دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 09:20

مدلسازی سطح پاسخ جهت بهینه سازی شرایط حذف رنگ رودامین B از محلولهای آبی با استفاده از تفاله چای قلیایی

مدلسازی سطح پاسخ جهت بهینه سازی شرایط حذف رنگ رودامین B از محلولهای آبی با استفاده از تفاله چای قلیایی

مدلسازی سطح پاسخ جهت بهینه سازی شرایط حذف رنگ رودامین B از محلولهای آبی با استفاده از تفاله چای قلیایی

در این مطالعه، از روش رویه پاسخ جهت بهینهسازی شرایط حذف رنگ رودامین B ( RB ( از محلول های آبی از طریق جقذس سقطحی آن بقر روی تفاله چای قلیایی (ATW) استفاده شد. آزمایشها براساس طرح باکس بنکن با سه فاکتور آزمایشی شامل مقدار جاذس ) - g/L 0/4 1/2 (، زمان تمقاس ndash; 00 150 دقیقه( و - ( pH 0 9 ( انجام شدند ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 00:23

جذب سیانید محلولهای آبی با استفاده از زایدات گندم

جذب سیانید محلولهای آبی با استفاده از زایدات گندم

جذب سیانید محلولهای آبی با استفاده از زایدات گندم

عنوان مقاله: جذب سیانید محلولهای آبی با استفاده از زایدات گندم شناسه (COI) مقاله: ICCE09_746 منتشر شده در نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در سال ۱۳۹۱ مشخصات نویسندگان مقاله: ایلناز رفیعی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیستهستی هاشمی نژاد - استادیار دانشگاه صنعتی اصفهانامیر ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 00:02

کاربرد کمپوست به عنوان جاذب زیستی برای جذب مس از محلولهای آبی

کاربرد کمپوست به عنوان جاذب زیستی برای جذب مس از محلولهای آبی

کاربرد کمپوست به عنوان جاذب زیستی برای جذب مس از محلولهای آبی

مشخصات نویسندگان مقاله کاربرد کمپوست به عنوان جاذب زیستی برای جذب مس از محلولهای آبی رقیه رضایی - دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان نوراله میرغفاری (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۳۷۴۰) دانشیار دانشکده منابع طبیعیبهزاد رضایی - استاد دانشکده شیمی چکیده ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 22:51

مقایسه کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف رنگهای اسید مشکی 172و اسید آبی 113 اس محلولهای آبی

مقایسه کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف رنگهای اسید مشکی 172و اسید آبی 113 اس محلولهای آبی

مقایسه کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف رنگهای اسید مشکی 172و اسید آبی 113 اس محلولهای آبی

عنوان مقاله: مقایسه کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف رنگهای اسید مشکی 172و اسید آبی 113 اس محلولهای آبی شناسه (COI) مقاله: ICCE09_094 منتشر شده در نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در سال ۱۳۹۱ مشخصات نویسندگان مقاله: مهسا طاهری - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 20:21

بررسی کارایی آلوم در حذف رنگزاهای اسیدی از محلولهای آبی

بررسی کارایی آلوم در حذف رنگزاهای اسیدی از محلولهای آبی

بررسی کارایی آلوم در حذف رنگزاهای اسیدی از محلولهای آبی

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی کارایی آلوم در حذف رنگزاهای اسیدی از محلولهای آبی مریم حسنی زنوزی - دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعسید محمدرضا علوی مقدم - استادیار - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر مختار آرامی ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 13:31

تخمین توابع ترمودینامیکی محلولهای مائی (نظری- تجربی)

تخمین توابع ترمودینامیکی محلولهای مائی (نظری- تجربی)

پارامتر حلالیت و کسر حجمی می zwnj;باشد که طبق رابطه زیر ارائه می zwnj;گردد. (4-52) (4-53) گرمای تبخیر است (4-54) (4-55) مدل براملی (Bromley) براملی ]161[ یک مدل تجربی که بسیار ساده بود ارائه داد. این مدل قابل اعمال تا غلظتهای حدود 6 مولال محلول الکترولیت قوی می zwnj;باشد و این مدل تنها دارای یک ...ادامه مطلب