دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:12

تحقیق درباره شغل کارشناس بیمه

تحقیق درباره شغل کارشناس بیمه


فهرست مطالب

بیمه چیست؟ کار کارشناس بیمه کدامست؟. 4

وظایف کارشناس بیمه. 6

شخصیت شناسی شغل کارشناس بیمه. 7خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، کارشناس، بیمه
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:12

تحقیق درباره شغل مدیر تولید

تحقیق درباره شغل مدیر تولید


فهرست مطالب

آشنایی با کار و وظایف مدیر تولید ( مدیر کارخانه ). 4

ارتباط مدیر تولید با سایر بخشها 4

محیط کار و ساعات کاری.. 5

مسئولیت ها و وظایف مدیر تولید. 5

وضعیت استخدام مدیر تولید در ایران.. 6

وضعیت استخدام مدیر تولید در برخی از کشورهای جهان.. 6

حقوق و درآمد مدیر تولید در ایران.. 6

درآمد مدیر تولید در برخی از کشورهای جهان.. 7خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، مدیر، تولید
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:11

تحقیق درباره شغل مدیر مالی

تحقیق درباره شغل مدیر مالی


فهرست مطالب

معرفی شغل مدیر مالی.. 4

مدیر مالی از گذشته تا حال. 4

نقش مدیر مالی در حوزه های مختلف.. 4

مسئولیت ها و وظایف مدیر مالی.. 5

شخصیت شناسی مدیر مالی.. 5خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، مدیر، مالی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:48

تحقیق درباره شغل مدیر امور اداری

تحقیق درباره شغل مدیر امور اداری


فهرست مطالب

مدیر امور اداری کیست؟. 4

وظایف و کار مدیر امور اداری.. 4خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، مدیر، امور، اداری
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:48

تحقیق درباره شغل کارگزار بیمه

تحقیق درباره شغل کارگزار بیمه


فهرست مطالب

کارگزار بیمه کیست؟ کار کارگزار بیمه چیست؟. 4

ساعت کار و محل کار کارگزار بیمه. 5

وظایف کارگزار بیمه. 5

شخصیت شناسی شغل کارگزار بیمه. 6خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، کارگزار، بیمه
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:47

تحقیق درباره شغل ممیز مالیاتی

تحقیق درباره شغل ممیز مالیاتی


فهرست مطالب

کار ممیز مالیاتی ( کارشناس امور مالیاتی ) چیست؟. 4

اهمیت شغل کارشناس امور مالیاتی.. 4

محیط کار و ساعات فعالیت.. 4

مسئولیت ها و وظایف کارشناس امور مالیاتی.. 5

تحصیلات مورد نیاز و نحوه ورود به شغل ممیز مالیاتی.. 6

مهارت و دانش مورد نیاز. 6خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، ممیز، مالیاتی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:46

تحقیق درباره شغل مدیر فروش

تحقیق درباره شغل مدیر فروش


فهرست مطالب

کار مدیر فروش چیست؟. 4

ساعت کار و محل کار مدیر فروش... 4

مسئولیت ها و وظایف مدیر فروش... 5خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، مدیر، فروش
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:46

تحقیق درباره شغل مدیر خرید و تدارکات

تحقیق درباره شغل مدیر خرید و تدارکات


فهرست مطالب

کار مدیر خرید و تدارکات چیست؟. 4

تنوع در کار مدیر خرید و تدارکات.. 5

وظایف مدیر خرید و تدارکات.. 5

شخصیت شناسی مدیر خرید و تدارکات.. 7خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:45

تحقیق درباره شغل کارشناس منابع انسانی

تحقیق درباره شغل کارشناس منابع انسانی


فهرست مطالب

کار کارشناس منابع انسانی چیست؟. 4

وظایف کارشناس منابع انسانی.. 4

کار مدیر منابع انسانی چیست؟. 5

وظایف مدیر منابع انسانی.. 6خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:44

تحقیق درباره شغل کارشناس کنترل کیفیت

تحقیق درباره شغل کارشناس کنترل کیفیت


فهرست مطالب

کنترل کیفیت چیست؟ کار کارشناس کنترل کیفیت کدامست؟. 4

ساعات کار و محل کار کارشناس کنترل کیفیت.. 4

وظایف کارشناس کنترل کیفیت (مشترک در همه صنایع). 5

شخصیت شناسی کارشناس کنترل کیفیت.. 6خرید فایلادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 86 >>