X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:34

بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده

فکر جوانی با کارکرد«چرخش حیات» و جوانان به عنوان « یک نسل با تحرک و پویا » می توانند به معقول نمودن موفقیت ها ، انتقال آنها و باز کردن بسترهای جدید بپردازند. این مسأ له مهم به نظر می رسد که باید جوان را فراتری (ساختار خانوادگی)خود مجدأ جایگزین نمود وسرنوشت های همان نسل در همان خانواده را به تحلیل پرداخت.ضروری است که جوان را در یک مسیر معین باید قراردادتا بهتر بتواند به کارکردهای اجتماع پاسخ گوید. هر جوانی سرنوشت خود را در توالی سرنوشت های والدین واجداد می داند. این توالی به صورت یک وزنه ی مهم می تواند در آینده به منصبه ی ظهور برسد. بنابرین تعداد نسلها،می تواند در آینده جوانان خود را متناسببا مقدار خودشان بسنجد. این معیارها می توانند به عنوان مسائل اساسی تحرک اجتماعی محسوب شوند وبه عنوانرابطه متقابل نسلها و خانواده های فعلی ،در نسل جدید، نقش اساسی راداشته باشند.

دیدگاههای جدید در خصوص جوانان اشاره به انتقال عمیق استراژی های تخقیق دارند. از سوی دیگر با بررسی مسلئل جوانان در طبقه بندی ویژه ی آنها وبا لحاظ مطالعات آماری باید توجه داشته باشیم که جوان با توجه به تاریخ خانواده و فراتری آن مورد توجه قرار می گیرد.در این راستا که مطالعات فرد در زمان خود نقش اساسی را خواهد داشت.

فعالیتهای نهادی باعث ظهور یک نسل از جامعه شناسان گردید تا بتوانند به مسائل موجود با توجه به بینش های نظری وروش شناسی بپردازد .

موضوع پایان نامه ما بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده می باشد که شامل 5 فصل است وبه شرح زیر است:

فصل اول :طرح تحقیق که در مورد موضوع تحقیق واهداف آن بحث می نماییم.

فصل دوم: مبانی بینشی

فصل سوم: مبانی روشی که در مورد روش تحقیق بحث شده است.

فصل چهارم:نتایجی که به وسیله جداول یک سویه ، دوسویه بدست آمده وتفسیر آن که به صورت آماری ذکر شده است.

فصل پنجم:نتیجه گیری که براساس اهداف وتوضیحات می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول
کلیات تحقیق
عنوان تحقیق
تحدید تحقیق
بیان مسأ له
پرسش آغازین
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
اهمیت تحقیق
ضرورت تحقیق

فصل دوم
مبانی بینشی
تعریف مسأ له
پیشینه مطالعاتی
جوانان : بیگانگی،الگو هاونگرش ها
جوانان بیگانه از خانواده
فرهنگ ها والگوهای زندگی
جوانی چه دورانی است!؟
در صحنه بودن جوان
ساختارها
اصل موفقیت جوانان دردو موضوع قابل طرح است
جامعه پذیری جوانان
الگوهای باز آفرینی اجتماعی
فرهنگ جزیره ای جوانان
کارکردهای نهادها وگروهها بر جوانان
معرفی جوان
مسائل ونگرش های جدید

فصل سوم
مبانی روشی
1-سطح تحقیق
2-روش تحقیق
3- رهیافت تحقیق
تکنیک پژوهش
ابزار جمع آوری اطلاعات
جامعه آماری

فصل چهارم
جداول یک سویه و دوسویه

فصل پنجم
نتیجه گیری ،خلاصه و پیشناهادات
نتیجه گیری بر اساس اطلاعات به دست آمد از جدول یک سویه
نتیجه گیری از جداول بر حسب آزمون های فرض
نتیجه گیری بر اساس اهداف
پرسشنامه

منابع ومآخذخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، نگرش، جوانان، نسبت، آینده
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:35

راهکارهای جذب نوجوانان و جوانان به نماز

آداب نماز و آثار تربیتی آن

شـرایـط و آداب نماز به قدری زیاد است که تمام نظام ها و روابط انـسـانـی را بـه طور خودکار تنظیم و اصلاح می کند. توجه به همه آثـار تـربیتی نماز کار مشکلی است ولی ما چند نمونه آن را بیان می کنیم:

۱. ادب در بـرابـر سـخـن امـام جماعت; در نماز جماعت وقتی امام مشغول خواندن حمد و سوره است باید ساکت باشیم.

۲. مـراعات حقوق دیگران; آب وضو, مکان نمازگزار و لباس او باید حـلال و از مـال دیگران و غصبی نباشد; حتی اگر از مال خمس نداده لباس تهیه کند, نمازش باطل است

تـغـذیـه و بهداشت نمازگزار; اگر نمازگزار از مشروبات الکلی اسـتـفـاده کـرده باشد, تا چهل روز نمازش مورد قبول نیست. لباس نـمـازگـزار نیز باید پاک باشد و بهتر است به هنگام نماز عطر و مسواک زد و موها را شانه کرد.

۴. همسرداری; کسی که به همسر خود نیش بزند, نمازش قبول نیست.

منابع :

  1. نهج البلاغه/تفسیر المیزان . تالیف سید محمد حسین طباطبایی
  2. نشریه مسجد شمارة 82 مهر 1383 صفحة 8 تا ص 11
  3. در هفته نامه ی فرهنگ، پژوهش (1383) شماره ی 158.

حسین سراج زاده، فرهنگ پژوهش (1383) ، تحلیلی بر نگرش ها و گرایش های دینی جوانان و نوجوانان ، شماره 158، ص 11 10.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:17

بررسی مشکلات جوانان و نوجوانان

آشنایی با جوان

جوانی زیباترین وشادابترین و درعین حال حساسترین مرحله زندگی است. داستان گذر از دامن دشت وپاگذرادن بر دامنه کوهستان زندگی است. معمولاً سالهای ۲۰ تا ۳۰ سالگی، دوره جوانی نامیده میشود. و شامل دورهای است که حد فاصل بین نوجوانی ومیانسالی میباشد.

جوان، قبلاً تحت نظر والدین و با راهنمائیهای آنها به سفر زندگی میپرداخته ولی حالا مسئولیت وهدایت کشتی زندگی را خود برعهده گرفته است. چرا که جوان درجریان طولانی رشد روانی وجسمی، به نقطهای میرسد که در اوج قدرت بدنی وعقلانی بوده وبایستی شخصاً به تصمیمگیری در مورد زندگیش بپردازد.

یکی از نکات مهم این دوره آن است که جوان باید بتواند خودش را با موقعیتهای مختلف سازگار سازد و با اضطرابهای اجتناب ناپذیر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

آشنایی با جوان................................................................................................1

نگاه نهج‏البلاغه به نوجوانان..............................................................................5

بررسی حالت‌های روانی نوجوانان و جوانان.....................................................16

مشکلات و مسائل نوجوانان............................................................................23

نوجوانان تنها..................................................................................................37

مشکلات تحصیلی نوجوانان............................................................................42

مشکلات نوجوانی و راهکارهای عملی والدین.................................................61

مشکلات دوره نوجوانی ..................................................................................61

نوجوانان چگونه به مسائل می‌نگرند....................................................................69

ماهیّت مشکلات نوجوانان...................................................................................72

طرح مشکل‌شناسی.............................................................................................75

چگونه مى توانیم براى نوجوانان انگیزه ایجاد کنیم؟..............................................81

چرا بچه ها با والدین خود همکارى نمى کنند؟.....................................................85

راهکارهایی برای مشکلات نوجوانان....................................................................87

نکات کلیدی برای نوجوانان...................................................................................94

منابع.......................................................................................................................99خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:41

بلوغ زودرس در بین جوانان

بلوغ زودرس در بین جوانان

مقدمه

بلوغ طبیعی دوره‌ای است که طی آن صفات ثانویه جنسی به‌وجود می‌آیند و فرد توان باروری پیدا می‌کند. تغییرات فیزیکی در دوران بلوغ، نتیجه‌ مستقیم یا غیرمستقیم بلوغ غده هیپوتالاموس در دستگاه عصبی مرکزی، تحریک اعضای جنسی و ترشح هورمون‌های جنسی است. اما بلوغ زودرس براساس تعریف‌های اپیدمیولوژیک ظاهر شدن علائم بلوغ‌ ‌از نظر فیزیکی و هورمونی زیر 8 سال در دختران و زیر 9 سال در پسران است. این روزها با تغییری که در ساختار زندگی شهری صورت گرفته و با توجه به پیشرفت‌هایی که در زندگی اجتماعی به‌وجود آمده بلوغ زودرس در دختران سفیدپوست زیر 7 سال و در سیاه‌پوستان زیر 6 سال تعریف شده است. این سن در مورد شروع بلوغ است چون همان‌طور که می‌دانید بلوغ دوره‌ای چند ساله دارد. است . بلوغ زودرس کودکان و نوجوانان یکی از مواردی است که امروزه ذهن بسیاری از والدین و کودکان را مشغول کرده وبه عنوان یکی از نگرانی های والدین کودک در سن رشد مورد توجه قرار گرفته است.از لحاظ تعریفی بلوغ زودرس زمانی مطرح می شود که علائم ثانویه بلوغ جنسی در دخترها قبل از سن 8 سالگی و در پسرها قبل از سن 9 سالکی بروز نماید هر چند در بعضی از مراجع پزشکی تحت تاثیر عوامل محیطی مستعد کننده جوامع پیشرفته امروزی این سن به کمتر از 7سالگی در دختران و کمتر از 8 سالگی در پسرها تقلیل یافته است.علائم اولیه صفات ثانویه جنسی در دختران افزایش سایز و قوام سینه ها و رشد موهای زائد زیر بغل و ناحیه تناسلی و در پسرها رشد و تغییر رنگ اسکروتوم یا کیسه بیضه ها و افزایش اندازه بیضه ها همراه با رشد موهای زائد می باشد که اغلب با تغییراتی در حالات روحی و روانی کودک نظیر پرخاشگری و زودرنجی همراه می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

ضرورت و اهمیت تحقیق. 4

اهداف پژوهش... 6

سوال ها ی پژوهش... 6

تعاریف نظری و عملیاتی.. 7

تعریف بلوغ و نوجوانی.. 9

بلوغ جنسی.. 10

بلوغ جسمانی.. 10

بلوغ در پسران. 11

بلوغ در دختران. 11

تاثیر تغییرات بلوغ جنسی بر شخصیت نوجوان. 14

عوامل اجتماعی تعامل میان افراد 15

رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی.. 19

بدوی- انتقالی- نوجوانی ساده- نوجوانی طولانی.. 19

رشد اجتماعی نوجوان و گسترش مناسبات اجتماعی.. 19

روابط اجتماعی نوجوان در مسیر تحول رشد اجتماعی.. 20

رفتارهاِِی مرضی اجتماعی نوجوان. 22

رفتار اجتماعی نوجوان و نقش فرهنگ دراین دوره 23

هدایت اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی درنوجوان. 23

عوامل اجتماعی مؤثر در تکوین شخصیت اجتماعی نوجوان. 24

قرآن و تربیت شخصیت اجتماعی انسان. 26

اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی.. 26

نیازهای زیستی دوره نوجوانی.. 27

نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی.. 28

نیازهای اجتماعی نوجوان. 30

اهمیت خانواده در دوران نوجوانی.. 30

اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی.. 31

نگاهی بر شخصیت نوجوانان در این رده سنی.. 32

ویژه های دوره نوجوانی.. 34

حس استقلال طلبی در نوجوانی.. 36

هویت یابی و بحران هویت نوجوانان. 43

رشد هویت.. 43

شخصیت.. 47

نقش والدین در هویت یابی فرزندان. 49

مشکلات ناشی ازناتوانی درهویت یابی.. 50

زیر بنای شخصیت.. 53

اصل پرهیز از تحمیل کردن. 55

اصل پذیرش و احترام. 55

اصل پرهیز از مقایسه کردن. 56

اصل توجه به کسب هویت نوجوان. 56

بلوغ زود رس... 57

عوامل ایجاد‌کننده بلوغ زودرس... 61

نواع بلوغ زودرس جنسی.. 61

بلوغ زودرس ناکامل یا کاذب.. 64

درمان بلوغ زودرس... 65

روش تحقیق. 69

نتیجه گیری.. 70

پیشنهادات: 73

منابع. 75خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بلوغ، زودرس، جوانان
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:16

علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگیمقدمه

البته شمار فزایندة مطالعات و نشریات مربوط به بیکاری جوانان شاهدی است بر افزایش آگاهی در مورد اهمیت این مسئله که بیکاری جوانان بیش از همه در شرایط سخت زندگی جوانان بیکار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی متعدد آن پدیده انعکاس یافته است. علائم و شواهد نشان می‌دهد که این مسئله در سال های آینده هم ادامه خواهد داشت. انقلاب فنی که در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی دارای اقتصاد بازار رخ داده است، باعث تغییرات عظیمی‌در سطح و نوع مهارتهای مورد تقاضای بازار کار گردید. بسیاری از محققان بر این عقیده اند که دیر یا زود چنین تغییراتی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه آن دسته از کشورهایی که از لحاظ اقتصادی مستقیماً با کشورهای صنعتی در ارتباط هستند نیز تکرار خواهد شد.

هر چند ممکن است ادعا شود که تکنولوژی های نو در دراز مدت باعث افزایش فوق‌العاده در تولیدات صنعتی – همراه با افزایش بی سابقه در اوقات فراغت و شرایط بهتر زندگی افراد و جوامع – خواهد شد، اما در این مطلب نیز شکی وجود ندارد که اولین تأثیر این تکنولوژی ها این است که صدها هزار کارگر را از بازار کار اخراج کرده و جذب نسل جدید را به جهان کار مشکل و مشکل تر می‌سازد. این اثرات اولیه انقلاب فنی توسط اثر دورانی بحران اقتصادی که با بی ثبات کردن بازار کار و آشفته ساختن چشم انداز آینده باعث وخامت اوضاع می‌گردد، تشدید می‌شود.

متأسفانه به نظر می‌رسد که هیچ احتمالی برای تغییر بنیادین این وضعیت در آینده وجود ندارد. بر عکس، بعضی مطالعات نشان می‌دهد که لااقل در کشورهای در حال توسعه وضع از این نیز بدتر خواهد شد.

اگر چه احتمال هیچ گونه تغییر بنیادینی وجود ندارد، لااقل برای جلوگیری از گسترش بیکاری جوانان در آینده و نیز کاهش اثرات زیان آور آن بر جامعه و افراد،‌کارهایی می‌توان و می‌باید انجام داد.


بخش اول:

علوم اجتماعی

و مشکل بیکاری جوانان


1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای نکات کلی:

در طول 30 سال گذشته ، کمک هایی که علوم اجتماعی به فهم ماهیت، ویژگی ها و سیر تکاملی مشکل بیکاری جوانان و همچنین یافتن راهکارها و برنامه هایی در جهت حل این مشکل نموده است، در منطقه و زیر منطقه های مختلف، متفاوت بوده است. علاوه بر این،‌از یک دهه تا دهة دیگر نیز دچار تغییر و تحول گشته است. به‌طور کلی، می‌توان گفت تنها در کشورهای پیشرفته صنعتی است که علوم اجتماعی قادر است بیشترین توجه را از طریق ابزارهایی نظیر تحقیقات و انتشارات – در خصوص موضوعاتی که تقریباً شامل تمامی‌امور می‌شوند - ، به مشکل بیکاری جوانان مبذول دارد. در کشورها و مناطق در حال توسعه توجه کمتری به این مسئله می‌شود و شاید دلیل آن نبود بودجة کافی برای مراکز تحقیقاتی باشد. عامل دیگری که همراه با نبودن منابع مالی در این امر سهیم می‌باشد، این واقعیت است که حکومت ها و دانشمندان علوم اجتماعی برای مسئله بیکاری جوانان اولویت کمتری نسبت به مسائل عمومی‌و ملموس تری از قبیل فقر، گرسنگی، شهرسازی و جنگ قاتل می‌شوند. عامل مهم و مؤثر دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که مطالعه، تحقیق و بررسی در مورد جوانان – که به عنوان حوزه ویژه و به خصوصی از دانش علمی‌به شمار می‌رود – هنوز چهره و سیمای برجسته ای در برنامه های دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ندارد. شاید یکی از دلایل این امر،‌تنوع و گوناگونی عظیم ساختارهای اجتماعی این کشورها و همچنین تنوع محرک های روابط موجود در بین طبقات، گروهها و دسته های مختلف اجتماعی باشد.

این واقعیت که راه حل های پیشنهادی شخصی و منطقه ای تاکنون در امر ریشه کن کردن مشکل بیکاری جوانان موفق نبوده اند، به دو سری از شرایط و موقعیت های جداگانه و در عین حال مکمل ارتباط دارد که عبارتند از:

محدودیت های اجتماعی در به کارگیری عملی علوم اجتماعی: به عبارتی، زمینه و حدودی که این علوم توسط عوامل مهم اجتماعی (حکومت ها ،‌کارفرمایان،‌بخش های تجاری و غیره) واقعاً به حساب آمده و مورد توجه قرار می‌گیرد و همچنین حدودی که این علوم قادر است در مسیر وقایع و جریان ها تأثیرگذاشته و آن را اصلاح نماید؛ و از طرف دیگر، اشتباهات، ضعف ها و کاستی های موجود در تفسیر و تغییرهای علوم اجتماعی و همچنین راه حل هایی که ارائه می‌دهد.

موضوعی که در تمامی‌مناطق به طور مشابه قابل رؤیت می‌باشد این است که مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص جوانان به طور کلی و نیز در مورد بیکاری جوانان به طور ویژه، اکثراً در پاسخ به نیازها و همچنین به درخواست دولت ها و نهادهای دولتی مانند وزارت آموزش و پرورش یا سازمانهای بین المللی که خواهان رایزنی و مشورت علمی‌و فنی هستند، صورت گرفته است. این امر طبیعتاً بر نوع، عنوان و موضوع تحقیقات انجام شده، که بیشتر کاربردی هستند تا نظری، تأثیر می‌گذارد.

________________________________________________________________-

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول:

علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان

1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای و نکات کلی آن

2- مسائل نظری و روش شناسی

جوانان و پایگاه طبقاتی

مفهوم بیکاری جوانان

بخش دوم:

علل و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بیکاری جوانان

1- علل بیکاری جوانان

1-1- رشد شدید جمعیت، بحران اقتصادی و تغییر و تحول تکنولوژیکی

آسیا

آمریکای لاتین و حوزه کارائیب

کشورهای عربی

آفریقا

1-2- جدایی بین جهان آموزش و جهان کار

اروپا

کشورهای عربی

- تضاد بین انتظارات و فرصت ها

1-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی

الف : پایگاه اجتماعی جوانان

ب :‌جزم اندیشی ها و قضاوتهای ارزشی منفی در مورد توانایی جوانان برای کار

ج: فساد و نظام قیم مآبانه در بازار نیروی کار

د: نگرش های جوانان نسبت به کار

2- پیامدهای فرهنگی - اجتماعی بیکاری جوانان

2-1- فروپاشی فرآیند عادی جامعه پذیری جوانان – حاشیه ای شدن و

اشکال جایگزینی جامعه پذیری

2-2- رویاروی جوانان با خودشان

از شکست و خودتباهی تا رشد و خلاقیت شخصی

2-3- خانه و خانواده خود شخص: هدفی که باید به تأخیر بیفتد

2-4- فرار، ترک خانه، رفتن به جاهای دیگر: مهاجرت

2-5- خرابکاری، بزهکاری – روسپی گری

2-6- پیامدها و عکس العمل های دیگر: ادامه تحصیلات ، ملحق شدن به ارتش، اشتغال

آزاد و توسعه فرهنگی جایگزین

توصیه های عمومی

1- نیاز به رهیافتی چند رشته ای

2- نیاز به رهیافتی تطبیقیخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:14

خانواده و نقش آن در گرایش جوانان به نماز

خانواده و نقش آن در گرایش جوانان به نمازمقدمه

در جهان کنونی یکی از مهمترین دغدغه های بشر رسیدن به آرامش روحی و روانی در زندگی است که در پرتو آن بتوانند به اعتدال فکری، عقیدتی کامل برسند. در تعالیم انسان ساز اسلام این محقق نمی شود مگر با وصال به سرچشمة لایزال خداوندی و برقرار نمودن رابطه ای عمیق و پیوسته با او و این امر با نماز امکان پذیر است. نماز پیوند دهنده خلق و خالق است نماز، پرچم برافراشته دین، و نماز گزاران راه یافتگان سایه الهی هستند. نماز تمرین خوبی هاست در نماز به چشمها، « نگاه» به دستها،‌« سخاوت» به قلبها « صفا» به گامها، « استواری» و به همة مردم خوب زیستن، با خدا زیستن و رها از خود زیستن را آموزش می دهد و همین است که نماز سایة سنگین و سیاه « فحشا و منکر» را از وسعت زندگی بر می چیند.

همچنین قرآن کتاب بصیرت هاست و کلید حل مشکلات ماست باید با تمسک جستن به آن راه درست زندگی کردن را آموخت. راه و رسم مسلمان زیستن و تربیت صحیح آموخت. خشت های خانواده قرآنی مزین به مودت و رحمت است. در چنین خانه ای اگر چراغ ذکر الهی روشن شود، فرزندانی موحد پرورش می یابند.

نماز پر و از گاه روح، جویبار تطهیر کننده قلب، روشنایی چشم عارفان، تکیه گاه مطمئن سالکان و رهپویان و پشتوانه آرامش و تسکین روان انسان است. فرصت نمازگزاردن،‌ بهشتی است که انسان برای اعتلا و انبساط درون خویش می آفریند. آسمانی است که پذیرای بال های پرواز می باشد و کشتی نجاتی است که از موج حادثه ها به ساحل فلاح و سلامت می رساند.

گسترش فرهنگ نماز، تضمین مصونیت، تعالی و بندگی و همدلی و یگانگی جامعه است.

اگر در محیط خانواده، فرهنگ نماز گسترش و ژرفا یابد، اگر ترنم نماز فضای خانواده را معطر و متبرک سازد، اگر فرزندان، پدر و مادر را مقید و معتقد به نماز بیابند، بی هیچ تردید آنان نیز الگوی خویش را از خانواده خواهند گرفت و الفت با نماز خواهند یافت که ره آورد آن پرهیز از منکر و فشحا و گریز از آلودگی و همسایگی با پاکی و تهذیب و صفا و صداقت خواهد بود.

دوست داشتنی زمان برای بچه ها زمانی است که پدر و مارد نماز می خوانند پس باید سعی شود با نشاط، آرامش و زیبایی این فریضه را بجا آورد و به هیچ وجه شرایط سخت را برای فرزندان ایجاد نکرد تا حلاوت و شیرینی این لحظات را بچشند و کم کم جذب نماز شوند. در این جا این سوالات مطرح می شود که چه کنیم تا جوانان بیشتر جذب نماز شوند و به آن شوق و رغبت نشان دهند؟

نقش خانواده در این مسیر بسیار حساس چیست؟

چه عواملی در جذب هر چه بهتر و بیشتر آنان به سمت دین و نماز نقش دارند؟

در این مقاله سعی شده است با توجه به آیات قرآن و کلام پیشوایان دین در مورد نماز بحث شود. و نقش خانواده را در گرایش جوانان به نماز بررسی نماید.


______________________________________________________________________

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

نقش الگوی والدین

حساسیت نسل جوان

تشویق به ایمان و معنویت

نقش خانواده در تقویت رفتارهای مذهبی

چه کنیم تا جوانان دین را آسان بپذیرند؟

شرایط مربیان دین

ارزش خانواده در تفکر اسلامی

ارتباط خانواده با محیط های آموزشی

مشکل مربیان در ارتباط با نوجوانان و جوانان

ضرورت توجه نماز

رعایت اعتدال در برخورد با جوانان

عکس العملهای مناسب در قبال رفتارهای دینی فرزندان

حضور در مجامع و محافل نماز باعث تشویق به این امر می شود.

ایجاد ارتباط بین زیبایی و نماز

علل بی توجهی به نماز در بعضی از نوجوانان و جوانان

در طریق اصلاح

شیوه های جلب و جذب جوانان به نماز

اعمال روشهای مناسب برای تشویق جوانان و نوجوانان به نماز

اصول اعمال روشها

قواعدی که باید برای جذب فرزندان به نماز رعایت کرد

زمینه های دیگر

- پرهیز از این راه ها

- آثار اخلاقی و تربیتی نماز

- پاسخ به یک سوال و تأثیر تربیتی مراعات وقت نماز

- نتیجه گیریخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: خانواده، گرایش، جوانان، نماز
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 11:36

بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود

بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود

مقدمه:

یکی از مسائلی که پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص در گستره حیات بیانگر مطلب است که در زندگی پر از فراز و نشیب انسان لحظه ها و اوقاتی وجود دارد که از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. اوقاتی که بستر مطلوبی است برای جریان نیکوی رشد شخصیت و اعتلای وجود و یا زمینه همواری است برای بروز اختلاف رفتاری، انحراف اخلاقی و بزهکاری اجتماعی، بدون تردید زمانی که از اوقات فراغت بحث به میان می آید، سخن از ارزشمندی این اوقات است هنگامه بسیار حساس و پرمعنا، اوراقی سرنوشت ساز در کتاب زندگی که نیازمند اراده های استوار و اندیشه های خلاق است.

شعار ( وقت طلاست) و (شیطان برای دستهای بیکار کاربد می یابد) همواره در اغلب جوامع مطرح بوده و تفکر و تدبیر درباره اوقات فراغت و توجه به نحوه گذراندن این اوقات در کشورهای صنعتی بیش از دیگر کشورها رواج یافته است. حتی اغلب جامعه شناسان و اقتصاد دانان ( دماز، اندرسون، اوژه) بر این باورند که تحول جوامع انسانی به سوی تمدن فراغت در حرکت است.

اوقات فراغت جوانان به مشابه شمشیری دولبه است اگر از آن به طور اصولی استفاده شود نه تنها راهگشا است بلکه زندگانی با برنامه، منسجم و هدفدار پیش روی انسان قرار میدهد. اگر خدا ناکرده این اوقات گرانبها و سالم و با برنامه های مقبول سپری نشود، زمینه های گرایش به فساد و تباهی و انحطاط جوانان را فراهم می آورد. فساد تباهی تنها مفهومی از ناهنجاری اجتماعی نیست، بلکه مصدتعی از به هدر دادن منابع و انرژی انسانی و مالی و مادی است. جوانی که در ابتدای جوانی به بیراهه می رود. نه تنها جوانی و انرژی جسمی و روحی خود را به هدر می دهد و خود را به هلاکت ، بدبختی، و فقر و ممکن است می اندازد، بلکه از ابعاد نیز در تخریب منابع اجتماعی نقش دارد، که یکی از آنها را می توان ایفای نقش مخرب به مثابه الگویی قابل تقلید برای عمده دیگری از جوانان دانست. البته این بعد از کارکرد افراد ناهنجار، بحرانی ترین و مصیبت سازترین نقش او در اجتماع است.

لذا می توان نحوه گذراند اوقات را جزو ریشه های فقر و استمرار آن یا تعالی افراد تلقی کرد. واقعیت امر در فرهنگ ما نیز چنین است، مردم ما با افرادی که وقت خود را تقسیم کرده اند و مدام به کاری و فعالیتی مشغول هستند را بیشتر قبول دارند تا افرادی را که لحظاتی از عمر خود را به سستی، کاهلی و بیکاری می گذرانند لذا بین اوقات فراغت و رشد اجتماعی و فردی ارتباط مستقیم وجود دارد و هر چقدر اوقات فراغت آدمی اصولی، منطقی و با برنامه باشد، می توان امیدوار بود که رشد اجتماعی، خلاقیت و ابتکار فردی او بالاتر خواهد بود و هر چقدر اوقات فراغت آدمی به بطالت بگذرد می توان مشاهده کرد که ارزش و اعتبار اجتماعی او کاسته می شود.

اوقات فراغت پدیده ای است که برای هر فردی لازم و ضروری است. اگر انسانها تمام وقت خود را به کار طاقت فرسا اشتغال داشته باشند، باید یقین داشت که از قدرت تفکر، خلاقیت و نوآوری آنها به تدریج کاسته خواهد شد و به موجوداتی همچون پیچ و مهره تبدیل خواهد شد. ولی اگر در بین کار فراغتی باشد که انسان بتواند مقایسه ای بین خود و کارش و با نقش که دارد و ارزش خود واندش وظیفه ای را که ایفا می کند، بپردازد خود را در مسیری قرار می دهد که لیاقتش را دارد و زندگی اش هدفدار و با برنامه شود و موقعیت را در آغوش می کشد.

دکتر کارل می گوید: خواستهای وحشیانه شهوات ممکن است جلب نوعی اهمیت نماید ولی هیچ چیز غیر منطقی تر از آن زندگی نیست. اگر زندگی منحصر به رقصیدن و به دور شهر با اتومبیل چرخیدن و سینما رفتن و رایوشنیدن باشد چه فایده ای دارد. تفریح بدون آنکه متضمن نفعی باشد فرصتهایی را که کارگران بر اثر تکامل ماشینها و خسن تهیه محصول به دست آورده اند بحث بر باد می دهند. زحمات مصروفه، حداقل چهار ساعت در روز به طول زندگی افزوده است یعنی اوقات گرانبهایی که اگر کسی آنرا علاقه مند مصرف کند می تواند تعلیم بگیرد، جسم و جانش را نیرومند کند، آسیب شخصیت نماید و وظیفه انسانیت خود را انجام دهد.

در موقع تفریح و سرگرمی زندگی زنگ ذوق و ابتکار به خود می گیرد و لطف و فضای مخصوصی پیدا می کند، روح سبکبال و پر نشاطی می شود، عواطف و احساسات شکوفا می گردد و آدمی در خود احساس آزادگی می کند در این مورد حضرت علی (ع) می فرماید، فرح و شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و مایه و جد و نشاط است وهمچنین فرموده اند: هر یک از اعضای بدن به استراحت نیاز دارد.

مقدمه:

با اینکه در فرهنگ ما جمله وقت طلاست زبانزد عموم مردم است اما متأسفانه یکی از سرمایه های زیان دیده همین وقت و عمر است با توجه به اینکه هر استعداد بالقوه ای در گذشت زمان و در دوران خاصی از زندگی شکوفا گشته و بعضی از و یادگیریها در دوران کودکی یا نوجوانی امکان پذیر است، در می یابیم که از دست رفتن فرصت و تلف شدن وقت چه زبانهای جبران ناپذیر فردی و اجتماعی را در بردارد.

در این بخش و سابقه مطالعات انجام شده در ایران و جهان اشاره می شود در بخش اول ادبیات تحقیق ابتدا اوقات فراغت در ایران و نیز اوقات بعد از اسلام و همچنین اوقات فراغت از دیدگاه اسلام و خصایص و ویژگیهای اوقات فراغت و ارتباط آن به بهداشت روانی و سپس فراغت و خلاقیت و نیز فراغت و توسعه مهارتهای شناختی و اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حرکتی- حسی و فعالیتهای ورزشی و جهت نگرفتن و سپس اوقات فراغت و اصلاح رفتار و تعالی شخصیت و بعد از آن اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی ارائه خواهد شد و سپس در بخش پیشینه خلاصه ای از مهترین تحقیقات انجام شده ارائه می گردد.

بخش اول: ادبیات تحقیق

الف) اومقات فراغت از دیدگاه دانشمندان

در مور مساله اوقات فراغت پژوهشگران و دانشمندان زیادی اظهار نظر کرده اند تمام پژوهشگران در مورد اینکه اوقات فراغت پدیده خاص جامعه صنعتی است هم عقیده نیستند. بلکه برخی از آنها معتقدند که زمان فراغت در تمام مراحل زندگی بشری وجود داشته است. در گذشته های دور کار تفریح از یکدیگر مجزا نبوده و هر دو مراسمی بود که به خاطر مذهب و تماس با ارواح برپا می شد. به عبارت دیگر معنی آنها در زندگی اجتماعی علیر غم تفاوتشان یکی نبود مانند جنبشهای مذهبی که هم تجسم کار بود و هم بازی، خواندن انواع اشعار در مزارع به موقع کاشت و برداشت.

جامعه شناسان و اقتصاد دانان نیز نظریه هایی درمورد اوقات فراغت ابراز نموده و به نوعی این اوقات را تعریف نموده اند. جامعه شناسان مخصوصاً فریدمن از اولین کسانی هستند که به اهمیت اوقات فراغت پی برده اند. از نظر “کارن مارکس” اوقات فراغت غزای رشد و پیشرفت انسان است به نظر “اگوست کنت” اوقات فراغت اماکن توسعه و پیشرفت به شمار می رود دکتر “ناش” می گوید: فراغت مربوط به اوقات زندگی انسان می شود که از کار کردن آزاد است و یا در خواب نیست و تفریحات سالم مربوط به نحوه استفاده و برداشت از این فراغت می باشد.“پی بر” اظهار می دارد موجودیت و اصالت فرهنگ بر مبنای فرصت و اوقات فراغت افرادی که در آن اجتماع زندگی پی ریزی شده است. “ساموئل کنیگ” می گوید: « بر اثر کاهش ساعات کار طی سالهای اخیر تفریح یا فعالیت های ساعات بیکاری تبدیل به یک مسئله اجتماعی حیاتی گردیده و توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف داشته است»

بخش دوم: پیشینه تحقیق

محقق تنش تحقیق را به عنوان پیشینه از تحقیق خود عنوان کرده که در زیر خلاصه ای از هر یک از تحقیقات بیان می شود.

1) پیشینه تحقیق نخست مربوط به تحقیقی است که بروی جمعیت نمونه تعداد 200 نفر از جوانان و نوجوانان دختر و پسر سنین بین20 تا 14 سال ساکن و یا کسانی که در محله افسریه تهران ساکن نیستند ولی از امکانات و فضایی تفریحی و ورزشی این محله استفاده می کنند انجام شده باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی هدفمند انتخاب شده اند. در کمکی برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق به کار رفته پرسشنامه می باشد که با طرح سئوالات متعدد باز و بسته پیرامون فرضیات به بررسی آنها پرداخته شده علاوه براین تکنیک که در هنگام توزیع و تکمیل پرسشنامه برای استفاده از نظرات والدین جوانان و نوجوانان مصاحبه هایی با آنها صورت گرفت و برای بدست آوردن دیدگاه کلی از میزان امکانات تفریحی و ورزشی در محله به مشاهده مراکز تفریحی و ورزشی نیز پرداخته شده با مسئولان ورزشگاهها نیز مذاکراتی انجام شد. در تحلیل داده ها از محاسبات آمار توصیفی استفاده شده است و در بخش توصیفی جداول نمودارها، درصدهای کلی، درصد های تجمعی و درصد اعتبار و فراوانیها ودرج شده است و همچنین نمودارهایی ترسیم شده است که فراوانیها در آن مشخص گردیده است.

فرضیه های عنوان شده در این تحقیق:

1- به نظر می رسد هزینه بالای (پائین بودن امکانات) استفاده از امکانات ورزشی در خارج از محله افسریه تهران موجب کاهش مراجعه جوانان و نوجوانان و به هدر رفتن اوقات فراغت آنان شده و سبب گرایش بیشتر آنان به مفاسد اجتماعی می شود.

2- به نظر می رسد محدودیتهایی برای دختران در استفاده از امکانات تفریحی و ورزشی موجب بروز برخی آسیب های روانی و اجتماعی در آنان می گردد.

3- به نظر می رسد دور بودن محله افسریه از مراکز ورزشی و تفریحی شهر تهران موجب عدم دسترسی جوانان به این مراکز شده و گرایش به بزهکاری را افزایش می دهد.

نتیجه آنکه جوانان و نوجوانان مورد بررسی در این عقیده که کمبود امکانات تفریحی و ورزشی تبعات منفی اجتماعی و فرهنگی دارد موافق می باشند وتاکید بر افزایش امکانات تفریحی و ورزشی دارند ولی تبعات اجتماعی و فرهنگی موجود جامعه را ناشی از کمبود امکانات تفریحی و ورزشی نمی دانند و به عبارتی امکانات آنقدر کم نیست که تبعات مربوط به آن باشد بلکه قیمت آن بالا ست

فهرست

عنوان

صفحه

فصل اول.................................................................................................................................................

مقدمه......................................................................................................................................................

بیان مسئله ...........................................................................................................................................

اهداف تحقیق........................................................................................................................................

هدف کلی .............................................................................................................................................

هدف خاص............................................................................................................................................

اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................................................

فرض ها یا سؤالهای ویژه تحقیق.....................................................................................................

تعریف عملیات واژه ها یا اصطلاحات.............................................................................................

فصل دوم................................................................................................................................................

مقدمه......................................................................................................................................................

بخش اول: ادبیات تحقیق...................................................................................................................

اوقات فراعت از دیدگاه دانشمندان.................................................................................................

تحولات تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در ایران................................................

اوقات فراغت بعد از اسلام.................................................................................................................

اوقات فراغت از دیدگاه اسلام...........................................................................................................

خصایص و ویژگیهای فراغت..............................................................................................................

اوقات و فراغت و بهداشت روانی......................................................................................................

فراغت و خلاقیت.................................................................................................................................

فراغت و توسعه مهارتهای شناختی.................................................................................................

اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حسی- حرکتی و فعالیتهای ورزشی..................................

جهت نگرش..........................................................................................................................................

اوقات فراغت و اصلاح رفتار و تعالی شخصیت............................................................................

اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی ..................................................................................

بخش دوم: پیشینه تحقیق................................................................................................................

فرضیه های عنوان شده در این تحقیق ....................................................................................................

فصل سوم...............................................................................................................................................

مقدمه .....................................................................................................................................................

جامعه آماری..........................................................................................................................................

چگونگی گزینش نمونه ها.................................................................................................................

ابزار گردآوری اطلاعات.......................................................................................................................

چگونگی اجرا.........................................................................................................................................

روش تحقیق..........................................................................................................................................

آزمونهای آماری.....................................................................................................................................

فصل چهارم............................................................................................................................................

یافته ها و تجزیه و تحلیل آن...........................................................................................................

نتایج آزمودنهای مجذورخی X2......................................................................................................

بحث و نتیجه گیری ...........................................................................................................................

فصل پنجم ............................................................................................................................................

خلاصه تحقیق......................................................................................................................................

فرض ها و سئوالات تحقیق...............................................................................................................

محدودیتهای تحقیق............................................................................................................................

محدودیتهای دراختیار محقق............................................................................................................

محدودیتهای خارج از اختیار محقق................................................................................................

پیشنهاد ها.............................................................................................................................................

فهرست منابع........................................................................................................................................

پیوستها ..................................................................................................................................................خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 07:30

دانلود پایان نامه آماده در قالب word با عنوان پایان نامه نقش نماز در شخصیت جوانان 146 ص

دانلود پایان نامه آماده در قالب word با عنوان پایان نامه نقش نماز در شخصیت جوانان 146 ص

سخن ما قال الامام علىّ بن ابى طالب(علیه السلام): laquo;الله الله فى الصّلوة فإنّها عمود دینکم raquo; laquo;خدا را، خدا را درنظر گیرید در توجه به نماز، که پایدارى دینتان به نماز باشد. raquo; گر چه هر یک از احکام و فرائض دینى به جاى خود از اهمیت و ارزش خاصى برخوردار است، امّا در این میان بعد ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 12:50

پایان نامه بررسی نقش تعارض سنت و مدرنیته در ازدواج جوانان ایرانی (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات100

پایان نامه بررسی نقش تعارض سنت و مدرنیته در ازدواج جوانان ایرانی (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات100

پایان نامه بررسی نقش تعارض سنت و مدرنیته در ازدواج جوانان ایرانی (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات100

چکیده آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است بررسی نقش تعارض سنت و مدرنیته در ازدواج جوانان ایرانی می باشد . اهداف این پژوهش شامل تعیین میزان نقش گزاره های سنتی ( پر رنگ بودن خانواده ها در آشنایی ، توقعات سنتی از ازدواج ، مردسالاری ، و ... ) و گزاره های مدرن ( آشنایی بیرون از ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 12:37

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و احساس تنهایی در بین جوانان (فرمت ورد word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات76

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و احساس تنهایی در بین جوانان (فرمت  ورد word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات76

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و احساس تنهایی در بین جوانان (فرمت ورد word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات76

در سپیده دم هزاره ی سوم شاهد تحولات شگرف فن آوری و تاثیرات فرهنگی اجتماعی و حرفه ای ناشی از آن هستیم . انقلاب الکترونیک، انفجار اطلاعاتی و انقلاب رایانه ای تفاوت های کمی و کیفی بسیاری در جهان نسبت به دو دهه ی پیش با خود به همراه آورده است . اینترنت قبل از آن که در دسترس عموم قرار ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>