X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:27

نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وکانادا

نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وکانادابیشتر افراد شک نداشتند که ماریون فیلد درحال گذراندن مسیری بود که اورا به صمت رئیس یک دانشگاه درجه یک هدایت می کرد. او به عنوان کارمند ارشد آکادمیک یکی از دانشگاه های بزرگ امریکا خدمت کرده بود. بنابراین وقتی به عنوان رئس یک مدرسه نه خیلی معروف ومعتبر منتخب شد، مردم خیلی متعجب شدند. پاسخ این است که مدارس عالی مرتبه به دنبال یک زن به عنوان مدیرمدرسه نیستند. مطمئنا نکات کاوش آن ها الزاما این جملات را دربرمی گیرد که آن هاتبعیضی بین زن ومرد قائل نمی شوند یا این که دربه کار گماشتن زنان به واقعیت ها اسرار می ورزند. درنهایت زنان ممکن است مورد توجه قرار بگیرندولی احتمال این که به عنوان رئیس انتخاب شوند وجود ندارد.

اگرچه داستان دقیق وصحیح نیست ( اسم آن تغییر پیداکرده است ) ولی واقعیت دارد زیراکه بطور مداوم اتفاق می افتد. اگرچه زنان در ایالات متحده وکانادا به طورموثری به آموزش عالی دست یافتندولی راه زیادی دردست یافتن به حضور مساوی در سطوح عالی مدیریت دانشگاهی دارند.

اخیرا درسال 1971، در ایالات متحده زنان واقعا از مقام ریاست دانشکده محروم هستند به جزدرمدارس زنانه کاتولیک کوچک که به وسیله زنان راهبه مدیریت می شود. یک سری دانشکده های چهارساله (لیسانس) دیگری هم وجود دارد که زنان در آن ها رئیس هستند وپنج تای این دانشکده ها، دانشکده مخصوص زنان بودند. درهمان زمان شصت مرد نیز رئیس دانشکده زنان بودند درحالی که هیچ زنی رئیس دانشکده مردان نبود. هم چنین ، تعداد اندکی از زنان در پست های بالای اداری مانند ناظم دانشکده یا رئیس دانشکده درمدارس مختلط یامدارس پسرانه وجود داشتند. امروزه ، دردانشکده ها ودانشگاه های ایالات متحده ، 348 رئیس اجرایی زن وجود دارد. فقط 21 درصد عضو فرقه مذهبی هستند. زنان اکنون دوازده درصد از3000 موسسه معتبر منطقه ای را مدیریت می کنند. این خبر خوبی است . اما نگاه دقیق به دانشکده ای که توسط زنان مدیریت می شود میانه رو وعاقلانه است . تعداد خیلی کمی از آن ها شناخته شده وباکلاس وازنظرمالی دارای وضعیت خوبی هستند. این که چرا این چنین چیزی اتفاق می افتد. مورد بحث قرار خواهد گرفت .

الف ) آموزش عالی درایالات متحده وکادا

ازسال 1971 در ایالات متحده زنان بیشترازمردان درانشکده ثبت نام کردند. هم چنین زنان بیشتراز مردان درجات خود را به پایان رساندند. طی سال های آکادمیک 90-1989 ، 58 درصد از کل درجات فوق دیپلم ، 35 درصد درجات لیسان و53 درصد درجات فوق لیسانس به زنان اعطاء شد. بااین وجود در سطوح حرفه ای حقوق ، پزشکی ، دندانپزشکی وغیره) وسطوح دکتری زنان خیلی کمتربودند(مدیریت 38 درصد و36 درصد).

دلایل زیادی برای این که چرا زنان می بایست این درجات پیشرفته را به نسبت سطوح پائین تربه اتمام برسانند، وجود دارد . اغلب ازدواج وبچه دارشدن دراین امر دخیل هستند وزمان یا هزینه کافی برای دانشجوی فعال بودن را از زنان می گیرند. انتظار سنتی از برتری شغل مردان خصوصا اگرپست بالائی داشتند ویابرای کاربه محلی درو منتقل شوند خیلی از زنان را مجبورمی کند برنامه های آکادمیک را کنار بگذارند.

مانع دیگردراتمام درجه دکتری براین زمان موانع جنسی است هنوز دربیشتر برنامه های تحصیلی مقام استادی توسط مردان اداره می شود. موارد استادی مردی که از دانشجویان فارغ التحصیل زن درخواست روابط جنسی داشته باشند مکررا گزارش شده است . مطالعات نشان داده است که فقط اهم این چنین اعمال گزارش شده است خصوصا چون خیلی از زنان ازاین که حرفشان مورد قبول قرار نگیرد، واین که بامتجاوز برخوردی نخواهدشد واگر اتهامی علیه استادانشان وارد کنند مورد مجازات قرار می گیرد واین موضوع درکارشان تاثیر خواهد گذاشت ، می ترسند.

نهایتا، هنوز تبعیض قابل توجهی برخلاف زنان وجود دارد، اگرچه رواج این تبعیض روبه کاهش است ، هنوز استادان مرد زیادی وجود دارند که معتقدند زنان برای مشاغل آکادمیک ازمردان قابلیت کمتری دارند.

افزایش تعداد ونسبت درجات پیشرفته اعطاء شده به زنان بدین معنی می باشد که تعداد وسیعی اززنان قابل ، توانایی رسیدن به درجه استادی در زمینه های مختلف را دارند. درحال حاضر، 29 درصد تمامی استادان تمام وقت ، زن هستند. با این حالخرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 05:30

تضمین کالا در تجارت بین الملل آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران

تضمین کالا در تجارت بین الملل آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران

تضمین کالا در تجارت بین الملل

بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد

نوع فایل: word

سایز:23.6 KB

تعداد صفحه:37خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 1 مهر 1395 ساعت 06:10

ترجمه ی مقاله ی پرداخت های سود سهام: براساس مدارکی از شرکت های صاحب سهامِ بانکی ایالات متحده در دوره ی بحران مالی

ترجمه ی مقاله ی پرداخت های سود سهام: براساس مدارکی از شرکت های صاحب سهامِ بانکی ایالات متحده در دوره ی بحران مالی

در این مقاله پرداخت های سود سهامِ شرکت های صاحب سهامِ 462 بانک را در ایالات متحده در طول بحران مالی 09- 2007 مورد مطالعه قرار می دهیم. مشخصه های فاما و فرنچ (2001) (اندازه، سودآوری و فرصت های رشد)، بازگشت سرمایه (پرداخت سود سهام) را قبل و در طول مدت بحران مالی شرح می دهند. فرضیه هزینه ی ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 30 شهریور 1395 ساعت 19:18

تحقیق آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

تحقیق آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

تحقیق آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

مقدمه:روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شکل داده است. به طوری که بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بین zwnj;المللی و نحوه این روابط ریشه در رویکردی دارد که پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگی zwnj;های قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری کشورها ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 23 شهریور 1395 ساعت 15:37

مدل آماری حباب بورس، با کاربرد آن در بازار سهام کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن و چین

» :: مدل آماری حباب بورس، با کاربرد آن در بازار سهام کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن و چین
عنوان این مقاله، مدل آماری حباب بورس است که اصل مقاله 12 صفحه بوده و ترجمۀ آن 16 صفحه می باشد که با قیمت بسیار مناسب 16000 تومان تقدیم میگردد. خرید و دانلود محصول

-

1394/06/27
بورس
اصل مقاله : 12 | ترجمه : 16 |ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 01:25

پروژه آماری امارات متحده

» :: پروژه آماری امارات متحده

خرید و دانلود محصول

1395/02/02
پروژه , آماری , اماراتادامه مطلب
برچسب‌ها: پروژه، آماری، امارات، متحده
سه‌شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 15:30

ایالات متحده آمریکا(بدون عکس)

» :: ایالات متحده آمریکا(بدون عکس)
این تحقیق در مورد کشور ایالت متحده آمریکاست. این تحقیق عکس رنگی ندارد و مناسب پرینت سیاه سفید می باشد. همین تحقیق همراه با عکس رنگی نیز در وبسایت موجود است.لازم به ذکر است که شما نیاز به نصب هیچ فونت اضافه ندارید و باید فایل به صورت صحیح برای شما نمایش داده شود چون فونت به فایل پیوست شده است.در تمامی فایلهای این سایت اصول نگارشی حد الامکان مثل علایم نگارشی ،فارسی سازی لغات انگلیسی و حتی نیم فاصله رعایت شده است.توجه فرمایید که در صورت هرگونه تغییر در فایل حتما برروی فهرست کلیک راست کرده و Update Field را زده و سپس Update Entire Tableو بعد روی OK کلیک کنید تا فهرست و شماره صفحات مرتب شوند. خرید و دانلود محصول

1394/07/03
ایالات متحده آمریکا , آمریکا , امریکا , کشور امریکا , تحقیق کشور امریکا , گام به گام , تحقیق اماده , تحقیق آماده , تحقیق آماده ورد , GAMBGAM , GAMBEGAM
صفحه : 16 | فهرست : دارد | منابع : ندارد |ادامه مطلب
سه‌شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 15:29

ایالات متحده آمریکا

» :: ایالات متحده آمریکا
این تحقیق در مورد کشور ایالت متحده امریکا می باشد.این تحقیق دارای عکس رنگی است و در تحقیق دیگر همین مطالب بدون عکس رنگی مناسب پرینت سیاه سفید نیز در وبسایت موجود است.لازم به ذکر است که شما نیاز به نصب هیچ فونت اضافه ندارید و باید فایل به صورت صحیح برای شما نمایش داده شود چون فونت به فایل پیوست شده است.در تمامی فایلهای این سایت اصول نگارشی حد الامکان مثل علایم نگارشی ،فارسی سازی لغات انگلیسی و حتی نیم فاصله رعایت شده است.توجه فرمایید که در صورت هرگونه تغییر در فایل حتما برروی فهرست کلیک راست کرده و Update Field را زده و سپس Update Entire Tableو بعد روی OK کلیک کنید تا فهرست و شماره صفحات مرتب شوند. خرید و دانلود محصول

-

1394/07/03
آمریکا , ایالات متحده آمریکا , تحقیق آمریکا , کشور آمریکا , کشور ایالت متحده آمریکا
صفحه : 22 | فهرست : دارد | منابع : ندارد |ادامه مطلب
برچسب‌ها: ایالات، متحده، آمریکا
سه‌شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 10:07

کیفرهای اجتماع محور در ایران و ایالات متحده آمریکا؛

» :: کیفرهای اجتماع محور در ایران و ایالات متحده آمریکا؛

خرید و دانلود محصول

1395/02/18
کیفرهای , اجتماع , محور , در , ایران , و , ایالات , متحدهادامه مطلب
دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 09:13

کتاب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

» :: کتاب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، یکی از قدیمی‌ترین قانون‌های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود.اصول قانون Ghanoon Asasi Amrica از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳ محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیرقابل تغییر در نظر گرفته شده‌انداین ۳ محور عبارت‌اند از تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا, نظام انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا, نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا . هر یک از این اصول غیرقابل تغییر نیز در آرمان‌ها و اهداف رهبران استقلال و بنیانگذاران ایالات متحده ریشه دارد. بسیاری از مهاجران اروپایی و بازرگانان که از کنترل سیاسی و اقتصادی بریتانیا بر همه ارکان این کشور ناراضی بودند، هرگونه استبداد مطلقه را نفی کردند و برابری – البته برابری سفید پوستان ـ را سرلوحه روابط اجتماعی خود قرار دادند. خرید و دانلود محصول

1394/12/09
کتاب , قانون , اساسی , ایالات , متحدهادامه مطلب
1 2 >>