دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:38

موبایل سیگنالینگ

استفاده روز افزون از شبکه های موبایل و افزایش تعداد کاربران در یک ناحیه محدود سبب شده است که ترافیک سیگنالینگ به طور چشمگیری افزایش یابد . از طرفی وجود مشترکیتی با قابلیت تحرک و محالکه بالا مزید بر علت شده ضمن به وجود آوردن محدودیت هایی توسعه شبکه های موبایل را با هزینه های سنگین مواجه ساخته است .

در این پروژه سعی شده است با معرفی موبایل سیگنالینگ و ارائه روشی موجبات کاهش حجم سیگنالینگ فراهم شود . از آنجایی که فرایندهای paging , location updating حجم زیادی از سیگنالینگ را به خود اختصاص می دهند می توان با ایجاد رکوردهایی در سمت شبکه و MS حجم سیگنالینگ را کاهش داد. با این روش هنگامی که مشترک از مرز یک LA می گذرد و وارد LA دیگر می شود MS با مراجعه به رکورد حرکتی خود در صورتی که LA جدید در آن وجود نداشت عمل Location Updating را انجام می دهد . از سوی دیگر به کمک لیست پیوندی و به کارگیری سنکرونیزاسیون می توان تاخیر paging را نیز کاهش داد.

در این شبیه سازی نشان داده شده است برای مشترکینی که از یک الگوی حرتی خاصی در یک مدت زمان محدود برخوردارند با به کارگیری لیست پیوندی در رکورد حرکتی مشترک می توان حجم سیگنالینگ ناشی از فرایندهای فوق را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد.

فهرست مطالب

فصل اول: طراحی و اصول سیگنالینگ... 1

تعاریف:1

تقسیم بندی سیگنال ها از لحاظ موقعیت... 2

معرفی و تشریح عملکرد مدل 7 لایه ای osi4

لایه های موجود در MS. 6

بررسی وضعیت های ترافیکی... 8

Mobility Management10

زیر لایه (RR) Radio Resurce. 10

لایه دوم LAPD , later ms11

Segmentation. 12

اطلاعات در لایه اول یا لایه سیگنالینگ.... 13

فصل دوم: معرفی موبایل سیگنالینگ... 16

شبکه مخابراتی (ارتباطی)16

ترمینال.. 16

انواع سیگنالینگ.... 17

CAS: Chancel Associated Signaling (کانال مرتبط)17

CCS: Common Channel Signaling (کانال مشترک)17

مدل 7 لایه OSI چیست؟. 18

انواع مدهای کاری شبکه سیگنالینگی SS7. 20

انواع کانالها22

نحوه ارتباط MS با شبکه. 22

تایمرهای مربوط به RADIO RESOURS. 25

فصل سوم: ارائه روشی هوشمند جهت کاهش حجم سیگنالینگ در سیستمهای موبایل و شبیه سازی آن 28

مقدمه. 28

انواع کاربران موبایل.. 28

ارزش سیگنالینگ ناشی از فرایند.. 29

محاسبه ارزش سیگنالینگ ناشی از عمل Paging. 32

پیشنهاد روشی هوشمند به منظور کاهش حجم سیگنالینگ فرایندهای موبایل.. 33

ساختار رکورد مشترک.... 34

توابع Add, Delete. 34

مکانیزم کاهش حجم حافظه. 35

سنکرونیزاسیون.. 36

شبیه سازی روش پیشنهادی... 39

نتایج حاصل از شبیه سازی... 40

نتیجه گیری این فصل.. 47

فصل چهارم: تعریف مشخصات شبکه و شناسایی مشکلات شبکه. 49

مشخصات شبکه. 49

مقدمه. 49

پوشش BSS. 50

ظرفیت BSS. 55

کیفیت سرویس 80 (QOS)56

پارامترهای اصلی کیفیت سرویس(QOS)56

نرخ قطعی مکالمات (DCR)57

بلاکینگ.... 57

راندمان ترافیکی یاارلانگ (Teraffic Throughput)58

شناسایی مشکلات ازطریق شاخصهای KPI59

درصد موفقیت برقراری مکالمه (CSSR) 82. 59

درصدبالای خطای (HFR84) Handover62

درصد بالای بلاکینگ ( SDCCH Congestion) SDCCH.. 63

درصد بالای بلاکینگ (TCH Congestion) TCH.. 64

فصل پنجم: مدیریت عملکرد شبکه و شا خص های شبکه موبایل سیگنالینگ... 66

سیکل مدیریت عملکرد شبکه در فرآیند بهینه سازی... 66

طراحی اولیه شبکه و پیاده سازی آن.. 67

مونیتور کردن شبکه. 67

سطوح مختلف برای مونیتور کردن شبکه. 67

معیارهای اندازهگیری عملکردشبکه. 69

روشهای اندازه گیری عملکرد شبکه. 69

دیتای OMC.. 72

پروتکل آنالیزر72

آنالیزدیتای OMCودیتایدرایوتست... 73

آنالیزدیتای OMC.. 73

آنالیز درایو تست... 73

تعریف BSS KPI69. 74

درصد موفقیت برقراری مکالمه (CSSR ) 70. 74

درصد قطعی مکالمه (DCR) 71. 75

درصد موفقیت مکالمه 72(CSR)75

درصد موفقیت دست به دست دادن مکالمه (HOSR ) 73. 75

درصد انسداد کانال ترافیکی (TCH_Cong) 75. 76

درصد انسداد کانال سیگنالینگی (SDCCH_Cong) 76. 76

درصد قطعی ارتباط براساس افت مسیر رادیویی (TCH_RF_LOSS)77

درصدخطاتخصیص کانال ترافیکی (TCH_ASS_Fail)77

درصد موفقیت تخصیص کانال ترافیکی (SDCCH_ASS_SUCC)77

فصل ششم: الگوریتم بهینه سازی و ارائه راه حل برای بهینه کردن شاخصها80

کلیات و پیکره رویه بهینه سازی... 80

Network Audit82

فلوچارت روند بهینه سازی... 83

تشریح فلوچارت فعالیت بهینه سازی... 83

چکیده لاتین.. 88

منابع و مراجع.. 89

فهرست اشکال

فصل اول:

شکل 1: ترتیب لایه ها4

شکل 2: تشریح عملکرد لایه ها5

شکل 3: لایه های موجود در MS. 8

فصل دوم:

شکل 1: مدل 7 لایه OSI19

شکل 2: لایه های سیگنالینگ.... 21

شکل 3: نحوه ارتباط MS با شبکه. 22

شکل 4: تایمرهای مربوط به RADIO RESOURS. 25

فصل سوم:

شکل 1: لیست پیوندی سمت سیستم و مشترک.... 38

شکل 2: کاهش دفعات location updating. 42

شکل 3: افزایش دفعات paging به ازای هرمکالمه بر حسب گروههای نختلف مشترکین.. 43

شکل 4: رابطه طول لیست پیوندی با دفعات paging. 43

شکل5: رابطه تعداد دفعات location updating با طول لیست پیوندی... 45

شکل 6: رابطه دفعات paging با الگوی حرکتی مشترک.... 46

فصل چهارم:

شکل: 1 مقایسه سیستم بالانس و غیربالانس..... 50

شکل2: آرایش آنتن ها بعداز تقسیم سلولی... 52

شکل: 3تیلت مکانیکی و الکتریکی آنتن ها53

شکل 4: ساختار آنتن ها در دایور سیتیمکانی... 54

شکل5: ساختار آنتن ها در دایور سیتیپلاریزاسیون.. 55

شکل6: بلاکینگ و درجه سرویسGOS. 58

شکل 7: مدل ارلانگ ترافیکی... 58

فصل پنجم:

شکل1: فلوچارت مدیریت عملکرد بهمراه بهینه سازی... 66

شکل2:نحوه انجام درایو تست... 71

شکل1: پیکره و ساختار رویه بهینه سازی... 80

شکل2: فازبررسی شبکه. 82

شکل3: فلوچارت کلی رویه بهینه سازی... 83

فهرست جداول

جدول 1: جدول ارتباط MS با شبکه. 24

جدول 1 : تعداد سلولها بر اساس افزایش تعداد لایه ها31

جدول 2 : درصد مشترکین بر اساس الگوی حرکتی آنها41خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: موبایل، سیگنالینگ
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 23:21

پایان نامه موبایل سیگنالینگ

پایان نامه موبایل سیگنالینگ

پایان نامه موبایل سیگنالینگ

عنوان پایان نامه: موبایل سیگنالینگ پایان نامه کارشناسی مخابرات-سوئیچ فرمت فایل: word تعداد صفحات: 101 شرح مختصر: استفاده روز افزون از شبکه های موبایل و افزایش تعداد کاربران در یک ناحیه محدود سبب شده است که ترافیک سیگنالینگ به طور چشمگیری افزایش یابد . از طرفی وجود مشترکیتی با ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 11:32

سیگنالینگ و سوئیچینگ

سیگنالینگ و سوئیچینگ

سیگنالینگ و سوئیچینگ

عنوان مقاله: سیگنالینگ و سوئیچینگ مهندسی برق فرمت فایل: word تعداد صفحات: 70 شرح مختصر: دنیای مخابرات، امروزه با سرعت چشمگیری در حال دگرگونی و گسترش است. کشور ما نیز به عنوان بخش کوچکی از دهکده جهانی، باید با این تغییرات سریع، هماهنگی و همراهی کند و طبعاً این مساله هزینه های ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنالینگ، سوئیچینگ
جمعه 26 شهریور 1395 ساعت 03:44

اموزش سوییچینگ و سیگنالینگ

اموزش سوییچینگ و سیگنالینگ

اموزش سوییچینگ و سیگنالینگ

اموزش کامل سوییچینگ و سیگنالینگ به طور کامل ...ادامه مطلب
دوشنبه 22 شهریور 1395 ساعت 21:02

سیگنالینگ CAS و CSS (پاورپوینت آماده)

» :: سیگنالینگ CAS و CSS (پاورپوینت آماده)

پاورپوینت آماده شامل توضیحات،تصاویر، جداول و... درمورد سیگنالینگ CAS و CSS

تعداد اسلاید: 30

خرید و دانلود محصول

1394/10/04
سیگنالینگ , سیگنالینگ CAS , سیگنالینگ CSS , پاورپوینت آماده
تعداد اسلاید : 30 |ادامه مطلب