X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:15

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی

شرح مختصر:

این مقاله به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی (مدیران و مدیران ارشد) و نیز اعضای هیات مدیره، مدیران و معاونان مالی صاحبکاران پرداخته است. عوامل مورد بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و متغیرهای خاص کار حسابرسی می باشند. مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی و مدیران اجرایی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از حوزه های خاص صاحبکار، خاص حسابرس و خاص کار حسابرسی بین نظر حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ضرورت و بیان مسئله

مبانی نظری تحقیق

بررسی پیشینه تحقیق

پرسش های تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش اجرای تحقیق

جامعه آماری

نمونه وروش نمونه گیری

آمار توصیفی داده ها

روایی پرسش نامه

پایایی پرسش نامه

تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادهای کاربردی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

منابع و ماخذ

پیوست: عوامل نهایی مورد پرسش از آزمودنی هاخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 09:37

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 30 شرح مختصر: این مقاله به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 10:28

مقاله ای درباره ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها

» :: مقاله ای درباره ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها

چکیده :

صورتهای مالی، به تجدید ارائه صورت معنی ارائه مجدد اطلاعات مالی سال گذشته به منظور اصلاح اطلاعات نادرست یا افزایش قابلیت مقایسه، یکی از پدیده های رایج در ایران است که موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش شده می شود، در ایران تقریباً قریب به اتفاق تجدید ارائه ها مربوط به اصلاح اشتباهات است. در این پژوهش ابتدا به بیان ارائه ی مجدد صورتهای مالی پرداخته می شود، یعنی تعاریف و استانداردهای مرتبط با این موضوع بیان می گردد و بعد از آن انواع ارائه مجدد صورتهای مالی بیان می گردد و سپس دلیل ارائه مجدد صورتهای مالی ذکر می گردد، بعداز آن به بیان پیامدهای ارائه ی مجدد صورتهای مالی پرداخته می شود، در نهایت افرادی که می توانند فرمان انجام ارائه ی مجدد را صادر کنند نام برده می شوند.

خرید و دانلود محصول

1395/02/18
صورتهای مالی شرکتهاادامه مطلب