X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:37

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع. 2

چکیده 2

1- مقدمه. 2

2- ایجاد نام و نشان تجاری اخلاقی1 3

3- اهداف سئوال برانگیز نام سازی.. 7

4- آسیب پذیری نام و نشان تجاری.. 9

5- تصاویر چندگانه نام و نشان تجاری.. 10

6- نقص در مدل‌های مربوط به نام و نشان تجاری.. 11

7- ارزش ویژه نام و نشان. 12

8- نام سازی و مسئولیت اجتماعی شرکت.. 15

9- نام سازی اخلاقی و اعتبارشرکت.. 16

10- توجه مشتریان به اخلاقیات نام و نشان. 18

11- نتیجه گیری.. 20

مراجع. 22خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 17:14

جرم‌شناسی و جنبه های آن

جرم‌شناسی و جنبه های آن

جرم‌شناسی، رشته ای از علوم جنایی است که به طور کلی دارای دو جنبه می باشد:

1. جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون کیفری به این جنبه پرداخت.

2. جنبه علت‌شناسی جنایی ـ که برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهکاری) از رشته‌های علوم اجتماعی، خصوصاً جامعه‌شناسی،و روشهای تحقیقاتی‌ـ مطالعاتی آنها استفاده می کند.

ادوار جرم‌شناسی

1ـ دورة ماقبل علمی ـ در این دوره نظرات مذاهب، فلاسفه و مصلحین مطرح خواهد شد.*

2ـ دورة علمی ـ علم شناخت علل پدیده های بزهکاری با توسل به روشهای علمی که از اواخر قرن نوزدهم میلادی عمدتاً در ایتالیا آغاز گردید.

جرم ‌شناسی چگونه بوجود آمد؟

جرم‌شناسی بدنبال عدم کارآئی حقوق کیفری کلاسیک در مقابل پدیده بزهکاری بوجود آمد و علی رغم اعمال مجازات‌ها، پدیده بزهکاری و جرم سیر صعودی خودش را طی کرد. همین امر سبب شد که حقوقدانان و دانشمندان حقوق کیفری به این فکر افتادند که سوای مواد قانونی، به مطالعه سیر صعودی جرم نیز بپردازند. این مطالعات ابتدا تخیلی بود و از رنگ فلسفی برخوردار بود. در آغاز فکر می کردند که علت افزایش بزهکاری ضعیف بودن مجازات‌ها می باشد و به همین دلیل به تشدید مجازات‌ از نظر کمی و کیفی پرداختند که نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه همین دسته از حقوقدانان کیفری کلاسیک با کمک جامعه‌شناسان و فلاسفه سعی کردند جرم را به عنوان جوهر مجرد و انتزاعی مورد مطالعه قرار دهند. چنانکه از مجرم نیز غافل نماندند. اولین کسانی که در این مقام برآمدند گری (1896-1802) و «کتله (1874-1796) بودند.

کتله واضع آمار جنایی در دنیا می باشد. وی با کمک یک حقوقدان فرانسوی به نام گری و مؤسس دایرة آمار جنایی دادگستری فرانسه بود و در قالب آمار جنایی که در واقع آمار قضائی محکومیتهای کیفری بود، به مطالعه جرم پرداخته شد.

قبل از اینکه دورة علمی آغاز شود، در طول تاریخ آثاری از جرم‌شناسی ماقبل علمی نیز وجود دارد. در دورة ماقبل علمی، شیوه مطالعه و برخورد با جرم مبتنی بر یک سلسله استدلال‌های ذهنی و فلسفی و اخلاقی بود. بر این اساس، افلاطون، ارسطو و در حال حاضر «ویکتور هوگو» و دیگران مطالعات زیادی انجام دادند و نظریات گوناگونی اظهار کردند که همگی حاصل باورهای ذهنی و تأملات است.

جرم‌شناسی به معنائی که اکنون از آن یاد می شود، علمی است که بر اساس مشاهدات، آزمایشات و بررسی های تجربی، در مقام شناخت علل و عوامل پدیدة مجرمانه برمی‌آید.

پدیدة مجرمانه

جرم یا بزه دارای معیار و خصوصیاتی است که قانون کیفری مشخص می کند، زیرا هر فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم نامید. آنچه که در قانون کیفری و حقوق کیفری اختصاصی به عنوان جرم معین شده، در چهارچوب جرم‌شناسی قرار می گیرد. در جرم‌شناسی نیز ما در مقام مطالعه آنها هستیم. البته پدیده مجرمانه صرفاً رنگ کیفری و حقوقی ندارد، یعنی هم شامل جرم می شود و هم انحراف و کجروی. پس موضوع جرم‌شناسی طبق آخرین برداشت‌ها، شناخت علل پدیده مجرمانه است.

با اینکه جرم و انحراف با هم ارتباط دارند، اما از لحاظ مفهومی فرق می کنند. اولاً جرم ساخته و پرداخته قانون می باشد، ثانیاً دارای ضمانت اجرای موضوعه می باشد و ثالثاً این ضمانت اجرا توسط دولت اجرا می شود. اما انحراف مفهومی اخلاقی ـ اجتماعی است که بیشتر مذمت عمومی را به دنبال دارد، یعنی دارای ضمانت اجرای عملی و موضوعه نمی باشد. در عین حال، هر دو آنها ناهنجاری محسوب می‌شوند. به همین دلیل، بعضی معتقدند که باید سراغ آسیب شناسی رفت تا هر دو نوع ناهنجاری را تحت پوشش قرار دهد.

چرا انسان‌شناسی جنائی مطرح شد

لمبروزو مؤسس انسان‌شناسی جنائی، قبل از هر چیز یک پزشک بود و همزمان یک نظامی هم بود و در دانشکده نیز تدریس می کرد. او از طریق مطالعه جمجمه های مجرمینی که اعدام شده بودند (320 جمجمه) و مطالعة 5 هزار سربازی که در پادگان بودند، کتابی تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال 1876 منتشر کرد. به این ترتیب، جرم‌شناسی علمی در سال 1876 در قالب کتاب انسان بزهکار پا به عرصه نهاد و تاکنون از عمر 120 ساله برخوردار شده است. بعدها «گاروفالو» این رشته را جرم‌شناسی[*] نامید. البته طبق نظر بعضی جرم‌شناسان و انسان‌شناسان، یک فرانسوی به نام «توپینار[**]» از کلمه «جرم‌شناسی» در آثار خودش در پایان سده نوزدهم (1879) استفاده کرده است.

موضوع و قلمرو جرم‌شناسی

جرم‌شناسی را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده اند. در مرحله اول وضع قانون مطرح است اگر چه قانون در یک جامعه مبین ارادة عمومی می باشد، ولی همواره بخشی از جامعه منافع خود را در نقض آن می بینند. در مرحله دوم، قوانین وضع شده توسط بخشی از جامعه مورد تعدی قرار می گیرد و بزه بوقوع می‌پیوندد و قانونگذار که چنین رخدادهایی را پیش بینی می کند ضمانت اجرا‌هایی نیز به منظور ممانعت از گسترش بزه طراحی می کند. این ضمانت اجرا در حقوق کیفری کلاسیک خود مجازات‌ می باشد . به دنبال مطالعات جرم‌شناسی، در قوانین مختلف علاوه بر مجازات‌ شاهد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز می باشیم. البته ضمانت اجراها به ویژه زندان، همیشه از بعد پیشگیری و اصلاح مجرم برخوردار نیستند. به همین دلیل، مقنن با مشاهده عدم کارآئی زندان، در جرائم سبک زندان را حذف می کند و مجازات‌های دیگری را پیش بینی می کند که به اقدامات جانشینی معروف هستند. به این ترتیب، قانونگذار مجدداً مجبور می شود برای پیشگیری جرائم اقدام به وضع قوانین جدید کند. که مرحله سوم بوجود آید.

مرحله اول: وضع مقررات و قوانین بصورت عام (جرم‌انگاری)،

مرحله دوم: وقوع بزه یا جرم (ارتکاب جرم)،

مرحله سوم: ضمانت اجرای وقوع جرم یا بزه (واکنش اجتماعی علیه جرم).

سه مرحله یاد شده همواره در حال چرخش است و سرعت و کیفیت آن به درجة تحول جامعة مورد نظر بستگی دارد. مثلاً در جوامع صنعتی، بزه ها بیشتر به علیه اقدامات صنعتی و در جوامع سنتی نسبت به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی می‌باشد.

در این چرخه، جرم‌شناسی در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم‌شناسی عبارت است از مطالعه بزه در اشکال مختلف آن، مثل جرائم علیه اشخاص، اموال، نظم و امنیت عمومی و ....

اگرچه جرم‌شناسی از موضوع مستقیم برخوردار است، اما نسبت به وضع قانون، جامعه‌شناسی قانونگذاری، ضمانت اجرای مجازات و سیاست جنائی حساس است و بیشتر اوقات این رشته ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. جرم‌شناسی همچنان با حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری رابطه خود را حفظ کرده است.

جرم‌شناسی را به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میکنند. قلمرو جرم‌شناسی عمومی پیروی از اصول کلی حاکم بر جرم‌شناسی صرف نظر از اشکال آن می باشد. اما جرم‌شناسی اختصاصی به مطالعه اشکال گوناگون جرم می پردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مکان نسبی است.

در کشور ایران، برخلاف جهان غرب، به لحاظ وجود حکومت مذهبی جرم‌شناسی حوزه وسیعی دارد، زیرا هر عملی ممکن است خلاف اخلاق و قوانین شرعی باشد. بنابراین، جرم‌شناسی از نظر قلمرو مکان و زمان متغیر است.

نوع فایل: word

سایز:25.5 KB

تعداد صفحه:27خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جرم‌شناسی، جنبه، آن
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 08:17

نقش نظم بر جنبه های روان شناختی انسانی در معماری بیونیک

نقش نظم بر جنبه های روان شناختی انسانی در معماری بیونیک

نقش نظم بر جنبه های روان شناختی انسانی در معماری بیونیک

طبیعت در لغت دارای معانی گوناگون است و طبیعت از ماده به معنای مجموعه پدیده ها و موجوداتی است که بشر در پیودایش آن دخالتی نداشته است.طبیعت به معنای نهاد،سرشت فطرت،ماده و جهان مادی نیز امده است . تمام فعالیت ها و اقدامات بشر نمودی در طبیعتدارد و در حقیقت ریشه و بنیاد آن در طبیعت ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ساعت 13:03

دانلود مقاله جنبه های مختلف پایداری سیستم در ریز شبکه ها

دانلود مقاله جنبه های مختلف پایداری سیستم در ریز شبکه ها

دانلود مقاله جنبه های مختلف پایداری سیستم در ریز شبکه ها

عنوان مقاله : جنبه های مختلف پایداری سیستم در ریز شبکه ها این مقاله برخی از جنبه های پایداری در ریزشبکه را بحث می کند. کاربردهای مختلفی از ریزشبکه موجود است. ساختار سیستم و توپولوژی کنترلی آن تا حد زیادی به کاربرد آن بستگی دارد و نیز جنبه ی پایداری در ریزشبکه نیز به کاربرد ...ادامه مطلب
چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 03:09

دانلود مقاله جنبه های مختلف پایداری سیستم در ریز شبکه ها

دانلود مقاله جنبه های مختلف پایداری سیستم در ریز شبکه ها

دانلود مقاله جنبه های مختلف پایداری سیستم در ریز شبکه ها

این مقاله برخی از جنبه های پایداری در ریزشبکه را بحث می کند. کاربردهای مختلفی از ریزشبکه موجود است. ساختار سیستم و توپولوژی کنترلی آن تا حد زیادی به کاربرد آن بستگی دارد و نیز جنبه ی پایداری در ریزشبکه نیز به کاربرد آن بستگی خواهد داشت. این مقاله بطور خلاصه شامل جنبه های ...ادامه مطلب
چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 02:44

وظایف والدین در جنبه معنوی و روانی کودک

وظایف والدین در جنبه معنوی و روانی کودک

خانواده نقش اساسی در زندگی فرد و جامعه دارد . و والدینند که به کودکان جهت فکری و عملی می دهند . خانواده اولین و مهمترین کانون پرورش صحیح و احیاء و شکوفایی استعدادهاست . هرگونه تحول و تغییر اجتماعی باید ازخانواده شروع شود . ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 23:37

پایان نامه بررسی جنبه های مختلف Web Data Mining

پایان نامه بررسی جنبه های مختلف Web Data Mining

پایان نامه بررسی جنبه های مختلف Web Data Mining

عنوان پایان نامه: بررسی جنبه های مختلف Web Data Mining فرمت فایل: word تعداد صفحات: 92 شرح مختصر: در عصر حاضر Web Mining محیط اینترنت جهانی را تبدیل به محیطی کاربردی تر کرده است.که کاربران میتوانند سریعتر و راحتتر اطلاعات مورد نیازشان را پیدا کنند که شامل :کشف و تحلیل داده ، مستندات وmulti media ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: پایان، نامه، بررسی، جنبه، مختلف، DATA، MINING
پنج‌شنبه 1 مهر 1395 ساعت 10:13

مقاله بررسی تأثیر جنبه های مختلف نور درون پوشش گیاهان

مقاله بررسی تأثیر جنبه های مختلف نور درون پوشش گیاهان

مقاله بررسی تأثیر جنبه های مختلف نور درون پوشش گیاهان

دانلود مقاله بررسی تأثیر جنبه های مختلف نور درون پوشش گیاهان این پروژه در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 7 توضیحات: نور: یکی از عوامل مهم رشد و نمو و انتشار گیاهان است که بیشترین اهمیت فیزیولوژیکی را دارد و ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 1 مهر 1395 ساعت 07:11

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سیاه‌خروس قفقازی (87 صفحه فایل ورد - word)

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سیاه‌خروس قفقازی (87 صفحه فایل ورد - word)

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سیاه‌خروس قفقازی (87 صفحه فایل ورد - word)

چکیده هدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین جمعیت پرنده، شناسائی عادات و رفتار، شناسایی عوامل تهدید کننده زیستگاه و گونه و در آخر ارائه پیشنهادات کاربردی در جهت حفظ و احیا گونه سیاه خروس و زیستگاههای مختلف آن چه در داخل و چه در خارج از محدوده حفاظت شده ...ادامه مطلب
چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 21:45

چالشهای فضای سبز شهر اردبیل از جنبه اوقات فراغت شهروندان

چالشهای فضای سبز شهر اردبیل از جنبه اوقات فراغت شهروندان

چالشهای فضای سبز شهر اردبیل از جنبه اوقات فراغت شهروندان

چکیده امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل zwnj;مقایسه نیست. شهرها به عنوان کانون zwnj;های تمرکز فعالیت و زندگی انسان zwnj;ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چاره zwnj;ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان ...ادامه مطلب
1 2 >>