X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:38

هماهنگی بین فعالیت های تولیدی و مصرفی جامعه

تولید عبارت از یک جریان یا پروسه (Process)، است. این عبارت به‌نحوى در کلیه تعاریف تولید دیده مى‌شود. به‌طورکلى مى‌توان گفت تولید عمل تبدیل نهاده‌هاى تولید به کالاها و خدماتى است که براى مصرف یا سرمایه‌گذارى مورد نیاز است. به‌عبارت دیگر تولید به جریانى اطلاق مى‌شود که عوامل تولید (Factors)، یا نهاده‌ها (Inputs)، به کالاهاى دیگرى به نام محصولات (Products)، یا ستاده‌ها (Outputs)، تبدیل مى‌شوند. به تعبیر کلى‌‌تر به هر فعالیتى که باعث ایجاد مطلوبیت (Utility)، در زمان حال یا آینده شود، تولید گفته مى‌‌شود. بنابراین عمل تبدیل نهاده‌هائى مثل زمین، کود، آب و سرمایه به محصولاتى مثل گندم یا جو را تولید گویند. با توجه به تعاریف فوق، بدیهى است مفهوم تولید با مفاهیم دیگرى مثل محصول یا تابع تولید متفاوت است.

علاوه بر این همراه با تولید، کیفیت آن نیز مطرح مى‌شود. در واقع اینکه چه کالاها و خدماتى را باید تولید کرد بستگى به عوامل مختلفى دارد که یکى از آنها ارزش‌هاى حاکم بر جامعه است. البته در مواردى نیز ملاحظات سیاسى و اجتماعى تعیین‌کننده نوع و کیفیت تولید است. همچنین شرایط محیطى و طبیعى و میزان عوامل تولید در دسترس نیز عامل مؤثر در این رابطه است. از دیدگاه اسلام تولید بایستى داراى مشخصات خاصى باشد.

فهرست مطالب

مفهوم تولید3

بر اساس مفهوم تولید5

تولید نهائی (Marginal Product)9

تولید متوسط (Average Product)9

مفهوم کالا10

بر اساس مفهوم کالا10

مفهوم فروش10

بر اساس مفهوم فروشندگی10

مفهوم بازاریابى11

هماهنگی بین تولید و مصرف11

نگرش کلی بر اندازه گیری و پیشبینی تقاضا12

مقادیر تقاضای بازار13

کدام بازار اندازه گیری شود ؟13

تقاضای بازار14

برآورد تقاضاى کل بازار14

برآورد ناحیه‌اى تقاضاى بازار15

روش بررسى ساختارى بازار15

روش شاخص عامل بازار15

برآورد فروش واقعى و سهم بازار16

پیش بینی فروش شرکت16

توان بالقوه فروش شرکت17

بررسی قصد خریداران17

روش آزمون بازار18

ترکیب نظرات و عقاید فروشندگان18

بررسی وضعیت بازار تولید و مصرف خودرو کار در ایران (مطالعه موردی)19

تولید داخل20

تحول21

فقدان سیاست های روشن22

نظرات کارشناسی24

منابع24خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:23

بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شرکتهای تولیدی

بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شرکتهای تولیدی


چکیده

نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شرکت ها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفاء می کند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور می باشد؛ زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم می شود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه-گذاری و ساختار مالکیت به عنوان ویژگی های شرکت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق می تواند راه گشای وضع قوانین جدید و کمک به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شرکت ها باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شرکت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک است. لیکن نتایج تحقیق با درنظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند نشان می دهد که تقریباً هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیات با اندازه شرکت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی داری مشاهده نشد

فهرست مطالب

چکیده 5

مقدمه 6

بیان مساله 7

اهمیت و ضرورت پژوهش 8

سوال اصلی : 8

سوالات فرعی : 8

اهداف پژوهش 9

هدف اصلی : 9

هدفهای فرعی : 9

فرضیات پژوهش 9

تعریف اصطلاحات وواژه ها 10

پیشینه تحقیق: 18

ادبیات موضوع 22

روش تحقیق 47

جامعه آماری 47

نمونه آماری وروش نمونه برداری 48

روشهای جمع آوری اطلاعات 48

تعریف اصطلاحات وواژه ها 48

تجزیه و تحلیل داده ها 49

نتایج تحقیق 51

نتایج سؤالات پرسشنامه تحقیق 51

سایرنتایج 53

نتایج فرضیه فرعی 54

محدودیتهای تحقیق 55

پیشنهادها 57

پیشنهادهای فرضیه اول 58

پیشنهادهای فرضیه دوم 60

ارائه پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی 61

پرســـشنامه 62

فهرست منابع 63خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:33

گزارش کارآموزی (کارخانه تولیدی غذای منجمد آماده مصرف – پ تیکا)

گزارش کارآموزی (کارخانه تولیدی غذای منجمد آماده مصرف – پ تیکا)


مقدمه :

امروزه صنعت غذا یکی از مهمترین مشکلات برای مردم محسوب می‌شود. از سوی دیگر مردم با توجه به شاغل بودن خانمها در کنار آقایان باعث شده تا فرصت تهیه غذا برایشان میسر نباشد. در این میان کارشناسان و صاحبان صنایع غذایی برای این مشکل راه‌های متعددی را برای سریع آماده شدن غذا ارائه داده‌اند تا این مشکل مرتفع گردد.

از این رو تصمیم گرفتم با تهیه گزارشی از روند تولید غذای آماده تهیه کنم. در این گزارش سعی شده از مراحل تهیه مواد اولیه برای کارخانه تا غذای آماده که به دست مصرف کننده می‌رسد، شاید بتوان غذاهای آماده را پدیده‌ای جدید و حائز شرایط مناسب کیفی، غذایی و بهداشتی دانست که در ایران صنعتی نو پا است و به تدریج جایگاه خود را در بین مصرف کنندگان باز می‌کند و از آغاز ارائه این محصولات به بازار، روند رو به رشد و قابل قبولی را داشته است.

عنایت به این نکته که این محصولات فاقد هرگونه افزودنی‌های شیمیایی مضر بوده و کاملاً از مواد غذایی طبیعی استفاده می‌کند. در کنار ارزش غذایی مناسب، مصرف آسان و تنوع در محصولات و عطر و طعم از مزایای بارز غذاهای آماده می‌باشند.

گرایش روزافزون خانواده‌های ایرانی به غذاهای آماده شده – اشتغال روزافزون خانمها در فعالیت‌های اجتماعی و کاری خارج از منزل نیز مصرف این محصولات را روز به روز افزایش می‌دهد.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

مقدمه 3

نوع محصولات تولیدی 5

ورود مواد اولیه و مراحل تأیید در انبار 6

ورود مواد اولیه به سردخانه و نحوه نگهداری 12

کاربرد انواع ادویه و عملکرد آنها 13

ویژگی‌های محصولات مرغ آماده طبخ 23

فرآوری 23

ویژگی‌های مواد اولیه 25

فرآیند تولید 27

بسته‌بندی 28

کنترل کیفیت 30

روش اجرایی کنترل کیفیت 30

کنترل کیفیت مواد اولیه 32

بازرسی و کنترل کیفیت محصول حین تولید 45

بازرسی و کنترل کیفیت محصول نهایی 51

تأیید نهایی و کنترل کیفیت 54

بخش میکروبی 55

بخش شیمیایی 64

خروج و ادامه زنجیره سرد تا مصرف 72

توضیحات نهایی 73

منابع و مآخذ 75خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:23

منوگرافی و برای عملکرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس

منوگرافی و برای عملکرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیسعملکرد اجتماعی تعاون

ارزش های اساسی تعاونی ها

کرایک استاد دانشگاه کانادا که مطالعات زیاد در باب تعاون ها دارد ارزش ها اساسی تعاونی را به صورت زیر دسته بندی کرده است :

1- کمک متقابل : الف) تعاون یا یکپارچگی ب) اقتصاد ج) مسئولیت اجتماعی

2- برابری : انصاف، حقوق و آزادگی : الف) مشارکت ب) دموکراسی

ج) آزادگی

3- عدالت اقتصادی : الف) برابری ب) مشارکت اقتصادی ج) تأمین کیفیت زندگی (طالب 1382‌: 118)

کی ون سو پس از ارائه دلایل چندی برای طرح ارزش های تعاونی در کشورهای آسیایی تحت عنوان ارزش های اسیایی به مقولات زیر اشاره دارد :

الف ) ارزشهای اقتصادی :

1- ارتباط منافع

2- پیشرفت اقتصاد زندگی

3- تدارک خدمت واحد

4- توسعه اقتصادی منطقه

ب) ارزش های اجتماعی :

1-اجرای اصل انسانگرایی

2- یاری متقابل

3- همبستگی اعضا

4- نوع دوستی اعضا

5- خود باوری در زندگی ( طالبی 1382: 120-119)

احترام به رأی و نظر دیگران

این امر زیر بنای دموکراسی است وتعاونی پرچمدار آن است زیرا در جلسات مجمع عممی و هیأت مدیره رأی اکثریت ملاک است. اقلیت باید به نظر اکثریت احترام بگذارند و هرگاه این امر در جامعه نهادینه شود زمینه برقراری دموکراسی در جامعه برقرار می شود.(مهرانفره :‌159)

نقش اجتماعی تعاون :

تعاونی از تعدادی انسان به عنوان عضو تشکیل می گردد.سپس تعاوی ماهیتی اجتماعی دارد و نتایج حاصله از کار دسته جمعی اعضا به جامعه باز می گردد به عبارت دیگر اساس کار تعاونی همیاری، همفکری، همکاری، وحدت عملی و اتحاد است و اگر از طریق آموزش این مفاهیم به نحو شایسته به اعضا منتقل گردد، مسلماً اعضا با توان بیشتری در امور تعاونی همکاری خواهند نمود و تعاوی شکوفا می گردد. اصول و مفاهیمی مانند مسئولیت پذیری اجتماعی، خودیاری، همبستگی فلسفه ذخیر قانونی و مازاد برگشتی در تعاونی و عدالت اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشند. اگر این مفاهیم در اعضای تعاونی نهادینه گردد اثرات مبتنی در رشد و شکوفای تعاونی خواهند داشت . ( مهرانفر : 58)

ذخیره قانونی :

اصلی است که در تعاونی برای امور اجتماعی و عالم المنفعه در نظر گرفته شده است، و پول آن قابل تقسیم بین افراد نیست از این اصل اقتصادی در جامعه، تأثیرات زیادی خواهد داشت و یکی از آثار اجتماعی تعاون است. ( همان : 60)

عدالت اجتماعی

از آنجا مالکیت در تعاونی مختلط است و صرفاً مالکیت خصوصی حاکم نیست و مالیکتی تعاونی و اجتماعی در تعاونی حاکم است و درآمد تعاونی به مقدار محدودی به عنوان سود به سهم تعلق می گیرد و بیشتر درآمد تعاونی به عنوان مازاد برگشتی، ذخیره قانونی و ذخیره آموزش بین اعضاء فعالیت های اجتماعی و فعالیت های خیریه و فعالیت های آموزش تقسیم می شود. لذا عدالت اجتماعی از طریق تعاونی در جامعه برقرار خواهد شد، زیرا قانون شرکت های تعاونی میزان سهام قابل خریداری در شرکت های تعاونی را برای اعضا مساوی تعیین نموده است این محدودیت موجبات تعادل نسبی را در میزان سرمایه و سهام عادی اعضا تضمین می کند و عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار می نماید. (همان : 66)


آزادی و برابری :

آزادی در جامعه موقعی برقرار می شود که اقتصاد پشتوانه آن باشد و مردم از لحاظ اقتصادی زیاد اختلاف نداشته باشند و این نظام تعاونی است که از ماندن ثروت دردست عده ای خاص جلوگیری می کند و اعضای تعاونی عادلانه ازفواید تعاونی بهره مند می شوند و برابری نسبی اقتصادی در جامعه برقرار می شود تا بتواند به صورت نسبتاً مساوی از آزادی بهره مند شوند و جامعه ای با همبستگی اجتماعی بوجود آید. ( همان : 61)

عملکرد اجتماعی شرکت

را در موضوعات زیر بررسی کرده ایم :

1- اشتغال زایی در شرکت :

درزمینه اشتغال از زمان تأسیست تاکنون فقط یک نفر حسابدار، آن هم در سال جاری استخدام کرده و به جز آن فرصت شغلی نداشته است.

2- رابطه شرکت با محیط زیست :

با توجه به اینکه شرکت پروانه بهره برداری دارد محیط زیست منطقه را تأکید کرده است و از راه صنایع و معادن مجوز تهیه کرده است. رفت و آمد زیاد کامیون به علاوه مجاور بودن در کنار پایانه بار باعث شده که این مکان در داخل شهر نباشد تهیه و در انتخاب این زمین خود اعضا اختیاری نداشته اند بلکه اداره صنایع و معادن و سازمان مسکن این زمین را به این شرکت واگذار کرده اندخرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 09:47

پاورپوینت آمار تولیدی یک کارگاه

پاورپوینت آمار تولیدی یک کارگاه

با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد بالایی بوده و در چه ماهایی از سال تولیدی کارگاه پایین بوده ؟

انواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت :

•1- گاو آهن

•2- گاو آهن نوع دو برگردان دو طرفه

•3- زیر شکن

•4- دیسک

•5- شیار کشخرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 01:46

گزارش کارآموزی با عنوان ایمنی و حفاظت در شرکت تولیدی صنعتی اخشان

گزارش کارآموزی با عنوان ایمنی و حفاظت در شرکت تولیدی صنعتی اخشان

چکیده:

ضایعات انسانی و مادی فراوان حوادث ناشی از کار که آمارها مبین وسعت کثرت آنها هستند، اقدامات لازم را برای پیشگیری از آنها وظیفه ای بس خطیر و ضروری بلکه اجتناب ناپذیر می سازد.

همه ساله میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاقم یافتد. بعضی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی کلی یا جزئی می شود که ممکن است پیامدهای طولانی داشته باشد. همه حوادث برای قربانیان خود موجب درد و رنج می شود. پاره ای از آنها موجب اضطراب و ناراختی شدید خانوادة قربانی خود می شوند .ممکن است در زندگی خانوادگی فرد و نیز برای اجتماع اثرات وخیم، نامطلوب و فلاکت باری داشته باشد.

به طور کلی همه حوادث موجب اتلاف وقت و پول و کاهش تولید می شود.در اثر حوادث ناشی از کار ( برون در نظر گرفتن شدت وخامت مورد) بیشتر از تلفات مربوط به عملیات یک جنگ بزرگ بوده است.

رنجها، ناراحتیها تلفات و ضایعاتی که از این حوادث نصیب بشر می شود، ارقام وحشت آوری را نشان می هند. به این جهت است که جلوگیری از آنها برای مصالح و منافع عمومی انسانها یک وظیفه اساسی، فوری و اجتناب ناپذیر است.

اصولاً ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت صنعتی شاخة وسیع و گسترده ای است که تحت عنوان « حفاظت صنعتی» به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کار گرفتن آنها بتوان نیروی انسانی و سرمایه را در مقابل خطرات مختلف و در محیط های صنعتی به نحو مؤثری حفظ و حراست کرد و یک محیط کاری بی خطر و سالم جهت افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد.

بنابراین می بایست از فرصت به دست آمده برای طی دورة کارورزی در شرکت تولیدی صنعتی اخشان نهایت استفاده را برده و در زمینه ایمنی و حفاظت فنی به تحقیق و تخصص می پردازیم. تصمیم داشتم حوادث شرکت را بررسی کرده و در هر چه کمتر شدن تعداد و شدت حوادث تلاش کنم. در آخر نیز به این نکته پی بردم که استفاده از وسیلة حفاظت انفرادی دستکش ایمنی می تواند کمک مؤثری به کارگران کند. همچنین حریق و خطر آتش سوزی شرکت را بررسی کرده و پیشنهاداتی را ارائه دادم. عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار در شرکت نیز جای بحث دارد. این مسئله نیز بررسی شد.

امید است نتیجة تلاش های این حقیر در کمک به علاقه مندان نیز واقع شود و موجب رضایتمندی اساتید محترم مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد یزد را فراهم آورد.


فصل اول:

معرفی شرکت تولیدی صنعتی اخشان و اهداف گزارش

1-1- معرفی شرکت :

شرکت وتولیدی – صنعتی اخشان تولید کننده کمربندهای ایمنی در سال 1352 تاسیس گردیده است.

تا چند سال پیش این شرکت تنها تولید کننده کمربند ایمنی در ایران بوده است در حال حاضر با داشتن الگوی استاندارد ISO/TS 16949 بهترین تولید کننده کمربند در ایران می باشد.

این شرکت در شیراز – عادل آباد – بیست متری همایون واقع شده است. ساختمان شرکت شامل سه قسمت اصلی اداری و تولید و اتولیو است . دو بخش تولید و اداری در دو طرف به موازات هم واقع شده اند در بین این دو بخش حیاط و محل رفت و آمد می باشد در اتنهای حیاط به طور کلی بخش اتولیو قرار گرفته است.

بخش تولید شامل دو سالن مجزا ی باشد سالن یک یا مونتاژ که در آن مونتاژ جمع کن کمربند و یا قفل صورت می گیرد آقایان در این بخش فعالیت میکنند در سالن دو عمدتاً کارهای زیر مونتاژ توسط خانمها و بسته بندی توسط آقایان انجام می شود.

بخش اداری شامل دفتر اطلاعات – دفتر فنی مهندسی – دفتر صنایع – آموزش سیستم کیفیت – خدمات فنی – ایمنی و غیره می باشد که به صورت اتاقهای جدا ساخته است که در هر بخش نیروهای متعددی فعالیت می کنند حدود یکسال از تاسیس اتولیو می گذرد و هنوز به تولید انبوه نرسیده است این بخش تحت لیسانس سوئد بنا شده و هدف عمده آن تولید کمربندهای صادراتی می باشد.

بخش تولید این شرکت به صورت شبانه روزی فعال بوده و شیفتهای کاری آن به صورت زیر می باشد:

سه شیفت 12 ساعته : شیفت A از ساعت 7 صبح تا 7 بعد الظهر – شیفت B از ساعت 7 بعدالظهر تا 7 صبح شیفت C استراحت در هر بخش نیروی انسانی در طول این شیفتها به گونه ای الست که دو روز آن شیفت A دو روز بعد در شیفت B و دو روز دیگر در شیفت C . تعد اد پرسنل مشغول شرکت به قرار زیر است:

مونتاژ 97 نفر – خیاطی : 26 نفر – کنترل تولید : 3 نفر – حمل و نقل داخل خط:6 نفر- مهندسی صنایع : 4 نفر – کارگزینی : 4 نفر – ایمنی : 1 نفر – فروش : 3 مفر – تدارکات : 5 نفر بهداشت : 2 نفر – تاسیسات و تعمیرات : 10 مفر - انبار پایه کار : 2 نفر – سیستم کیفیت : 7 نفر – دفتر طراحی : 5 نفر – آزمایشگاه : 4 نفر – نگهبانی : 9 نفر- اطلاعات : 2 نفر دفتر فنی : 7 نفر – خدمات : 7 نفر – ورود کالا : 2 نفر – آشپزخانه : 5 نفر

مشتریان شرکت عبارتند از :

1- مشتریان اختصاصی شرکت: شرکت زامیاد – شرکت سایپادیزل – شرکت مرتب – که عموم سفارشات آنان توسط اخشان تامین می گردد.

2- مشتران شرکت اخشان و سایر سازندگان : ایران خودرو (ساپکو) – سایپا (سازه گستر)- پارس خودرو (دسکو) که در سایپا و سازه گستر ادغام گردیده است.

مشتریان قبلی که فعلاً غیر فعال می باشند: الف) شرکت کیش خودرو

ب) شرکت ایران خودرو دیزل

پ) شرکت دسکو (سابق) و حذف سفارش رنوئی طی چند سال اخیر که عمدتاً به علت قیمت بالاتر اخشان بوده است.

ت) شرکت شهاب خودرو (به علت قیمت بالاتر اخشان)

ث) شرکت بهمن (به علت قیمت بالاتر اخشان)

اضافه می نماید که با توجه به قراردادهای فعال و منعقد و توافقات فیمابین سهم اخشان در ایران خودرو قریب به 60% می باشد و سازه گستر سهم اخشان بین 30 تا 50% در سال بوده است که تلاش می شود در 50 % استقرار یابد.

بررسی بازار: در این شرکت زمانی که موجودی انبار به نقطه سفارش میرسد درخواستی مبتنی بر نیازقطعی تهیه می گردد. این درخواست به مدیر خرید داده می شود و مدیر خرید برخرید موظف است در فرصت طول سفارش از یکی از تامین کنندگان خرید قطعه را انجام بدهد.

مقدار سفارش : در این شرکت به اندازه حداقل سفارش که در برابر نقطه سفارش می باشد سفارش داده
می شود.

نحوه محاسبه نفطه سفارش در این شرکت

نقطه سفارش برای یک قطعه= (مقدار سفارش کمربند در مدت طول سفازش * ضریب مصرف قطعه مربوط در هر واحد کمربند) + 10% + 8%

در رابطه فوق طبق گفته کسانی که چنین فرمولی را برای شرکت تشخیص داده اند منظور از 10% - 2% مقدار بدست آمده در آیتم قبلی یعنی نیاز قطعه در مدت طول سفارش می باشد و منظور از 8% - - 8% این آیتم است. به عبارت دقیق تر در این شرکت نقطه سفارش را مقدار قطعی مورد نیاز در مدت طول سفارش (lead time) به اضافه 10% این مقدار برای موجودی اطمینان در نظر می گیرند.

طول سفارش (lead time) : در این شرکت طبق توافقهای قبلی طول سفارش را برای قطعاتی که از سپیدان و تهرات تامین می کنند وبیست روز در نظر می گیرند هفت روز برای تاخیرات احتمالی در نظر می گیرند و به طور کلی طول سفارش برای این قطعات یک ماه در نظر گرفته می شود. برای قطعات خارجی طول سفارش به تفصیل بیشتری تعیین می شود. چرا که طبیعتاً تهیه اینگونه قطعات مراحل بیشتری را طی می کند.

با توجه به توضیحاتی که در صفحه قبل داده شد برنامه ریزی برای مواد به گونه ای تعیین می شود که به اندازه نیاز طول مدت سفارش موجودی قطعات درانبار داشته باشند.

نمودار روبرو نحوه سفارش دهی در شرکت می باشد.

Op یا order point : نقطه سفارش

زمانی که موجودی انبار به این مقدار می رسد سفارش داده می شود.

Q یا quantity : مقداری که سفارش داده می شود این مقداربرابر نقطه سفارش در نظر گرفته می شود.

L.T (lead time) : مدت زمانی که طول می کشد سفارش داده شده را دریافت کنند. که همان مدت طول سفارش می باشد.

طراحی فرایند: در بند اول مربوط به صحت طراحی فرایند به مشخصات فنی محصولات می پردازیم – با توجه به اینکه در این شرکت محصولات متنوعی تولید می شود در اینجا ما به نمونه ای از آن محصول اشاره می کنیم که آن «جمع کن پژو 405» می باشد.

جنس آنها از پلاستیکهای فشرده و یک قطعه آهنی در وسط آن است که کمربند در آن پلاستیک یک فنر برگرداننده جمع می شود روش ساخت آنرا دقیقاً اطلاعی ندارم چون خود این قطعات در واقع جزء زیر مونتاژهای شرکت محسوب می شود و از خارج وارد خط تولید می شود.

بسیاری از اجزاء محصول را خود شرکت از خارج از محیط خود بعضی از شرکت های دیگر تهیه می کند ولی بعضی از وسایل جانبی جهت کار را خود شرکت تولید می کند.

خط تولیدی را که جدیداً شرکت به کمک مهندسین آن طراحی کرده اند دارای یازده ایستگاه کاری است که هر اپراتور را به یک ایستگاه کار اختصاص داده اند که جزئیات جدید خط مونتاژ را در صفحه بعد خواهیم داشت – در ضمن مساحت کاری هر ماشین و فضای مورد نیاز اپراتور بیشتر تابع فضائی است که میزهای کاری اشغال کرده اند که این میزها طوری طراحی شده اند که فاصله اپراتور که به صورت استاندارد نشسته است و حالت کار کردن را می گیرد حدود 50 سانتیمتر می باشند.

ماشینها کاملاً اتوماتیک نیستند بعضی از ماشینهایی که عملیات پرچ کردن را روی جمعکنها انجام می دهند به صورت اتوماتیک هستند که خود دارای هزینه بالا هستند.

فاصله راهروهایی که در آنها پالتها قادر به حرکت هستند 2/1 متر می باشند – فاصله دیوارها تا میز کار که جهت عبور و مرور و تعمیر اتخاذ شده اند m 9/0 می باشند.

طراحی بخشهای تولیدی: برای طراحی بخشهای تولیدی ما ابتدا باید تصمیم بگیریم که آیا بخشهای مونتاژ محصول و ساخت محصول چه وضعیتی باید داشته باشد در این کارخانه که بخش ساخت محصول که بخش مونتاژ را کاملاً از یکدیگر جدا کرده اند که بخش ساخت آن در جاده سپیدان – شیراز واقع است و بخش مونتاژ آن در شهر شیراز واقع شده است.

در این کارخانه سعی در آن شده که در فریند تولید ایستگاه کاری که ثابت باشد و خودمواد هستند که در این ایستگاههای کاری جاری هستند لذا در این کارخانه با یک حالت استقرار و دپارتمان محصولی روبرو هستیم که کارها به ترتیب خاصی انجام می شوند.

ایستگاههای کاری در این خط که یک خط جدید و مستقیم است یازده تا بوده است که اکثراً به صورت دستی هستند در اینجا برای بالانس نمودن خط به هر ایستگاه یک اپراتور تخصیص داده اند که با توجه به اینکه کار ایستگاه اول نسبت به بقیه سنگین تر است کندتر صورت نمی گیرد زمان سیکل را به خود اختصاص داده است.

معرفی محصولات :

انواع محصولاتی را که در این شرکت تولید می شوند می توان به قرار زیر نام برد.

1- کمربند ایمنی استاتیک با سه نقطه اتکا

2- کمربند ایمنی پژو 405 و RD

3- کمربند ایمنی پراید و سرنشینان عقب

4-کمربند ایمنی پیکان

5- کمربند ایمنی استاتیک و دو نقطه اتکا

6- کمربند ایمنی پراید و سرنشینان جلو مجهز به میکروسوئیچ

7- تسمه بالابر

8- کمربندن ایمنی سیمبانی برای حفاظت فردی در ارتفاعات

کمربندهایی که در بالا نام برده شد جهت استفاده در انواع مختلف خودرو می باشند که در کنار چنین تولیداتی – تولیداتی نظیر تسمه و بکسل را نیز دارد که جهت استفاده در آتش نشانی ها و خودروها استفاده می شود.

طراحی بخشهای کمک تولیدی :

بخشهای کمک تولیدی که در این کارخانه می توان مشاهده کرد شامل بخشهای زیر است:

1- کارگاه تولید نیروهای کار

2- انبار مواد خام

3- انبار مواد در جریان ساخت

4- بخش مربوط به ابزار و وسایل کارگاهها

5- بخش تاسیسات و امور بازرسی فنی کارخانه

کارگاه تولید نیروهای کار در این کارخانه خود از دو بخش 4*9 متر تشکیل شده است که در این کارگاه همان طور که گفتیم میزها ساخته می شوند و از آن قسمت مستقیماً وارد خط مونتاژ می شوند میزهایی که در این کارگاه تهیه می شوند به صورت شیب دار هستند که زاویه آنها قابل تنظیم است در ضمن بر روی این میزها سبدهایی قرار دارد که به دو رنگ قرمز و آبی هستند که سبد قرمز برای قطعات خراب است و آبی برای قطاعاتی که سالم است استفاده می شود.

در بخش انبار مواد خام و فعالیتهایی که مجود دارند عبارت است از کنترل ورود و خروج افراد برای مواظبت از مواد – کنترل میزان ورود و خروج مواد و صدور گواهی – خروج مواد با توجه به میزانی که قبلاً برای تولید تشخیص داده شده است.

بخش دیگر – بخش مربوط به ابزار و وسائل کارگاهها است ابزاری نظیر الکترود – موتور جوش – چکش و وسائل دیگر که لازمه کار ساختن میزها هستند در صفحه بعد طرح چیدمان بخش کارگاه را با توجه به شرایط فعلی آن خواهیم داشت.

در بخشهای کمک تولیدی این کارخانه می توان تعداد افراد مشغول در این بخشها را به قرار زیر نام برد:

1- تاسیسات و تعیمرات : 10 نفر

2- آزمایشگاه: 4 نفر

3- انبار : 2 نفر

4- ورود کالا به انبار و کنترل آن 2 نفر

5- بخش کارگاه : 2 نفر

طراحی بخش اداری :

لیستی که می توان از بخش اداری این کارخانه ارائه داد به قرار زیر است:

1- بخش کارگزینی

2- بخش تلفخانه

3- بخش خانه بهداشت

4- دفتر فروش

5- فروشگاه مواد غذائی در کل می توان سازمان این کارخانه را در بخشهای زیر تعریف کرد.

1- آزمایشگاه 2- نمازخانه 3- رختکن 4- آشپزخانه 5 - سالن تولیدات 6- انبار 7- سرویس بهداشتی 8- فروشگاه 9- کارگاه تاسیسات 10- خانه بهداشت 11- دفتر فروش 12- کارگزینی 13- دفتر مهندسی صنایع 14- دفتر مدیر عامل 15- تلفخانه 16-آبدار خانه 17- نگهبانی

این شرکت از دو واحد تشکیل شده است:

1- واحد قطعه سازی (API)

2- واحد مونتاژ نکمیل (ASB)

API : کلیه قطعات فلزی – پلاستیکی و مواد منسوجی (نخی) در این واحد تولید می شود شامل کارگاههای:

1- پرس 2- اتومات (تراشکاری) 3- عملیات حرارتی 4- تزریق پلاستیک 5- آبکاری 6- رنگ الکترواستاتیک 7- تعمیرات قالب 8- نساجی (شامل بافت – وارپینگ – رنگرزی و فیکشچر) 9- واحدهای فنی مهندسی 10- مهندسی کیفیت 11- انبار و واحدهای اداری شامل می شود.

ASB : دراین واحد کلیه قطعات تولید شده در واحد API به انضمام قطعات تولید شده توسط پیمانکاران فرعی و قنطعات خریداری شده مونتاژ و تبدیل به کمربند ایمنی خودرو می شود در این واحد بخش تولیدی (مونتاژ) 6% مجموعه را تشکیل می دهد واحدهای دیگر از جمله :

1- فنی مهندسی 2- برنامه ریزی ولجستیک 3- مهندسی کیفیت 4- آزمایشگاه کنترل کیفی 5- تعمیرات و نگهداری 6- تاسیسات 7- اداری و بازرگانی (کارگزینی – ترابری – خرید- فروش و انبارها شامل می شود)

بازرگانی شامل سه زیر مجموعه می باشد:

1- فروش و قراردادها 2- خرید 3- انبار

امور فروش و قراردادها:

1- فروش قراردادی : با توجه به اینکه محصول تولید شده (کمربند ایمنی خودرو) صرفاً جهت شرکتهای خودرو سازی تولید می گردد بنابراین فروش آنها بر اساس قراردادهای کوتاه مدت – میان مدت و بلند مدت با خودرو سازان یا تامین کنندگان قطعات خودرو برای خودروسازان می باشد که این قراردادها کلیه شرایط کیفی – فرایندی – بسته بندی – نگهداری و چیدمان – تیراژ تولیدی – ظرفیت تولید ماهیانه و ارزش ریالی و شرایط مالی و غیره در آن درج شده است.خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:36

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان واحد تولیدی آرد ستاره 37 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان واحد تولیدی آرد ستاره 37 ص

فهرست مندرجات: بخش اول: کلیات - مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی - خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی - اصطلاحات و تعریفات بخش دوم: سازمان واحد تولیدی - سازماندهی واحد تولیدی و بخشهای آن و نمودار سازمانی واحد تولیدی - سازماندهی امور کیفیت واحد تولیدی و نمودار سازمانی بخش کیفیت - ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:33

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارخانه تولیدی صنعتی میثاق 36 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارخانه تولیدی صنعتی میثاق 36 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارخانه تولیدی صنعتی میثاق 36 ص فهرست مطالب عنوان فصل اول : ویژگی های عمومی شرکت تولیدی ndash; صنعتی میثاق فصل دوم : خط تولید شرکت تولیدی ndash; صنعتی میثاق فصل سوم : فرآیندهای تولیدی صنعتی فصل چهارم : مبحث های .. مورد بررسی توسط واحد ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:31

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارآفرینی یخچال خانگی شرکت تولیدی گلسان 46 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارآفرینی یخچال خانگی شرکت تولیدی گلسان 46 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارآفرینی یخچال خانگی شرکت تولیدی گلسان 46 ص ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 00:54

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارآفرینی تولیدی مبل 16 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارآفرینی تولیدی مبل 16 ص

مقدمه صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر ، از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرده ، امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر از گذشته جایگاه اصیل خود را دربدنه اقتصاد مدرن جهان حفظ کرده است . صنعت بهره برداری از چوب با هدف تولید فرآورده ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 >>