دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:49

تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایران

در این پژوهش به تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایرانمی پردازیم. در این تحقیق سعی شده است با بیان اهمیت بازارهای مالی و بیان انواع سرمایه گذاری خارجی منافع این فرایند یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار ایران و سبد مالی و تهدیدات ناشی از آن, نقش آن را در توسعه و کارایی بازار ایران و اقتصاد بیان نماییم.

امروزه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمی توان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این تحقیق ابتدا تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران مشخص شده، و سپس برای تعیین ثبات این نقش از متغیرهای کنترلی استفاده شده است.

اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی رونق و توسعه هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است . استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای مؤثر و قوی در این مورد است . با وجود این در ایران پس از تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1334 ، این کشور به واسطه فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در این زمینه با چالش های جدی رو به رو بوده است . وجود مشکلات و نارسایی های موجود باعث گردید تا پس از گذشت حدود 48 سال ، قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 تصویب و لازم الاجرا گردد و گامی مؤثر در ترمیم نواقص و اشکالات موجود برداشته شود . اما تصویب قانون جدید نیز موجبات رضایت خاطر کامل سرمایه گذار را بویژه از حیث تضمین حقوق و منافع او فراهم ساخته و از پاره ای جهات نیازمند برداشتن گام های موثر تر در تحقق هرچه مطلوبتر این مهم یعنی تقویت کارایی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی است

فهرست مطالب

چکیده. ‌د

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 3

1-3- چارچوب نظری... 5

1-4- ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-5-1- هدف اصلی.. 7

1-5-2- اهداف فرعی.. 7

1-6- فرضیه های تحقیق:8

1-6-1- فرضیه های کلی.. 8

1-7- سوال تحقیق.. 8

1-8- سابقه تحقیق.. 9

1-9- تعریف واژه های کلیدی... 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول – کلیات... 14

2-1- مفهوم سرمایه گذاری خارجی.. 14

2-2- دیدگاه های موجود در رابطه با سرمایه گذاری خارجی.. 14

2-3- مشکلات سرمایه گذاری در ایران.. 19

بخش دوم : شیوه های حمایت از سرمایه گذاران خارجی.. 21

2-4- حمایت از سرمایه گذار توسط دولت و یا کشور متبوع او. 21

2-5- شیوه های جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی توسط کشور سرمایه پذیر. 22

2-5-1-2- جنبه های اقتصادی موثر در سرمایه گذاری و ضرورت ایجاد و احیای بستر مناسب اقتصادی... 23

2-5-1-3- شرایط اجتماعی مؤثر در زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی.. 27

2-5-2-4- ممنوعیت سلب مالکیت و یا پرداخت غرامات عادلانه. 28

بخش سوم–برخی استانداردهای بین المللی و منطقه ای در جهت تسهیل سرمایه گذاری خارجی.. 30

2-6- انعقاد معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری خارجی.. 30

2-7- اقدامات کشورهای اسلامی.. 31

2-8-اتحادیه برن.. 32

2-9- بازار مشترک آند.. 32

2-10-موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ). 33

فصل سوم: بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

3-1- بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران.. 35

3-2- تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سیاست گذاری اقتصادی... 38

3-3- ساختار اقتصادی... 39

3-4- عوامل تشویقی و حمایتی.. 40

3-5- عوامل سیاسی.. 41

3-5-1- نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال ایران.. 42

3-5-2-علل وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران.. 43

3-5-3- تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بازار کار ایران.. 45

3-6- سرمایه گذاری خارجی قبل از انقلاب... 46

3-7- سرمایه گذاری خارجی بعداز انقلاب... 48

3-8- توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران.. 48

3-9- توزیع بخشی سرمایه ها49

3-10- توزیع استانی.. 50

3-11- توزیع جغرافیایی.. 51

3-12-تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصاد ایران.. 52

3-13-اشکال مختلف سرمایه گذاری خارجی.. 54

3-14- مزایا و منافع سرمایه گذاران خارجی.. 57

3-15- تهدیدات بالقوه حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی.. 57

3-16- نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی ایران از دیدگاه کلی.. 58

3-17- نقش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم خارجی در توسعه اقتصادی ایران.. 60

فصل چهارم: تاثیرات سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی در ایران

4-1- اقتصاد در ایران با تاکید بر سرمایه گذاری خارجی.. 63

4-2- انواع سرمایه‌گذاری خارجی.. 64

4-3- موافقان، مخالفان، مزایا، معایب.... 68

4-4- پیش شرط‌های جذب سرمایه و پیروزی بر رقبا70

4-5- تاثیر سرمایه انسانی بر سرمایه خارجی و رشد اقتصادی در ایران.. 72

4-6- مشکلات سرمایه گذاری در ایران.. 75

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- نتیجه تحقیق.. 78

5-2- ملاحظات... 85

منابع87خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:46

خط مشی بازاریابی کشورهای در حال توسعه

در این مقاله به بررسی خط مشی بازاریابی کشورهای در حال توسعه می پردازیم. خط مشی بازاریابی در کشور کلمبیا و ایران را به صورت موردی بررسی می کنیم. تعریفی از بازاریابی و مدیریت بازاریابی در کشورهای در حال توسعه ارائه می شود. استانداردسازی در بازاریابی کشورهای در حال توسعه و استراتژی های خط مشی بازاریابی نیز در این مقاله به بحث گذاشته می شود. موفقیت روزافزون بخش تجارت در جلب مشتری برای کالاها و خدمات خود، مرهون به کار گیری اصول و فنون علمی و مدونی است که به آن بازاریابی می گویند. زمانی بازاریابی را منحصر به یافتن مشتری برای محصولات تولید شده یا خدمات قابل ارائه شرکت ها، سازمان ها و کارخانجات می دانستند در حالی که بازاریابی نوین به تولید محصولات و خدمات منطبق بر نیازها و خواسته های مشتری توجه دارد. در بازاریابی نوین، حوزه عمل گسترده تر از تبلیغ کالاها و ترغیب مشتری برای خرید محصولات موجود است و اساس آن شناخت دقیق نیازها و خواسته های مشتری است

فهرست مطالب

چکیده3

کلیدواژه:3

مقدمه3

بیان مسئله4

مدیریت بازاریابی4

احتیاجات کشورهای در حال توسعه6

خواسته‏های کشورهای در حال توسعه6

تقاضاهای کشورهای در حال توسعه6

محصولات تولیدی توسط کشورهای در حال توسعه6

مبادله کشورهای در حال توسعه7

معاملات توسط کشورهای در حال توسعه7

وظایف مدیریت بازار در کشورهای در حال توسعه9

اهم وظایف مدیریت بازار10

تحقیقات بازار 11

استراتژی بازاریابی11

  • بازاریابی هدف11

1 . تقسیم بندی جغرافیایی12

2 . تقسیم بندی مشتریان12

  • مدیریت آمیزه ی بازاریابی12
  • محصول12

ترویج (تبلیغات)13

  • قیمت گذاری13
  • توزیع13
  • عملکرد بازاریابی13

مشکلات و محرک های کشورهای در حال توسعه14

معیارهای ارزیابی سیستم های نوآوری و متغیرهای مربوطه در یک کشور در حال توسعه15

راهکارهای توسعه نوآوری در کشورهای در حال توسعه16

الف) تدوین استراتژی نوآوری در سطح ملی:16

ب) ایجاد زیرساختارهای تحقیقاتی و تکنولوژیکی مرتبط با صنعت و اقتصاد16

ج) ایجاد پارک های علمی فناوری محلی16

د) ایجاد یا تقویت نهادهای توسعه ای در سطح ملی16

ه) حمایت کارآمد از نوآوران و کارآفرینان17

و) جلب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی17

ز) همکاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته17

ح) تاکید بر آموزش و توسعه کارآفرینی با رویکرد نوآوری17

استراتژی بازاریابی کشورهای در حال توسعه17

کالا20

قیمت20

مکان21

ترویج21

مروری مختصر بر نوشته هایی در خصوص استاندارد سازی21

استاندارد سازی استراتژی بازاریابی جهانی توسط شرکتهایی از کشورهای در حال توسعه (مورد مطالعه: کلمبیا)22

جنبه های مثبت استاندارد سازی بازاریابی22

جنبه های منفی استاندارد سازی23

خط مشی بازاریابی و نقش آن در توسعه اقتصادی و صادرات صنعتی کشور24

نتیجه گیری32

نتیجه گیری محقق32

منابع33خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:39

تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت چینی پردیس

هدف این تحقیق بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت کارکنان شرکت چینی پردیس می باشد.

روش این پژوهش، روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است. در این پژوهش جامعه ی آماری، کارکنان شرکت چینی پردیس با حدود 200 نفر کارمند می باشد ، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بهره گیری از جدول مورگان 127 نفر برای انجام تحقیق به صورت تصادفی انتخاب شده­اند.

در این پژوهش از یک پرسشنامه استاندارد از کتاب پژوهشنامه مدیریت جلد 9 که دارای 20 سوال می باشد ، استفاده کرده ایم که مورد تأیید مشاور آماری پژوهش نیز قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش ضمن ارائه جداول و نمودارها در آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کرده­ایم که ضمن تعیین وجود یا عدم رابطه بین متغیرها، شدت رابطه را نیز نشان می­دهد.

تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام شد. روش تحلیل آماری در این پژوهش شامل ضریب همبستگی که تمام آن توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است.

فهرست مطالب

چکیده‌ج

فصل اول: طرح تحقیق

-1-1مقدمه:2

-2-1تعریف موضوع تحقیق.. 2

1-3- اهداف تحقیق:4

1-3-1-هدف کلی:4

1-3-2-اهداف جزئی:4

-4-1اهمیت وضرورت موضوع:4

1-5- فرضیات تحقیق.. 5

1-6- متغیر های تحقیق.. 5

1-6-1- متغیر مستقل.. 5

1-6-2- متغیر وابسته. 6

1-7- محدودیتهای پژوهش.... 6

1-8- روش تحقیق.. 6

1-9- جامعه ی آماری و حجم نمونه. 6

1-10- ابزار جمع آوری اطلاعات... 6

1-11- روشهای تجزیه و تحلیل آماری... 6

1-12- قلمرو تحقیق.. 7

1-12-1- قلمرو موضوعی.. 7

1-12-2- قلمرو مکانی.. 7

1-12-3- قلمرو زمانی.. 7

-13-1تعریف مفاهیم و اصطلاحات:7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

-1-2مقدمه:9

-2-2مفهوم مدیریت کیفیت:9

-1-2-2رضایتمندی مشتری:12

-2-2-2تعهد و رهبری مدیریت ارشد:12

-3-2-2برنامه های ارتقاء شایستگی های کارکنان:12

-4-2-2مشارکت کارکنان.. 13

-5-2-2توانمندسازی کارکنان.. 13

-6-2-2کار گروهی.. 14

-7-2-2آموزش وتوسعه منابع انسانی.. 14

-8-2-2مشتری مداری:14

-3-2اصول مدیریت کیفیت:15

-4-2فعالیتهای مدیریت کیفیت:19

2-5- مبانی مدیریت کیفیت:20

-6-2مفهوم برنامه ریزی منابع انسانی:20

2-7- متغیرهای داخلی یا سازمانی اثرگذار بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی:22

2-8- متغیرهای خارجی اثرگذار بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی:23

2-9-رویکردهای برنامه ریزی منابع انسانی:25

2-10- پیش بینی موجودی منابع انسانی:25

2-11- پیش بینی عرضه درونی منابع انسانی:25

2-12-پیش بینی عرضه ب یرونی نیروی کار:25

2-13- الزامات اثربخشی برنامه ریزی منابع انسانی:28

2-14- مدیریت منابع انسانى و عملکرد مدیر پرسنل:31

2-15- اهداف مدیریت منابع انسانى:31

2-16- سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه ی منابع انسانی:32

2- 17- مدلهای توسعه منابع انسانی:33

2-17-1- مدلهای عقلایی توسعه ی منابع انسانی:33

2-17-2- مدلهای طبیعی توسعه ی منابع انسانی:34

2-17-3- توسعه ی منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک:34

2-17-4- رویکرد باز و بسته به توسعه ی منابع انسانی:35

2-17-5- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز:36

2-17-6- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده ازفرصت:37

2-17-7- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیتها:37

2-17-8- مدل I-A توسعه ی منابع انسانی :. 37

2-18- هویت بخشی.. 38

2-19- هم آهنگ سازی... 38

2-20- موفقیت.... 38

2-21- انطباق.. 39

2-22- وظایف مدیریت منابع انسانى در مدیریت کیفیت:39

2-22-1- برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و گزینش:40

2-22-2- آموزش و توسعه نیروى انسانى.. 40

2-22-3- نظام جبران خدمات و انگیزه. 41

2-22-4- نظام ارزیابى عملکرد. 41

2-22-5- پرورش زندگى شغلى.. 41

2-22-6- ایمنى و سلامتى روانى و جسمى.. 42

2-22-7- بهبود ارتباطات منابع انسانى.. 42

2-22-8- تحقیقات منابع انسانى.. 42

2-23- اهمیت دانش مدیریت منابع انسانى بر مدیریت کیفیت:43

2-24- عوامل محیطى مؤثر بر مدیریت منابع انسانى:44

2-24-1- عوامل محیطى برون سازمانى.. 44

2-24-2- عوامل محیطى درون سازمانى.. 47

2-25- مدل مدیریت کیفیت :49

2-26- مفاهیم بنیادی:50

2-27- تعالی چیست ؟. 51

2-28- جوایز کیفیت و مدیریت کیفیت جامع.. 51

2-29- تعالی سازمانی چیست ؟. 52

2-30- لازمه حرکت در مسیر تعالی و سرآمدی... 52

2-31- ارزش ها و مفاهیم بنیادی:53

2-32- اصول پایه کیفیت:54

2-33- روشهای خود ارزیابی در مدل مدیریت کیفیت:55

2-34- ماموریت مدیریت کیفیت چیست؟. 56

2-35- اثر بخشی آموزش کارکنان سازمان به عنوان یک ضرورت اساسی.. 57

2-36- آموزش ضمن خدمت.... 58

2-37- دلایل نیاز به آموزش کارکنان.. 59

2-38- مقاصد آموزش ضمن خدمت.... 59

2-39- مشارکت کارکنان در سازمان در بهبود کیفیت محصول.. 61

2-40-پیش شرطهای لازم برای مشارکت کارکنان.. 61

2-41- فوائد مشارکت کارکنان.. 62

2-42- گروههای مشارکت کارکنان و تیمهای کاری... 63

2-43- انواع تیم های کاری... 63

2-44- اخلاق کارکنان و سنجش اخلاق در بین آنان.. 64

2-45- ضرورت اخلاق اداری :64

2-46-اصول اخلاق اداری :64

2-47- عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان.. 65

2-48- اهمیت و ضرورت بحث های اخلاقی:66

2-49- اهمیت اخلاق در روایات اسلامی.. 68

2-50- معانی و کاربردهای اخلاق.. 68

2-51- فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. 71

2-52- فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. 72

2-53- نظام تشویق و پاداش.... 73

2-54- خلاقیت و ابتکار برای تشویق کارکنان.. 74

2-55- ویژگی‌های مدیریت تقدیر سازمانی.. 75

2-56- نارسایی‌های شیوه‌های قدردانی مرسوم. 76

2-57- معیارهای شیوه‌های نوین قدردانی.. 78

2-58- نگرش اسلامی نسبت به جایگاه مدیریتی و ارزشی و تربیتی تشویق و تنبیه. 79

2-59- مزایای مدیریت تقدیر بر مدیریت تنبیه. 81

2-60-پیشینه پژوهش.... 83

2-60-1-تحقیقات داخلی:83

2-60-2-تحقیقات خارجی:83

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 86

3-2 انواع روش تحقیق.. 86

3-3 جامعه ی آماری و حجم نمونه. 86

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات... 87

3-5 سنجش روایی (اعتماد) و پایایی (اعتبار) شاخصها87

3-6 روشهای تجزیه و تحلیل آماری... 88

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه. 91

4-2- توصیف داده ها91

4-2-1- سن:92

4-2-2- تحصیلات:93

4-2-3- سابقه کار:94

4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها95

4-4- نتایج توصیفی:96

4-5- ارزیابی سطح توانمند سازی کارکنان توسط شرکت.... 116

4-6- سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت.... 117

4-7- ارزیابی سطح ارتباطات سازمان.. 118

4-8- ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری... 119

4-9- ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت.... 120

4-10- نتایج استنباطی.. 121

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه موضوع و روش ها124

2-5 یافته های تحقیق.. 124

3-5 پیشنهادهای کاربردی... 125

4-5 پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی.. 125

ضمائم.. 126

پرسشنامه. 126

جداول Spss: خروجی برنامه. 127

منابع و مآخذ:134

الف) منابع فارسی.. 134

ب) منابع لاتین.. 135

فهرست اشکال

شکل 2-1- مدل عقلایی توسعه منابع انسانی.. 33

شکل 2-2- مدل طبیعی توسعه منابع انسانی.. 34

شکل 2-3- رویکرد های مختلف به توسعه منابع انسانی.. 36

فهرست جداول

جدول 2-1: استراتژی های منابع انسانی.. 35

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 91

جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن.. 92

جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 93

جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 94

جدول 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 96

جدول 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 97

جدول 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 98

جدول 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 99

جدول 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 100

جدول 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 101

جدول 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 102

جدول 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 103

جدول 4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 104

جدول 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 105

جدول 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 106

جدول 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 107

جدول 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 108

جدول 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 109

جدول 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 110

جدول 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 111

جدول 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 112

جدول 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه18. 113

جدول 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 114

جدول 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 115

جدول4-25: ارزیابی سطح توانمندسازی کارکنان توسط شرکت... 116

جدول4-26: سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت... 117

جدول4-27: ارزیابی سطح ارتباطات سازمانی.. 118

جدول4-28: ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری.. 119

جدول4-29: ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت... 120

جدول4-31: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش... 121

جدول4-32: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش... 121

جدول4-33: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم پژوهش... 122

فهرست نمودارها

نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 91

نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن.. 92

نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 93

نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 94

نمودار 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 96

نمودار 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 97

نمودار 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 98

نمودار 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 99

نمودار 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 100

نمودار 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 101

نمودار 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 102

نمودار4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 103

نمودار4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 104

نمودار 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 105

نمودار 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 106

نمودار 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 107

نمودار 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 108

نمودار 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 109

نمودار 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 110

نمودار 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 111

نمودار 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 112

نمودار 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 113

نمودار 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 114

نمودار 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 115

نمودار4-25: ارزیابی سطح توانمندسازی کارکنان توسط شرکت... 116

نمودار4-26: سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت... 117

نمودار4-27: ارزیابی سطح ارتباطات سازمانی.. 118

نمودار4-28: ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری.. 119

نمودار4-29: ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت... 120خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:38

خط مشی بازاریابی در کشورهای در حال توسعه

در این مقاله به بررسی خط مشی بازاریابی در کشورهای در حال توسعه و نقش بازاریابیدر این کشورها می پردازیم. به مطالعه میدانی بازاریابی در کشور خودمان می پردازیم. طی ده سال گذشته علاقه به بازارهای در حال توسعه مثل چین، هند، برزیل و روسیه به سرعت گسترش یافته است، این بدین معنی است، که تحقیقات بازار و سازمان های اطلاعاتی به دنبال یافتن مکان های جغرافیایی بیشتری نسبت به گذشته هستند. این مساله چالش های زیادی را در فرآیند تحقیق بازار برای مدیران و تحلیل گران و افرادی که تحقیقات میدانی انجام می دهند، باعث می شود. این مقاله مهم ترین مسایل آن ها را بررسی می کند و بینش های مختلفی که ناشی از مکان های مختلف هستند را به چالش می کشد. در مطرح کردن این بحث باید در نظر داشت که فاکتورهای مهم موفقیت در بازاریابی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از چه نظر با هم متفاوت هستند.

فهرست مطالب

چکیده. 3

واژگان کلیدی:3

مقدمه. 3

بیان مسئله. 4

پیشینه تحقیق.. 5

مشکلات و محرک های کشورهای در حال توسعه. 5

۱) پایین بودن سطح آموزش... 7

۲) فضای کسب و کار :7

۳) زیرساخت های اطلاعاتی.. 7

سیستم ها و فرایندهای نوآوری.. 7

معیارهای ارزیابی سیستم های نوآوری و متغیرهای مربوطه در یک کشور. 7

راهکارهای توسعه نوآوری در کشورهای در حال توسعه. 8

الف) تدوین استراتژی نوآوری در سطح ملی:8

ب) ایجاد زیرساختارهای تحقیقاتی و تکنولوژیکی مرتبط با صنعت و اقتصاد. 8

ج) ایجاد پارک های علمی فناوری محلی.. 9

د) ایجاد یا تقویت نهادهای توسعه ای در سطح ملی.. 9

ه) حمایت کارآمد از نوآوران و کارآفرینان.. 9

و) جلب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی.. 9

ز) همکاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته. 10

ح) تاکید بر آموزش و توسعه کارآفرینی با رویکرد نوآوری.. 10

فرصت های بازاریابی در کشورهای در حال توسعه. 10

پیش‌فرض غلط شماره 1. 10

پیش‌فرض غلط شماره 2:10

پیش‌فرض غلط شماره 3:11

پیش‌فرض غلط شماره 4:11

پیش‌فرض غلط شماره 5. 11

مطالعه میدانی بازاریابی در کشورهای در حال توسعه و ایران.. 13

اقتصاد اطلاعات.. 15

اقتصاد دیجیتالی.. 16

توسعه. 17

کشور در حال توسعه. 17

ویژگی های کشورهای در حال توسعه. 18

فقر مالی و فرهنگی.. 18

وابستگی اقتصادی و دوگانگی اقتصادی.. 18

نرخ رشد بالای جمعیت.. 18

بازاریابی و صادرات در برنامه چهارم توسعه. 20

بررسی وضعیت چند ابزار بازاریابی در توسعه صادرات کشور. 22

آموزش بازاریابی در ایران.. 23

آینده بازاریابی در ایران.. 24

نتیجه گیری.. 26

نتیجه گیری محقق.. 26

منابع 27خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:37

بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر صنایع دستی بر رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، همچنین بررسی و کشف راهکارهای جدید برای مسئولین جهت جذب گردشگران و رونق هر چه بیشتر صنایع دستی در .. می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان میراث فرهنگی شهرستان که به صورت رسمی و قراردادی شامل64 نفر هستند ، می باشند.

با توجه به محدودیت جامعه آماری برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده نموده و 60 پرسشنامه جمع آوری شد. قلمرو مکانی این پژوهش شهرستان و واحدهای تابعه می باشد.

در این مطالعه برای گرد آوری داده ­ها از پرسش نامه و اسناد کتابخانه ای و مقالات علمی استفاده شده است.

برای برآورد پایائی پرسش نامه تعداد 30 پرسش نامه در مرحله پیش آزمون (pretest) مورد استفاده قرار گرفت و بعد از استخراج، نمرات مربوط به هر پرسش نامه و وارد نمودن آن­ها به کامپیوتر از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. از آن جا که ضریب بدست آمده برای متغیرها بالا­ی 60/0 می­باشد می­توان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاری پایا و اعتماد پذیر می­باشد.

در این پژوهش از منابع کتابخانه ای و سایتهای علمی مختلف برای مطالعه اطلاعات موجود در زمینه صنایع دستی استفاده شده است. تمامی تحلیل های آماری توسط نرم افزار18SPSSانجام شده است.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- اهمیت و ضرورتتحقیق. 3

1-3- اهداف تحقیق. 4

1-3-1- هدف علمی :5

1-3-2- هدف کاربردی :5

1-3-3- اهداف پژوهش حاضر :5

1-4- فرضیات تحقیق. 5

1-4-1- فرضیه اصلی :5

1-4-2- فرضیات فرعی :5

1-5- قلمرو تحقیق. 5

1-5-1- قلمرو مکانی :5

1-5-2- قلمرو زمانی :5

1-6- واژگان کلیدی پژوهش :6

1-7- تاریخچه مطالعاتی.. 6

1-7-1- تحقیقات خارجی :6

1-7-2- تحقیقات داخلی :7

1-8- چارچوب نظری :7

1-9- مدل مفهومی پژوهش :8

فصل دوم

مروری بر ادبیات پژوهش

مقدمه :10

2-1- تعریف صنایع دستی :10

2- 2- تاریخچه صنایع دستی در جهان و ایران :11

2-3- صنایع دستی در بستر تاریخ ایران :12

2-4- صنایع دستی، آمیزه ای از هنر و صنعت :12

2-5- رشد و توسعه صنایع دستی :13

2-6- صنایع دستی جاذبه ای برای گردشگران :13

2-7 - توسعه صنایع دستی راهکاری برای ایجاد اشتغال پویا :14

2-8- مشکلات و موانع توسعه صنایع دستی :15

2-9- برهم کنش میان صنایع دستی و گردشگری و تعاملات با مقوله های فرهنگی :16

2-10- رابطه ی بین صنایع دستی و توریسم :17

2-11- نقش اقتصادی صنایع دستی :17

2-12- نقش صنایع دستی ایران در توسعه اقتصادی :19

2-13- توسعه صنایع دستی ایران :21

2-14- اهمیت صنایع دستی در اقتصاد. 21

2-14-1- اهمیت صنایع دستی در روستاها (آثار کلان صنایع دستی )21

2-14-2- خصوصیات ویژه در صنعت دستی :22

2-14-3- توان و اشتغال زایی :22

2-14-4- سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی :22

2-14-5- ارزش افزوده و سرمایه اولیه جهت سرمایه گذاری در صنایع دستی :22

2-14-6- جذب توریسم:23

2-15- نقش صنایع دستی در توسعه فرهنگی کشور:23

2-16- صنایع دستی، هویت ملی و توسعه فرهنگی :23

2-17- نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و مبادلات فرهنگی.. 24

2-18- نقش صنایع دستی در توسعه صادرات :24

2-19- مشکلات صنایع دستی در ایران :25

2-20- حوزه های شغلی متعدد در صنایع دستی :26

2-20-1- حوزه آموزش وپژوهش :26

2-20-2- حوزه های فن آوری :27

2-20-3- حوزه های سیاستگذاری و برنامه ریزی :27

2-20-4- سایر محورها :27

2-21- تاریخچه شهرستان :28

2-22-کارکنان و مردم :28

2-23- سازمان‌های خدماتی :29

2-24- وفاداری مشتری :30

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

مقدمه. 32

3-1- جامعه آماری :32

3-2- حجم نمونه :32

3-3- ابزار جمع آوری اطلاعات :33

3-4- سنجش روائی و پایائی پرسش نامه :33

3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 34

3-6- متغیرهای پژوهش... 34

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها34

3-8- تحلیل عاملی اکتشافی :35

3-8-1- تحلیل عاملی تاییدی :35

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه. 37

4-1- آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه. 37

4-1-1- آمار توصیفی توسعه اقتصادی :37

4-1-2- آمار توصیفی توسعه اجتماعی:39

4-1-3- آمار توصیفی توسعه فرهنگی :41

4-2- آمار استنباطی.. 53

4-2-1- فرضیه اصلی:53

4-2-2- فرضیه فرعی اول :53

4-2-3- فرضیه فرعی دوم :53

4-2-4- فرضیه فرعی سوم :54

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. 56

5-1- نتایج فرضیات پژوهش... 56

5-1-1- بررسی فرضیه یک.... 56

5-1-2- بررسی فرضیه دو. 56

5-1-3- بررسی فرضیه سه. 57

5-2- پیشنهادات کلی ( عمومی )58

5-3- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش :58

5-4- پیشنهادات به محققان آتی.. 59

5-5- محدودیت های پژوهش :59

پیوست: پرسشنامه. 60

منابع فارسی.. 66

منابع لاتین.. 68

فهرست جداول

جدول4-1 فراوانی گویه های متغیر توسعه اقتصادی.. 38

جدول4-2 آمارتوصیفی توسعه اقتصادی.. 38

جدول4-3 فراوانی گویه های متغیر توسعه اجتماعی.. 39

جدول4-4 آمارتوصیفی توسعه اجتماعی.. 40

جدول4-5 فراوانی گویه های متغیر توسعه فرهنگی.. 41

جدول4-6 آمارتوصیفی توسعه فرهنگی.. 42

جدول4-7 آزمون t وابسته. 53

جدول4-8 آزمون t وابسته. 53

جدول4-9 آزمون tوابسته. 53

جدول4-10 آزمون t وابسته. 54خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:47

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام

هدف از انجام این پژوهش ، ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت...می­باشد. دراین تحقیق، محقق به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید در سنگ گرانیت است که نتیجه آن موجب بهبود در شناخت عوامل مهم تاثیرگذار دراین فرایند و تصمیم گیری و اتفاق نظر در مدیران شرکت گرانیت خواهد شد که باتوجه به توضیحات اخیر می­توان نتیجه گرفت که این تحقیق از نظر هدف و ماهیتاََ یک تحقیق کاربردی است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی ازنوع موردی و از نظر هدف و ماهیت یک تحقیق کاربردی است.

پرسشنامه نهایی دربین 15 نفر از خبرگان باسابقه (مدیران صنعت) و محقق که در زمینه توسعه محصول آشنایی کافی داشته اند ازبین دپارتمانهای مختلف ،نظیر بازاریابی وفروش ،تحقیقات مهندسی، تولید و پژوهشکده گرانیت از بخش های صنفی و ستادی شرکت تکمیل شده است که انتخاب این افراد توسط مدیران طرح بوده است. .ازآنجایی که طرح تحقیق مطالعه موردی می باشد،از جهت نوع تحقیق، حجم نمونه با جامعه برابراست. پایایی پژوهش ازضریب آلفای کرونباخ که بانرم افزارSpss16 مورد تجزیه تحلیل قرارگرفت ولاضریب بالایی ،پایایی آن تایید شده است.

ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه پیش آزمون به کمک نرم افزار SPSS برابر 0.766 به دست آمد . بررسی داده ها برای چهار عامل اصلی ،تکنولوژی، بازاریابی، تجاری سازی و تیم توسعه محصول جدید برای وضع موجود وایده ال در گرانیت بهسرام کاشان نشان داد؛ وضع موجود در تمامی موارد کمتر از وضعیت ایده ال بوده ، که این بدان معنی است که برای رسیدن به وضعیت ایده ال باید براین عوامل اصلی تاکید بیشتری اعمال گردد و باارائه راهکارهای مناسب که در ادامه ارائه خواهد شد؛ می توان وضعیت موجود را به ایده ال نزدیک تر نمود

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول

کلیات تحقیق

ارائه مدلی جامع برای توسعه محصول جدید(NPD) درشرکت گرانیت ..... 3

1-1- مقدمه:3

1-2- ضرورت واهمیت تحقیق(بیان مسأله). 4

1-3- پیشینه تحقیق:5

1-4- فرضیه های تحقیق:7

1-5- اهداف تحقیق:7

1-6- روش تحقیق:8

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2- بخش اول:مفاهیم محصول و توسعه محصول جدید.. 11

2-2-1- کالا و مفاهیم آن:11

2-2-2- تعریف کالا:11

2-2-3- سطوح کالا:11

2-2-4- سلسله مراتب کالا:12

2-2-5- طبقه بندی کالا:13

2-2-6- توسعه محصول از نظر عامگرایان و خاصگرایان :17

2-2-7- گزارشی جامع ازبهره وری توسعه محصول در صنایع آمریکا23

2-2-8- نرم افزار مدیریت دوره عمر محصول(PLM) :27

2-2-9-حوزه های P L M... 27

2-2-10-دلایل تنوع اشکال منحنی عمر محصولات:28

2-2-11- منحنی عمر محصول برای کالاهایم عمولی.. 29

2-2-12- تحلیل ویژگی کالا درهرمرحله ازعمرکالا :29

2-2-13- اشکال منحنی عمر کالاهای خاص:30

2-3- بخش دوم: عوامل کلیدی توسعه محصول.. 35

2-3-1- نیازها،خواسته ها و تقاضاها36

2-3-2- محصولات یا کالاها:37

2-3-3- ارزش،هزینه ورضایت:37

2-3-4- مبادله ، تعاملات وروابط:37

2-3-5- شرایط مبادله برای انجام مبادله :38

2-3-6- آمیخته های بازاریابی :41

2-3-7- رابطه تکنولوژی و ارزیابی آن برای تولید محصول جدید:46

2-3-8- مدلهای ارزیابی تکنولوژی :48

2-3-9- عامل مدیریت تیم توسعه محصول.. 49

2-3-10- استراتژیها و مدل های توسعه محصول.. 50

2-3-11- استراتژی عمومی پورتر:51

2-3-12- مدل استراتژی رقابتی آنسف:52

2-3-13- مدل استراتژی سازگاری محصول جدیدبامهارتهای R&D موجودشرکت.... 54

2-3-14- مدل توسعه ویژگیهای کیفی درمحصولQ F D.. 56

2-3-15- مدل نقشه راه محصول(PLR):57

2-3-16- مدل توسعه محصول مرحله به مرحله کوپر:58

فصل سوم

روش تحقیق

3-1- مقدمه. 62

3-2- روش تحقیق.. 62

3-3- تحقیق از نظر ماهیت وروش :63

3-4- جامعه ونمونه آماری تحقیق:64

3-4-1- جامعه آماری مورد مطالعه:64

3-4-2- برآورد حجم نمونه وروش نمونه گیری... 64

3-5- ابزار ومراحل جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها:64

3-5-1- تصمیم گیری چند معیاره (MCDM):66

3-5-2- رویکرد تحلیل سلسه مراتبی (AHP). 66

3-5-3- بیان اصول ریاضیAHPوچگونگی اولویت بندی این روش:68

3-5-4- بیان اصول اولویت بندی عوامل:69

3-6- درخت تصمیم برای شرکت گرانیت :71

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 74

4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پیش آزمون.. 74

4-2-1- نتایج حاصل از تحلیل پیش آزمون:75

4-2-2- آنالیز پایایی پرسشنامه با تکنیک آلفای کرونباخ:77

4-2-3- مدل تحقیق:78

4-2-4- نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه نهایی و آزمون فرضیه ها:80

4-3- مقایسه عوامل اصلی مدل:91

4-4- مقایسه شاخص های کلیدی تکنولوژی:92

4-5- مقایسه شاخص های کلیدی بازاریابی:93

4-6- مقایسه شاخص های کلیدی تجاری سازی:94

4-7- مقایسه شاخص های کلیدی تیم توسعه محصول:95

فصل پنجم

نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق

5-1- مقدمه. 97

5-2- نتیجه گیری حاصل از یافته های پژوهش.... 97

5-2-1- نتایج حاصل از یافته هاو فرضیات پژوهش.... 97

5-2-2- نتایج حاصل از عوامل اصلی مدل پژوهش.... 97

5-2-3- نتایج حاصل از شاخص های عوامل اصلی مدل:98

5-3- پیشنهادات برای بهبود فرایند توسعه محصول جدید در گرانیت .... 100

5-4- پیشنهادات در سطح کلان برای موفقیت درNPDدر گرانیت ...:100

5-5- پیشنهادات تاکتیکی.. 101

5-6- پیشنهادات برای محققین بعدی... 104

منابع

مراجع فارسی:106

مراجع انگلیسی.. 107

پیوست: پرشسنامه نهایی پژوهش براساس الگوی AHP. 108

فهرست اشکال

شکل2-1:سطوح پنج گانه کالا.. 11

شکل2-2: طبقه بندی انواع کالا.. 15

شکل2-3:فرایند توسعه محصول جدید وتوفیق درتوسعه محصول ازدیدگاه کریک وهارت... 18

شکل2-4عوامل موثربرتوسعه محصول جدید باتغییرات محیطی و سهم بازار. 22

شکل2-5:منحنی دوره عمر کالاهای تخصصی.. 31

شکل 2-6منحنی دوره عمر کالاهای معمولی تخصصی.. 31

شکل 2-7منحنی دوره عمر کالاهای سرگرم کننده. 32

شکل2-8منحنی دوره عمر کالاهای تابع مد.. 32

شکل2-9:فرایندایده وغربال ایده هابرای توسعه محصول.. 33

شکل2-10 :منحنی دوره عمرمحصول بابرند-سود-فروش-رضایت محصول.. 34

شکل2-11 : ساختاراقتصادی مبادله مدرن.. 39

شکل2-12:نیروهای اصلی دربازاریابی مدرن.. 39

شکل 2-13: مفهوم بازاریابی.. 40

شکل2-14:جهش تغییرات تکنولوژی درتوسعه محصول.. 48

شکل 2-15: عوامل مدیریت وتاثیرآن برتوسعه محصول.. 50

شکل 2-16: ماتریس استراتژی عمومی پورتر. 52

شکل 2-17:ماتریس استراتژی رقابتی آنسف.... 52

شکل 2-18:مدل استراتژی سازگاری محصول جدیدبامهارتهای R&D موجودشرکت.... 55

شکل 2-19:مدل نگرش فرایندطراحی محصول جدید با تکنیک QFD.. 57

شکل 2-20:مدل ساختاری توسعه محصول جدید.. 58

فهرست جداول

جدول2-1: عارضه یابی شکست درفرایندتوسعه محصول از دیدگاه کریکوهارت... 20

جدول2-2: نه روش برای ساختن وپرورش تقاضاازدیدگاه مدل آنسف باتوجه به نوع بازارومحصول.. 53

جدول 2-3:مدل 6مرحله ای توسعه محصول کوپر. 60

جدول 3-1:جدول مقایسات زوجی.. 68

جدول 3-2: جدول مقیاس مقایسه زوجی.. 69

جدول 4-1: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تکنولوژی... 75

جدول 4-2: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل بازاریابی.. 76

جدول 4-3: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تجاری سازی... 76

جدول 4-4: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تیم توسعه محصول.. 77

جدول 4-5: مقایسات زوجی عوامل اصلی مدل.. 81

جدول 4-6: مقایسات زوجی شاخصهای تکنولوژی... 82

جدول 4-7: مقایسات زوجی شاخصهای بازاریابی.. 83

جدول 4-8: مقایسات زوجی شاخصهای تجاری سازی... 84

جدول 4-9: مقایسات زوجی شاخصهای تیم توسعه. 85

جدول 4-10: مقایسات زوجی عوامل اصلی مدل.. 86

جدول 4-11: مقایسات زوجی شاخصهای تکنولوژی... 87

جدول 4-12: مقایسات زوجی شاخصهای بازاریابی.. 88

جدول 4-13: مقایسات زوجی شاخصهای تجاری سازی... 89

جدول 4-14: مقایسات زوجی شاخصهای تیم توسعه. 90

جدول 4-15: مقایسه وضع موجود و ایدهآل عوامل اصلی.. 91

جدول 4-16: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تکنولوژی... 92

جدول 4-17: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی بازاریابی.. 93

جدول 4-18: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تجاری سازی... 94

جدول 4-19: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تیم توسعه محصول.. 95

فهرست نمودار

نمودار2-1:شاخص بهره وری در صنایع مختلف آمریکا در 5سال.. 24

نمودار2-2: رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری توسعه محصول در صنایع آمریکا در سال1989 25

نمودار2-3: دسته بندی آمیزه های بازایابی (4ps)ازدیدگاه کاتلر.. 44خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:26

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آ

مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد.یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.

عنوان این تحقیق"بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایرانبر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها

و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند.با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه:2

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه4

2-1 - تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1- بیان مسأله11

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 13

5-1- فرضیه های تحقیق. 14

6-1- اهداف تحقیق. 15

7-1- ضرورت انجام تحقیق. 16

8-1- حدود مطالعاتی. 16

9-1- متغیرهای مستقل و وابسته16

10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها17

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه20

2-2نقدینگیدر بانک. 20

2-2- نقدینگی دارایی ها:22

3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی. 22

4-2- مدل های نقدینگی. 23

1-4-2- مدل دوره نگهداری. 24

2-4-2- مدل ویلیام بومول. 24

3-4-2- مدل میلر و اور. 25

4-4-2- مدل برانک... 25

5-4-2- مدل استون. 25

6-4-2- مدل وایت و نورمن. 25

7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک... 26

8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر. 26

9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه26

10-4-2- مدل مدیریت پول. 26

11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای. 26

5-2- مدیریت نقدینگی. 27

6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی. 28

7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی. 29

1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک. 29

2-7-2- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه30

3-7-2- مدیریت دسترسی به بازار. 33

4-7-2-برنامه ریزی احتیاطی. 33

8-2- وظایف مدیر نقدینگی. 34

9-2- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی. 34

1-9-2- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها35

1-1-9-2- تئوری وام تجاری. 35

2-1-9-2- تئوری تبدیل پذیری. 35

3-1-9-2- تئوری درآمد مورد انتظار. 36

4-1-9-2- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها36

5-1-9-2-ویژگی های دارایی های نقد36

2-9-2- خط مشی مدیریت بدهی ها37

3-9-2- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)38

4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد38

10-2- انواع نیازهای نقدینگی. 38

1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران. 38

2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان. 39

3-10-2- ذخیره قانونی. 39

11-2- تقاضا و تأمین نقدینگی. 39

12-2- اولویت های تخصیص منابع. 42

1-12-2- ذخایر اولیه42

2-12-2- ذخایر ثانویه43

3-12-2- ذخایر ثالثیه43

1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع. 43

2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش.. 43

3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار. 43

13-2- مدیریت منابع بانک ها44

1-13-2- روش ادغام وجوه44

2-13-2- روش تبدیل وجوه46

3-13-2- روش برنامه ریزی خطی. 47

4-13-2- مدیریت تعهدات.. 47

1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی. 48

2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع. 49

5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها49

14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی. 50

1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی. 50

1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی. 50

2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی. 51

3-1-14-2- کنترل جریان نقدینگی. 52

2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها52

1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌هاینقدی. 52

2-2-14-2- پیش‌بینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداختدیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی. 53

3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی. 53

15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی. 53

16-2- دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی. 54

17-2- انواع ریسک در بانک ها55

1-17-2- ریسک عملیاتی. 55

2-17-2- ریسک اعتباری. 55

3-17-2- ریسک بازار. 56

4-17-2- ریسک قانونی. 56

5-17-2- ریسک نقدینگی. 57

18-2- ابعاد ریسک نقدینگی. 61

1-18-2- ریسک تامین مالی. 61

2-18-2- ریسک زمان. 61

3-18-2- ریسک تعهدات.. 61

19-2- شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی. 62

20-2- مدیریت ریسک و نقدینگی. 62

21-2- مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی. 66

1-21-2- موانع بانکداری اسلامی. 66

22-2- نقش بانکهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد کشور. 67

23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران. 69

24-2- خلاصه فصل. 70

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه72

2-3- روش تحقیق. 72

3-3- مدل تحلیلی تحقیق. 73

4-3- مراحل انجام تحقیق. 76

5-3- متغیرهای تحقیق. 76

1-5-3- متغیر وابسته76

2-5-3- متغیرهای مستقل. 76

1-2-5-3- منابع. 76

2-2-5-3- مصارف.. 77

6-3- جامعه و نمونه آماری. 78

7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها78

8-3- روش های آماری تحلیل داده ها79

1-8-3- رگرسیون خطی. 79

2-8-3- تحلیل رگرسیون و استنباط آماری. 80

3-8-3- رگرسیون و تحلیل واریانس.. 80

4-8-3- همبستگی. 81

1-4-8-3- ضریب تعیین. 81

2-4-8-3- ضریب همبستگی. 81

5-8-3- آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی)82

6-8-3- ضریب تعیین تصحیح شده82

7-8-3- رگرسیون چندگانه83

8-8-3 مدل رگرسیون چندگانه تحقیق. 83

1-8-8-3- روش های انتخاب متغیرهای مناسب.. 84

9-3 - فرض های اساسی رگرسیون. 85

10-3- آزمون فرض های اساسی رگرسیون. 86

1-10-3- آزمون خود همبستگی. 86

1-1-10-3- خود همبستگی. 86

2-1-10-3- خود همبستگی مرتبه اول. 87

3-1-10-3- آزمون دوربین- واتسن. 88

2-10-3- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها)89

3-10-3- آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 89

1-3-10-3- آزمون بریوش- پاگان- گادفری. 90

4-10-3- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون. 90

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏92

2-4- توصیف داده ها92

4-4- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل. 100

1-4-4- آزمون عدم وجود خود همبستگی. 100

2-4-4- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها)101

3-4-4- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها102

5-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 103

1-5-4- آزمون فرضیه اول. 105

2-5-4- آزمون فرضیه دوم105

3-5-4- آزمون فرضیه سوم105

4-5-4- آزمون فرضیه چهارم106

5-5-4- آزمون فرضیه پنجم107

6-5-4- آزمون فرضیه ششم107

7-5-4- آزمون فرضیه هفتم108

8-5-4- آزمون فرضیه هشتم108

9-5-4- آزمون فرضیه نهم109

10-5-4- آزمون فرضیه دهم109

11-5-4- آزمون فرضیه یازدهم110

12-5-4- آزمون فرضیه دوازدهم110

13-5-4- آزمون فرضیه سیزدهم110

14-5-4- آزمون فرضیه چهاردهم111

15-5-4- آزمون فرضیه پانزدهم111

16-5-4- آزمون فرضیه شانزدهم112

17-5-4- آزمون فرضیه هفدهم112

18-5-4 آزمون فرضیه هجدهم113

6-4- خلاصهفصل. 113

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه116

2-5- نتایج تحقیق. 116

3-5- محدودیتهای تحقیق. 118

4-5- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق. 119

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 121

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی. 131

منابع لاتین:133

چکیده لاتین. 134

جدول1-2منابع تقاضا و تأمین نقدینگی در بانک. 40

جدول 1-3- جدول تحلیل واریانس در خصوصرگرسیون برآوردی. 80

جدول 1-4- آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند)94

جدول2-4- مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها95

جدول3-4- آماره های مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها95

جدول4-4- جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق. 97

جدول 5-4آماره های جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق. 97

جدول6-4- مدل نهایی و بهینه تحقیق. 98

جدول7-4 آماره های مدل نهایی و بهینه تحقیق. 98

جدول 8-4- آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل. 103

جدول 9-4- آماره های آزمون ناهمسانی مقادیر باقیمانده ها103

نمودار1-2روش ادغام وجوه45

نمودار2-2روش تبدیل وجوه46

نمودار3-2مدیریت تعهدات نقدینگی. 48

نمودار4-2 مدیریت تعهدات جامع. 49

نمودار1-3مدل تحلیلی تحقیق. 75

نمودار 1-4- نمودار مقادیر واقعی و مقادیر برازش شده100

نمودار 2-4- نمودار خودهمبستگی و خود همبستگی جزئی بین مقادیر باقیمانده مدل. 101

نمودار3-4- نمودار هیستوگرام توزیع باقیمانده های مدل. 102خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:25

گردشگری و توسعه پایدار

توریسم و گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی است که یقینا در آینده با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش پیدا خواهد کرد(کی، چاک ،‌وای، 1382) از مزایای این صنعت پر درآمد و پر ارزش می توان به این اشاره کرد که منبع مهمی برای شکوفایی اقتصاد کشور های در حال توسعه و برقرار کننده توازن مالی در اقتصاد بین الملل کشور های فقیر و غنی است و زندگی اجتماعی را با ایجاد مشاغل گوناگون و ارتقای سطح درآمJد طبقات وسیعی از مJردم کشور هJای گردشگر پJرست و گJردشگرپذیر تغییر می دهد.(محلاتی ، 1380)

جهانگردی یا توریسم به معنی حرکت کوتاه مدت و موقت مردم است به قصد بیرون رفتن از محل یا مکانی که به‌طور عادی و دائم در آن زندگی و کار می‌‌کند.سازمان توسعه و همکاری اقتصادی[1] جهانگرد را شخصی می‌‌داند که خارج از محل اقامت همیشگی خود حداقل برای بیست و چهار ساعت در گردش و سیاحت باشد. سازمان جهانی جهانگردی نیز، جهانگرد یا توریست را این‌طور تعریف می‌‌کند: جهانگرد شخصی است که بیش از بیست و چهار ساعت به قصدی غیر از کار، در جایی خارج از محل اصلی زندگی همیشگی خود به‌سر برد. در سال‌‌های اخیر توسعه گردشگری به‌ویژه گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمد در تجارت جهانی و مؤلفه عمده در بهبود اقتصادی مناطق و کشورها مطرح شده و شتاب مضاعفی یافته است. به‌نحوی که درآمدهای حاصل از این صنعت رشدی سریع‌‌تر از درآمدهای حاصل از تولید، فروش و صادرات انواع کالاها و خدمات در برخی از کشورهای گردشگرپذیر داشته است. صنعت گردشگری موجب گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه زیرساخت‌ها در اقصی نقاط جهان، شهرها و روستاها می‌شود که در نهایت توسعه انسانی را به همراه می‌آورد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

تاریخچه گردشگری در جهان

تاریخچه گردشگری درایران

تعاریف گردشگری و گردشگر

اجزا و عناصر صنعت گردشگری

مدیریت و برنامه ریزی صنعت گردشگری

رابطه صنعت توریسم و فناوری اطلاعات

صنعت گردشگری و توسعه پایدار

بررسی تطبیقی درآمدهای حاصل از توریسم در ایران و چند کشور منتخب جهان

راهبردهای گردشگری در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

راهبردهای گردشگری و میراث فرهنگی در سند مطالعات آمایش سرزمین

راهبردهای سازماندهی فضایی در سند مطالعه آمایش سرزمین

آینده صنعت گردشگری

راهکارهای نهایی جهت توسعه پایدار صنعت گردشگری

نتیجه گیری

منابعخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: گردشگری، توسعه، پایدار
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:17

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی

مقدمه. .3

الف - فرآیند اخذ جواز تاسیس و محدودیت‌های آن برای کارآفرینان.. 6

پ - موانع مقررات صادرات و واردات برای کارآفرینان و صنایع کوچک..... 12

ج - قانون مالیات و موانع آن برای صنایع کوچک..... 14

د - قانون کار و موانع آن برای کارآفرینان.. 16

عوامل بازدارنده و موانع محیطی توسعه کارآفرینی کدامند؟. 18

موانع اداری کارآفرینی در ایران.. 19

تاثیر محیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی... 20

چارچوب ارزیابی محیط کسب و کار بانک جهانی... 20

چارچوب شرکت نوسازی صنایع ایران.. 21

ارزیابی وضعیت موجود محیط کسب و کار. 22

اقدامات قانونگذاری و اجرایی انجام شده برای بهبود محیط کسب و کار کشور. 22

سیاست‌های کلی اصل 44.. 23

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی بعنوان یک صنعت کوچک..... 24

تعاریف و مفاهیم کسب و کار خانگی... 24

مروری بر مشاغل خانگی در برخی از کشورها: 26

ساختارهای کسب و کار خانگی (Home - based Business Structures ) 29

1- ساختار متمرکز:(( Focussed Structure) 30

2- ساختار خطی : 31

ویژگیهای ساختار خطی: 31

3- ساختار مرکب(Compound – based Structure) 32

ویژگیهای ساختار مرکب : 33

4- ساختارهای مجموعه ای (Collection – based Structure ) 33

ویژگیهای ساختار مجموعه ای... 33

ساختارهای منظومه ای( Solar – based Structure) 34

ویژگیهای ساختار منظومه ای : 34

طبقه بندی کلی مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی... 35

قابلیتهای پیاده سازی کسب و کارهای خانگی : 47

عمده ترین مزیتهای نسبی کسب و کار خانگی : 47

آئین نامه اجرایی پیشنهادی ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی... 50

عمده ترین سیاستهای قابل پیگیری توسط شوراهای استانی کسب وکار خانگی : 60

تصویب نامه. 61

بررسی نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط با تأکید بر رویکرد استراتژیک، چالشها و راهکارها 65

تفاوت های بخش دولتی و خصوصی... 68

الف) مالی و مالیاتی... 75

ب) بودجه های تحقیقاتی... 76

ج) تسهیلات پشتیبانی... 76

د) حمایت های قانونی... 77

رابطه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با بخش غیردولتی ها (SME ها)و نقش دولت.... 77

بررسی عمیق تر شرکت های کوچک و متوسط... 82

ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط... 84

موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط... 85

الف) موانع داخلی : 85

ب ) موانع خارجی: 86

نقش کسب و کار های کوچک و متوسط در اقتصاد. 86

مراحل ایجاد کسب و کار کوچک و متوسط... 88

ارزیابی اولیه کسب و کار: 88

برنامه ریزی کسب و کار: 89

تأمین منابع مالی : 89

چالشهای انتقال فناوری در شرکتهای کوچک و متوسط... 90

چالش اول: یادگیری فناوری های نوین... 90

چالش دوم: ارزیابی فناوری های جدید.. 91

چالش سوم: انطباق موفق فناوری جدید.. 92

چالش چهارم: گزینه های توسعه فناوری... 92

پیشنهادات... 93

جمع بندی... 95

مآخذ.. 99

مقدمه

شرط اینکه یک بنگاه کوچک بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور است. از جمله نهادهایی که بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های کارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد.

شرط اینکه یک بنگاه کوچک بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور است. از جمله نهادهایی که بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های کارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد. این ابزار دولت (یعنی قانون‌گذاری) می‌تواند نقشی مانند شمشیر دولبه داشته باشد. اگر درست به کار گرفته شود بسترها و شرایط فعالیت و رقابت درعرصه اقتصادی را تسهیل و مهیا می‌کند و اگر به نادرستی به کار گرفته شود، می‌تواند به عنوان مانع برای بازیگران اقتصاد عمل کند.شواهد موجود و بررسی‌های انجام شده در زمینه اقتصاد ایران بیانگر این است که قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهای مناسب برای فعالیت‌های کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده است، بلکه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی جهت رشد کارآفرینی در صنایع کوچک و در نتیجه رشد و توسعه صنایع کوچک در اقتصاد ایران عمل کرده است.

به منظور شناخت برخی موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک ایران که به واسطه حق انحصاری دولت در وضع قوانین ومقررات ایجاد شده است، پنج زمینه به عنوان مهمترین زمینه‌های دخالت دولت مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: فرآیند اخذ جواز تاسیس، فرآیند دریافت اعتبار مالی، صادرات و واردات، مالیات و عوارض، قانون کار.

جهت بررسی زمینه‌های فوق از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است که به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این روش، از دو روش مکتوب و غیرمکتوب (مصاحبه غیررسمی با افراد) به عنوان دو روش مکمل استفاده شده است. به عنوان مثال، جهت پی بردن به موانع و محدودیت‌هایی که فرایند اخذ جواز تاسیس برای کارآفرینان ایجاد می‌کند، علاوه بر استفاده از منابع مکتوب، در این زمینه با برخی از افرادی که درگیر این فرایند بودند مصاحبه‌های غیررسمی صورت گرفته که خود تایید کننده و تکمیل کننده اطلاعات به دست آمده از منابع مکتوب بوده است. نتایج به دست آمده از بررسی‌های انجام شده در زمینه‌های مورد اشاره حاکی از تایید فرضیات و گمانه‌های اولیه در زمینه موانع ایجاد شده توسط قوانین دولتی برای کارآفرینان صاحبان صنایع کوچک است.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: استراتژی، توسعه، خانگی
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:37

توسعه اقتصاد در ایران

چکیده

توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی میتواند نمایانگر چشم انداز کلی اقتصاد یک کشور باشد. کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران میتوانند با آینده نگری و داشتن برنامه ریزی صحیح و با نگرشی سیستمی میتوانند از فرصتها برای توسعه سریعتر اقتصادی استفادهنمایند در این راستا است که پژوهشگران بسیاری از کشورها با توجه به اهمیت موضوع به بررسی سهم و نقش عوامل موثر در توسعهاقتصادی میپردازند. از آنجا که توسعه اقتصادی عمدتاً از تمامی قسمتهای اقتصادی جامعه ناشی می گردد و بر تمامی بخشهای جامعهاعم از اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر می گذارد لذا پرداختن به این بحث و تجزیه و تحلیل آن حایز اهمیت بوده و به جرأت می توان گفتکه نقشی اساسی در پیشبرد جامعه ایفا می نماید.

مقدمه

برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامه‌های میان مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

بعد از انقلاب، در هشت سال جنگ ایران و

توسعه اقتصادی چیست

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

نتیجه گیری:

اگر چه با ساختار کنونی اقتصاد کشور با توجه به تصویب سرمایه گذاری خارجی و شرایط مناسب برای واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و فعالیت این بخش در عرصه اقتصاد و از سوی دیگر نوسانات قیمت نفت رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده

منابع

خطیب، محمد علی، «اقتصاد توسعه»، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ۱۳۷۳

گیلیس، مالکوم، پرکینز، دوایت اچ، رومر، مایکل، اسنودگراس، دانلد آر ، اقتصاد توسعه. ترجمهٔ غلامرضا آزاد. نشر نی، ۱۳۷۹

میرزاامینی، محمدرضا، «توسعه اقتصادی چیست»، اندیشگاه شریف

گریفین، کیت، «راهبردهای توسعه اقتصادی»، ترجمه حسین راغفر، محمد حسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۷۵

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1156 به تاریخ 28/10/85، صفحه 32 (بورس - تحلیل)خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: توسعه، اقتصاد، ایران
1 2 3 4 5 ... 32 >>