دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

جمعه 19 آذر 1395 ساعت 14:27

بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)


فصل اول: تعریف پارامترهای طراحی انفجار

عنوان

مقدمه

7

1-1- تعریف پارامترهای طراحی انفجار

8

1-2- روش های طراحی پارامترهای انفجار

14

1-2-1- ضخامت بار سنگ

14

1-2-2- روشهای محاسبه بردن

15

1-2-3- فاصله ردیفی چالها

16

1-2-4- ارتفاع پله

17

1-2-5- اضافه چال

18

1-2-6- گل گذاری

19

1-2-7- شیب چال

20

1-2-8- محاسبه وزن ستون ماده منفجره

21

1-2-9- خرج گذاری منقطع یا چند مرحله ای

22

1-2-10- انرژی ویژه

23

1-2-11- خرج ویژه

25

1-2-12- خرج ته چال

27

1-2-13- خرج میان چال

28

فصل دوم : بهینه سازی چالهای انفجاری 29

1-2- انواع مواد منفجر ه 30

2-2- مواد منفجره معمول در معادن 31

2-3- مواد منفجره ژله ای 32

2-4- تئوریهای انفجار 35

2-4-1- تئوری long forse 35

2-4-2- تئوری ASH 36

2-4-3- تئوری nitronobel 39

2-4-4- تئوری اندرسون 40

2-4-5- تئوری پیرس 41

2-4-6- تئوری کوینا 42

2-4-7- تئوری اولافسون 43

فصل سوم : بهینه سازی آتشبازی در معدن سنگ آهن چغارت 48

3-1- بررسی وضعیت خاص معدن سنگ آهن چغارت 49

3-2- آبشناسی معدن چغارت 50

3-3- بررسی پارامترهای انفجار معدن چغارت 51

3-4- بهینه سازی سیستم حفاری آتشباری 57

فصل چهارم : بهینه سازی آتشباری در معدن سنگ آهن گل گهر

64

4-1- بررسی وضعیت معدن سنگ آهن گل گهر

65

4-1-1- مشخصات معدن گل گهر

65

4-1-2- مراحل کار معدن گل گهر

66

4-2- بررسی سیستم انفجار و بهینه سازی آن در معدن

67

4-3- طراحی نقشه انفجار گل گهر با روشهای تئوریک

71

4-4- بررسی هزینه های انفجار در معدن گل گهر

72

4-5- نتایج حاصل از تحقیقات

72

ضمائم 75


چکیده

این پروژه در ارتباط با بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن می باشد در ابتدا به بررسی اجزای انفجار و پارامترهای آن پرداخته شده است سپس انواع تئوریهای انفجار به همراه معرفی انواع مواد منفجره آورده شده است.

در قسمت آخر پروژه بهینه سازی انفجار در دو معدن سنگ آهن چغارت و گل گهر مورد ارزیابی قرار گرفته است.بنام خدا


مقدمه

با توجه به اینکه انتخاب روش مناسب جهت انفجار باعث کاهش هزینه های معدن، خردایش مناسب سنگها، ایمنی بیشتر و بسیاری مزایای دیگر می شود، در این تحقیق با شناخت درست اجزای انفجار و تئوریهای مختلف با بهینه سازی انفجار آشنا می شویم. در این تحقیق انواع مواد منفجره و خواص آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است بعلاوه بهینه سازی آتشباری در دو معدن بزرگ آهن ایران، چغارت و گل گهر بررسی شده است.

فصل اول:

تعریف پارامترهای طراحی انفجار

1-1- تعریف پارامترهای طرحی انفجار

طراحی انفجار، با طراحی اجزای خاص انجام می شود که این اجزا به طور کلی عبارتند از:

1- قطر چال (hole diameter) :

که با علامتهای Q , d, D نمایش داده می شود و واحد آن میلیمتر یا اینچ می باشد.

2- بردن (burden) :

فاصله بین دو ردیف چال موازی با هم است . واحد آن متر یا فوت می باشد و با B یا V نشان داده می شود .

فاصله اولین ردیف چال تا سطح آزاد بردن ماکزیمم نامیده می شود و مقدار آن از دیگر بردنها بیشتر است. (Vmax QV) که V مربوط به ردیفهای عقب تر است.

3- فاصله ردیفی چالها (spacing) :

فاصله دو چال را در یک ردیف گویند و با E نشان داده می شود و با واحدهای متر یا فوت معین می شود.(ft-m).

4- طول چال (height) :

ارتفاع چالی است که برای خرج گذاری حفر می کنیم و واحد آن متر یا فوت است.

(ft-m). در واقع ارتفاع کلی چال زده شده است.

5- اضافه چالی (sub drilling):

ارتفاعی از چال است که در زیر پله حفر می شود تا کف پله بعدی که از آتشبازی ایجاد می شود، مسطح شود و واحد آن متر یا فوت است (ft-m). و با علامت U نشان می دهند. این مقدار تفاوت طول کلی چال و ارتفاع پله می باشد.

6- ارتفاع پله (height of stop) :

ارتفاع پله مورد استخراج است و عموماً با K نمایش می دهند. واحد آن متر یا فوت است(ft-m)

7- ارتفاع گل گذاری (stemming) :

ارتفاعی از چال است که با گل پر می کنند و با T نشان می دهند و واحد آن متر یا فوت است (ft-m) و تاثیر زیادی در راندمان آتشباری دارد ولی در معدن چادرملو اصلاً به آن توجهی نمی شد.

8- ارتفاع خرج گذاری (height of explosive) :

میزان ماده منفجره به ازای واحد طول چال است که آنرا با (Qc , n) و تراکم خرج ته چال (Qc , n) می باشد و واحد آن کیلوگرم بر متر یا پوند بر فوت می باشد (1b/ft-kg/m).

9- تراکم خرج گذاری (accumulation of explosive):

میزان ماده منفجره به ازای واحد طول چال است که آنرا با Q , n نمایش می دهند و خود شامل تراکم خرج وسط چال(Qc , nc ) و تراکم خرج ته چال (Qb ,nb ) می باشد و واحد آن کیلوگرم بر متر ویا پوند بر فوت می باشد. (1b/ft-kg/m).

10- مصرف ویژه (specific charge) :

که با q نشان داده میشود و عبارتست از میزان ماده ناریه لازم که به ازای آن یک تن یا یک مترمکعب ماده معدنی بدست می آید.

11- حفاری ویژه (specific drilling) :

که با d نشان داده می شود و عبارتست از مقدار طول چال حفر شده به ازای هر تن یا هر مترمکعب استخراج ماده معدنی.

12- YR وزن مخصوص ماده معدنی :

در فرمولهای برحسب بیان می شود.

13- ye وزن مخصوص ماده منفجره :

در فرمولهای بر حسب بیان می شود.

لازم به توضیح است که بین اجزاء فوق روابطی منطقی جهت طراحی آنها وجود دارد که این روابط تحت عنوان تئوریهای طراحی توسط دانشمندان مختلف ارائه شدند و در ادامه به توضیح آنها می پردازیم.


این روابط تابع شرایط زیر هستند:

الف- هدف از انفجار

ب- نوع و ساختمان سنگ

ج- نوع و کیفیت ماده منفجره

د- شرایط محیط کار معدن

ه- شیب چال

و- شیب پله

ز- تناژ استخراجی

ح- ابعاد لازم برای سنگی که استخراج می شود

ط- پایداری پله

ی- ایمنی

ک- آرایش چالها

ل- عرض پله

م- سطح آزاد

ن- زاویه شکست سنگ

س- لرزش زمین

ع- لرزش هوا

ف- پرتاب سنگ (fly rock)

ظ- فاصله زمانی تأخیر

لازم به ذکر است که شرایط فوق نیز متقابلاً بر هم و بر روش آتشباری چالها تأثیر گذارند . از عوامل و شرایطی که در بالا به آنها اشاره شد برخی را باید مربوط به قبل از انفجار و برخی دیگر را باید مربوط به بعد از انفجار دانست . البته برخی را نیز باید قبل و بعد از انفجار مورد بررسی قرار داد .خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 14:25

منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی

منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی

پیشگفتار

تمام معدنهای زیرزمینی باید بطور مؤثری تهویه شوند اولاً برای تأمین اکسیژن کافی برای تنفس افراد، ثانیاً برای ایجاد شرایط کاری راحت برای کارکنان تا با حداکثر کارایی فعالیت کنند. ثالثاً برای رقیق کردن و خارج کردن گازها و گرد و غبار از معدن که در غیر این صورت جو معدن را آلوده می کنند.

در اصل با عبور دادن حجم کافی از هوای کثیف که از چاه خروج هوا خارج می شود به تمام اهداف بالا می توان رسید. برای ایجاد چنین جریان هوایی یک اختلاف فشار برای غلبه بر مقاومت معدن در برابر جریان هوا باید ایجاد شود. در معدنهای کوچک کاهی این امر به کمک تهویه طبیعی انجام می شود.

اما در بیشتر معدنهای امروزی اختلاف فشار کافی به صورت مؤثری با نصب یک پنکه مکنده در بالای دهانه چاه خروج هوا ایجاد می شود که بوسیله پنکه‌های کمکی نصب شده در مدار اصلی تهوی و در نقاط پیش بینی شده تقویت می شود. در تمام این حالتها حفاریهای معدنی باید چنان طراحی شوند که حداقل مقاومت را در برابر جریان هوا بوجود بیاورند.

علاوه بر مشکلات حرارت و رطوبت زیاد، گازها و گرد و غبار زیان آور مختلفی نیز در معدن تولید می شود. آنها شامل گازهای منوکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن و سولفید هیدروژن برای هر کدام از این گارها حدود مجازی برای حداکثر سطوح تعیین شده است.

به این ترتیب هم از بروز مشکلات فیزیولوژیکی خطرناک و هم از تشکیل مخلوط های انفجار آور در هوا مانند متان در بیشتر معدنهای زیرزمینی دیگر جلوگیری می شود. وقتی تمرکز متان در هوا بین 5 تا 14 باشد در اثر یک شعله باز یک انفجار شدید می تواند رخ دهد. تمرکز بیش از یک درصد متان در عمل مجاز نیست.


مقدمه:

قبل از دهه 1990 ذغال سنگ مهمترین منبع سوختی اکثر کشورهای صنعتی جهان به ویژه آمریکا را تشکیل می داده و در حدود 90 درصد از نیاز انرژی آنها را تأمین نموده است. بعد از آن به دلیل تغییراتی که در وضعیت نفت خام و گاز طبیعی در بازارهای بین المللی صورت گرفت اهمیت ذغال سنگ کاهش یافت. با این وجود در حال حاضر ذغال سنگ منبع اولیه سوخت جهت تولید الکتریسیته می باشد زیرا بسیار ارزانتر از سوختهای فسیلی دیگر و در بسیاری از کشورها فراوانتر از آنهاست. در آمریکا، به عنوان مهمترین کشور صنعتی جهان، در سال 2000 میزان مصرف ذغال سنگ برای تولید برق حدود 83 میلیون تن (91 درصد از کل مصرف آن) بوده است که با این میزان بیش از نصف برق مصرفی آمذیکا تولید گریدید.

قبل از دهه 1970 گاز طبیعی ارزانترین سوخت مصرفی برای تولید الکتریسیته بوده است. در سال 1970 میانگین قیمت تمام شده برای هر میلیون Btu انرژی از گاز طبیعی 28 سنت، از ذغال سنگ 31 سنت و از نفت 42 سنت بوده است. از سال 1976 ذغالسنگ به ارزانترین سوخت برای تولید الکتریسته تبدیل شد. در حالیکه در همین سال نفت با 56/2 و ذغال سنگ با22/1 در درجات بعدی بوده اند. اگرچه هزینه تولید برق از ذغال سنگ افزایش یافته است با این وجود بسیار پایین تر از گاز طبیعی و نفت است.

قیمت میانگین ذغالسنگ تحویل شده برای تولید الکتریسیته در سال 2000 به ازاء هر تن (Short tonne) 28/24 دلار بوده است. نوسانات قیمت ذغال سنگ در بازار آمریکا از سال 1990 تا 1999 به صورت جدول شماره (1) بوده است. سیر نزولی قیمت آن به خوبی مشخص است.

کاربرد مهم دیگر ذغال سنگ تولید کک از آن است که برای ذوب کانه آهن و تولید فولاد به کار می رود قیمت میانگین ذغال سنگ های ویژه یای که برای ساختن کک استفاده می شود، در اوایل سال 1950 کاهش یافته است. از سال 1993 تا 2000 از 44/47 دلار در تن تا 45/44 دلار در تن کاهش یافته است. همانگونه که از جدول(1) مشخص است قیمت ذغال سنگ استخراجی در معدن در سال 1995 حدود 1 دلار پایین تر از سال 1998 بوده است. این در حالی است که این کاهش در 17 سال متمادی ادامه داشته است.

از آنجائی که ذغال سنگ دارای فراوانی زیادی است . برای مدت های طولانی قیمت آن پایین مانده است، بنابراین در بسیاری از طرحهای تولید برق در آمریکا از آن استفاده می کنند(ارقامی که در بالا آنها اشاره گردید از اطلاعات موجود در پایگاه اینترنتی eia.doe.gov مربوط به اطلاعات انرژی (Energy information sheet) استخراج گردیده اند.

ار کاربردهای دیگر زغال سنگ، بویژه لیگنت، کاربرد ویژه آن جهت تولید نفت و گاز است. از این ذغال سنگ تا حدود 38 گالن در تن نفت بدست آمده است. ذغال سنگهای نوغ لیگنیت به دلیل مقدار مواد فرار بالا، نسبت به ذغال سنگ های رده بالا دارای پتانسیل بیشتری در این زمینه هستند. ذغال سنگ دارای کاربردهای دیگری در صنایع دیگر از جمله نساجی، سیمان، قند و غیره است.

این مواد اگرچه عمدتاً در افقهای زمانی اواخر پالئوزوئیک و مزوزوئیک دیده می شوند، اما ذغال سنگهای ترشیاری نیز ذخایر عظیمی را در سرتا سر دنیا تشکیل می دهند و مزیت نسبی آنها وضعیت آنها برای فعالیتهای معدنکاری آسانتر است و ذغال سنگهای ترشیاری در بسیاری از کشورها دارای کاربردهای زیادی برای تولید الکتریسیته هستند.

بنابراین اجرای عملیات اکتشافی جهت پی جوئی ذغال سنگ در این منطقه نه تنها توجیه توسعه صنایع تولید برق و صنایع دیگر در منطقه می شود، محدودیت منابع نفت و گاز و دوری منطقه مورد مطالعه از این منابع توجیهی بر اکتشاف منابع دیگر انرژی در منطقه هستند.

مختصری در مورد ذخایر ذغال سنگ در حوزه کرمان:

رسوبات ذغال دار در حوزه کرمان با میانگین ضخامت 4870 متر از شمال خاوری(2520 متر) به جنوب باختری(7400 متر) تغییر ضخامت می دهند. تعداد لایه های ذغالی کارپذیر و غیرکارپذیر آن 94 لایه است که 63 لایه آن با ضخامت حداکثر 3/0 تا 4/0متر هستند. ذغال خیزی اصلی در بخشهای دهرود، داربید خون، ظغراجه قرار دارد و بخشهای نیزار، باب نیزو و دشت خاک فاقد ذغالخیزی است و فقط در بعضی از مناطق آن لایه های نازک و عدسی ذغال سنگ وجود دارد. ضریب ذغالخیزی کلی این حوزه 8/0 درصد و ضریب ذغالخیزی کارپذیر آن 24/0 درصد است. برشهای ذغالدار حوزه کرمان به 7 افق A،B، B1، ‍C، C1، D، E تفکیک شده اند. افق های ذغالدار بوسیله فواصل غیر ذغالی به ضخامت 120 تا 440 متر از همدیگر جدا می شوند و در داخل هر افق ذغالدار، لایه های ذغالی نزدیک به هم (با فاصله 15 تا 20 متر از همدیگر) هستند. ضخامت لایه های ذغالی معمولاً کمتر از یک متر است، در بعضی مناطق ضخامت لایه ذغالی به 8 تا 9 متر می رسد. ذغالخیزی اصلی صنعتی در افق D قرار دارد و ضریب ذغالخیزی کلی آن 2/6 درصد و ذغالخیزی صنعتی آن 6/3 درصد است. لایه های ذغالی از جوانب محو می‌وند و در بعضی نقاط به آرژیلیت ذغالدار و آرژیلیت تبدیل می شوند.

افق A مربوط به تریاس بالا و با ضخامت 60 تا 80 متر است و دارای 7 لایه ذغال می باشد. در قسمت های شمال باختری و مرکزی ناحیه ذغالدار برونزد دارند و ضریب ذغالخیزی کلی این افق 67/1 درصد است و در آن لایه های کارپذیر دیده نمی شود.

افق B مربوط به تریاس استو در 150 متری بالای افق A قرار دارد ضخامت برش آن 100 تا 120 متر است و تا 8 لایه ذغالی که ضخامت هر یک 4/0 متر است وجود دارند. لایه های و آن در مناطق باب نیزو جنوبی،اشکلی و اسدآباد دارای ضخامت کارپذیر هستدند. ضریب ذغالخیزی کلی افق B در ناحیه کرمان 64/2 درصد و بیشترین آن در منطقه باب نیزو 16/4 است. ضریب ذغالخیزی کارپذیر آن 6/0 تا 84/0 درصد است.خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 17:17

گزارش کارآموزی در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر قروه (کردستان)

گزارش کارآموزی در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر قروه (کردستان)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست

عنوان

صفحه

بخش اول مرمریت

1

مقدمه

2

فصل اول: مشخصات معدن (شامل مشخصات: جغرافیایی – بهره بردار و تاریخچه معدن)

5

فصل دوم: زمین شناسی و مختصات کانسار و مادة معدنی و طرحهای اکتشافی

8

فصل سوم: مشخصات استخراجی معدن

13

فصل چهارم: حفاری و آتشباری

15

فصل پنجم: کارهای جانبی شامل (نگهداری – بارگیری و حمل و نقل – تهویه و آبکشی)

17

فصل ششم: ایمنی در معدنی

22

فصل هفتم: خدمات فنی و تأسیسات معدن

26

فصل هشتم: مدیریت و اقتصاد معدن

32

فصل نهم: نتایج و پیشنهادات - گزارشات و مراجع

34

بخش دوم: گرانیت

40

فصل دهم: مشخصات معدن (شامل مشخصات: جغرافیایی – بهره بردار و تاریخچة معدن)

41

فصل یازدهم: زمین شناسی و مختصات کانسار و مادة معدنی و طرحهای اکتشافی

43

فصل دوازدهم: مشخصات استخراجی معدن و حفاری و آتشباری

46

فصل سیزدهم: کارهای جانبی شامل (نگهداری – بارگیری و حمل و نقل – تهویه و آبکشی)

48

فصل چهاردهم: ایمنی در معدن و خدمات فنی و تأسیسات معدن

52

فصل پانزدهم: مدیریت و اقتصاد معدن

56

فصل شانزدهم: نتایج و پیشنهادات

58خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 17:24

تحلیل و بررسی کاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما

تحلیل و بررسی کاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما

تحلیل و بررسی کاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما

عنوان تحقیق: تحلیل و بررسی کاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما فرمت فایل: word تعداد صفحات: 81 شرح مختصر: در مطالب جمع آوری شده سعی بر آن بوده است که مشکلات معدن کاری روباز سنگ های تزئینی اعم از اقتصادی و زیست محیطی عنوان شود و رهنمونی به سمت استخراج زیرزمینی این معادن ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 17:21

بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی

بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی

بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی

عنوان تحقیق: بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 88 شرح مختصر: در این پروژه ابتدا روش های استخراج روباز به طور کامل معرفی و مورد بحث قرار می گیرد. سپس با بررسی کامل این روش ها مواردی در مورد بهینه سازی این روش ها در جهت تولید بیشتر و کاهش هزینه ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 12:30

بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز

بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز

بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز

عنوان تحقیق: بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز فرمت فایل: word تعداد صفحات: 84 شرح مختصر: طلا از گذشته zwnj;های بسیار دور، به zwnj;دلیل جلای زیبا، مقاومت بالادر مقابل اکسیداسیون و دیگر عوامل شیمیایی، شکل zwnj;پذیری خوب و کمیابی، در طول تاریخمورد توجه بشر ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 22:48

چگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهای دپوی خاکریزی در پروژه های ساخت راه و راه آهن برای طرحهای آبخیز داری

چگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهای دپوی خاکریزی در پروژه های ساخت راه و راه آهن برای طرحهای آبخیز داری

چگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهای دپوی خاکریزی در پروژه های ساخت راه و راه آهن برای طرحهای آبخیز داری

مشخصات نویسندگان مقاله چگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهای دپوی خاکریزی در پروژه های ساخت راه و راه آهن برای طرحهای آبخیز داری علیرضا دیواندری - مهندسی تکنولوژی راه آهن و دانشجوی کارشناسی ارشدعمران سازه دانشگاه آزعلیرضا قدرت زاده - مهندسی تکنولوژی راه آهن و شاغل در شرکت ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 08:23

گزارش کارآموزی در سازمان صنایع و معادن (با قابلیت ویرایش و فرمت فایل Word ورد)تعداد صفحات81

گزارش کارآموزی در سازمان صنایع و معادن (با قابلیت ویرایش و فرمت فایل Word ورد)تعداد صفحات81

گزارش کارآموزی در سازمان صنایع و معادن (با قابلیت ویرایش و فرمت فایل Word ورد)تعداد صفحات81

ادربردها در انواع مختلفی از نظر شکل و اندازه تولید می شوند. شکل و اندازه آن ها متناسب با کیس های موجود در بازار می باشد. اگر مادربرد خراب باشد رایانه از کار می افتد. توجه داشته باشید که مادربردها دارای امکانات مشابهی نمی باشند و اگر مادربردی کارت خاصی را پشتیبانی نکند نمی توان ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 03:57

معادن مس و آثار تخریبی آن بر محیط زیست

معادن مس و آثار تخریبی آن بر محیط زیست

معادن مس و آثار تخریبی آن بر محیط زیست

عنوان تحقیق: معادن مس و آثار تخریبی آن بر محیط زیست فرمت فایل: word تعداد صفحات: 80 شرح مختصر: بهره برداری بی محابا از منابع معدنی در دهه های اخیر محیط زیست کشور را با مخاطره مواجه ساخته است. عدم توجه کافی به مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی قبل از آغاز به کار، در حین بهره برداری ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: معادن، آثار، تخریبی، محیط، زیست
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 02:38

کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

عنوان تحقیق: کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن فرمت فایل: word تعداد صفحات: 119 عکس و تصویر ندارد شرح مختصر: این گزارش بر مبنای بررسی های زمین شناسی معدنی در منطقه ای در حدود 50 کیلومتری جنوب ریگان بم- کرمان تنظیم شده است . منطقه مورد بررسی از نظر اکتشاف و پی جوئی ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 >>