X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:17

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی

مقدمه. .3

الف - فرآیند اخذ جواز تاسیس و محدودیت‌های آن برای کارآفرینان.. 6

پ - موانع مقررات صادرات و واردات برای کارآفرینان و صنایع کوچک..... 12

ج - قانون مالیات و موانع آن برای صنایع کوچک..... 14

د - قانون کار و موانع آن برای کارآفرینان.. 16

عوامل بازدارنده و موانع محیطی توسعه کارآفرینی کدامند؟. 18

موانع اداری کارآفرینی در ایران.. 19

تاثیر محیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی... 20

چارچوب ارزیابی محیط کسب و کار بانک جهانی... 20

چارچوب شرکت نوسازی صنایع ایران.. 21

ارزیابی وضعیت موجود محیط کسب و کار. 22

اقدامات قانونگذاری و اجرایی انجام شده برای بهبود محیط کسب و کار کشور. 22

سیاست‌های کلی اصل 44.. 23

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی بعنوان یک صنعت کوچک..... 24

تعاریف و مفاهیم کسب و کار خانگی... 24

مروری بر مشاغل خانگی در برخی از کشورها: 26

ساختارهای کسب و کار خانگی (Home - based Business Structures ) 29

1- ساختار متمرکز:(( Focussed Structure) 30

2- ساختار خطی : 31

ویژگیهای ساختار خطی: 31

3- ساختار مرکب(Compound – based Structure) 32

ویژگیهای ساختار مرکب : 33

4- ساختارهای مجموعه ای (Collection – based Structure ) 33

ویژگیهای ساختار مجموعه ای... 33

ساختارهای منظومه ای( Solar – based Structure) 34

ویژگیهای ساختار منظومه ای : 34

طبقه بندی کلی مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی... 35

قابلیتهای پیاده سازی کسب و کارهای خانگی : 47

عمده ترین مزیتهای نسبی کسب و کار خانگی : 47

آئین نامه اجرایی پیشنهادی ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی... 50

عمده ترین سیاستهای قابل پیگیری توسط شوراهای استانی کسب وکار خانگی : 60

تصویب نامه. 61

بررسی نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط با تأکید بر رویکرد استراتژیک، چالشها و راهکارها 65

تفاوت های بخش دولتی و خصوصی... 68

الف) مالی و مالیاتی... 75

ب) بودجه های تحقیقاتی... 76

ج) تسهیلات پشتیبانی... 76

د) حمایت های قانونی... 77

رابطه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با بخش غیردولتی ها (SME ها)و نقش دولت.... 77

بررسی عمیق تر شرکت های کوچک و متوسط... 82

ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط... 84

موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط... 85

الف) موانع داخلی : 85

ب ) موانع خارجی: 86

نقش کسب و کار های کوچک و متوسط در اقتصاد. 86

مراحل ایجاد کسب و کار کوچک و متوسط... 88

ارزیابی اولیه کسب و کار: 88

برنامه ریزی کسب و کار: 89

تأمین منابع مالی : 89

چالشهای انتقال فناوری در شرکتهای کوچک و متوسط... 90

چالش اول: یادگیری فناوری های نوین... 90

چالش دوم: ارزیابی فناوری های جدید.. 91

چالش سوم: انطباق موفق فناوری جدید.. 92

چالش چهارم: گزینه های توسعه فناوری... 92

پیشنهادات... 93

جمع بندی... 95

مآخذ.. 99

مقدمه

شرط اینکه یک بنگاه کوچک بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور است. از جمله نهادهایی که بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های کارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد.

شرط اینکه یک بنگاه کوچک بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور است. از جمله نهادهایی که بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های کارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد. این ابزار دولت (یعنی قانون‌گذاری) می‌تواند نقشی مانند شمشیر دولبه داشته باشد. اگر درست به کار گرفته شود بسترها و شرایط فعالیت و رقابت درعرصه اقتصادی را تسهیل و مهیا می‌کند و اگر به نادرستی به کار گرفته شود، می‌تواند به عنوان مانع برای بازیگران اقتصاد عمل کند.شواهد موجود و بررسی‌های انجام شده در زمینه اقتصاد ایران بیانگر این است که قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهای مناسب برای فعالیت‌های کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده است، بلکه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی جهت رشد کارآفرینی در صنایع کوچک و در نتیجه رشد و توسعه صنایع کوچک در اقتصاد ایران عمل کرده است.

به منظور شناخت برخی موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک ایران که به واسطه حق انحصاری دولت در وضع قوانین ومقررات ایجاد شده است، پنج زمینه به عنوان مهمترین زمینه‌های دخالت دولت مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: فرآیند اخذ جواز تاسیس، فرآیند دریافت اعتبار مالی، صادرات و واردات، مالیات و عوارض، قانون کار.

جهت بررسی زمینه‌های فوق از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است که به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این روش، از دو روش مکتوب و غیرمکتوب (مصاحبه غیررسمی با افراد) به عنوان دو روش مکمل استفاده شده است. به عنوان مثال، جهت پی بردن به موانع و محدودیت‌هایی که فرایند اخذ جواز تاسیس برای کارآفرینان ایجاد می‌کند، علاوه بر استفاده از منابع مکتوب، در این زمینه با برخی از افرادی که درگیر این فرایند بودند مصاحبه‌های غیررسمی صورت گرفته که خود تایید کننده و تکمیل کننده اطلاعات به دست آمده از منابع مکتوب بوده است. نتایج به دست آمده از بررسی‌های انجام شده در زمینه‌های مورد اشاره حاکی از تایید فرضیات و گمانه‌های اولیه در زمینه موانع ایجاد شده توسط قوانین دولتی برای کارآفرینان صاحبان صنایع کوچک است.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: استراتژی، توسعه، خانگی
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:19

بررسی آشنایی مختصر با انواع لوازم خانگی

بررسی آشنایی مختصر با انواع لوازم خانگی

فصل اول :

آنچه که از برق باید بدانیم

آشنایی مختصری با خازن و انواع کاربرد آن در لوازم خانگی

ساختمان خازن از دو صفحه هادی تشکیل شده که به آنها جوش گفته می شود جوش ها به وسیله دی الکتریک از یکدیگر جدا شده اند.

خازن های مورد استفاده در صنعت برق عموماً به یکی از دو نوع زیر تقسیم می شوند:

الف – خازن الکترولیتی – خازن روغنی

انواع کاربرد آن در لوازم خانگی

در لوازم خانگی به اشکال مختلف و در ابعادی بسیار گسترده استفاده شده ولی می توان کاربرد خازن در این لوازم را به یکی از سه نوع زیر تقسیم کرد.

الف – خازن اصلاح ضریب قدرت

ب- خازن پارازت گیر

ج – خازن های راه انداز

آشنایی با موتورهای الکتریکی

1- موتورهای یونیور سال: یونیور سال یعنی عمومی این موتورها به این جهت عمومی نامیده می شوند که علاوه بر جریان متناوب در جریان مستقیم نیز به راحتی کار می کنند.

عامل حرکت آرمیچر در واقع تئوری بیو ؟؟ است. به عقیده وی هرگاه سیم دو میدان بر یکدیگر ایجاد می گردد توانایی حرکت می یابد در صورت فراهم بودن شرایط لازم آرمیچر به گردش درآمده و می توان از چرخش آن در انجام یک عمل مکانیکی بهره ببرد.

فصل دوم : سشوار

1-2- ساختمان سشوار

1- بدنه :

بدنه سشوارها را از فلز یا پلاستیک می سازند. نوع فلزی معمولاً از جنسی استیل انتخاب می شود تا علاوهبر استحکام حرارتی بالا، زیبایی ظاهری را نیز به همراه داشته باشد اما در این نوع بدنه سشوار، همواره خطر اتصال بدنه، مصرف کننده را تهدید می کند. در سشوارهای دیگر بدنه را از پلاستیک می سازند تا در صورت برخورد سیم فاز با بدنه، مصرف کننده با خطر جدی مواجه نشود. متأسفانه جنس نامرغوب این نوع از بدنه ها، آنها را در برابر حرارت بسیار ناپایدار ساخته و پس از آن مدت محدودی تغییر شکل می یابند.

2- دسته سشوار:

جنس دسته سشوار را از کائوچو یا انواع مشتقات پلاستیک می سازند تا اولاً در برابر اتصال بدنه، مصون باشد و دوماً وزن سشوار از حد معینی تجاوز نکند. قسمت عمده ای از مدار در داخل دسته سشوار جای داده شده و علاوه بر آن کلیدها نیز در قسمتی از دسته، تعبیه شده اند. برای آنکه سشوار از قابلیت حمل بالایی برخوردار شود، کارخانجاتی مانند «بیم» ، دسته سشوار را به گونه ای می سازند تا در صورت لزوم بر روی بدنه تا شود.

3- دو شاخه و سیم رابط :

دو شاخه و سیم رابط به یکدیگر متصل بوده و دو شاخه پرسی می باشد. رم سیم کمتر از mm21 انتخاب نمی شود تا براحتی جریان مورد نیاز دستگاه را تأمین کند. اکثر تولیدکندگان سشوار، عایق سیم رابط را ضخیم می سازند تا در برابر ضربات و یا حرارت بدنه دستگاه مقاوم بوده و سریع آسیب نبیند و مصرف کننده را با خطر اتصال بدنه یا برق گرفتگی مواجه نسازد.

4- موتور:

در سشوار، دو نوع موتور، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر موتور از نوع یونیورسال باشد، قطعاً با المنت به صورت موازی بسته می شود زیرا ولتاژ مورد نیاز موتور 220 ولت یا به عبارتی همان ولتاژ شبکه است. جهت آشنایی بیشتر با این موتورها به مبحث 1-12-1 رجوع فرمایید. از آنجا که موتور یونیورسال وزن سشوار را بالا می برد و از نظر اقتصادی هزینه تولید را افزایش می دهد و نیاز مداوم به سرویس و نگهداری دارد، امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

5- کلید

بدون استثناء می توان گفت در اکثر لوازم خانگی نول مستقیماً به مصرف کننده داده شده، فاز از کلید عبور می کند و به مصرف کننده می رسد و توسط کلید، عملکرد دستگاه کنترل می شود. در سشوار نیز کلید وظیفه مذکور را بر عهده دارد.

6- دیود

در مبحث 14-1 ساختمان دیود و مطالب دیگری در این خصوص آورده شده است. در این فصل به کاربرد دیود در سشوار خواهیم پرداخت.

دیود در سشوار، دو کاربرد متفاوت دارد. گاهی از اوقات دیود پرآمپر پشت کلید جای داده می شود تا در صورت باز بودن کلید، جریان از دیود عبور نموده و یکسوسازی نیم موج شود. به این ترتیب ولتاژ ورودی کاهش یافته و دستگاه ضعیف کار می کند. با بسته شدن کلید، دیود از مدار خارج شده و از آنجا که ولتاژ به طور کامل به دستگاه می رسد عملکرد آن شتاب و قدرت بیشتری خواهد یافت (شکل 13-2).

قبلا اشاره شد که دیودها دارای شماره هایی هستند که در واقع ولتاژ و جریان نامی آنها را بیان می کند و کارخانجات سازنده سشوار، از شماره های متنوعی به همین منظور بهره می برند با این وجود دیودهایی که معرفی شده از کاربرد بیشتری برخوردارند.

جریان نامی

ولتاژ نامی

شماره دیود

3A

200v

5402 1N

3A

300v

5403 1N

3A

400v

5404 1N

3A

500v

5405 1N

3A

600v

5406 1N

3A

800v

5407 1N

قبلا ذکر شد که در اکثر سشوارها ، امروزه از موتورهای 12 ولت جریان مستقیم استفاده می شود (تبدیل جریان متناوب به برق یکسو شده تمام موج توسط پل دیود در مبحث 14-1 شرح داده شده است). از آنجا که ولتاژ جریانی که در اختیار پل دیود قرار می گیرد کم است، در این قسمت از مدار، دیودهایی کم آمپر به کار می روند. معمولاً دیودهایی با شماره های زیر به این منظور انتخاب می شوند.

جریان نامی

ولتاژ نامی

شماره دیود

1A

50v

4001 1N

1A

100v

4002 1N

1A

200v

4003 1N

1A

400v

4004 1N

1A

600v

4005 1N

1A

800v

4006 1N

1A

1000v

4007 1N

7- المنت (گرم کننده - هیتر)

وظیفه المنت ایجاد گرما در مسیر باد تولید شده (توسط موتور) می باشد. المنت در واقع سیم کرم نیکل و یا کرم آلومینیوم است که به دور مقوای نسوز پیچیده شده.

کاربرد المنت در سشوارها، در واقع مدارات جالب و متنوعی را به وجود می آورد. به عنوان مثال با کاربرد المنت دو پایه، مدار می تواند از نوع جانسون موازی و یا جانسون سری (شکل باشد. المنت سه سیم در سشوارهای با مدار سری – موازی مورد استفاده قرار می گیرد. در این المنت ها R2 و R1 به صورت موازی اتصال می یابد.

المنت چهار سیم (شکل 8-2) درسشوارهای دیانا مورد استفاده قرار گرفته است. المنت R3 به صورت موازی با مجموعه موتور 12 ولت + المنت های R1 و R2 بسته می شود. در سشوارهایی که المنت چهار سیم دارند، دیود یکسوساز نیم موج پشت کلید کاربردی ندارد زیرا کنترل دور موتور به توسط خروج قسمتی از المنت صورت می گیرد

در برخی از سشوارها، المنت دارای ابعاد و اشکال و همچنین سر سیم های متنوعی است. با این وجود کاربرد آن در مدار،‌دقیقاً مشابه سایر انواع المنت هاست.

8- ترموستات

ترموستات در واقع یک کلید اتومات حرارتی است و هرگاه حرارت محیط داخلی سشوار از حد معینی تجاوز نماید، توسط این کلید، مدار برای مدتی قطع می شود و پس از کاهش دما،‌مجدداً ترموستات به حالت وصل باز می گردد. ترموستات سشوار متشکل از دو کنتاکت اتصال برق ورودی و خروجی و همچنین یک تیغه حساس است، ترموستات همواره در مسیر نول اصلی مدل قرار می گیرد تا با عملکرد خود برق دستگاه را قطع نماید. با افزایش حرارت داخل دستگاه، تیغه حساس ترموستات انبساط طولی یافته و با جدا شدن از کنتاکت دوم مانع عبور نول به طرف سایر اجزاء مدار می شود.

9- پروانه فن

با سوار نمودن یک پروانه سبک بر روی محور موتور، می توان به سادگی باد فراوانی را تولید نمود تا گرمای تولید شده در المنت را به طرف لوله خروجی سشوار هدایت نماید. در صورت هرزگرد شدن پروانه، حرارت المنت به خارج از سشوار راهی ندارد و اگر دستگاه مجهز به ترموستات نباشد، با خطر جدی مواجه خواهد شد.

گاهاً دیده می شود که خروج یکی از هادیهای مدار و در نتیجه برخورد آن با پروانه فن صدای خشنی را به وجود می آورد. حتی در مواردی، درگیری مذکور، مانع از حرکت موتور خواهد شد که اجباراً می بایست نسبت به رفع عیب مذکور اقدام نمود.

فصل چهارم :

ساختمان جاروبرقی

اجزاء الکتریکی جاروبرقی

1- دوشاخه و سیم رابط:

در واقع می توان انتخاب دو شاخه و سیم رابط را متناسب با توان و یا به عبارتی جریان مصرفی دستگاه دانست. اگر جریان مصرفی (کششی) جاروبرقی مقدار قابل توجهی باشد، باید سیم را با مقطع بالاتری انتخاب نمود.

2- سیم جمع کن

قبل از اختراع سیم جمع کن و کاربرد آن در جاروبرقی، همانند بسیاری از وسایل برقی می بایست پس از اتمام کار، سیم رابط به نوعی در اطراف دستگاه جاسازی می شد که عملا این کار مشکل بوده و هست اما سیم جمع کن، مشکل سیم رابط را به کلی حل نموده است.

در واقع سیم جمع کن قرقره ای است که در مرکز آن از یک فنر نواری استفاده شده، با کشیدن سیم به بیرون از جاروبرقی، فنر متراکم شده و توسط زبانة مخصوص از بازگشت فنر به نقطه اولیه و در نتیجه جمع شدن سیم، دور قرقره جلوگیری می شود. با فشار شستی مخصوص، زبانه از محیط قرقره جدا و فنر جمع شده، قرقره را در جهت عکس به چرخش در می آورد.

با حرکت قرقره در جهت عکس، سیم رابط جاروبرقی به دور آن پیچیده شده و انتهای سیم یا به عبارتی دو شاخه به بدنه جارو مماس می شود.

سیم رابط در داخل قرقره به دو ریل حلقوی شکل متصل شده و این دو ریل با حرکت قرقره به چرخش درخواهند آمد. در داخل قرقره از قطعه ای استفاده می شود که بر روی آن شاخکهایی با فاصله معین تعبیه شده هر کدام از این شاخکها با یکی از ریلها در تماس است. شاخکها ثابت بوده و در واقع توسط آنها فاز و نول از ریلهای مدور دریافت و به داخل جارو می رسد. بنابراین از سیم جمع کن دو سیم به طرف مدار داخلی دستگاه خارج می شود که هر کدام از این سیمها به یکی از شاخکهای دریافت کننده برق از ریلها وصل است.

به مرور خاصیت فنری شاخکها کاهش یافته و یکی از آنها (یا هردو ) از ریلهای سیم جمع کن جدا می شود. در بسیاری از موارد که در کار با جاروبرقی، مشکل روشن نشدن آن بروز می کند، عیب در همین قسمت قابل پیگیری و رفع می باشد (مبحث عیب یابی).

4- کلید کنترل

معمولا در جاروبرقی از کلیدهای دو حالته ساده و در مواردی نیز از کلیدهای لامپ دار استفاده می شود. در کلید ساده، فاز وارد کلید شده و با بسته شدن آن به طرف موتور خارج می شود. در کلید لامپ دار. یکی از فیش های اتصال، مخصوص نول لامپی است که در داخل کلید تعبیه شده است از این رو کلید لامپ دار، دارای سه فیش (محل اتصال) می باشد. امروزه در اکثر جاروهای برقی، علاوه بر کلیدی که در قسمتی از بدنه دستگاه تعبیه شده کلید دیگری را بر روی دسته جارو مستقر می سازند تا عمل روشن و خاموش کردن دستگاه به هنگام نظافت محیط به مراتب آسانتر انجام شود. در این جاروها، از ترانس ایزوله استفاده شده است. استفاده از این ترانس، خطر برق گرفتگی را در هنگام کار بسیار کاهش می دهد زیرا ولتاژ بر روی دسته جارو به مراتب کمتر از ولتاژ نامی دستگاه است و همین امر، امکان کاربرد کلید با آمپر پایین تری را در آن قسمت به وجود آورده است. ولتاژ کاهش یافته روی دسته جارو عملا امکان برق گرفتگی را از بین می برد.

5- محافظ الکتریکی موتور

از آنجا که بروز مشکلاتی مانند مسدود شدن لوله مکش، پر شدن کیسه جاروبرقی، اتصال حلقه با کلاف در پیچکهای آرمیچر، اتصال حلقه در کلافهای قطب و ... جریان دریافتی موتور را شدیداً افزایش داده و زمینه را جهت سوختن کامل آن فراهم می آورد، در اکثر جاروهای برقی تدابیر مختلفی را به منظور محافظت ازموتور به کار می برند. در بعضی جاروها پشت کیسه زباله، از یک کلید فشاری استفاده می شود که با افزایش حجم کیسه و تجاوز آن از مقدار مشخصی ، کلید تحریک شده و به حالت قطع در خواهد آمد. از آنجا که این کلید سر راه فاز یا نول اصلی موتور تعبیه می شود، قبل از خالی کردن کیسه، روشن شدن موتور ناممکن است.

در بعضی از جاروهای برقی مانند شارپ، برای کنترل جریان دریافتی موتور از فیوز شیشه ای بهره برده اند. جریان فیوز معادل جریان موتور انتخاب می شود و در صورت مطالبه جریان بیشتر توسط موتور، سیم ذوب شونده فیوز به حالت قطع درآمده و عملکرد موتور متوقف خواهد شد. کاربرد اورلود، دارای یک قطعه المنت کم وات و یک صفحه فلزی حساس است که بر اثر افزایش گرمای المنت، تحریک شده و ارتباط بین کنتاکتهای ورودی و خروجی اورلود را قطع خواهد نمود. اگر از دستگاه برای یک مدت طولانی استفاده شود گرمای درون محفظه موتور افزایش یافته و شرایط دشواری را جهت ادامه کار موتور پدید می آورد. از این رو اورلود همواره در داخل محفظه موتور تعبیه می شود تا بر اثر افزایش دما، با انبساط صفحه حساس ، دستگاه را متوقف سازد.
خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 01:25

بررسی مهارت کنترل آفت برای باغبانان خانگی یا متخصصان زمین داری گیاه داروش

بررسی مهارت کنترل آفت برای باغبانان خانگی یا متخصصان زمین داری گیاه داروش


دارو

مهارت کنترل آفت برای باغبانان خانگی یا متخصصان زمین داری

داروش برگ پهن یک‌نوع گیاه همیشه سبز درخت خشکان است که در تعدادی از زمینهای کالیفرنیا رشد می‌کند. میزبان داروش برگ پهن عبارتند از توسکا، اهر (زبان گنجشک)، برچ، شمشاد، درخت پنبه، اقاقیا، افرا، گردو (جوز).. گونة دیگری از داروش برگ پهن در کالیفرنیا یافت می‌شود که فقط به درخت بلوط و Viscum album سرایت می کند و درختان توسکا وسیب، اقاقیا، پنبه و افرا در شهرستان سونوما(سونامی) را مورد حمله قرار می‌دهد. کاجها کمتر در معرض این آفت قرار می‌گیرند اما صنوبر در جنوب مناطق کوهستانی ناودا- سریا آلوده می‌شود. داروش کوتاه قد (کوچک) صنوبر، سرو و کاجها را در جنگلها آلوده می‌کند و می‌تواند برای زمینهای کوهپایه‌ای ناوادا- سریا مشکل ایجاد کند.

تشخیص

داروش برگدار دارای ساقه‌هایی با برگهای نازک است که تقریباً بیضی شکل است. گیاهان اغلب دایره شکل هستند که 2 فوت یا بیشتر ضخامت دارند. از اکتبر تا دسامبر دانه‌های کوچک، چسبنده و نسبتاً سفید رشد می‌کنند. انبوهی از داروشهای همیشه سبز در زمستان بر روی درختان که برگهایشان در حال ریزش است مشاهده می‌شود.

چرخة زندگی و زیست شناسی

گیاهان داروش اغلب ماده( دانه تولید می‌کنند) یا نر( گرده تولید می‌کنند) هستند. دانه‌های گیاه ماده چسبنده، کوچک و نسبتاً سفید است و برای پرندگانی مانند Cedar woxwing، سینه سرخ جالب به نظر می‌رسد. پرندگان این دانه‌ها را می‌خورند و مغز یا گوشت دانه را هضم کرده و قسمتهای سفت آنرا دفع می‌کنند و پای درختانی می‌ریزند که بر روی آن زندگی می‌کنند. در بیشتر موارد آلودگی اولیه در درختان پیرتر و بزرگتر اتفاق می‌افتد چرا که پرندگان ترجیح می‌دهند بر روی درختان بلندتر ساکن شوند. زیاد شدن داروش اغلب با آلودگی درختان همراه است چرا که پرندگان از این دانه‌ها لذت می‌برند و وقت زیادی صرف خوردن آنها می‌کنند. بعلاوه دانه‌ها ممکن است ازگیاهان داروش به قسمت فوقانی درخت بیفتد و باعث آلوده شدن شاخه‌های پایین تر شود. سرعتی که داروش پراکنده می‌شود با میزان پیوستگی و سختی عفونت رابطه مستقیم دارد و درختان جوان( نورس) نیز اگر در کنار درختان پیری که دچار این آفت هستند رشد کنند می‌توانند خیلی زود آلوده شوند، بعد از اینکه دانه داروش ایجاد می‌شود، در طول پوسته و آب درختان (بافتهای هدایت‌گر) رشد می‌کنند، که این ساختارهای ریشه‌ای مکنده نامیده می‌شوند. مکنده بتدریج در میان شاخه مانند رشد کردن داروش گسترش می‌یابد. در آغاز گیاه درخت خشکان به آرامی رشد می‌کند، و ممکن است سالها قبل از اینکه گیاه شکوفه بزند و دانه تولید کند این عمل شروع شده باشد. داروش برگ پهن ریشه‌های آبداری دارد که بنا و پایه‌اش چوبی است. گیاهان داروش بالغ و پیر ممکن است در ضخامت خود پاهای متعدد داشته باشند، و در گونه‌های میزبان، ناحیه‌ای متورم بزرگی در شاخه‌های آلوده شده در جایی که داروش نفوذ می‌کند، گسترش می‌یابد. اگر قسمت قابل دید از بین رود، گیاهان جدید ازبخش مکنده این گیاه انگلی جوانه می‌زند.

داروشهای کوتاه قد از داروشهای برگ پهن کوچک‌تر هستند، البته با ریشه‌های بالغ کوتاهتر از 6 تا 8 اینچ. ریشه‌های داروش کوتاه قد، غیرچوبی، قطعه قطعه و برگهایش فلس مانند است، دانه‌های داروش برگ پهن توسط پرندگان منتشر می‌شود، در صورتیکه دانة داروش کوتاه‌قد اغلب توسط میوه‌ها 30 تا 40 فوت به صورت افقی به بالای درخت پراکنده می‌شوند.

مهارت کنترل آفت در اجتماع

داروش برنامه را در اجتماع کنترل می‌کند به ترکیب روشها و همکاری توسعه دهنده‌ها، ملاک‌ها، تاجران و اورژانس عمومی نیاز دارند. مالکان می‌توانند اساساً آلودگی داروش را در درخت شان کاهش دهند، اما بدون همکاری اجتماع، آلودگی‌ها دوباره عود می‌کند. نواحی جنگلی عمومی، مانند پارکها وشاخه‌های رودهای نزدیک منطقه شهری، می‌تواند منبع دائمی دانه‌ها آلودگی داروش باشد، به همین دلیل، کاشتن گونه‌های درختان برای آلودگی داروش که باید در قسمتی از شهر و پارک باشد. مستعد است. بهترین و موثرترین مقیاس کنترل از بین بردن آلودگی درختان و جابجایی آنها با گونه‌های حساس می‌باشد. از لحاظ اقتصادی دفع درخت می‌تواند روش عملی برای هم نمایندگی‌های عمومی و هم زمین داران باشد. به علاوه برای فراهم آوردن منبع هیزم نیز می‌باشد. به علت حمایت کردن شهروندان در از بین بردن داروش از درختان آلوده املاک خود، بعضی شهرها ابزار رفع آلودگی را قرض می کنند. در موارد دیگر ساکنان همسایه در کرایه کردن سرویسهای ویژه برای از بین بردن داروش شرکت می کنند.

داروش

نوع رایج داروش بر می‌گردد به تاریخ کهن و فرهنگهای زیادی را در بر می‌گیرد. کلاً، نشانة صلح و آرامش عشق و خوش نیتی است. در انگلیس تا استرالیاؤ، زلاندنو، سرتاسر اروپا و ایران اهمیت دارد و حتی در کانادا و آمریکا نیز کم اهمیت نیست. خیلی وقت پیش به گفته فالگیر سنتی، داروش نشانه وعلامت صلح و خوش نیتی بود. جنگلهای قبیله ای تغییر کردند و متوقف شدند. بعضی فرهنگها بر این باورند که داروش محافظ خوبی در برابر جادوگری است. دیگر فرهنگها از آن به عنوان درمان بیماریهای مختلف استفاده می‌کردند.

ارزش داروش در گذشته، سود، بها و استعمال وسیعی داشت، اما مهمترین عقیده رایج در مورد آن درجهان عشق و حاصلخیزی بود. نجیب زادگان، هشدار زیادی ابراز می‌کنند. در بعضی فرهنگها، بیشتر در طبق سنت‌های رایج، زن جوانی که زیر داروش بایستد و منتظر بوسة معشوقش است. بهشت به جوان شیک پوشی که اشاره و ایما نمی‌کند کمک خواهد کرد.

اه، یک فکر دیگر، درصورتیکه شما زمان خوشی زیر داروش داشته باشید، روش مناسب این است که در هنگام بوسیدن جوانه‌ها را بردارید. هنگامی که جوانه ها برده می‌شوند پس بوسه ها نیز برده می‌شوند بنابراین آنها بوسه‌های آخر بودند.

مهم : برگهای داروش سمی هستند. اگر بچه کوچکی در خانواده است، برای امنیت بیشتر از نوع مصنوعیش استفاده کنید.

فهرست مطالب

عنوان .............................................................................. صفحه

داروش.................................................................................................................. 1

تشخیص................................................................................................................. 1

چرخه زندگی و زیست شناسی ............................................................................ 1

آسیب .................................................................................................................... 3

کنترل..................................................................................................................... 3

کنترل مکانیکی ...................................................................................................... 4

کنترل شیمیایی ...................................................................................................... 5

گونه مقاوم ........................................................................................................... 5

مهارت کنترل آفت در اجتماع................................................................................. 6

داروش ................................................................................................................. 6

گونه های مقاوم ................................................................................................... 8

هشدار در به کار بردن مواد شیمیایی ................................................................. 9

خسارت ................................................................................................................ 10

تدبیرات ................................................................................................................. 11منابع

خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:31

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارآفرینی یخچال خانگی شرکت تولیدی گلسان 46 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارآفرینی یخچال خانگی شرکت تولیدی گلسان 46 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان کارآفرینی یخچال خانگی شرکت تولیدی گلسان 46 ص ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 22:36

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب pdf با عنوان تولید هواکش خانگی 56 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب pdf با عنوان تولید هواکش خانگی 56 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب pdf با عنوان تولید هواکش خانگی 56 ص ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 08:48

همه چیز در باره کسب و کارهای خانگی

همه چیز در باره کسب و کارهای خانگی

همه چیز در باره کسب و کارهای خانگی

خانم ها و آقایان ؛ اگر در فکر راه اندازی کسب و کاری کوچک ولی با درآمدی بزرگ هستید، اگر از کار کردن برای دیگران خسته شده اید ، اگر دارای ایده ، هنر ، تخصص و ... می باشید ، اگر به فکر کارآفرینی و ثروت آفرینی هستید و اگر... کسب و کارهای خانگی و کوچک ، شروع و فرصتی بینظیر برای شماست. این ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: باره، کارهای، خانگی
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 22:59

کنترل لوازم خانگی با تلفن

کنترل لوازم خانگی با تلفن

کنترل لوازم خانگی با تلفن

عنوان تحقیق: کنترل لوازم خانگی با تلفن فرمت فایل: word تعداد صفحات: 52 شرح مختصر: این پروژه یک مدار است که به عنوان اتوماسیون منزل مورد استفاده قرار میگیرد و کاربرد آن به این صورت است که این مدار به خط تلفن وصل میشود و پس از برقراری ارتباط و در صورت صحیح بودن پسوورد کاربر می تواند ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنترل، لوازم، خانگی، تلفن
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 11:59

آموزش تعمیر لوازم خانگی

آموزش تعمیر لوازم خانگی

آموزش تعمیر لوازم خانگی

دیگر چه می خواهید...؟ در این پکیج آموزش ها با عیب یابی دستگاه مورد نظر شروع شده و به راه حل و تعمیر قطعی ختم می شود بدون توضیح اضافه و کاملا کاربردی وقت را از دست ندهید همه فن حریف خانه تان باشید و در فامیل بدرخشید بدون داشتن مغازه و با ابزاری اندک به کسب و کار حلال ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: آموزش، تعمیر، لوازم، خانگی
جمعه 9 مهر 1395 ساعت 18:05

طرح توجیهی تولید هواکش خانگی

طرح توجیهی تولید هواکش خانگی

طرح توجیهی تولید هواکش خانگی

طرح توجیهی تولید هواکش خانگی پروژه بیزینس پلن تولید هواکش خانگی در فایل ورد می باشد که به همراه تمام جداول هزینه ها و توضیحات کامل می باشد که از ان می توان به عنوان پروژه کارافرینی یا انواع پروژه ها استفاده کرد. با تشکر ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: توجیهی، تولید، هواکش، خانگی
پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ساعت 17:25

آموزش تعمیرات لوازم خانگی شاخه آموزش فنی و حرفه ای 100% تضمینی

آموزش تعمیرات لوازم خانگی شاخه آموزش فنی و حرفه ای 100% تضمینی

آموزش تعمیرات لوازم خانگی شاخه آموزش فنی و حرفه ای 100% تضمینی

این کتاب با توجه به برنامه سالی- واحدی در آذرماه سال1379 توسط کمیسیون تخصصی برنامه ریزی و تالیف رشته الکترونیک بازسازی و تجدید نظر شده است. یکی از پر کاربردترین کتابها همراه با تصاویر با کیفیت که جز به جز تعمیر انواع لوازم خانگی را آموزش میدهد. ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 10 >>