دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 07:13

برسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه

برسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه

کلیات

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها

خلاصه فصل

فصل دوم

پیشینه تحقیق

مقدمه

کودک، کتاب، مطالعه

تدارک محیط مناسب برای مطالعه

اصول مطالعه و تحقیق و فراگیری بهتر آن

اصول قبل از شروع مطالعه و تحقیق

روشهای مطالعه

فنون خواندن اجمالی

روش سریع خواندن

روش خواندن تجسمی

روش خواندن انتقادی

روش خواندن عبارت تکراری

روش دقیق خواندن

خواندن به عنوان یادگیری

فعالیت و خواندن

خواندن فعال

زمان خواندن و تحقیق

اهداف خواندن

خلاصه فصل دوم

فصل سوم

روش اجرایی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار تحقیق

روشهای آماری

متغیرها

توضیح روشهای آماری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم

مقدمه

خلاصه پژوهش

نتیجه گیری

محدودیتها

پیوست

فهرست منابع

پرسشنامهخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:35

نگهداری راههای آسفالته

نگهداری راهها ی آسفالته


مقدمه

اصولا نقهداری راه از جمله مهمترین وظایف هرواحد راهداری است واز طرف دیقر بودجه نقهداری راهها معمو لا محدود و مختصر می باشد و این مستلزم اّ نست که با حداقل مخارج عملیات نقهداری راه انجام قیرد.

همان طور ی که می دانیم عوامل متعددی ىر عمر اّسفالت موثر است واز طرف دیقر هر راهی شون از منطقه خاصی عبور می کند لا جرم نوع خاک ,ترافیک,میزان بارندقی ونوع ترافیک این مناطق با یکدیقر متفاوت است و اینها بهترین دلیل بیدایش معایب و نقایص متفاوت د رطولهای مختلف یک راه میباشد که از -مناطق مختلف عبور می نماید وبا وجود این تفاوتها معذالک برای هر نوع نقص و یا عیبی که در سطح راه اّسفالته هویدا می شود روش خاصی جهت نقهداری و مرمت اّوجود دارد.

انواع نقایص و معا یب راههای اّسفالته

بی شبه تمامی راههای اّسفالته احتیاج به مرمت و نقهداری دائم دارند زیرا که تنشهای وارده بسطح راه که در ابتدا سبب بیدایش نقایص ومعایب جزئی در اسفالت می شود بتدریج توسعه یافته وتبدیل به نقایص بزقتری شده به راه صدمات ولطمات سنقینی وارد می کنند این تنش خا در اثر ترافیک یا تغییر درجه حرارت ویا نفوذ رطوبت به راه وارد می شود باعث می شوند که در راه عوارضی نظیر ترک , شاله , نشست و غیره بد یدار قردد.

بی تردید شناسائی بموقع این عوارض در سطح راههای اّسفالته و اقدام به مرمت اّنها از جمله مهمترین وظایف هر واحد نقهداری راه بوده ز یرا که ترکها و سایر عوارض راههای اّسفالته در ابتدا جزئی وغیر قابل توجه می باشند و شنانکه فی الفور مرمت نشوند سریعا توسعه بیدا نموده و صدمات زیادی به راه وارد می نمایند به همین دلیل است که بایستی راههای اّسفالته مرتبا به توسط متخصصین ذیصلاح مورد برسی دقیق قرار قیرند تا شنانشه نیازی به مرمت دارند بلافاصله اقدام لازم در جهت ترمیم اّنها بعمل اّید .

نظر به اینکه ترکها و انواع دیقر عوارض راههای اّسفالته د ر ابتدا بسیار جزئی می باشد که از داخل اتومبیل غیر قابل رویت و تشخیص بوده که لاجرم برای شناسائی این عوارض بایستی بطور بیاده در سطح راه قدم زد و نسبت به شناسائی عوارض مختلف اقدام نمود با توجه به مطالب یبش قفته در این قسمتانواع عوارض سطوح اّسفالته و نیز نحوه مرمت اّنها بشرح زیر مورد بررسی قرار می قیرند .

ترکهای راه اّسفالته

تغیر شکل راه اّسفالته

اضمحلال راه اّسفالته

انواع ترکهای راههای اّسفالته

درسطوح اسفا لته بصور مختلف ترک عارض می شود بیدایش این ترکها در واقع علل و ریشه های مختلف دارد که قبل از هرقونه اقدامی بایستی علت ویا عللی که سبب بیدایش ترک در سطح راه شده است شناخت وسبس اقدام به مرمت اّن نمود بهمین علت ترکهای سطوح اسفالته به تفکیک مورد بررسی قرار می قیرند

انواع ترکهای شناخته شده سطوح اسفالته بشرح زیر می باشند.

ترکهای بوست سوسماری

ترکهای تیغه ای
خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: نگهداری، راههای، آسفالته
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:16

راههای موفقیت (روانشناسی فردی)

راههای موفقیت (روانشناسی فردی)عوامل شخصی و فردی:

اگر کسی خود را بشناسد یعنی بداند که در چه جایگاهی قرار دارد و به هویت خود پی برده باشد می توان گام اول در موفق شدن را بردارد بدین صورت که اگر ما خود را بشناسیم برای رسیدن به موفقیت عیب درونی خود را اصلاح می کنیم که این عمل از طریق اطرافیان ما صورت می گیرد که خیلی موارد و ایرادها را به ما گوشزد می کنند

2- شخص درون گرایی نباشیم که فقط به ارتباط با خود بسنده کنیم. بلکه ارتباطات اجتماعی خوبی داشته باشیم.

3- هدفی برای خود تعیین کنیم و برای رسیدن به هدفمان تمام سعی و تلاش خود را بکار گیریم

4- بوجود آمدن انگیزه می باشد که متأسفانه بسیاری از ما تا محدودیتی برایمان بوجود نیاید به سراغ انگیزه نمی رویم.

5- احساس رضایتمندی برای خود فرد وجود داشته باشد نه اینکه فقط دیگران او را انسان موفقی بدانند خود شخص نیز یک احساس را داشته باشد و جو اجتماعی روی ما آنقدر تأثیر گذار نباشد که ما را از رسیدن به هدفمان باز دارد.

6- کم کردن استرس می باشد تا جایی که می توانیم خود را چه از استرس روز مرگی مثل ( درسی که همیشه از آن می ترسیم دیدن هم اتاقی که در دانشگاه باعث آزار میشود) و چه از استرسهای حاد که مسائل کاری ما می باشند و تا جایی ممکن آنها را کاهش دهیم.

چه راههایی برای کاهش استرس وجود دارد؟

1- تخلیه هیجانی: روشهای درمانی که با استفاده از روان شناسان و روان کاوان انجام
می گیرد محیطی که در آن استرس بوجود می آید باید از بین برود محیط زندگی ها باید کاملاً آرام و بی دغه دغه باشد. زیرا استرس های کاری خیلی می توانند به ما لطمه وارد کنند تا جایی که می توانیم باید آن را کم کنیم. و تخلیه هیجانی بصورت خیالبافی هم ممکن است به این صورت که اگر مباشره گر هستیم می توانیم بصورت تخیلی این کار را انجام دهیم بدون مواجه و برخورد با دیگران که البته خیالبافی نباید به صورت افراطی دنبال شود چرا که افراط آن مشکل دیگری بوجود می آورد. موسیقی خود باعث تخلیه هیجانی نمی شود. که این مسئله به فرد احساس آرامش بیشتری را می دهد موسیقی های آرام می توانند استرس ما را تا حدی کم کنند و اگر موسیقی تنش زیادی داشته باشد اعصاب و روان ما را آرام نخواهد کرد.

2- تغییرات سالم در محیطی که باعث کاهش استرس ها می شود بوجود آوریم.

3- فکر کردن به عوامل مثبت در زندگی که در روانشناسی به آن پیش گویی خودکام بخش می گویند از جمله عوامل موثر در کاهش استرس هستند.

اضطراب:

اضطراب یک واکنش طبیعی و انطباقی است بد میزان خیلی کم باید در زندگی هر فردی وجود داشته باشد تا فرد بتواند به عواقب کاری که کرده پی ببرد. یکی از روشهای اضطراب عامل وراثتی می باشد بنابراین ساختار خانواده می تواند بر روی آن تأثیر گذار باشد.

راههای جلوگیری از اضطراب:

1- داشتن اعتماد به نفس: به این صورت که اعتماد به نفس خود را در هر شرایط و حال حفظ کنیم.

2- عوض کردن دیدگاهمان: درست است که امتحان و قبولی در آن مهم است ولی مهمتر از امتحان هستیم.

3- دوم بودن: چون اول بودن همیشه باعث می شود که شخص ترس و اضطراب از دوم داشته باشد.

4- تکرار نکردن اشتباهات برای خود: مدام اشتباهاتمان را برای خود تکرار نکنیم چون این مسئاله باعث اضطراب می گردد.

5- مراجعه به متخصصان و روانشناسان: اگر ما اضطرابی داریم که عمل کردن بالا از بین نمی رود. می توانیم به سراغ روانشناسان و روانکاوانی برویم که روحیه ما را بصورت غیر داروئی تقویت می کنند.خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 15:48

پاورپوینت بررسی راههای رسیدن به موفقیت

پاورپوینت بررسی راههای رسیدن به موفقیت


خواستن توانستن است.
من باید موفق بشوم.
من باید درستکار باشم.
من باید تصمیم اساسی برای موفق شدن بگیرم.
من باید خوب درس بخوانم.
من باید با معدل خوب قبول شوم.
من باید تلاش کنم.
من باید موانع موفقیت را بردارم.
من باید، باید، باید...


راه رسیدن به موفقیت چیست؟
از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین شرایط موفقیت یک انسان در زندگی فردی و اجتماعی داشتن قدرت «مدیریت خود» است. انسان موفق، ریشه همه موفقیت‌ها را در درون خود جست‌وجو می‌کند. منشأ تمام پیروزی‌ها در وجود ماست. انسانی که نگاه مثبت و فعال در زندگی دارد خواهان کار، کوشش و تلاش است و برای خود برنامه دارد.انسان موفق، زمام زمان را به دست داشته و بهترین بهره را از آن می‌برد. انسان موفق شکست‌ها و عقب افتادن‌های خود را با بهانه‌های پوچ توجیه نمی‌کند.

vکشیدن پا روی زمین، حرکت بدون انرژی، چشم‌های خسته و بی‌حال و گاهی خواب‌آلود، غرغر کردن و بد و بی‌راه گفتن به زمین و زمان، پوشیدن لباس‌هایی که همواره اعتراض به دنبال دارد و ظاهری که نشان از بی‌ نشاطی است، تأخیر در کارها، اعتراضات و... نشان دهنده نداشتن مدیریت خود و زمان است. مدیریت به معنای اداره کردن، برنامه‌ریزی و حرکت در چارچوب آن برنامه به سوی هدف است. vاستفاده مناسب از امکانات تحت اختیار برای پیشرفت، و هر چیز را در حیطه نفوذ و تحت تأثیر خود، در جای و محل شایسته و بایسته خود نهادن است. مدیریت زمان به معنای برنامه‌ریزی کردن، جای دادن هر چیز به جای خود در حوزه زمان و تلاش در جهت رسیدن به هدف است. برنامه‌ریزی یعنی در هر ساعت و هر دقیقه از روز چه کاری را باید انجام داد تا حرکت ما به سوی هدف شتاب داشته باشد. کسی که برنامه دارد هستی خویش را معنی بخشیده است. می‌داند که ضعف‌ها و قوت‌هایش چیست، برای رفع موانع و کمبودها و نداشتن‌های خود برنامه دارد. همین‌طور برای تقویت داشتن‌ها و توانایی‌ها تلاش می‌کند. برنامه‌ریزی تلاش هدفمند و دقیقی برای تکامل خود است. مدیریت زندگی خود در گرو مدیریت زمان است.

چگونه می‌توان برای خود برنامه‌ریزی کرد؟

vباید تشخیص داد که در حال حاضر چگونه زندگی می‌کنم، یعنی لیست کارها و زمان آن‌ها را آن طوری که باید تهیه کنم. یک هفته تمام کارهای روزمره را یادداشت می‌کنم. vیادداشت‌ها را بررسی می‌کنم و کارهایی که از روی بی‌هدفی بوده و ضرورتی برای زندگی من ندارد را مشخص می‌نمایم، خصوصاً اموری که برای تلف کردن وقت است.

برای هفته دوم با توجه به شرایط زندگی و برنامه‌های از پیش‌ تعیین شده و مفید، تعیین می‌کنم که می‌خواهم چه تغییراتی را در زندگی خویش ایجاد کنم و هدفم از این تغییرات باید بهبود وضعیت قبلی و یا کیفیت بهتر باشد.در مرحله بعد پیش‌بینی می‌کنم که باید چه تغییراتی را ایجاد کنم آن‌ها را لیست می‌کنم، به عبارتی با توجه به هدفم خواسته‌هایم را از خودم مشخص می‌کنم، مثلاً می‌خواهم پایه درس ریاضی‌ام بهتر شود و یا تغییر مثبتی در اخلاقم ایجاد شود، تمام خواسته‌ها را مشخص و میزان آن را معلوم می‌کنم.

در این مرحله برای هفته سوم بر اساس خواسته‌هایم برای خود برنامه‌ریزی می‌کنم، و قبل از آن خواسته‌ها را تعدیل می‌کنم، با زبان ساده‌تر از کم شروع می‌کنم و کم‌کم سعی می‌کنم به خواسته‌های حقیقی خود برسم. اکثر کسانی که نمی‌توانند به برنامه خود عمل کنند کسانی هستند که از همان ابتدا برنامه سنگینی برای خود تدارک می‌بینند و چون در عمل احساس ناتوانی می‌کنند از برنامه داشتن منصرف می‌شوند و تا دو هفته این برنامه را ادامه می‌دهم. در این مرحله زمان را مشخص نمی‌کنم و فقط کارهای خوب و پیش‌بینی‌های خود را بین روزهای هفته تقسیم می‌کنم.


راه رسیدن به موفقیت چیست؟
چگونه می‌توان برای خود برنامه‌ریزی کرد؟
حداقل شرایط برای موفقیت
ده خصوصیت افراد موفق و خوشحال
سوء تعبیر از موفقیتخرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 06:03

دانلود پایان نامه آماده در قالب word با عنوان پایان نامه راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی 46 ص

دانلود پایان نامه آماده در قالب word با عنوان پایان نامه راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی 46 ص

چکیده : حجاب و پوشش یکی از دستورات تمامی ادیان مخصوصا دین مبین اسلام است که رعایت آن سبب پاک ماندن انسانها و جوامع شده و همچنین تکامل معنوی و رشد اخلاقی آنان را به دنبال خواهد داشت. بی توجهی به این امر مهم و کم رنگ شدن آن در بین دانش آموزان ما را بر آن داشت تا موانع رعایت پوشش را ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 09:45

دانلود رایگان کتاب راههای تقویت اراده در ۲۱ روز

دانلود رایگان  کتاب راههای تقویت اراده در ۲۱ روز

دانلود رایگان کتاب راههای تقویت اراده در ۲۱ روز

راه های تقویت اراده چیست؟ با دانلود این کتاب ارزشمند در 21 روز دارای اراده ای قوی شوید آیا گاهی احساس می کنی حوصله نداری دست به کاری بزنی؟ آیا گاهی احساس می کنی در برابر کاری که باید انجام دهی، مقاومت به خرج می دهی و بهانه می آوری؟ آیا عادت هایی داری که دلت می خواهد آن را ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 09:25

دانلود سمینار عمران قالب pdf با عنوان حذف چراغهای راهنمایی با ایجاد شبکه راههای یکطرفه و تقاطعهای هدایت کننده ۱۳۶ ص

دانلود سمینار عمران قالب pdf با عنوان حذف چراغهای راهنمایی با ایجاد شبکه راههای یکطرفه و تقاطعهای هدایت کننده ۱۳۶ ص

دانلود سمینار عمران قالب pdf با عنوان حذف چراغهای راهنمایی با ایجاد شبکه راههای یکطرفه و تقاطعهای هدایت کننده ۱۳۶ ص ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 20:37

دانلود لایه shapefile راههای استان کرمانشاه

دانلود لایه shapefile راههای استان کرمانشاه

دانلود لایه shapefile راههای استان کرمانشاه

دانلود لایه shapefile راههای استان کرمانشاه ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 20:36

دانلود لایه shapefile راههای استان کهکیلویه و بویراحمد

دانلود لایه shapefile راههای استان کهکیلویه و بویراحمد

دانلود لایه shapefile راههای استان کهکیلویه و بویراحمد

دانلود لایه shapefile راههای استان کهکیلویه و بویراحمد ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 20:36

دانلود لایه shapefile راههای استان کردستان

دانلود لایه shapefile راههای استان کردستان

دانلود لایه shapefile راههای استان کردستان

دانلود لایه shapefile راههای استان کردستان ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 8 >>