دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:38

شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی.. 2

یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای.. 2

چکیده.. 2

مقدمه.. 4

1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای.. 6

2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل.. 10

2ـ1. شاخص توسعه انسانی.. 10

2ـ2. تولید سرانه.. 15

2ـ3. شاخص آزادسازی اقتصادی.. 16

2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد.. 18

2ـ5. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) 20

2ـ6. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات.. 21

جدول شماره 2 ـ برخی متغیرهای اقتصادی و اقتصاد کلان بین‌الملل 16 کشور عضو دو تشکل منطقه‌ای GCC و ECO.. 23

2-7. اندازه تجارت.. 26

2-8. سهم کشورها از کل تجارت منطقه‌ای.. 26

2-9. نسبت‌های تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی.. 28

2-10. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.. 29

5 . نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورهای مورد بررسی.. 34

جمع‌بندی و ملاحظات.. 44

منابع.. 46خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:46

بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز

بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز

- مقدمه

هدف بهره برداران از سیستم قدرت این است که در حالت دائم توان درخواستی مصرف کننده را تحت ولتاژ ثابت و فرکانس معین تأمین نمایند. از دیدگاه مسائل کنترلی، بر روی مصرف کننده نمی توان محدودیتهای زیادی اعمال نمود. در نتیجهع کنترل اصلی در شبکه برق روی تولید و انتقال است. طراحان در طراحیهای اولیه مربوط به سیستم تولید و انتقال،‌قابلیت تولید و انتقال درخواستی را مدنظر قرار می دهند. ولی با گذشت زمان تغییراتی از قبیل رشد مصرف، اتصال شبکه ها به یکدیگر و تأسیس نیروگاهها و خطوط انتقال جدید این توازن را برهم زده و محدودیتهایی را در بهره برداری از شبکه قدرت به وجود می آورد.

در شبکه های غربالی اتصال شبکه ها در کنار مزایای زیادی که دارد، دارای مشکلات عدیده ای نیز هست. از جمله این مشکلات عبور توان در مسیرهای ناخواسته در سیستم انتقال است. این مسئله می تواند موجب افزایش بار غیرمجاز و عدم بهره برداری بهینه از سیستم قدرت شود. لذا بایستی بطریقی توان عبوری از یک مسیر را کنترل نمود.

در نواحی با خطوط طولانی، مسئله فوق مشکل ساز نیست، بلکه مشکل عمده مسئله حد پایداری گذرا و افت ولتاژ غیرمجاز است. به این معنی که برای حفظ پایداری شبکه و تثبیت سطح ولتاژ مجاز، توان عبوری در سیستم انتقال باید محدود شود. درنتیجه این مشکل باعث می گردد که ظرفیت بارپذیری (Load ability) خطوط، همراه با افزایش طول خطوط، شدیداً ‌کاهش یابد.

جهت رفع نواقص فوق الذکر و افزایش بهره وری از سیستم های انتقال قدرت، راه حلهای موجود عبارتند از:

- اعمال تغییرات توپولوژیک مانند احداث خطوط جدید، تغییر قطر و تعداد هادیها در فاز و یا نصب خازن سری

- کاربرد خطوط انتقال (rect Current High Voltage Di-)HVDC

- کاربرد تجهیزات (mission System Flexible AC Trans-)FACTS

این راه حلها را باید از لحاظ:

- کنترل سیلان قدرت در حالت دائم،

- کنترل سیلان قدرت در بین دو حالت کاری متفاوت ، مثلاً‌کنترل اضافه با محتمل تجهیزات به علت خروج یکی از تجهیزات

- کنترل سیلان قدرت در حین شرایط دینامیک، گذار بررسی و مقایسه نمود[1].

موردی را که این مقاله دنبال می کند،‌مورد اول یعنی کنترل پخش بار در حالت دائم است و هدفی که از کنترل سیلان قدرت دارد این است که وضعیت موجود سیلان قدرت را در خطوط انتقال،‌ به گونه ای تغییر دهد که تلفات شبکه کاهش یابد. باتوجه به این موضوع ، آلترناتیوهای مطرح عبارتند از کاربرد خطوط انتقال HVDC یا کاربرد تجهیزات EACTS خطوط HVDC معمولاً‌ در فواصل انتقال بیش از km500 اقتصادی هستند. شبکه هدف در این مقاله، شبکه برق منطقه ای تهران و خطوط رابط آن با نواحی مجاور است. بنابراین باتوجه به فواصل مطرح در این شبکه، تنها مورد قابل قبول در جهت اهداف این مقاله،‌ استفاده از تجهیزات FACTS است.

2- مقایسه ادوات FACTS

در میان تجهیزات FACTS تجهیزاتی که به صورت موازی در مدار قرار می گیرند و جریانی را به یک PV باس که به آن وصل هستند ، تزریق می کنند تأثیری بر روی قدرت حقیقی انتقالی از خط نخواهند داشت. در صورت اتصال این عناصر در وسط یا طرف گیرنده خط، ولتاژ باس مربوطه و در نتیجه قدرت انتقالی از خط تا حدودی قابل کنترل است. از جمله این عناصر می توان به SNC ها (Compensators Static Var) و (Var Generator SVG Static) Statcom اشاره نمود [2].

در میان ادوات FACTS تجهیزاتی هستند که می توانند قدرت انتقالی خط را توسط یک ولتاژ تزریقی (سری با خط) ، کنترل نمایند. این ولتاژ در ترانسفورماتور جابجا کننده فاز (Phase Shifting Transformer)PST توسط یک ترانس می تواند به خط تزریق (یا boost) شود [3] و یا ولتاژ سری با خط می تواند به گونه ای باشد که با جریان خط متناسب باشد که در این صورت آن را از نوع کنترل امپدانسی می نامند. در کنترل امپدانسی با توجه به اختلاف پتانسیل دو سر خط جریانی از خط عبور می کنندخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 23:46

بررسی مدیریت ژاپنی، مدیریت آمریکائی-مدیریت Z و بحث در مورد امکان اعمال آنها در سیستم مدیریتی جامعه ایرانی

بررسی مدیریت ژاپنی، مدیریت آمریکائی-مدیریت Z و بحث در مورد امکان اعمال آنها در سیستم مدیریتی جامعه ایرانی

مدیریت ژاپنی – مدیریت آمریکایی – مدیریت Z و بحث در مورد امکان اعمال آنها در سیستم مدیریتی جامعه ایرانی

ابتدا در ورود به بحث لازم است به خصوصیات ویژه هر یک از شیوه های مدیریتی فوق اشاره شود.

مدیریت ژاپنی

مدیریت آمریکایی

(برنامه ریزی)

1- جهت گیری بلندمدت است.

2- انجام تصمیم گیری بصورت گروهی از طریق همراهی جمعی است.

3- همکاری جمعی فراوان در آماده سازی و تصمیم گیری وجود دارد.

4- مسیر تصمیمات از پایین به بالا و برعکس صورت می گیرد.

5- روند تصمیم گیری کند است اما بسرعت و بدون مقاومت اجرا می شود.

1- جهت گیری اصولاً کوتاه مدت است.

2- تصمیم گیری فردی انجام می شود.

3- همکاری مردمی اندک در تصمیم گیری و آماده سازی وجود دارد.

4- تصمیمات در بالا گرفته شده در سطوح پایین جاری می شود.

5- روند تصمیم گیری سریع است اما اجرای آن کند و با مقاومت صورت
می گیرد.

مدیریت ژاپنی

مدیریت آمریکایی

(سازمان دهی)

1- مسئولیت پذیری گروهی است و پاسخگویی نیز گروهی می‌باشد.

2- مسئولیت تصمیم گیری روشن و آشکار نیست.

3- سازمان ساختاری غیررسمی دارد.

4- فلسفه و فرهنگ سازمان هماهنگ با روح جمعی بوده و فرد هویت سازمانی دارد.

5- سازمان در رقابت با سازمانهای دیگر است.

1- مسئولیت پذیری فردی است و مشخصاً فرد باید پاسخگو باشد.

2- مسئولیت تصمیم گیری شفاف وآشکار است.

3- ساختار سازمان رسمی و دیوانسالارانه است.

4- فلسفه و فرهنگ سازمانی خاصی وجود نداشته و هویت فرد با رشته کاری و تخصص او شکل می گیرد.

5- فرد در رقابت با افراد دیگر است.

مدیریت ژاپنی

مدیریت آمریکایی

(استخدام نیروی انسانی)

1- استخدام نیروی کار او میان نیروهای جوان فارغ التحصیل بوده و جابجایی مستخدمین از سازمان استخدامی اولیه بندرت صورت می گیرد.

2- ترفیع در پایه های سازمانی کند بوده وعمدتاً براساس ارشدیت صورت می گیرد.

3- تقویت فرهنگ وفاداری به شرکت و سازمان غالب است.

4- ارزیابی کار کارمندان تازه کار بندرت صورت می گیرد.

5- ارزیابی براساس کارکرد بلندمدت صورت می گیرد.

6- ترفیع بر پایه معیارهای چندگانه از جمله ارشدیت استوار است.

7- آموزش و تربیت کارمندان نوعی سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می شود.

8- ثبات و امنیت کاری بالا بدلیل استخدام برای همه عمر

1-استخدام نیروی کار از میان فارغ التحصیلان و یا شاغلین دیگر سازمانها بوده و جابجایی آسان و مکرر نیروهای استخدامی میان شرکتهای مختلف امری عادی است.

2- امکان ترفیع سریع در سازمان براساس کارایی فردی وجود دارد.

3- تقویت فرهنگ وفاداری به حرفه و تخصص غالب است.

4- ارزیابی کار کارمندان تازه کار بسیار انجام می شود.

5- ارزیابی بر مبنای بازدهی کوتاه مدت انجام می شود.

6- ترفیع براصل کارایی فردی و توانایی درعملکرد استوار است.

7- به آموزش و تربیت کارمندان بدلیل عدم ثبات و تداوم کاری با تردید نگاه می شود.

8- ناامنی شغلی بدلیل عدم حمایت کامل کارمندان از طرف سازمان

معایب مدیریت ژاپنی

1- کند بودن روند تصمیم گیری در سیستم ژاپنی (Nema Vashi) و (Ringi) که گاهی اوقات منجر به از دست رفتن فرصتهای تجاری می شود.

2- تأکید بر همنوایی با سیستم گاهی اوقات منجر به پرهیز افراد از رویارویی با تصمیمات نادرست جمعی می شود و فرد به پذیرفته مسئولیت مشترک برای اخذ تصمیمی که ممکن است منجر به شکست بشود راضی می گردد که بعضاً نتایج اسف باری در پی دارد.

3- سیستم ارتقاء کند و وابستگی شدید فرد به سیستم سازمانی سبب از بین رفتن حس رقابت و نوآوری در فرد شده و حتی بدلیل امنیت شغلی بیش از حد نسل جدیدی از کارکنان کم تعهد که چندان به منشور اخلاقی و ارزشمندی کار هم معتقد نیستند بوجود آمده است.

4- عدم عدالت یکسان در امنیت شغلی برای تمام سطوح کارکنان جامعة ژاپنی و در ژاپن تنها 30% کارکنان مرد ژاپنی بصورت تمام وقت و در شرکتها و سازمانهای بزرگ براساس نظام استخدامی ژاپنی Nenko استخدام می‌شوند.

و در این میان کارکنان زن – کارکنان پاره وقت- و کارکنان قراردادی و کارکنان روزمزد- از تبعیضات زیاد و عدم امنیت شغلی رنج می ‌برند.

5- نظام مدیریت ژاپنی سبک مدیریت خلاقانه و متهورانه‌ای را رایج نکرده است. و در شرایط سخت اقتصادی سیستم مدیریتی به جای آنکه بدنبال یافتن راه حلهای جدید و خلاقانه باشد از سیستم ریاضت اقتصادی و درهای بسته برای حل مشکلات مدیریتی سود می برد که اغلب فشار آن به شکل استثمار گرانه‌ای بر سطوح پایین سازمان منتقل می‌شود.

6- اجرای سیستمهای کایزن- گامبا علیرغم تبلیغات گسترده بر روی کارایی فوق العاده آنها – همیشه و در هر سیستم با موفقیت همراه نبوده و در بسیاری از موارد با مشکلات اجرایی و حتی کارآمدی پایین روبرو می‌شوند.

7- مدیریت ژاپنی محدودیتها و تبعیضات شغلی زیادی را برای زنان ایجاد می کند. که اگر چه ممکن است با فرهنگ مرد سالارانه ژاپنی چندان تعارضی نداشته باشد اما در جوامع دیگر می‌تواند منجر به ایجاد تنشهای جدی اجتماعی گردد.

مزایای مدیریت آمریکایی

1- عمل گرایی که مانع از اتلاف وقت و سرمایه می‌شود.

2- ارزشمندی خلاقیت : این روحیه باعث می شود سازمان از محدود کردن بیش از حد افراد در چارچوب قوانین و مقررات خشک خودداری کرده و با احترام به استقلال فرکی افراد از نیروی خلاقیت و نوآوری آنان درجهت منافع سازمان سود بجوید.

3- ریسک پذیری: روحیة ماجراجویانة آمریکایی ایجاب می کند سازمان و افراد آن در جستجوی فرصتهای جدید و مناسب بوده و در راه بهره برداری از این فرصتها سیستم مدیریتی آمریکایی ریسک معقول و حساب شده را می پذیرد و تشویق می کند، که در بسیاری از موارد این امر می تواند نتایج جهشی و چشمگیری بدنبال داشته باشد.

4- بهره وری براساس رشد فردیت کارکنان : مدیریت آمریکایی عمیقاً معتقد است یک سازمان موفق باید امکان رشد فردی و بالندگی شغلی را برای فرد فراهم نماید تا کارکنان با انگیزه لازم در جهت ابراز لیاقت خود که منجر به خودکارآیی هر چه بیشتر سیستم نیز خواهد شد. جایگاهشان را در سیستم ارتقاء دهند.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 21:22

بررسی و امکان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقایسه آن با ترانسهای معمولی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

انرژی الکتریکی به وسیله نیروگاههای حرارتی که معمولاً در کنار ذخایر بزرگ ایجاد می شوند و نیروگاههای آبی که در نواحی دارای منابع آبی قابل ملاحظه احداث می شوند ، تولید می شود . از این رو به منظور انتقال آن به نواحی صنعتی که ممکن است صدها و هزاران کیلومتر دورتر از نیروگاه باشد ، خطوط انتقال زیادی بین نیروگاهها و مصرف کننده ها لازم است .

در هنگام جاری شدن جریان در طول یک خط انتقال مقداری از قدرت انتقالی به صورت حرارت در هادیهای خط انتقال تلف می شود . این تلفات با افزایش جریان و مقاومت خط افزایش می یابد .تلاش برای کاهش تلفات تنها از طریق کاهش مقاومت ، به صرفه اقتصادی نیست زیرا لازم است افزایش اساسی در سطح مقطع هادیها داده شود و این مستلزم مصرف مقدار زیادی فلزات غیر آهنی است .

ترانسفورماتور برای کاهش توان تلف شده و مصرف فلزات غیر آهنی بکار می رود . ترانسفورماتور در حالیکه توان انتقالی را تغییر نمی دهد با افزایش ولتاژ ، جریان و تلفاتی که متناسب با توان دوم جریان است را با شیب زیاد کاهش می دهد .

در ابتدای خط انتقال قدرت ، ولتاژ توسط ترانسفورماتور افزاینده افزایش می یابد و در انتهای خط انتقال توسط ترانسفورماتور کاهنده به مقادیر مناسب برای مصرف کننده ها پایین آورده می شود و به وسیله ترانسفورماتور های توزیع پخش می شود .

امروزه ترانسفورماتور های قدرت ، در مهندسی قدرت نقش اول را بازی می کنند . به عبارت دیگر ترانسفورماتور ها در تغذیه شبکه های قدرت که به منظور انتقال توان در فواصل زیاد به کار گرفته می شوند و توان را بین مصرف کننده ها توزیع می کنند ، ولتاژ را افزایش یا کاهش می دهند . به علاوه ترانسفورماتور های قدرت به خاطر ظرفیت و ولتاژ کاری بالایی که دارند مورد توجه قرار می گیرند .

تامین شبکه های 220 کیلو ولت و بالاتر موجب کاربرد وسیع اتو ترانسفورماتور ها شده است که دو سیم پیچ یا بیشتر از نظر هدایت الکتریکی متصلند ، به طوریکه مقداری از سیم پیچ در مدارات اولیه و ثانویه مشترک است .

در پستهای فشارقوی به دو منظور اساسی اندازه گیری و حفاظت ، به اطلاع از وضعیت کمیت های الکتریکی ولتاژ و جریان احتیاج است . ولی از آنجا که مقادیر کمیت های مذبور در پستها و خطوط فشارقوی بسیار زیاد است و دسترسی مستقیم به آنها نه اقتصادی بوده و نه عملی است ، لذا از ترانسفورماتور های جریان و ولتاژ استفاده می شود . ثانویه این ترانسفورماتور ها نمونه هایی با مقیاس کم از کمیت های مزبور که تا حد بسیار بالایی تمام ویژگیهای کمیت اصلی را داراست ، در اختیار می گذارد ، و کلیه دستگاههای اندازه گیری ، حفاظت و کنترل مانند ولتمتر ، آمپرمتر ، توان سنج ، رله ها دستگاههای ثبات خطاها و وقایع و غیره که برای ولتاژ و جریان های پایین ساخته می شوند از طریق آنها به کمیت های مورد نظر در پست دست می یابند . بنابراین ترانسفورماتور های جریان و ولتاژ از یک طرف یک وسیله فشار قوی بوده و بنابراین می بایستی هماهنگ با سایر تجهیزات فشار قوی انتخاب شوند و از طرف دیگر به تجهیزات فشار ضعیف پست ارتباط دارند ، لذا لازم است مشخصات فنی آنها بطور هماهنگ با تجهیزات حفاظت ، کنترل و اندازه گیری انتخاب شوند .

ترانسفورماتور جریان حفاظتی جهت بدست آوردن جریان عبوری از خط انتقال یا تجهیزات دیگر در شبکه قدرت در مقیاس پایین تر به کار می روند و سیم پیچی اولیه آن بطور سری در مدار قرار می گیرد . تفاوت آن با ترانسفورماتور اندازه گیری آن است که قابلیت آن را دارد که جریانهای خیلی زیاد را به جریان کم قابل استفاده در رله ها تبدیل کند. از آنجا که در اختیار گذاشتن جریان به طور مستقیم در ولتاژ های بالا میسر نیست ، و از طرفی چنانچه امکان بدست اوردن ان نیز باشد ، ساخت وسایل حفاظتی که در جریان زیاد کارکنند به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست لذا این عمل عمدتاً توسط ترانسفورماتور های جریان انجام می شود . همچنین ترانسفورماتور جریان باید طوری انتخاب شود که هم در حالت عادی شبکه و هم در حالت اتصال کوتاه ئ ایجاد خطا بتواند جریان ثانویه لازم و مجاز برای دستگاههای حفاظتی تامین کند .

ترانسفورماتور ولتاژ حفاظتی ترانسفورماتور هایی هستند که در آن ولتاژ ثانویه متناسب و هم فاز با اولیه بوده و به منظور افزایش درجه بندی اندازه گیری ولتمتر ها ، واتمترها و نیز به منظور ایزولاسیون این وسایل از ولتاژ فشار قوی بکار برده می شود . همچنین از ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ برای رله های حفاظتی که هب ولتاژ نیاز دارند نظیر رلههای دیستانس ، واتمتری و… استفاده می شود . این ترانسفورماتور از نظر ساختمان به دو نوع تقسیم می شود که عبارتند از :

الف- ترانسفورماتور ولتاژاندکتیوی

ب- ترانسفورماتور ولتاژ خازنی

همچنین این نوع ترانسفورماتور ها سد عایقی ایجاد می کنند به طوریکه رله هایی که برای حفاظت تجهیزات فشار قوی استفاده می شود ، فقط نیاز دارند برای یک ولتاژ نامی 600 ولت عایق بندی شوند .

ترانسفورماتور های اندازه گیری : در بیشتر مدارهای قدرت ، ولتاژ و جریانها بسیار زیادتر از آنستکه بشود با دستگاههای اندازه گیری معمولی اندازه گرفت . از این رو ترانسهای اندازه گیری بین این مدارها و وسایل اندازه گیری قرار می گیرند تا ایمنی ایجاد کنند . در ضمن مقدیر اندزه گیری شده در ثانویه ، معمولاً برای سیم پیچ های جریان A 1یا A 5 و برای سیم پیچ های ولتاژ 120 ولت است . رفتار ترانسفورماتور های ولتاژ و جریان در طول مدت رخداد خطا و پس از آن در حفاظت الکتریکی ، حساس و مهم است زیرا اگر در اثر رفتار نا مناسب در سیگنال حفاظتی ، خطایی رخ دهد ، ممکن است باعث عملکرد نادرست رله هل شود . یک ترانسفورماتور حفاظتی نیاز است که در یک محدوده ای از جریان که چندین برابر جریان نامی است کار کند و اغلب در معرض شرایطی قرار دارد که بسیار سنگین تر از شرایطی است که ممکن است ترانسفورماتور جریان اندازه گیری با آن مواجهه شود . تحت چنین شرایطی چگالی شار تا وضعیت اشباع پیشرفت می کند که پاسخ، تحت این شرایط و دوره گذرای اندازه گیری اولیه جریان اتصال کوتاه مهم است ، در نتیجه به هنگام گزینش ترانسفورماتور های ولتاژ یا جریان مناسب ، مسائلی مانند دورة گذرا و اشباع نیز باید در نظر گرفته شود .

عناوین :

مقدمه
2-1 مقدمه
2-2- معرفی ترانسفورماتورهای اندازه گیری
2-3 ترانسفورماتورهای ولتاژ و انواع آن
2-3-1 ترانسفور ماتور ولتاژ القایی
2-3-2 ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (CVT )
2-4 مسایل جنبی ترانسفورماتورهای ولتاژ
2-4-1 ضریب ولتاژ
2-4-2 آلودگی
2-4-3 ظرفیت پراکندگی
3-1 مقدمه
3-2 ماهیت نور
3-3 بررسی نور پلاریز ه شده
3-3-1 نور پلاریزه شده خطی
3-3-2 نورپلاریزه شده دایره ای
3-3-3 نورپلاریزه شده بیضوی
3-4 پدیده دو شکستی
3-5 فعالیت نوری
3-6 اثرهای نوری القائی
3-6-1 اثر فارادی
3-6-2 اثر کر
3-6-3 اثر پاکلز
3-7 معرفی المانهای مهم نوری
3-7- 1 منابع نور
3-7-2 تار نوری
3-7-3 قطبشگر
3-7-4 تیغه ربع موج و نیمه موج
3-7-5 آشکار سازی نور
بررسی ترانسهای ولتاژ نوری
4-1 مقدمه
4-2 OPT براساس اثر کر
4-3 OPT بر اساس اثر پاکلز
4-3- 1 اصول کار OPT
4-3-2 سیستم مدولاسیون شدت نور در OPT
4-3-3 مدار پردازش سیگنال در OPT
4-2-4 مواد سازنده سلول پاکلز
4-4 مشخصات OPT
4-4-1 مشخصه خروجی OPT
4-4-2 مشخصه حرارتی OPT
4-5 مسئل عملی OPT
4-6 بررسی مدار پردازش سیگنال در OCT
4-6- 1 مدار پردازش سیگنال بر اساس روش AC/DC
4-6-2 مدار پردازش سیگنال به روش +/-
4-6-3 مدار پردازش سیگنال با استفاده از متوسط شدت نور
فصل پنجم
5-1 مقدمه
5-2- مزایا
5-3- تحلیل نوع تجاری
5-3-1 هزینه‌های سرمایه پست و هزینه‌های ساخت
5-3-2 بازده کارآیی عملکرد
5-3-3 صرفه‌جویی‌های نگهداری و تعمیرات
5-3-4 صرفه‌جویی‌های مصرف دوره نهایی
5-3-5 مثال عملکرد IPP، MW600 در KV230
5-4 نتیجه‌گیری
فصل ششم
مقایسه PT های معمولی با ترانسفور ماتورهای اندازه گیری نوری
6-1 مقدمه
6-2 مشکلات و معایب ترانسفورماتورهای اندازه گیری معمولی
6-2-1 احتمال انفجار
6-2-2 اشباع شدن هسته ترانسفورماتور
6-2-3 اثر فرورزونانس
6-2-3-1 ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی
6-2-3-2 ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ القایی
6-2-4 شار پس ماند
6-2-5 وزن و حجم زیاد
6-2-6 محدود بودن دقت آنها
6-3 مزایای ترانسفورماتورهای اندازه گیری نوری
6-3-1 عدم احتمال انفجار
6-3-2 عدم ایجاد پدیده فرورزونانس در آنها
6-3-3 بدون اثر شار پس ماند
6-3-4 وزن و حجم کم
6-3-5 داشتن دقت بالا
6-3-6 داشتن سرعت پاسخ دهی بالا
6-4 کاربردهای عملی ترانسفورماتورهای اندازه گیری نوری
6-5 نتیجه گیری
6-6 پیشنهادات
7-1 مبدل ولتاژ نوری KV 230 توسط سنسور نوری پخش میدان الکتریکی
7-1-1 مقدمه
7-1-2 طرح OVT
7-1-3 برپایی آزمایش
7-2 مبدل‌های ولتاژ نوری بدون باند پهن 138 کیلوولت و 345 کیلوولت
7-2-1 مقدمه
7-2-2 اصول طرح و کارکرد
7-2-3 نتایج تست‌های آزمایشگاهی ولتاژ بالا
7-2-3-1 بازدهی در مورد دقت
7-3 ترانس اندازه‌گیری ولتاژ فشار قوی نوری توسط تداخل نسبی نور سفید
7-3-1 مقدمه
7-3-2 سنسور پاکلز فشار قوی و ترانسفورماتور ولتاژ نوری بر پایه سیستم WLI
7-4 نتایج تجربی
7-5 نتیجه‌گری
ضمیمه 1: تحلیل ماتریس پلاریزاسیون نور
1ـ بردار جونز
2ـ پارامترهای استوکس
3- ماتریسهای جونز
4- ماتریسهای مولر
5ـ معرفی ماتریسهای فارادی، کروپاکلز
ضمیمه 2: جدول استاندارد ترانسفور ماتور ولتاژخرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 04:34

مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه پلاستیک خودچسب

مطالعه  امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه پلاستیک خودچسب

مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه پلاستیک خودچسب

عنوان طرح توجیهی: مطالعه امکانسنجی مقدماتی طرح اولیه پلاستیک خودچسب فرمت فایل: PDF تعداد صفحات: 43 شرح مختصر: پلاستیک به دسته ای از مواد مصنوعی و یا نیمه مصنوعی گویند که از فرایند بسپارش یا پلیمریزاسیون بدست می آیند. پلاستیک ها دسته ای از بسپارهای افزایشی یا تراکمی هستند. ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 18:33

اصول طراحی مدرسه با نگاهی به امکان رشد خلاقیت از طریق ملاحظات طراحی

اصول طراحی مدرسه با نگاهی به امکان رشد خلاقیت از طریق ملاحظات طراحی

اصول طراحی مدرسه با نگاهی به امکان رشد خلاقیت از طریق ملاحظات طراحی

این مقاله به بررسی اصول طراحی مدرسه با نگاهی به امکان رشد خلاقیت از طریق ملاحظات طراحی می پردازد ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 13:56

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

عنوان تحقیق: بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم فرمت فایل: word تعداد صفحات: 90 شرح مختصر: شته shy; ی سبزگندم، Sitobion avenae (Fabricius)،به shy; عنوان یکی از آفات مهم غلات دانه ریز و به shy;ویژه گندم در سال shy;های اخیر بوده و جمعیت رو به گسترش دارد و یکی از عوامل مهم ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 13:18

بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (FCCU) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی

بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (FCCU) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی

بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (FCCU) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی

عنوان تحقیق: بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (FCCU) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 96 شرح مختصر: در این پروژه واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم افزار Hysys refinery مشابه سازی شده است. در مشابه سازی و دریافت ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 08:27

بررسی امکان تولید آبمیوه سیب موز سین بیوتیک

بررسی امکان تولید آبمیوه سیب موز سین بیوتیک

بررسی امکان تولید آبمیوه سیب موز سین بیوتیک

این مقاله در ارتباط با امکان سنجی تولید آبمیوه سیب موز سین بیوتیک می باشد ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 00:42

امکان سنجی استفاده از پساب برکه های تثبیت فاضلاب درتغذیه منابع آب زیرزمینی

امکان سنجی استفاده از پساب برکه های تثبیت فاضلاب درتغذیه منابع آب زیرزمینی

امکان سنجی استفاده از پساب برکه های تثبیت فاضلاب درتغذیه منابع آب زیرزمینی

عنوان مقاله: امکان سنجی استفاده از پساب برکه های تثبیت فاضلاب درتغذیه منابع آب زیرزمینی شناسه (COI) مقاله: ICCE09_972 منتشر شده در نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در سال ۱۳۹۱ مشخصات نویسندگان مقاله: سیدعلی قاسمی - دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهدشهناز دانش - عضو هیئت علمی دانشگاه ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 10 >>