X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:39

روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با نصب ، راه اندازی و کنترل آنها

انسان همواره برای گرم کردن محل زندگی خود در فصل سرما ، به دنبال ساخت وسایل گرمازا بوده است. در ابتدا با سوزاندن موادی مانند گیاهان و چوب و بعدها با کشف و استخراج معادن انواع سوختهای فسیلی، از وسایلی مانند بخاری و آبگرمکن استفاده کرده است . ولی به تدریج با گسترش شهر نشینی وفرهنگ آپارتمان نشینی و ایجاد انواع ساختمانهای مسکونی و تجاری و اداری و همچنین لزوم توجه بیشتر به مصرف بهینه و اقتصادی سوخت ، باعث گردید سیستمهای مختلف گرمایشی مانند : سیستم حرارت مرکزی ، انواع پکیج یونیت های آپارتمانی، سیستمهای حرارت تشعشعی و ... مورد توجه بیشتری قرار گرفته و در زمینه بهبود کیفیت و سهولت بهره برداری و نگهداری از آنها اقدامات موثری انجام شده است که از آن جمله می توان تولید و ساخت انواع دیگهای حرارت مرکزی که در ساختمانها و مراکز مختلف صنعتی بسته به شرایط اقتصادی وفنی مورد استفاده قرارمی گیرند ، را نام برد .طریقه ساخت و تولید انواع بویلرها ی نیروگاهی بطور کلی شامل مراحل زیر می باشد :

 • فرآیند ساخت اجزای دیگ بخار
 • بازرسی مواد دریافتی
 • عملیات مارکینگ برای قطعه زنی
 • عملیات قطعه زنی و ماشینکاری های مورد نیاز
 • پخ زنی ورقها و قطعات
 • خمکاری لوله ها
 • رولکاری ورقهای جداره درام آب و درام بخار
 • فرآیند رولکاری مجدد
 • عملیات مونتاژ درام بخار و درام آب بویلر ( Dram Assembly )
 • عملیات حرارتی درام آب و درام بخار ( Dram Heat Treatment )
 • تست هیدرو استاتیک ( Hydrostatic Test )
 • عملیات سوراخکاری درام آب و درام بخار ( Drilling )
 • ساخت هدرها ( Headers )
 • عملیات حرارتی هدرها ( Headers Heat Treatment )
 • ساخت دیواره بویلر یا واتر وال ( Water Wall )
 • مونتاژ اجزای تحت فشار

فهرست مطالب

چکیده : 1

فصل اول : طبقه بندی بویلرها2

1-1- مقدمه3

1-2- انواع طبقه بندی بویلرها4

1-2-1- طبقه بندی از نظر مصارف بویلر:4

1-2-2- طبقه بندی از نظر فشار سیکل آب و بخار :4

1-2-3- طبقه بندی از نظر مصالح صنعتی و متالوژیکی :4

1-2-4- طبقه بندی از نظر سطوح تبادل حرارتی :4

1-2-5- طبقه بندی از نظر محتوای لوله ها :5

1-2-6- طبقه بندی از نظر فشار کوره بویلر:5

1-2-7- طبقه بندی از نظرنوع احتراق :5

1-2-8- طبقه بندی از نظرمنبع انرژی بویلر :6

1-2-9- طبقه بندی از نظرنوع سیال عامل :6

1-2-10- طبقه بندی از نظرنوع سیرکولاسیون سیال عامل :6

1-2-11- طبقه بندی از نظرنام سازنده بویلر :7

1-2-12- طبقه بندی از نظرشکل و موقعیت لوله های بویلر :7

1-2-13- تشخیص پارامترهای یک بویلر از روی نمودار :7

فصل دوم : انواع بویلرها و عملکرد آنها9

2-1- مقدمه10

2-2- معرفی انواع دیگ های بخار. 10

2-2-1- دیگهای چدنی :10

2-2-2- دیگهای فولادی :12

2-2-3- دیگ های فایر تیوب13

2-2-4- بویلرهای نیروگاهی و انواع آنها :23

2-2-5- دیگهای پکیج :27

فصل سوم : تشریح اجزای دیگ های بخار به منظور تولید. 29

3-1- مقدمه30

3-2- مدار آب و بخار و اجزای آن :30

3-2-1- کوره ( ( Furnace :32

3-2-2- لوله اصلی تغذیه آب بویلر( Feed Water Pipe ) :33

3-2-3- پمپ تغذیه آب بویلر( Feed Water Pump ) :33

3-3- ری هیترها ( ReHeaters ):34

3-4- اکونومایزر ( Economizer ):35

3-5- پیش گرمکن دوار یا یانگستروم ( Jangesterome ) :36

3-6- دی سوپرهیترها ( DeSuperHeaters ) :39

3-7- شیرهای اطمینان ( Check Valves ) :40

3-8- مدار سوخت و هوا و اجزای آن :41

3-8-1- تعریف سوخت و انواع آن :42

3-8-2- ارزش حرارتی ( Heating Value ) :43

3-8-3- احتراق و تعریف آن : 43

3-9- مشعلها و انواع آنها ( Burners ) :44

3-9-1- مشعلهای تبخیری ( Vapourizing Burners ) :45

3-9-2- مشعلهای پودرکننده ( Atomizing Burners ) :45

3-9-3- مشعلهای گریز از مرکز ( Rotating Cup Burners ) :45

3-10- بازده حرارتی دیگهای بخار :47

فصل چهارم : رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار. 49

4-1- مقدمه50

4-2- شستشوی دیگ های بخار :50

4-3- روش های تعیین میزان آلودگی سطوح حرارتی دیگهای بخار:51

4-3-1- روش دستی :52

4-3-2- روش کاتدیک :52

فصل پنجم : نصب ، راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار. 53

5-1- نحوه نصب دیگ های حرارت مرکزی :54

5-2- راه اندازی و بهره برداری از دیگهای بخار :55

5-2-1- بازدیدهای قبل از راه اندازی :55

5-2-2- پرکردن دیگ بخار :56

5-2-3- سیستم کنترل وزش دیگ بخار :56

5-2-4- مشعلهای سوخت سبک ( آتش زا ) :57

5-2-5- تخلیه از زیر دیگ و تخلیه معمولی :57

5-2-6- خواباندن عادی جهت ذخیره نگاه داشتن واحد :58

5-2-7- خواباندن عادی به منظور کار تعمیراتی :59

5-2-8- خواباندن اضطراری واحد :59

5-3- راه اندازی دیگهای بخار گازسوز :59

5-3-1- خوابندن دیگ بخار گازسوز:59

فصل ششم : کنترل و بازرسی دیگ های بخار. 60

6-1- مقدمه61

6-2- کنترل فشار:61

6-3- کنترل درجه حرارت بخار :62

6-4- کنترل سوخت و هوا :62

6-5- کنترل آب تغذیه :62

6-6- بازرسی اساسی سالیانه دیگهای بخار :63

فصل هفتم : طراحی و ساخت دیگ های بخار. 65

7-1- مقدمه66

7-2- نحوه ساخت دیگ های بخار :66

7-3- مراحل ساخت دیگهای چدنی.. 67

7-3-1- تهیه مواد اولیه :67

7-3-2- تائید مواد اولیه توسط کارشناسان :67

7-3-3- آزمایشگاه و خدمات لازم جهت تائید مواد اولیه :67

7-3-4- انبار و توزیع مواد :68

7-3-5- آزمایشگاه و کنترل آنالیز ذوب :68

7-3-6- تهیه ذوب دیگ ها و عملیات ذوب ریزی :68

7-3-7- قالبگیری و ماهیچه گیری دیگ ها :69

7-3-8- ورقکاری و نقاشی :69

7-3-9- تخلیه دیگ ها از ماسه و مراحل تکمیل :69

7-3-10- تست هیدرواستاتیک پره ها :70

7-3-11- ماشینکاری پره ها و مونتاژ :70

7-3-12- بسته بندی و تحویل به انبار :70

7-3-13- تحویل دیگ چدنی به مصرف کننده :71

7-3-14- بازرسی و آزمایش در حین فرآیند و فنون آماری در شرکت :71

فصل هشتم : تعمیر و نگهداری دیگ های بخار. 72

8-1- نگهداری دیگ های بخار غیر فعال :73

8-2- نگهداری دیگ بخار به روش خشک :73

8-3- نگهداری دیگ بخار به روش تر :74

8-4- نگهداری ناحیه احتراق در دیگ های بخار :74

8-5- رفع عیوب در دیگ های بخار :75

فصل نهم: ضمائم. 79

9-1- میهمانی نهار درون یک دیگ بخار !80

9-2- نگهداری عمومی دیگ بخار. 81

9-3- عوامل خطر آفرین در دیگ های بخار:94

9-4- روش های اصلاح آب دیگ های بخار. 97

9-5- اصول تصفیه آب دیگ های بخار:101

منابع و مراجع :105

فهرست جداول

جدول 2-1 : مشخصات ترمودینامیکی بخارساز نیروگاه شهید سلیمی نکا27

فهرست نمودارها

نمودار1-1 : دیاگرام فشار-ظرفیت برای ژنراتورهای آبی مختلف... 9

فهرست اشکال

شکل 2-1 : قطعات تشکیل دهنده یک دیگ چدنی.. 13

شکل 2-2 : نمای یک نوع بویلر فایرتیوب اولیه. 15

شکل 2-3 : دیگ های اقتصادی ، الف) دوکاناله ، ب) سه کاناله. 16

شکل 2-4 : برشی از یک بویلر فایرتیوب امروزی.. 18

شکل 2-5 : نمایی از بویلر واترتیوب طراحی شده توسط استفان ویلکاکس و جرج بابکوک.. 20

شکل 2-6 : نمونه ای از بویلرهای واترتیوب جدید. 22

شکل 2-7 : نمونه دیگری از بویلرهای امروزی.. 22

شکل 3-1 : درام یک نوع بویلر نیروگاهی.. 34

شکل 3-2 : نمایش شماتیکی یک دی سوپرهیترری هیتر. 35

شکل 3-3 : شماتیکی از گرمکن دوار یک نیروگاه دوار 660MW... 37

شکل 3-4 : نمایی از یک نوع یانگستروم. 39

شکل 3-5 : نمایش شماتیکی یک نمونه دی سوپرهیتر. 41

شکل 3-6 : یک نوع شیر اطمینان بازارفنری.. 42

شکل 3-7 : نمونه ای از مشعل های Rotary Cup.. 47

شکل 3-8 : یک نمونه مشعل گازوئیلی.. 48

شکل 3-9 : مشعل گازی و ادوات جانبی آن. 48

شکل 5-1 : نقشه نصب دیگ حرارت مرکزی و ادوات جانبی آن. 55خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:17

بررسی کارکرد نیورگاه بخار شهید بهشتی

بررسی کارکرد نیورگاه بخار شهید بهشتی


مقدمه

نیروگاه شهید بهشتی لوشان که در کیلومتر 90 جاده رشت به تهران قرار دارد ، این نیروگاه تشکیل شده از چهار واحد که دو واحد آن بخار و دو واحد آن گازی می باشد . تولیدی واحد بخار هر کدام mw120 و در مجموع mw 240 می باشد و تولیدی واحد گازی هر کدام mw 60 که در مجموع mw 120 می باشد. حال توضیحاتی مختصر و مفید راجع به واحد های بخار می پردازیم .

واحد بخار در مجموع تشکیل شده از بویلر ، توربین و الکتریک یا ژنراتور که از ابتدا شرحی در رابطه با بویلر و بعد توربین و بعد ژنراتور می پردازیم.

فصل اول

بویلر

1-وظیفه دیگ بخار

همانطور که در توضیح داده شد در ابتدا وظیفه دیگهای بخار تولید بخار جهت به حرکت درآوردن موتورهای بخار نظیر موتور وات برای انواع کارهای صنعتی بوده است که می توان موتورهای بخار قطارها یا پمپ ها را مثال زد. ولی پس از کشف موتورهای دیزل و همچنین موتورهای الکتریکی موتورهای بخار مورد استفاده ای نداشته و لذا نیروگاهها بکار می روند. بنابراین در عصرل حاضر دیگهای بخار با استفاده از سوخت های فسیلی و یا اتمی وظیفه تامین بخار را برای نیروگاههای برق عهده دارد هستند.

2-اساس کار دیگهای بخار :

در ابتدا آب تغذیه ای وارد مخزن استوانه ای شکل به نام درام شده و پس از طی لوله های پائین آورنده وارد لوله های دیواره ای می شود . در این محوطه درجه حرارت آب دائماً اضافه شده تا حدی که به نقطه جوش می رسد و سپس مقداری بخار در لوله های ایجاد می گردد. در نهایت مخلوط آب و بخار وارد همان مخزن استوانه ای شده و توسط تجهیزات مخصوصی در این مخزن بخار ها جدا شده و آبها مجدداً مسیر فوق الذکر را ادامه می دهد . بخارها پس از خروج از این مخزن وارد لوله ها معمولاً در معرض حرارت ناشی از دود بویلر قرار دارند. بنابراین به درجه حرارت بخار داخل آنها افزوده می شود و در نهایت به صورت بخار خشک این لوله ها را ترک نموده و به طرف توربین هدایت می گردند.

3-اجزاء دیگ بخار

ابتدا به شرح اجراء دیگ بخار که در مسیر آب و بخار قرار دارند می پردازیم :

اکونومیزر ECONOMIZER

اکونومیزر حاوی تعدادی لوله موادی است که در آخرین مراحل دود خروجی از بویلر قرار دارند . داحل این لوله ها آب تغذیه ورودی به بویلر جریان دارد . این آبها مادامی که لوله های اکونومیزر را طی می نمایند . حرارت دود را جذب نموده و سپس به سمت درام هدایت می گردند. اساس کار این اکونومیزر و بطور کلی نامگذاری آن بر این است که در واقع درآن از حرارت دود استفاده می شود که در بویلر های قدیمی این حرارت بوسیله دود و بدون استفاده از دودکش دیگ خارج می گردید. بنابراین راندمان بویلرهای قدیمی کمتر از بویلر های جدید که اکونومیزر در آن بکار رفته است می باشد . بنابراین مهمترین فلسفه وجودی اکونومیزر در داخل دیگهای بخار بالا بردن راندمان دیگ بخار و بطور کلی نیروگاه می باشد .

4-لوله های دیوراه ای و محوطه احتراق

همانطور که از نام محوطه احتراق پیداست ،فضایی است که عمل احتراق در آن صورت می گیرد. اطراف این محوطه عموماً تعداد زیادی لوله های موازی نزدیک به هم که لوله ها دیواره ای موسوم هستند پوشیده شده است . بخشی از حرارت حاصل از احتراق از طریق تشعشعات و جابجایی به این لوله ها منتقل می گیرد. این لوله ها نیز حرارت را بوسیله هدایت ،به آب داخل خود منتقل می نمایند . بنابر این در کوره هر سه نوع انتقال حرارت با یکدیگر انجام می گیرند حاصل این تبادل حرارت جذب حرارت توسط آب داخل لوله ها و تبدیل آن به بخار است به عبارت دیگر کلیه بخار تولیدی دیگ در این لوله های دیواره ای باعث خنک شدن فضای اطراف کوره می شوند و لذا مشکلی از نظر عایقکاری دیواره ای اطراف محفظه احتراق پیش نخواهد آمد به عبارت دیگر لوله ها دیواره ای همانطور که از نامشان پیداست دیواره کوره را تشکیل داده و با حذب حرارت و انجام آن به آب داخل خود دیواره کوره را خنک می نمایند .

در گذشته دیوارهای اتاق احتراق از آجرنسوز ساخته می شدند که بعلت حرارت زیاد در این محوطه به سرعت خراب می شدند.این اشکال در عصرحاضر بوسیله لوله های دیواره ای خنک شونده با آب(لوله های دیواره ای ذکر شده)حل شده است.

قسمتی از محوطه احتراق دیک

در شکل سعی شده است بطور بسیار ساده ای قسمتی از محوطه احتراق نشان داده شود.همانطوریکه ملاحظه می شودبین لوله های دیواره ای یک نوار فلزی که بهfinموسوم است قرار دارد.این فین رابط بین لوله ها بوده وهمچنین از نظرتبادل حرارت نیز نقش مؤثری بعهده دارد.

همواره جریان آب در داخل لوله های دیواره ای از پایین به بالا است.هر چه آب درطول کوره به طرف بالا حرکت می نماید حرارت بیشتری جذب نموده ودر نتیجه بخار بیشتری تولید می گردد.در بویلر های گردش طبیعی این حرکت به صورت طبیعی(بخاطر اختلاف دانسیته آب بین ولوله های پایین آورنده ودیواره ای)انجام می گیرد ولذا در خاتمه لوله های دیواره ای مخلوطی از آب وبخار موجود خواهد بود.که به محض ورود به درام آب وبخار از یکدیگرجدا می شوند.در بریلر های گردش اجباری جریان آب در داخل لوله های دیواره ای به کمک یک پمپ که در مسیرلوله های پایین آورنده نصب است انجام می گیرد ،در این نوع بویلرطراحی مجموعه محوطه احتراق ولوله های دیواره ای به نحوی است که کلیه آبهای موجود در لوله های دیواره ای پس از طی محوطه احتراق به بخار تبدیل شده ومستقیماً به سوپرهیترها هدایت می گردند.ولذا ساختمان درام از این نوع بریلرها قابل حذف خواهد بود.


ضعیف پائین آمده و از طرف دیگر درجه حرارت کندانسه اصلی موجود در مدار افزایش می یابد .

1- هیتر بخارهای خروجی از ایجکتورها (AgH ):

نقش ایجکتورها بعداً توضیح داده خواهد شد در این هیتر نیز به کمک بخارهای خروجی از سیستم ایجکتورها درجه حرارت مندانسه اصلی بالا می رود . بخار تقطیر شده در این قسمت وار کندانسور می گردد .

4-هیترهای A1 تا A3 :

در این هیترها که جزء هیترهای اصلی مدار می باشند ، به کمک بخارهای بیرون کشیده شده از طبقات مختلف توربین درجه حرارت کندانسه اصی بالا می رود . بخار تقطیر شده در هیتر A3 وارد هیتر A2 و بخار تقطیر شده در هیتر A2 وارد هیتر A1 و مجموعه این کندانسه ها ، از طریق هیتر A1 ، از کولر کندانسه که قبلاً توضیح داده شد عبور کرده و نهایتاً به کندانسور می ریزد . لازم به توضیح است که درجه حرارت و فشار این کندانسه با اندازه ای نیست که بتواند مستقیماً وارد کندانسور شود و به علت بالا بودن درجه حرارت آن (نسبت به محیط درون کندانسور ) وارد نمودن آن به کندانسور باعث افزایش درون کندانسور و تریپ کردن واحد می گردد . به این علت در کنار کندانسور از عدد لوله موسوم به Flash pipe استفاده شده که در این لوله ها کندانسه خروجی از هیترها به علت تغییر فشار ناگهانی انبساط می یابد . بخار متصاعد شده از قسمت فوقانی لوله وارد کندانسور شده و مایع موجود در پائین لوله ، هات ول می ریزد. در این لوله ها از مکانیزم پاشش آب جهت خنک نمودن آب و بخار انبساط یافته استفاده شده است.

کندانسه اصلی پس از عبور از هیتر A3 وارد دی ارایتور می شود. در ارایتور مانند یک هیتر : عمل می کند و از طرف دیگر هوا زدایی از آب را بر عهده دارد. بدین ترتیب که آب و بخار با یکدیگر مخلوط شده و درجه حرارت آب بالا می رود. نحوه مخلوط شدن آب و بخار بطریق خاصی صورت می گیرد که بعداً توضیح داده خواهد شد. (بر اثر بالا رفتن درجه حرارت آب ، میزان حلالیت هوا در آب کاهش می یابد و بدین ترتیب براحتی هوای موجود در آب جدا گشته و به اتمسفر می رود). آبی که از این پس آب تغذیه نامیده می شود توسط دو عدد پمپ تغذیه بویلر که هر کدام می توانند 60% دبی را در حالت بار کامل تامین کنند بطرف بویلر فرستاده می شود. در مسیر آب تغذیه بطرف بویلر دو عدد هیتر فشار قوی A5,A6 قرار دارد. در این هیترها توسط بخار خروجی از توربین درجه حرارت آب تغذیه بالا می رود. کندانسه خروجی از هیتر A6 وارد هیتر A5 گشته و سپس به همراه کندانسه هیتر A5 وارد فیدواتر بانک می گردد.

آب تغذیه پس از ترک هیتر A6 وارد بویلر می گردد. در این قسمت بخار مورد نیاز واحد تامین گشته و در قسمت خروجی از بویلر ، بخار با شرایط مورد نظر وارد توربین فشار قوی می گردد که درجه حرارت و فشار بخار را تا مقدار مورد نظر کاهش می دهد و سپس وارد یک هدر بنام هدر بخار کمکی می کند. از بخار این هدر استفاده های گوناگونی می شود که یک انشعاب آن مربوط به بخار مورد نیاز سیستم ایجکتورها است.

پس از توضیحات اجمالی فوق لازم است که عملکرد اجزای سیکل بطور دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد . برای این منظور اجزای سیکل بصورت زیر بسته بندی شده اند که هر کدام بطور جداگانه توضیح داده خواهند شد.

1- پمپها 2- هیترها 3-کندانسور بخار های نشتی از توربین

4-ایجکتور هوا 5-کولر کندانسه


فهرست مطالب

فهرست ۱

مقدمه ۲

فصل اول ۳

بویلر ۳

۱-وظیفه دیگ بخار ۳

۲-اساس کار دیگهای بخار : ۴

۳-اجزاء دیگ بخار ۴

اکونومیزر ECONOMIZER 4

4-لوله های دیوراه ای و محوطه احتراق ۵

قسمتی از محوطه احتراق دیک ۶

در شکل سعی شده است بطور بسیار ساده ای قسمتی از محوطه احتراق نشان داده شود.همانطوریکه ملاحظه می شودبین لوله های دیواره ای یک نوار فلزی که بهfinموسوم است قرار دارد.این فین رابط بین لوله ها بوده وهمچنین از نظرتبادل حرارت نیز نقش مؤثری بعهده دارد. ۶

درام ۸

الف:عمل نمودن به عنوان یک مخزن ذخیره ای جهت دیگ بخار ۸

مقطع درام ۱۰

سوپر هیتر ؛ ۱۰

دی سوپر هیتر : Desuper heeter 12

دی سوپر هیتر ۱۳

ری هیتر Reheater 14

5- مسیر آب و بخار در داخل دیگ بخار : ۱۵

۱-فن یا دمنده هوا Forced Draught Fan 17

2-گرم کن بخاری ۱۸

ساختمان ساده یک گرم کن بخاری ۱۹

۳- ژنکستروم یا گرم کن دوار هوا ۱۹

۴- دریچه های کنترل هوا یا دامپرها ۲۰

۵-گردش دهنده مجدد دود ۲۱

۶-فن مکش دود از بویلر ۲۱

۷- دود کش ۲۲

۸-توضیح در خصوص مسیر هوا و دود در داخل دیگ بخار ۲۲

فصل دوم ۲۴

توربین ۲۴

۱-سیکل آب و بخار ۲۴

۱-پمپهای کندانسه اصلی : ۳۴

۲-پمپهای تغذیه بویلر : ۳۴

۲-دیاگرام تاسیساتی پمپها : ۳۵

۳-پمپهای تغذیه بویلر : ۳۸

دیاگرام تاسیساتی پمپهای تغذیه بویلر ۳۸

۲- سیستم روغنکاری ۴۳

۳-هیتر ها : ۴۶

دی اریتور ، فید واتر و انشعابات مربوط ۵۲

۵- ایجکتور ۶۴

مدار مربوط به ایجکتور ۶۶

۶- کولر کندانسه : ۶۷

درجه حرارت آب تغذیه در ورود : ۶۸

۷- هدر بخار کمکی : ۶۸

فصل سوم ۷۲

مقدمه فصل سوم: ۷۲

۱-اصول یک ژنراتور ساده : ۷۴

۲- ساختمان ژنراتور ۷۷

۳- سیستم های خنک کنندگی ژنراتور ۷۹

۴-مشخصات ژنراتور : ۸۱

۵- سیستمهای حفاظتی ژنراتور ۸۲

لزوم وجود سیستمهای حفاظتی ۸۲

نحوه قرار گرفتن سیستم های حفاظتی ۸۴

منابع ۸۹خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 12:26

بررسی پارامترهای تقویت روی سیستم نوسانگر تقویت کننده بخار فلز طلا

بررسی پارامترهای تقویت روی سیستم نوسانگر تقویت کننده بخار فلز طلا

بررسی پارامترهای تقویت روی سیستم نوسانگر تقویت کننده بخار فلز طلا

کلیه لیزرهای گازی و نیز لیزرهای بخار فلزی از بهره نسبتاً بالایی برخوردارند، یکی از روشهای افزایشتوان خروجی پرتوی لیزر استفاده از سیستم نوسانگر تقویت کننده لیزری است که در آن به طور -همزمان از چند لیزر استفاده می شود. یکی از این لیزرها به عنوان نوسانگر اصلی و لیزر یا لیزرهای ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 06:30

کنترل بخار پالایشگاه شازند اراک

کنترل بخار پالایشگاه شازند اراک

کنترل بخار پالایشگاه شازند اراک به صورت فایل pdf در 75 صفحه به صورت کامل ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 02:46

آشنایی با Steam Trap تله بخار

آشنایی با Steam Trap تله بخار

آشنایی با Steam Trapتله بخار 33 صفحه pdf زبان فارسی ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: آشنایی، steam، Trap، بخار
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 21:05

اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

عنوان انگلیسی vapor ndash;liquid equilibrium measurements and correlations for an azeotropic system of ethane + hexafluoroethane عنوان فارسی اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار ndash; مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان سال انتشار 2006 تعداد صفحات انگلیسی 6 تعداد صفحات ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 20:45

بهینه سازی انرژی فرآیندجداسازی آب و متانول با فشرده سازی بخار بالای برج به کمک روش پمپ حرارتی

بهینه سازی انرژی فرآیندجداسازی آب و متانول با فشرده سازی بخار بالای برج به کمک روش پمپ حرارتی

بهینه سازی انرژی فرآیندجداسازی آب و متانول با فشرده سازی بخار بالای برج به کمک روش پمپ حرارتی

این مقاله به بررسی بهینه سازی انرژی فرآیندجداسازی آب و متانول با فشرده سازی بخار بالای برج به کمک روش پمپ حرارتی می پردازد ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 14:30

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان خوردگی در دیگ بخار ۱۰ ص

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان خوردگی در دیگ بخار ۱۰ ص

عوامل خوردگی کوره دیگ بخار: یکی از مشکلات اساسی که می تواند باعث بروز مشکل برای کوره ها باشد، خوردگی در نقاط و وسایل مختلف آن است که ضمن هدر رفتن مقدار زیادی انرژی، آسیب های مکانیکی متعددی به کوره وارد می کند. از آنجا که هر کوره از بخش های متعددی همچون بدنه، اطاقک احتراق (Fire ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ساعت 06:25

راهنمای راه اندازی و نگهداری دیگ های بخار لوله دودی

راهنمای راه اندازی و نگهداری دیگ های بخار لوله دودی

راهنمای راه اندازی و نگهداری دیگ های بخار لوله دودی

عنوان : راهنمای راه اندازی و نگهداری دیگ های بخار لوله دودی حوزه کاربرد: مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع تعداد صفحات: 12 صفحه مقاله حاضر به بررسی ساختار دیگ های بخار و مکان و شرایط نصب آنها، شرایط لوله کشی آب و بخار، دستورالعمل راه اندازی و سرویس و نگهداری، برنامه ماهانه و فصلی، ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 6 مهر 1395 ساعت 15:17

مقاله ترجمه شده با عنوان : اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

مقاله ترجمه شده با عنوان : اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

مقاله ترجمه شده با عنوان : اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

مقاله ترجمه شده باعنوان: Vapor ndash;liquid equilibrium measurements and correlations for an azeotropic system of ethane + hexafluoroethane اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار ndash; مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان The research on the isothermal vapor ndash;liquid phase behavior for the ethane (R170) + hexafluoroethane (R116) system is presented in this paper.The ...ادامه مطلب
1 2 3 4 >>