دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 23:23

بررسی روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

بررسی روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری


روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

تعریف طرح:

طرح یا پروژه عبارتست از مجموعه‌ عومل و اجزاء و برنامه‌های اجرائی زمانبندی شده برای یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه‌ای لازم بمنظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و اعتلای سطح تولید و ارائه خدمات و ملا توسعه اقتصادی کشور.

مراحل اجرائی بررسی طرح:

در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بمنظور مانع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و بازیافت تسهیلات اعتباری مورد درخواست وهزینه‌های سرمایه‌ای در گردش در مدت زمان مورد نظر بانک،‌ ضرورتاً بایستی در امر بررسی و نظارت بر اجرای طرحها دقت کافی معمول گردد.

واحدهای تأمین کننده منابع مالی طرحها بایستی علاوه بر اطمینان از برگشت وجوه، و ملحوظ داشتن نقش آن واحد تولیدی در توسعه اقتصاد جامعه، در بررسیهای خود اطمینان حاصل نمایند که:

1- طرح از نطر در اولیت های تعیین شده قرار داشته و تقاضا برای تولیدات آن وجود دارد.

2- طرح از لحاظ فنی قابل اجراء بوده و حدود و مشخصات اجزاء آن متناسب با فعالیت و تولیدات مربوطه باشد.

همچنین امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح با بودجه مشخص و زمان تعیین شده قابل دسترسی می باشد.

3- طرح از لحاظ مالی دارای سودآوری و بازدهی مناسب بوده و گردش وجود نقدی آن برای انجام تعهدات و بارپرداخت تسهیلات اعتباری درخواستی در سررسیدهای تعیین شده کافی باشد.

پس از بررسی و تأیید صلاحیت مدیران و مجریان طرح و موجه بودن اجری آن از لحاظ اقتصادی، فنی ومالی و تعیین سهم هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش قابل پرداخت توسط بانک، تسهیلات متناسب با هزینه‌های اجرای طرح تصویب و همزمان یا بعد از هزینه شده سهم هزینه های سرمایه ای مربوط به متقاضی و با اعمال نظارت مستقیم و مستمر توسط کارشناسان و واحد ذیربط و به موازات پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت خواهد شد.

اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح:

بمنظور بررسی طرح نیاز به اطلاعات و مدارک ذیل می‌باشد .

1- کپی اساسا نامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.

2- روزنامه رسمی، حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.

3- اسامی سهامداران و تعداد سهام متعلق به هر یک از آنها.

4- مدارک مربوط به تخصص و تجربه مدیران اجرائی طرح.

5- کپی موافقت اصلی با جواز تأسیس که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد.

6- طرح تفضیلی (شامل بررسی‌های اقتصادی، فنی و مالی)

7- پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور ماشین آلات داخلی.

8- مدارک مربوز به تخصیص ارز ماشین آلات و تجهزات وارداتی.

9- قرارداد دانش فنی همکاریهای فنی.

10- کپی مدرک مربوط به سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین محل اجریا طرح.

11- نقشه ‌های اجرائی ساختمان و تأسیسات و نقشه کلی استقرار ساختمانهای طرح.

12- قرارداد های متعقده با پیمانکاران ساختمان و تأسیسات محلی اجرای طرح.

13- نقشه استقرار ماشین آلات طرح.

14- مجوزهای مربوط، برق، آب، گاز، تلفن و محیط زیست و سایر مجوزهای لازم جهت اجرای طرح.

15- سایر اطلاعاتی که جهت بررسی طرح ضروری می‌باشد.

مفاهیم مورد نیاز در بررسی طرح:

الف- موافقت اصولی:

مجوزی است که بعد از تأیید طرح توسط وزارتخانه یا ادارات کل وابسته به آنها در مراکز استانها صادر می‌شود و به موجب آن متقاضی می‌‌تواند در زمان مقرر نسبت به ایجاد واحد تولیدی مورد نظر با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. و معمولاً در آن نکات ذیل قید شده است:


1- نام مجری طرح.

2- محل اجرا (استان- شهرستان)

3- نوع محصول تولیدی.

4- ظرفیت اسمی.

5- وسعت زمین محل اجرای طرح.

6- زیر بنای لازم جهت ساختمانهای تولیدی و اداری.

7- میزان برق مصرفی.

8- میزان آب مورد نیاز.

9- تعداد کل کارکنان.

10- کل سرمایه گذاری ثابت.

11- میزان ارز مورد نیاز (در صورت داشتن ماشین آلات و مواد اولیه خارجی)

ب- جواز تأسیس[1] :

مجوزی است که به موجب آن متقاضی می‌تواند به منظور تکمیل و بهره‌برداری آزمایشی از واحد صنعتی نسبت به اجرای طرح مندرج در آن و سفارش مواد اولیه و سایر نیازمندیهای مربوط با رعایت قوانین و مقررات جاری اقدام نماید.


ج- اجرای بهره برداری:

مجوز است که در صورت کلیه مراحل اتمام عملیات ساختمانی و تأسیساتی ونصب و راه‌اندازی ماشین آلات و استخدام و آموزش کارکنان لازم، طبق مصوب و بدنبال صدور جواز تأسیس صادر می‌ شود.

د- کالاهای تولیدی:

1- کالای مصرفی: کالاهائی هستند که بلافاصله به مصرف می‌رسند.

الف- کالاهای مصرفی بی دوام: که با مصرف آنها در ظرف مدت کوتاهی از بین می روند از قبیل خوراک، سوخت، مواد پاک کننده و …

ب- کالاهای وسطه‌ای: کالای است که خودش به تنهائی و مستفیماً مورد مصرف قرار نمی‌گیرد بلکه بتوسط آن کالای دیگری مورد مصرف مثل شیشه یا آجر برای ساختمان و همچنین چوب برای کمد با دیسک و صفحه کلاچ در اتومبیل.

4- کالای سرمایه‌ای: کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- کالای سرمایه‌ای برای تولید کالای مصرفی مثل ماشین آلات کارخانه تولید کننده مواد غذائی.

ب- کالای سرمایه‌ای: برای تولید کالای سرمایه‌ای دیگر کارخانه‌هائی که ماشین آلات تولید می‌کنند یا کارخانه‌هائی که سازنده کارخانه‌های دیگر می‌باشند.

هـ- طرفیت اسمی: ظرفیت مجاز یک واحد تولیدی است که طبق پروانه بهره‌برداری برای یک واحد تولیدی مشخص شده است.

و- ظرفیت عملی: ظرفیت تولید ممکن ماشین آلات در عمل در یک واحد تولیدی می باشد.

ز- ظرفیت تولیدی: ظرفیتی است که یک واحد تولیدی با توجه به امکانات موجود یعنی آب و برق و سوخت و مواد اولیه و آموزش و استفاده صحیح از کارکنان به آن میزان تولید دست خواهد یافت.

ح- شیفت کار: روش تنظیم انجام کار در یک واحد تولیدی است که در آن گروههای کارگران در دسته‌جات مختلف و در نوبت‌های مختلف کار می‌کنند.

ط- تعداد روزهای کار: با توجه به نوع کاری تولید، در یک واحد تولیدی تعیین می‌شود و معمولاً‌ بین 250 الی 300 روز در سال می‌باشد.

1- شرکت و سابقه آن:

شامل بررسی وضعیت حقوقی، تاریخ تأسیس و مؤسین، سهامداران، میزان سرمایه فعلی، تعداد و مبلغ سهام هر یک از سهامداران و سابقه فعالیت شرکت می باشد.

2- محل اجرای طرح:

مشخصات زمین محل اجرای طرح، شامل ابعاد زمین، مساحت زمین، نوع مالکیت زمین (ملکی- اجاره‌ای- واگذاری) موقعیت جغرافیائی و نیز برری امکانات موجود شامل دسترسی به مواد اولیه،‌ نزدیکی به راههای ارتباطی،‌ تأمین نیروی کارگر، تأمین برق، آب،‌ گاز، تلفن ت و امکانات محیط زیست و سایر عوامل وابسته به آن.

3- مدیریت شرکت:

ترکیب هیئت مدیره شرکت میزان تخصص و تجربه مدیران اجرائی با توجه به نوع تولیدات وتکنولوژی تولید مرود نظر که از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد.

4-جنبه‌های قانونی:

بمنظور اجرای طرح، نیاز به اخذ مجوز سازمانهای مربوطه بشرح ذیل می‌باشد.

- موافقت اصولی (که حسب مورد از طرف وزارت صنایع،‌صنایع سنگین، معادن و فلزات، کشاورزی، جهاد و …) صادر گردیده و در آن، نوع تولید، میزان تولید، سرمایه گذاری مورد نیاز، نیروی انسانی و … ذکر می‌گردد.

- مجوز وزارت نیرو (شرکت برق منطقه‌ای) بمنظور تأمین نیروی برق مورد نیاز.

- مجوز سازمان آب منطقه‌ای در مورد اجازه حفر چاه آب و یا تأمین آب مورد نیاز.

- مجوز سازمان حفاظت و محیط زیست مبنی بر بلامانع بودن اجرای طرح.

- تأیید به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص مواد و محصولات بهداشتی.

- مجوز شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح در خصوص احداث بنا (پروانه ساختمانی)

5- طرح:

الف- هدف از اجرای طرح:

شامل تولید محصول با توجه به ظرفیت طرح، تعداد روزکار در سال و تعداد شیفت کاری در روز و امکان استفاده از چند شیفت کاری با عنایت به نوع تولید و سایر عوامل وابسته به آن.

ب- ظرفیت تولیدی طرح:

ظرفیت اسمی طرح، ظرفیتی است که بر اساس موافقت اصولی وزارتخانه مربوطه تعیین می‌گردد. ظرفیت تولیدی، ظرفیتی است که با توجه به امکانات تجهیز شده در طرح قابل دسترس می‌باشد. برای تعیین ظرفیت تولیدی موارد ذیل باید دقیقاً مورد بررسی قرار گیرند:

- ظرفیت ماشین آلات انتخابی: با توجه به نوع تولید، ماشین آلات و تعداد مناشین‌آلات، می‌بایستی ظرفیت تک تک ماشین آلات، بررسی و نهایتاً ظرفیت کلی خط تولید با توجه به توانایی‌های موجود و تخصص افراد و امکان استفاده از حداکثر ظرفیت، مورد بررسی قرار گرفته و با ظرفیت اسمی مقایسه گردد.

- تعداد شیفت کار در روز.

- امکانات تهیه مواد اولیه.

- روش تولید محصول بصورت خطی یا سفارشی.

ج- مواد اولیه و امکانات تهیه آن:

میزان مواد اولیه مورد نیاز برای تولیداتت طرح و نحوه تأمین آن (از منابع داخلی و یا خارجی) می‌بایستی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. هر چه وابستگی مواد آن به خارج کمتر باشد، در زمان تولید از آسیب‌پذیری کمتری برخوردار خواهد بود.

حسب نوع تولیدات طرح مواد اولیه طرح مواد می‌تواند شامل مواد خام، مواد کمکی، مواد بسته‌بندی، مواد نیمه ساخته و مواد ساخته شده باشد.

د: تولیدات طرح:

مشخصات فنی تولیدات طرح، نقشه محصول، مشخصات فیزیکی و ترکیب محصول باید مورد توجه قرار گیرند.

در طرحهائی که تولیدات متنوع دارند باید مشخص شود که چند درصد از تولیدات به محصول مورد نظر اختصاص می‌یابد. تنوع تولید، امکانات بیشتری را از لحاظ بازار عرضه فراهم خواهد نمود.


هـ- بررسی تکنولوژی تولید و قراردادهای همکاری های فنی:

تکنولوژی ساخت محصول که بسیار حائز اهمیت می‌باشد در مورد هر پروژه متفاوت است. چنانچه در طرح مورد مطالعه نیاز به تکنولوژی خاصی باشد می‌بایستی دقیقاً مورد مطالعه قررا گرفته و از امکان نحوه تأمین آن نیز اطمینان حاصل شود.

در انتخاب تکنولوژی عوامل ذیل نیز مورد دقت نظر قرار می‌گیرد.

مقاومت کارگران بدلیل استفاده از حداقل نیروی انسانی، تکنولوژی اتوماتیک و سرمایه‌گذاری نسبتاً بالا، غیرقابل انعطاف بودن خطا تولید، مشکلات تعمیر و نگهداری و قطعات یدکی، مخارج زیاد نصب و طراحی، افزایش ظرفیت تولید، گاهش هزینه‌های کارگری، کاهش ضایعات، بهبود کیفیت و قابلیت رقابت با محصول خارجی و …

علاوه بر قراردادهای تکنولوژی، قراردادهای همکاری فنی، مهندسی، دانش فنی و … نیز، معمولاً در بعضی از پروژه‌ها با کمپانی‌های خارجی منعقد می‌گردد.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 21:52

دانلود مقاله روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

دانلود مقاله روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

دانلود مقاله روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

خرید و دانلود مقاله روشهای ارزیابی بانک zwnj;های داخلی از پروژه zwnj;های سرمایه گذاری نوع فایل :WORD قسمتی از متن :طرح یا پروژه عبارتست از مجموعه zwnj; عومل و اجزاء و برنامه zwnj;های اجرائی زمانبندی شده برای یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه zwnj;ای لازم ...ادامه مطلب