دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:18

ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران

شرح مختصر:

نظام حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر در زمینه مبانی نظری و عملی تحولی اساسی تجربه کرده است. این تحول در سایه حمایت و رهبری نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی و مراجع حرفه‌ای و استانداردگذار حسابداری روی داده است. این در حالی است که در ایران نه تنها نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی کشور نقشی در خور برای ایجاد تحول ایفا نکرده‌اند، بلکه نهادهای مدنی تخصصی و دانشگاه‌ها نیز از کارنامه قابل قبولی در این زمینه برخوردار نیستند.

هدف اصلی این پژوهش که با ابزار پرسشنامه و به صورت پیمایشی انجام شده، این است که در چنین شرایطی دانشگاه‌های کشور باید چه نقشی در زمینه گسترش دانش و مبانی نظری حسابداری بخش عمومی ایفا کنند. به نظر آزمودنی‌ها که اغلب آنها را مدرسان حسابداری دولتی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری تشکیل می‌دهند، دانشگاه‌ها باید با ایجاد رشته حسابداری بخش عمومی یا دست کم ایجاد یک گرایش خاص زمینه لازم را برای گسترش مبانی نظری و ارتقای سطح آموزش حسابداری این بخش نقشی اساسی ایفا کنند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

ادبیات پژوهش

پیشینه پژوهش

سوال تحقیق

جامعه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه­ گیری داده ­ها و نحوه اجرا و آزمون

آزمون پایایی

آزمون نرمال بودن

آزمون سوالات تحقیق

تحلیل نتایج آزمون‌ها

نتیجهگیری

منابعخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:47

مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران

شرح مختصر:

در راستای سیاستهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران،طرح تحقیقاتی (( مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران )) انجام پذیرفته و با یاری پروردگار متعال به مرحله نهایی رسیده است .

در انجام این طرح تحقیقاتی ، یک گروه پنج نفره متشکل از مدیر طرح ( آقای محمد رضا عاطفی ) ، یک کارشناس ارشد و سه کارشناس ، زمانی حدوداً سه ماهه را به تحقیق و مطالعه در زمینه سیستم های مدیریت منابع انسانی (HRM ) ، بررسی وضع موجود منابع انسانی در وزارت بهداشت و درمان و مدلهای نوین در این زمینه گذرانیده اند .

گروه مذکور ضمن استفاده از بسیاری منابع داخلی موجود در ایران ، به این منابع قناعت ننموده و با استفاده از شبکه جهانی اینترنت ده ها مقاله و گزارش چندین کنفرانس مربوط را در زمینه HRM مورد کنکاش و بررسی قرار داده است .

طرح تحقیقاتی مذکور ، در چهار مرحله به انجام رسیده ، که از قرار ذیل می باشد :

مرحله اول ) مطالعه قوانین اداری و استخدامی جمهوری اسلامی ایران و استخراج مواردی از این قوانین که مرتبط با مقوله مدیریت منابع انسانی و یا خطاب به وزارت بهداشت و درمان و کارکنان آن .

مرحله دوم ) استخراج کلیات و ادبیات مدیریت منابع انسانی با استفاده از منابع علمی داخلی و خارجی .

مرحله سوم ) بررسی موضوعی مدلهای نوین مدیریت منابع انسانی از طریق مقالات و تئوریهای روز جهان در اینترنت و مراجعه به کتابخانه های دانشگاهها و استفاده از متن سخنرانیها و پایان نامه ها .

مرحله چهارم ) ارائه پیشنهادات و الگوهای مناسب برای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با در نظر گرفتن الگوهای نوین جهانی و نتایج حاصل از بررسی چالشهای موجود در این بخش .

v گروه مجری طرح ، سیستم مدیریت منابع انسانی را در زمینه های ذیل مورد بررسی قرار داده اند :

  1. طراحی ساختار سازمانی
  2. تامین نیروی انسانی
  3. آموزش و بهسازی نیروی انسانی
  4. مدیریت عملکرد
  5. نظامهای پرداخت حقوق و دستمزد
  6. حفظ و نگهداری منابع انسانی
  7. جابجایی و ترک نیروی انسانی
  8. روابط کار
  9. سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی

در این نوشتار کوتاه تنها به شمه ای از آنچه در موارد فوق به انجام رسانیده اشاره می گردد:

فهرست مطالب

طراحی ساختار سازمانی
تامین نیروی انسانی
آموزش و بهسازی نیروی انسانی
مدیریت عملکرد
نظامهای پرداخت حقوق و دستمزد
حفظ و نگهداری منابع انسانی
جابجایی و ترک نیروی انسانی
روابط کار
سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی( HRIS )
اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
ادبیات موضوع
روش تحقیق
نتایج تحقیق
منابع و ماخذخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:18

کارکردهای مناسب شهری، ترکیب و ادغام آنها با فضاهای اصلی مورد نیاز کودکان از نظر روان شناسی

کارکردهای مناسب شهری، ترکیب و ادغام آنها با فضاهای اصلی مورد نیاز کودکان از نظر روان شناسیموارد قابل توجه در طراحی ساختمان اداری:

1- ارتباط آسان ساختمان اداری با ورودی اصلی مجموعه که از ضروریات طرح محسوب می شود. بنابراین، ساختمان اداری باید نزدیکترین فضاها به ورودی اصلی مجموعه باشد و دسترسی مناسب پارکینگ و اتومبیل نسبت به آن قرار گیرد.

2- استقلال قسمتهای اداری- ریاست مجموعه- بخش روانشناسی و قسمت پزشکی.

2- ارتباط نزدیک نگهبانی با بخش اداری.

مهمترین جزء دفاتر اداری، وسائل و تجهیزات آنهاست که براساس فعالیتی که در آنها شکل می گیرد، دارای ابعاد و استانداردهای متفاوت می باشند که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:

میانگین عمق این دفاتر را می توان بین 6-5/4 متر در نظر گرفت.

مساحت کف با در نظر گرفتن میز به ابعاد 4/1-7/0 متر، بدون وسائل دفتری و محوطه کاری آنها برای یک تایپیست، 7/1 متر مربع، برای کارمند معمولی 3/2 مترمربع، برای کارمند بایگانی 1/1 متر مربع و برای کارمند مواجه شونده با مردم 5/2 مترمربع است، این در حالی است که فضای لازم با در نظر گرفتن وسائل دفتری و محوطه های کاری برای منشی 10 مترمربع، برای کارمندان اجرای 6-4 مترمربع، برای هر فرد در اتاق کنفرانس 5/2 مترمربع و برای رئیس قسمت 25-15 مترمربع است.

در مورد مرکز مراقبتهای ویژه که در طبقه دوم این ساختمان واقع است، بعلت کوچک بودن سایت و لازم نبودن مرکز تخصصی، این فضا بیشتر به مثابه درمانگاهی است که مراقبتهای درمانی ارائه می دهد و فضاهائی چون: بخش روانشناسی (مشاوره- مددکاری) پزشکی- معاینه چشم و مرکز پانسمان را شامل می شود.

ساختمان خوابگاه:

بخش خوابگاهها

کلیاتی از ویژگی‌های فضاهای مسکونی:

در مجتمع حاضر، منظور از فضاهای مسکونی، خانه‌ها یا واحدهای اقامتی کودکان می‌باشند که کاربری اصلی مجتمع را تشکیل می‌دهند. در این پروژه، طراحی مسکن مورد نیاز از دو جهت مورد توجه واقع شده است:

نخست، از آن جهت که این واحدهای مسکونی می‌باید به تبعیت از برنامه‌ریزی زندگی مجتمع، حتی‌الامکان تداعی کننده یک خانه و منزل معمولی باشد، به نحوی که هر کودک احساس حضور در خانه و خانواده خود را داشته باشد. بنابراین، واحدهای مسکونی می‌باید ویژگیهای کالبدی خاص خود را دارا باشد.

دوم، از آن نظر که، مجموعه مسکونی می‌باید برای کودکان استفاده کننده احساس بافت مسکونی معمولی را ایجاد کند، نه احساس تکرار و یکنواختی بلوک‌های مسکونی تیپ خوابگاه مانند را (از نوع تعاونی‌های مسکن و خانه‌های سازمانی). خصوصیات کلیدی فوق، باعث می‌شود تا به یک اصل بسیار مهم که امروزه در شهرسازی نوین (به ویژه پس از گذر از دوران مدرن گرایی)، مورد عنایت واقع شده، دقت شود و آن، اصل هویت و نشان‌مندی است. رعایت این اصل سبب می‌گردد، تا به پیروی از تجربیات شهرهای گذشته، گوشه و کنار هر یک از فضاهای شهری و به ویژه حوزه‌های مسکونی، از یکدیگر متفاوت گردد و در سایه همین تفاوت‌ها و نشانه‌ها هر فرد (در اینجا هر کودک کانون؛) نسبت به محیط زندگی خود احساس بهتری از تعلق و در نهایت هویت داشته باشد.

در اینجا لازم است تعریف دقیق‌تری از مسکن ارائه شود. مسکنی که تا به حال مطرح بوده همیشه محل جای دادن و پذیرفتن کانون گرم و پر مهر خانواده بوده است؛ خانواده‌ای که معمولاً از سرپرست خانواده یعنی پدر، مادر و فرزندان تشکیل می‌شود؛ حتی در برخی از خانواده‌ها پدربزرگ و مادربزرگ خانواده نیز جزء افراد خانواده محسوب می‌گردند، ولی چیزی که در اینجا تحت عنوان یک خانواده ارائه می‌شود، نیاز به تعریف جدیدی دارد. خانواده از یک مربی به عنوان سرپرست دایم خانواده و نیز تعدادی کودک که در سنین بین 12 تا 18 می‌باشند، تشکیل شده است.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 23:13

استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها

استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها(1-1) مقدمه

طراحی کنترل کننده های مقاوم، یکی از اساسی ترین مسائل در طراحی سیستم های کنترل است. یکی از علایق طراحان سیستم های کنترل این است که کنترل کننده به نوعی طراحی شود که دارای حداقل حساسیت یا به عبارت دیگر بیشترین مقاومت در برابر اختلالات وارده بر سیستم باشد. در این راستا یکی از روش ها استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری، به منظور دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها است. آنگاه این پارامترها به روش های متنوعی به گونه ای محاسبه و جایگزین می شوند که مقاومت مورد انتظار البته با حفظ پایداری سیستم میسر گردد.

در این راستا تلاش های زیادی توسط دانشمندان و مهندسان کنترل انجام شده است، که از آن جمله می توان به افرادی مانند، ماین و مردوخ[1] در سال1970، ماکی و وندویچ[2] در سال1974، بارنت[3] در سال1975، گورشیانکار و رامر[4] در سال1976، مونرو[5] در سال
1976، ونهام[6] در سال1979، فلام[7] در سال1980، وارگا[8] 1981، فاهمی و اوریلی در[9] سال1982، کاوتسکی و نیکلوس[10] در1983،1984 و آمین و الابدال [11]در سال1988، کرباسی و بل[12] در1993 اشاره کرد.

در این فصل دو الگوریتم برای محاسبه پاسخ مقاوم در مسأله کنترل کننده های پس خورد حالت خطی چند متغیره ارائه می دهیم در همه حالات ماتریس پس خورد با تخصیص بردارهای ویژه متناظر با مقادیر ویژه مورد نیاز به گونه ای محاسبه می گردد که ماتریس بردارهای ویژه نامنفرد، خوش وضع باشند در این روش طیف مقادیر ویژه به گونه ای تخصیص داده می شود که اولاً سیستم کنترل پذیر باشد ثانیاً حساسیت این مقادیر که متناظر حساسیت کنترل کننده است، حداقل باشد. لذا در بخش بعدی مسأله تخصیص مقادیر ویژه به صورت مفصل تعریف می شود. این فصل دارای دو بخش است که در بخش اول یعنی بخش (2-1) مسأله تخصیص مقادیر ویژه مقاوم برای سیستم های حلقه بسته مطرح می شود در طی فصل با تعریف مقاومت بهینه و بیان معیارهای مقاومت آمادگی لازم را برای ورود به بحث بخش بعدی یعنی بخش (3-1) را مهیا می کند.

در بخش (3-1) کنترل کننده های مقاوم با استفاده از دو الگوریتم پیشنهادی در تخصیص مقاوم مقادیر ویژه طراحی می گردند که در یکی از الگوریتم ها یعنی الگوریتم دوم لازم است که یک مسأله کمترین مربعات خطی حل شود که در این راستا الگوریتم ژنتیک، GA ، یکی از ابزارهای کمک کننده است. و در نهایت با بیان دو مثال کاربردهای این بخش را نمایش می دهیم.(2-1) تخصیص مقادیر ویژه مقاوم[13]:

(1-2-1) مسأله پس خورد حالت مقاوم:

سیستم چند متغیر خطی ناوردای زمانی زیر را در نظر بگیرید.

(1)


به طوری کهu,x بردارهایm,n بعدی هستند و B,A به ترتیب ماتریس های حقیقیهستند بدون کاستن از کلیت مسأله فرض کنید ماتریسB یک ماتریس رتبه کامل باشد. رفتار سیستم (1) با استفاده از مقادیر ویژه سیستمA مدیریت می گردد. اما قاعدتاً هدف آن است که این مقادیر ویژه به گونه ای تخصیص داده شوند که سیستم پایدار باشد در این راستا از یک کنترل کننده مانندk به گونه ای استفاده می‌کنند که،

(2)

u=Kx

به ماتریسk ماتریس پس خورد حالت یا ماتریس بهره گویند حال با ترکیب روابط (1) و (2) داریم.

(3)


به ماتریسA+BK ماتریس حلقه بسته سیستم (1)و(2) گویند. لذا مسأله تخصیص مقادیر ویژه پس خورد حالت را به صورت زیر بیان می کنیم.خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 19:45

طراحی وسیله ای جهت استفاده مناسب از آب برای نظافت در حمام

طراحی وسیله ای جهت استفاده مناسب از آب برای نظافت در حمام

بی مناسبت نیست در ابتدا به اثرات روانی دوش گرفتن و مخصوصاً دوش آب سرد اشاره کنیم و اولین کسانی که پی به این موضوع بردند و یا کتابهای نوشته شده در این مورد، تأثیر مثبت آب سرد در کاهش فشارهای روانی امری کاملاً ثابت شده است. پس در ادامة مطلب به تاریخچه‌ای از دانش شفابخشی آن می پردازیم:

بکاربردن آب برای مقاصد شفابخشی، بشکل مدرن و امروزی خود مرهون زحمات و کارهای علمی پزشکان معروف شهر شواید نیتس Schweidnits یعنی دکتر زیگموند هان Dr. Siegmund Hann و پسرش دکتر یوهان زیگموند هان Dr. Yahann Siegmimd Hahn می باشد.

آب یک وسیله معالجه بسیار قدیمی است و قدمتش تا عهد باستان نیز می رسد ولی پس از قرنها بکار بردن آب برای معالجه و پیشگیری از امراض مجدداً کشف شد.

معلوماتی که بوسیله هر دو دکتر هان، دکتر زیگموند هان پدر، و پسرش دکتر یوهان زیگموند هان به جهان علم پزشکی عرضه شد، اولین راهنمائی های مفید و ارزنده ای بودند که نقش تعیین کننده ای را در ابداع روش های شفابخشی با آب در پریس نیتس PrieB nits و سباستیان کنایپ ایفا کردند.

اما کنایپ نیز همچون پریس نیتس نمی توانست برای اثبات نیروی شفابخش آب سرد، پایه و اساس علمی بیابد. ولی بعداً پس از تجربیات علمی فراوان و دقیق تر بگوئیم بر اساس نتایج همین تجربیات عملی که منجر به شفا دادن بیماران بسیاری گردید توانست پایه و اساس علمی مورد نظر خود را بیابد و نتایج چشمگیر همین تجربیات علمی در مبارزه یا که مابین کنایپ و مخالفان روش استفاده از آب بوجود آمده بود سرانجام صحیح بودن نظریات کنایپ را تائید کرده و حق را بجانب کنایپ دادند.

بدگوئی از یک روش تازه و هم چنین مبالغه گوئی از آن همواره یافت می شود و کنایپ و روش معالجه با آب که وی بکار گرفت نیز از این قاعده مستثنی نبودند. اما بمرور زمان دیگر نمی شد انکار کرد که دانش معالجه با آب از نظر علم پزشکی با وجود آن همه دشمنی ها در ابتدای شروع کار، حال مستقیماً به موفقیت دست یافته است. به همین دلیل بزودی جای ثابتی را در معالجه بیماران بدست آورد که امروزه نمی توان آنرا از جای خود تکان داد.

کار عملی معالجات ثابت کرده و باز هم مجدداً ثابت می کند که روش معالجه با آب چه تاثیر ظریف ناآگاهانه ای را در سلسله اعصاب و در تمام ارگانهای بدن می تواند داشته باشد.

روش ظریف تری را که کنایپ برای اولین بار بکار برد ریختن آب سرد بوسیله آب پاش برروی قسمتی از بدن بیمار است که در کنار سایر روشهای وی از استفاده از آب گرم و بخصوص حوله داغ و یا حمام بخار و روش استفاده از بخار آب قرار داد.

عکس العمل بدن در مقابل آب در مرکز روش معالجه با آب قرار دارد. همین عکس العمل ثابت می کند که بکار بردن آب چه تأثیر تقویت کننده ای را برروی جریان گردش خون در بدن، تبادل مواد در سلولهای بدن، سیستم اعصاب و روحیه روانی شخص بجا می گذارد.

فرم های متنوع استفاده از آب با روش های نوین بر طبق معلومات امروزی را عملاً در تمام بیماریها ممکن است انجام داد.

آب بر حسب نوع کاربرد آن در بیماران تب دار می تواند حرارت را بالا برده و یا آن را پائین بیاورد. آب می تواند جریان خون را در قسمت بخصوصی از بدن بهتر به جریان انداخته و برای تحریک و یا آرامش سیستم اعصاب سهم باارزشی را دارا باشد. آب مشوق اعمال ارگانهای بدن است، قابلیت دفاع بدن را در مقابل بیماریها زیاد کرده و بدن را بسختی عادت داده و بحالت آماده باش نگه میدارد. تمام انواع بکاربردن آب یعنی چه آب سرد و چه آب گرم، هر دو تولید حرارت می کند و نیروی شفابخش آب در همین حرارت نهفته است.

جمله ای از یک پزشک فرانسوی می گوید اصول اساسی سیستم برقرار می ماند مانند همه چیزی که برروی زمین سفت می روید.

به این دلیل روش کنایپ زنده مانده و نتایج آن همواره به یک نسبت با ارزش بوده و با موفقیت توام خواهد بود. نام کنایپ نیز بهمراه این روش او زنده خواهد ماند تا زمانی که آب پاک و حیات بخش از چشمه های کره زمین جریان دارد.

چرا از کالا استفاده می شود؟ علت اصلی استفاده از این وسیله در حمام برای استفادة بهینه از مقدار آب مصرفی است، در حالت عادی و بدون استفاده از دوش آب بصورت متمرکز از لوله خارج می شود و سطحی که آب را لمس می کند به اندازة سطح مقطع سرشیر خیس می شود ولی در استفاده از دوش باعث گسترش سطح پائین آب به طور پراکنده است و نیز همانطور که اشاره شد جهت بهره وری بیشتر در زمینة مصرف آب بکار می رود.

از این کالا کجا استفاده می شود؟ در حمامها در سراسر دنیا و محدود به مکانهای جغرافیایی و اقلیمی خاصی نمی باشد و البته این نوع خاص که مد نظر ماست فقط در حمامها استفاده می شود و انواع دیگر مانند فشارشکن آب که روی شیرهای ظرفشویی یا دستشویی نصب می شود که باعث صرفه جویی در مصرف آب است همچنین نوع دیگر آن سرشیلنگ نصب می شود برای آبیاری گیاهان داخل حیاط و یا شستشوی سطوح بزرگی مثل ماشین.

نوع فایل: word

سایز:20.2 KB

تعداد صفحه:40خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 17:20

دانلود پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب

دانلود پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب

عنوان: دانلود پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 19 اسلاید

دسته: مدیریت( مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی)

این فایل در زمینه "انتخاب تکنولوژی مناسب"بوده و در 19 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس مدیریت تکنولوژی رشته مدیریت اجرایی و درس انتقال تکنولوژی رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مفهوم تکنولوژی مناسب

تصمیم گیری برای انتخاب تکنولوژی مناسب

انتخاب تکنولوژی مناسب در کشور های در حال توسعه

انتخاب تکنولوژی مناسب در بنگاه ها

نقش هدف ها، منابع و محیط در انتخاب تکنولوژی

نقش متغیر های بازار_محصول در انتخاب تکنولوژی

انعطاف پذیری و انتخاب تکنولوژی

عواملی که نوع نظام انعطاف پذیر را مشخص میکند

تکنولوژی و ساخت سازمانی

ساخت سازمانی تکنولوژی را تعیین می کند

بعضی شرایط لازم برای تکنولوژی انتخاب شدهخرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 02:16

اکانت کلش لول 137 قیمت مناسب

اکانت کلش لول 137 قیمت مناسب

اکانت کلش لول 137 قیمت مناسب

اکانت کلش لول 137 قیمت مناسب آیدی و تلفن همراه فروشنده:09360625665 آیدی تلگرام :@OmidHunters ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: اکانت، قیمت، مناسب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 02:06

کلن لول هفت قیمت مناسب

کلن لول هفت قیمت مناسب

کلن لول هفت قیمت مناسب

فروش کلن لول 7 با قیمت مناسب اسم کلن:ایرانشهر گلف تعداد برد:105 برای خرید به شماره یا تلگرام فروشنده مراجعه کنید. بعد هماهنگی مبلغ را پرداخت کرده و ما را واسطه کنید برای معامله... شماره تماس:09360625665 تلگرام:@OmidHunters ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: قیمت، مناسب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 03:18

تکنوازی فلوت زنده و میکس شده در سرعت60 و 120 مناسب استفاده در سبکهای گوناگون

تکنوازی فلوت زنده و میکس شده در سرعت60 و 120 مناسب استفاده در سبکهای گوناگون

تکنوازی فلوت زنده و میکس شده در سرعت60 و 120 مناسب استفاده در سبکهای گوناگون

تکنوازی های ساز فلوت زنده و میکس شده در سرعت60 و 120 مناسب استفاده در سبکهای گوناگون ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 20:55

انتخاب روش زیرزمینی مناسب برای استخراج ترکیبی همزمان روباز زیرزمینی - معدن انگوران

انتخاب روش زیرزمینی مناسب برای استخراج ترکیبی همزمان روباز زیرزمینی - معدن انگوران

انتخاب روش زیرزمینی مناسب برای استخراج ترکیبی همزمان روباز زیرزمینی - معدن انگوران

با توجه به ویژگیهای خاص هر ذخیره ی معدنی، مهندسین معدن تنها با در نظر گرفتن تمامی پارامتره ای مؤثر و شرایط مربوط به همان ذخیره میتوانند بهترین تصمیم را در ارتباط با انتخاب روش یا روشهای استخراج مناسب بگیرند. با توجه به اهمیت معدن انگوران در صنعت سرب و روی کشور ایران، لازم است ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 13 >>