X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:38

گزارش کارورزی در روابط عمومی بنیاد شهید

بى شک روابط عمومى، مانند سایر رشته هاى علوم انسانى مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون و ارتباط و اطلاعات در کشور ها، نتوانسته در آن تأثیرى داشته باشد. حتى کشور در حال توسعه ما نیز چنین وضعى دارد. مشکلات و ناکارآیى ادارى در کشور ما پدیده نو و جدیدى نیست و سال هاست که شرکت هاى مربوطه، براى اصلاح ساختارى آنها مطالعه و برنامه ریزى مى کنند، هر چند تاکنون اقداماتى نیز به عمل آمده است. در عصر ارتباطات و اطلاعات در موقعیتى که جامعه متحول ما رو به سوى تکامل دارد و مدنیّت را جست وجو مى کند، روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بستر هاى مشارکت ذهنى و عینى نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت هاى آن به طور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلى) است. امر مشارکت با مقوله اطلاع رسانى که از مهمترین رویکرد هاى روابط عمومى است آغاز مى شود و بسیارى دیگر از کارهاى اجراى تحقق مشارکت از جمله تمهیدات ترغیبى، همان امور رایج کاربردى روابط عمومى است.

مقتضى نیست که ارتباطات مردم با شرکت ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد، بجاست، که با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود که شرکت هاى ما واقعاً به چه رویه و رویکردى براى تعامل با مردم نیاز دارد؟ یکى از عواملى که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آنها را براى رسیدن به هدفشان یارى مى دهد، کیفیت رابطه آنها با افراد و مؤسساتى است که با آن سر و کار دارند. همچنین، نقش عمده روابط عمومى، کاهش و نزدیک کردن اذهان عمومى به واقعیت در شرکت هاست. توانایى شناخت و اقدام آگاهانه، کاربرد اقدامهاى روابط عمومى را افزایش داده و منجربه تحرک و کارایى آنها خواهد بود. چنانچه به مهمترین عامل اجتماعى مؤثر، در روابط اجتماعى تبدیل شده و انتظار و نقش هاى برشمرده در وظایف آنها، آن مهم را پشتیبانى خواهد کرد. درنتیجه آمار سازنده و مرتبط با شرایط به وجود خواهد آمد.

هر اندازه ارتباط در روابط عمومى، بطور مفید، مستقر و شکل مؤثرى گسترش یافته باشد، همان اندازه آن فرد، گروه و مؤسسه در دستیابى به اهداف خود موفق تر مى شوند. امروزه، دستگاه هاى دولتى روز به روز وسیعتر، وظایف آنها سنگین تر و پیچیده تر مى شود، این روند فعالیت گوناگون آنها را متحول کرده و میان مردم و دولت و نیز ارکان دولتى روابط نزدیکتر برقرار مى شود. با توجه به وظایف کلى روابط عمومى در حقیقت مى تواند، در حکم واسطه میان دولت و مردم نقش قابل قبولى ایفا کند. آنها مى توانند، با تنظیم برنامه دقیق به سؤال ها و شک ها و تردید ها پاسخ بدهند.

در ایران، روابط عمومى در دستگاه هاى دولتى زودتر از مؤسسات خصوصى ایجاد شد اما موانع کار مسئولان روابط عمومى هاى دولتى، بیشتر از موانع مأموران مؤسسات غیر دولتى است. به همین خاطر روابط عمومى هاى دولتى باید توجه داشته باشند، مردم براحتى و چندان آمادگى ذهنى براى باور تلقینات و تفاسیر آنان را نخواهند داشت. البته این دیرباورى، اختصاص به مردم ما نداشته بلکه در اکثر کشور ها عمومیت دارد، آنها ناچارند با توجه به این امر مهم برنامه و فعالیت هاى خود را تنظیم کنند.

فهرست مطالب

گزارش کارورزی در بنیاد شهید. 1

مقدمه. 1

تاریخچه روابط عمومى.. 2

روابط عمومى در ایران. 4

جایگاه روابط عمومی در ایران. 6

بنیاد شهید. 8

معرفی محل کارورزی.. 8

اساسنامه. 8

قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی.. 12

‌فصل اول - کلیات.. 12

‌فصل دوم - اهداف و وظایف.. 12

‌فصل سوم - اموال، داراییها و منابع مالی.. 14

‌فصل چهارم - ارکان. 15

‌فصل پنجم - امور مالی و اداری.. 16

فرمان امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامیساختار سازمان بنیاد. 17

ساختار سازمان بنیاد. 19

وظایف.. 19

بخش پژوهش و تبلیغات.. 22

جایگاه روابط عمومی در بنیاد. 22

شرح وظایف روابط عمومی در بنیاد. 24

وظایف روابط عمومى.. 25

پیام امام خمینی (ره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید:26

تاریخچه. 27

اهداف بنیاد :28

سیاست ها و خط مشی های اساسی :29

خدمات ارائه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران:30

اصول و سیاستهای کاری روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور33

اهداف و وظایف بنیاد شهید. 38

ساختار و تشکیلات.. 39

سازمان‌ها و تشکیلات وابسته. 40

آمار ایثارگران تحت تکفل سازمان. 41

ضمائم. 49

تصاویر. 58

منابع. 62خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 23:26

گزارش کارآموزی در مرکز تلفن شهید منتظری

گزارش کارآموزی در مرکز تلفن شهید منتظری

شرکت کارا تلفن به دنبال هدف تولید مراکز تلفن در رنجهای مختلف پس از تکمیل ظرفیتهای خود در رنج مراکز تلفن سانترال، اکنون سیستم تمام دیجیتال خود را که از 256 پورت تا 16000 پورت قابل گسترش است، به صنعت مخابرات و ارتباطات تقدیم می‌کند.

هدف از ساخت چنین سیستمی، کارایی بالا در سطح استانداردهای جهانی در عین پائین بودن قیمت و سادگی نصب و نگهداری و مدیریت سیستم در شبکه مخابراتی است. این سیستم می‌تواند بصورت RX (Rural exchange)، PABX ، LX ( Local exchange)، LTX ( Local /Transit exchange )، TX ( Transitexchange) مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه قابلیت انعطاف کاملی به جهت برخورداری از سیستم کنترل SPC دارد.

این مدرک به منظور آشنائی هرچه بیشتر پرسنل مدیریت و نگهداری سیستم سوئیچ KTDSS تهیه گردیده است و هدف از آن ارائه اطلاعات کلی دراین زمینه می‌باشد که از بخش‌های زیر تشکیل یافته است:


فهرست مطالب

عنوان........................................ صفحه

فصل اول: مقدمه

فصل دوم

بخش اول: کلیات سیستم KTDSS......................

1-1) کاربردهای سیستم ............................................. 5

1-2) تکنولوژی ساخت 7

1-3) ظرفیت سیستم 7

1-4) پیکره بندی سیستم............................................. 9

1-5) امکانات سیستم 12

بخش دوم: ساختار سخت افزار........................

2- ساختار سخت افزار............................. 16

2-1) واحد کنترل اصلی (Control Unit).................... 24

فصل سوم

بخش سوم: کارایی سیستم KTDSS........................

3- کارایی سیستم................................. 36

3-1) قابلیت تحمل خرابی (Fault Tolerant)............................. 36

3-2) قابلیت گسترش سیستم....................................... 39

3-3) ترافیک سیستم 40

3-4) امنیت شارژینگ............................................ 42

3-5) سرویسهای مربوط به مشترکین سیستم............................ 43

بخش چهارم: مشخصات الکتریکی و مخابراتی سیستم KTDSS

4- مشخصات الکتریکی و مخابراتی سیستم KTDSS...... 46

4-1) مشخصات سیستمی............................. 46

4-2) مشخصات الکتریکی........................... 47فهرست اشکال

فصل دوم: بخش اول

شکل (1-1) کاربردهای سیستم KTDSS................... 6

شکل (1-2) ارتباط مشترکین و شبکه با KTDSS......... 10

بخش دوم

شکل (2-1-الف) شمای ساختار سخت افزار.............. 21

شکل (2-1-ب) شمای ساختار سخت افزار KTDSS4.......... 23

شکل (2-2-الف) شمای کلی واحد کنترل اصلی (CV) در KTDSS2 24

شکل (2-3-الف) شلف CU و نحوه قرارگیری کارتها در آن (نوع 1 ) KTDSS3 27

شکل (2-3-ب) شلف CU و نحوه قرارگیری کارتها در آن در سیتسم KTDSS4 28

شکل (2-6) نحوه توزیع شریانهای کارت MSW در دو ساختار Large , Small 34

فصل سوم : بخش سوم

شکل (3-2) امکان گسترش سیستم بر اساس سیگنالینگ SS7 و استفاده از شبکه محلی بین سیستم................................... 40


فهرست جداول

فصل دوم: بخش اول

جدول (1-1) ظرفیت سیستم KTDSS ....................................................................................9خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 17:19

معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری

معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری

معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری

یکی از نیرنگهای غرب این بود که در پوست ملل مسلمان رفت (و میان آنها در باب تمدن اسلامی تفرقه ایجاد کرد.) چون نمی شد این تمدن گذشته را انکار کرد در پوست عربها رفت و گفت تمدن عرب .

کتاب « اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری » به کوشش سیدحمید جاوید موسوی تدوین شده و انتشارات صدرا آن را در ۱۶۰ صفحه منتشر کرده است . این کتاب هشت فصل دارد وعناوین موجود در فهرست مطالب آن به شرح زیر می باشد :

شبنم یک صبح خندان وحدت کلمه درکلام قدسی علی (ع ) و اتحاد اسلامی علی (ع ) فدایی وحدت اسلامی پیشگامان وحدت اسلامی اسلام فرامرزی و وحدت اسلامی حج همایش اتحاد حج و وحدت اجتماعی حج و اتحاد دل ها تقویت پیوند مسلمانان جلوه های اتحاد غوغای تفرقه و عناوین متعدد دیگر. به دلیل اهمیت مطالبی که شهید مطهری پیرامون وحدت اسلامی نوشته و یا بیان کرده اند گزیده هایی از کتاب مذکور را برای استفاده خوانندگان درج می کنیم .

● علی علیه السلام فدایی وحدت

الان کار تبلیغات استعماری به آنجا رسیده که اگر کسی سخن از وحدت اسلامی بگوید عده ای از نظر مذهبی او را تکفیر می کنند که تو می گویی وحدت اسلامی ! وحدت اسلامی بر خلاف مذهب تشیع است !

علی فدای وحدت اسلامی شد. چه کسی به اندازه علی برای وحدت اسلامی احترام قائل بود این دیگران بودند که می بریدند و این علی بود که وصل می کرد. یک آقایی روی منبر می گفت : الحمدلله یادم هست که از اول عمرم با وحدت اسلامی مخالف بودم !(خدا مثل تو را زیاد نکند در این جامعه !) قرآن می فرماید : واعتصموابحبل الله جمیعا و لاتفرقوا و اذکروانعمه الله علیکم اذکنتم اعدا فالف بین قلوبکم آیه دیگر : و لاتکونوا کالذین تفرقو واختلفوا من بعد ما جا هم البینات . آیه دیگر : ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم . مسلمین ! با یکدیگر تنازع و اختلاف نداشته باشید که فشل و سست می شوید نیروی شما گرفته می شود بعد بو و خاصیت از شما گرفته می شود یک جمعیتی که وحدت نداشته باشد و اختلاف داشته باشدسست است دیگر آن بو و رایحه خوشی که از یک جامعه واقعی اسلامی بلند می شود از آن جامعه بلند نمی شود. علی علیه السلام در آن لحظات آخر عمرشان وصیتی کرده اند که مجموعا بیست ماده است یکی از آنها در باره وحدت و اتفاق است . حال این که در این زمینه هم دشمنان چه کرده اند از ده دوازده قرن پیش تا قرن خودمان چه شده است . خود مسلمین چقدر مسئول این کارند(که واقعا هم مسئول اند) و عوامل خارجی بالاخص یهودی ها چقدر نقش موثر داشته اند این هم داستان مفصلی است .

● تمدن اسلامی و نیرنگ غرب

یکی از نیرنگهای غرب این بود که در پوست ملل مسلمان رفت (و میان آنها در باب تمدن اسلامی تفرقه ایجاد کرد.) چون نمی شد این تمدن گذشته را انکار کرد در پوست عربها رفت و گفت تمدن عرب . حتی گوستاولویون وقتی کتاب می نویسد می گوید تمدن عرب گو این که مترجم فارسی اش گفته تمدن اسلام و عرب ولی او می گوید تمدن عرب برای این که عرب بگوید این تمدن مال من بود. ولی وقتی که به ایران می آمدند نقیض و ضد آن را به ایران تلقین می کردند که این تمدنی که در گذشته بوده تمدن ایرانی بوده بوعلی سینا وابسته به تمدن ایرانی است و از بقایای تمدن ۲۵۰۰ ساله پیش تر است ! در جشن ۲۵۰۰ ساله چقدر کوشش می کردند روی مسئله استمرار فرهنگی تکیه کنند که ما در ۲۵۰۰ سال پیش یک فرهنگ را آغاز کردیم و آن فرهنگ با روح خاصی که داشته است ادامه داشته تا به زمان ما رسیده است . بوعلی سینا ابوریحان بیرونی حافظ مولوی و خواجه نصیرالدین طوسی زاده آن فرهنگ اند همان روح است که تا زمان ما استمرار پیدا کرده در صورتی که این یک دروغ محض است . تمدنی که در دوره اسلام شروع شد با یک روح مخصوص شروع شد. این تمدن مثل هر تمدن دیگری از تمدنهای دیگر جهان استفاده کرد اما به صورت تغذیه نه به صورت التقاط مثل هر جاندار جوانی که پیدا می شود و از محیط خودش تغذیه می کند ولی معنی تغذیه این است که او را هضم می برد و به شکل خودش در می آورد و روح خودش را به او می دهد. اما کاری کردند که ملت ما از تاریخ خودش بی خبر و به آن بی اعتقاد وبی اعتماد باشد.

جزوه کوچکی اخیرا نوشتم به نام کتابسوزی ایران و مصر. من در موضوع کتابسوزی ایران و مصر سالهاست که مطالعه کرده ام .

در سالهایی که در حسینیه ارشاد سخنرانی می کردم در میان همه سخنرانی هایی که چه من غیر من در حسینیه ارشاد کردیم هیچ وقت اتفاق نیفتاد که ما اعلان به روزنامه ها بدهیم و روزنامه ها حاضر به چاپ کردن آن نشوند و بااین که سخنرانی بود جلو اعلان را بگیرند جز دو هفته ای که من در باره کتابسوزی مصر و ایران می خواستم سخنرانی کنم و بگویم داستان کتابسوزی مصر و داستان کتابسوزی ایران مجعول است . دیدم نه اطلاعات چاپ کرده نه کیهان هفته بعدش هم نه اطلاعات چاپ کرد نه کیهان رفتیم سراغشان گفتند از بالا دستور دادند این اعلان را نباید چاپ کنید. درآن زمان من صلاح ندیدم مطالب کتابسوزی را درکتاب خدمات متقابل اسلام و ایران قرار دهم چون می دانستم اگراین مطالب باشد اجازه نشرنمی دهند. یادداشتهایش را کنار گذاشتم یکی دوماه پیش هم در چاپ هشتم آن کتاب گنجاندم و هم به طور مستقل آن را چاپ کردم .

سالهاست که در میان ما تبلیغ می کنند. یک تبلیغ دروغ که اسلام نه تنها تمدنی را پایه گذاری نکرد تمدنهای گذشته راهم نابود کرد تمدن مصر و تمدن ایران رااز بین برد.اینها کارهای حساب شده است می خواهند ملت مسلمان به تاریخ اسلامی خودش بدبین شود.خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 09:48

آمار نمرات درس ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (به همراه فایل اکسل)

آمار نمرات درس ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (به همراه فایل اکسل)نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول و دوم دبیرستان شهید بهشتی در دی ماه سال تحصیلی 86-85 به ترتیب زیر بوده است .

کلاس اول A

12- 19/5 – 14- 19- 19/5 – 20- 18- 19/5 – 12 – 7- 14/5 – 5- 20- 12- 17/5 – 17/5 – 19/75- 20- 18/5- 3/5- 3/5 – 19- 11- 17

کلاس اول B

8/5- 20- 5- 12- 18- 19- 8- 7- 15/5- 18/5- 19- 20- 9- 7- 15- 19- 5- 14- 12- 18/5 – 11/5- 7- 6- 18- 7

کلاس دوم A

18/5- 12- 20- 12- 9- 6- 9- 20- 14- 10- 18- 18- 7- 19- 19- 13- 6- 5- 8- 5- 6- 18- 18/5- 15- 12- 12

کلاس دوم B

18- 7- 19- 10- 18/5- 20- 16- 18- 18/5- 14- 19- 10- 15- 13- 11- 16- 16- 10- 16- 11- 13- 15- 14- 9- 8-


برای اینکه 35 عدد به عنوان نمونه از 100 عدد ذکر شده انتخاب کنیم ابتدا به کمک ماشین حساب 35 عدد تصادفی بدست آورده و هر یک از آنها را در مجموع تعداد افراد 4 کلاس که از 100 نفر است ضرب می کنیم به این ترتیب 35 عدد داریم .

مثلاً اگر عدد 2/47 بدست امد از اعداد بالا نمره چهل و هفتم که 6 است را می نویسیم تا 35 نمره به عنوان نمونه داشته باشیم .

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

داده ها ................................................................. 1

جدول فراوانی ........................................................... 3

نمودار میله ای ......................................................... 4

نمودار مستطیلی ....................................................... 5

نمودار دایره ای ........................................................ 6

نمودار چند بر فراوانی ................................................. 7

نمودار ساقه و برگ ..................................................... 7

مد ..................................................................... 8

نمودار جعبه ای ........................................................ 9

میانگین ................................................................. 10

واریانس ................................................................ 11

انحراف معیار .......................................................... 11

ضریب تغییرات .......................................................... 11خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:17

بررسی کارکرد نیورگاه بخار شهید بهشتی

بررسی کارکرد نیورگاه بخار شهید بهشتی


مقدمه

نیروگاه شهید بهشتی لوشان که در کیلومتر 90 جاده رشت به تهران قرار دارد ، این نیروگاه تشکیل شده از چهار واحد که دو واحد آن بخار و دو واحد آن گازی می باشد . تولیدی واحد بخار هر کدام mw120 و در مجموع mw 240 می باشد و تولیدی واحد گازی هر کدام mw 60 که در مجموع mw 120 می باشد. حال توضیحاتی مختصر و مفید راجع به واحد های بخار می پردازیم .

واحد بخار در مجموع تشکیل شده از بویلر ، توربین و الکتریک یا ژنراتور که از ابتدا شرحی در رابطه با بویلر و بعد توربین و بعد ژنراتور می پردازیم.

فصل اول

بویلر

1-وظیفه دیگ بخار

همانطور که در توضیح داده شد در ابتدا وظیفه دیگهای بخار تولید بخار جهت به حرکت درآوردن موتورهای بخار نظیر موتور وات برای انواع کارهای صنعتی بوده است که می توان موتورهای بخار قطارها یا پمپ ها را مثال زد. ولی پس از کشف موتورهای دیزل و همچنین موتورهای الکتریکی موتورهای بخار مورد استفاده ای نداشته و لذا نیروگاهها بکار می روند. بنابراین در عصرل حاضر دیگهای بخار با استفاده از سوخت های فسیلی و یا اتمی وظیفه تامین بخار را برای نیروگاههای برق عهده دارد هستند.

2-اساس کار دیگهای بخار :

در ابتدا آب تغذیه ای وارد مخزن استوانه ای شکل به نام درام شده و پس از طی لوله های پائین آورنده وارد لوله های دیواره ای می شود . در این محوطه درجه حرارت آب دائماً اضافه شده تا حدی که به نقطه جوش می رسد و سپس مقداری بخار در لوله های ایجاد می گردد. در نهایت مخلوط آب و بخار وارد همان مخزن استوانه ای شده و توسط تجهیزات مخصوصی در این مخزن بخار ها جدا شده و آبها مجدداً مسیر فوق الذکر را ادامه می دهد . بخارها پس از خروج از این مخزن وارد لوله ها معمولاً در معرض حرارت ناشی از دود بویلر قرار دارند. بنابراین به درجه حرارت بخار داخل آنها افزوده می شود و در نهایت به صورت بخار خشک این لوله ها را ترک نموده و به طرف توربین هدایت می گردند.

3-اجزاء دیگ بخار

ابتدا به شرح اجراء دیگ بخار که در مسیر آب و بخار قرار دارند می پردازیم :

اکونومیزر ECONOMIZER

اکونومیزر حاوی تعدادی لوله موادی است که در آخرین مراحل دود خروجی از بویلر قرار دارند . داحل این لوله ها آب تغذیه ورودی به بویلر جریان دارد . این آبها مادامی که لوله های اکونومیزر را طی می نمایند . حرارت دود را جذب نموده و سپس به سمت درام هدایت می گردند. اساس کار این اکونومیزر و بطور کلی نامگذاری آن بر این است که در واقع درآن از حرارت دود استفاده می شود که در بویلر های قدیمی این حرارت بوسیله دود و بدون استفاده از دودکش دیگ خارج می گردید. بنابراین راندمان بویلرهای قدیمی کمتر از بویلر های جدید که اکونومیزر در آن بکار رفته است می باشد . بنابراین مهمترین فلسفه وجودی اکونومیزر در داخل دیگهای بخار بالا بردن راندمان دیگ بخار و بطور کلی نیروگاه می باشد .

4-لوله های دیوراه ای و محوطه احتراق

همانطور که از نام محوطه احتراق پیداست ،فضایی است که عمل احتراق در آن صورت می گیرد. اطراف این محوطه عموماً تعداد زیادی لوله های موازی نزدیک به هم که لوله ها دیواره ای موسوم هستند پوشیده شده است . بخشی از حرارت حاصل از احتراق از طریق تشعشعات و جابجایی به این لوله ها منتقل می گیرد. این لوله ها نیز حرارت را بوسیله هدایت ،به آب داخل خود منتقل می نمایند . بنابر این در کوره هر سه نوع انتقال حرارت با یکدیگر انجام می گیرند حاصل این تبادل حرارت جذب حرارت توسط آب داخل لوله ها و تبدیل آن به بخار است به عبارت دیگر کلیه بخار تولیدی دیگ در این لوله های دیواره ای باعث خنک شدن فضای اطراف کوره می شوند و لذا مشکلی از نظر عایقکاری دیواره ای اطراف محفظه احتراق پیش نخواهد آمد به عبارت دیگر لوله ها دیواره ای همانطور که از نامشان پیداست دیواره کوره را تشکیل داده و با حذب حرارت و انجام آن به آب داخل خود دیواره کوره را خنک می نمایند .

در گذشته دیوارهای اتاق احتراق از آجرنسوز ساخته می شدند که بعلت حرارت زیاد در این محوطه به سرعت خراب می شدند.این اشکال در عصرحاضر بوسیله لوله های دیواره ای خنک شونده با آب(لوله های دیواره ای ذکر شده)حل شده است.

قسمتی از محوطه احتراق دیک

در شکل سعی شده است بطور بسیار ساده ای قسمتی از محوطه احتراق نشان داده شود.همانطوریکه ملاحظه می شودبین لوله های دیواره ای یک نوار فلزی که بهfinموسوم است قرار دارد.این فین رابط بین لوله ها بوده وهمچنین از نظرتبادل حرارت نیز نقش مؤثری بعهده دارد.

همواره جریان آب در داخل لوله های دیواره ای از پایین به بالا است.هر چه آب درطول کوره به طرف بالا حرکت می نماید حرارت بیشتری جذب نموده ودر نتیجه بخار بیشتری تولید می گردد.در بویلر های گردش طبیعی این حرکت به صورت طبیعی(بخاطر اختلاف دانسیته آب بین ولوله های پایین آورنده ودیواره ای)انجام می گیرد ولذا در خاتمه لوله های دیواره ای مخلوطی از آب وبخار موجود خواهد بود.که به محض ورود به درام آب وبخار از یکدیگرجدا می شوند.در بریلر های گردش اجباری جریان آب در داخل لوله های دیواره ای به کمک یک پمپ که در مسیرلوله های پایین آورنده نصب است انجام می گیرد ،در این نوع بویلرطراحی مجموعه محوطه احتراق ولوله های دیواره ای به نحوی است که کلیه آبهای موجود در لوله های دیواره ای پس از طی محوطه احتراق به بخار تبدیل شده ومستقیماً به سوپرهیترها هدایت می گردند.ولذا ساختمان درام از این نوع بریلرها قابل حذف خواهد بود.


ضعیف پائین آمده و از طرف دیگر درجه حرارت کندانسه اصلی موجود در مدار افزایش می یابد .

1- هیتر بخارهای خروجی از ایجکتورها (AgH ):

نقش ایجکتورها بعداً توضیح داده خواهد شد در این هیتر نیز به کمک بخارهای خروجی از سیستم ایجکتورها درجه حرارت مندانسه اصلی بالا می رود . بخار تقطیر شده در این قسمت وار کندانسور می گردد .

4-هیترهای A1 تا A3 :

در این هیترها که جزء هیترهای اصلی مدار می باشند ، به کمک بخارهای بیرون کشیده شده از طبقات مختلف توربین درجه حرارت کندانسه اصی بالا می رود . بخار تقطیر شده در هیتر A3 وارد هیتر A2 و بخار تقطیر شده در هیتر A2 وارد هیتر A1 و مجموعه این کندانسه ها ، از طریق هیتر A1 ، از کولر کندانسه که قبلاً توضیح داده شد عبور کرده و نهایتاً به کندانسور می ریزد . لازم به توضیح است که درجه حرارت و فشار این کندانسه با اندازه ای نیست که بتواند مستقیماً وارد کندانسور شود و به علت بالا بودن درجه حرارت آن (نسبت به محیط درون کندانسور ) وارد نمودن آن به کندانسور باعث افزایش درون کندانسور و تریپ کردن واحد می گردد . به این علت در کنار کندانسور از عدد لوله موسوم به Flash pipe استفاده شده که در این لوله ها کندانسه خروجی از هیترها به علت تغییر فشار ناگهانی انبساط می یابد . بخار متصاعد شده از قسمت فوقانی لوله وارد کندانسور شده و مایع موجود در پائین لوله ، هات ول می ریزد. در این لوله ها از مکانیزم پاشش آب جهت خنک نمودن آب و بخار انبساط یافته استفاده شده است.

کندانسه اصلی پس از عبور از هیتر A3 وارد دی ارایتور می شود. در ارایتور مانند یک هیتر : عمل می کند و از طرف دیگر هوا زدایی از آب را بر عهده دارد. بدین ترتیب که آب و بخار با یکدیگر مخلوط شده و درجه حرارت آب بالا می رود. نحوه مخلوط شدن آب و بخار بطریق خاصی صورت می گیرد که بعداً توضیح داده خواهد شد. (بر اثر بالا رفتن درجه حرارت آب ، میزان حلالیت هوا در آب کاهش می یابد و بدین ترتیب براحتی هوای موجود در آب جدا گشته و به اتمسفر می رود). آبی که از این پس آب تغذیه نامیده می شود توسط دو عدد پمپ تغذیه بویلر که هر کدام می توانند 60% دبی را در حالت بار کامل تامین کنند بطرف بویلر فرستاده می شود. در مسیر آب تغذیه بطرف بویلر دو عدد هیتر فشار قوی A5,A6 قرار دارد. در این هیترها توسط بخار خروجی از توربین درجه حرارت آب تغذیه بالا می رود. کندانسه خروجی از هیتر A6 وارد هیتر A5 گشته و سپس به همراه کندانسه هیتر A5 وارد فیدواتر بانک می گردد.

آب تغذیه پس از ترک هیتر A6 وارد بویلر می گردد. در این قسمت بخار مورد نیاز واحد تامین گشته و در قسمت خروجی از بویلر ، بخار با شرایط مورد نظر وارد توربین فشار قوی می گردد که درجه حرارت و فشار بخار را تا مقدار مورد نظر کاهش می دهد و سپس وارد یک هدر بنام هدر بخار کمکی می کند. از بخار این هدر استفاده های گوناگونی می شود که یک انشعاب آن مربوط به بخار مورد نیاز سیستم ایجکتورها است.

پس از توضیحات اجمالی فوق لازم است که عملکرد اجزای سیکل بطور دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد . برای این منظور اجزای سیکل بصورت زیر بسته بندی شده اند که هر کدام بطور جداگانه توضیح داده خواهند شد.

1- پمپها 2- هیترها 3-کندانسور بخار های نشتی از توربین

4-ایجکتور هوا 5-کولر کندانسه


فهرست مطالب

فهرست ۱

مقدمه ۲

فصل اول ۳

بویلر ۳

۱-وظیفه دیگ بخار ۳

۲-اساس کار دیگهای بخار : ۴

۳-اجزاء دیگ بخار ۴

اکونومیزر ECONOMIZER 4

4-لوله های دیوراه ای و محوطه احتراق ۵

قسمتی از محوطه احتراق دیک ۶

در شکل سعی شده است بطور بسیار ساده ای قسمتی از محوطه احتراق نشان داده شود.همانطوریکه ملاحظه می شودبین لوله های دیواره ای یک نوار فلزی که بهfinموسوم است قرار دارد.این فین رابط بین لوله ها بوده وهمچنین از نظرتبادل حرارت نیز نقش مؤثری بعهده دارد. ۶

درام ۸

الف:عمل نمودن به عنوان یک مخزن ذخیره ای جهت دیگ بخار ۸

مقطع درام ۱۰

سوپر هیتر ؛ ۱۰

دی سوپر هیتر : Desuper heeter 12

دی سوپر هیتر ۱۳

ری هیتر Reheater 14

5- مسیر آب و بخار در داخل دیگ بخار : ۱۵

۱-فن یا دمنده هوا Forced Draught Fan 17

2-گرم کن بخاری ۱۸

ساختمان ساده یک گرم کن بخاری ۱۹

۳- ژنکستروم یا گرم کن دوار هوا ۱۹

۴- دریچه های کنترل هوا یا دامپرها ۲۰

۵-گردش دهنده مجدد دود ۲۱

۶-فن مکش دود از بویلر ۲۱

۷- دود کش ۲۲

۸-توضیح در خصوص مسیر هوا و دود در داخل دیگ بخار ۲۲

فصل دوم ۲۴

توربین ۲۴

۱-سیکل آب و بخار ۲۴

۱-پمپهای کندانسه اصلی : ۳۴

۲-پمپهای تغذیه بویلر : ۳۴

۲-دیاگرام تاسیساتی پمپها : ۳۵

۳-پمپهای تغذیه بویلر : ۳۸

دیاگرام تاسیساتی پمپهای تغذیه بویلر ۳۸

۲- سیستم روغنکاری ۴۳

۳-هیتر ها : ۴۶

دی اریتور ، فید واتر و انشعابات مربوط ۵۲

۵- ایجکتور ۶۴

مدار مربوط به ایجکتور ۶۶

۶- کولر کندانسه : ۶۷

درجه حرارت آب تغذیه در ورود : ۶۸

۷- هدر بخار کمکی : ۶۸

فصل سوم ۷۲

مقدمه فصل سوم: ۷۲

۱-اصول یک ژنراتور ساده : ۷۴

۲- ساختمان ژنراتور ۷۷

۳- سیستم های خنک کنندگی ژنراتور ۷۹

۴-مشخصات ژنراتور : ۸۱

۵- سیستمهای حفاظتی ژنراتور ۸۲

لزوم وجود سیستمهای حفاظتی ۸۲

نحوه قرار گرفتن سیستم های حفاظتی ۸۴

منابع ۸۹خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 19:17

دانلود کارآموزی در قالب word با عنوان کارآموزی مرکز تلفن شهید منتظری 55 ص

دانلود کارآموزی در قالب word با عنوان کارآموزی مرکز تلفن شهید منتظری 55 ص

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه فصل دوم بخش اول: کلیات سیستم KTDSS کاربردهای سیستم 5 تکنولوژی ساخت 7 ظرفیت سیستم 7 پیکره بندی سیستم 9 امکانات سیستم 12 بخش دوم: ساختار سخت افزار ساختار سخت افزار 16 2-1) واحد کنترل اصلی (Control Unit) 24 فصل سوم بخش سوم: کارایی سیستم KTDSS کارایی سیستم 36 ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 18:26

گزارش کار آموزی پالایشگاه شهید تند گویان

گزارش کار آموزی پالایشگاه شهید تند گویان

گزارش کار آموزی پالایشگاه شهید تند گویان 50 صفحه pdf ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 04:51

پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی

پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی

پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی

عنوان تحقیق: پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 155 شرح مختصر: همانطور که می دانیم جمعیت جهان رو به رشد می باشد و نیاز به مواد غذایی و سایر نیازمندی های زندگی که به نحوی با محصولات کشاورزی وابستگی دارند افزایش یافته است. طبق آمارهای صندوق جمعیت سازمان ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 09:14

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

چکیده: در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری در زمینه بهسازی و مقاوم سازی ساختمان ها در کشور ما صورت گرفته ولی با این حال در زمینه سازه های زیربنایی همانند پل ها هنوز مجموعه کاملا مدونی ارائه نشده است. بسیاری از پل های موجود در کشور ما براساس آئین نامه های قدیمی طراحی شده اند ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 01:57

باید ها و نباید های معلم از منظر شهید مرتضی مطهری(ره)

باید ها و نباید های معلم از منظر شهید مرتضی مطهری(ره)

باید ها و نباید های معلم از منظر شهید مرتضی مطهری(ره)

هدف این پژوهش تحلیل و تبیین ویژگی های معلمی و باید ها و نباید های شغل معلم از دیدگاه استاد شهید مطهری می باشد. با عنایت به ویژگی های شخصیتی، دینی، اعتقادی و ویژگی های تدریس و کلاس بحث و درس؛ ایشان به عنوان نمونه کاملی از مظهر انسانیت و کمال می باشد. این پژوهش که از جمله طرح های ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>