دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:44

تحقیق درباره شغل کارشناس روابط عمومی

تحقیق درباره شغل کارشناس روابط عمومی


فهرست مطالب

محیط کار کارشناس روابط عمومی.. 4

آینده روابط عمومی.. 5

وظایف و کار کارشناس روابط عمومی.. 5خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:41

تحقیق درباره شغل کارشناس تحقیقات بازار

تحقیق درباره شغل کارشناس تحقیقات بازار


فهرست مطالب

کار کارشناس تحقیقات بازار چیست؟. 4

ساعات کار و محل کار کارشناس تحقیقات بازار چگونه است؟. 5

وظایف کارشناس تحقیقات بازار چیست؟. 5

شخصیت شناسی کارشناس تحقیقات بازار. 5خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:40

تحقیق درباره شغل کارشناس آموزش

تحقیق درباره شغل کارشناس آموزش


فهرست مطالب

اهمیت و جایگاه آموزش سازمانی در دنیای امروز. 4

کار کارشناس آموزش و مدیر آموزش چیست؟. 4

وظایف بخش آموزش... 5

شخصیت شناسی کارشناس آموزش... 6خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:39

تحقیق درباره شغل رییس بانک

تحقیق درباره شغل رییس بانک


فهرست مطالب

رئیس بانک کیست و چه کاری انجام می دهد؟. 4

ساعت کاری رییس شعبه بانک... 5

وظایف رئیس شعبه بانک... 5

بازار کار و استخدام رئیس بانک... 7

درآمد رئیس شعبه بانک... 8

درآمد رئیس شعبه بانک در برخی از کشورهای جهان.. 8خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، رییس، بانک
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:37

تحقیق درباره شغل تحلیلگر مالی

تحقیق درباره شغل تحلیلگر مالی


فهرست مطالب

شغل تحلیل گر مالی در نگاه اول. 4

حوزه های کار تحلیل گر مالی.. 4

کار تحلیل گر مالی چیست؟. 4

محیط کار و ساعات فعالیت تحلیلگر مالی.. 4

مسئولیت ها و وظایف تحلیل گر مالی.. 5

شخصیت شناسی تحلیل گر مالی.. 5خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، تحلیلگر، مالی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:36

تحقیق درباره شغل کارمند بانک

تحقیق درباره شغل کارمند بانک


فهرست مطالب

کارمند بانک کیست؟ کار کارمند بانک چیست؟. 4

مزایا و معایب شغل کارمند بانک... 4

ساعات کار کارمند بانک... 5

وظایف کارمند بانک... 6

شخصیت شناسی شغل کارمند بانک... 7خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، کارمند، بانک
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:36

تحقیق درباره شغل حسابرس

تحقیق درباره شغل حسابرس


فهرست مطالب

حسابرس کیست ؟. 4

مهارت های مورد نیاز حسابرس کدامند ؟. 4

تقسیم بندی حسابرسان.. 4

محل کار و ساعت کار حسابرس... 5

وظایف و مسئولیت های حسابرس... 5

شغل حسابرسی برای شما مناسب است اگر…... 6خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، حسابرس
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:35

تحقیق درباره شغل حسابدار

تحقیق درباره شغل حسابدار


فهرست مطالب

آشنایی با حسابداری.. 4

کار حسابدار چیست؟. 4

حسابدار به عنوان رییس حسابداری.. 4

ارتقاء از حسابداری به مدیریت مالی.. 5

حسابداری در حوزه های تخصصی.. 5

ساعت و محل کار حسابدار. 5

وظایف حسابدار. 5خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، حسابدار
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:34

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی


فهرست مطالب

کارشناس حقوقی کیست و چه وظایفی دارد؟. 4

وظایف کارشناس حقوقی.. 5خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:31

تحقیق درباره شغل مهندس پزشکی

تحقیق درباره شغل مهندس پزشکی


فهرست مطالب

وظایف مهندس پزشکی.. 8

مهارت و توانمندی های مورد نیاز مهندس پزشکی.. 8

تحصیلات لازم برای ورود به شغل مهندسی پزشکی.. 10

آینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی مهندس پزشکی.. 11

درآمد و حقوق مهندس پزشکی.. 13

تیپ های شخصیتی مناسب شغل مهندسی پزشکی.. 14خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، مهندس، پزشکی
<< 1 2 3 4 5 ... 86 >>