X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:28

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق

مقدمه

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی

هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشکال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندک اندک به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می کند.

نتیجه گیری

قاعده (منع تعقیب مجدد) امروزه ارزش بین المللی مبهمی دارد و حقوق فرانسه در مواردی که با وجود یک عنصر فرامرزی در جرم ، یک سویه و بدون هماهنگی ترتیبات منطقی و لازم صلاحیت سرزمینی و صلاحیت قانون جزای خود را تعریف و مشخص می سازد این قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می کند که بیم آن می رود که حکم خارجی نسبت به جرمی که مستقیماً مخل نظم عمومی فرانسه است . ساده، خفیف و بی تاثیر باشد بیمی که در اصل توجیه پذیر هم هست چون مقرراتی وجود دارد که ضمن ایجاد ابرازهای عدالت کیفری بین المللی همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده (منع تعقیب مجدد) را کنار بگذاریم.

منابع

1- سید محمّدحسن موسوی بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج5، ص 265.

2- محمّدحسن صادقی مقدم، «هماهنگ سازی، اصل لزوم قراردادها و اصل عدالت» کتاب ماه علوم اجتماعی، ش63و64، ص27.

3- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریة عمومی تعهدات، ش378، ص 545.

4- سیدحسین صفایی، مقالاتی دربارة حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، ص 122-123.

5- محمّدحسین نائینی، منیة الطالب، ج1، ص387.

6- Taylor v. Caldwell, on Lawrencce William H & Henning. William H. Understanding Sales and Leases of Goods.

7- Richard Backhous, The limits of Duty to Perform, p. 34.

فهرست مطالب

مقدمه. 2

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق. 2

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی 7

ب _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا 13

ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی کشورهای مختلف. 13

1. حقوق جزای بین الملل یک جانبه. 14

2. حقوق جزای بین المللی قراردادی. 25

بند اول _ قراردادهای جهانی. 26

بند دوم _ قراردادهای اروپایی. 31

3. حقوق استرداد. 38

نتیجه گیری. 43

منابع. 45خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، قاعده، تعقیب، مجدد، حقوق
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:30

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران

شرح مختصر:

در این تحقیق به بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران پرداخته شد، بدین ترتیب پس از تدوین سوال و فرضیه دال بر اثبات ثبت بازی درمهد کودک بخصوص بازی گروهی و باقاعده درمهد کودک بر میزان رشد اجتماعی، بررسی مباحث نطری و بخصوص نظری وایلند درمحیط رشد اجتماعی تأکید شد، پس از آن تعداد و 60 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی با روش نمونه­گیری خوشه­ای گزینش شدند و از پرسشنامه وایلند بر روی آنها اجرا گردید. سپس از طریق آزمونt استیودنت گروههای مستقل با آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید که میانگین رشد اجتماعی کودکی یا کودکانی که درمهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام می­دهند درمقایسه با کودکانی که در مهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام نمی­دهند، بالاتر است و این تفاوت ازلحاظ آماری در سطح 1 0 / 0 * معنا دار می­باشد. بنابراین می­توان نتیجه­گیری نمود که بازی گروهی و با قاعده درمهد کودک می­توان تأثیر مثبتی را در افزایش رشد اجتماعی کودکان ایفا نماید.

فهرست مطالب

فصل اول:

موضوع

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت پژوهش

هدف پژوهش

فرضیه

فصل دوم:

تاریخچه بازی

اشاره­ای گذرا به تاریخچه روانشناسی کودک

بازی ار دیدگاه اسلام

بازی از دیدگاه اسلام

بازی از نظر قرآن

بازی در کردار و گفتار معصومین

بازی از دید روانشناسی قدیم

بازی از دید روانشناسی جدید

تعریف بازی و فرق آن با کار

بازی و رشد اجتماعی

ارزش بازی برای کودکان

شرط مقررات خوب و جامع

فوائد بازی

چرا بازی برای رشد کودکان ضرورت دارد؟

انواع بازی

بازی سمبلیک

بازی و بیان کلامی

عوامل مؤثر در بازی

رشداجتماعی کودک

رفتار اجتماعی کودک

اصول رشد شناختی اجتماعی کودک

مراحل رشد ذهنی اجتماعی کودک کودکستانی و مهد کودکی

بازی درمانی

فصل سوم :

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه­ گیری

روش جمع­ آوری اطلاعات

ابزار پژوهش

روشهای آماری

فصل چهارم

محاسبات آماری توصیفی

جداول و نمودارها

محاسبات آمار استنباطی

بحث و نتیجه ­گیری

فصل پنجم

خلاصه

یافته های اساسی مربوط به فرضیات تحقیق

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات تحقیق

محدودیت های تحقیق

منابع

پیوست

تست رشد اجتماعی وایلندخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:20

قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران

چکیده :"قرعه" یکی از قواعد فقه اسلامی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی. مشهور است: «القرعه لکل امر مشکل». قرعه را برخی اصل دانسته اند اما بیشتر دانشمندان آن را اماره تعبیر نموده اند. قرعه مصادیقی در فقه دارد. مصادیق فقهی بیشتر در ذیل دو موضوع تطییب قلوب و تعارض بینات قابل جمع‌اند. قرعه در حقوق موضوعه ی ما نیز راه یافته؛ مصادیق حقوقی شامل ماده 157 ق. م و 258 آ. د.م و ماده 315 ق.م.ا است. ماده 315 ق.م.ا که متاثر از فتاوی قضایی امام راحل (ره) است از دیگر مصادیق حقوقی پیشینه ی کمتری دارد.

فهرست مطالب

چکیده

قرعه چیست؟

الف) قرعه در لغت

ب) قرعه در اصطلاح

ج) انواع قرعه

د) ماهیت قرعه

ه) قرعه اصل یا اماره

مستندات قاعده‌ی قرعه

الف) قرعه در قرآن

ب) قرعه در سنت و اخبار

ج- اجماع و قرعه

مصادیق قرعه در فقه و حقوق

الف) مصادیق قرعه در فقه

قرعه در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران

الف- قرعه در قانون مدنی

ب- قرعه در آیین دادرسی مدنی

ج- قرعه در قانون مجازات اسلامی

بحث و نتیجه

منابعخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: قاعده، قرعه، حقوق، ایران
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 10:37

قاعده لاضرر

قاعده لاضرر

قاعده لاضرر

عنوان تحقیق: قاعده لاضرر فرمت فایل: word تعداد صفحات: 23 شرح مختصر: در بین قوانین جدید برخی از کشورها و نظریات حقوقی مطرح شده ضرر غیر متعارف وارد به متعهد به جهت اجرای تعهد از اسباب تعدیل تعهد و در برخی از موارد حتی موجب معافیت متعهد ازاجرای متعهد می گردد. در برخی از کشورها این ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: قاعده، لاضرر
پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ساعت 13:38

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و  تعارض آن با اصل استصحاب

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

عنوان تحقیق: بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب فرمت فایل: word تعداد صفحات: 23 شرح مختصر:یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة rlm;الصحة rlm; raquo; است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى rlm;گردد. این اصل، معانى ...ادامه مطلب
دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 00:57

بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی

بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی

بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی

بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی مقدمه وجود توازن بین عوض و معوض یک معامله یا به عبارت دیگر وجود عدالت قراردادی از جمله مسائلی است، که از دیرباز مورد توجه اساتید حقوق بود و در این خصوص و برای ایجاد آن تدابیر خاص مدنظر بوده است. طراحی انواع خیارات، ایجاد روش zwnj;های ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 10:11

بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

عنوان تحقیق: بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران فرمت فایل: word تعداد صفحات: 25 شرح مختصر: اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 04:47

بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران

بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران

بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران فرمت فایل: word تعداد صفحات: 110 شرح مختصر: در این تحقیق به بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران پرداخته شد، بدین ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 03:17

قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران

قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران

قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران

عنوان مقاله: قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران فرمت فایل: word تعداد صفحات: 22 شرح مختصر: : قرعه یکی از قواعد فقه اسلامی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی. مشهور است: laquo;القرعه لکل امر مشکل raquo;. قرعه را برخی اصل دانسته اند اما بیشتر دانشمندان آن ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: قاعده، قرعه، حقوق، ایران
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 22:34

قاعده اذن و کاربرد آن در حقوق اسلامی

قاعده اذن و کاربرد آن در حقوق اسلامی

قاعده اذن و کاربرد آن در حقوق اسلامی

عنوان مقاله: قاعده اذن و کاربرد آن در حقوق اسلامی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 18 شرح مختصر: تأثیر موجود یا عدم وجود اذن در عقد دو ایقاعات و در قراردادها را نمیتوان نادیده انگاشت چه بسا عقودی منعقد می گردند که ناقد عنصر اذن و از سوی اصیل می باشند و یا اینکه با اذن به ترتیب آن عقود ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: قاعده، کاربرد، حقوق، اسلامی
1 2 >>