دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:42

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی

مطالعه رفتار افراد در محیطهای کاری از دیرباز موردتوجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهۀ 1960، در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسیاری از مطالعات صورت گرفته ، سعی در تقسیم بندی رفتارها و علل بروز آن ها داشته اند. مباحثی نظیر: ادراک، انگیزش ، نگرشهای شغلی و ... از جمله مواردی هستند که به بررسی ریشة بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازند.

اما امروزه توجه روانشناسان و رفتارشناسان به وجود تفاوت هایی در رفتارهای رسمی با رفتار های غیر رسمی کارکنان در محیط کار که برای سازمانها مفید و سودمند هستند ولی در شرح شغل کارکنان وجود ندارند و اغلب بوسیله سیستم پاداش سازمانها شناخته نمی شوند متمایل شده است. این رفتارهای غیر رسمی که از سوی کارکنان به نمایش گذاشته می شوند تحت عناوین گوناگونی مشخص شده اند که شایعترین آنها رفتار شهروندی سازمانی می باشد.

از سویی در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمانها در جستجوی شیوه های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان شان هستند. بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه گذاریهای سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد ودستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است.

با توجه به اینکه ترغیب رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان امکان پذیر نیست. بنابراین، برای تشویق این گونه رفتار ها در بین کارکنان بایستی به تقویت پیش زمینه های آنها پرداخت. یکی از این پیش زمینه ها رضایت شغلی می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان در دبیرستانهای دولتی شهرستان ملکان می باشد. که بدین منظور پنج فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی طراحی شد و اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه طراحی شده که در نمونه آماری که بر اساس فرمول کوکران 129 نفر محاسبه شد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای پخش و پس از جمع آوری و تحلیل کلیه فرضیه ها مورد تأئید قرار گرفتند که برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یعنی بین رضایت شغلی و ابعاد آن(رضایت از کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از ترفیع، رضایت از حقوق) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و فواید پژوهش

اهداف تحقیق

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری

ابزار جمع آوری اطلاعات

اعتبار(Validity) و پایایی(Reliability) ابزار جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری

تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق )

آزمون فرضیه اصلی

نتایج و یافته های توصیفی

نتایج و یافته های استنباطی

پیشنهادات

پیشنهاداتی برای مطالعاتی آتی

منابع

جدول شماره1: مقدارآلفای کرونباخ به تفکیک هر سازه

جدول شماره 2 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از کار با رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره 3 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از مافوق با رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره 4 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از همکار با رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره 5 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از ترفیع با رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره 6 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از حقوق با رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره 7 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره 8 : توصیف مدل

جدول شماره9: ANOVAخرید فایلادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 03:01

بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

توضیحات انسان، در همه ی بینش های معنوی و از جمله در اسلام، برای آن لباس به تن نمی کند که تن را عرضه کند، بلکه لباس می پوشد تا خود را بپوشد. لباس برای او یک حریم است. به منزله ی دیوار دژی است که تن را از دستبرد محفوظ می دارد و کرامت او را حفظ می کند. لباس برای آن است که تحریک جنسی را ...ادامه مطلب
جمعه 9 مهر 1395 ساعت 21:55

بررسی نگرش دبیران و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

بررسی نگرش دبیران و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

مقدمه : انسان خلیفه الله در زمین می باشد، از آنچه خداوند به عنوان امانت در اختیار انسان قرار داده است، فطرت اوست که نیازهای اساسی انسان را در بر دارد. از جمله نیازهای انسان که در روانشناسی و علوم اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است نیاز زیبادوستی انسان است. در عصر حاضر که جهانیان ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ساعت 13:01

رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

عنوان پایان نامه: رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران فرمت فایل: word تعداد صفحات: 141 شرح مختصر: به منظور بررسی رابطه بین منبع کنترل روتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد تو از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و ...ادامه مطلب
چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 19:51

رفتار شهروندی سازمانی دبیران

رفتار شهروندی سازمانی دبیران

رفتار شهروندی سازمانی دبیران

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دبیران تعداد صفحات : 3 فرمت : pdf ...ادامه مطلب
دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 00:08

خرید دانلود تحقیق نقش دبیران معارف اسلامی در گسترش معرفت دینی جوانان

خرید دانلود تحقیق نقش دبیران معارف اسلامی در گسترش معرفت دینی جوانان

خرید دانلود تحقیق نقش دبیران معارف اسلامی در گسترش معرفت دینی جوانان ارتباط معنوی استاد معارف با دانشجویان از مهمترین عوامل در بالابردن معرفت دینی این نسل جوان به شمار می رود ، ضرورت برقرای این ارتباط و بررسی راههای وصول به آن امری روشن و مسلم است این ارتباط در راستای ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 19:29

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران(همراه با پرسشنامه و کار آماری) پروزه تحقیقاتی جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی-گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 245 شهر مختصر: هدف از این مطالعه تعیین میزان استرس شغلی ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 13:39

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران مقطع متوسطه

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران مقطع متوسطه

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران مقطع متوسطه(همراه با پرسشنامه و کار آماری) پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی- (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) فرمت فایل: word تعداد صفحات: 247 شرح مختصر: هدف از این مطالعه تعیین میزان استرس ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 08:01

پرسشنامه رضایت شغلی دبیران

پرسشنامه رضایت شغلی دبیران

پرسشنامه رضایت شغلی دبیران

عنوان: پرسشنامه رضایت شغلی دبیران قالب بندی: word و pdf تعداد صفحات: 4 ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 08:00

پایان نامه بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس

پایان نامه بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس

پایان نامه بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس

عنوان پایان نامه: بررسی و نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس(همراه با پرسشنامه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS) قالب بندی: word تعداد صفحات: 197 شرح مختصر: آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی محسوب می شود که در واقع کیفیت فعالیتهای سایر نهادهای اجتماعی تا ...ادامه مطلب
1 2 3 >>