دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:41

طراحی،ساخت و کاربرد ربات های صنعتی

ربات یک ماشین هوشمند است که قادر است در شرایط خاصی که در آن قرار می گیرد، کار تعریف شده ای را انجام دهد و همچنین قابلیت تصمیم گیری در شرایط مختلف را نیز ممکن است داشته باشد. با این تعریف می توان گفت ربات ها برای کارهای مختلفی می توانند تعریف و ساخته شوند.مانند کارهایی که انجام آن برای انسان غیرممکن یا دشوار باشد.
برای مثال در قسمت مونتاژ یک کارخانه اتومبیل سازی، قسمتی هست که چرخ زاپاس ماشین را در صندوق عقب قرار می دهند، اگر یک انسان این کار را انجام دهد خیلی زود دچار ناراحتی هایی مثل کمر درد و ...می شود، اما می توان از یک ربات الکترومکانیکی برای این کار استفاده کرد و یا برای جوشکاری و سایر کارهای دشوار کارخانجات هم همینطور.
و یا ربات هایی که برای اکتشاف در سایر سیارات به کار میروند هم از انواع ربات هایی هستند که در جاهایی که حضور انسان غیرممکن است استفاده می شوند.

کلمه ربات توسط Karel Capek نویسنده نمایشنامه R.U.R (روبات‌های جهانی روسیه) در سال 1921 ابداع شد. ریشه این کلمه، کلمه چک اسلواکی(robotnic) به معنی کارگر می‌باشد.
در نمایشنامه وی نمونه ماشین، بعد از انسان بدون دارا بودن نقاط ضعف معمولی او، بیشترین قدرت را داشت و در پایان نمایش این ماشین برای مبارزه علیه سازندگان خود استفاده شد.
البته پیش از آن یونانیان مجسمه متحرکی ساخته بودند که نمونه اولیه چیزی بوده که ما امروزه ربات می‌نامیم.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

مزایای رباتیک:6

انواع ربات ها7

دسته‌بندی ربات‌ها7

رباتهای متحرک به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:8

نانوربات‌ها10

کاربرد رباتها. 12

ربات آدم نمای اعلامخطر:12

ربات تعقیب خط:15

ربات آبی برای یافتن جعبه سیاه هواپیما16

ربات پذیرش... 17

مکاترونیک... 18

ساختار پروژه های روبوتیک و مکاترونیک... 21

بخشهای مکانیکی یک ربات ساده29

ملاحظات طراحی و ساخت.. 31

بخش مکانیکی – موتور ها32

قسمتهای مختلف یک روبات که نیاز به منبع تغذیه دارد:32

در یک دسته بندی کلی موتورها به انواع زیر تقسیم میشوند:36

ساختار موتور پله ای.. 37

موتور پله کامل و نیم پله :39

راه اندازی موتور پله‌ای :39

تعریف سنسور :41

سنسورها در ربات.. 43

ساختمان یک QCM (Quartz Crystal Microbalance)50

امواج Ultrasonic. 62

کاربرد سنسورهای Ultrasonic در رباتیک... 63

نمونه ای از کاربرد سنسورهای Ultrasonic در روباتیک... 65

سنسور سونار:67

سنسور رنگ:70

عامل های هوشمند. 74

نگاشت ایده آل از دنباله های ادراکی به عملیات.. 76

خود مختاری (Autonomy)77

ساختار عاملهای هوشمند. 79

محیط ها82

قطعی در مقابل غیر قطعی.. 83

اپیزودیک در مقابل غیر اپیزودیک... 83

ایستا در مقابل پویا84

گسسته در مقابل پیوسته. 84

برنامه محیط.. 84

طراحی و ساخت ربات دو درجه آزادی SCARA- 2R.. 87

تنظیم سرعت موتورها با استفاده از تابع تاخیر :90

چگونگی ارسال داده ها و کنترل ربات:91

بحث و نتیجه گیری:92

منابع:97خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:46

مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن

در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع « قراردادها » را نداشته باشد. قراردادها در هیچ دورانی از تاریخ تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره با قرارداد در هم آمیخته است.امور قراردادها پیش از این به برخی از شخصیت ها مانند بازرگانان و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.

نیازمندی‌های مشترک ملت‌ها در محیط داخلی و خارجی کشورها موجب توافق‌هایی در امور حقوقی می‌شود و یک رابطه حقوقی بین آنان به وجود می‌آورد که تحت عنوان “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن” مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یک موضوع خاص نیستیم بلکه این جزوه با لحاظ برنامه‌های آموزشی بخش صنعت کشور برای آموزش بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان « مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی ونحوه تهیه و تنظیم آن » تدوین و گردآوری و جمع‌بندی و در قالب یک مبحث درسی کوتاه مدت صورت‌بندی شده است.

در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد» به کار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن آمده است.

و اما با استناد به مادّه 183 قانون مدنی که در تعریف عقد می فرماید: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر = فعل = عمل است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواند هم امری را تعهد نماید و هم مالی (کالا ، تجهیزات صنعتی ،ماشین آلات ،تکنولوزی و نرم افزارو...) را انتقال دهد.البته این تعریف از نظر علمای حقوق خالی از ایراد نیست ، زیرا که تعریف فوق هم اشاره به مال و یا حقوق قابل انتقال ننموده است .تعریف درست عقد یا قرارداد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد برانجام امری وعدم انجام امر یا تملیک بر مالی ویا انتقال حقی نمایند و مورد قبول آنها باشد».

از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم کاربرد پیدا کرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلکه درماده یک آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی که به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:

«معاملات: خرید و فروش کالای صنعتی وحقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط کلی قانونی، انجام می‌دهد.»

معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد کردن و تکلیف دادن کسی را به کاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی در این مورد می فرماید: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.»

اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند که در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تکلیف” اعتباراً ایجاد می‌شود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تکلیف) ضروری است.

فهرست مطالب

مقدمه .........................................................صفحه سه

 1. تعریف قرارداد.......................................................... 4
 2. تعهدات درقرارداد.........................................................4
 3. عنوان قرارداد.......................................................... 5
 4. نحوه تنظیم مقدمه قرارداد وموضوع قرارداد..... ................13
 5. مبلغ قرارداد قرارداد............................................ 19
 6. شرایط اساسی صحت معامله (قرارداد).................................20
 7. شرایط اساسی صحت شروط ضمن عقد.....................................28
 8. خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ....................................28
 9. قوه قاهره وآثار حقوقی آن.........................................32
 10. حل اختلاف ناشی از قرارداد........................................33
 11. نکاتی درباره قراردادهای خارجی................................... 35
 12. مساله دادگاه صالحه و قانون حاکم ...............................36
 13. احتیاطات لازم در خصوص اطراف قرارداد.......................................................37
 14. تفسیر قراردادها بر اساس قصد مشترک طرفین.................37
 15. راه های انحلال (اقاله و انفساخ وفسخ )قرارداد..................45
 16. راه های حل اختلاف قراردادی..........................45
 17. اعتبار نهایی قرارداد....................................47
 18. اصل لزوم قراردادها...........................................47
 19. وجه التزام در قرارداد.........................................................48
 20. کسور قانونی و قراردادی قرارداد................................49
 21. قانون حاکم بر قرارداد........................................49
 22. اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد....................................51
 23. شروط منع انتقال تعهدات به غیر.....................................52
 24. عوامل تغییر مبلغ قرارداد......................................52
 25. حفظ حقوق قراردادی...................................... 53
 26. دفینه و آثار تاریخی و پیامد ه..................................53
 27. تضامین در قرارداد.................................54
 28. ذکر منع افشای اطلاعات در قرارداد...........................55
 29. دستگاه نظارت و نماینده مقیم و بازرسی در قرارداد................55
 30. سقوط تعهدات در قرارداد.....................................56
 31. ذکر موادی از قانون مدنی (قواعد عام )حاکم برقراردادها..خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:40

پروژه درس طرح ریزی واحد های صنعتی - گیربکس صنعتی

شرح مختصر:

فصل اول :مقدمه

(1-1معرفی محصول :

در دنیای رو به رشد صنعت که دائما در حال تغییر و تتحول است همواره کارخانجات برای گردش موتورهاشان به لوازمی احتیاج دارند که از جمله مهمترین این لوازم گیربکس ها میباشند کار اصلی این گیریبکس ها اساسا تغییر دور میباشد اما گیربکس ها اساسا به دو دسته کلی تبدیل میشوند که عبارتند از گیربکس های کاهنده و افزاینده خواهند بود

1-1-1)الکتروگیربکس های کاهنده :

این گیربکس ها با مزایای راندمان بالا ، ابعاد حداقل ، قابلیت نصب و استفاده آسان و بهره دهی مطمئن و بدون مشکل جایگزین بسیار مفید تری برای مبدل های سرعت مانند ( زنجیر ، جعبه دنده های باز ، تسمه ، قرقره ) که بسیار حجیم نیز می باشند . از این رو در طراحی و ساخت ماشین الات خطوط انتقال و جابجایی و تغییر مواد ، استفاده بسزایی دارند . کلیه تولیدات با گارانتی و خدمات پس از فروش عرضه می گردد. نحوه انتخاب

فهرست مطالب

مقدمه 5

معرفی محصول 6

شرح محصول 8

بررسی بازار 10

میزان تولید محصول 10

واردات وصادرات 13

برآورد تقاضای محصول 13

سهم قابل کسب از بازار 13

برنامه تولید محصول 13

بررسی و طراحی محصول 13

لیست قطعات 14

بررسی و طراحی فرآیند ساخت 15

عملیات ساخت 15

توالی عملیات 17

برآورد ماشین آلات 21

ملزومات 26

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز 26

کروکی استقرار ماشین آلات و بخشها 26

کلیات طرح استقرار 28

بررسی و طراحی فرآیند ساخت 28

بالانس خط مونتاژ 29

برآورد مساحت تجهیزات 29

کروکی قسمت مونتاژ 29

برآورد نیروی انسانی قسمت مونتاژ 29

طرح قسمتهای دریافت و ارسال 30

وظایف قسمت دریافت و ارسال 30

فرم تجزیه و تحلیل قسمت دریافت و ارسال 34

کروکی قسمت دریافت و ارسال 36

تجهیزات و نیروی انسانی قسمت دریافت و ارسال 36

طرح انبارها 36

فعالیتهای مرتبط با انبار 37

برآورد وسایل و تجهیزات مورد نیاز در انبار 39

نمودار تجزیه و تحلیل انبار 40

کروکی انبار 44

عوامل مهم در طرح انبار 44

سایر بخشهای در ارتباط با تولید 44

وظایف و عملیات مرتبط با هر بخش 44

تحلیل جریان مواد و رابطه فعالیتها 45

طرح کلی استقرار 45

تعیین استقرار بخشهای تولیدی 50

روش الگویی 50

روش گراف 53

مزایا و معایب روشها 55

طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل

چارت سازمانی 56

طرح سیستم حمل و نقل 58

نمودار برنامه ریزی انتقال مواد 58

نهایی کردن طرح بخشهای تولیدی 66

تعیین راهروهای فرعی و اصلی 66

طرح شبکه راهروها 66

معیارهای یک طرح خوب 67

دو طرح نهایی استقرار بخشهای تولیدی 67

نهایی کردن طرح 67

طرح کلی استقرار با توجه به روش الگویی 67

طرح کلی استقرار با توجه به روش آلدپ 70

الگوی جریان مواد 70

طرح نهایی 70

نعیین محل کارخانه 70

عوامل موثر در تعیین محل کارخانه 71

سه محل پیشنهادی برای استقرار محل کارخانهخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پروژه، ریزی، واحد، صنعتی، گیربکس
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 23:33

سنسورها و کنترلهای صنعتی

سنسورها و کنترلهای صنعتی

فهرست

فصل 2

سنسورها و کنترلرلهای صنعتی

2.1. سنسورها در تولید

2.2. سنسورهای دما در کنترل فرایند

2.2.1. سنسورهای جزبی نیمه هادی

2.2.2. اشکار سازی دمایی نیمه هادی که از خود تابشی نوری استفاده می کنند.

2.2.3. اشکار ساز دما که سنسورهای تماس نقطه ای استفاده می کند.

2.2.4. سنسورهای غیر تماسی-پیرومترها

2.3. سنسورهای فشار

2.3.1. کریستالهای پیزواللکتریک

2.3.2.کرنش سنج ها

فصل 3

3.1. سنسور و ترسندیوسر

3.2. موقعیت و جابجایی

3.3. خواندن تصاعدی یا مطلق

3.4. شناسایی و تحریک با تماس یا بدون تماس

3.5. ساختارهای زاویه ای و خطی

3.6. تکنولوژی سنسور و کاربرد

فصل 4

1- تقسیم بندی روشهای رفتار نگاری

2- تعاریف و اصطلاحات

3- دسته بندی سنسورها و ابزارهای گوناگون

4- سنسورهای مقاوم الکتریکی

5- نحوه چسباندن و اماده سازی کرنش سنجها

6- پل وتستون و مدارهای مربوطه

7- پتانسیومترها

8- ترمیستورها

9- سنسور تار مرتعش

10- سنسور ثقلی

11- سنسورهای مغناطیسی

12- سنسور LVDT

13- سنسورهای مگنتواستریکتیو

14- سنسورهای نی ای

15- سنسورهای دینامیکی

16- سنسورهای هیدرولیکی

17- سنسورهای نوری

18- سیستمهای اتوماتیک جمع اوری داده

مقدمه

استراتژی تولید فعلی سیستمهای ساخت را بر حسب سنسورها ،محرکها ، افکتورها ، کنترلی ها و حلقه های کنترلی تعریف می کند . سنسورها وسیله برای جمع آوری اطلاعات از عملیات تولید و فرایند های در حال انجام هستند .

دراکثر موارد، سنسورها برای تبدیل یک تحریک فیزیکی به یک سیگنال الکتریکی مورداستفاده قرار می گیرند که این سیگنال توسط سیستم تولیدآنالیز شده وتصمیماتی برای هدایت عملیات گرفته می شود .

محرکها ، یک سیگنال الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند . یک محرک از طریق یک افکتور برروی محصول یا تجهیزات عمل می کند . افکتورها به عنوان یک بازو هسته که عمل مکانیکی مطلوب را انجام می دهند. کنترلی ها نوعی کامپیوترهسته که اطلاعات را از سنسورها و برای ریزی داخلی نشان دریافت کرده و برای اعمال روی تجهیزات تولید به کار می گیرند کنترلی ها و فرمانهای الکترونیکی ایجاد می کنند که یک سیگنال الکتریکی را به یک عمل مکانیکی تبدیل کند

محرکها ، افکتورها و کنترلها به یک حلقه کنترلی وصل می شوند. در حلقه های کنترلی با قابلیت محدود ، اطلاعات کمی جمع آوری شده .

تصمیمات کمی گرفته می شود وعمل محدودی را نتیجه می دهد . در موارد دیگر تجهیزا ت تولید هوشمند با تعداد زیادی ازانواع سنسورها وبه کار گیری افکتورها ومحرکهای متعدد ، برای نائل آمدن به بازه وسیعی از عملکرد خود کار استفاده می شوند.

هدف سنسورها ، بازرسی کار در حال انجام ، مانیتور کردن تداخل کاربا تجهیزات تولید ، و بازید خود به خودی تولید توسط کامپیوتر های سیستم تولید است هدف محرک و افکتور ، انتقال کار مطابق فرایند های تعریف شده سیستم تولید است.

عمل کنترلی ، اعمال کنترل کاملا خودکار، نیم خودکار و دستی با درجات متغیر بر روی فرایند ها است .

در یک نمونه کاملا خودکار مثل تولید به کمک کامپیوتر ، کنترلی کاملا سازگار است و به صورت حلقه بسته برای فراهم آوردن عملیات خودکار عمل می کند .

در موارد دیگر ، فعالیت انسانی نیز در گیر حلقه کنترل می شود .

برای اینکه روشهایی را که خواص فیزیکی سیستم تولید از طریق آن بر پارامترهای مرتبط با سیستم تولید اثر می کنند بشناسیم ، برای اینکه انواع خواص سیستم تولید فیزیکی که برای بیان پارامترهای عملی مطلوب مورد نیاز است.

را تعیین کنیم ، باید تکنولوزیهای موجود برای سیستمهای تولید را که ازاتوماسیون و تجمع تا درجات گوناگون استفاده می کنند ، بدانیم .

دستگاهای با کمترین میزان اتوماتیک بودن برای همه کارها از کنترل اپراتور بهره می گیرد . هر عملی که توسط دستگاه انجام می شود به طور انفرادی توسط اپراتور هدایت می شود . تجهیزات دستی ، بیشترین استفاده را زا قابلیت انسانی می برند . مشاهدات چشمی با استفاده از دوربینهای و میکروسکوپها بهتر

می شوند و عملی که در حال انجام است نیز با افکتورها بهینه تر می شود .

اتصال بین اطلاعات سنسوری ( از دوربینها و میکروسکوپها ) وملکردهای نتیجه با قرار دادن یک اپراتور در حلقه کامل می شود.

این نوع سیستمهای به طور واضح با نوع سنسورهای مورد استفاده ،ارتباط آنها با اپراتورانسانی ، نوع افکتورهایی که می توانند همراه با اپراتور انسانی استفاده شوند ، و قابلیتهای اپراتور محدود می شوند تجهیزات تولید که برای استراتزی دستی طراحی می شوند باید با قابلیتهای انسانی مطابقت داشته باشند در کار برد های صنعتی تداخل کاری تجهیزات با انسان ، به شدت مهم است.

متاسفانه اغلب طراحی تجهیزات به صورت حلقه کنترلی سنسور – اپراتور – محرک افکتور بهینه نمی شود .

یک سیستم تولید می تواند با جایگزینی قسمتی از حلقه کنترل با کامپیوتر به صورت نیمه اتوماتیک در آید . این نوع نیازی های جدید سیستم تولید را براورد می کند به خصوص امروز سنسور ها باید اطلاعات ورود پیوسته ای برای هر دو کامپیوتر و اپراتور فراهم کنند .

انواع مناسبی از اطلاعات باید برای هر کدام از این حلقه های کنترل فراهم شوند .

سیستمهای تولید نیمه اتوماتیک باید درجه کمی از قابلیت کنترل توسط کامپیوتر را داشته باشند .

word: نوع فایل

سایز:28.6 KB

تعداد صفحه:35خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: سنسورها، کنترلهای، صنعتی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 23:16

طرج توجیهی تولید بلور های صنعتی

طرج توجیهی تولید بلور های صنعتی

سرامیک از لغت یونانی کراموس اقتباس گردیده که معادل این لغت در انگلیسی pottery و مترادف فارسی آن سفال است . در زمانهای قدیم مواد سفالی با سفالینه ها عموماً به موادی که از گل پخته ساخته شده بودند اطلاق می شد . طبق تعریف قدیمی سرامیک شامل انواع سیلیکانها بوده که از آن میان فرآورده های سفالی ، سیمان و شیشه های سیلیکانی را می توان نام برد ، از دیرباز هنر سفالگری از طریقه شکل دادهن و پخت گل ( گل رس ) در تمدنهای مختلف ( اکثراُ شرقی و به خصوص آسیا ) مرسوم بوده است . قطعات سفالی به دست آمده و آزمایش آنها توسط باستانشناسان در حقیقت بهترین شاهد این مدعاست . اشیای گلی پخته شده ای مربوط به 6500 سال قبل از میلاد به دست آمده که نشان می دهد که قدمت این هنر بسیار زیاد است ، سفالگری در 4000 سال قبل از میلاد به صورت یک حرفه بازرگانی درآمده ، اشیای ساخته شده سفالی یکی از کالاهایی بود که مورد داد وستد تمدنهای مختلف قرار می گرفت . به موازات سفالگری ، شیشه گری نیز که نزدیک به سرامیک می باشد در زمره هنرای باستانی محسوب می شده است . در دورانهای قدیم ( عصر حجر ) از شیشه طبیعی آتشفشانی ( ابسیدین ) استفاده می شده است و در سال 1500 قبل از میلاد در مصر شیشه گری یک صنعت رایج محسوب

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………….1

هدف از اجرای پروژه ……………………………………………………………………….3

خلاصه طرح …………………….…………………………………………………………….4

تعریف و ویژگی های بلورهای صنعتی ………………………………………………….7

شروع محاسبات و مباحث فنی ……………………………………………………………8

بهترین روش تولید ………………………………………………………………………..11

یک نمونه خط تولید فرضی ………………….…………………………………………13

کنترل کیفیت ……………………………………………………………………………..14

ظرفیت ……………………………………………………………………………………..14

مواد اولیه ………………………………………………………………………………….15

ماشین آلات ………………..……………………………………………………………19

چارت سازمانی …………….…………………………………………………………..30

نقشه استقرار ماشین آلات ……………..…………………………………………….31

تاسیسات …………….…………………………………………………………………33

وسایل حمل و نقل …………….……………………………………………………34

نیروی انسانی …………….…………………………………………………………..35

جدول هزینه های ساختمان سازی …………………………..………………………………41

برنامه زمان بندی اجرای پروژه …………………………………………………………………42

پلان کارخانه بلورهای صنعتی …………………………………………………………………43

برنامه زمان بندی تولید ابتدای کار تا مرحله نهایی ……………………………….…………44

مصرف انرژی …………………………………………………………………………………….44

هزینه استهلاک …………………………………………………………………………………..47

هزینه تعمیرات و نگهداری ………………………………………………………………………48

جدول هزینه ها و قیمت تمام شده ……………………………….……………………………..50

تعیین فاکتورهای ارزیابی ………………………………………………………………………..51

نقطه سر به سر ……………………………………………………………………………………..52

نمودار ستونی جهت رشد سرمایه یا تولید ……………………………………………………54

نتیجه گیری ………………………………..………………………………………………………55

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………..56خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: توجیهی، تولید، بلور، صنعتی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:11

قالب های صنعتی

قالب های صنعتی

چکیده

دایکاست یا ریخته گری تحت فشار عبارت است از روش تولید قطعه از طریق ترزیق فلز مذاب و تحت فشار به درون قالب روش دایکاست از این نظر که در آن فلز مذاب به درون حفره ای به شکل قطعه مورد نظر به دست می آید بسیار شبیه ریخته گری ریژه می باشد. تنها اختلاف بین این دو روش در نحوه پر کردن حفره قالب است . در قالب ریژه فلز مذاب تحت نیروی وزن خود سیلان پیدا کرده و به درون قالب می رود. به همین دلیل در دایکاست قطعات با اشکال پیچیده تری را می توان تولید کرد. در قالبهای دایکاست پس از بسته شدن قالب ، مواد مذاب به داخل یک نوع پمپ یا سیستم ترزیق هدایت می شود، سپس در حالیکه پیستون پمپ مواد مذاب را با سرعت از طریق سیستم تغذیه قالب به داخل حفره می فرستد، هوای داخل حفره از طریق سوراخهای هواکش خارج می شود.این پمپ در بعضی از دستگاهها دارای درجه حرارت محیط و در برخی دیگر دارای درجه حرارت مذاب می باشد.هدف از جمع آوری و تدوین پروژه رسیدن به اهداف صنعت روز ریخته گری کشورمان بوده که توانایی دانشجویان را در چر خاندن گوشه ای از چرخه ی صنعت کشورمان را بسنجد. در ضمن با آوردن پروژه های کاربردی و مورد نیاز صنعت بتوان کمکی را به صنعت و دانشگاه کرده باشیم تا حلقه ی گمشده بین دانشگاه و صنعت را جوش دهیم . این پروژه در مورد مهندسی معکوس و طراحی ریخته گری یک سر سیلندر خودرو و انواع قطعات و قالب و ماهیچه های ریخته گری و دستگاه های دایکاست سر سیلندر به طور تخصصی و مورد نیاز جهت اجرای پروژه های اشتغال زا و عملی ریخته گری در داخل و خارج کشور است . در حال حاضر کشور تولید سر سیلندر با کشورهایی همچون کره و هند در رقابت بوده که امیدواریم این پروژه بتواند کمکی را به صنعتگران زمینه ریخته گری کرده باشد تا از خروج ارز از کشورمان جلوگیری شود.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 3

تاریخچه و سابقه مختصر طرح : 7

قالبهای دایکاست.. 7

ساختمان قالب.. 8

تقسیم قالب.. 8

ریخته گری تحت فشار Die Casting. 8

قالب های دایکاست.. 11

گرم کردن قالب.. 12

خنک کردن قالب.. 13

قالب های پلاستیکی. 14

معایب ریخته گری تحت فشار 17

ماشین های دایکاست.. 18

محدودیت های سیستم سرد کار افقی. 18

بسته نگه داشتن قالب: (قفل قالب DIE LOCK) 18

قالب های دایکاست.. 19

تقسیم قالب.. 20

تخلیه هوای قالب.. 20

گرم کردن قالب.. 24

خنک کردن قالب.. 25

گرم کردن و خنک کردن قالب.. 26

گرم کردن قالب.. 26

خنک کردن قالب.. 27

تخلیه هوای قالب.. 28

قالبهای دایکاست.. 32

ساختمان قالب.. 32

تقسیم قالب.. 32

هدایت کردن قالب.. 35

مقادیرتوصیه شده برای قطرپین راهنما 36

اجزاء راهنما به عنوان قطعات استاندارد 40

نوعی ازاجزاء راهنما به عنوان فطعه استاندارد 41

طراحی قالب.. 44

انقباض مواد 45

شیب دیواره ها 45

شکل و محل خط جدایش قالب.. 46

کشوییها 46

ماهیچه گذاری. 47

سیستم راهگاهی. 48

راهگاهها 49

شیارهای هواکش... 49

خنک سازی قالب.. 50

تأثیر نوع فلز ریخته گری در طرح قالب.. 51

پرداخت سطح حفرۀ قالب.. 53

فرسایش قالب.. 54

درجه حرارت قالب.. 54

درجه حرارت قالب برای آلیاژهای روی. 56

درجه حرارت قالب برای آلیاژهای آلومینیوم. 56

درجه حرارت قالب برای آلیاژهای منیزیم. 56

درجه حرارت قالب برای آلیاژهای مس... 56

روانسازی قالب.. 57

پرداخت سطح قطعات تولید شده وروشهای پیشگیری از عیوب قطعات.. 58

بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار وبررسی جلوگیری از ان 62

عیب سرد جوشی. 62

نحوه ایجاد عیب سرد جوشی. 62

عیب مک های گازی. 63

نحوه ایجاد عیب مک های گازی. 63

عیب مک های انقباضی : 64

نحوه ایجاد عیب مک های انقباضی. 64

عیب آبلگی. 64

طریقه ایجاد عیب آبلگی. 64

عیب مک های سوزنی ( ریزمک) 65

نحوه ایجاد عیب مک های سوزنی. 65

عیب ترک خوردگی. 65

عیب سخت ریزه 65

عیب قطره های سرد 67

نتیجه. 74

فرسایش ماشین ابزار 75

انواع معیارهای شکست.. 76

انواع معیار شکست مستقیم. 76

انواع معیار شکست غیر مستقیم. 77

Crater 81

تحولی عظیم در قالبسازی با استفاده از دستگاههای اسپارک و وایرکات مدرن. 87

مهندسی و سرمایه‌گذاری مجدد 87

سیر تحولات ازبکار گیری دستگاههای قالب‌تراشی دستی تا اتوماتیک CNC: 89خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: قالب، صنعتی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 11:28

بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی

بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی

پیشگفتار

با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی کشور و نقشی که صنایع تولیدی در توسعه اقتصادی می‌توانند داشته باشند و همچنین مشکلت کنونی صنایع ناشی از وضعیت ارزشی سیاستهای بازرگانی، مالیاتی، قانون کار و کمبود گرانی مواد اولیه از یکسو مشکلات ناشی از آشنا نبودن به روشهای نوین مدیریتی، کاستی در بهره‌وری و کنترل کیفیت عدم استفاده از پروسه‌های بهینه تولید و روشهای فنی اقتصادی از سوی دیگر نیاز به احداث و راه‌اندازی کارخانه و کارگاه‌های متوسط و کوچک تولیدی توسط کارآفرینان قدمهای ارزنده‌ای در بهبود و رشد اقتصادی کشور برداشته شود.


مقدمه

با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت برق و همچنین توسعه دستگاهها و ماشین‌آلاتی که انرژی خود را از برق تأمین می‌کنند‏، صنعت نیز نیاز به توسعه در زمینه تولید قطعات و لوازم جانبی دارد.

از جمله این قطعات میتوان به دو شاخ و پریز تک فاز صنعتی که یکی از قطعات مهم و اصلی در تأمین انرژی و همچنین راه‌اندازی دستگاهها و ماشین‌آلات صنعتی است‏، اشاره کرد.

در این پروژه سعی شده است که توضیحات و مشخصاتی راجع به طرح تهیه و تولید دوشاخ و پریز تک فاز صنعتی ارائه شود. ان شاءا… که این مطالب مورد توجه خوانندگان قرار گیرد.


پیشگفتار -------------------------------------------------------- 1

مقدمه --------------------------------------------------- 2

فصل اول:‌کلیات و سوابق -------------------------------------- 3

1-1- معرفی اجمالی پروژه------------------------------------- 4

2-1- معرفی محصول ---------------------------------------- 5

3-1- نیاز جامعه-------------------------------------------- 6

4-1- مصرف کنندگان ---------------------------------------- 6

5-1- سوابق تولید ------------------------------------------ 7

فصل دوم: طراحی تولید --------------------------------------- 8

1-2- فرایند تولید ------------------------------------------- 9

2-2- نمودار فرایند تولید ------------------------------------- 12

3-2- ابزار و ماشین آلات مورد نیاز طرح و منابع تأمین آن --------------- 13

4-2- مواد اولیه و منابع تأمین آن -------------------------------- 14

5-2- طراحی استقرار ماشین آلات ------------------------------- 15

6-2- ظرفیت تولید ----------------------------------------- 16

7-2- برنامه زمان بندی اجرای طرح ------------------------------ 16

8-2- جایابی و محل اجرای طرح -------------------------------- 18

فصل سوم: نیروهای انسانی مورد نیاز طرح -------------------------- 19

1-3- نیروی انسانی مورد نیاز----------------------------------- 20

2-3- حقوق و دستمزد --------------------------------------- 21

3-3- شرح وظایف پرسنل طرح --------------------------------- 22

4-3- سازماندهی نیروی انسانی --------------------------------- 23

فصل چهارم: زمین و ساختمانهای مورد نیاز طرح ---------------------- 24

1-4- زمین مورد نیاز ---------------------------------------- 25

2-4- ساختمانهای تولید -------------------------------------- 26

3-4- ساختمانهای خدمات و پشتیبانی ----------------------------- 26

4-4- هزینه‌های ساختمان سای ---------------------------------- 27

5-4- پلان طرح ------------------------------------------- 28

فصل پنجم: انرژی تأسیسات حرارتی و برودتی ----------------------- 29

1-5- انرژی برق ------------------------------------------- 30

2-5- انرژی آب ------------------------------------------- 30

3-5- سوخت --------------------------------------------- 30

4-5- ارتباطات -------------------------------------------- 31

5-5- تأسیسات حرارتی -------------------------------------- 31

6-5- تأسیسات برودتی --------------------------------------- 32

7-5- هزینه انرژی مصرفی ------------------------------------- 32

8-5- هزینه سرمایه‌ای انرژی و تأسیسات --------------------------- 33

فصل ششم: محاسبات مالی طرح --------------------------------- 34

1-6- سرمایه کل مورد نیاز و منابع تأمین آن ------------------------- 35

2-6- سرمایه ثابت طرح--------------------------------------- 36

3-6- سرمایه در گردش طرح ---------------------------------- 37

4-6- هزینه‌های تولید سالیانه ----------------------------------- 38

1-4-6- هزینه انرژی ---------------------------------------- 39

2-4-6- هزینه حقوق و دستمزد --------------------------------- 40

3-4-6- هزینه مواد اولیه -------------------------------------- 41

4-4-6- هزینه استهلاک -------------------------------------- 42

5-4-6- هزینه تعمیرات و نگهداری ------------------------------ 43

5-6- هزینه ثابت و متغیر -------------------------------------- 44

6-6- محاسبه نقطه سر به سر----------------------------------- 45

7-6- محاسبه قیمت تمام شده ---------------------------------- 45

8-6- محاسبه قیمت فروش ------------------------------------ 46

9-6- محاسبه سود ناخالص ------------------------------------ 46

10-6- محاسبه سود خالص ------------------------------------ 46

11-6- محاسبه دوره برگشت سرمایه ------------------------------ 47

12-6- توجیه اقتصادی طرح ----------------------------------- 47

منابع و مأخذ------------------------------------------------------ 48خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، تولید، پریز، صنعتی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:20

انواع مختلف روشهای ساختمان سازی در ایران با رویکرد صنعتی کردن ساخت و‌ ساز

انواع مختلف روشهای ساختمان سازی در ایران با رویکرد صنعتی کردن ساخت و‌ ساز


فصل اول

انواع مختلف روشهای ساختمان سازی در ایران با رویکرد صنعتی کردن ساخت و‌ ساز

انواع روشهای ساخت و ساز را می توان به هفت دسته عمده زیر تقسیم‌ بندی نمود:

1) ساختمان سازی با روشهای ابتدائی:

Elementary Building System

این نوع ساختمان سازی از ابتدای تاریخ ساختمان سازی بشر آغاز و تا عصر حاضر نیز ادامه دارد و هنوز در روستاهای کشور و در حاشیه شهرها نیز به نوعی به این گونه ساخت و سازها پرداخته می شود در این روش، قسمتهای باربر از خشت و گل و یا چوب و گل و یا گل و سنگ و یا گل و گچ و سنگ و یا خشت و آجر ساخته می‌شود و پوشش آنها از طاق خشتی و یا تیر چوبی و الیاف گیاهی ساخته می شود. نیروی انسانی به کار گرفته شده در این ساختمانها بعضاً غیر ماهر و یا نیمه ماهر بوده و از مصالح سنتی در دسترس محلی استفاده می شود.

ساختمان سازی با این گونه روشها حداقل مقاومت را در مقابل حوادث طبیعی (زلزله، سیل، طوفان و…) داراست و می توان تنها بعنوان یک سرپناه موقت از آن ذکر نمود.


2) ساختمان ساز با روش های سنتی و یا متداول:

Traditional or Conventional Building System

در این روش، عملیات ساختمانی با استفاده از وسایل ابتدائی توسط افراد متخصص و نیمه ماهر و غیرماهر انجام می شود. ساختمان های با دیوار آجری باربر در این تقسیم بندی منظور می شوند. برخی از حرفه های دست اندرکار با این شیوه عبارتند از: کارگر ساده، بنا، گچ کار، نقاش، آهنگر، لوله کش، سیم کش، عایق کار، کاشی کار، آسفالت کار، شیشه بر و…

سرعت اجرای کار ساختمان با این روش بطور متوسط در ایران 14 تا 18 ساعت برای هر مترمربع زیر بنا می باشد.

در حال حاضر در اکثر مناطق غیر شهر و بعضی مناطق شهری یا اطراف شهرهای بزرگ و یا برخی ساختمانهای خاص (مدارس و مساجد در روستاهاو…) از این گونه، روش ساخت و ساز استفاده می شود. ماهرترین استادکاران بنایی و نازک کاران و نجاران سنتی در بین این گونه سازندگان یافت می شوند.

حداکثر طبقات مجاز با این روش ساخت 4 طبقه و ارتفاع مجاز 12 متر تجویز می‌شود. به دلیل تحمل بار قائم ساختمان توسط دیوارهای باربر بر ضخامت دیوارهای طبقه زیرین افزوده می شود که یکی از عوامل بازدارنده در افزایش بیشتر طبقات و یا ارتفاع می باشد. با ایجاد تمهیداتی نظیر شناژهای افقی وقائم بتنی، می توان از صدمات زلزله کاست.

3) ساختمان سازی پیشرفته:

این روش که ساختمان سازی پیشرفته یا بهبود یافته نیز نامیده می شود، عبارت از: اجرای کار توسط افراد و متخصصان ذکر شده در روش قبلی که از ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی مکانیکی به منظور اضافه نمودن سرعت و حجم کار استفاده می‌نمایند.

ساختمانهای با اسکلت فلزی و یا اسکلت بتنی در این تقسیم بندی منظور می‌شوند، برخی از لوازم و تجهیزات مورد استفاده در اینگونه ساخت و سازها عبارتند از:

انواع جرثقیلهای ثابت و متحرک، بالابرهای برقی، داربستهای فلزی، دستگاههای تهیه کننده بتن (ثابت و متحرک) و دستگاههای سیمان پاش و رنگ پاش، ماشین های جوش و… .

سرعت اجرای کار ساختمان در این روش 20 تا 48 ساعت برای هر متر مربع زیر‌بنا بطور متوسط می باشد.

یعنی سرعت اجرای عملیات ساختمانی را می توان با استفاده از تجهیزات مکانیکی و برقی تا حدود زیادی افزایش داد. به دلیل استفاده از اسکت بتنی و فلزی، تعداد طبقات و ارتفاع کل ساختمان را بیش از 50 طبقه و 150 تر نیز می توان پیش بینی کرد. سرمایه گذاری اولیه برای بکار بستن این روش، در رابطه با حجم عملیات ساختمانی و خرید یا اجاره تجهیزات قابل توجه می باشد. توقف کار به دلیل مسائل کارگری و یا مشکلات مالی از نکات منفی می باشد و باعث زیانبار شدن پروژه می‌شود.

در حال حاضر، اکثر ساخت و سازها در مناطق شهری از این روش بهره می گیرند و با معتبر شدن کارگران و متخصصان در رشته های مربوطه و ابداع وسایل و تجهیزات جدید و بکارگیری فن آوریهای نوین، این گونه ساختمانهای مسکونی و یا عمومی در مدت زمان کمتنر و با صرفه و ایمنی بیشتر ساخته می شوند.

4) ساختمان سازی صنعتی:

Industrialized Bilding

در این روش از قطعات آماده شده از قبیل بلوکها، تیرچه ها، پانلهای پیش ساخته، تیرها و ستونهای فلزی و بتنی، شبکه های فلزی، قطعات گچی و بتنی و… استفاده می‌شود. و اکثر عملیات با استفاده از تجهیزات و لوازم کارگاهی بطور مکانیکی انجام می شود.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 23:31

تحقیق درباره شغل طراح صنعتی

تحقیق درباره شغل طراح صنعتی


فهرست مطالب

وظایف طراح صنعتی.. 5

مهارت و توانمندی های مورد نیاز طراح صنعتی.. 6

تحصیلات لازم برای ورود به شغل طراح صنعتی.. 8

آِینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی طراح صنعتی.. 8

درآمد و حقوق طراح صنعتی.. 9

شخصیت های مناسب شغل طراح صنعتی.. 10خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، طراح، صنعتی
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 19:34

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتیاز جو.اس. بایِن

از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.

از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.

اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.

دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.

سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 36 >>