X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:46

آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن

آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن


فصل اول :‌

تعاریف

آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین

بخش اول :‌کلیات

1-هدف ، ایجاد محیط ایمن از نظر برق گرفتگی با توجه به مقررات ودستور العمل های این آیین نامه می باشد

2-دامنه کاربرد – این آیین نامه برای اجرا در کلیه کارگاه ها مشمول قانون کار که ولتاژ نامی مؤثر سیستم های برقی آنها حداکثر 1000 ولت جریان متناوب می باشد تدوین گردیده است .

3-حداکثر مقاومت اتصال زمین مجاز برای هر سیستم حفاظتی ( دو اهم ) بر مبنای ولتاژ فاز 380 ولت تعیین گردیده و همین مقدار برای مدارهای با ولتاژ فاز حداکثر 1000 ولت نیاز قابل قبول است چنانچه در موارد و تحت شرایط خاصی که ایجاد اتصال زمین مؤثر با مقاومت کل سیستم ( دو اهم ) امکان پذیر نباشد باید مجوز لازم در این مورد ازوزارت کار اخذ گردد.

4-رعایت کلیه مقررات این آیین نامه الزامی بوده و عدم اجرای موارد پیش بینی شده یا انجام نیمه کاره آنها سبب بی اثر شدن و در نتیجه کل سیستم ایمنی مربوطه خواهد گردید.

بخش دوم – تعاریف

واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می گردد:

1-تجهیزات الکتریکی – مصالح و تجهیزاتی که برای تولید ، تبدیل و یا مصرف انرژی الکتریکی به کار می روند از قبیل مولدها ، موتورهای برق ، ترانسفورماتورها ، دستگاه های برقی ، دستگاه های اندازه گیری ، وسایل حفاظتی و مصالح الکتریکی .

2-تأسیسات الکتریکی – هر نوع ترکیبی از وسایل و مصالح به هم پیوسته الکتریکی در محل یا فضای معین

3-مدار الکتریکی ( مدار ) ترکیبی از وسایل و واسطه ها که جریان الکتریکی می تواند از آنها عبور نماید .

4- قسمت برقدار – هر سیم یا هادی که در شرایط عادی تحت ولتاژ الکتریکی باشد

5-بدنه هادی – قسمتی که به سادگی در دسترس بوده و در حالت عادی برقدار نمی باشد ولی ممکن است در اثر بروز نقصی در دستگاه برقدار شود .

6- قسمت های بیگانه – هادی زمین شده یا قسمت هادی که جزئی از تأسیسات الکتریکی را تشکیل نداده باشد ( نظیر اسکلت فلزی ساختمان ها ، لوله های فلزی ، گاز ، آب و حرارت مرکزی و غیره )

7-هادی حفاظتی – هادی هایی که از آن در اقدامات حفاظتی در برابر برق گرفتگی هنگام بروز اتصالی استفاده شده و بدنه های هادی را به قسمت های زیر وصل می نماید :

- بدنه های هادی دیگر

- قسمت های هادی بیگانه

- الکترود زمین برق دار زمین شده

8-هادی خنثی – هادی ای که به نقطه خنثی وصل بوده و به منظورانتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده می شود

9-الکترود زمین – یک یا چند قطعه هادی که به منظور برقراری ارتباط الکتریکی سیستم یا جرم کلی زمین ، در خاک مدفون شده باشد .

10- الکترودهای زمین مستقل از نظر الکتریکی – الکترودهایی هستند که فواصل آنها از یکدیگر به قدری است که در صورت عبور حداکثر جریان ممکن از آنها ولتاژ الکترودهای دیگر به مقدار قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار نگیرند .

11- مقادیر اسمی ( جریان ، توان ، سطح مقطع ..)

الف ) درمورد ابعاد و دیگر مشخصات مکانیکی ، مقدار اسمی مشخص کننده کمیت معینی در حدود رواداریهای تعیین شده می باشد .

ب) در مورد کمیت هایی نظیر توان جریان ولتاژ و غیره که مقدار واقعی آنها بستگی به عوامل دیگری مانند تغییرات در مصرف افت ولتاژ و غیره دارد ، مقدار اسمی کمیتی است که در اثر آن دما و تنش های مکانیکی یا الکترومغناطیسی در دستگاه مولد موتور یا وسایل مصرف کننده دیگر در شرایط متعارفی محیط کار از مقادیر مجاز مربوطه تجاوز نخواهد نمود.

12- جریان اتصال کوتاه – اضافه جریانی است که در اثر متصل شدن دو نقطه با پتانسیل های مختلف در موقع کار عادی از طریق امپدانسی بسیار کوچک بوجود آمده باشد .

13- جریان اتصالی – جریانی است که به زمین جاری می شود .

14- جریان اتصالی به زمین – جریان اتصالی است که به زمین جاری می شود

15- جریان احتمالی اتصال کوتاه – جریانی است که احتمال بروز آن در اثر اتصال کوتاه در یک نقطه یا روی ترمینال های سیستم یاتأسیسات مورد نظر وجود دارد .

16- جریان برق گرفتگی (‌جریانی که از نظر پاتوفیزیولوی خطرناک است )خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:23

میزان بارندگی و تبخیر ــ منابع آب درون زمین

میزان بارندگی و تبخیر ــ منابع آب درون زمین


مقدمه

((ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک))

پروردگارا تو این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریده ای و پاک و منزهی

(سوره آل عمران آیه 191)

خداوند بزرگ آنگاه که انسان را آفرید از روح خود در او دمید و از این روانسان در زمین خلیفه الله گردید. خداوند عالم تمام امکانات را در اختیار بشر قرار داد و با پیامبرانی از جنس خودشان آنان را راهنمایی فرمود آنان که از چراغ همیشه فروزان نبوت در گذرگاه زندگی بهره گرفتند همواره بهترین طریق را یافتند و خداوند رحمان نیز در تمام دوران رحمت و برکت خود را به آنان ارزانی داشته و می‌دارد. بی گمان حی قادر با نظم بخشیدن به هفت آسمان و مزین کردن آسمانها به کواکب اقتدار لایتناهی خود را به بندگانش نشان داده است زمین نیز مانند سایر مخلوقات خداوند همیشه فرمانبرداری خالق خویش را بی چون و چرا اجرا نموده است و خداوند حکیم در کتاب آسمانی خویش می‌فرماید: به زمین خطاب شد که فورا آب را فرو بر به آسمان امر شد که بارن را قطع کن به یک لحظه خشک شد و حکم(قهر الهی) انجام یافت و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و فرمان هلاک ستمکاران در رسید (سوره هود آیه 44).

در مقابل این همه عظمت و بزرگی خداوند قادر و حکیم تنها به این جمله اکتفا می‌کنیم که سبحان الله.


میزان بارندگی و تبخیر ــ منابع آب درون زمین

« و از ابر آبی به اندازه فرو می فرستیم و آنرا در زمین جا می دهیم و ما در بردن آن (یعنی بردن آن اندازه ای که بارانده ایم) توانائیم ـــ و با آن باغهای خرما و انگور برای شما تولید می کنیم، که هم فراورده های زیادی در آن برای شما هست و هم از آن می خورید (مؤمنون 18ــ19)». « آیا نمی بینی خدا آبی را از ابر پائین می آورد و آنرا در آب راهها در درون زمین راه می برد، سپس با آن رویشها با رنگهای گوناگون درمی آورد، سپس پژمرده می شود، پس از آن آنرا زرد شده می بینی، سپس آنرا خرد خرد می گرداند. در این روند براستی برای ناب اندیشمندان یادآوری افزون نهفته است (زمر 21)».

1- آبهای زیرزمینی چگونه ایجاد می‌شوند ؟

اغلب آبهای زیر زمینی از بارش و بارندگی ای که وارد زمین شده سرچشمه می‌گیرند. نقشه فوق نشان دهنده خاکهای اشباع شده از آب می‌باشد (آبخوانی که بیش از حد دارای آب می‌باشد) که بر روی سنگ بستر آبخوان قرار گرفته است. در آبخوانی که بیش از حد دارای آب است، آب فضای خالی بین دانه‌ها را پر می‌کند. در سنگ بستر آبخوان ها، آب از شکستگی‌ها و دیگر فضاهای خالی سنگ بستر وارد آن می‌گردد. همچنین برخی از انواع سنگ بستر مانند سنگ بستر ماسه سنگی ممکن است دارای فضاهای خالی اضافی (فضاهای اینترگرانولار) باشد که توسط آبهای زیر زمینی پر می‌گردند. آبهای زیرزمینی از ارتفاعات زیاد(یا مناطقی با فشار زیاد) به سمت ارتفاعات کم (یا مناطقی با فشار کم) جریان می‌یابند این مسئله برای آبهای سطحی نیز صادق است. جریان آبهای زیر زمینی همانگونه که در تصویر نشان داده شده است به سمت منطقه ای که خالی از آب (آب زیر زمینی) می‌باشد در حرکت است.

فشار آب زیرزمینی نسبت به ارتفاع نقش مهمتری را در کنترل میزان آب و مسیر جریان آب در بستر محدود شده آبخوان (یا آرتزین) ایفا می‌کند. آنها آبخوانهایی در مقابل نفوذ عایق و بصورت غیرقابل نفوذ یا بصورت چینه هایی با نفوذ پذیری کم می‌باشند.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 21:29

بررسی یکی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باترکیبات زمین دراروپا

یکی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باترکیبات زمین دراروپا

خلاصه: یک ساختمان تقویت شده با طول 215 متر و ارتفاع 19 متر در Iserlohn ساخته شده است. ساختمان در جاده 46A قرار داشته در پایه دارای ابعادی به شرح ذیل می باشد. ارتفاع 7/16 ، پهنای 2/11 محاسبات طراحی بوسیله صورت پذیرفته است. طراحی بنا بر صورت می پذیرد. دیواره تکمیل شده دارای زاویه شیب 80 درجه می باشد این مقاله نگرش طراحی و جزئیات ساخت را تشریح می نماید. این موارد شامل زمان ساخت،‌نحوه نصب، جزئیات پیرامون ساختار سطح آن می باشد.

نتایج محاسبات تخریب در طی دوره 2 ساله پس از ساخت مد نظر قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: مورد مطالعه - خاکریزها - تسطیح - شبکه های زمین - کنترل

مقدمه

در سال 1997 یک اداره مرکزی جدید در Iserlobhm طراحی گردید. ساختار آن بگونه ای بود که دارای یک شیب خاص در جهت شمال بود. محل آن از غرب به خط راه آهن از شمال به جاده 46A منتهی می گردید. تفاوت سطح در مرزهای شمالی و جنوبی 17 متر بود. هدف ساختار حفاظت از ساختمان جدید در برابر شلوغی خیابان 46 A بود در عین حال محل پارک مناسبی را ایجاد می نمود. که در شکل 1 نشان داده شده است.

زیرنویس شکل 1 : ساختار طبیعی در بخش شمالی - جنوبی و ایده حاکم بر ساختار

در نتیجه زمینی به مساحت m2 3500 به عنوان محل پارک در جلوی ساختمان تعبیه گردید. یکی از خصوصیات ساختمان به کاربری یک عایق صوتی بود. به این دلیل، خط در راستای ساختار تقویت شده ثابت بود. خط در پایا دیواره به واسطه و جر و موزهای زمینی ثابت شده بود. این شرایط منجر به تغییر وضعیت 80 درجه ای ساختمان با افزایش ارتفاع m7/16 گردید. طول نهایی این دیواره در طول خط فوقانی به میزان m215 محاسبه گردید. در این راستا یک سری ساختارهای خاص تعبیه گردید. این پروسه به عنوان یک کار جانبی برای ساختمان انجام گردید.

در این ساختار از مواد بتونی با دانه بندی 32/0 و 45/0 استفاده گردید.

طرح و ساختار کامل ساختمان را ارائه می دهد.

2- طراحی ساختار زمین تقویت شده با استفاده از ترکیبات زمین

1-2: روش ساختار

نویسنده این مقاله روش ساختاری را پیشنهاد می نماید که به عنوان زمین تقویت شده با ترکیبات موجود در آن شناخته می شود. روش امکان طراحی ساختار را با توجه به مزیت استفاده از مواد ساختاری بازیافت شده فراهم می نماید. QRE دارای لایه های مختلفی بوده امکان شکل دهی سطح جلویی و خلفی خاک به طور همزمان وجود دارد. شکل 4 بخش عرضی ساختار را نشان می دهد. ساختار دارای مشخصات ذیل می باشد.

- ارتفاع ساختمان :‌m7/14 - حداکثر ارتفاع: m7/16

- زاویه متوسط انحراف :‌00/80 درجه - حداکثر پهنای پایه m02/11

طول کل سیستم : m5/21

پایه ساختار دارای پهنای بستر m5/3 بوده که بین ساختار و مرزهای حفاظتی کشیده شده است. امکان دستیابی و کنترل اهداف را فراهم می نماید. در پایانه جنوبی - غربی یک برج مارپیچ مانند ساخته شده است.

زیرنویس شکل 2 : بخش عرضی

2-2- مواد اولیه بکار رفته در این ساختار

ساختار خاک: خاک بازیافت شده : 45/0 تا 32/0

جاذبه مشخصه :

زاویه سایش:

چسبندگی :

خاک با دانسیته 100% فشرده می شود. این پروسه با استفاده از راهنمای آلمانی EIVE-STB a4 (ویرایش 1997) صورت می گیرد. پروسه های تقویت ذیل در نظر گرفته شده است.

تقویت اولیه : محصول701 TENAX TT نیروی کششی

کشش نهایی

تقویت ثانویه محصول220 TENAX LBo نیروی کششی

کشش نهایی 10% = E

تقویت استاتیک در قالب کشش یکسویه با پلی اتیلن صورت می پذیرد. این ساختار دارای پهنای 1000 می باشد. در راستای نیرو هیچگونه پوشش ساختاری مجاز نمی باشد. در برش عرضی Grid در کنار یکدیگر قرار می گیرند. در عین حال شاهد مقداری پوشش در این ساختار هستیم. از آنجا که خمش شبکه های گسترش یافته در یک سو در بخش جلویی سخت می باشد. یک grid منعطف اضافی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابر محاسبات طرح - ساخت میان لایه های ساختار ترکیبی تا پایین ترین پایه ساختار m45/0 می باشد برای تعبیه ساختارها m9/0 می باشد. در جهت تسهیل پروسه، دستیابی به تقویت ساختار مناسب (تقویت ثانویه) از یک ترکیب خاص استفاده می شود که در نیمه بالایی نیز به کار می رود و بنابر دو نوع تقویت مورد استفاده مساحت مؤثر میان لایه ها در نیمه پایانی m45/0 می باشد. شکل 2 طرح برش عرضی را در 34/124+0 نشان می دهد. تقویت اولیه بوسیله تنش و تقویت 4/0 بوسیله خط ارائه گردیده است.

3-3- ساختار و جزئیات مرتبط با آن

خط فوقانی به واسطه نیاز به حفاظت در برابر نویز تثبیت می گردد. این پروسه در قالب انحراف 80 درجه تعیین می گردد. استفاده از خاکریز در این مورد ممکن نمی باشد چرا که انحراف در این پروسه کمتر از 80 می باشد. همچنین حفاظت از نویز دچار اختلال می گردد. به هر حال انحراف 80 مشکلات زیادی به بار می آورد. این پروسه در دو مرحله قابل بررسی می باشد.

مرحله اول : پروسه ابتدایی

مرحله ثانویه : پروسه ثانویه

اولین مرحله به تسطیح ساختار سیستم در یک شبکه مستحکم کمک می کند. این طرحها دارای شیب 80 درجه می باشد، همچنین در اولین مرحله از یک سری همین خاص استفاده گردید. این روند در قالب رویه فوقانی خاک در ساختار مورد نظر مشاهده گردید تا از فرسایش بخش جنوبی ساختمان جلوگیری نماید. مرحله دوم پس از اتمام کار ساختمان تشکیل گردید. در این ساختار یک شبکه سیمی تقویت شده به فاصله m5/0 مورد استفاده قرار گرفت این شبکه سیستم های تقویت مختلفی مورد استفاده قرار گرفت که سبب جلوگیری از بروز فرسایش می گردید تقویت اولیه در بخش جلویی ساختمان متمرکز می گردد. به طوریکه ضخامت آن بدون المانهای مرزی مواد اولیه m3/0 می باشد. کنترل فرسایش به به کاربری یک ساختار پلیمری که از فیبرهای نخی بازیافت شده تشکیل شده است محقق می گردد. جزئیات مهم ساختار دارای پهنای cm2 در بخش فوقانی هر لایه در بخش جلویی می باشد.

به دلیل و انحراف 80 در ساختار این سیستم به کارگیری از یک سیستم جمع آوری آب اضافی حاصل از بارش باران بر این ساختار طراحی گردیده است.

زیرنویس شکل 3 : جزئیات کار در این پروسه

3 طراحی : بررسی ابعاد ساختار بنا بر و نظریه ‌نسبی صورت می پذیرد. پایداری داخلی و خارجی ساختمان محاسبه شده است. این پروسه در قالب سه بخش ارائه گردیده است.

فاکتور کاهش A1-A4 و ضریب اصطکاک به وسیله سازندگان ارائه گردیده است این مقادیر به شرح ذیل می باشد.

A1= 62/2

A2=10/1

A3=00/1

A4= 00/1

کنترل ویژه فرسایش به واسطه وزش باد

مؤثرترین کنترل در این پروسه استفاده از یک پوشش حفاظتی در طی یک دوره فرسایش بحرانی می باشد. این روند در طی دوره هایی از بادهای با سرعت بالا و خاک خشک اهمیت می یابد. محاسباتی کنترل همانند برداشت محصول - مدیریت فاضلاب کشاورزی روشهای مؤثر مدیریتی در کاهش فرسایش می باشند. اغلب این موارد بسختی سطح را افزایش داده سرعت های باد سطحی را کاهش می دهد. به هر حال ، روشهای جلوگیری باید در دوره های خاصی طراحی گردد.

Croplaud در فرسایش حاصل از باد تحت برخی شرایط خاص مهم می باشد. این روند هنگامی حساس تر می شود که فضولات سوزانده شده و یا جابجا می گردد.

زمینهای کشاورزی به میزان کافی فضولات را ایجاد نمی کنند تا از فرسایش ناشی از باد جلوگیری نماید. علاوه بر این، زمینهای کشاورزی با بایر در این روند قابل توجه می باشند. اجرای سیستمهای کشاورزی که بیشترین میزان فضولات را به جای می گذارد بهترین عامل حفاظتی خاک می باشد. ساختارهایی که کمترین زیان را به پروسه کشاورزی در این زمینها در جهت تولید فضولات ایجاد نمایند برای حفاظت از پوششهای مذکور ایده آل می باشند در این راه علف کش ها بسیار مفید می باشند. برداشتهای کشاورزی با توجه به حداکثر زمان در نظر گرفته شده بیشترین میزان فضولات را ایجاد می نماید در عین حال دارای پاینین ترین ریسک مالی می باشد. برای مثال گردش کاشت محصول جو (‌در دوره در طی سه سال ) دارای راندمان بیتشر نسبت به گردش کاشت آن در طی 2 دوره در 4 سال می باشد. در عین حال فضولات بیشتری تولید شد. رشد آن در جهت افزایش حفاظت در برابر فرسایش باد افزایش می یابد.

وجوه قانونی

قانون کانزاس کنترل فرسایش باد را مد نظر قرار می دهد. اگر خاک هجوم فرسایش ناشی از باد قرار گیرد و در این راه بدان صدمه وارد شود، در این صورت به سلامت عموم جامعه ضربه وارد می شود و این صدمات باید در اسرع وقت به حداقل رسیده و یا متوقف شود. اگر صاحبان زمین در این پروسه مشارکت ننمایندافراد مسئول در این پروسه مجاز به کنترل فرسایش باد می باشند. آنها می توانند سیستمی را طراحی نمایند که هزینه های کنترل فرسایش را بپردازد. برای ایجاد چنین ساختاری ، می توانند بر تمامی محصولات مالیاتهای خاص را در نظر بگیرند.

همچنین می توانند هزینه های حاصله را با توجه به ارزیابی های خاص پوشش دهند.

ارزیابی خاص در طی یکسال کمتر از 3 دلار در جریب می باشد. البته چنین هزینه ای برای پوشش دادن هزینه کال کار کافی نمی باشد.
خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 17:24

تحقیق درباره شغل زمین شناس

تحقیق درباره شغل زمین شناس


فهرست مطالب

وظایف زمین شناس... 5

مهارت و توانمندی های مورد نیاز زمین شناسی.. 6

تحصیلات لازم برای ورود به شغل زمین شناسی.. 7

فرصت های استخدامی، بازارکار و آینده شغلی زمین شناس... 7

درآمد زمین شناس... 8

شخصیت های مناسب شغل زمین شناسی.. 9خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، زمین، شناس
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 11:44

پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی برآگرواکوسیستم کره زمین

پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی برآگرواکوسیستم کره زمین


مقدمه :


پیشرفت فن آوری و دستیابی انسان به زندگی مدرن و پیشرفته امروزی به قیمت از بین رفتن و تخریب بسیاری از منابع طبیعی و انقراض نسل تعداد زیادی از گیاهان و جانوران تمام شده است. اما علیرغم پیشرفت بسیار سریع و غیر قابل باور دانش بشری و حتی دستیابی انسان به کرات دیگر و اطلاعات حیرت آوری که از دورترین کهکشانها بدست آورده است، هنوز کره زمین، تنها سیاره قابل سکونت برای انسان و دیگر موجودات زنده به شمار می آید!
رشدسریع و بی مهار جمعیت بشر، بهره برداری بی وقفه از معادن، قطع درختان و نابودی جنگلها، کشتار بی رحمانه حیوانات، تخریب مراتع و پوشش های گیاهی طبیعی زمین و تبدیل آنها به مزارع، استفاده بی رویه از سموم کشاورزی، آلودگیهای منابع آبی و هوا ناشی از فعالیت های صنعتی و بسیاری از فعالیت های نامطلوب دیگر انسانها از سالیان گذشته تا امروز، چرخه زیستی خانه مشترک همه موجودات زنده، زمین را با خطر مواجه ساخته است. شاید انسان هیچ وقت مثل امروز به فکر جبران خساراتی که به محیط زیست و سیاره زمین وارد ساخته و همچنین حفاظت و مراقبت از منابع طبیعی و حیاتی موجود بر روی این کره خاکی نیفتاده باشد

قاره آسیا منطقه ای است که از مناطق قطبی تا آب و هوای معتدل و همچنین گرمسیری کشیده شده است و خانه بیش از 3 میلیارد انسان است.با گرم شدن هوا بسیاری از یخچالهای ارتفاعات کوهها ناپدید می شوند، توده های دائمی و زیرزمینی یخ آب می شوند، جنگلهای شمالی بیشتر به سمت شمال پیشروی می کنند. فعالیتهای صنعتی به خصوص در کشورهای چین و هند که روز به روز رو به افزایش است صدمه بیشتری به محیط زیست خواهند زد مگر آنکه اقدامی شود.

مرجان های دریایی خلیج فارس از بین می روند. 90 درصد زمین های مرطوب ایران، در سال 2001 بر اثر دو سال خشکسالی از بین رفتند. بیش از 4000 دریاچه در چین بر اثر خشکسالی از بین رفتند. نوعی گونه نادر ببر در روسیه در خطر انقراض قرار گرفته است. در 30 سال گذشته در چین میانگین بالا آمدن سطح آب دریاها حدود 2.5 میلیمتر در سال بوده است.در گوشه و کنار دنیا چنین پیامدهایی رخ می دهد... گرم شدن هوا خطرات بسیاری در پی دارد؛ نابودی حیوانات و گیاهان، خشکسالی، آتش سوزی جنگلها، آب شدن یخها و یخچالها و بالا رفتن سطح آب دریاها تنها گوشه ای از این فاجعه عظیم است.

بد نیست بدانید که جدید ترین و شاید بحرانی ترین تهدید زیست محیطی علیه کره زمین، کاملا نامحسوس بوده و به چشم نمی آید! این تهدید ناشی از یک ماده سمی نیست! تشعشعات رادیواکتیو هم نیست! بلکه در واقع موضوع به ظاهر ساده تغییرات آب و هوایی است. خطرات ناشی از این موضوع به سختی قابل درک است و حتی ممکن است بیشتر شبیه یک شوخی به نظر برسد. اما، مسئله و نکته مهم اینجاست : در قرن آینده، سیاره زمین گرمتر خواهد شد بطوریکه احتمالا طی 30 یا 40 سال آینده آب و هوای زمین بطور میانگین 1/4 درجه سانتیگراد گرمتر از آنچه امروز است خواهد شد.
میزان تشعشعاتی که زمین از خورشید دریافت می‌دارد یا فصلهای مختلف سال ، عرض جغرافیائی و وضع هندسی مدار گردش زمین به دور خورشید در ارتباط است و هر گونه تغییری که در شدت و ضعف این تشعشعات روی دهد، به دگرگونیهایی در دما و فشار جو زمین منتهی می‌گردد و در نتیجه روی آب و هوای میهن خاکی ما اثر می‌گذارد.
باد که بر اثر اختلاف فشار تولید می‌گردد و هوای سرد و گرم و همچنین بخار آب را از جائی به جای دیگر پراکنده می‌سازد، از وضع توپوگرافی زمین به شدت متأثر است و پراکندگی قاره‌ها در شرایط اقلیمی نقش آفریننده و کوهها موجبات تکائف و باروری بخار آب را فراهم می‌سازند و اقیانوسها و دریاها، شرایط اقلیمی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند و همانند خازنی دمای سطح زمین را در خویش ذخیره می‌کنند و به آرامی آن را به هوای پیرامون خود منتقل می‌سازند

کره زمین به طور طبیعی در اثر تابش خورشید گرم می‌شود، اما در اینجا منظور ما از گرم شدن زمین، پدیده دیگری است، پدیده‌ای که به گرم شدن زمین کمک می‌کند و شاید اصلا به آن توجه نداشته باشیم.
منظور از«گرم شدن زمین» افزایش میانگین دمای زمین است. «تغییر آب و هوا» در اثر این افزایش دما به وجود می‌آید. گرم شدن زمین موجب تغییر الگوی بارش باران و برف، افزایش سطح آب دریاهای آزاد و کاهش سطح آب دریاچه‌ها و تاثیرات وسیع بر گیاهان و حیات وحش و انسان‌ها می‌شود

دمای متوسط زمین در طول قرن گذشته تقریبا 5/0 درجه سانتیگراد افزایش یافته‌است؛ دانشمندان انتظار دارند که در طول 100 سال آینده متوسط دمای زمین 1/5 تا 3/5 درجه سانتیگراد افزایش یابد. شاید فکر کنید «این که چیزی نیست»، اما همین مقدار می‌تواند آب و هوای زمین را به طور بی سابقه‌ای تغییر دهد. زمانی‌که این پدیده رخ دهد، ممکن است تغییرات بزرگی در سطح آب اقیانوس‌ها، مزارع کشاورزی و هوایی که تنفس می‌کنیم یا آبی که می‌نوشیم، رخ دهد. با گرم شدن آب و هوا و تاثیر آن بر مزارع کشاورزی، منابع غذایی انسان‌ها کاهش می‌یابد، آب بیشتری بخار می‌شود و در نتیجه انسان ها با کمبود آب شیرین مواجه خواهند شد. این تغییرات روی حیوانات و گیاهان هم تاثیر منفی می‌گذارد. اگر این تغییرات به آرامی اتفاق بیافتد، جانوران و گیاهان خود را با آن وفق می‌دهند،

اما اگر این تغییرات خیلی سریع اتفاق بیافتد، چرخه زیستی با خطرات جدی روبرو می‌شود، مثلا پرندگان و جانورانی که در فصل‌های مختلف سال به جاهای دیگر مهاجرت می‌کنند، ممکن است مکان مناسبی را برای مهاجرت پیدا نکنند و یا غذایی برای خوردن نداشته ‌باشند. مقدار آب دریاها در اثر ذوب شدن یخ ‌های قطبی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر بر اثر افزایش دما، آب دریاها و اقیانوس ها منبسط می‌شود. اگر آب اقیانوس منبسط شود، فضای بیشتری را اشغال می‌کند و در نتیجه سطح آب دریاها بالا می‌آید. سطح آب دریا ممکن است در قرن آینده چند سانتیمتر یا حداکثر 1 متر بالا بیاید. در این صورت مردمی که خانه‌هایشان در کنار ساحل دریا قرار دارد و جزیره‌نشینان، خانه‌های خود را از دست می‌دهند و مزارع ساحلی هم به زیر آب می‌روند. در اثر بالا آمدن آب دریا منابع آب شیرین نیز غیرقابل استفاده می‌شوند. مدل‌هاى جوی پیش‌بینى می‌کنند تا سال 2100، دماى کره زمین از 1 تا 5/3 درجه سانتی‌گراد افزایش یابد و این مقدار بیش از تغییرات دمایى در 10 هزار سال گذشته خواهد بود، بنابراین اتحاد کشورها به منظور کنترل و تثبیت گازهاى گلخانه‌اى منتشره یک ضرورت است
خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 17:26

پاورپوینت- ارت یا سیستمهای اتصال به زمین (EARTH)

پاورپوینت- ارت یا سیستمهای اتصال به زمین (EARTH)••در مهندسی برق، واژه Sālur یا ارت با توجه به کاربردهای آن دارای معانی متفاوتی است. زمین در یک مدار الکتریکی می‌تواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن بقیه ولتاژهای الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کنند. واژه زمین همچنین به مسیری کلی برای بازگشت جریان به منبع نیز اطلاق می‌شود. این واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
•یک مدار الکتریکی ممکن است به دلایل مختلفی به زمین متصل شده باشد. در مدارهای قدرت این اتصال‌ها معمولاً برای بالا بردن ایمنی و محافظت افراد یا دستگاه‌ها از تاثیرات معیوب بودن عایقکاری هادی‌ها ایجاد می‌شود. اتصال به زمین در مدارهای قدرت از آسیب دیدن عایق‌های مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیری کرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود می‌کند. از اتصال زمین برای جلوگیری از افزایش الکتریسیته ساکن در هنگام حمل مواد قابل اشتعال یا تعمیر تجهیزات الکترونیکی نیز استفاده می‌کنند. در برخی از انواع تلگراف‌ها و شبکه‌های انتقال زمین به تنهایی نقش یکی از هادی‌ها را ایفا می‌کند و به عنوان مسیر بازگشت جریان به منبع مورد استفاده قرار می‌گیرد با این کار در هزینه ایجاد یک خط جداگانه برای بازگشت جریان صرفه‌جویی می‌شود. در اندازه‌گیری از زمین به عنوان یک پتانسیل الکتریکی ثابت استفاده می‌کنند که با توجه به اختلاف پتانسیل هر قسمت از مدار از زمین میزان پتانسیل آن قسمت را مشخص می‌کنند. یک زمین الکتریکی باید از ظرفیت انتقال جریان مناسبی برخوردار باشد تا بتوان از آن به عنوان مبدا صفر ولتاژ استفاده کرد.


در سایتهای کامپیوتری زمین مناسب از دو بابت حائز اهمیت می‌باشد :


الف ـ حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها
ب ـ هم پتانسیل بودن تجهیزات نصب‌شده در سایت و کارکرد صحیح آنها بخصوص تجهیزات دیجیتال و انتقال دیتا

با توجه به بکارگیری تجهیزات کامپیوتری جدید لازم است به موضوع ارت و روش اجرای اصولی آن اهمیت بیشتری داده شود تا در آینده از آسیب رسیدن به نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری پیشگیری شده و از عملکرد صحیح تجهیزات اطمینان داشته باشیم .


رای اینکه مدار یک وسیله برقی کامل شود، علاوه بر فاز نیاز به سیم دیگری داریم که برق را از وسیله به مولد(نیروگاه) برگرداند که به این سیم، سیم نول می گویند.

•اگر ما بدنه تمام دستگاههای برقی اعم از صنعتی و مخابراتی و خانگی و…و یا به طور کلی هرنوع مصرف کننده برق را توسط یک رشته سیم به سیم اتصال به زمین متصل کنیم،یک سیستم ارتینگ ایجاد کرده ایم.

•هدف از ایجاد این سیستم این است که اگر هریک از سیم های فاز و یا سیم نول به هر طریقی به بدنه دستگاه اتصال یابد و مدار الکتریکی مورد نظر دچار نشتی جریان شود؛این نشتی جریان توسط سیم ارت به زمین منتقل شده و از برق گرفتگی و یا در مواردی اتصالی دستگاه جلوگیری می شود.

•در مواردی به اشتباه بدنه مصرف کننده های خانگی را به لوله های آهنی آب و یا گاز و یا حتی به اسکلت ساختمان اتصال می دهند که این کار بسیارخطرناکی است که منجر به برق گرفتگی های کشنده میشود.
•درهنگام اتصال کامل سیم های فاز به سیم ارت فیوز مربوط به آن فاز عمل کرده و جریان را قطع می کند و در هنگام اتصال کامل سیم نول به سیم ارت اگر مدار ارتینگ دارای فیوز محافظ جان(FI )باشد،این فیوز از ۳۰ میلی آمپر نشتی جریان به بالا را قطع می کند و باعث قطع کامل جریان فاز و نول میشود.
•لازم به ذکر است که سیم ارت و سیم نول به ظاهر از نظراینکه بی برق هستند بسیاربه یکدیگر شبیه هستند ولی در عمل دوسیم مستقل از هم وعملکردی متفاوت از یکدیگر دارند؛و هیچگاه نمی توان از یکی بجای دیگری استفاده کرد.
•اگرچه که هردو به ظاهریکی هستند و اختلاف مقاومتی کمی باهم دارند.سیم نول در حقیقت سیم برگشت شبکه اصلیه.ولی سیم ارت یه سیم حفاظتیه که هر ساختمون باید یه چاه ارت داشته باشه که سیم ارت رو به اون متصل میکنه تا اتصال کوتاه رو زمین کنه
•این کار اشتباه و ناایمنه.
•چون اگر به هر دلیلی سیستم اتصالی پیدا کنه و دارای اختلاف پتانسیل بشه، در حالت استاندارد این اختلاف پتانسیل باید از طریق سیستم ارتینگ به زمین (چاه ارت) هدایت بشه، ولی اگه سیستم ارتینگ و سیم نول به هم متصل باشه، اونوقت سیم نول هم دارای جریان هست و شخصی که از این جریان بی اطلاع هست در معرض خطر برق گرفتگیه.
•برای درک تفاوت بین نول، زمین حفاظتی و زمین الکتریکی، نیاز است که چیزهایی را بدانیم.
•برای درک تفاوت بین نول، زمین حفاظتی و زمین الکتریکی، نیاز است که چیزهایی را بدانیم.
خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 15:32

مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقة البرز مرکزی (محدودة احداث تونل امام زاده هاشم )

مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقة البرز مرکزی (محدودة احداث تونل امام زاده هاشم )

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه:

امروزه اساس و مبنای تحلیل و طراحی‌های سازه‌های زیرزمینی و حفریاتی همچون تونل بر پایه اطلاعات دقیق مکانیک سنگی و زمین شناسی بوده واستفاده از نرم‌افزارهای مرتبط و تلفیق این داده‌ها و لحاظ نمودن آن در طراحی جزء لاینفک و اساسی می‌باشد.

در این پروژه که به آنالیز تونل امام زاده هاشم واقع در جاده هراز پرداخته‌ایم، سعی کرده‌ایم تا با جمع‌آوری اطلاعات کاربردی بر پایه مکانیک سنگ و برداشت‌های زمین‌شناسی و استفاده از نرم افزارهای phases و unwedge به این مهم دست یابیم.

عناوین :

مقدمه
اساس و مبنای تحلیل
انواع مقاطع مورد بررسی
نحوة جمع آوری اطلاعات مربوطه
نحوة ارائه تحلیل
2-1 روشهای مورد استفاده جهت طبق بندی توده های سنگ
2-1-1 روش بینیا و سکی BIENIAWDKI
2-1-2 روش بارتن BARTON
2-2 طبقه بندی مهندسی توده سنگ و مشخصات هندسی درزه‌ها
توضیحات
2-2-1 در محدوده کیلومتر 550+4 در سنگ آهک دولومیتی کامبرین
2-2-1-1 مشخصات در زه‌ها
2-2-1-2 طبقه بندی توده سنگ
2-2-1-3 تعیین نوع پوشش
2-2-2 در محدوده کیلومتر 350+4 در سنگ آهک دولومیتی دونین
2-2-2-1 مشخصات در زه ها
2-2-2-2 طبقه بندی توده سنگ
2-2-2-3 تعیین نوع پوشش
2-2-3 در محدوده کیلومتر 970+3 در سنگ آهک دولومیتی دونین
2-2-3-1 مشخصات در زه‌ها
2-2-3-2 طبقه بندی توده سنگ
2-2-3-3 تعیین نوع پوشش
2-2-4 در محدوده کیلومتر 800+3 در سنگ آهک دولومیتی (روی محور)
2-2-4-1 مشخصات در زه‌ها
2-2-4-2 طبقه بندی توده سنگ
2-2-4-3 تعیین نوع پوشش
2-2-5 در محدوده کیلومتر 300+3 در سنگ آهک دولومیتی رنگ و ضخیم لایه
2-2-5-1 مشخصات درزه ها
2-2-5-2 طبقه بندی توده سنگ
2-2-5-3 تعیین نوع پوشش
2-2-6 در محدوده کیلومتر 900+2 در سنگ آهک دولومیتی تیره رنگ و ضخیم لایه تریاس
2-2-6-1 مشخصات درزه‌ها
2-2-6-2 طبقه بندی توده سنگ
2-2-6-3 تعیین نوع پوشش
2-2-7 در محدوده کیلومتر 800+2 تا 200+2 در سنگهای شیلی و ماسه سنگهای کوارتزیتی ژوراسیک
2-2-7-1 مشخصات درزه‌ها
2-2-7-2 طبقه بندی توده سنگ
2-2-7-2 تعیین نوع پوشش
2-2-8 در محدوده کیلومتر 000+2 در داخل ماسه سنگها و سنگهای شیلی تشکیلات شمشک
2-2-8-1 مشخصات در زه‌ها
2-2-8-2 طبقه بندی توده سنگ
2-2-8-3 تعیین نوع پوشش
2-2-9 در محدوده کیلومتر 750+1 در ماسه سنگهای کوارتزیتی مقاوم ماسیو
2-2-9-1 مشخصات در زه ها
جزئیات آن بشرح زیر است
2-2-6-2 طبقه بندی توده سنگ
2-2-9-3 تعیین نوع پوشش
2-4 مشخصات هندسی در زه های اصلی در بخش خروجی (620+4)
2-3- علت انتخاب روش بینیاوسکی (R.M.R)
(1-1) تحلیل از طریق Unwedge
(2-1) مقدمه
(3-1) نحوة جمع آوری اطلاعات نرم افزار Unwedge
(4-1) نحوة تحلیل
(5-1) محدودة کیلومتر 1+750
(6-1) محدودة کیلومتر 000+2
(7-1) محدودة کیلومتر 200+2 در ماسه سنگ
(8-1) محدودة کیلومتر 2+200 در شیل
(9-1) محدودة کیلومتر 2+900
(10-1) محدودة کیلومتر 3+300 و 3+800
(11-1) محدودة کیلومتر 3+970
(12-1) محدودة کیلومتر 4+350
(13-1) محدودة کیلومتر 4+550
(14-1) محدودة کیلومتر 4+620
شرح ویژگیهای زمین شناسی مهندسی توده سنگها
ویژگیهای مورد نظر عبارتند از
راهنمای نقشه زمین شناسی مهندسی محدوده مسیر تونل
(واریانت امامزاده هاشم )
1- واحدهای توده سنگی
1-1 سازند شمشک (ژوراسیک - تریاس)
1-2 سازند الیکا (تریاس)
3-1 پرمین
4-1 سازند مبارک (کربونیفر)
5-1 سازند جیرود (دونین)
6-1 سازند میلا (کامبرین)
7-1 سازند لالون (کامبرین)
1-2) تحلیل از طریق نرم افزار Phases
2-2) مقدمه
3-2) نحوة جمع آوری اطلاعات نرم افزار Phases
4-2) نحوة ارائه تحلیل
5-2) محدودة کیلومتر 1+750
6-2)محدودة کیلومتر 1+466
7-2) محدوده کیلومتر 2+000
8-2) محدوده کیلومتر 2+200
9-2) محدوده کیلومتر 2+900
10-2) محدوده کیلومتر 3+300
11-2) محدوده کیلومتر : 3+800
12-2) محدوده کیلومتر 3+970
12-2) محدودة کیلومتر 4+350
13-2) محدوده کیلومتر 4+550
14-2) محدوده کیلومتر 4+260
نتیجه‌گیریخرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 03:27

زمین شناسی ساختمانی

زمین شناسی ساختمانی

زمین شناسی ساختمانی از واژه Structral به معنی ساختار یا ساختمانی Geologg به معنی زمین شناسی گرفته شده است.

دیدکلی

هر کسی که با زمین شناسی سروکار داشته باشد, تشخیص می دهد که پوسته زمین در طی تاریخ زمین شناسی یک واحد ثابت و غیرمتغیری نبوده است بلکه به کرات دربرابر عوامل داخلی و خارجی در آن تغییر شکل ایجاد شده است. شاهد این مدعی وجود نواحی عظیم چین خورده یعنی سلسله کوههاست که در آن رسوبات و سنگهای دیگر فشرده شده و فرم آنها تغییر کرده است.

عامل دیگر رسوبات دریایی است که اینک در قلل مرتفع کوهها دیده می شود و در برخی موارد هزاران متر از سطح دریا بالاتر قرار گرفته است . این خود ناپایداری قشر زمین را نشان می دهد. بطور کلی می توان گفت که زمین شناسی ساختمان و تکتونیک, درباره ساختمانهای مختلف سنگهای تشکیل دهنده پوسته زمین, چگونگی تشکیل و ارتباط آنها با عوامل داخلی زمین بحث می کند.

اهمیت و کاربرد زمین شناسی ساختمانی

زمین شناسی ساختمانی دربین سایر علوم زمین شناسی, موقعیت خاصی را داراست. مثلاً تهیه نقشه زمین شناسی محل, بدون آگاهی به نوع ساختمانهای منطقه, غیر ممکن است. زیرا بدون توجه به ساختمانهای موجود, ارتباط واحدهای مختلف زمین شناسی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر مواد معدنی, در ساختمانهای خاص زمین شناسی متمرکز می شوند.

مثلاً نفت و گاز طبیعی بیشتر در قسمتهای بالای تاقدیسها جمع می شوند. و با شناسایی این ساختمانهاست که می توان امکان وجود آنها را بررسی کرد. همچنین بسیاری از موارد معدنی بصورت رگه تشکیل می شوند که این رگه ها , معمولاً در امتداد گسلهای موجود در منطقه تشکیل می شوند. در بسیاری موارد, در اثر وجود گسلها و شکستگیها, گسترش ماده معدنی در یک منطقه قطع می شودو برای پیدا کردن مجدد آن, آگاهی به مشخصات تکتونیکی منطقه, ضروری است.

آشنایی به وضعیت ساختمانی منطقه, کمک مؤثری در مطالعه آبهای زیر زمینی است. زیرا گسلها و شکستگیها, مجراهای مناسبی جهت عبور آبهای زیرزمینی می باشد. شناسایی دره ها و گسلهای ناحیه, یکی از بهترین مراحل مقدماتی حفر تونلها و احداث سدها به شمار می آید.

انواع بررسی های زمین شناسی ساختمانی

بررسی بر اساس وضعیت هندسی

در این نوع تقسیم بندی, ساختمانهای مختلف زمین از نظر شکل هندسی مورد توجه قرار گرفته و به انواع چین ها, گسل, درزه ها و... تقسیم می شوند.

بررسی از نقطه نظر سینماتیکی

در این بررسی, اشکال مختلف زمین شناسی, از نقطه نظر نحوة حرکات پوسته زمین, که منجر به ایجاد ساختمان مزبور شده است, مورد بررسی قرار می گیرن. در حقیقت در این حالت چگونگی تشکیل ساختمانهای مختلف, مطالعه می شود.

بررسی تاریخی

مقصود از این بررسی ها, مطالعه چگونگی تشکیل ساختمانهای مختلف, در دوره های خاص زمین شناسی است. زیرا بطوری که می دانیم, در دوره های مختلف دوران زمین شناسی, حرکات تکتونیکی مختلفی وجود داشته است.

بررسی از نظر دینامیکی

در این بررسی, رابطه نیروهای مؤثر برسنگهای زمین و ساختمانهای حاصله ناشی از آنها مورد بررسی قرار میگیرد.

زمین شناسی ساختمانی و سایر علوم زمین شناسی

پترولوژی

این شاخه از علوم زمین از منشاء پیدایش و شرایط تشکیل سنگها و همچنین رابطه موجود این سنگها گفتگو می نماید وارتباط نزدیکی با زمین شناسی ساختمانی دارد, مخصوصاً تغییر شکلهایی که در اعماق با تبلور مجدد یا دگرگونی سنگها همراه است.

نوع فایل: word

سایز:10.1 KB

تعداد صفحه:10خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: زمین، شناسی، ساختمانی
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 01:25

بررسی مهارت کنترل آفت برای باغبانان خانگی یا متخصصان زمین داری گیاه داروش

بررسی مهارت کنترل آفت برای باغبانان خانگی یا متخصصان زمین داری گیاه داروش


دارو

مهارت کنترل آفت برای باغبانان خانگی یا متخصصان زمین داری

داروش برگ پهن یک‌نوع گیاه همیشه سبز درخت خشکان است که در تعدادی از زمینهای کالیفرنیا رشد می‌کند. میزبان داروش برگ پهن عبارتند از توسکا، اهر (زبان گنجشک)، برچ، شمشاد، درخت پنبه، اقاقیا، افرا، گردو (جوز).. گونة دیگری از داروش برگ پهن در کالیفرنیا یافت می‌شود که فقط به درخت بلوط و Viscum album سرایت می کند و درختان توسکا وسیب، اقاقیا، پنبه و افرا در شهرستان سونوما(سونامی) را مورد حمله قرار می‌دهد. کاجها کمتر در معرض این آفت قرار می‌گیرند اما صنوبر در جنوب مناطق کوهستانی ناودا- سریا آلوده می‌شود. داروش کوتاه قد (کوچک) صنوبر، سرو و کاجها را در جنگلها آلوده می‌کند و می‌تواند برای زمینهای کوهپایه‌ای ناوادا- سریا مشکل ایجاد کند.

تشخیص

داروش برگدار دارای ساقه‌هایی با برگهای نازک است که تقریباً بیضی شکل است. گیاهان اغلب دایره شکل هستند که 2 فوت یا بیشتر ضخامت دارند. از اکتبر تا دسامبر دانه‌های کوچک، چسبنده و نسبتاً سفید رشد می‌کنند. انبوهی از داروشهای همیشه سبز در زمستان بر روی درختان که برگهایشان در حال ریزش است مشاهده می‌شود.

چرخة زندگی و زیست شناسی

گیاهان داروش اغلب ماده( دانه تولید می‌کنند) یا نر( گرده تولید می‌کنند) هستند. دانه‌های گیاه ماده چسبنده، کوچک و نسبتاً سفید است و برای پرندگانی مانند Cedar woxwing، سینه سرخ جالب به نظر می‌رسد. پرندگان این دانه‌ها را می‌خورند و مغز یا گوشت دانه را هضم کرده و قسمتهای سفت آنرا دفع می‌کنند و پای درختانی می‌ریزند که بر روی آن زندگی می‌کنند. در بیشتر موارد آلودگی اولیه در درختان پیرتر و بزرگتر اتفاق می‌افتد چرا که پرندگان ترجیح می‌دهند بر روی درختان بلندتر ساکن شوند. زیاد شدن داروش اغلب با آلودگی درختان همراه است چرا که پرندگان از این دانه‌ها لذت می‌برند و وقت زیادی صرف خوردن آنها می‌کنند. بعلاوه دانه‌ها ممکن است ازگیاهان داروش به قسمت فوقانی درخت بیفتد و باعث آلوده شدن شاخه‌های پایین تر شود. سرعتی که داروش پراکنده می‌شود با میزان پیوستگی و سختی عفونت رابطه مستقیم دارد و درختان جوان( نورس) نیز اگر در کنار درختان پیری که دچار این آفت هستند رشد کنند می‌توانند خیلی زود آلوده شوند، بعد از اینکه دانه داروش ایجاد می‌شود، در طول پوسته و آب درختان (بافتهای هدایت‌گر) رشد می‌کنند، که این ساختارهای ریشه‌ای مکنده نامیده می‌شوند. مکنده بتدریج در میان شاخه مانند رشد کردن داروش گسترش می‌یابد. در آغاز گیاه درخت خشکان به آرامی رشد می‌کند، و ممکن است سالها قبل از اینکه گیاه شکوفه بزند و دانه تولید کند این عمل شروع شده باشد. داروش برگ پهن ریشه‌های آبداری دارد که بنا و پایه‌اش چوبی است. گیاهان داروش بالغ و پیر ممکن است در ضخامت خود پاهای متعدد داشته باشند، و در گونه‌های میزبان، ناحیه‌ای متورم بزرگی در شاخه‌های آلوده شده در جایی که داروش نفوذ می‌کند، گسترش می‌یابد. اگر قسمت قابل دید از بین رود، گیاهان جدید ازبخش مکنده این گیاه انگلی جوانه می‌زند.

داروشهای کوتاه قد از داروشهای برگ پهن کوچک‌تر هستند، البته با ریشه‌های بالغ کوتاهتر از 6 تا 8 اینچ. ریشه‌های داروش کوتاه قد، غیرچوبی، قطعه قطعه و برگهایش فلس مانند است، دانه‌های داروش برگ پهن توسط پرندگان منتشر می‌شود، در صورتیکه دانة داروش کوتاه‌قد اغلب توسط میوه‌ها 30 تا 40 فوت به صورت افقی به بالای درخت پراکنده می‌شوند.

مهارت کنترل آفت در اجتماع

داروش برنامه را در اجتماع کنترل می‌کند به ترکیب روشها و همکاری توسعه دهنده‌ها، ملاک‌ها، تاجران و اورژانس عمومی نیاز دارند. مالکان می‌توانند اساساً آلودگی داروش را در درخت شان کاهش دهند، اما بدون همکاری اجتماع، آلودگی‌ها دوباره عود می‌کند. نواحی جنگلی عمومی، مانند پارکها وشاخه‌های رودهای نزدیک منطقه شهری، می‌تواند منبع دائمی دانه‌ها آلودگی داروش باشد، به همین دلیل، کاشتن گونه‌های درختان برای آلودگی داروش که باید در قسمتی از شهر و پارک باشد. مستعد است. بهترین و موثرترین مقیاس کنترل از بین بردن آلودگی درختان و جابجایی آنها با گونه‌های حساس می‌باشد. از لحاظ اقتصادی دفع درخت می‌تواند روش عملی برای هم نمایندگی‌های عمومی و هم زمین داران باشد. به علاوه برای فراهم آوردن منبع هیزم نیز می‌باشد. به علت حمایت کردن شهروندان در از بین بردن داروش از درختان آلوده املاک خود، بعضی شهرها ابزار رفع آلودگی را قرض می کنند. در موارد دیگر ساکنان همسایه در کرایه کردن سرویسهای ویژه برای از بین بردن داروش شرکت می کنند.

داروش

نوع رایج داروش بر می‌گردد به تاریخ کهن و فرهنگهای زیادی را در بر می‌گیرد. کلاً، نشانة صلح و آرامش عشق و خوش نیتی است. در انگلیس تا استرالیاؤ، زلاندنو، سرتاسر اروپا و ایران اهمیت دارد و حتی در کانادا و آمریکا نیز کم اهمیت نیست. خیلی وقت پیش به گفته فالگیر سنتی، داروش نشانه وعلامت صلح و خوش نیتی بود. جنگلهای قبیله ای تغییر کردند و متوقف شدند. بعضی فرهنگها بر این باورند که داروش محافظ خوبی در برابر جادوگری است. دیگر فرهنگها از آن به عنوان درمان بیماریهای مختلف استفاده می‌کردند.

ارزش داروش در گذشته، سود، بها و استعمال وسیعی داشت، اما مهمترین عقیده رایج در مورد آن درجهان عشق و حاصلخیزی بود. نجیب زادگان، هشدار زیادی ابراز می‌کنند. در بعضی فرهنگها، بیشتر در طبق سنت‌های رایج، زن جوانی که زیر داروش بایستد و منتظر بوسة معشوقش است. بهشت به جوان شیک پوشی که اشاره و ایما نمی‌کند کمک خواهد کرد.

اه، یک فکر دیگر، درصورتیکه شما زمان خوشی زیر داروش داشته باشید، روش مناسب این است که در هنگام بوسیدن جوانه‌ها را بردارید. هنگامی که جوانه ها برده می‌شوند پس بوسه ها نیز برده می‌شوند بنابراین آنها بوسه‌های آخر بودند.

مهم : برگهای داروش سمی هستند. اگر بچه کوچکی در خانواده است، برای امنیت بیشتر از نوع مصنوعیش استفاده کنید.

فهرست مطالب

عنوان .............................................................................. صفحه

داروش.................................................................................................................. 1

تشخیص................................................................................................................. 1

چرخه زندگی و زیست شناسی ............................................................................ 1

آسیب .................................................................................................................... 3

کنترل..................................................................................................................... 3

کنترل مکانیکی ...................................................................................................... 4

کنترل شیمیایی ...................................................................................................... 5

گونه مقاوم ........................................................................................................... 5

مهارت کنترل آفت در اجتماع................................................................................. 6

داروش ................................................................................................................. 6

گونه های مقاوم ................................................................................................... 8

هشدار در به کار بردن مواد شیمیایی ................................................................. 9

خسارت ................................................................................................................ 10

تدبیرات ................................................................................................................. 11منابع

خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 23:29

بررسی میدان مغناطیسی زمین

مقدمه

پس از پایان جنگ جهانی دوم، دولتها برای جبران خسارت جنگ روی به منابع طبیعی آوردند با شروع جنگ سرد مکتشفان بدنبال منابع مطمئن در کشورهای نزدیک آمریکا بودند که کانادا بهترین کشور بود هم از نظر وسعت و هم از نظر منابع معدنی.

فلزات پایه مانند مس، سرب، روی و نیکل، از طرفی شرایط بد آب و هوایی از قبیل سرمای زیاد و یخبندان در قسمتی از سال اکتشافی را سخت می کرد و مهمترین عامل فاکتور زمان بود که تأخیر در هر مرحله باعث موکول شدن ادامه عملیات به فصل بعدی شود از طرفی روشهای کند ژئوفیزیکی نیز به این تأخیر کمک می کرد.

ژئوفیزیک به دلیل ویژگیهایی که دارد کم هزینه بودن و بیشترین سرعت بهترین راه برای برداشت بود اما متدهای گراویتی بدلیل دیگر مشکلات کنار گذاشته شد و روشهای قدیمی مغناطیس بدلیل وجود منبع میدان، وجود الکترود و تفسیر پیچیده کمتر استفاده شد. همین عوامل بعدها باعث توسعه روشهای ژئوفیزیکی شد، اولین تلاش برای استفاده از هواپیما در برداشت های EM توسط (1946) Hans land berg و این سیستم شامل 2 سیم پیچ که در کابین هلیکوپتر می‎باشد و تنها برای توده های مدفون در عمق 5 متری می‎باشد.

از طرفی با روی کار آمدن کامپیوتر سرعت و دقت محاسبات پیچیده این روش به عنوان سریعترین و بهترین روش بکار گرفته شد.

نیاز به کشف توده های عمیق باعث شد تا پس از دهه 1970 مطالعات و طراحی هایی در این زمینه صورت بگیرد. در این مسیر موفقیتهای (INPUT) (Induced Pulse Transient) (القا پالس زودگذر) چشمگیر بوده در دهه 1980 عمده شرکتهای معدنی بدنبال اکتشاف طلا بودند. در هر حال نیاز اورانیوم و فلزات پایه در نیمه دهه 1980 باعث شد روشهای اکتشاف عمیق استفاده شود شرکتهای Spectrem , Questem , Geotem در سال 1990 اقدام به ارائه این خدمات کردند.

فصل سوم

مبانی مغناطیس سنجی و تئوری

مقدمه:

میدان مغناطیسی زمین از دیرباز نظر محققان را به خود جلب کرده بود. همیشه این حقیقت که سوزن مغناطیسی شده آویزان از نخ همیشه در یک راستا قرار می‎گیرد دانشمندان را به فکر وامی داشت. تا اینکه ژیلبرت نظریه خود را حدود سه قرن پیش مبنی بر اینکه زمین مانند یک مغناطیس بزرگ و تا اندازه ای بی قاعده عمل می‌کند. این نظریه به همراه نظریه نیوتن در مورد گرانش را می‎توان پایه های ژئوفیزیک دانست. در واقع به کمک ژئوفیزیک می‎توان کانسار مدفون در زمین را با اطمینان مدلسازی کرد.

مطالعات ژئوفیزیکی بر مبنای خاصیت فیزیکی مورد اندازه گیری به دو دسته کلی تقسیم می‎شوند. روشهایی که میدانهای طبیعی زمین را اندازه گیری می‌کنند (روشهای استاتیک) که عبارتند از روشهای ثقل سنجی، مغناطیسی سنجی، تلوریک، پتانسیل خودزا و رادیومتری و روشهایی که از میدانهای مصنوعی ایجاد شده استفاده می‌کنند (روشهای دینامیک) که شامل دو دسته مهم می باشند. روشهای الکتریکی و روشهای لرزه نگاری، روشهای استاتیک نسبت به روشهای دینامیک سریع و کم خرج هستند و عموماً در اکتشاف نیمه تفصیلی و شناسایی ساختمانی زمین شناسی استفاده می‎شوند و بیشتر اطلاعات کیفی بدست می دهند. در روشهای دینامیکی با مطالعه تغییرات میدان مصنوعی ایجاد شده در اثر حضور مواد مختلف می‎توان آنالیزهای بهتر و مشخص تری همراه با تفسیرهای کمی و کیفی انجام داد. روشهای دینامیک اغلب وقت گیر و پرهزینه هستند ولی تجارب علمی و نتایج بدست آمده، کاربرد موفقیت آمیز این روشها را ثابت کرده است.

3-1-2- میدان مغناطیسی زمین

شکل میدان مغناطیسی در سطح زمین بطور تقریب معادل شکلی است که با قرار دادن یک آهنربا کوچک ولی پرقدرت در مرکز زمین بوجود می‎آید به شرط آنکه قطب شمال مغناطیسی این آهنربا رو به جنوب بوده و نسبت به محور چرخش زمین مایل باشد. اگر میدان کاملاً منظم بود، خطوط نیرو در قطب محور مغناطیسی قائم و در استوای مغناطیسی افقی می بود. استوای مغناطیسی دایرة عظیمه ای است که نسبت به استوای واقعی مایل است. (به شکل زیر توجه شود.)

3-1-3- مفاهیم اصلی مغناطیس

3-1-3-1- نیروی مغناطیسی

رابطه نیروی مغناطیسی از قانون کولن برای قطبهای مغناطیسی بدست آمده و نمادگذاری آن تقریباً شبیه قانون نیوتن درباره نیروی گرانی است. این رابطه بدین صورت است:

(3-1)

F نیروی وارد بر m2 بر حسب دین، r فاصلة قطبها برحسب سانتیمتر و جهت نیرو از m1 ، m2 است. قطب ها خودشان مجازیند، زیرا نمی توانند بصورت مجزا وجود داشته باشند و فقط به صورت زوج ظاهر می‎شوند. تراوایی مغناطیسی است که کمیتی بدون بعد بوده و مقدار آن در خلاء دقیقاً برابر او در هوا نیز عملاً مساوی 1 است.

اگر دو قطب m2 , m1 هر یک به شدت یک emu در خلأ (emu ، واحد قطب مغناطیسی در سیستم تcgs) در فاصله یک سانتیمتری از یکدیگر قرار گیرند. نیروی بین آنها برابر یک دین است، برخلاف حالت گرانی که در آن نیرو همیشه ربایشی است، نیروی ایستا مغناطیسی موقعی ربایشی است که علامت قطبها مخالف یکدیگر باشند و زمانی رانشی است که علامتها یکسان باشند. براساس قرارداد قطبی که به سوی قطب شمال مغناطیسی زمین جذب شود (شمالجو) قطب مثبت و قطبی که به سوی قطب جنوب مغناطیسی زمین جذب شود، قطب منفی جنوبجو است.

استفاده از ایربرن در مطالعات ژئوفیزیکی

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز به هر چه سریع تر انجام دادن پروژه های اکتشافی بدلیل شرایط نامطلوب برداشت در فیلد، هزینه گروه اکتشاف، شرایط نامطلوب آب هوایی در فصول مختلف دلایل مهمی برای ارتقاء برداشتهای ژئوفیزیکی هستند که مکتشفان به دنبال راههایی هستند تا برداشت در زمان کمتر و با هزینه کمتر و دقت بالاتر انجام شود و در این راه در زمینه بهینه سازی پروژه های ژئوفیزیکی ایربرن (مغناطیس هوابرد) یکی از مهمترین ابزارها در دست مکتشفین و از طرفی روی کار آمدن نرم افزارهای دقیق تفسیر و تصحیح داده های مغناطیسی نیز باعث افزایش سرعت و دقت تصحیحات مختلف می شود.

2-1- مقدمه :

می‎توان در نظر گرفت که بردار میدان مغناطیسی از یک تابع پتانسیل نرده ای مشتق شده است. یعنی :

و این پتانسیل را می‎توان به صورت کار انجام شده برای حرکت یک قطب واحد در میدان مغناطیسی تعریف کرد:

پتانسیل مغناطیسی نرده ای تا اندازه ای مبهم می‎باشد زیرا قطب پتانسیلی تک، تنها یک تصور است. و در حقیقت آنچه واقعیت دارد، دو قطبی مغناطیسی است.

این واحد، اندازة مناسبی برای کارهای ژئوفیزیکی است.

2-3- مدلسازی داده های میادین پتانسیلی در حوزة فوریه: (Fourier Domain modeling) بین طول موجهای یک آنومالی میدان پتانسیلی با ابعاد، عمق و شکل تودة ایجاد کننده آنومالی روابطی وجود دارد. بطور مثال پهنای یک آنومالی ایجاد شده توسط یک دایپل، اساساً به عمق دایپل بستگی دارد. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که آنالیز فوریه که یک متدولوژی جهت تبدیل داده های فضای مختصاتی به صورت تابعی از عدد موج یا فرکانسها می باشد، امکان تحلیل رابطه ای بین میادین پتانسیل و منابع ایجاد کنندة آنها را فراهم می سازد. خواهیم دید که بطور مثال تبدیل فوریة آنومالیهای گراویتی یا مغناطیسی که توسط یک منبع لایه ای ایجاد شده است، باعث تجزیة آنومالی به حاصلضرب دو عامل که یکی تابعی از عمق وضخامت لایه می‎باشد بوده و دیگری تابع توزیع چگالی یا مغناطیس شدگی لایه می‎باشد، می گردد.

توزیع منبع را در این حالت می‎توان با تبدیل فوریة آنومالی با یک تابع ساده که بستگی به عمق و ضخامت توده دارد، بدست آورد. در سالهای دهة 1960 و به دنبال کار آقایان Tsuboi , Fuchida که کاربرد آنالیز فوریه در تفسیر داده های آنومالیهای مغناطیسی دریایی را ارایه دادند، با تاچاریا چندین مقالة مهم در خصوص آنالیز فوریه داده های مغناطیسی سنجی و گراویتی را انتشار داد. مهمترین نتیجه ای که او مطرح نمود آنست که اگر تکنیکهای بکار گرفته شده در تصحیح توپوگرافی از قبیل گسترش داده ها به بالا و پایین و انتقال داده ها به قطب، روابط بسیار ساده ای در حوزة فوریه هستند.

2-4- آنومالیهای سادة میادین پتانسیلی: (simple Anomalies)

با استفاده از اصول تبدیل فوریه، می‎توان تبدیل فوریة میادین پتانسیل ایجاد شده توسط تعدادی از منابع سادة زیر سطحی از قبیل دایپلها، تک قطبها، خطها و نوارها را محاسبه نمود.

این منابع ساده پایة آنومالیهای بسیار پیچیده را تشکیل می دهند. اگر r فاصلة بین نقطة p که در (x , y , z) واقع شده و نقطة که در قرار داده باشد، آنگاه تبدیل فوریة یک پایة بحث مربوط به میادین پتانسیلی است چرا که این میادین به انواع مشتقات بستگی دارد. با داشتن تبدیل فوریه و قضایای خاصیت دیفرانسیل گیری تبدیل فوریه، می توانیم انواع محاسبات را انجام دهیم. اسپکتور و باتاچاریا (1966) از یک استراتژی مشابه جهت به دست آوردن توابع چگالی انرژی طیفی و توابع خود همبستگی برای آنومالیهای دایپلی و منابع خطی بکار گرفتند. اگر p را به یک سطح افقی محدود کنیم که در ارتفاع z0 واقع شده و با فرض آنکه نقطه در موقعیت قرار گرفته باشد، بطوریکه باشد،خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، میدان، مغناطیسی، زمین
1 2 3 4 5 ... 17 >>