X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:37

بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر صنایع دستی بر رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، همچنین بررسی و کشف راهکارهای جدید برای مسئولین جهت جذب گردشگران و رونق هر چه بیشتر صنایع دستی در .. می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان میراث فرهنگی شهرستان که به صورت رسمی و قراردادی شامل64 نفر هستند ، می باشند.

با توجه به محدودیت جامعه آماری برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده نموده و 60 پرسشنامه جمع آوری شد. قلمرو مکانی این پژوهش شهرستان و واحدهای تابعه می باشد.

در این مطالعه برای گرد آوری داده ­ها از پرسش نامه و اسناد کتابخانه ای و مقالات علمی استفاده شده است.

برای برآورد پایائی پرسش نامه تعداد 30 پرسش نامه در مرحله پیش آزمون (pretest) مورد استفاده قرار گرفت و بعد از استخراج، نمرات مربوط به هر پرسش نامه و وارد نمودن آن­ها به کامپیوتر از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. از آن جا که ضریب بدست آمده برای متغیرها بالا­ی 60/0 می­باشد می­توان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاری پایا و اعتماد پذیر می­باشد.

در این پژوهش از منابع کتابخانه ای و سایتهای علمی مختلف برای مطالعه اطلاعات موجود در زمینه صنایع دستی استفاده شده است. تمامی تحلیل های آماری توسط نرم افزار18SPSSانجام شده است.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- اهمیت و ضرورتتحقیق. 3

1-3- اهداف تحقیق. 4

1-3-1- هدف علمی :5

1-3-2- هدف کاربردی :5

1-3-3- اهداف پژوهش حاضر :5

1-4- فرضیات تحقیق. 5

1-4-1- فرضیه اصلی :5

1-4-2- فرضیات فرعی :5

1-5- قلمرو تحقیق. 5

1-5-1- قلمرو مکانی :5

1-5-2- قلمرو زمانی :5

1-6- واژگان کلیدی پژوهش :6

1-7- تاریخچه مطالعاتی.. 6

1-7-1- تحقیقات خارجی :6

1-7-2- تحقیقات داخلی :7

1-8- چارچوب نظری :7

1-9- مدل مفهومی پژوهش :8

فصل دوم

مروری بر ادبیات پژوهش

مقدمه :10

2-1- تعریف صنایع دستی :10

2- 2- تاریخچه صنایع دستی در جهان و ایران :11

2-3- صنایع دستی در بستر تاریخ ایران :12

2-4- صنایع دستی، آمیزه ای از هنر و صنعت :12

2-5- رشد و توسعه صنایع دستی :13

2-6- صنایع دستی جاذبه ای برای گردشگران :13

2-7 - توسعه صنایع دستی راهکاری برای ایجاد اشتغال پویا :14

2-8- مشکلات و موانع توسعه صنایع دستی :15

2-9- برهم کنش میان صنایع دستی و گردشگری و تعاملات با مقوله های فرهنگی :16

2-10- رابطه ی بین صنایع دستی و توریسم :17

2-11- نقش اقتصادی صنایع دستی :17

2-12- نقش صنایع دستی ایران در توسعه اقتصادی :19

2-13- توسعه صنایع دستی ایران :21

2-14- اهمیت صنایع دستی در اقتصاد. 21

2-14-1- اهمیت صنایع دستی در روستاها (آثار کلان صنایع دستی )21

2-14-2- خصوصیات ویژه در صنعت دستی :22

2-14-3- توان و اشتغال زایی :22

2-14-4- سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی :22

2-14-5- ارزش افزوده و سرمایه اولیه جهت سرمایه گذاری در صنایع دستی :22

2-14-6- جذب توریسم:23

2-15- نقش صنایع دستی در توسعه فرهنگی کشور:23

2-16- صنایع دستی، هویت ملی و توسعه فرهنگی :23

2-17- نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و مبادلات فرهنگی.. 24

2-18- نقش صنایع دستی در توسعه صادرات :24

2-19- مشکلات صنایع دستی در ایران :25

2-20- حوزه های شغلی متعدد در صنایع دستی :26

2-20-1- حوزه آموزش وپژوهش :26

2-20-2- حوزه های فن آوری :27

2-20-3- حوزه های سیاستگذاری و برنامه ریزی :27

2-20-4- سایر محورها :27

2-21- تاریخچه شهرستان :28

2-22-کارکنان و مردم :28

2-23- سازمان‌های خدماتی :29

2-24- وفاداری مشتری :30

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

مقدمه. 32

3-1- جامعه آماری :32

3-2- حجم نمونه :32

3-3- ابزار جمع آوری اطلاعات :33

3-4- سنجش روائی و پایائی پرسش نامه :33

3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 34

3-6- متغیرهای پژوهش... 34

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها34

3-8- تحلیل عاملی اکتشافی :35

3-8-1- تحلیل عاملی تاییدی :35

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه. 37

4-1- آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه. 37

4-1-1- آمار توصیفی توسعه اقتصادی :37

4-1-2- آمار توصیفی توسعه اجتماعی:39

4-1-3- آمار توصیفی توسعه فرهنگی :41

4-2- آمار استنباطی.. 53

4-2-1- فرضیه اصلی:53

4-2-2- فرضیه فرعی اول :53

4-2-3- فرضیه فرعی دوم :53

4-2-4- فرضیه فرعی سوم :54

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. 56

5-1- نتایج فرضیات پژوهش... 56

5-1-1- بررسی فرضیه یک.... 56

5-1-2- بررسی فرضیه دو. 56

5-1-3- بررسی فرضیه سه. 57

5-2- پیشنهادات کلی ( عمومی )58

5-3- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش :58

5-4- پیشنهادات به محققان آتی.. 59

5-5- محدودیت های پژوهش :59

پیوست: پرسشنامه. 60

منابع فارسی.. 66

منابع لاتین.. 68

فهرست جداول

جدول4-1 فراوانی گویه های متغیر توسعه اقتصادی.. 38

جدول4-2 آمارتوصیفی توسعه اقتصادی.. 38

جدول4-3 فراوانی گویه های متغیر توسعه اجتماعی.. 39

جدول4-4 آمارتوصیفی توسعه اجتماعی.. 40

جدول4-5 فراوانی گویه های متغیر توسعه فرهنگی.. 41

جدول4-6 آمارتوصیفی توسعه فرهنگی.. 42

جدول4-7 آزمون t وابسته. 53

جدول4-8 آزمون t وابسته. 53

جدول4-9 آزمون tوابسته. 53

جدول4-10 آزمون t وابسته. 54خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 21:06

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان توجیهی تولید صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی ۱۵ ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان توجیهی تولید صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی ۱۵ ص

طرح توجیهی تولید صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیوارکوب سرامیکی، شیشه ای و چوبی) (استندهای چوبی و شیشه ای و فلزی) ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 15:07

دانلودرایگان کتاب هنرهای دستی

دانلودرایگان کتاب هنرهای دستی

دانلودرایگان کتاب هنرهای دستی

bull; تزئین شمع به شکل توپ zwnj;های بیلیارد bull; تزئین شمع به zwnj;صورت کیک با موم زده شده bull; تزئین شمع مکعبی شطرنجی bull; تزئین شمع zwnj;ها با انواع کاغذهای فویل bull; تزئین شمع zwnj;ها با سوزن zwnj;های تزئینی bull; تزئین شمع zwnj;های باریک با رنگ bull; تزئین شمع zwnj;های لوله zwnj;شده و ساده با ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 03:24

صنایع دستی ایل قشقایی استان فارس

صنایع دستی ایل قشقایی استان فارس

صنایع دستی ایل قشقایی استان فارس

عنوان تحقیق: صنایع دستی ایل قشقایی استان فارس فرمت فایل: word تعداد صفحات: 70 شرح مختصر: استان فارس با مساحتی در حدود 123298 کیلومتر مربع از سطح دریا حدود 1491 متر یکی از استانهای بزرگ ایران به شمار می آید. از شمال به اصفهان و یزد از جنوب به هرمزگان از غرب به بوشهر و بویراحمر و ازشرق ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: صنایع، دستی، قشقایی، استان، فارس
جمعه 9 مهر 1395 ساعت 22:19

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان جوشکاری با قوس الکتریکی دستی (SMAW) در ۱۵ ص

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان جوشکاری با قوس الکتریکی دستی (SMAW) در ۱۵ ص

مقدمه : در جوشکاری با قوس الکتریکی دستی که گاهی تحت عنوان STICK WELDING نامیده می شود ، حرارت شدید حاصل از قوس الکتریکی موجب ذوب فلز و تشکیل جوش می گردد . این نوع جوشکاری یکی از قدیمی ترین و متداول ترین فرآیند های جوشکاری است و اگر چه اغلب برای اتصال آهن و فولادهای کم کربن مورد استفاده ...ادامه مطلب
جمعه 9 مهر 1395 ساعت 05:49

صنایع دستی - زیورآلات

صنایع دستی - زیورآلات

...ادامه مطلب
برچسب‌ها: صنایع، دستی، زیورآلات
پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ساعت 09:39

شیت روستای لپوندان به صورت دستی

شیت روستای لپوندان به صورت دستی

شیت روستای لپوندان به صورت دستی

در این بخش مجموعه 6 عکس اسکن شده با کیفیت بالا از شیت روستای لپوندان می باشد که به صورت دستی رسم و کشیده شده است و کاملا حرفه ای می باشد. دروس مربوطه دانشگاهی : معماری و عمرانموضوع : شیت روستای لپوندانفرمت : jpgحجم : 5 MB ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: روستای، لپوندان، صورت، دستی
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 13:40

سمینار آماده: مقایسه روش های دستی و RTM در ساخت کامپوزیتها

سمینار آماده: مقایسه روش های دستی و RTM در ساخت کامپوزیتها

سمینار آماده: مقایسه روش های دستی و RTM در ساخت کامپوزیتها

ویژگی شاخص فرآیندهای RTM جدید، استفاده از یک نیمه قالب کاملا انعطاف shy;پذیر است. این نیمه، نیمه نر و بالایی قالب است. برخلاف فرآیند RTM سنتی، در شکل اصلاح شده، مکش خلاء عامل اصلی حرکت رزین درون پریفورم در مرحله پرشدن قالب می shy;باشد. فصل 1-مقدمه ای بر ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 02:41

عوامل مؤثر در طراحی گرافیک بسته‌بندی صنایع دستی

عوامل مؤثر در طراحی گرافیک بسته‌بندی صنایع دستی

عوامل مؤثر در طراحی گرافیک بسته‌بندی صنایع دستی

پروژه بررسی عوامل مؤثر در طراحی گرافیک بسته zwnj;بندی صنایع دستی فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 بخش اول: تعاریف و تاریخچه zwnj;ی بسته zwnj;بندی فصل اول: تعاریف بسته zwnj;بندی 1-1- تعریف بسته zwnj;بندی.. 4 1-2- اهداف بسته zwnj;بندی.. 6 1-3- عوامل موثربربسته zwnj;بندی.. 7 1-3-1- الزامات.. 7 1-3-2- ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 17:24

بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی

بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی

بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی(همراه با پرسشنامه و کار آماری) پایان zwnj;نامه جهت أخذ درجه کارشناسی-رشته مدیریت-جهانگردی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 81 شرح مختصر: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر صنایع دستی بر رشد و توسعه اقتصادی ، ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 >>