دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:38

شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی.. 2

یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای.. 2

چکیده.. 2

مقدمه.. 4

1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای.. 6

2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل.. 10

2ـ1. شاخص توسعه انسانی.. 10

2ـ2. تولید سرانه.. 15

2ـ3. شاخص آزادسازی اقتصادی.. 16

2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد.. 18

2ـ5. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) 20

2ـ6. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات.. 21

جدول شماره 2 ـ برخی متغیرهای اقتصادی و اقتصاد کلان بین‌الملل 16 کشور عضو دو تشکل منطقه‌ای GCC و ECO.. 23

2-7. اندازه تجارت.. 26

2-8. سهم کشورها از کل تجارت منطقه‌ای.. 26

2-9. نسبت‌های تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی.. 28

2-10. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.. 29

5 . نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورهای مورد بررسی.. 34

جمع‌بندی و ملاحظات.. 44

منابع.. 46خرید فایلادامه مطلب