X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:42

بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

قسمتی از متن:

مزایای ارزیابی عملکرد سازمان

در این قسمت به برخی از نتایج و فواید ارزیابی عملکرد سازمان بطور خلاصه اشاره می شود

1- زمینه بهبود و اصلاح اختیارات زیان آور سازمان را فراهم می سازد .

2- موجب شناسائی فعالیتهای کارا و اثربخش می شود که با تاکید بر آنها زمینه رشد و ارتقای کیفی امور می تواند فراهم شود .

3- می توان محیطی سالم را برای پرورش و بروز استعدادهای خلاق کارکنان فراهم آورد و موجب تقویت انگیزش آنان شد .

4- زمینه تشویق ، دلگرمی مدیرانی کارآمد ، مبتکر و خلاق را فراهم ساخته و سرانجام منجر به بهره وری بیشتر آنها می گردد .

5- موجب مقایسه عملکردها شده و فرصت رقابت سالم را برای سازمانها فراهم می سازد .

خلاصه اینکه با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی کارایی و عملکرد سازمان ضروری است در جهت نوسازی سازمانها و استفاده بهینه و مطلوب از توان بالقوه آنها به ویژه از دیدگاه منابع انسانی به این مهم بیش از پیش توجه شود . لذا شناخت تنگناهای موجود در زمینه ارزیابی در جهت ارائه الگوی مناسب ضروری است (عفتی ،15،1385).

10-2- ضرورت ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد اهداف مختلفی را دنبال می کند و می تواند استفاده ها متفاوتی داشته باشد . بطور کلی سازمانها به 4 دلیل عملکرد خود را اندازه گیری می کنند (تورنر و دیگران،18،2002).

- آگاهی یافتن و کنترل : زیر نظر داشتن و مشاهده عملکرد سازمان و کنترل مغایرت ها با اهداف از قبل تعیین شده به منظور انجام عملیات و اقدام اصلاحی به عبارت دیگر یکی از تنش های سیستم ارزیابی عملکرد ، نقش چرخه بازخورد می باشد .

- بهبود دادن : ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت ها از طریق بهبود شاخص های عملکرد

هم راستاسازی فعالیت ها با اهداف سازمانی : از طریق ارزیابی عملکرد میزان هم راستایی فعالیت ها با اهداف سازمان روشن می شود و فعالیت هایی که در راستای اهداف نیستند شناسایی شده و برای آنها اقدامات اصلاحی پیش بینی می شود .

- پاداش دادن یا توبیخ کردن : اندازه گیری عملکرد معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحدها و سازمانهاست و به سادگی می تواند مورد استفاده نظام های تشویق و تنبیه قرار گیرد .

11-2- سیستم های ارزیابی عملکرد

همانطور که در تاریخچه ارزیابی عملکرد ذکر کردیم. ابتدا سیستم ارزیابی عملکرد سنتی شکل گرفت و عدم پاسخگویی به برخی از وجوه روش مذکور لزوم پیدایی روش نوین ارزیابی عملکرد را ضرورت بخشید. در اینجا به توضیح هر یک از دو سیستم می‌پردازیم.

1-11-2- سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی

سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی اغلب بر هزینه و مدیریت حسابها متکی هستند. این روشها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برای مواجهه با نیاز روزافزون صنایع تولیدی توسعه داده‌شدند با تغییرات شگرف در فناوری و تولید،‌دیگر سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی قابل استفاده نیستند به عقیده مسکل[1]،‌5 مشکل اصلی در ارتباط با تکنیکهای مدیریت حسابداری وجود دارد (عفتی،1386،8).

1. کمبود تناسب: گزارشهای مدیریت حسابداری با استراتژی تولید متناسب نیستند، برای بخش کنترل تولید و عملیات قابل درک نبوده و در اخذ تصمیمات جهت قیمت گذاری گمراه کننده اند.

2. تغییر هزینه: حسابداری سنتی هزینه ها،‌با عناصر هزینه در ارتباط است شکل عناصر هزینه ها در سالهای اخیر تغییر پیدا کرده است. تحلیلهای جزیی کم اهمیت شده اند. همچنین شکل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم (و هزینه های متغیر و ثابت) همانند سابق ثابت نیست و در نتیجه روشهای سنتی سرشکن کردن هزینه های سربار به وضوح هزینه های تولید را دگرگون می کند.

3. عدم انعطاف پذیری: گزارشهای مدیریت حسابداری درون سازمان و از یک سازمان به سازمان دیگر و حتی با تغییرات کسب و کار در طول زمان تغییر نمی کرد. در نتیجه گزارشهای مورد بحث با تأخیر بسیار دریافت می شد و دیگر ارزشی نداشت. این گزارشها به مدیران عملیاتی کمک چندانی نمی کرد. تنها وسیله ای بود برای سرزنش آنها به دلیل نوسانات منفی.

4. مانع پیشرفت تولید در کلاس جهانی: روشهای سنتی ارزیابی به صورت مانعی بر سر تولید در کلاس جهانی بود و می توانست منجر به این شود که مدیران زمان و هزینه بیهوده‌ای را صرف خوب جلوه دادن اوضاع کنند. همچنین با توجه به نرخهای تولید بالا،‌ حسابداری نیازمند اطلاعات جزیی بود که فراهم آوردن این اطلاعات بسیار هزینه بر بود.

5. اطاعت از نیازمندی های حسابداری مالی: جهت ارزش داشتن سیستمهای مدیریت حسابداری، این سیستمها می بایست بر روی روشها و فرضیات دیگری جز حسابهای مالی بنا می شدند.

به عقیده آمبل[2] و استیکانت[3] فرضیاتی که روشهای مدیریت حسابداری بر آن استوار بودند، دیگر اعتبار ندارد، زیرا این فرضیات حالت محلی دارند. این فرضیات که باعث عدم اعتبار آنها شده است (عفتی،1386،9)

با توجه به این مشکلات،‌سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی امروزه غیر معتبرند.

2-11-2- سیستمهای ارزیابی عملکرد نوین

علاوه بر مشکلات سیستمهای اندازه گیری عملکرد سنتی، دلایل زیادی برای نیاز به سیستمهای اندازه گیری عملکرد مدرن در صنایع تولیدی وجود دارد. برخی از این دلایل بدین شرح اند.

مشتریان نیاز به کیفیت و استانداردهای بالاتری دارند،‌عملکرد،‌انعطاف و روشهای مدیریتی در طرحهای تولیدی به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده اند. همان طور که سازمانها روشهای تولید در تراز جهانی را مطرح می کنند به روشهای جدیدی برای اندازه گیری و کنترل طرحهای تولیدی خود نیاز دارند. سیستمهای اندازه گیری عملکرد سنتی برای اندازه گیری فعالیتها در کلاس جهانی غیر معتبرند،‌زیرا زمینه رقابت در سازمان را به وجود نمی آورند. (عفتی،1386،9)

در فضای تولیدی امروز شاخصهای هزینه ای پایه تصمیم گیری سازمان نیستند. اکنون سازمانها به شاخصهایی نیاز دارند که بر مبنای ابعاد رقابتی مانند زمان و کیفیت باشند. از دیدگاه مسکل سیستمهای ارزیابی عملکرد نوین برای تولید در کلاس جهانی می‌بایست ویژگی های زیر را داشته باشند:

  • مستقیماً در ارتباط با استراتژی های سازمان باشند.
  • از شاخصهای غیرمالی استفاده کنند.
  • با تغییر نیازها در طول زمان، تغییر کنند.
  • برای استفاده،‌ساده و آسان باشند.
  • بازخور سریع به مدیران و کارکنان ارائه دهند.
  • باید باعث بهبود شوند و تنها به کنترل عملکرد نپردازند.

راسل بیان می کند که تلاش سازمان برای توسعه یک سیستم ارزیابی عملکرد خود باعث اختیار بخشیدن به این فرآیند می شود این نشان می دهد که فرآیندهای مهم کاری ارزیابی می شوند ضعفها و تضادها مشخص و مدیریت شده، پنهان نمی شوند و شاخصهای عملکرد باعث تکامل مدیریت همراه با تغییر نیازها در طول زمان می گردند.

دیکسون[4] و همکاران بیان می کنند که سیستمهای ارزیابی عملکرد موفق در 5 خصیصه مشترکند:

1.متقابلاً پشتیبانی کننده اند و با اهداف،‌ فاکتورهای بحرانی موفقیت و برنامه های سازمان هم خوانند.

2. اطلاعات را به صورت کم و ساده از طریق مجموعه ای از شاخصها منتقل می کنند.

3. بر شاخصهایی تمرکز دارند که مشتری آنها را می بیند.

4. به افراد سازمان کمک می کند تا بتواند اثر تصمیمات و فعالیتهای خود را بر روی سازمان ببینند.

5. یادگیری سازمان و بهبود مستمر را پشتیبانی می کنند. (دیکسون و همکاران ، 1990،431)

برخی صاحب نظران عقیده دارند که علاوه بر پنج خصیصه ذکر شده توسط دیکسون و همکاران وی، موارد دیگری نیز باید در یک سیستم ارزیابی عملکرد نوین وجود داشته باشند. او می‌گوید که سیستم ارزیابی عملکرد می بایست پاسخگوی چهار نیاز زیر باشد:

1. چارچوبی باشد که از بالا به پایین به جزئیات و سطوح بیشتری شکسته شود، و این امکان را بدهد تا استراتژی و یا نیازمندی های مشتری به مجموعه ای از شاخصهای عملکرد بحرانی تبدیل شود و کلیه فرآیندهای کاری را تعریف کند.

2. بر روی یک فرآیند کسب و کار تمرکز داشته باشد.

3. شاخصهای عملکردی باید فرآیندگرا و کمی باشند و خود متعلق به شاخصهای کلی تری باشند که آنها نیز در ارتباط با استراتژی سازمان یا نیازمندی های مشتریان شکل گرفته باشند.

4. در چارچوب آن دیدگاه استراتژی و نیازمندی های مشتری وجود داشته باشد.

3-11-2- مقایسه دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد در حالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است سایر تفاوتهای این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر بیان کرد.[1] Maskell

[2] Umbel

[3] Stikanth

[4] Dixonخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:46

بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در سطح ک شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به شیوه نمونه‌گیری دردسترس بر روی 216 نفر اطلاعات لازم گردآوری و نتیجه با نرم‌افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین هوش اخلاقی و عملکرد کارکنان (457/0=r) همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین درستکاری و عملکرد کارکنان (383/0=r)، بین مسئولیت پذیری و عملکرد کارکنان (406/0=r)، بین دلسوزی و عملکرد کارکنان (451/0=r)، بین گذشت و عملکرد کارکنان (451/0=r)، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در واقع هوش اخلاقی نقش مثبت و معنی‌داری در عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان دارد.

واژه کلیدی: هوش، هوش اخلاقی، عملکرد، کارکنان.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش... 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

1-4- هدف های پژوهش... 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- هدف های فرعی.. 6

1-5- پرسش ها 6

1-5-1- پرسش اصلی.. 6

1-5-2- پرسش های فرعی.. 7

1-6- فرضیه ها 7

1-6-1- فرضیه اصلی.. 7

1-6-2- فرضیه های فرعی.. 7

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7

1-7-1- تعریف مفهومی.. 7

1-7-2- تعریف عملیاتی.. 8

1-10- مدل پژوهش... 9

1-11- قلمرو پژوهش... 9

1-11-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-11-2- قلمرو زمانی.. 9

1-11-3- قلمرو مکانی.. 9

فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش... 10

2-1- بخش اول: هوش اخلاقی.. 11

2-1-1- مقدمه. 11

2-1-2- تعریف هوش... 11

2-1-3- انواع هوش... 12

2-1-3-1- هوش شناختی.. 12

2-1-3-2- هوش مصنوعی.. 14

2-1-3-3- هوش معنوی.. 14

2-1-3-4- هوش اخلاقی.. 15

2-1-4- اصول هوش اخلاقی در مدیریت.. 16

2-1-5- عناصر هوش اخلاقی.. 16

2-1-6- نقش هوش اخلاقی در موفقیت فردی و سازمانی.. 17

2-1-7- تاثیر هوش اخلاقی بر بهبود عملکرد و موفقیت سازمان. 18

2-2- بخش دوم: عملکرد. 21

2-2-1- مقدمه. 21

2-2-2- مفهوم و تعاریف عملکرد. 21

2-2-3- عوامل عملکردی.. 23

2-2-3-1- عوامل رفتاری.. 23

2-2-3-2- عوامل فرایندی.. 24

2-2-4- عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان. 24

2-2-5- سیستم عملکرد فردی.. 26

2-2-6- عملکرد سازمانی.. 27

2-2-7- سیستم عملکرد کارکنان. 28

2-2-7-1- باز، متناسب، و هدفمند: 28

2-2-7-2- براساس توانایی.. 28

2-2-7-3- روندی دایمی.. 29

2-2-8-- برنامه ریزی عملکرد. 30

2-2-9- عوامل مؤثر بر عملکرد. 30

2-2-10- ارزیابی عملکرد کارکنان. 32

2-2-10-1- مفهوم ارزشیابی عملکرد. 34

2-2-10-2- اهداف ارزشیابی عملکرد. 36

2-2-10-3- رویکردها و روشهای ارزشیابی عملکرد. 37

2-2-10-4- روشهای ارزشیابی عملکرد. 39

2-3- پیشینه پژوهش... 42

2-3-1- پیشینه داخلی.. 42

2-3-2- بخش سوم: پیشینه خارجی.. 44

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش... 45

3-1- مقدمه. 46

3-2- روش پژوهش... 46

3-3- جامعه آماری.. 46

3-4- نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. 46

3-5- روش گردآوری داده ها 47

3-6- ابزار گردآوری داده ها 47

3-7- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه. 47

3-7-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش... 48

3-7-2 پایایی ابزار سنجش(اعتماد پذیری) 48

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 50

4-1- مقدمه. 51

4-2- یافته های توصیفی پژوهش... 51

4-3- نتایج آماره های دو متغیره 83

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 83

4-3-2- هوش اخلاقی و عملکرد. 84

4-3-3- درستکاری و عملکرد. 85

4-3-4- مسئولیت پذیری و نحوه عملکرد. 86

4-3-5- دلسوزی و نحوه عملکرد. 87

4-3-5- گذشت و نحوه عملکرد. 88

4-4- نتایج آماره های چند متغیره 89

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. 93

5-1- مقدمه. 94

5-2- خلاصه پژوهش... 94

5-3- یافته‌های توصیفی.. 94

5-4- یافته‌های استنباطی، بحث و نتیجه‌گیری.. 95

5-5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی.. 97

5-6- پیشنهادهای تحقیق. 98

5- 6-1- پیشنهادها بر اساس یافته‌های پژوهش... 98

5-6-2- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی.. 99

5-6-3- محدودیت‌های پژوهش... 99

منابع. 99

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول (3-1) نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه ها(الفای کرونباخ). 48

جدول (4-1) آماره های توصیفی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 51

جدول (4-2) آماره های مربوط به سن پاسخگویان. 52

جدول (4-3) آماره های توصیفی مربوط به وضعبت تأهل پاسخگویان. 52

جدول (4-4) آماره های مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان. 53

جدول (4-4) آماره های مربوط به سنوات خدمت پاسخگویان. 54

جدول (4-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. 55

جدول (4-6) بیان اصول. 56

جدول (4-7) گفتن حقیقت... 56

جدول (4-8) مخالفت... 57

جدول (4-9) موافقت... 57

جدول (4-10) اعتراف به اشتباه 58

جدول (4-11) پذیرش شکست... 58

جدول (4-12) کمک به دیگران. 59

جدول (4-13) ارادت خالصانه. 59

جدول (4-14) استفاده از اشتباهات... 60

جدول (4-15) بخشیدن. 60

جدول (4-16) ارزیابی اگاهانه. 61

جدول (4-17) اعتماد. 61

جدول (4-18) اعتراض به اشتباه رییس.... 62

جدول (4-19) خوش‌قولی.. 62

جدول (4-20) قبول مسئولیت... 63

جدول (4-22) پیامدهای اشتباهات... 63

جدول (4-23) کمک به دیگران. 64

جدول (4-24) علاقه بدون چشم داشت... 64

جدول (4-25) پافشاری به اشتباهاتم. 65

جدول (4-26) گذشت افراد. 65

جدول (4-27) مطابقت رفتار با باورها 66

جدول (4-28) درستکاری از دید همکاران. 66

جدول (4-29) گزارش کارهای غیر اخلاقی.. 67

جدول (4-30) مشورت با افراد ذی نفع.. 67

جدول (4-31) پذیرفتن پیامد تصمیم. 68

جدول (4-23) بهبود عملکرد. 68

جدول (4-33) توجه به نیازهای همکاران. 69

جدول (4-34) دلسوزبودن. 69

جدول (4-35) داشتن نگرش واقع بینانه. 70

جدول (4-36) قبول اشتباه دیگران. 70

جدول (4-37) سازگاری رفتار. 71

جدول (4-38) بازخوردها 71

جدول (4-39) دفاع از ارزشها 72

جدول (4-40) محرم راز. 72

جدول (4-41) مقصر دانستن دیگران. 73

جدول (4-42) ترغیب خطر پذیری.. 73

جدول (4-43) کمک به دیگران. 74

جدول (4-44) حمایت از دوستان. 74

جدول (4-45) بخشیدن خود. 75

جدول (4-46) اعتماد به دیگران. 75

جدول (4-47) انضباط.. 76

جدول (4-48) احساس مسئولیت... 76

جدول (4-49) کار صادقانه. 77

جدول (4-50) دلسوزی نسبت به کار. 77

جدول (4-51) پیگیر بودن. 78

جدول (4-52) جدی بودن در کار. 78

جدول (4-53) برخورد محترمانه با ارباب رجوع. 79

جدول (4-54) فداکاری.. 79

جدول (4-55) افزایش معلومات... 80

جدول (4-56) پذیرش اشتباهات... 80

جدول (4-57) حفظ اسرار شغلی.. 81

جدول (4-58) رعایت حقوق دیگران. 81

جدول (4-59) انتقال اطلاعات شغلی.. 82

جدول (4-60) اجتناب از اتلاف وقت... 82

جدول (4-61) صرفه جویی.. 83

جدول (4-62) توضیع نرمال بودن داده ها 83

جدول (4-63) نتایج آزمون رابطه بین هوش اخلاقی افراد در محیط کاری و عملکردشان. 84

جدول (4-64) نتایج آزمون رابطه بین درستکاری افراد در محیط کاری و نحوه عملکردشان. 85

جدول (4-65) نتایج آزمون رابطه بین مسئولیت پذیری افراد در محیط کاری و نحوه عملکردشان. 86

جدول (4-66) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط کاری و نحوه عملکردشان. 87

جدول (4-67) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط کاری و نحوه عملکردشان. 88

جدول (4-68) آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره میزان عملکرد. 91

جدول(4-69) تحلیل واریانس چند متغیره مبزان عملکرد. 92

جدول(4-70) آماره های مربوط به متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی.. 92

فهرست نمودار‌ها

عنوان صفحه

نمودار (4-1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 51

نمودار (4-2) توزیع فراوانی رده سنی پاسخگویان. 52

نمودار (4-3) توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. 53

نمودار (4-4) وضعیت فرتوتنی تحصیلات پاسخ گویان. 53

نمودار (4-5) توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان. 54

نمودار (4-6) توزیع فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. 55

نمودار (4-7) توزیع نرمال بودن باقیمانده های مدل. 90

نمودار (4-8) توزیع خطی روابط میان متغیر ها 90خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 01:21

بررسی فاضلاب

بررسی فاضلاب

فاضلاب

درطرح جامع سه روش دفع فاضلاب مورد بررسی قرارگرفته بودکه درمطالعات طرح تفصیلی روش ایجاد شبکه فاضلاب و تصفیه انتخاب گردید. دراین روش با توجه به جهت شیب طبیعی زمین، پیش بینی گردیده ، که فاضلاب جمع آوری شده توسط شبکه، ازطریق لوله های قطورویمپاژید و تصفیه خانه واقع درسالورومافین آباد هدایت شود و پس از تصفیه پساب حاصله به مصرف کشاروزی برسد. درطراحی این شبکه سه رشته خطوط اصلی در امتداد شمال –جنوب درنظر گرفته شده که بنا به شیب کم زمین، درمسافت طولانی اجباراً عمق لوله از سطح زمین زیاد می گردد که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد، درنتیجه دربعضی نقاط، تعبیه پمپ پیش بینی شده است. بدین ترتیب، مجموعه خطوط لوله اصلی درعمق های بیشتر قرارگرفته و فاضلاب بوسیله پمپ های پیش بینی شده به تصفیه خانه هدایت می گردد.

درحال حاضر سه بخش مسکونی ساخته شده درناحیه (فازیک ، دارای شبکه فاضلاب است[1]،برای تعیین مشخصات فنی شبکه، ابتدا براساس میزان سرانه آب مصرفی تهران که بنا به تخمین سازمان آب تهران، 180 تا 200 لیتر می باشد، برای شهرک واوان مصرف سرانه آب 150 لیتر در نظر گرفته شده که این میزان بغیر از مصارف عمومی است. سپس با توجه به وضعیت نفوذپذیری زمین وشرایط اقتصادی-اجتماعی ساکنین که درتعیین میزان فاضلاب موثر است، با ضرائب پیک و حداقل تعیین گردیده است، میزان حداکثر و حداقل فاضلاب بدست آمده از محاسبات برمبنای جمعیت این ناحیه (درحدود 21 هزار نفر) به ترتیب 4 و 25/0 فوت مکعب درثانیه می باشد.

فاضلاب واحدهای مسکونی ازطریق لوله های فرعی فشار قوی 200 تا 300 واقع در زیر مسیر ارتباطی مجاور واحدها، وارد خطوط اصلی شبکه گردیده و یا مستقیماً ب منهول تخلیه می شود. درمجموع سه خط لوله اصلی، فاضلاب ناحیه را درجهت شمال به جنوب هدایت نموده و سپس وارد خط لوله منتهی به سپتیک تانک می نمایند. قطر دو لوله اصلی 400 و قطر دیگری 300 است. که هر سه به لوله 500 متصل بوده که نهایتاً به 800 تبدیل می گردد. طرح شبکه فاضلاب ناحیه براساس لوله های نیمه پر درنظر گرفته شده که درصورت افزایش احتمالی جمعیت، بیش از میزانی که مبنای محاسبات قرارگرفته، امکان تخلیه میزان فاضلاب بیشتر وجود داشته باشد.

فاضلاب روهای اصلی به تعبیت از شیب طبیعی زمین درامتداد کلی شمال غرب به جنوب شرق با شیب بین 2 تا 4 درصد قرارگرفته اند. سرعت حرکت فاضلاب، دراین شیب بین 4/2 تا 3 فوت برثانیه بدست می آید که سرعت مناسبی است.

مالکیت ارضی:

از سطح کل زمینهای شهرک واوان که درمالکیت شرکت واوان می باشد، درحدود 420 هکتار و معادل 8/59 درصد دررهن اشخاص حقیقی و بانکها قرار داشته و مابقی زمینهای شهرک درحدود 280 هکتار است. درمالکیت شرکت واوان است. از مجموعه زمینهائی که دررهن قرار دارد، 221 هکتار در رهن بانکهای مسکن صادرات و ملت است و بغیر از این موارد درحدود 20 هکتار (شامل محله یک ناحیه یک) نیز درگروبانک ملت بوده که پس از تحویل واحد های مسکونی، به متقاضیان انتقال داده شده و درنتیجه از گرو بانک خارج گردیده است.

مجموعه زمینهائی که دررهن اشخاص می باشد، متعلق به چهارمالک است، که برروی نقشه مالکیت ارضی به تفکیک مشخص گردیده است.

1-1-1-1-بررسی امکانات مالی ،فنی و اجرایی شهرداری و سایر سازمان های موثر در عمران شهرک واوان:

مشکلات اداری:

نابسامانیهای به ارث مانده از قبل از وقوع انقلاب اسلامی، کارمدیریت جدید شرکت واوان را با موانعی مواجه ساخت که درنتیجه، کاهش بازدهی اجرایی و تولید مسکن را پدید آورد. و عامل دیگری که موجب این وضعیت گردید، بلاتکلیفی شهرکهای نیمه تمام بود، که با این وجود واحدهای مسکونی محله یک از ناحیه یک شهرک، تا سال 1363 تکمیل و به خریداران تحویل داده شد.

مشکلات اداری شرکت واوان نیز ناشی از مجموعه مشکلات حقوقی، فنی مالی و اجرایی است که برخی از آنها به دلیل شرایط عمومی پس از انقلاب و همچنین بروز جنگ تحمیلی پدید آمده که مانع ایجاد هماهنگی و انسجام لازم بین بخشهای مخلتف شرکت بوده است.

مشکلات اجرایی:

مشکلات اجرایی چند جانبه بوده و بطور کلی ناشی از این دیدگاه است که تولید مسکن بعنوان یک اولویت مجرد از خدمات و عیناً مطابق با طرح تفصیلی شهرک صورت پذیرد، البته این دیدگاه ناشی از معضل کمبود مسکن و لزوماً تامین این احتیاج اولیه انسانی است که درشرایط فعلی توجیه پذیر است. لیکن لزوم تأمین خدمات و تهیه طرح تجدید نظر طرح جامع شهرک، از جمله الزامات پاسخگویی به مشکلات فعلی است.

بطور کلی کارهای اجرایی جاری شرکت در دو زمینه است، اول احیاء و تعمیر واحدهای مسکونی ساخته شده درزمان پیش از انقلاب وسپس ساخت واحدهای مسکونی ساخته شده درزمان پیش از انقلاب و سپس ساخت واحدهای مسکونی و عناصر شهری از قبیل شبکه ارتباطی، خدمات و تأسیسات زیربنایی، عملیات تعمیری لزوماً به شکل امانی انجام می شود، که نسبت به بروش پیمانی افزایش زمان اجراو هدر رفتن مصالح را به دنبال دارد. فرسودگی واحدهای مسکونی نیمه تمام که در حدود 6 سال از عمر آنها می گذرد و همچنین اجرای نامناسب برخی از واحدهای مسکونی جدید الاحداث بخشی از نیروی اجرایی را بخود مشغول داشته است. درزمینه عملیات تاسیساتی نیز نارسایی ها و کمبودهایی وجود دارد. درحال حاضر پساب فاضلاب شهرک به مسیر رودخانه تخلیه می گردد که از نظر بهداشتی غیر اصولی است. سیستم برق رسانی شهرک بصورت موقت است که براساس مذاکرات انجام شده بامسئولین، مقرر گردیده به صورت قطعی درآید. بدلیل شیب بسیار کم زمینهای شهرک، و عدما اجرای شبکه دفع آبهای سطحی، دربعضی از قسمتها آبهای سطحی را که باقیمانده و بتدریج درحاشیه مسیرهای ارتباطی به زمین نفوذ می نماید.

از دیگر مشکلات اجرایی که ناشی از شرایط وعوامل طبیعی می باشد، بستر رودخانه است که بدلیل حرکت آب درسطح پائین (پس از احداث سد کرج)درقسمت زیرین بدنه جانبی مسیر خاک طبیعی شسته شده و در بلندمدت امکان ریزش بدنه وجود دارد که درطراحی می بایست مورد توجه قرار گیرد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، فاضلاب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 04:22

تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ

تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ

تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ

صنایع کاغذ سازی به علت مصرف بالای آب طی فرآیند تولید و وجود الیاف و آلودگی های سلولزی جز صنایع بزرگ تولید کننده پساب محسوب می شود. به علت وجود ناخالصی های معلق و کلوئیدی و همچنین رنگ و بوی زیاد در این نوع فاضلاب ها، فرآیند تصفیه ی آن را با پیچیدگی همراهکرده است که بر این اساس، ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 12:02

تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد وتداوم موجودبهایی را که در انبار شرکت آب و فاضلاب و ارائه راهکار

تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد وتداوم موجودبهایی را که در انبار شرکت آب و فاضلاب و ارائه راهکار

تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد وتداوم موجودبهایی را که در انبار شرکت آب و فاضلاب و ارائه راهکار

پایان نامه کارشناسی ارشد 79 صفحه pdf ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 05:04

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

عنوان پاورپوینت: تصفیه آب و فاضلاب فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید: 86 قسمتی از فهرست مطالب اهدف کلی تصفیه فاضلاب انواع فاضلاب فاضلاب خانگی مشخصات فاضلاب خانگی تفاوتهای میان فاضلاب صنعتی و خانگی آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی فاضلاب های ناشی از سیلاب ها تصفیه فاضلاب برخی ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: پاورپوینت، تصفیه، فاضلاب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 23:42

گزارش کارآموزی بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب

گزارش کارآموزی بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب

گزارش کارآموزی بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب

عنوان گزارش کارآموزی: بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب فرمت فایل: word تعداد صفحات: 46 شرح مختصر: آب و فاضلاب شرکتی سهامی و خاص است. متشکل از ارگان های دولتی و خود دولت مثل صدا و سیما- شهرداری و سهامداران آب و فاضلاب کل کشور هستند. شرکتی خدماتی است و فعالیت آن ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 22:26

روش نوین لجن فعال با رشد چسبیده ثابت در تصفیه فاضلاب IFAS

روش نوین لجن فعال با رشد چسبیده ثابت در تصفیه فاضلاب IFAS

روش نوین لجن فعال با رشد چسبیده ثابت در تصفیه فاضلاب IFAS

مقدمه و معرفی فرآیند IFAS/ انواع مدیا در فرآیندIFAS/ مبانی و ملاحظات طراحی در فرآیندIFAS/ روند گام به گام طراحی فرآیند همراه با فرمول ها IFAS/ مثال حل شده کامل از طراحی فرآیند IFAS/ مزایا و معایب فرآیند IFAS/ مطالعه موردی IFAS/ جمع بندی و نتیجه ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 07:28

تحلیل عملکرد تصفیه فاضلاب صنعتی به روش ترکیبی زیستی لجن فعال - فیلترچکنده در واحد تصفیه پساب پالایشگاه چهارم گازی پارس جنوبی

تحلیل عملکرد تصفیه فاضلاب صنعتی به روش ترکیبی زیستی لجن فعال - فیلترچکنده در واحد تصفیه پساب پالایشگاه چهارم گازی پارس جنوبی

تحلیل عملکرد تصفیه فاضلاب صنعتی به روش ترکیبی زیستی لجن فعال - فیلترچکنده در واحد تصفیه پساب پالایشگاه چهارم گازی پارس جنوبی

پالایشگاهای گازی با اینکه برخلاف صنایع پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی از تصفیه خانه های مجزا و انفرادی برخوردار هستند اما در بسیاری از موارد تصفیه خانه های طراحی شده در بازخورد پساب واحدهای فرآیندی ناکارآمد جلوه می کنندکه غالبا بدلیل عدم انعطاف پذیری تصفیه خانه درمواجه با ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 02:04

مطالعه رابطه نوآوری سازمانی با چابکی سازمانی مطالعه موردی: اداره آب و فاضلاب اهواز

مطالعه رابطه نوآوری سازمانی با چابکی سازمانی مطالعه موردی: اداره آب و فاضلاب اهواز

مطالعه رابطه نوآوری سازمانی با چابکی سازمانی مطالعه موردی: اداره آب و فاضلاب اهواز

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در اداره آب و فاضلاب اهواز می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. کارکنان اداره آب و فاضلاب اهواز جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که از این میان تعداد 421 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 11 >>