gray

[3]. Kagan

[4] . Neal & Edelman & Glashan

[5] . Mayers & Carver

[6]. Sensory proccesing

[7] . oversensitive

[8]. Latent inhibition

[9]. Sensory gating deficit

[10]. Braff

[11]. overinhibit

[12]. Steffy & Waldman

[13]. Mc Ghie & Chapman

[14] . prepulse inhibition

[15] . Braff &

[16] . McDwod

[17] . Steffy & Waldman

[18] . Andreasonخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:28

مقاله درمورد افسردگی

مقاله درمورد افسردگی


افسردگی می تواند تنها یک بار در زندگی فرد اتفاق بیفتد . به هر حال اغلب به صورت حملات تکراری در طول زندگی با دوره های بدون افسردگی در بین آنها اتفاق می افتد یا می تواند وضعیتی مزمن باشد که نیازمند یک درمان پیوسته در طی زندگی باشد.

افسردگی اختلالی است که بر تفکر، خلق، احساسات، رفتار و سلامت جسمی شما تأثیر می گذارد.
پیش از این عقیده بر این بود که « تمام آن در سر شماست » و اگر واقعاً تلاش کنید می توانید خود را از آن رها کنید. امروزه پزشکان می دانند که افسردگی نوعی ضعف نیست و شما به تنهایی نمی توانید آن را درمان کنید. افسردگی یک اختلال پزشکی با زمینه شیمیایی یا زیست شناسی است .گاهی اوقات یک زندگی پر استرس محرکی برای افسردگی می شود. در سایر موارد به نظر می رسد که افسردگی بدون یک علت تعیین شده مشخص و بطور خود بخودی روی می دهد.

افسردگی، بدون توجه به علت آن چیزی بیش از یک حالت محزون و یا یک خمودگی درآماتیک است .

افسردگی می تواند تنها یک بار در زندگی فرد اتفاق بیفتد . به هر حال اغلب به صورت حملات تکراری در طول زندگی با دوره های بدون افسردگی در بین آنها اتفاق می افتد یا می تواند وضعیتی مزمن باشد که نیازمند یک درمان پیوسته در طی زندگی باشد.این اختلال بیش از ۱۸ میلیون آمریکایی را در تمام سنین و نژادها مبتلا کرده است.
داروهایی که در دسترس هستند، حتی در مورد افسردگی های بسیار شدید ایمن و مؤثر هستند. با درمان مناسب، بسیاری از افرادی که افسردگی شدید دارند، در عرض چند هفته بهبودی می یابند و می توانند به فعالیتهای طبیعی روزانه خود باز گردند .
●● علایم و نشانه ها

● دو نشانه شاخص افسردگی که نشانه های کلیدی برای تشخیص محسوب می شوند در زیر آورده شده اند .

● از دست دادن علاقه به امور روزمره طبیعی

شما علاقه و خوشحالی خود را در فعالیتهایی که قبلاً از آنها لذت می بردید از دست می دهید. این مورد « بی لذتی » نامیده می شود .

● خلق افسرده

شما احساس غم یا ناامیدی، بی فریادرسی می کنید و امکان دارد نوبت های گریه داشته باشید از دید پزشکان یا سایر مراقبین بهداشتی که افسردگی را تشخیص می دهند، علاوه بر موارد فوق بیشتر علائم و نشانه هایی که در زیر آورده شده اند نیز می تواند در بیشتر روزها و یا تقریباً هر روز، به مدت حداقل دو هفته در فرد وجود داشته باشند .
● ختلالات خواب

خواب زیاد یا مشکلات حین خواب می تواند علامتی باشد مبنی بر اینکه شما افسرده هستید. بیدار شدن در نیمه شب یا صبح زود و ناتوانی در به خواب رفتن دوباره معمول هستند .
● اختلال در فکر کردن یا متمرکز شدن

ممکن است برای تمرکز کردن یا تصمیم گرفتن دچار زحمت شوید و مشکلاتی با حافظه خود داشته باشید .

● کاهش وزن یا وزن گیری قابل توجه

کاهش یا افزایش وزن و وزنگیری یا کاهش وزن بدون توجیه می تواند نشاندهنده افسردگی باشد .
● پرخاشگری یا کاهش حرکات بدن
ممکن است بی قرار، پرخاشگر، تحریک پذیر و زود رنج به نظر برسید. یا ممکن است اینطور به نظر برسد که کارهایتان را با سرعت آهسته انجام می دهید و به سوالات به آهستگی و با صدای یکنواخت پاسخ می دهید .
● خستگی
ممکن است احساس کسالت و فقدان انرژی را تقریباً هر روز داشته باشید . ممکن است صبح هنگام به اندازه زمانی که در شب قبل به رختخواب می رفتید احساس خستگی کنید .
● اعتماد به نفس پایین
ممکن است احساس بی ارزشی کنید و احساس گناه شدید داشته باشید .
● کاهش علاقه به فعالیت جنسی
اگر پیش از ظهور افسردگی از نظر جنسی فعال باشید، ممکن است کاهش قابل توجهی در سطح علاقه خود به داشتن ارتباط جنسی احساس کنید .
● افکار مرگ
ممکن است دیدگاه منفی نسبت به خود، موقعیت خود و آینده خود داشته باشید . ممکن است افکار مرگ، مردن و خودکشی داشته باشید .
افسردگی می تواند شکایات جسمی گسترده ای را نیز مانند خارش عمومی، تاری دید، افزایش تعریق، دهان خشک، مشکلات گوارشی ) سوء هاضمه، یبوست و اسهال ( سردرد و کمر درد ایجاد نماید .
کودکان، نوجوانان و بالغین ممکن است به طور متفاوتی به افسردگی واکنش دهند. در این گروهها ممکن است نشانه ها اشکال مختلف داشته باشد یا با دیگر وضعیتها پوشانده شود .
●● انواع اصلی افسردگی شامل موارد زیر است :
افسردگی اساسی
این نوع از اختلال خلق بیش از دو هفته پایدار می ماند . نشانه ها می تواند، شامل : احساس عظیم غم و سوگ، از دست دادن علاقه و خوشحالی در فعالیتهایی که معمولاً برایتان لذتبخش است و احساس گناه و بی ارزشی باشد. این نوع افسردگی می تواند باعث کم خوابی، تغییر اشتها، خستگی شدید و مشکل شدن تمرکز شود. فسردگی شدید می تواند خطر خودکشی را افزایش دهد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مقاله، درمورد، افسردگی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:45

تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگیمقدمه

اصولاَ بقراط به عنوان اولین دانشمندی شناخته می شود که با عنوان کردن عارضه ی سودا نظریه ی علت شناسی افسردگی را مطرح کرده است. می توان مالیخولیا را معادل اصطلاح سودا فرض کرد که امروزه به عنوان نوع خاصی از افسردگی محسوب می شود. اگرچه، در طول قرون متمادی اصطلاح مالیخولیا پایدار مانده است، ولی همواره محل مناقشه و ابهام بوده است (دادستان، 1376). کراپلین نیز در 1889 بیماری مانیک ـ دپرسیو را مطرح ساخت و فروید هم در 1915 در مقاله ی مشهور خود درباره ی ملانکولی نوشت: به احتمال قوی یک عامل جسمی در آرامش حال بیمار در هنگام شب دخالت دارد (کلایتون و بارت، ترجمه سلطانی فر، 1369).

در طول تاریخ علم، نه تنها در بین متخصصان، بلکه در بین مردم نیز حالت های ناراحتی و غمگینی بیش از شادی توجه ها را به خود معطوف ساخته است. حتی به نظر می رسد، روان شناسان به اندوه بیش از شادکامی علاقه مند هستند. در 20 سال گذشته، پژوهشگران بیش از 42000 مقاله در خصوص افسردگی، 30000 در مورد اضطراب، 8500 در مورد خودکشی و نزدیک به 6000 در مورد رنج نوشته اند. در حالی که تنها 1436 مقاله در مورد شادکامی بیان شده است و سهم سخنرانی های در مورد شادی نیز از این کمتر و تنها به 835 سخنرانی محدود می شود ( کامر، 1997).

مهمترین نکته ای که در مورد افسردگی باید دانست این است که اگرچه همه ی مردم گاهی دچار غم و اندوه، بد خلقی و بی حوصلگی می شوند، ولی نباید آن را با افسردگی یکی دانست. در واقع، مهم ترین تفاوت اندوه و افسردگی در این است که اندوه گذرا است، در حالی که افسردگی سمج بوده و به زودی بر طرف نمی شود ( بارلو و دوراند، 1995)

اما سؤالی که در این میان مطرح است این است که :اَیا داشتن شخصیت نوع A زمینه ای برای بوجود اَمدن افسردگی است؟قابل ذکر است که تا کنون تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نشده است و تحقیقات انجام شده در زمینه ی شخصیت نوع A بیشتر بر روی بیماریهای قلبی می باشد.شناسایی ابتدایی شخصیت نوع A به عنوان یک عامل جدید و مستفقل و مؤثر در بیماریهای قلبی در سال 1950 و 1960 اَغاز شد .این تحقیق با مطالعات همگانی سنتی که از قبل منتشر شده بودند فرق داشت.. بدین صورت که نه فقط از عامل های فیزیولوژی ،بلکه همچنین از جمله عوامل روانشناسی و اجتماعی به حساب می اَمدند که به پیشرفت ابن الگوی رفتاری کمک می کردند.(کامر،1997 ). اما دسته ای از تحقیقات انجام شده در زمینه ی رابطه ی بین شخصیت نوع A و افسردگی ،بر وجود تفاوت از نظر افسردگی در بین افراد دارای شخصیت نوع A و نوعB تأکید دارند. این تحقیق بر اَن است که نقش شخصیت نوع A را در ابتلاء به افسردگی نشان دهد .

بخش اول:مبانی نظری

مفاهیم

ا-افسردگی

یکی از مشکل ترین مباحث در مطالعه ی افسردگی، تعریف افسردگی است. در معنای محدود پزشکی می توان افسردگی را به منزله ی یک بیماری خلق و خو یا اختلال کنش خلق و خو دانست ( لو و لو، 1991 نقل از دادستان، 1376). همچنین در سطح معمول بالینی، افسردگی نشانگانی است که تحت سلطه ی خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی و یا غیر لفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالت های بر انگیختگی نشان داده می شود ( دادستان، 1376). اصطلاح افسردگی به منظورهای گوناگون و برای توصیف خلق، شناسایی یک نشانگان و به عنوان یک مفهوم در طبقه بندی اختلالات روانی کاربرد دارد. از دیدگاه روان پزشکی نیز، نشانگان افسردگی شامل مجموعه ای از نشانه های بیمارگون است. این نشانگان، شامل خلق افسرده، از دست دادن علاقه، اضطراب، اختلال خواب، از دست دادن اشتها، فقدان انرژی و افکار مربوط به خودکشی است (لیندزی و پاول، ترجمه آوادیس یانس و نیکخو،1377).

به طور کلی افسردگی به سه گونه ی متفاوت به کار برده می شود:

- به منظور مشخص کردن احساس های بهنجار غمگینی، یاس، نوامیدی و جز آن، و بروز آنها به عنوان نشانه ی یک اختلال؛

- به منظور توصیف اختصاری یک نشانگان که شامل نشانه های عاطفی، شناختی، حرکتی، فیزیولوژیکی و غدد مترشحه است؛

- برای مشخص کردن اختلال های افسرده وار در چهارچوب اختلال های روانی که به پاره ای از درمانگری ها پاسخ می دهند ( هوبر، 1993؛ نقل از دادستان، 1376، ص 272 )


فصل اول:

کلیات تحقیق


فصل دوم:

مبانی نظری و

پیشینه ی تجربی تحقیق


فصل سوم :

روش تحقیق


فصل چهارم

یافته ها


فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیریخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تعیین، تفاوت، میزان، افسردگی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:42

بررسی و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد

بررسی و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزدمقدمه :

افسردگی یک سندرم و شامل مجموعه علایمی است که یک علت خاص را نمی توان برای آن پیدا کرد علایم این بیماری عبارتند از: افسرده بودن خلق و خوی در بیشتر روزها، کاهش آشکار علاقه و میل به هر نوع فعالیتی در زندگی، کاهش وزن، بی خوابی، خستگی و کاهش انرژی، احساس بی ارزشی و گناهکار بودن و کاهش تمرکز و تصمیم گیری و اندیشیدن به مرگ و خودکشی بدون داشتن طرحی برای آن.

این بیماری شایعترین بیماری روانی بعد از اضطراب می باشد با توجه به مواردی نظیر شیوع بالای ابتلا در دوره جوانی و ضربه های روحی عظیمی که به اطرافیان بیمار افسرده و جامعه وارد
می شود، غیرفعال شدن و کاهش کارآیی قشر عظیمی از نیروی فعال جامعه و تاثیر منفی بر دیگران و زیان اقتصادی و اجتماعی آن، نیاز به تحقیق در این مورد اهمیتی دوچندان دارد.

عامل دیگر اهمیت این تحقیق را می توان در این دانست که اکثر آمار و اطلاعات ما در مورد میزان شیوع افسردگی برگرفته از اطلاعات و تحقیقات در جوامع دیگر خصوصا جوامع غربی است با توجه به اینکه عوامل موثر بر افسردگی در هر جامعه متفاوت است بنابراین نیازمند به اطلاعات در مورد این بیماری در جامعه خودمان هستیم تا هم عوامل و علل آن را در جامعه خودمان بشناسیم و هم در رفع آن کوشاتر باشیم.

تحقیق در مورد شیوع افسردگی در دانش آموزان دبیرستانهای تیزهوشان از نیازهای جامعه ماست زیرا چنین دانش آموزانی در آینده عهده دار مسئولیت های خطیر جامعه می شوند و مردم نیز از این دانش آموزان انتظار بیشتری دارند. بنابراین می بایست از هر نظر، چه روحی و چه جسمی در سطح بالایی قرار داشته باشند که بتوانند آینده سازان خوبی برای کشور باشند و مسئولین و جامعه، باید حداکثر تلاش را برای کاهش و رفع این بیماری در دانش آموزان انجام دهند. عدم شناخت مدیران، معلمان و والدین از ویژگیهای شخصیتی و وضعیت روحی دانش آموزان، بخصوص
دانش آموزانی که از توانایی خاصی برخوردارند. همچنین کمبود امکانات در فراهم آوردن فرصتهایی برای شکوفا سازی قابلیتهای آنان و در نهایت فقدان کمکهای ویژه در این راستا همگی از عواملی به شمار می روند که مانع تجلی این قابلیتها خواهد شد.

به یقین عده زیادی در طی این روند قربانی این عدم شناخت ها می شوند که برای آنان ارمغانی جز ابتلا به اختلالات جسمی و روانی در پی نخواهد داشت. بنابراین هر جامعه ای که به بقا و پیشرفت خودش می اندیشد باید استعدادهای درخشان خود را در کانون توجه قرار دهد.

نکات فوق لزوم اهمیت بررسیهای دقیق و موشکافانه در مورد نیازهای فردی، ویژگیهای شخصیتی و بیماریهای روحی و روانی این افراد را آشکار می سازد. تا با توجه به نتیجه حاصل از این
بررسی ها، پیشنهادهایی در جهت توجه هر چه بیشتر نسبت به آنان ارائه دهیم.


کلیات

حدود 2500 سال است که اختلالات خلق خصوصا فرمهای افسردگی آنها زندگی بشر را متاثر ساخته است. تا آنجا که نه تنها در مدارک طبی قدیم بلکه در آثار هنری همچون داستانها،
افسانه ها و نقاشیها می توان ردی از آنها را باز یافت. به عنوان مثال داستان شاه سائول (king saul) و داستان خودکشی آژاکس در الیاد هومر هر دو یک سندرم افسردگی را توصیف
کرده اند.

بسیاری از آنچه را که امروزه در مورد اختلالات خلق می دانیم توسط رومیان و یونانیان قدیم شرح داده شده است. اولین بار افلاطون 450 سال قبل از میلاد اصطلاح ملانوکولی را برای توصیف اختلالات افسردگی و مانیا به کار برد. در سال 1954 میلادی ژول با یاژه فرانسوی جنون دوشکلی(folic double form) را که در آن بیمار دچار افسردگی عمیق به حالت بهت زده می شود تعریف کرد.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 05:45

پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی

پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگیتاثیر ورزش بر افسردگی

افسردگی در واقع یک بیماری فراگیر و لطمه زننده به روح و روان آدمی است که از مشخصات آشکار آن احساس پوچ بودن و ناراحتی؛احساس نا امیدی وبی ارزش بودن و تفکرات منفی است.

فرد مبتلا به افسردگی دارای رفتار کند و آهسته است. محققان علوم رفتاری میگویند که افسردگی های پیشرفته نشانه ها و علائمی هستند که می توانند فعالیتهای روزمره ، مطالعه ، خواب ، خوراک وشرکت در فعالیت های خوشایند و سرگرم کننده را تحت تاثیرقرار دهند.

چنین حالتی ممکن است به دفعات در زندگی انسان روی دهد. به نظر محققان در نوع دیگر افسردگی، اختلال روانی دارای نشانه هایی از طولانی مدت است و براساس آن شخص از انجام فعالیت های روزانه یا برخورداری از احساساتی خوب و دلپذیر محروم می شود ودوره های پریشان خاط ری قابل توجهی را در برخی از برهه های زندگی طی میکند. یک نوع دیگر افسردگی در واقع یک اختلال روحی شیداچنین حالتی ممکن است به دفعات در زندگی انسان روی دهد. به نظر محققان در نوع دیگر افسردگی، اختلال روانی دارای نشانه هایی از طولانی مدت است و براساس آن شخص از انجام فعالیت های روزانه یا برخورداری از احساساتی خوب و دلپذیر محروم می شود ودوره های پریشان خاط ری قابل توجهی را در برخی از برهه های زندگی طی میکند. یک نوع دیگر افسردگی در واقع یک اختلال روحی شیدا گونه است که نام بیماری افسردگی دو قطبی را گرفته است. این نوع از ابتلا به افسردگی و پریشان خاطری، در بیشتر مواقع،تفکر؛قدرت تشخیص وحتی رفتارهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد،که به بروز مشکلات جدی برای شخص و اطرافیان منجر می شود.


علائم افسردگی :

خلق فرد افسرده می شود، یعنی غمگینی طولانی مدت دارد.

علاقه مندی وی نسبت به علایق گذشته اش از دست می رود و غالبا بی حوصله است.

کم اشتهایی او را می آزارد و غذا نمی خورد ، البته در برخی انواع آن پرخوری شیوع دارد.

خواب فرد مبتلا غالبا دچار مشکل می شود معمولا نیمه شب بیدار می شود و تا صبح نمی تواند بخوابد و کسل است در جوانان مبتلا، پر خوابی شیوع دارد .

افسردگی معمولاً با اضطراب همراه و بی خوابی و بی قراری در فرد شیوع دارد


غلبه بر افسردگی و افزایش نگرش مثبت :

ازعلت افسردگی خود آگاه بوده و سعی کنید نسبت به آینده خوش بین باشید ، افکار منفی خود راشناخته و آنها را با افکار مثبت تعویض کنید. بر تجارب مثبت تمرکز کنید. فهرستی از تکالیف مثبت هفتگی تهیه کنید.از نظر اجتماعی فعال باشید.جدولی از فعالیت های روزمره هفتگی تهیه کنید و افزودن فعالیت های اجتماعی را فراموش نکنید.تفریحاتی برای خود پیدا کنید.هرگاه احساس تنش می کنید، از روشهای خود آرام بخشی استفاده کنید. به عنوان مثال، برای چندین دقیقه و تا زمان ایجاد آرامش در کل بدنتان بطور آرام و آهسته نفس بکشید.اهداف واقع گرایانه ای انتخاب کنید. برای فعال نگهداشتن خود، کاری داوطلبانه انجام دهید. بپذیرید که هرکسی توانایی های متفاوت خود را دارد و شما بر ویژگی ها و اعمال مثبت خودتان تمرکزکنید.به هنگام بیان مطالب ، جرأتمند باشید. سعی کنید نقاط قوت خود را شناخته و توسعه دهید. روزانه ورزش کنید و فعالیت بدنی مستمر داشته باشید .خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 15:36

افسردگی

افسردگی

چکیده:

پذیرفتن هر تغییری به خصوص در زمینه کار، نیازمند فراگیری مهارت های خاصی است. گاه این تحولات شغلی چنان عمیق هستند که تمامی جنبه های زندگی فرد را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. هر چند هر تحولی با خود شرایط و مقتضیات خاصی به همراه دارد اما نباید هرگز از جنبه منفی به آن پرداخت بلکه می توان با کمی اطمینان به نفس، آن را روندی رو به رشد و مؤثر تلقی کرد که با یک زمینه فکری مناسب و پذیرا، افق روشنی از آینده شغلی شما که تا پیش از این تاریک و تلخ می نمود، می گشاید موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی NIOSH تحقیقاتی در خصوص استرس کاری هم نتیجه خصوصیات فردی کارمند یا کارگر و هم موقعیت و شرایط کاری انجام داده است و در این تحقیق به آنها پرداخته می شودخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: افسردگی
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 21:25

بررسی افسردگی شغلی

بررسی افسردگی شغلی


مقدمه:

تنش در محیط کاری امری شایع است و بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند، لذا گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن توصیف کرده اند که در دراز مدت می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی شود پس فرسودگی شغلی یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر تنش کاری است که به دنبال خود فرسودگی جسمی، تغییر در رفتار و عملکرد شغلی را به ارمغان می آورد، که در واقع می توان گفت فرسودگی شغلی با نشانه های زیر شناخته می شود:

1- شاخصهای هیجانی که علایمی مثل بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی، احساس درماندگی و ناتوانی، از دست دادن همدلی نسبت به دیگران

2- شاخصهای نگرشی شامل بدبینی نسبت به دیگران، نسبت به مدیریت سازمان محل کار خود گله مند شدن از دیگران

3- شاخصهای رفتاری شامل تحریک پذیری و پرخاشگر بودن، افزایش سوء مصرف مواد و افزایش مشکلات و درگیریها با مرئوسان، روسا، همکاران، همسر و فرزندان

4- شاخصهای روان تنی مثل ابتلا به اختلال گوارشی و سردردها و ........

5- شاخصهای سازمانی شامل دزدی، غیبت از کار، تنزل ابعاد اخلاقی و معنوی کارکنان است. (ساعتچی 1376)

افرادی که فرسودگی شغلی را تجربه می کنند یک تاثیر منفی بر همکارانشان می گذارند هم به وسیله ایجاد تضادهای پرسنلی و هم ایجاد اختلال در انجام وظایف شغلی پس می تواند مسری باشد و به صورت تعاملات غیر رسمی در شغل تداوم یابد همچنین از جمله آثاری که فرسودگی شغلی به عنوان یک سرایت کننده منفی دارد سرایت و تاثیر آن در زندگی خانوادگی افراد است. (بورک و گرنگلاس[1] 2001)

جکسون و مازلاک (1982) مشاهده نموند که سطح خستگی هیجانی مرتبط با شغل افراد با گزارش همسرانشان در مورد عصبی، ناراحت و خسته و افسرده بودن آنان در منزل ارتباط معتبری داشت. این خستگی هیجانی مرتبط با شغل با کیفیت پایین زندگی خانوادگی که توسط همسر شخص گزارش می شود ارتباط قوی داشت.

در حدود 50 سال پیش یک جامعه شناس بنام ویلارد والر اهمیت موقعیت شغلی شوهر و تاثیر آن بر ازدواج و روابط خانوادگی خاطر نشان ساخت (ایگمن 1986) وی خاطر نشان ساخت که موقعیت اقتصادی خانواده فرایند تعارض خانواده را عمیقا تحت تاثیر قرار می دهد. شرایط سخت کاری و استرسهای ناشی از آن به خانه منتقل می شود و زن و شوهر را علیه یکدیگر بر می انگیزاند. آمار بالای جدایی خانوادگی در کاکنان مشاغل که چالش و درگیری زیادی دارند، مشاهده شده است. شخصی که خودش را در شغلش شکست خورده می بیند، احتمالا با پرخاشگری در منزل در مقام جبران آن بر می آید و ذکر این نکته ضروری است که چنین خانواده هایی موفق نخواهند بود. (رسولی 81)

خانواده و کار دو جنبه مهم زندگی هستند و تجربیات هر یک بر دیگری تاثیر می گذارد محققان در توصیف مجموعه خانواده و کار مدلهایی را برای تبیین بین زندگی خانوادگی و کار ارائه داده اند.بیان مساله:

با توجه به روند ارتباط تعاملی بین کار و زندگی خانوادگی، جای تعجب نیست اگر کار کانون اصلی زندگی بیشتر افراد باشد، نیاز به نزدیکی، صمیمیت و دیگر نیازهای اجتماعی آنان، احتمال زیاد در محیط کار بیش از هر مکان دیگر بر آورده می شود. کار محور اصلی زندگی ما را تشکیل می دهد، به خصوص به دلیل ساعات طولانی کار و تغییرات در هنجارهای اجتماعی انواع تعارضهای کاری و خانوادگی وجود دارد. آنها شامل تنیدگیهای شغلی، بار کاری زیاد (فشارهای روانی ناشی از تلاش برای انجام نقشهای گوناگونی که با انرژی و زمان فرد همسازی ندارد، تعارض و فشار روانی همراه با ناهمسازی و یا تعارض درباره انتظارات نقش) و نیز مشکلات مربوط به مراقبت از کودک، نگهداری از بزرگسالان و مسایل مربوط به تعادل بین شغل، خانواده ها و نیازهای شخصی می باشد. در نهایت، فشارهای روانی دارای کیفیت واگیر است و به جنبه های دیگر فرد نیز سرایت می کند (بولگر[2] و دیگران 1989).

به احتمال زیاد، مسایل خانوادگی بر زندگی کاری و زندگی کاری نیز آشکارا بر زندگی خانوادگی تاثیر می کذارد. تحقیقات ملی در آمریکا نشان می دهد که 72 درصد مردان و 83 درصد زنان تعارض مهمی را بین انتظارات و نقشهای خانوادگی و کاری تحربه می کنند (کوپر[3] 1992)

تعارضهای کاری و خانوادگی هنگامی به وجود می آید که فشارهای مربوط به نقش و انتظارات در کار خانواده با یکدیگر ناهمساز باشند، مانند زمانی که شرکت در یک نقش، مشارکت در نقش دیگر را غیر ممکن می سازد. به سه طبقه بندی کلی از تعارضهای کار و خانواده می توان اشاره کرد:

تعارضهای مبتنی بر زمان، تعارضهای مبتنی بر فشار روانی و تعارضهای مبتنی بر رفتار. (گرین هاوس و دیگران 1987)

تعارضهای مبتنی بر زمان عبارت است از اینکه چگونه زمان اختصاص یافته به یک نقش باعث کاهش توجه به نقش دیگر می شود، مانند زمانی که ملاقاتهای دیر وقت شبانه با جلسات مدرسه کودک در تعارض است تعارضهای مبتنی بر فشار روانی عبارت است از تجاوز نشانه های تنیدگی مانند خستگی و تحریک پذیری از یک نقش به نقش دیگر تعارضهای مبتنی بر رفتار عبارت است از ناهمسازی رفتار در یک نقش با رفتار مورد انتظار در نقش دیگر، مانند زمانی که از کارمندان در محیط کار عینی بودن و غیر عاطفی عمل کردن و در خانواده گرم یا عاطفی بودن در نقش پرورشی مورد انتظار است.

در یک بررسی بون اورتنر[4] به این نتیجه رسیدند که درگیریهای کاری پدر بر رفتار والدین و خانواده اثر می گذارد به ویژه مردانی که ساعات طولانی کار می کنند، به طور طبیعی وقت کمتری صرف فرزندان و فعالیتهای مشترک زناشوئی می کنند اما این امر بستگی به اولویتهای نقش زن و مرد و نیز انتظاراتشان از ادواج دارد. برای مثال، ارزشها، انتظارات و توقعات در مشاغل معینی کاملا آشکار است و بازتاب آن را می توان در قواعد و رفتار خانوادگی مشاهده کرد.

البته شایان ذکر است که امروزه، نشانه هایی که حاکی از یکی شدن نیازها و ارزشهای کارکنان و اتحادیه ها دیده می شود و بین کار و خانواده رابطه تعادلی به وجود آمده است. ارزشهای رشد شخصی و تعادل بین خانواده، فرد و شغل، ضرورت نیاز به انعطاف پذیری در برنامه کاری، مرخصی‌های خانوادگی، حمایتها و پاداشهای مناسب و نیز غنی سازی محیط کار را بیش از پیش محسوس می سازد. اتحادیه ها به تدریج این نیازها و ارزشها را نوسازماندهی می کنند و انطباق می‌دهند اتحادیه ها برخوردارند. این شرکتها به تدریج فرهنگ و ارزشهای صنفی خود را تغییر می‌دهند تا خط مشی های خانوادگی- دوستانه را بخش مهمی از راهبردهای کسب و کار خود سازند، این همکار و یا رابطه تعاملی بین خانواده و کار، اساس استخدام بهترین کارگران و نگهداری آنان و تامین وفاداری و بهره وری لازم برای شرکتها به منظور حفظ موقعیت رقابت آمیز در دنیای جدید اقتصاد محسوب می شود. (نوابی نژاد 1378)

نشانه های مرض فرسودگی شغلی:

فرسودگی شغلی از سه جنبه یا بعد اصلی تشکیل یافته است که عبارتند از: تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش کارآیی فردی.

فرسایش ویژگی اصلی فرسودگی شغلی بسیار تجلی آشکاری در این مجموعه سندرم دارد. وقتی که افراد تجربیات خودشان یا دیگران را در مورد فرسودگی شغلی توصیف می کنند، آنها اغلب تجربه فرسایش و تحلیل را بیان می کنند فرسایش چیزی نیست که به راحتی یا سادگی تجربه شود، بعبارتی، آن فعالیت دنباله داری است که فرد خودش را از لحاظ عاطفی و شناختی از کارش دور احساس می کنند، احتمالا می توان گفت به عنوان یک روش سازگاری با فشار کاری است.

عمده ترین مشکل قربانیان فرسودگی از کار آن است که از فرسودگی جسمی رنج می برند، قدرت آنان برای کار کردن کم است و بیشتر اوقات خسته و ناتوان هستند علاوه بر آن این افراد از نشانه ها مرضی فیزیولوژیکی بسیار مثل سردردهای مکرر، تهوع، اختلال در خوابیدن و تغییر عادات مربوط به غذا خوردن (مثل از دست دادن اشتها)، در رنج هستند: یک یدیگر از مشکل افراد مبتلا به خستگی از کار کردن است که گرفتار فرسودگی هیجانی هستند. افسردگی، احساس درماندگی و نیز احساس به دام افتادن در کار و شغل خود، بخشی از مشکلات هیجانی این افراد است. مشکل بعدی افرادی که گرفتار خستگی شغلی هستند آن است که غالبا گرفتار فرسودگی نگرشی یا در واقع مسخ شخصیت هستند این افراد نسبت به دیگران بدگمان می شوند. این تمایل در آنان ایجاد می شود که با دیگران بیشتر مانند یکی شی رفتار کنند تا به عنوان یک انسان و ضمنا نسبت به آنان نیز نگرش منفی پیدا می‌کنند. افرادی که دچار فرسودگی شغلی هستند این تمایل را پیدا میکنند که به بطلان سازی (عمل موهن انجام دادن یا حقیر کردن) خود، شغلی‌ که به عهده دارند به سازمان محل کار خویش و به طور کلی، به ابطال سازی زندگی خود بپردازند. به عبارت ساده تر این افراد، جهان اطراف خود را بیشتر با عینک خاکستری تیره نگاه می کنند تا با عینکی که بتواند زیبایهای رنگ سرخ یا زندگی را ببینند. و بالاخره فردی که از عارضه فرسودگی شغلی در رنج است، این احساس را پیدا میکند که پیشرفت شخصی او کم است و بعبارتی عدم کارایی موازی با دو تا از جنبه های فرسودگی شغلی رشد پیدا می کنند. (1993، لیتر) و به این نتیجه می رسد در گذشته نیز قادر نبوده است پیشرفت شخصی زیادی داشته باشد و فرض او بر آن است که در آینده نیز پیشرفتی نخواهد داشت.

فرویدنبرگر و ریچلسون[5] (1980) شماره ای از نشانه های بالینی فرسودگی شغلی را ارائه می دهند که شامل موارد تحلیل، جداسازی، بی حوصلگی و بد گمانی، بیقراری و کج خلقی شدید، حس قدرت تام، سوءظن درباره اینکه قدر او را نمی دانند، پارانویا، اشکال در جهت یابی، انکار احساسات و شکایات روان تنی می شود.

مازلاک و جکسون (1986) فرسودگی شغلی سندرمی مرکب از تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیتهای فردی است که در زمره افرادی که با مردم کار می کنند می توانند اتفاق بیفتد آنها می گویند: فرسودگی شغلی می تواند منجر به زوال در کیفیت مراقبتها یا خدمات مهیا شده بشود … این در اثر تغییر شیفت کار، غیبت و روحیه پایین به نظر می رسد ... فرسودگی به ظاهر با شواهد مختلفی از گزارشهای شخصی مثل بدکاری فردی، شامل تحلیل فیزیکی، بی خوابی، افزایش استفاده از الکل و سوء مصرف مواد و مشکلات زناشوئی و خانوادگی همبستگی دارد.

بایبیو و همکاران (1989) بر اساس تحلیل تعاریف فرسودگی شغلی معیارهای تشخیص عینی و ذهنی برای آن پیشنهاد کردند. تعیین کننده ذهنی اساسی حالت عمومی خستگی شدید است که با این موارد همراه است.

1) از دست دادن خودپنداری که ناشی از احساس بی‌کفایتی و نارضایتی شغلی است.

2) نشانه های فیزیکی چند گانگی درماندگی[6]، بدون یک بیماری قابل تشخیص جسمی

3) مشکلات در تمرکز، بیقراری و منفی گرایی.

تعیین کننده اصلی عینی فرسودگی شغلی کاهش عمده در عملکرد شغلی در طول چند ماه است که قابل مشاهده در ارتباط با این موارد است 1- مراجعان (که خدمتها را با کیفیت پایین تر دریافت می‌کند.) 2- سوپروایزر (که موثر بودن غیبت و ... را مشاهده می کند.) 3- همکاران ( که کاهش عمومی علاقه را در امور شغلی فرد مشاهده می کند)

بایبیو و همکاران (1989) همچنین سه معیار متمایز کننده را نیز در نظر می گیرند 1) بی کفایتی محض(برای مثال در شخصی که مجبور است برای مدت زمانی کارش را عالی انجام بدهد. 2)آسیب روانی عمده 3) مشکلات خانوادگی

الف) عوامل محیطی:

فرسودگی شغلی یک تجربه شخصی است که خاص محیط کاری است، تحقیقاتی که بیش از 25 سال انجام شده نشان دهنده ارتباط عمده عوامل محیطی با پدیده فرسودگی شغلی است که البته عوامل محیطی به شرح ذیل می باشند:

1) ویژگیهای شغلی:

نتایج بدست آمده از تحقیقات محققان مبنی بر این است که فرسودگی شغلی نوعی واکنش به فشار است. تجربیات مربوط به حجم کار و فشار زمانی به طور هماهنگ و قوی با فرسودگی شغلی ارتباط دارند بخصوص از بعد تحلیل یا فرسایش. این نتایج بدست آمده از طریق تجربیات خود گزارش دهی در مورد فرسودگی و هم ارزیابی عینی نیازها (مثل تعداد ساعات کار و تعداد مراجعان) تائید شده است و همچنین همبستگی بالای ابهام نقش و تضاد نقش به اثبات رسیده. تضاد نقش وقتی اتفاق می افتد که با تضاد خواسته در شغل روبرو شدیم. در حالی که ابهام نقش وقتی اتفاق می افتد که اطلاعات کافی در مورد چگونگی انجام بهتر کار یا حرفه وجود نداشته باشد. تحلیلی کمی نیازهای شغلی دیگر (مثال تعداد زیاد مراجعان، شدت مشکلات) به تنهایی مورد مطالعه قرار گرفتند، اما همبستگی آنها هم به همین صورت است منابعی که در مطالعات به طور مبسوطی مورد بررسی قرار گرفت حمایت اجتماعی است که با فرسودگی شغلی ارتباط دارد. فقدان حمایت اجتماعی از طرف سرپرست بخصوص مهم است حتی بیشتر از حمایت همکاران مجموع منابع شغلی دیگر کنترل و اطلاعات است فقدان بار خورد به طور هماهنگی با سه جزء تشکیل دهنده فرسودگی شغلی ارتباط دارد. فرسودگی شغلی همچنین در افرادی که مشکلات کمتری در تصمیم گیریها دارند بیشتر است. همچنین مقدار آزادی عمل با فرسودگی شغلی همبستگی دارد، بنابراین هر چقدر ارتباط بیشتر باشد فرسودگی شغلی کمتر است.

2) ویژگیهای سازمانی:

در حالی که کار یک پرستار با بیماران در یک بیمارستان است و یا کار یک معلم با دانش آموزان در مدرسه است. بنابراین این مشاغل اغلب در یک سازمان بزرگتر انجام می گیرد که شامل سلسله مراتب، مقررات، منابع و توزیع فضای می باشد. همه این عوامل می تواند تاثیرات دامنه دار و مستمری داشته باشند بخصوص وقتی که توقعات و انتظارات عمده آنها را از عدالت و برابری زیر پا می گذارند. که این مسئله به نوعی بر فرسودگی شغلی تاثیر می گذارد هم چنین شرایط سازمانی به وسیله عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شکل می گیرد. این بدین معنی است که سازمانها دستخوش تغییرات و تحولات زیادی می شوند مثل کوچک شدن، ادغامات که همه اینها تاثیرات مهمی بر زندگی کارمندان سازمانها دارد. همچنین توجه به مسائل رفاهی کارکنان و فرصت دادن به کارکنان در جهت تلاش برای بهتر شدن مهارتهایشان از عوامل مهمی سازمانی هستند که بر فرسودگی شغلی تاثیر دارد.

ارزیابی خانواده و کارکردهای آن از دیدگاه روانشناسی:

لازمه ارزیابی خانواده ها, داشتن مدلی نظری در مورد چگونگی کارکرد آنها و خطاهایی که ممکن است در آن به وجود آید, است. مدلهایی بسیار زیادی وجود دارد از جمله این مدلها , مدل ساختاری کارکرد خانواده توسط مینوچین(1974) به توصیف شش جنبه از ساختار خانواده می پردازد که عبارتند از ساختار خانواده انعطاف پذیری,منبع , محیط زندگی, مرحله رشدی و رابطه علایم بیمار با الگوهای تعاملی خانواده. این رویکرد شیوه های درک سیستمهای اصلی و فرعی خانواده, و مرزهای آن نیز به درمانگر یادآوری می شود. در مدل چند مختصاتی که توسط ارلسون و همکاران(1983) ابداع و تحدید نظر شده است, دو جنبه رفتار خانواده, یعنی یکپارچگی و انعطاف پذیری را تشخیص دادند و معتقدند که از اهمیت بنیادی برخوردار هستند علاوه بر این مدل چند مختصاتی, نشان دهنده بعدی از ارتباط خانوادگی نیز هست(اولسون و همکاران1983) در بعد یکپارچگی و انطباق) حیاتی است. مدل بیورز در سال 1981معرفی شد. این مدل دارای دو محور است. یکی مربوط به "کیفیت سبک تعامل خانواده" و دیگری سطح انطباق پذیری و انعطاف خانواده می باشد(بارکر1375)

هم اکنون رویکردهای تجربی مهم ارزیابی خانواده ها (کار,2000) عبارتند از مدل نظامهای خانواده بیورز, مدل حلقوی, مدل مک مستر, مدل فرآیند و نظام ارزیابی خانواده, دارلینگتون, در هر چهارچوب مفهومی, روشهای متفاوت اندازه گیری, مزایای متفاوتی دارند بنابراین مدل های خانوادگی ای که بیش از یک ابزار برای ارزیابی فراهم می کنند, نسبت به سایر مدل ها, دیدگاه جامعتری از کارکرد خانواده ارائه می دهند.(سالاری 1380) مدل نظامهای خانواده بیوزر، مدل حلقوی و مدل مک مستمر، برای ارزیابی خانواده، هم ابزارهای خودسنجی دارند و هم ابزارهای مشاهده ای. ابزارهای مربوط به مدل حلقوی و مدل مک مستر به صورت گسترده ای در مطالعات مختلف به کار رفته است. در هر دو مدل ابزارها به وسیله مقایسه خانواده های مشکل دار و خانواده های فاقد علامت روا شده اند، اما مشخص گردیده است که ابزارهای مک مستر در شناسایی خانواده های بالینی حساسیت بیشتری دارند و نیز همبستگی بین مقیاسهای رتبه بندی بالینی و مقیاسهای خود سنجی آن در یک نمونه بالینی بیشتر بوده است(سالاری 1380) بر این اساس در پژوهش حاضر برای ارزیابی کارکرد خانواده از مدل مک مستر استفاده شده است.
خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، افسردگی، شغلی
1 2 3 4 5 ... 9 >>