X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 18:06

پروپوزال بررسی رابطه بین توانمندسازی با رضایت شغلی در بین معلمان شهر ؟؟؟؟؟؟؟

» :: پروپوزال بررسی رابطه بین توانمندسازی با رضایت شغلی در بین معلمان شهر ؟؟؟؟؟؟؟
پروپوزال بررسی رابطه بین توانمندسازی با رضایت شغلی در بین معلمان شهر ؟؟؟؟؟؟؟

بر اساس فرمت دانشگاه آزاد شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه (پیشینه تحقیق)، چارچوب نظری، مدل مفهومی، اهداف، فرضیه ها، سوال های تحقیق، جامعه و نمونه آماری، تعاریف مفهومی و عملیاتی، ابزار و شیوه جمع آوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش شناسی و منابع.

خرید و دانلود محصول

1395/01/26
پروپوزال آماده , پروپوزال آماده ارایه , توانمندسازی , رضایت شغلی
فایل ورد : قابل ویرایش | تعداد صفحات : 27 | پروپوزال کامل : آماده ارایه | مقطع : کارشناسی ارشد |ادامه مطلب
دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 17:11

پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث

» :: پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث

پرسش‌نامه رضایت شغلی به منظور اندازه‌گیری میزان رضایت افراد از شغل خود، توسط بری فیلدورث (1951) ابداع شده است که حاوی 19 سوال می باشد. این پرسش‌نامه برای تعیین کردن احساس مردم نسبت به شغلشان، ساخته شده است. و همچنین برای افرادی در نظر گرفته شده که از شغل خود راضی یا ناراضی می‌باشند

خرید و دانلود محصول

1394/10/28
پرسش‌نامه , شغل , رضایت شغلی , بری فیلدورث , پرسش‌نامه رضایت شغلی
تعداد صفحات : 3 | تعدادسوالات : 19 | نمره گذاری : دارد | روایی و پایایی : دارد |ادامه مطلب
دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 17:10

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

» :: پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

بی تردید یکی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف کننده شغل (JDI) است. این مقیاس که توسط اسمیت، کندال و هالین ساخته شده در بیش از 400 تحقیق به کار گرفته شده است. (JDI ) برای تعیین رضایت از پنج جنبه شغلی، نفس کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع به کار می رود. ماهیت مقیاس(JDI) بر پایه این اعتقاد است که رضایت شغلی در مقایسه با ادراک فرد از شغل های جایگزینی که در دسترس وی قرار دارد، مورد قضاوت قرار می گیرد (اسمیت و همکاران، 1989).

در مقیاس (JDI) برای هر یک از حوزه های رضایت، فهرست کوتاهی از عبارت ها و صفت ها ارائه شده که از مقیاس های قبلی رضایت شغلی، پیشینه تحلیل های عاملی، مصاحبه ها و تجربه های شخصی استخراج شده است. (هومن، 1381).نتایج بسیاری از تحقیق ها نشان می دهد که تعداد دقیق سطوح تا حدی متفاوت است، اما آنچه فصل مشترک همه آن ها را تشکیل می دهد، ظاهر شدن ثابت 5 سطح است (اسمیت و همکاران، 1989).پرسشنامه حاوی 72 سوال بسته پاسخ می باشد که در مقابل هر یک سه گزینه، بله، نه، نمی دانم، وجود دارد که از پاسخگو خواسته شده، عبارت را به دقت مطالعه کرده، سپس نوع موافقت خود را با هریک از عبارات با علامت ضربدر مشخص نماید. پرسش نامه ی مذکور پنج سطح از رضایت شغلی را اندازه می گیرد که شامل، ماهیت کار (18 سوال)، سرپرست (18 سوال)، همکاران (18 سوال)، دستمزد (9 سوال) و ترفیع (9 سوال) است. در ضمن بخش اول پرسش نامه شامل مشخصات فردی جامعه آماری مانند، وضعیت تأهل، آخرین مدرک تحصیلی، سابقه، سنوات شغلی و سن می باشد.

خرید و دانلود محصول

1394/10/28
پرسشنامه , شغل , توصیف شغلی , رضایت شغلی , JDI , پرسشنامه رضایت شغلی , پرسشنامه شاخص توصیف شغلی
تعداد صفحات : 5 | تعداد سوالات : 72 | نمره گذاری : دارد | روایی و پایایی : دارد |ادامه مطلب
دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 16:51

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

» :: پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن (خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی، خود) در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

کاملا مخالفم

نسبتا مخالفم

کمی مخالفم

کمی موافقم

نسبتا موافقم

کاملا موافقم

امتیاز

1

2

3

4

5

6

خرید و دانلود محصول

1394/10/28
پرسشنامه , رضایت از زندگی , دانش آموزان , هیوبنر , رضایت از زندگی در دانش آموزان , پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان , MSLSS
تعداد صفحات : 3 | تعداد سوالات : 40 |ادامه مطلب
دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 12:32

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی ـ پژوهشی)

» :: بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی ـ پژوهشی)
--- خرید و دانلود محصول

1394/12/12
آثار بالقوه رضایت شغلی , رضایت شغلی , سنجش و اندازه گیری , ویژگی های فردی رضایت شغلیادامه مطلب
جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 14:23

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا

» :: پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا
این پرسشنامه دارای 45 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل پانزده گانه رضایت شغلی در کارکنان نیروی انتظامی (عامل توسعه ارتقای شغلی، عامل ارتباطات سازمانی، عامل توانمندسازی، عامل ایجاد فرصت­های یکسان در سازمان، عامل مشارکت، عامل رهبری، عامل فرصت­های یادگیری و دست یابی به اهداف، عامل قدردانی، عامل تبیین اهداف و ارزیابی­ها، عامل آموزش و توسعه منابع انسانی، عامل تسهیلات و خدمات، عامل حقوق و مزایا، عامل ارتباط با همکاران، عامل مدیریت تغییر و تحول، عامل شرایط و محیط کار) است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):

تعداد گویه ها: 45

تعداد مولفه: 15 مولفه (عامل توسعه ارتقای شغلی، عامل ارتباطات سازمانی، عامل توانمندسازی، عامل ایجاد فرصت­های یکسان در سازمان، عامل مشارکت، عامل رهبری، عامل فرصت­های یادگیری و دست یابی به اهداف، عامل قدردانی، عامل تبیین اهداف و ارزیابی­ها، عامل آموزش و توسعه منابع انسانی، عامل تسهیلات و خدمات، عامل حقوق و مزایا، عامل ارتباط با همکاران، عامل مدیریت تغییر و تحول، عامل شرایط و محیط کار)

روایی و پایایی: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 4

خرید و دانلود محصول

1394/08/20
پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا , پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی کارکنان ناجا , پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان , پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی کارکنان , رضایت شغلی کارکنان , پرسشنامه رضایت شغلی , رضایت شغلیادامه مطلب
جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 14:22

پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ

» :: پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ
پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ که فرم 47 سؤالی آن توسط اولسون (1998)، تهیه شد شامل 12 مقیاس است که عبارتند از: پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی، فعالیت­های مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان، نقش­های مساوات طلبی و جهت­ گیری عقیدتی ساخته شده است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):

تعداد گویه ها: 47

تعداد مولفه: 12 مولفه (پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی، فعالیت­های مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان، نقش­های مساوات طلبی و جهت­ گیری عقیدتی)

روایی و پایایی: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 10


خرید و دانلود محصول

1394/08/20
پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ , پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی , پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ , رضایت زناشویی , ضایت زناشویی انریچادامه مطلب
جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 13:31

پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی هودسن

» :: پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی هودسن
یک ابزار 25 سؤالی است که برای اندازه‌گیری میزان، شدت یا دامنه مشکلات زن و شوهر در رابطه زناشویی تدوین شده‌ است. این مقیاس ویژگی رابطه را یک کل واحد تلقی نمی‌کند، بلکه دامنه‌ی مشکلات را از نظر زن و مرد اندازه‌گیری می‌کند.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):

تعداد گویه ها: 25

تعداد مولفه: مولفه ندارد

روایی و پایایی: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 3


خرید و دانلود محصول

1394/08/20
پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی , پرسشنامه رضایت زناشویی , رضایت زناشویی , پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی هودسن , پرسشنامه رضایت زناشویی هودسنادامه مطلب
جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 09:07

رابطه سبک رهبری با رضایت شغلی معلمان ورزش زن

» :: رابطه سبک رهبری با رضایت شغلی معلمان ورزش زن
--- خرید و دانلود محصول

1394/11/14
مدیریت , رضایت شغلی , رهبری تحول گرا , رهبری عمل گراادامه مطلب
پنج‌شنبه 21 مرداد 1395 ساعت 20:40

پرسشنامه رضایت شغلی (اسمیت، کندال و هالین ، 1989)

» :: پرسشنامه رضایت شغلی (اسمیت، کندال و هالین ، 1989)
یکی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف کننده شغل (JDI) است. این مقیاس که توسط اسمیت، کندال و هالین ساخته شده در بیش از 400 تحقیق به کار گرفته شده است. (JDI) برای تعیین رضایت از پنج جنبه شغلی، نفس کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع به کار می ­رود. ماهیت مقیاس(JDI) بر پایه این اعتقاد است که رضایت شغلی در مقایسه با ادراک فرد از شغل­های جایگزینی که در دسترس وی قرار دارد، مورد قضاوت قرار می­ گیرد (اسمیت و همکاران، 1989).

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):

تعداد گویه ها: 72

تعداد مولفه: 5 مولفه (نفس کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع)

روایی و پایایی: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 6