دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:38

موبایل سیگنالینگ

استفاده روز افزون از شبکه های موبایل و افزایش تعداد کاربران در یک ناحیه محدود سبب شده است که ترافیک سیگنالینگ به طور چشمگیری افزایش یابد . از طرفی وجود مشترکیتی با قابلیت تحرک و محالکه بالا مزید بر علت شده ضمن به وجود آوردن محدودیت هایی توسعه شبکه های موبایل را با هزینه های سنگین مواجه ساخته است .

در این پروژه سعی شده است با معرفی موبایل سیگنالینگ و ارائه روشی موجبات کاهش حجم سیگنالینگ فراهم شود . از آنجایی که فرایندهای paging , location updating حجم زیادی از سیگنالینگ را به خود اختصاص می دهند می توان با ایجاد رکوردهایی در سمت شبکه و MS حجم سیگنالینگ را کاهش داد. با این روش هنگامی که مشترک از مرز یک LA می گذرد و وارد LA دیگر می شود MS با مراجعه به رکورد حرکتی خود در صورتی که LA جدید در آن وجود نداشت عمل Location Updating را انجام می دهد . از سوی دیگر به کمک لیست پیوندی و به کارگیری سنکرونیزاسیون می توان تاخیر paging را نیز کاهش داد.

در این شبیه سازی نشان داده شده است برای مشترکینی که از یک الگوی حرتی خاصی در یک مدت زمان محدود برخوردارند با به کارگیری لیست پیوندی در رکورد حرکتی مشترک می توان حجم سیگنالینگ ناشی از فرایندهای فوق را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد.

فهرست مطالب

فصل اول: طراحی و اصول سیگنالینگ... 1

تعاریف:1

تقسیم بندی سیگنال ها از لحاظ موقعیت... 2

معرفی و تشریح عملکرد مدل 7 لایه ای osi4

لایه های موجود در MS. 6

بررسی وضعیت های ترافیکی... 8

Mobility Management10

زیر لایه (RR) Radio Resurce. 10

لایه دوم LAPD , later ms11

Segmentation. 12

اطلاعات در لایه اول یا لایه سیگنالینگ.... 13

فصل دوم: معرفی موبایل سیگنالینگ... 16

شبکه مخابراتی (ارتباطی)16

ترمینال.. 16

انواع سیگنالینگ.... 17

CAS: Chancel Associated Signaling (کانال مرتبط)17

CCS: Common Channel Signaling (کانال مشترک)17

مدل 7 لایه OSI چیست؟. 18

انواع مدهای کاری شبکه سیگنالینگی SS7. 20

انواع کانالها22

نحوه ارتباط MS با شبکه. 22

تایمرهای مربوط به RADIO RESOURS. 25

فصل سوم: ارائه روشی هوشمند جهت کاهش حجم سیگنالینگ در سیستمهای موبایل و شبیه سازی آن 28

مقدمه. 28

انواع کاربران موبایل.. 28

ارزش سیگنالینگ ناشی از فرایند.. 29

محاسبه ارزش سیگنالینگ ناشی از عمل Paging. 32

پیشنهاد روشی هوشمند به منظور کاهش حجم سیگنالینگ فرایندهای موبایل.. 33

ساختار رکورد مشترک.... 34

توابع Add, Delete. 34

مکانیزم کاهش حجم حافظه. 35

سنکرونیزاسیون.. 36

شبیه سازی روش پیشنهادی... 39

نتایج حاصل از شبیه سازی... 40

نتیجه گیری این فصل.. 47

فصل چهارم: تعریف مشخصات شبکه و شناسایی مشکلات شبکه. 49

مشخصات شبکه. 49

مقدمه. 49

پوشش BSS. 50

ظرفیت BSS. 55

کیفیت سرویس 80 (QOS)56

پارامترهای اصلی کیفیت سرویس(QOS)56

نرخ قطعی مکالمات (DCR)57

بلاکینگ.... 57

راندمان ترافیکی یاارلانگ (Teraffic Throughput)58

شناسایی مشکلات ازطریق شاخصهای KPI59

درصد موفقیت برقراری مکالمه (CSSR) 82. 59

درصدبالای خطای (HFR84) Handover62

درصد بالای بلاکینگ ( SDCCH Congestion) SDCCH.. 63

درصد بالای بلاکینگ (TCH Congestion) TCH.. 64

فصل پنجم: مدیریت عملکرد شبکه و شا خص های شبکه موبایل سیگنالینگ... 66

سیکل مدیریت عملکرد شبکه در فرآیند بهینه سازی... 66

طراحی اولیه شبکه و پیاده سازی آن.. 67

مونیتور کردن شبکه. 67

سطوح مختلف برای مونیتور کردن شبکه. 67

معیارهای اندازهگیری عملکردشبکه. 69

روشهای اندازه گیری عملکرد شبکه. 69

دیتای OMC.. 72

پروتکل آنالیزر72

آنالیزدیتای OMCودیتایدرایوتست... 73

آنالیزدیتای OMC.. 73

آنالیز درایو تست... 73

تعریف BSS KPI69. 74

درصد موفقیت برقراری مکالمه (CSSR ) 70. 74

درصد قطعی مکالمه (DCR) 71. 75

درصد موفقیت مکالمه 72(CSR)75

درصد موفقیت دست به دست دادن مکالمه (HOSR ) 73. 75

درصد انسداد کانال ترافیکی (TCH_Cong) 75. 76

درصد انسداد کانال سیگنالینگی (SDCCH_Cong) 76. 76

درصد قطعی ارتباط براساس افت مسیر رادیویی (TCH_RF_LOSS)77

درصدخطاتخصیص کانال ترافیکی (TCH_ASS_Fail)77

درصد موفقیت تخصیص کانال ترافیکی (SDCCH_ASS_SUCC)77

فصل ششم: الگوریتم بهینه سازی و ارائه راه حل برای بهینه کردن شاخصها80

کلیات و پیکره رویه بهینه سازی... 80

Network Audit82

فلوچارت روند بهینه سازی... 83

تشریح فلوچارت فعالیت بهینه سازی... 83

چکیده لاتین.. 88

منابع و مراجع.. 89

فهرست اشکال

فصل اول:

شکل 1: ترتیب لایه ها4

شکل 2: تشریح عملکرد لایه ها5

شکل 3: لایه های موجود در MS. 8

فصل دوم:

شکل 1: مدل 7 لایه OSI19

شکل 2: لایه های سیگنالینگ.... 21

شکل 3: نحوه ارتباط MS با شبکه. 22

شکل 4: تایمرهای مربوط به RADIO RESOURS. 25

فصل سوم:

شکل 1: لیست پیوندی سمت سیستم و مشترک.... 38

شکل 2: کاهش دفعات location updating. 42

شکل 3: افزایش دفعات paging به ازای هرمکالمه بر حسب گروههای نختلف مشترکین.. 43

شکل 4: رابطه طول لیست پیوندی با دفعات paging. 43

شکل5: رابطه تعداد دفعات location updating با طول لیست پیوندی... 45

شکل 6: رابطه دفعات paging با الگوی حرکتی مشترک.... 46

فصل چهارم:

شکل: 1 مقایسه سیستم بالانس و غیربالانس..... 50

شکل2: آرایش آنتن ها بعداز تقسیم سلولی... 52

شکل: 3تیلت مکانیکی و الکتریکی آنتن ها53

شکل 4: ساختار آنتن ها در دایور سیتیمکانی... 54

شکل5: ساختار آنتن ها در دایور سیتیپلاریزاسیون.. 55

شکل6: بلاکینگ و درجه سرویسGOS. 58

شکل 7: مدل ارلانگ ترافیکی... 58

فصل پنجم:

شکل1: فلوچارت مدیریت عملکرد بهمراه بهینه سازی... 66

شکل2:نحوه انجام درایو تست... 71

شکل1: پیکره و ساختار رویه بهینه سازی... 80

شکل2: فازبررسی شبکه. 82

شکل3: فلوچارت کلی رویه بهینه سازی... 83

فهرست جداول

جدول 1: جدول ارتباط MS با شبکه. 24

جدول 1 : تعداد سلولها بر اساس افزایش تعداد لایه ها31

جدول 2 : درصد مشترکین بر اساس الگوی حرکتی آنها41خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: موبایل، سیگنالینگ
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 11:31

آموزش و اشنایی با تعمیرات موبایل

آموزش کامل تعمیرات موبایل برای تمامی کسانی که دوست دارند به تعمیرات گوشی های مختلف مسلط باشند .

بهترین راه برای کسب در آمد

آموزشی بی نظیر توسط مهندسین حرفه ی موبایلآموزشهای داده شده در این مجموعه :

آشنایی و چگونگی کار با صفحات touch screen

آشنایی با infrored – bluetooth

آشنایی با قطعات :

- مقاومت های SMD

- مقاومت های ثابت

- مقاومت های متغیر

- NTC، PTC

آشنایی با اصلاحات مورد نیاز تعمیر :پرش آنتن

رقص شارژ

عدم آنتن دهی

نشتی خازن

استفاده از دستگاه هیت برای برداشتن IC

نحوه قرار دادن IC

استفاده از فلکسی برای قرار دادن قطعات

آموزش استفاده از شابلون و خمیر شابلون برای پایه گذاری قطعات

چگونگی و مراحل تعمیرات گوشی

تعمیر انواع گوشی نوکیا

تعمیر انواع گوشی های سامسونگخرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 23:15

سیستم های رادیویی موبایل

سیستم های رادیویی موبایلسیستم های رادیویی موبایل

در اوایل دهه 70، اندیشه سیستمهای رادیویی موبایل مبتنی بر سلول (Cell) در “آزمایشگاههای بل” آمریکا شکل گرفت. اما چنین سیستمهایی تا یک دهه بعد برای استفاده تجاری عرضه نشدند. در خلال اولین سالهای دهه 80، سیستمهای تلفن سلولی آنالوگ با رشد سریعی در اروپا بویژه در کشورهای اسکاندیناوی و انگلستان مواجه شدند. این سیستمها از باندهای فرکانسی 800 مگاهرتز (806 تا 902 مگاهرتز) و 9/1 گیگاهرتز (1850 تا 1990 مگاهرتز) استفاده می کنند. فرکانسهای 9/1 گیگاهرتز به PCS (سرویسهای ارتباط شخصی) اختصاص دارند اما بسیاری از سیستمهای سلولی، چنین فرکانسی را بعنوان مجموعه قابلیتهای PCS در سرویس Voice-Centric بکار می‌برند.

سیستمهای سلولی قدیمی و نسل اول از نوع آنالوگ بودند که با فرکانسهای 800 مگاهرتز کار می کردند. بعداً و با توسعه سیستمها فرکانسهای 8/1 گیگاهرتز و در قسمتهایی از شمال آمریکا، فرکانسهای 9/1 گیگاهرتز مورد استفاده قرار گرفتند.

حدود ده سال بعد با اولین موبایل دیجیتالی در شبکه های سوئیچینگ- مدار، نسل دوم پدیدار شد. این سیستمها از کیفیت بهتر صدا، ظرفیت بیشتر، نیاز به نیروی برق کمتر و قابلیتهای برقراری ارتباط جهانی برخوردار بودند. این سیستمها هم با فرکانسهای 800 مگاهرتز و هم با باندهای PCS کار می کردند. سیستمهای موبایل سلولی از سه روش متفاوت برای به اشتراک گذاردن طیف RF (امواج رادیویی) استفاده می کنند:

- دسترسی چندگانه تقسیم فرکانس (FDAM)

- دسترسی چندگانه تقسیم زمان (TDMA)

- دسترسی چندگانه تقسیم کد (CDMA)

از سه روش فوق، TDMA و CDMA روشهای غالب و رایج می باشند.

با پیشرفت سریع، کار به جایی رسید که به دلیل عدم و جود قوانین استاندارد شده، هر شرکت سیستم خاص خود را بوجود آورد. عواقب نامطلوب این اتفاق، بوجود آمدنه بازاری چند پاره بود که هر قطعه فرضی از تجهیزات آن، تنها در محدوده مرزی کشور سازنده کار می کرد. به منظور غلبه بر این مشکل، در سال 1982، کنفرانس پست و مخابرات راه دور اروپا (CEPT) گروه ویژه موبایل (GSM) را تشکیل داد تا یک سیستم رادیویی موبایل سلولی یکسان را در سطح کل اروپا ایجاد نماید. سیستم استاندارد می بایست معیارهای مشخصی را دارا باشد که عبارت بودند از:

- کارآیی طیف فرکانس

- برقراری ارتباط و تغییر آن بصورت بین‌المللی

- هزینه های کم برای سیستم موبایل و ایستگاههای اصلی

- کیفیت صوتی خوب

- سازگاری با سیستمهای دیگر از قبیل ISDN (سرویسهای شبکه مجتمع دیجیتالی)

- امکان پشتیبانی از سرویسهای جدید

مقرر شد که سیستم GSM با استفاده از تکنولوژی دیجیتال ایجاد گردد. متعاقب آن مخفف GSM به مترادف عبارت “سیستم جهانی برای ارتباطات موبایل” تبدیل شد. در سال 1989 مسئولیت رسیدگی مشخصات استاندارد GSM از CEPT به “موسسه استانداردهای مخابراتی اروپا” (ETSI) واگذار شد.

فاز اول مشخصات GSM، یکسال بعد منتشر گردید، اما استفاده تجاری از سیستم تا اواسط سال 1991 شروع نشد. در سال 1995 مشخصات فاز دوم تا سطح پوشش نواحی شهری توسعه یافت و تا آخر همان سال نزدیک به 120 شبکه در حدود 70 ناحیه جغرافیایی در حال کار بودند.

با شروع هزاره جدید و عبور از موانع متعددی در این مسیر، پیشرفتهای مهمی در حرکت بسوی سرویسهای به اصطلاح نسل سوم 3G صورت گرفت:

- تعداد مشترکین GSM در تمام دنیا به مقدار تخمینی 165 میلیون نفر بالغ شد.

- اولین شبکه های GPRS یعنی گامی اساسی به سوی شبکه های 3G بوجود آمد.

- اولین سیستمهای آزمایشگاهی WAP دراروپا در حال راه اندازی بودند.

- تا سال 2001 وعده همکاری یکپارچه میان سیستمها، یعنی دنیای بی سیم و دنیای کامپیوتر/ اینترنت و سرویسهای جدید موجود (نظیر Video on Demand)، از هر زمان دیگری به حقیقت نزدیکتر شد.GSM

شبکه GSM را می توان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد:

- ایستگاه موبایل که بوسیله مشترک حمل می شود.

- سیستم فرعی، ایستگاه اصلی رادیوئی را با “ایستگاه موبایل” کنترل می کند.

- سیستم فرعی شبکه و سوئیچینگ، یعنی بخش اصلی مرکز سوئیچینگ سرویسهای موبایل و سیستمی که تماسها را بین موبایل و سایر شبکه های موبایل یا ثابت کاربران سوئیچ می کند. زیر- سیستم فوق، کار مدیریت سرویسهای موبایل از قبیل تایید مجوزها را نیز برعهده دارد.

- سیستم فرعی عملیات و پشتیبانی که بر روند درست عملیات و کار شبکه نظارت دارد.

اتحادیه مخابرات بین‌المللی (ITU) که (علاوه بر کارهای دیگر) بر تخصیص طیف فرکانسهای رادیویی که به باندهای 915-850 مگاهرتز برای ارسال (از ایستگاه اصلی) اختصاص دارد، مدیریت می کند. این فرکانس برای دریافت در شبکه های موبایل اروپا، مقدار 960-935 مگاهرتز (از ایستگاه اصلی به ایستگاه موبایل) می باشد. بدلیل اینکه از اوایل دهه 1980 این محدوده فرکانسی، از قبل توسط سیستمهای آنالوگ روز مورد استفاده قرار گرفته بود، CEPT برای حفظ 10 مگاهرتز بالایی هر باند برای شبکه GSM تحت توسعه، پیش‌بینی های لازمه را انجام داد و نهایتاً کل پهنای باند 25*2 مگاهرتز به GSM اختصاص یافت.

به دلیل اینکه طیف فرکانس رادیویی یک منبع محدود اشتراکی میان تمامی کاربران است، برای تقسیم پهنای باند در میان حداکثر کاربران، ابداع یک روش خاص ضروری بود. روش انتخاب شده بوسیله GSM، ترکیبی از FDMA و TDMA می باشد. قسمت FDMA، تقسیم فرکانس پهنای باند 25 مگاهرتزی به 124 فرکانس حامل است که پهنای باند هر کدام 200 کیلوهرتز می باشد. سپس به هر ایستگاه اصلی، یک یا چند فرکانس حامل اختصاص پیدا می کند.

سپس با استفاده از یک طرح TDMA، هر کدام از این فرکانسهای عامل از نظر زمانی به هشت شکاف تقسیم می شوند. یک شکاف زمانی برای ارسال و یکی برای دریافت در موبایل مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل این جداسازی آن است که واحد موبایل عمل دریافت و ارسال را بصورت همزمان انجام ندهد، واقعیتی که صنعت الکترونیک را ساده می کند.

منحصر بفرد بودن تکنولوژی GSM ناشی از این واقعیت است که کاربران باید “کارتهای ماژول شناسایی مشترک” (سیم کارت) را در دستگاه موبایل دستی خود نصب نمایند. این کارتها، تراشه های کوچکی هستند که توسط تامین کنندگان خدمات GSM تحویل می شوند. “سیم کارتها” حاوی اطلاعات مهمی از قبیل یک شماره تلفن و کلیه مختصات صورتحساب مشترک می باشد که می تواند شماره تلفنها را در خود ذخیره کند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: سیستم، رادیویی، موبایل
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 09:11

پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست

.1فصل اول - مشخصات تشعشعی یک آنتن

.2فصل دوم- آنتن های تلفن همراه

.3فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن

PIFA .4فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق

فصل 1- مشخصات تشعشعی یک آنتن

•تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن

•شدت تشعشعی آنتن

•نمودارهای تشعشعی

•پهنای تابه نیم توان (HPBW)

•VSWR و پهنای باند فرکانسی یک آنتن

•بهره جهتی آنتن

•سمتگرایی

•بازده تشعشعی آنتن

•بهره یا گین آنتن (g)

•امپدانس ورودی آنتن

•قطبش موج

فصل 2- آنتن های تلفن همراه

•انواع آنتنهای موبایل

•آنتنهای سیمی و روند تکاملی آنتن PIFA

•یک روش ساده برای بهبود پهنای باند آنتن با حجم ثابت

فصل 3- توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA

•آنتن و پیکربندی پورت زمین

•تحلیل آنتن PIFA با استفاده از مدل خط انتقال

•روش تحلیل عملکرد آنتن PIFA در این پژوهش

•شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS

فصل 4- نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق

•مقدمه

•طراحی اولیه آنتن

•تبدیل آنتن PIFA تک باند به دو باند

•بهینه سازی آنتن طراحی شده

•اثر حضور باطری در مشخصات تشعشعی آنتنخرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:53

مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه

مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

امروزه با پیشرفت و توسعه صنایع مخابرات سیار و کوچک تر شدن حجم گوشی های تلفن همراه مخترعین و محققین ناچار به طراحی آنتنهایی با حجم کوچک و در عین حال کیفیت تشعشعی بالا برای این گوشی ها شده اند. با این وجود آنچه که مشخص است این است که در بیشتر این نوع آنتن ها عوامل محیطی در اطراف آنتن از جمله باطری گوشی، صفحه نمایش و ... تاثیر زیادی روی عملکرد آنتن دارد. در این پروژه سعی شده است که آنتنی طراحی شود که علاوه بر کوچکی به طور قابل ملاحظه‌ای مستقل از محیط اطراف آنتن عمل کند.

در فصل اول به مفاهیم اولیه و مشخصات تشعشعی آنتن ها اشاره شده است. فصل دوم به بررسی عملکرد کیفی آنتن‌های تلفن همراه، موقعیت آنتن در گوشی تلفن همراه و انواع آنتن های تلفن همراه به طور مختصر می‌پردازد. در فصل سوم به طور مفصل‌تر به بررسی آنتن های نوع PIFA برای تلفن‌های همراه، نحوه عملکرد این نوع آنتن ها و روش تحلیل آن‌ها در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نحوه طراحی آنتن مورد نظر این پروژه که از نوع PIFA دو باند است و در دو فرکانس 900 MHz و 1800 MHz تشعشع می‌کند به صورت گام به گام توضیح داده شده است. مشخصات تشعشعی آنتن طراحی شده نیز قبل و بعد از اضافه شدن یک قطعه هادی که می تواند همان باطری یا صفحه نمایش آنتن باشد با یکدیگر مقایسه شده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

I چکیده.........................................................................................................

فهرست مطالب............................................................................................... II

فرهنگ اختصارات......................................................................................... IV

فهرست اشکال............................................................................................... V

فصل 1 مشخصات تشعشعی یک آنتن................................................................... 2

1-1) مقدمه .............................................................................................. 2

1-2) تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن ............................................................... 2

1-3) شدت تشعشعی آنتن....................................................................................3

1-4) نمودارهای تشعشعی.................................................................................. 4

.......................................................................7 HPBW 1-5) پهنای تابه نیم توان

یک آنتن ..........................................................8VSWR 1-6) پهنای باند فرکانسی و

1-7) بهره جهتی آنتن .......................................................................................9

1-8) سمتگرایی .............................................................................................9

1-9) بازده تشعشعی آنتن .................................................................................10

) ............................................................................10g 1-10) بهره یا گین آنتن (

1-11) امپدانس ورودی آنتن .............................................................................11

1- 12) قطبش موج .......................................................................................11

1-13) ضریب کیفیت (Q) در مدارات سری.............................................................12

فصل 2- آنتن های تلفن همراه............................................................................14

2-1) مقدمه...................................................................................................14

2-2) آنتن کوچک چیست ؟ ..............................................................................14

2-3) آنتن F معکوس و عملکرد یک آنتن تلفن همراه ...............................................15

2-4) شاسی در گوشی موبایل ..........................................................................18

2-5) آنتنهای سیمی.......................................................................................18

2-6) موقعیت آنتن در موبایل............................................................................21

2-7) حجم آنتن............................................................................................23

2-8) انواع کلاسهای آنتنهای موبایل...................................................................26

فصل 3 – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA ..............................................30

3-1) مقدمه................................................................................................30

3-2) تغییرات پورت زمین و تاثیر آن روی آنتن PIFA در گوشی موبایل.......................30

3-3) تحلیل آنتن PIFA با استفاده از مدل های معادل .............................................37

3-4 ) روش تحلیل عملکرد آنتن PIFA در این پژوهش.............................................39

3-5) شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS ...................................40

فصل 4 – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق..................................................44

4-1) مقدمه................................................................................................44

4-2) طراحی اولیه آنتن..................................................................................44

4-3) تبدیل آنتن PIFA تک باند به دو باند..........................................................49

4-4) بهینه سازی آنتن طراحی شده....................................................................51

4-5)جمع بندی............................................................................................62

فهرست اشکال

فصل اول مشخصات تشعشعی یک آنتن

شکل1-1 نواحی اطراف یک آنتن.. 6

شکل1-2 میدانها در فاصله دور و نزدیک آنتن.. 6

شکل1-3 عنصر زاویه فضایی.. 7

شکل1-4 نمودار قطبی پرتو تشعشعی صفحه H.. 8

شکل1-5 نمودار سه بعدی پرتو تشعشعی.. 9

شکل1-6 یک نمونه نمودار قطبی پرتو توان. 10

شکل1-7 ضریب پرتو یک منبع خطی یکنواخت. 11

شکل1-8 الف)قطبش خطی افقی ب)قطبش خطی قائم پ)قطبش دایروی راستگرد ت)قطبش دایروی چپگرد

ج) قطبش بیضوی چپگرد ث) قطبش بیضوی راستگرد..............................................................................................................14

فصل دوم- آنتن های تلفن همراه

شکل 2-1 آنتنهای قرار گرفته روی زمین.. 20

شکل 2-2 انواع آنتن های L وارون. 20

شکل2-3 شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 900. 21

شکل2-4 شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 1800. 22

شکل2-5 (الف) آنتن مونو پل (ب) آنتن Lوارون (ج) آنتن Fوارون. 23

شکل 2-6 شکل اولیه آنتن Fوارون مسطح.. 24

شکل2-7 انواع موقغیت آنتن در گوشی تلفن همراه 25

شکل 2-8 انواع موقعیت آنتن روی گوشی های کشویی.. 27

شکل 2-9 رابطه میان طول شاسی آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850. 28

شکل2-10 رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz890. 29

شکل 2-11 رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850. 29

شکل 2-12 (الف)دو قطبی (ب) دو قطبی تا شده (ج) حلقه. 29

شکل 2-13 (الف) تشعشع کننده باند بالا (ب) تشعشع کننده باند پایین (ج) مونوپل.. 31

فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA

شکل 3-1 (الف) صفحه زمین متعارف (ب) صفحه زمین اصلاح شده (تمام ابعاد به میلیمتر است ) 34

شکل 3-2 آنتنPIFA دو باند(الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده(تمام ابعاد به میلیمتر است) 36

شکل 3-3 VSWR اندازه گیری شده و محاسبه شده بر حسب فرکانس برای آنتن PIFA تک باند (الف)روی صفحه زمین متداول (ب) روی صفحه زمین اصلاح شده 37

شکل 3-4 الگوی تشعشعی محاسبه شده آنتن PIFAتک باند در فرکانس MHz910 (الف) صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده 38

شکل 3-5 نمودار VSWR آنتن دو باند(الف) باند MHz900 (ب) باند 1800MHz. 40

شکل 3-6 الگوی تشعشعی محاسبه شده برای آنتن دو باند در فرکانس MHz 1920 (الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده 41

شکل 3-7 نمای کناری آنتن PIFA.. 41

شکل 3-8 مدل خط انتقال برای آنتن PIFA.. 42

شکل 3-9 (الف) نتایج شبیه سازی (ب)نتایج مدل خط انتقال. 43

شکل 3-10 نمای کلی یک آنتن مونوپل ساده 44

شکل 3-11 نمودارVSWR آنتن طراحی شده. 45

شکل3-12 نمودارre (Z) آنتن طراحی شده . 45

شکل 3-13 نمودار االگوی تشعشعی آنتن به ازای phi=0 . 46

شکل 3-14 پرتو تشعشعی آنتن بصورت سه بعدی در فرکانس MHZ900. 46

فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق

شکل 4-1 نمایی از آنتن PIFA اولیه طراحی شده 49

شکل 4-2 نحوه اتصال آنتن به جعبه گوشی تلفن همراه 49

شکل 4-3 نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 50

شکل 4-4 نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 51

شکل 4-5 نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 51

شکل 4-6 نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 52

شکل 4-7 نمودار VSWR در باند MHZ 900. 52

شکل 4-8 نمایی از آنتن در صفحه X-Y. 53

شکل 4-9 نمایش گرافیکی میدان E در باند 900MHZ. 54

شکل 4-10 نمایش گرافیکی میدان E در باند 1800MHZ. 54

شکل 4-11 نمودار VSWR نسبت به تغییر در ارتفاع آنتن.. 55

شکل 4-12 نمودار VSWR نسبت به تغییر در محل تغذیه روی باند 1800MHZ و 900MHZ. 56

شکل 4-13 نمودار VSWR نسبت به تغییر در فاصله بین دو شکاف روی باند 1800MHZ. 57

شکل4-14 نمودار VSWR نسبت به تغییرات فاصله دو شکاف نسبت به منبع با حفظ فاصله بین دو شکاف روی باند 1800MHZ. 57

شکل 4-19 نمایی از آنتن در صفحه Z-X. 60

شکل 4-20 نمایی از آنتن در صفحه Z-Y. 60

شکل 4-21 آنتن طراحی شده در حضور جعبه رسانا 61

شکل 4-22: VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند 900MHz. 61

شکل 4-23: VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800. 62

شکل 4-24 : VSWR آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz900. 62خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 21:27

شبکه موبایل چگونه کار می کند؟

شبکه موبایل چگونه کار می کند؟

در تلفن ثابت "هویت " مشترک مشخص است ِاز کجا؟ از آنجایی که مخابرات با کشیدن دو رشته سیم مسی تا در منزل یا محل کار و دادن بوق این کار برای مشترک کرده است.پس مرحله اول در شبکه مخابرات "هویت" یا شناسایی معتبر بودن مشترک است .

"مکان" مشترک نیز دقیقا مشخص است و این دیگر نیاز به توضیح ندارد یعنی سوییچ هنگامی که کسی با این مشترک کار دارد راحت آن را پیدا کرده و به آن زنگ می زند. قسمت بعدی " محل ثبت charging" است یعنی مشترک هرچقدر با تلفن خود به دیگران زنگ بزند هزینه آن در کجا ثبت می شود؟ جواب مشخص است - در سوییچی که به آن متصل است .

قسمت بعدی " ارائه سرویسهای جانبی " است مثل نمایشگر شماره تلفن و انتقال مکالمه و ... که این هم در سوییچی که تلفن به آن متصل شده است انجام می گیرد.

پس به طور خلاصه شبکه تلفن ثابت مشخصات زیر را دارا می باشد:................خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: شبکه، موبایل، چگونه، کند؟
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 04:32

آموزش ساخت مرور آزمون تستی همراه با جوابهای تشریحی برای موبایل - B4A

آموزش ساخت مرور آزمون تستی همراه با جوابهای تشریحی برای موبایل - B4A

آموزش ساخت مرور آزمون تستی همراه با جوابهای تشریحی برای موبایل - B4A

زبان برنامه نویسی بیسیک فور اندروید Basic4Android جهت برنامه نویسی برای موبایل هایی با سیستم عامل اندروید طراحی شده است. در این قسمت از آموزش تصویری شما با روش ساخت نرم افزار مرور سوالات آزمون های تستی همراه با جواب های تشریحی و توضیحات آن به زبان برنامه نویسی B4A آشنا می شوید. با ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 17:45

برنامه افزایش سیگنال موبایل برای تماس و اینترنت،تقویت کننده آنتن موبایل

برنامه افزایش سیگنال موبایل برای تماس و اینترنت،تقویت کننده آنتن موبایل

برنامه افزایش سیگنال موبایل برای تماس و اینترنت،تقویت کننده آنتن موبایل

سیگنال بهتر، سرعت بیشتر، صرفه zwnj;جویی در باطری. اولین، اصلی zwnj;ترین و بهترین تقویت کننده سرعت سیگنال در مارکت. نیاز به انجام هیچ کاری نیست، فقط ببینید، صبر کنید و تمام! برنامه zwnj;ای فوق zwnj;العاده و سبک که سیگنالی بهتر، سرعت دیتای بیشتر و امکان اتصال مجدد دیتا به دکل zwnj;های ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 11:16

تحقیق اینترنت اشیا مبتنی بر موبایل در حوزه بهداشت و سلامت

تحقیق اینترنت اشیا مبتنی بر موبایل  در حوزه بهداشت و سلامت

تحقیق اینترنت اشیا مبتنی بر موبایل در حوزه بهداشت و سلامت

این تحقیق بصورت Word و با موضوع اینترنت اشیا مبتنی بر موبایل در حوزه بهداشت و سلامت انجام گرفته است.تحقیق برای کامپیوتر وIT مناسب است و در 23صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. اینترنت اشیاء (IOT) اشاره به استفاده از ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 09:14

دانلود پایان نامه آماده قالب word با عنوان سیستم عامل های موبایل ۱۲۰ ص

دانلود پایان نامه آماده قالب word با عنوان سیستم عامل های موبایل ۱۲۰ ص

مقدمه ای بر ایجاد سیستم عامل ها روند رو به گسترش تولید سیستم های عامل جدید و هوشمند برای گوشی های تلفن همراه باعث تبدیل موبایل از یک وسیله ارتباطی ساده به یک رایانه جیبی با کاربرد های متنوع شده است. طی سال های اخیر با افزودن قابلیت دسترسی به اینترنت در گوشی های تلفن های همراه ، ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 38 >>