X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

جمعه 19 آذر 1395 ساعت 19:36

بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی


فصل اول:

کلیات تحقیق


1-1 کلیات تحقیق

اطلاعات مربوط به تحقیق با طرح مسئله آغاز می شود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که در سطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و … پرداخته خواهد شد..

1-1-1 طرح مسئله

رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه واقعی مردم را افزایش و در نهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. لیکن در بسیاری از کشورها مشاهده می گردد که جریان توسعه کلیه مناطق درون یک کشور را به گونه ای مساوی و برابر مورد توجه قرار نداده و همواره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درجه توسعه یافتگی مناطق پدید می آید.

از متغیرهای مهمی که سیاست های مخلتف رشد و توسعه در مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد اشتغال می باشد. تجربه نشان داده است که در میان مناطق مختلف یک کشور نابرابریهای زیادی در مورد اشتغال وجود دارد و عمدتاً به دلیل نداشتن شناخت واقعی از سیاست های متخذه در مناطق و ارزیابی تأثیر آنها بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال بوده است. با توجه به وجود نیروی کار جوان فراوان در کشور و اولویت قایل شدن دولت جهت رفع معضل بیکاری در برنامه های توسعه اقتصادی از جمله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،‌ ضروری است در جهت شناخت وضعیت اشتغال مناطق مختلف کشور،‌ اقداماتی اساسی صورت گیرد تا از آن طریق طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی واقع گرایانه تر و مؤثرتر اعمال گردند. بنابراین آنچه در این بررسی و تحقیق مطرح خواهد شد بررسی وضعیت اشتغال استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه در بخشهای مختلف اقتصادی و در مقاطع زمانی مخلتف می باشد.

به بیان دیگر مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان و شهرستانهای تابعه در اشتغال در سه مقطع زمانی 1355، 1365 ، 1375 و بدست آوردن فعالیتهای پایه برای استان و همچنین تحلیل تغییرات میزان اشتغال در گروهای عمده فعالیت می باشد.

1-1-2 اهمیت موضوع

تحقیق در زمینه موضوع حاضر در استان آذربایجانغربی برای اولین بار انجام می شود. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بررسی تغییرات ساختاری اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی و زیربخشهای آن در سطح استان و شهرستانهای تابعه یک ضرورت است. اولویت اول دولت در سیاست های اقتصادی در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی اول و دوم و سوم مسئله اشتغال بوده و خواهد بود. به این منظور سیاست گذاران در منطقه اعم از استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کار، اداره صنایع، اداره کشاورزی و … در صورت شناخت مناسب از مسئله اشتغال قادر خواهند بود تا در زمینه تعیین و جهت دهی سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف و توزیع آن موفق گردند.

تجزیه و تحلیل اشتغال در مناطق مختلف کشور مسلماً به درک بهتر جریان ایجاد اشتغال کمک می نمایند. اکثر سیاست گذاران علاقمند به دانستن روند تغییرات اشتغال در مناطق بوده چرا که این امر رابطه تنگاتنگی با مسئله نابرابری در میزان بیکاری در مناطق مختلف دارد. ضمن اینکه عدم برنامه ریزی صحیح در امر اشتغال تمرکز غیراداری جمعیت را در مناطق خاص بدنبال خواهد داشت. علاوه بر دلایل فوق اشتغال با بازار تولید مرتبط و بازار تولید نیز بدون شک در تغییر قدرت رقابتی منطقه در مقایسه با سایر مناطق کشور نقشی اساسی را ایفا می نماید.

1-1-3 فرضیه ها

در هر تحقیقی فرضیه هایی در نظر می گیرند و در جهت قبول یا رد آن فرضیه حرکت می کنند. در این تحقیق نیز به دنبال آزمون فرضیه های زیر می باشیم:‌
الف- شهرستانهای استان آذربایجانغربی عموماً در بخش کشاورزی دارای مزیت نسبی (از دیدگاه اشتغال) می باشند.

ب- روند تغییرات اشتغال در استان آذربایجانغربی متناسب با سطح ملی نبوده است.

1-1-4 اهداف

تحقیق حاضر سعی در کشف چگونگی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان دارد. هدف اصلی این تحقیق دانستن این مطلب است که چگونه و کجا توزیع منطقه ای اشتغال در سطح استان شکل گرفته است.

بطور مشخص اهداف جزئی این تحقیق عبارتنداز :خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 02:07

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve

به صورت ورد ود ر 145صفحه هدف کلی پژوهش تعیین تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی می shy;باشد. با توجه به zwnj; اینکه zwnj; پژوهش zwnj; حاضر قصد دارد بدون zwnj; دستکاری در متغیرهای zwnj; مورد نظر به zwnj; شرح zwnj; مفصلی zwnj; از شاخصهای مدیریت دانش و عملکرد کارکنان ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 00:06

دانلود لایه shapefile نقاط روستایی اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile نقاط روستایی اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile نقاط روستایی اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile نقاط روستایی اذربایجان غربی ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 22:35

دانلود لایه shapefile نقاط شهری استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile نقاط شهری استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile نقاط شهری استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile نقاط شهری استان اذربایجان غربی ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 21:59

دانلود لایه shapefile خاک شناسی استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile خاک شناسی استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile خاک شناسی استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile خاک شناسی استان اذربایجان غربی ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 21:42

دانلود لایه shapefile مرز دهستانهای استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile مرز  دهستانهای استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile مرز دهستانهای استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile مرز دهستانهای استان اذربایجان غربی ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 21:16

دانلود لایه shapefile شهرستانهای استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile شهرستانهای استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile شهرستانهای استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile شهرستانهای استان اذربایجان غربی ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 20:19

دانلود لایه shapefile راههای استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile راههای استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile راههای استان اذربایجان غربی

دانلود لایه shapefile راههای استان اذربایجان غربی ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 15:44

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان اسلام اباد غربی

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان اسلام اباد غربی

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان اسلام اباد غربی

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان اسلام اباد غربی ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 10:18

دانلود لایه dem استان اذربایجان غربی

دانلود لایه dem استان اذربایجان غربی

دانلود لایه dem استان اذربایجان غربی

دانلود لایه dem استان اذربایجان غربی ...ادامه مطلب
1 2 3 >>