دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:41

طرح بازاریابی مواد بهداشتی و شوینده

استراتژی شرکت بر پایه نوع آوری، ارتقاء فرآیندهای تولید، کاهش قیمت تمام شده و در نهایت تولید و عرضه محصولات با کیفیت برتر و در راستای شناخت و درک نیاز مشتریان، همواره در پی افزایش سهم بازار همچنین ارتقای سطح دانش، مهارت و توانایی کارکنان به عنوان منبع تفکر و توسعه بوده و در عرصه رشد اقتصادی کشور نیز سهم بسزایی ایفا نموده است.

از طرف دیگر حضور جدی تر رقبای بین المللی در بازار کشور مان یک هدف استراتژیک به سایر استراتژی های شرکت افزود که این استراتژی جدید تأکید بیشتر بر کیفیت است تا از طریق رقبای بین المللی نتواند از بازار داخلی به راحتی سهم بگیرند.

فهرست مطالب

طرح بازاریابی (مواد بهداشتی و شوینده).. 2

مقدمه.. 2

1- مروری بر محصول تولید شده.. 2

2- تجزیه و تحلیل موقعیتی.. 4

الف) محیط موقعیتی.. 4

ب) محیط خنثی.. 8

ج) محیط رقابت.. 8

د) محیط شرکت.. 10

ماتریس SWOT. 11

3- بازار هدف.. 12

4- مسائل و مشکلات و فرصت ها.. 18

5- اهداف بازاریابی.. 19

6- استراتژی بازاریابی.. 22

7- تاکتیک های بازاریابی.. 22

8- اجرا و کنترل.. 24

نتیجه گیری :25خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 09:29

بررسی مراقبتهای بهداشتی

بررسی مراقبتهای بهداشتی

سالانه میلیاردها دلار در آمریکا صرف مراقبتهای بهداشتی می شود در عوض آنها از مراقبان بهداشتی انتظار دارند تاغ بگویند که چگونه این پولها صرف شده و چه نتیجه ای حاصل می شود .

از آنجائیکه نرخ قدیم مراقبتهای بهداشتی ، سرعتی بیش از همه نرخهای تورم ، افزایش می یابد ، مشتریان و سیاستمداران متقاضی کاهش خرید مراقبتهای بهداشتی ، اختصاص دقیقتر منابع محدود و شواهدی دال بر اینکه مراقبتهای داده شده دارای کیفیت مناسبی هستند می باشند .

بنابراین فشار مالی تحمیل از خارج سازمان ، موسسات مراقبتهای بهداشتی را مجبور
می اسازد تا توجه بیشتری را به مقوله بهره وری در سالهای اخیر داشته باشند . پرستاری یکی از سرویسهای مراقبتهای بهداشتی است که در معرض ارزشیابی بهره وری قرار دارد . نه تنها پرستاری مشتمل بر بزرگترین گروه از مراقبین بهداشتی است بلکه 50% یا حتی بیشتر از بودجه عملیاتی موسساتی نظیر بیمارستان ها و خانه های پرستاری ( بهداشت ) را به خود اختصاص می دهد . لذا با توجه به اندازهخ و تعداد سرویسهای پرستاری و احتمالاً به خاطر برداشت بودجه و تقسیم شدن آن ، بودجه کاهش یافت زیرا درصد کاهش بودجه در پرستاری مقایسه با کاهش در پارلمانهای کوچک دیگر ناچیز به نظر می رسد .

همچنین تعریف و اندازه گیری و بهره وری پرستاری بعنوان بالاترین اولویت برای بسیاری شده است (8) .

تعریف بهره وری

الف- در اقتصاد و صنعت :

معمولاً بهره وری به صورت نستاده تقسیم برداده مشخص می شود . (24)

بهره وری =

بهره وری به وسیله راههای مختلفی اندازه گیری می شود ، معمولترین شیوه آن اندازه گیری آمار بهره وری کار می باشد .

بهره وری کار از طریق ارزش دلاری ستاده به ساعت صرف شده توسط فرد برای تولید یک ستاده می باشد .

اما این فاکتور ساده داده/ستاده برای بررسی دلایل ممکن برای افزایش یا کاهش کارایی نسبت به ارزش کار یا اینکه چقدر کارکنان به سختی کار می کنند نارسا است لذا یک معیار بهره وری کامل می تواند برای محاسبه توزیعداده ها نسبت به کار مورد استفاده قرار گیرد .


ب- تعریف بهره وری در مراقبت های بهداشتی و پرستاری

پیدا کردن تعریفی در بهره وری برای مراقبت بهداشتی پیچیده تر از تعیین کار یا تماتمی عوامل آشکاری است که بایستی برای اندازه گیری داده ها به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرند . بنابراین این سوال باقی می ماندکه چه عاملی بایستی به عنوان داده در نظر گرفته شود .

سازماندهی اجرایی نظام پیشنهادها :

تعیین آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی نظام پیشنهادها :

برای اجرای اصولی هر نظامی باید یک سرزی مقدمات مهیا شود و سپس با در نظر گرفتن شرایط و بازخورها و رعایت یک سری ملاحظات ، روش اجرایی را برای پیاده سازی و استقرار نظام تدوین نمود . این روش باید بیانگر حدود کاربرد ، مسئولیتها ، ساختار سازمانی نظام ، وظایف واحدهای سازمانی نسبته به نظام ، روش اجرایی نظام و … باشد .

آیین نامه و نظام باید متناسب با شرایط فرهنگی ، اقتصادی و وظیفه ای و حتی المقدور به کمک مشاوره مدیران و کارشناسان سازمان تدوین و به تصویب مدیر ارشد سازمان برسد .

اهم مواردی را که لازم است در آیین نامه مورد توجه قرار گیرد ، می توان به شرح زیر خلاصه نمود :

1- اهداف

2- لزوم

3- ساختار ، سازمان و ارکان تشکیلاتی

4- شرایط و چگونگی پیشنهادها

5- روش اجراو گردش کار نظام پیشنهادها

6- ارزشیابی پیشنهاد و نحوه محاسبهو پرداخت پاداش

7- نحوه قدردانی از کارشناسان و بررسی کنندگان و مجریان پیشنهادها

8- مدیریت جلسات

حال به تشریح موارد فوق با جزئیات بیشتر پرداخته می شود :

1-اهداغف نظام پیشنهاد :

هدف نهایی پیشنهادها بهبود بهر وری ، کاهش هزینه ها ، افزایش ایمنی و … از طریق مشارکت کارکنان در امور مشارکت در چارچوب یک نظام منظم و مدون می باشد که اهداف زیر را نیز می تواند در بر گیرد :

1- بهبود حس همدلی و روحیه مشارکت و همکاری و کار گروهی

2- بهبود امور شرکت و ایجاد آمادگی لازم جهت پذیرش دگرگونیهای سازنده

3- بهبود ارتباطات و روابط متقابل بین کارکنان و مدیران به منظور ارتقای بهره وری

4- تقویت احساس مسئولیت در بین کارکنان برای رشد روزافزون شرکت .

5- تقویت نوآوری و توان طرح و ارایه افکار نو در کاکنان از طریق پرورش اندیشه ها و شکوفایی استعدادهای بالقوه .

6- همسو نمودن اهداف و آرزوهای کارکنان با اهداف سازمانی

7- مکتوب و مستند نمودن مشکلات و موانع موجود و استفاده از تجریه کارکنان در حل آنها (1)

لزوم استقرار و نظام پیشنهادها :

انشانها موجوداتی هستند که همواره در صدد بهبود وضعیت محیط پیرامون خونین هستند و همواره برای رفع مشکلات خود راهی را به دست می آورندبا این وجود پرورش نیروی انسانی از هر طریقی ( مانند برقراری نظام پیشنهادها ) موجب رفع بسیاری از مشکلات می شود .

لزوم برقراری نظام پیشنهادها به اختصار در زیر بیان شده است :

1- کاهش وابستگی به دانش فنی خارج از سازمان

2- کاهش اوقات فراغت و بیکاری کارکنان از طذیق ایجاد اشتغال فکرژی میان آنها .

3- ایجاد حس تعلق به سازمان در میان کارکنان

4- دخالت دادن نظرات کارکنان در تصمیمهای مدیران

5- ایجاد فرهنگ مشارکت ، انسجام ، وحدت و یکپارچگی میان کارکنان


ساختار ، سازمان در ارکان تشکیلاتی :

کمیته ارزیابی و تعیین پاداش :

بخش اساسی هر نظام پیشنهادها کمیته ارزیابی و تعیین پاداش است . تصمیمات این کمیته اثر عظیمی روی طرح پیشنهادها دارد و موجب افزایش اشتیاق کارکنان برای ارایه ایده هایی در راستای بهبود در عملیات خواهد شد که این بهبودها بی معطلی نتیجه و اثر خود را نشان خواهد داد . تعداد اعضای کمیته با توجه به حجم و موضوعات مختلف پیشنهادها متغیر می باشد .

بازرس یا بررسی کننده پیشنهادها :

بررسی کننده پیشنهادها ممکن است بر اساس نساز و با توجه به توانایی خالص او موقتاً تعیین گردد . در هر حالت بررسی کننده مسئول بررسی پیشنهادهایی است که در ارتباط با حوزه سرپرستی او ارایه می شود . ضروری است که بررسی کننده پیشنهاد برای تعیین داده و اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی منصفانه پیشنهاد شایسته باشد و دانش و تجربه مورد نیاز برای تعیین نحوه انجام فعالیت یا فردی که توانایی انجام مسئولیت را به طور مناسب و درست داشته باشد .خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 01:34

گزارش کارآموزی با عنوان کنترل کیفیت و تولید محصولات داروئی – بهداشتی در شرکت تولید دارو

گزارش کارآموزی با عنوان کنترل کیفیت و تولید محصولات داروئی – بهداشتی در شرکت تولید دارو


تاریخچه

شرکت تولید‌دارو

در سال 1334 کارخانه تولید دارو در زمینی به مساحت حدود 78 هزار مترمربع زیربنا، با سرمایه‌ای معادل 20 میلیون ریال در جنوب فرودگاه مهرآباد ساخته شد. پس‌از نصب ماشین‌آلات مورد نیاز و صدور پروانه‌ای تأسیس و بهره‌برداری، قرار گرفت و در اردیبهشت ماه سال 1337 رسما افتتاح شد. فعالیت کارخانه ابتدا با 50 کارگر، کارمند و تکنسین و دکتر داروساز به‌ تهیه25 قلم محصولات به صورت آمپول پنی‌سیلین، قطره و سوسپانسیون و چند قلم دیگر از فرآورده های بهداشتی اشتغال داشتند، آغاز شد.

گسترش فعالیت

دو سال پس از بهره‌برداری از کارخانه با توجه به تولید مقدار بیشتری از محصولات دارویی و به منظور جلوگیری از آلودگی آنها در جریان واحد ایجاد تخصص و رعایت استانداردهای بین‌المللی در امر داروسازی به واحد آرایشی و بهداشتی این شرکت از واحد دارویی آن جدا شدو در همین هنگام با انعقاد قراردادهایی با شرکت‌های بین‌المللی مانند اینگرااینگهم آلمان که از تشکیلات تحقیقاتی وسیعی برخوردار و همچنین از بنیان‌گذاران صنعت نوین داروسازی در اروپا به شمار می‌آید، تولید دارو و فعالیت وسیع خود را آغاز کرد. به این ترتیب شرکت با تهیه فرآورده‌ای جدید قلبی، عروقی، آنتی‌اسپاسمودیک چهار هاضمه‌ای به صورت دراژه، آمپول، شیاف و عرضه آنها به جامعه پزشکی و استفاده بیماران از انها توانست به موفقیت‌های شایان دست یابد.

توسعه آزمایشگاه

همزمان با گسترش فعالیت های یکی از هد فهای مهم شرکت که توسعه آزمایشگاه کنترل آن بود برآورده شد و این ازمایشگاه به دستگاههای مدرن و افراد کارآموزده مجهز شد. در حال حاضر ساختمان مجهز و مدرن کنترل تولید دارو در حدود 1300 وسعت دارد تعداد زیادی از متخصصان که شمار آنان به پیش از یکصد نفر می‌رسد درآن مشغول کارند و در حال حاضر آزمایشگاه تولید دارو که یکی از مجهزترین آزمایشگاههای کشور به شمار می‌رود دارای سه بخش عمده به شرح زیر است.

کنترل و آنالیز

بخش کنترل و آنالیز و مواد اولیه و محصولات آماده طبق استانداردهای بین‌المللی و فارمه کپه های B. P وUSP تحقیقات کاربردی. بخش تحقیقات کاربردی و فرمولاسیون دارویی و آرایشی بهداشتی برای امکان استفاده از مواد اولیه در اشکال دارویی، آرایشی و بهداشتی. ‌

تحقیقات پایه

بخش تحقیقات پایه که متخصصان آن روی امکان سنتز مواد اولیه دارویی مطالعه و تحقیق می‌کنند. بخش تحقیقات پایه آزمایشگاه در سال 1362 تأسیس وشروع به کارکرده است. هدف از تاسیس‌آن سنتزمواد‌ اولیه دارویی‌مورد نیاز شرکت و فروش مازاد آن به دیگر کارخانه‌های داروسازی بوده است. در سال 2369 نیز یک پایلوت با خط بری و سنتز مواد اولیه خریداری و نصب شد که این پایلوت در آینده نزدیک پس از بهره برداری به بازدهی خواهی رسید.

محصولات شرکت

شرکت تولید داروکه وابسته به سرمایه‌گذاری البرز است تحت پوشش بنیاد 15 خرداد تا کنون با حدود 1200 نفر از کار‌کنان، متخصصان ماهر و نیمه ماهر خود در محلی با 45 هزار متر‌مربع‌ زیربنا، حدود 85 قلم ژنریک را با استانداردهای بین‌المللی تهیه و به بازار مصرف عرضه می‌کنند. در بخش آرایشی و بهداشتی تولید دارو در حال حاضر حدود 50 قلم کالا مانند شامپوهای معمولی و تخصصی، خمیردندان‌های مختلف، تقویت‌کننده مو، آنتی‌سپتیک‌ها، رنگ‌های مو وکرم‌های مختلف تخصصی دربخش دیگرآن داروهای دامی و مکمل های غذایی دامی تهیه می‌شود. هدف کارکنان متخصصین تولید دارو، عرضه محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب در عرصه بین‌المللی و داخل کشور است.

محصولات دارویی

آموکسی سیلین کپسول 250 میلی آمپی سیلین کپسول 250 میلی

آموکسی سیلین کپسول 500 میلی آمپ سیلین کپسول 500 میلی

آموکسی سیلین شربت 125 میلی(5/2 گرم) آموکسی سیلین شربت 250 میلی(5 گرمی)

آمپی سیلین شربت 250 میلی (5 گرمی) آمپی سیلین شربت 125 میلی(5/2 گرمی)

آلمینیوم ام. جی. اس. سوسپانسون 240 میلی آلمینیوم ام. جی. اس. قرص

آ. اس. آ قرص 100 میلی گرم آتنولول قرصی پوششدار

ایزو سور باید دی نیترات 5 میلی ایزوسور باید دی نیترات 10 میلی

اکسازپام قرص 10 میلی ایزوکوپرین قرص

ا. س. ا قرص دو لایه اکسپکتورانت شربت 60 میلی

ایندومتاسین شیاف 100 میلی گرمی استامینوفن الگریز 60 میلی

استامینوفن قطره 15 میلی برم هگزین الگریز 60 میلی

برم هگزین آمپول 2 میلی برم هگزین قرص 8 میلی گرمی

بیزاکودیل شیاف اطفال بیزکودیل شیاف بالغین

پروپرانولول قرص 40 میلی گرمی پنتازوسین آمپول 1 میلی

ترمور آب پماد 19 گرمی ترمورب پماد 38 گرمی

دیسوپیرامید کپسول 100 میلی گرمی دیسوپیرامید کپسول 150 میلی گرمی

دهان‌ شویه ستیل‌پیریدینیوم‌کلراید قطره 30 میلی دی متیکون قطره سیمیتیکون‌) 30 میلی

ای سیکلومین دراژه ای سیکلومیلین الگزیر 60 میلی

ای سیکلو آمپول 2 میلی دکسترومتور فان شربت 60 میلی

دکسترومتورفان قطره 15 میلی دی پیریدامون دراژه 15 میلی گرمی

دی پیریه امون دراژه 15 میلی گرمی دی پیریه امون دراژه 15 میلی گرمی

سیمفیبریت کپسول سرماخوردگی قرص

سیتی کولین آمپول 2 میلی سولفاستامید قطره 10%10 میلی

سولفاستامید قطره 20%10 میلی فنوباربیتال شربت 60 میلی

قلم بینی احتقان 1 میلی کلوبوتینول دراژه

گلوبوتینول قطره 15 میلی کلونیدین قرص

گایافنزین شربت 60 میلی لاکتوز شربت 240 میلی

محلول شستشوی چشم مانتول ویتامنی با آن قطره

متاپروترونول قرص نالوکسان آمپول

نیفیدیپین قرص پوششدرا ویتامین آ دراژه

ویتمین آ + د پماد 30 گرمی هیدروکسید منیزیم 8%

هیوسین ان بوتیل بروماید دراژه هیوسین ان بوتیل بروماید شیاف بالغین

هیوسین ان بوتیل بروماید شیاف اطفال پماد سوختگی 30 گرمی

ویتامین ث پودر متاپروترتول آمپول 1 میلی


محصولات بهداشتی

کلدکرم 5/28 گرمی افسون کلد کرم 48 گرمی افسون

کرم محافظ دست افسون به‌به خوشبو کننده هوا

محلول ضد عفونی کننده اوج کرم نیوا 60 گرمی

کرم افشان برای موهای خشک کرم افشان برای موهای چرب و خشک

کرم موبر پرند کرم آتریکس

شامپو بچه پاوه شامپو بچه سدر پاوه

شامپو بالشتی 10 گرمی پاوه کرم سفید‌کننده هیدروکینون 101

خمیردندان 80 گرمی درخشان خمیردندان 50 گرمی پاوه

خمیر دندان 80 گرمی پاوه خمیر دندان 50 گرمی نعنایی پاوه

وازلین بهداشتی پاوه مسواک پاوه

شامپو 200 گرمی افشان شامپو تخم مرغی 200 گرمی افشان

شامپو سبز 145 گرمی افشان نرم‌کننده موی افشان بزر

کرم افشان برای موهای خشک کرم افشان برای موهای چرب

کرم توپی 101 کرم 60 گرمی 101

کرم مرطوب‌کننده 101 کرم شب 101

کرم 150 گرمی 101 کرم صورت و زیر چشم

شیر پاک‌کن 101 کرم سفید کننده هیدروکنون 101

کرم پودر مایع 101 رنگ موی افسون

رنگ موی افشان شامپو رنگ موی افسون

قرص اکسیژه‌ نتا500 عددی ادکلن 120 سی‌سی101

کرم نیوا 150 گرمی خمیردندان 50 گرمی درخشان

خمیردندان 80 گرمی نعناعی پاوه ادکلن 100 سی‌سی 101


آشنایی با دارو

تعریف دارو

دارو به ماده‌ای اطلاق می‌شود که برای بهبود درمان و یا جلوگیری از ابتلا به بیماری تجویز می‌گردد و یا به عبارت دیگر جسمی است غیر از مواد غذایی که در اعمال فیزیولوژی بدن موثر بوده و کتاب‌هارسمی داروسازی یا مزنومر‌های دارویی آن را پذیرفته‌اند. همچنین دارو می‌تواند با تغییراتی که در بدن ایجاد می‌کند1ـ بروز بیماری پیشگیری می‌کند مانند واکسن آنتی‌بیوتیک (برای ورود به مناطق آلوده ) هورمون‌ها یا جانشین مواد درونزا 2- موجب درمان بیماری می‌شود مانند اکثر دارو‌ها.

تاریخ مربوطه به محصولات دارویی

در بهیه مصرف فرآورده ‌های دارویی عموما چهار نوع تاریخ که جداگانه و دارای استفاده اختصاصی است به کار گرفته می‌شود:

1- تاریخ ساخت Date Of Mnufactore

2- تاریخ انقضاء مصرف Exapiration Pate

3- مدت تضمین uarantee Time G

4- مدت پایداری Shelf Life

تاریخ ساخت

زمانی که فرآورده دارویی تهیه می‌گردد را تاریخ ساخت می‌نامند. این تاریخ عموما روی برچسب مواد دارویی با مبدا بیولوژی و یا برخی ار آنتیبیوتیکها ذکر می‌گردد.

انقضای تاریخ مصرف

قدرت تاثیر (Ptence) اغلب آنتی بیوتیکها به مرور زمان کاهش می‌یابد. محصول غیر قابل مصرف خواهد بود بنابراین تاریخی که استفاده از فرآورده دارویی آنتی بیوتیک را منع می‌نماید انقضای تاریخ مصرف می‌نامند. مدت قابلیت مصرف مواد اولیه اکسپیان در حفظ قدرت تاثیر آنتی بیوتیک بسیار موثر است بنابراین انقضای تاریخ مصرف مواد اولیه آنتی‌بیوتیکها را نمی‌توان مستقیما روی بر چسب برخی از فرآورده‌های دارویی اسپیالیته ذکر نمود.

مدت پایداری

در لابراتوار داروسازی مکانی برای تعیین مدت وجود دارد. بدین ترتیب که نمونه‌های از سری‌های مختلف فرآورده‌های دارویی تا مدت معینی با ذکر مشخصات کامل آنها در محل مخصوص نگهداری نمایند. این فاصله مدت را مدت پایداری می‌نامند. این مدت در انواع فرآورده‌های دارویی متفاوت است. پس از اتمام مدت لابراتور سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال فساد، کاهش ماده موثر و یا تغییر رنگ و تغییر رنگ و تغییر شکل محصول دارویی قبول نمی‌نمایند.


کنترل مواد اولیه و اجازه استفاده در تولید:

در این مرحله باید حداکثر کنترل روی مواد شیمیایی اعمال می‌شود. و کنترل‌ها و نتایج بستگی کامل به نحوه نمونه برداری دارد. چون نتایج حاصله باید از دقت بالایی برخودار باشند و این دقت به صحت نمونه برداری بستگی دارد.

کنترل ها عبارتند از:

1ـ بررسی و کنترل تغییرات در ووزن مخصوص

2ـ زمان باز شدن، مدت و میزان انحلال جامدات دارویی

3ـ یکنواختی و همگونی مخلوط تشکیل دهنده محصول

4- شفافیت و کامل بودن PH در حلال‌ها

کنترل‌ها درحین ساخت:

1ـ کنترل هاییکه د رطول عملیات تولید انجام می‌شود.

2ـ کنترل‌هایی که قبل از مراحل بعدی تولید تا ترخیص کار به انجام می‌گیرد.

جدول‌های ثبت و کنترل باید موارد زیر را شامل شود:

1- نام و شماره فرآورده

2- شماره بچ یا سری Batch number) )

3- برنامه نمونه برداری

4- شماره ظرف محصول در حین ساخت و نمونه برداری

5- تاریخ نمونه برداری

6- نام آزمایش کننده

7- نام اپراتور

8- ویژگیها یا پارامترهای مورد آزمایش‌


اشکال داروییPharmaceutical Dosage Forms

داروها به اشکال مختلف وجود دارند که در زیر آنها را طبقه‌بندی کرده‌اند.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 23:15

گزارش کارورزی با عنوان مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی در سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران

گزارش کارورزی با عنوان مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی در سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران

«دیباچه»

پسماندها از ابتدای خلقت بشری همواره همراه انسان بوده و هستند و با پیشرفت علوم و فنون و گسترش فناوری هم از نظر نرم افزاری و هم از نظر سخت افزاری اشیاء و وسایلی چه در حین تولید و چه پس از مصرف به نظر اضافه و زاید تلقی می‌شود که همواره ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است. ابتدا مواد زاید و ضایعات به دلیل توان بالای پالایندگی طبیعت و مکانیسم‌های طبیعی و ساده بودن پسماندها بدلیل سادگی مواد و کالاهای مورد استفاده بسادگی و پس از گذشت مدت زمان مشخص و قابل قبول و در شرایط محیطی طبیعی مضمحل شده و خطری را برای به صورت کل و جزء در برنمی‌داشت.

به تدریج و با همه‌گیری و گسترش شهرنشینی به ویژه در قرون اخیر و تنوع محصولات مورد استفاده و پیچیدگی محصولات به ویژه پس از اکتشاف و استخراج نفت و فرآورده‌های آن و پتروشیمی مواد پلاستیکی به ویژه از تنوع بالایی برخوردار شده‌اند و غالباً برای بسته‌بندی با استفاده در ساختار محصولات مختلف بکار برده می‌شوند.

در راستای تقسیم کار و بوجود آمدن نهاد بلدیه و سپس شهرداری در ایران وظیفه تمیز نمودن معابر و جمع‌آوری ضایعات و پسماندهای شهروندان بر عهده این نهاد قرار داده شده است.

شهرداری تهران نیز از ابتدای تشکیل و قبل از آن بلدیه وظیفه جمع‌آوری زباله‌ها را از سطح شد تهران از ابتدای انتخاب آن به عنوان پایتخت قاجاری و تا به امروزه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است که بعضی از آنها پیوسته با مدیریت شهری همراه بوده است و به نظر می‌رسد که حل آن نیازمند برنامه‌ریزی اساسی و پیگیری مستمر و فرهنگ‌سازی و آموزش مستمر و مدیریت واحد می‌باشد که یکی از آن‌ها موضوع پسماندهای این کلان شهر یا کشور شهر می‌باشد.

مدیریت پسماند در شهر تهران که حدود هفت میلیون شهروند ساکن در شب و حدود دوازده میلیون نفر در روز را در خود پذیرفته است و پهنه آن نیز در امتداد کوهپایه‌های البرز از غرب به شرق و تا جنوب تا دشت ورامین و تا جاده ساده ادامه دارد دارای پیچیدگی‌های مشخص نامعینی می‌باشد.

سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران یکی از اولین سازمان‌های تخصصی تشکیل شده در شهرداری‌های سراسر کشور می‌باشد که پس از تاسیس و تصویب اساسنامه آن توسط سازمان شهرداری‌های وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن در سال 1370 رسمیت یافته و به کار خود ادامه می‌دهد که از مهمتر یا اهداف آن که در نظر گرفته شده است به تفکیک کامل پسماندها از مکان تولید و بازیافت آنها می‌باشد که خوشبختانه به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر در این راه به توفیق دست یافته و در جهت اهداف خود با سرعت قابل قبولی حرکت می‌کند. یکی از پسماندهایی که در حوزة شهری تولید آن ناگیزیر به نظر می‌رسد. پسماندهای غیرعادی به ویژه پسماندهای پزشکی می‌باشد که با وجود استقرار مراکز بهداشتی و درمانی متعدد با مدیریت‌های مختلف و متعدد راهبردی دفع ایمن و بهداشتی این نوع زایدات با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

· «تقسیم‌بندی و تعریف پسماندهای بهداشتی و درمانی»

پسماند بنا به تعریف قانون به موادی گفته می‌شود که از نظر تولید کننده زاید تلقی می‌شود این مواد شامل جامد، مایع و گازها به جز فاضلاب می‌باشد.

پسماند پزشکی (بیمارستانی) به پسماندهای عفونی و زیان‌آوری ناشی از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از مشمول این تعریف مستثنی می‌باشند.

به نظر می‌رسد که پسماندهای عادی تولیدی بیمارستان‌ها و پسماندهایی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و شمابه آن که نیاز به مراقبت ویژه دارند در بیمارستان‌ها تولید می‌شود که عفونی نمی‌باشند و نیاز به مدیریت و اتخاذ روش‌های مشخص و متفاوت دارند.

پسماندهای بهداشتی و درمانی و مراکز تولید آنها عبارتند از:

- بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران

- مراکز آموزشی و درمانی

- مراکز آموزشی و درمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

- مراکز آموزشی و درمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (دانشگاه حضرت بقیه‌الله الاعظم «عج»)

- مراکز پژوهشی وابسته به جهاد دانشگاهی

- مراکز آموزشی و درمانی پژوهشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

- بیمارستان‌های خصوصی

- درمانگاه‌ها (پلی کلینیک یا دی کلینیک‌ها) خصوصی

- درمانگاه‌ها (پلی کلینیک یا دی کلینیک‌ها) وابسته به شرکت‌های تعاونی

- خانه‌های سالمندان تحت نظر سازمان بهزیستی

- بیمارستان‌های و درمانگاه‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی

- مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به جهاددانشگاهی

- مراکز پژوهشی و دانشگاهی وابسته به دانشگاه‌های وزارت علوم

- مراکز پژوهشی و دانشگاهی غیر دولتی

- آزمایشگاه‌های تشخیص طبی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی

- آزمایشگاه‌های تشخیص طبی خصوصی و تعاونی

- مطب‌های رادیولژی و مراکز پزشکی هسته‌ای غیر دولتی

- مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران شهید بهشتی

- مطب‌های خصوصی پزشکان عمومی و متخصص

- مطب‌های دندانپزشکی خصوصی

- داروخانه‌های خصوصی

- داروخانه‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران ـ شهید بهشتی و ایران

- مراکز بهداشتی و درمانی بیماران خاص

- وسایل نقلیه و آمبولانسهای اورژانس

- مراکز وابسته به پزشکی قانونی

- مراکز تزریق

- دیگر مراکز تولید پسماند پزشکی (بیمارستانی)

برطبق آمار ارایه شده از سوی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران در سال 1382 مراکزی که پسماند آنها به صورت روزانه جمع‌آوری و تحت پوشش قرار گرفته‌اند به شرح ذیل می‌باشد:

 • ·بیمارستان

128

مورد

 • ·پلی‌کلینیک

229

مورد

 • ·کلینیک و مطب

4616

مورد

 • ·مراکز تزریق

608

مورد

 • ·آزمایشگاه‌ تشخیص طبی

174

مورد

 • ·رادیولژی و پزشکی هسته‌ای

107

مورد

 • ·داروخانه

407

مورد

 • ·مراکز دیگر

57

مورد

 • ·مجموع

6426

مورد

شیوه جمع‌آوری و حمل پسماندهای بهداشتی و درمانی توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران در حال حاضر بدین صورت می‌باشد که مراکز تولید کننده پسماندهای عفونی و عادی خود را به صورت مجزا تحویل وسایل حمل و نقل مخصوص می‌دهند که در مخازن 300 و 700 لیتری و به صورت مستقیم بدون توقف و پس از جمع‌آوری روزانه به سایت دفن آن در کهریزک منتقل می‌کنند و در آنجا در ترانشه‌های ویژه‌ای که برای همین منظور در نظر گرفته شده است دفن می‌گردد.

سازمان بازیافت به منظور ارتقای شیوه‌های جمع‌آوری و دفع پسماند‌ها از جمله پسماندهای بیمارستانی برنامه ویژه‌ای را تحت عنوان مطالعات مدیریت زباله‌های بیمارستانی

Helth Care Wast Management Study (HCWMS)

شامل زیر گروه‌های نظیر:

- گردآوری اطلاعات Data Collection

- آنالیز اطلاعات Data Anlizing

- ارایه طرح مدیریت مواید زاید بیمارستانی Pereparation of Hcw Plan

- و در انتها انجام آزمایشی آن Pilot or Disposal of Hcw

در دست اجرا دارد که مطالعات آن بین 2003 تا 2005 و اجرای آن بین سال‌های 2006 تا 2010 خواهد بود.


فهرست

 • ·دیباچه..............................................................................................................
 • ·تقسیم‌بندی و تعریف پسماندهای بهداشتی و درمانی............................................
 • ·مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی و درمانی: شیوه نامه راهبردی........................
 • ·تقسیم‌بندی ده گانه پسماندهای بیمارستانی..........................................................
 • ·موافقنامه‌های بازل و استکهلم...........................................................................
 • ·هشت مرحله در راستای مدیریت پسماند............................................................
 • ·مدیریت پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی بزرگ..............................................
 • ·مشخصات امواج میکروویو (ریزموج) در ضد عفونی پسماندهای بیمارستانی......
 • ·پلیمریزاسیون معکوس چیست؟..........................................................................
 • ·شرح دستگاه میکروویو شرکت (Agile Web) برای تصفیه پسماندهای بیمارستانی
 • ·نحوه مدیریت و قوانین پسماندهای طبقه‌بندی شده در ایالت نیویورک ایالات متحدهخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 23:46

دانلود پاورپوینت آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات بیمارستان

دانلود پاورپوینت آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات بیمارستان

دانلود پاورپوینت آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات بیمارستان

موضوع : دانلود پاورپوینت آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی مقدمه : بیمارستان مهم ترین موسسه بهداشتی درمانی بشمار می آید چرا که بازوی مهم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در اولین سطح ارجاع با قلمرو و مسئولیت های مشخص است. بیمارستان همچون یک واحد صنعتی متشکل از عوامل تولید ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 14:21

کتاب آموزش طراحی آشپزخانه و سرویس های بهداشتی Kitchen and Bath Design

کتاب آموزش طراحی آشپزخانه و سرویس های بهداشتی Kitchen and Bath Design

کتاب آموزش طراحی آشپزخانه و سرویس های بهداشتی Kitchen and Bath Design

راهنمای طراحی آشپزخانه و سرویس های بهداشتی از انتشارات معتبر Wiley آموزش جام و کاملی برای مبتدیان ارئه کرده است. ترفندهای فوق العاده ای نیز برای حرفه ای ها در نظر گرفته شده است. از آنجا که آشپزخانه و سرویس های بهداشتی دو جزء مهم هر منزلی به شمار می روند، دقت و مهارت در طراحی ...ادامه مطلب
جمعه 9 مهر 1395 ساعت 08:06

نکات آموزشی بهداشتی بخشهای بستری بیمارستان برای همراهان بیمار

نکات آموزشی بهداشتی بخشهای بستری بیمارستان برای همراهان بیمار

در این بسته کلیه نکاتی که باید بیمار و همراهان بیمار در راستای ارتقائ و حفظ بهداشت بخشهای بستری بیمارستان رعایت کنند به تفکیک بخش آورده شده است.مجموعه در غالب WORDمی باشد.میتوان این نکات رابه صورت بنر یا پوستر در سر در ورودی بخشها نصب کرد. ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ساعت 20:17

مجموعه قوانین مواد خوراکی اشامیدنی ارایشی و بهداشتی

مجموعه قوانین مواد خوراکی اشامیدنی ارایشی و بهداشتی

شامل قوانین مربوط به مواد خوراکی اشامیدنی ارایشی و بهداشتی برای افراد مرتبط با واحد های تغذیه، بهداشت محیط، دادگاه و ... ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 21:28

دانلود گزارش کارآموزی تولید فرآورده های بهداشتی شرکت پاکشوما

دانلود گزارش کارآموزی تولید فرآورده های بهداشتی شرکت پاکشوما

دانلود گزارش کارآموزی تولید فرآورده های بهداشتی شرکت پاکشوما

دانلود گزارش کارآموزی تولید فرآورده های بهداشتی شرکت پاکشومادانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزیتعداد صفحات:95نوع فایل :WORD قسمتی از متن :مو و لزوم استفاده از شامپوها:ابتدا نگاهی گذرا به ساختان مو خواهیم داشت سپس روشهایی که مواد مصرفی در شامپوها و حالت دهنده zwnj;های مو ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 17:49

آموزش راه اندازی فروش لوازم آرایشی و بهداشتی در اینترنت و کسب درامد عالی ازان

آموزش راه اندازی فروش لوازم آرایشی و بهداشتی در اینترنت و کسب درامد عالی ازان

آموزش راه اندازی فروش لوازم آرایشی و بهداشتی در اینترنت و کسب درامد عالی ازان

بر اساس آمارها سرانه مصرف لوازم ارایشی برای هر فرد در خاورمیانه سالانه ۸۰۰ دلار است و از انجا که ایران بعد از کشور امارات پرمصرف ترین کشور در زمینه استفاده از لوازم آرایشی در خاورمیانه به شمار می اید و همینطور تعداد کاربران اینترنت ایران از مرز ۳۲ میلیون نفر گذشته و اکثریت را ...ادامه مطلب
1 2 3 4 >>