دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:34

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی

پژوهشگران مدارک زیادی در ارتباط با نقش ویژگی‌های هیأت‌مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی ارائه نموده‌اند. در همین راستا، این پژوهش به تحلیل متفاوت از کیفیت گزارشگری مالی می‌پردازد و رابطه احتمال دریافت نظر تعدیل شده حسابرس با ویژگی‌های هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش مورد استفاده، شبه تجربی با طرح پس رویدادی است که به موجب آن دو گروه تجربی و کنترل متشکل از 70 شرکت بورسی، بر اساس نمونه‌گیری جفتی انتخاب شده و در بازه زمانی 1388 و 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، از آزمون‌های آماری من‌ویتنی، کروسکال‌والیس و t، جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت با اهمیت استقلال اعضای هیأت‌مدیره و سطح مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس است اما اثرگذاری تعداد اعضای هیأت‌مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس را مورد تأیید قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می‌توان ادعا کرد که افزایش استقلال هیأت‌مدیره و افزایش سطح مالکیت نهادی احتمال صدور نظر تعدیل شده حسابرس را کاهش می‌دهد، هرچند این گزاره در ارتباط با تعداد اعضای هیأت‌مدیره و تمرکز مالکیت نهادی صادق نیست.

فهرست مطالب

چکیده

مقدم

ادبیات پژوهش

حاکمیت شرکتی

استانداردها

اظهارنظر حسابرس

پیشینه پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

روش‌شناسی و طرح پژوهش

طرح پژوهش و گردآوری داده

جامعه آماری، نمونه و دوره پژوهش

متغیر‌های پژوهش

متغیرهای اصلی

اندازه هیأت‌مدیره

استقلال

مالکیت نهادی

سطح مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی

متغیر‌های کنترلی

سود تقسیمی و سود سال جاری

اندازه شرکت

بازده سرمایه‌گذاری (ROI)

سلامت مالی

آزمون‌های آماری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها

بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

پی‌نوشت‌ها

منابع و مآخذ

نگاره 1: آزمون نرمال بودن متغیرهای کنترلی

نگاره 2: نتایج آزمون من‌ویتنی

نگاره 3: آزمون نرمال بودن متغیرهای اصلی

نگاره 4: آماره‌های توصیفی مربوط به دو گروه تجربی و کنترل

نگاره 5: نتایج آزمون کروسکال والیس

نگاره 6: نتایج آزمونtخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:17

مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود

شرح مختصر: در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیرخانوادگی است. پس از بررسی کلیه شرکت های بورسی، تعداد 31 شرکت با توجه به شاخص تعریف شده به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه ، به همین تعداد و از همان صنایع، به روش نمونه‌گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گروه غیرخانوادگی قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیه، از مدل جونز تعدیل شده (دچاو و دیگران، 1995) به منظور اندازه‌گیری مدیریت سود و همچنین رگرسیون چندمتغیره و آزمون T استیودنت برای انجام مقایسه میانگین‌ها بین دو گروه مستقل استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و مدیریت سود رابطه معنی‌داری وجود دارد و به طور میانگین شرکت‌های غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام می‌دهند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

پیشینه پژوهش

فرضیه پژوهش

نوع و روش پژوهش

مستقل: خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن مالکیت شرکت

متغیر وابسته: مدیریت سود

جامعه و نمونه آماری پژوهش

ارایه و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

بررسی توزیع اقلام تعهدی اختیاری

نتیجه گیری

منابعخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 10:19

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان قوانین مالکیت فکری ۱۸ ص

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان قوانین مالکیت فکری ۱۸ ص

مقدمه مالکیتفکری وحفاظتازآنیکیازمباحثمطرحدردنیای امروز ماست. هرجاصحبتازسرمایهباشدبحثمالکیت،سودرسانیوحفاظتازسرمایههارانیزبهدنبالخواهدداشت . درخصوصسرمایههایفکرینیز،مالکیتبرآنهاوحفاظتازاینسرمایههادرمبحثمالکیتفکریمیگنجد. عبارت Intellectual Property در معنای لغوی به ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 01:35

نگاهی به اسناد بین المللی مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی

نگاهی به اسناد بین المللی مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی

نگاهی به اسناد بین المللی مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی

هدف از انجام تحقیق حاضر نگاهی به اسناد بین المللی(مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی)بود. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی ایران تعدادی از پیمانها، مانند عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری را پذیرفته، اما تعدادی ...ادامه مطلب
چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 18:09

eorisis Verification V1.2.3 - پلاگین ثبت و تایید مالکیت سایت در گوگل و بینگ وبمستر

eorisis Verification V1.2.3 - پلاگین ثبت و تایید مالکیت سایت در گوگل و بینگ وبمستر

eorisis Verification V1.2.3 - پلاگین ثبت و تایید مالکیت سایت در گوگل و بینگ وبمستر

پلاگین eorisis Verification یک پلاگین جوملا است که برای تایید و ثبت مالکیت سایت در بسیاری سرویس های وبمستر مثل Google Webmaster Tools و Bing Webmaster Tools بکار می رود.سایت هایی که این پلاگین از آنها پشتیبانی می نماید عبارتند از: Google Webmaster Tools, Bing Webmaster Tools, Yandex Webmaster Tools, Baidu Webmaster Tools, Alexa, WOT (Web of Trust), Norton Safe Web ...ادامه مطلب
دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 21:53

مالکیت زمانی در فقه امامیه و حقوق ایران

مالکیت زمانی در فقه امامیه و حقوق ایران

چکیده پدیده حقوقی مالکیت زمانی مدتی است که در کشورهای پیشرفته رواج یافته است ودر ایران نیز برخی درهتلداری ،گردشگری ومانند این هااز آن بهره می برند اما به دلیل نوظهور بودن مالکیت زمانی(بیع زمانی) قوانین خاصی پیرامون این نوع مالکیت به تصویب نرسیده است و نظریات مخالف اکثر فقها ...ادامه مطلب
دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 12:39

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ها

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ها

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ها

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت zwnj;ها فرمت فایل: word تعداد صفحات: 120 شرح مختصر: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه ، ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1390 می shy;باشد. در ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 22:05

خرید آنلاین مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری

خرید آنلاین مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری

خرید آنلاین مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری که همان حقوق فکری ناشی از خلاقیت و نوآوری در همه zwnj;ی زمینه zwnj;های علمی، ادبی، هنری و صنعتی برای پدیدآورنده zwnj;ی است .و ناشی از عملکرد فکری و نه معنوی و عرفانی انسان zwnj;ها است. حقوق معنوی مزایایی است قانونی، غیرمادی و مربوط به ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 19:13

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی

عنوان مقاله: بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت zwnj;مدیره و مالکیت نهادی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 30 شرح مختصر: پژوهشگران مدارک زیادی در ارتباط با نقش ویژگی zwnj;های هیأت zwnj;مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی ارائه نموده zwnj;اند. در همین راستا، این پژوهش به تحلیل متفاوت ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 09:42

مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود

مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود

عنوان مقاله: مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت zwnj;ها و مدیریت سود فرمت فایل: word تعداد صفحات: 25 شرح مختصر: در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و ...ادامه مطلب
1 2 3 >>