X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:44

شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی

شخصیت‌پردازی در داستان لیلی و مجنون نظامی، شخصیت‌پردازی مستقیم است. ولی شخصیت‌ها همگی دچار سکون و ایستایی بوده و بدون تحرک هستند. در طول ده‌ها سال گذر ایام، مجنون همواره عاشق بی‌حد لیلی است. نه از این عشق کم می‌شود و نه بر آن افزوده می‌شود. این شخصیت‌ها اگرچه پیش از نظامی وجود داشته‌اند، ولی همگی بازآفرینی شده‌اند. با این‌حال شخصیت‌های بازآفرینی شده، همگی قراردادی و نوعی هستند و امکان وجود چنین شخصیت‌هایی در عالم واقع محال است. در لیلی و مجنون (بر خلاف خسرو و شیرین) روایت بر پایه شخصیت مرد شکل گرفته‌است. با وجود آن‌که یک شخصیت مرد و یک شخصیت زن در داستان وجود دارد، ولی عشقی که در این روایت به تصویر کشیده می‌شود یک عشق عرفانی و فرا زمینی است. از بعد شخصیتی رفتار مجنون در این حکایت نه تنها درخور عاشقان چنین منظومه‌ای نیست، بلکه گاه سفیهانه و غیرمنطقی هم هست. مجنون از عشق بی‌قرار است و در صحرا با حیوانات وحشی دمخور بوده و دربند رازداری و پرده‌پوشی نیست. مجنون صاف و صادق است. او عاشق رنج بردن و خواری کشیدن و ناله کردن است. با خنده میانه‌ای ندارد. از نشاط و سبک روحی به دور است و آن را مطابق شان انسانی نمی‌داند,در عوض لیلی حسابگری‏های زنانه و مصلحت‏ بینی‏ هایی دارد که لازمه حیات بادیه‌است. با این‌حال شخصیت لیلی از نظر زندگی سراسر تسلیم وی اهمیت دارد.لیلی شخصیتی است فاقد هرگونه تلاش. او را از مکتبخانه باز می‌گیرند. در خانه زندانی می‌کنند. او را به شوهر می‌دهند،به شوهری که همه روزه نگهبان او است. کار لیلی اما در این میان فقط گریه‌است و تسلیم. او حتی راز دل به مادر هم نمی‌گوید. مادرش سال‌ها بعد و از زبان همکلاسان او پی به راز عشقش می‌برد.ابن‌السلام (شوهر رسمی لیلی) مردی نرم‌خو است. او فقط یک نظر لیلی را در باغ و از فاصله شاید نه‌چندان نزدیک دیده‌است. نظامی همواره براشعارش گردنبندی ازطلاوحمایلی درخشان بسته که باگذشت زمان وباتابش ایام روزگاران،این درخشش تداوم یافته است.

فهرست مطالب

چکیده6

کلیدواژگان:6

مقدمه:7

ادب غنایی:7

شعر غنایی:7

منظومه های غنایی:8

فصل اول9

کلیات9

1-1-بیان مسئله10

1-2-پرسش تحقیق10

1-3- پیشینه ی تحقیق10

1-4- هدف تحقیق11

1-5- روش تحقیق11

فصل دوم12

زندگی نامه وآثارنظامی12

زندگی نامه ی نظامی13

شخصیت و اندیشه نظامی13

اهمیت نظامی در ادبیات داستانی14

آثار نظامی14

مرجع اصلی داستان لیلی و مجنون:16

ارزش لیلی و مجنون:16

فصل سوم18

تعریف شخصیت و18

شخصیت پردازی18

2-1- درآمد: تعریف شخصیت:19

2-1-1- اهمیت و ویژگیهای شخصیت22

2-1-2- منشأ شخصیت24

2-1-3- تعریف شخصیت پردازی27

2-2- خلاصه ی داستان لیلی و مجنون31

فصل چهارم35

شیوه های شخصیت پردازی35

2-3- شخصیت پردازی در لیلی و مجنون36

2-3-1- شیوه های شخصیت پردازی36

گفتگوی مجنون با پدر48

جواب دادن مجنون پدر را49

گفتگوی نوفل با مجنون50

گفتگوی مجنون با یکی از شخصیتهای فرعی داستان51

گفتگوی نوفل با پدر لیلی:51

گفتگوی لیلی با مجنون52

گفتگوی لیلی با یکی از شخصیتهای فرعی داستان53

گفتگوی پدر لیلی با یکی از شخصیتهای فرعی داستان:54

2-3-1-2-1 گفتگوی درونی (مونولوگ)54

شکایت کردن مجنون با خیال لیلی55

سخن گفتن مجنون با زاغ56

رفتن لیلی به تماشای بوستان57

آگاهی مجنون از مرگ پدر58

2-3-1-3- عمل59

سخاوت وبخشندگی پدر مجنون61

مهربانی و دلسوزی پدر مجنون62

شجاعت و جنگاوری نوفل62

2-3-1-4- نام63

2-3-1-5- رمز (نماد)67

فصل پنچم70

انواع شخصیت در لیلی و مجنون نظامی70

2-4- انواع شخصیت در لیلی و مجنون نظامی71

2-4-1- شخصیت اصلی یا مرکزی:71

شخصیتهای اصلی در این داستان:71

2-4-2- شخصیت فرعی:73

2-4-3- شخصیت قراردادی:75

شخصیت های قراردادی در این داستان:76

2-4-4- شخصیت مدور:77

2-4-5- شخصیت ایستا:78

2-4-6- شخصیت تمثیلی:79

2-4-7- شخصیت نمادین:81

2-4-8- شخصیت رابط:82

2-4-9- شخصیت همراز (مرد و زن):83

2-4-10- شخصیت مخالف:84

2-4-11- شخصیت شریر:85

2-4-12- شخصیت نوعی:86

فصل ششم90

عناصر داستان در لیلی و مجنون90

2-5- شخصیت و دیگر عناصر داستان در لیلی و مجنون91

2-5-1- زاویه ی دید:91

2-5-2- پیرنگ:94

2-5-3- درونمایه (تم):96

2-5-4- فضا و رنگ:97

2-5-5- لحن:99

2-5-6- سبک:100

فصل هفتم102

نتیجه گیری102

نتیجه گیری:103

فهرست منابع:105خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 23:36

راه کارهای مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا

راه کارهای مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا

مقدمه:

بعد از جنگ سرد شاهد ظهور طیف جدیدی از حاکمیت در آمریکا بوده‌ایم که از آنها به عنوان محافظه‌کاران یاد می‌شود. آنها معقتدند بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا تنها ابر قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهان بوده و باید از این قدرت بنحو احسن استفاده نماید و تمامی کشورها به نوعی در سلسله مراتبی که آمریکا مشخص می‌کند، جای گرفته و نقش تعیین شده خود را ایفا نمایند. ابراز اظهاراتی نظیر «تقسیم‌بندی کشورها به خیر و شر» «جدا نمودن کشورهای به خودی و غیرخودی» تعیین کشورهایی به عنوان «محور شرارت» و امثالهم توسط مسئولین وقت آمریکا، در این راستا ارزیابی می‌شود. حمله به افغانستان و عراق (که بدون اجماع جهانی انجام شد) نمود عملی و اجرای سیاست را شفاف‌تر می‌نماید.

بطور خلاصه می‌توان دیدگاه محافظه‌کاران جدید (یا راستهای افراطی) آمریکا را شامل موارد زیر دانست.(1)

1- اعتقاد به نظام تک‌قطبی (بجای دو قطبی یا چند قطبی) که در این نظام آمریکا سطره‌ی تمام عیار بر جهان خواهد داشت.

2- تغییر معادلات و قوانین بین‌المللی، مربوط به دوران جنگ سرد بوده و در وضعیت تک قطبی، توان اداره جهان را ندارد.

3- اعتقاد به جنگ پیشگیرانه برای نیل به منابع و مصالح ملی و بر خلاف استراتژی بازدارندگی که مربوط به جنگ سرد است، آنان اعتقاد دارند چون ماهیت دشمنان آمریکا تغییر نموده و از روشهای مخفی برای ایراد ضربه به منابع آمریکا استفاده می‌شود لذا آمریکا مجاز است قبل از آنکه آنان بخواهند وارد عمل شوند علیه آنان دست به حمله بزند. در این زمینه می‌توان به موارد متعددی از جمله، حمله‌ی موشکی آمریکا به کارخانه داروسازی سودان اشاره نمود.

4- بی‌توجهی به افکار عمومی جهان که اعتقاد آنان بر اقناع افکار عمومی نبوده بلکه می‌خواهند مردم را بترسانند تا به آنان احترام بگذارند.

5- ارتباط استراتژیک با اسرائیل که هرگونه فشار بر دولت اسرائیل را مخالف مصالح و منابع ملی آمریکا تلقی می‌نمایند بخصوص اینکه تعدادی از تئورسین‌های این استراتژی از جمله مایلک لیدن،(2) دیک‌چنی، دونالد رامسفلد، گلاس‌وایت و ریچارد پرل از لابی‌های صهیونیسم هستند. مهمتر آنکه محافظه‌کاران جدید اعتقاد به صهیونیسم مسیحی یا صهیونیسم آمریکایی دارند.

6- از نظر آنان دشمنان براساس نظریه‌ی برخورد تمدنها شامل اسلامگرایان شیعه در ایران و لبنان، اسلامگرایان سنی در کشورهای عربی و اسلامی (بخصوص القاعده، حماس، جهاد اسلامی و …) نظام‌های بعثی در عراق و سوریه، نظام‌های کمونیستی در کره‌شمالی و کوباست. هر چند ظهور محافظه‌کاران جدید بعد از جنگ سرد مخالف این نظریه بوده است ولی آنان بعد از حاکمیت جمهوری‌خواهان (جرج بوش پدر و بخصوص جرج بوش پسر) اجازه عملیاتی شدن تئوری‌های خود را یافتند. حادثه 11 سپتامبر نیز باعث جهش عظیمی در اجرای این سناریو گردید. بطوریکه حمله آمریکا به افغانستان و عراق میسر گردیده و تهدیدات مختلف علیه ایران، سوریه، کره‌شمالی و عربستان علمی شد. بر همین اساس آمریکا از حمله نظامی اسرائیل به سوریه (مهرماه 1382) بطور آشکار حمایت و پشتیبانی نمود.

یکی از کشورهایی که قبل از جنگ سرد و بخصوص در دوران جدید از نظر آمریکا جزء دشمنان استراتژیک آمریکا و اسرائیل بوده، جمهوری اسلامی ایران است. این دشمن در دیدگاه‌های محافظه‌کاران جدید مبنی بر، مقابله شدید با مخالفین آمریکا و اسرائیل که بطور مشخص از ایران و سوریه نام برده می‌شود، روشن‌تر می‌گردد. علاوه بر آن ایران جزء یکی از محورهای سیاست آمریکا در خاورمیانه محسوب می‌شود و چون هم از ذخایر سرشار نفت و گاز برخوردار بوده و هم با سیاست‌های اسرائیل مخالفت می‌نماید و مهتر اینکه جمهوری اسلامی ایران از جمله مراکز عمده‌ی اسلامگرایی در خاورمیانه است. از طرفی ایران مرکز اسلام شیعی بوده که براساس نظریه برخورد تمدن‌ها، مقابله با تهدیدات ناشی از آن در استراتژی آمریکا به صراحت قید شده است.

آریل شارون در این زمینه اظهار داشته: پس از عراق نوبت ایران، لیبی و سوریه است … حتی در زمانی که توجه آمریکا به موضوع عراق متمرکز است، نباید ایران را فراموش کرد.(3)

ب- بعد از حمله نظامی:

بعد از وقوع حمله نظامی، راه‌کار سیاسی نیز حتی برای کشورهای جهان سوم، یکی از راه‌کارهای اساسی محسوب می‌شود. اساساً‌ تهاجم، حمله و کشتن افراد بیگناه از نظر فطرت انسانی امری مذموم است. لذا از این اصل می‌توان استفاده نمود و با انعکاس، بزرگ‌نمایی و بهره‌گیری از شیوه‌های جنگ روانی، افکار عمومی، سازمانهای بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و بویژه آحاد مردم را در داخل کشور علیه تجاوز و تهاجم انجام شده، تهییج نمود تا آنان به هر طریق ممکن مانع ادامه تجاوز بیگانگان شوند هر چند که در راه‌کار سیاسی، می‌توان از شیوه‌های دیگری از جمهل دیپلماسی آشکار و پنهان نیز استفاده نمود تا جنگ متوقف شود. در جنگ اخیر عراق با اینکه قاطبه مردم آن با صدام مشکل داشتند ولی انعکاس اخبار توسط انواع رسانه‌ها، باعث شد مقاومت‌های جدی در قبال نیروهای آمریکایی شکل گرفته و استمرار یابد.

نمونه قابل توجه در این زمینه، ممانعت از استمرار حمله اسرائیل به سوریه است. با اینکه اسرائیل می‌دانست که سوریه قادر به اقدام نظامی نیست ولی با کشاندن این موضوع به شورای امنیت و رسانه‌های جهان، مانعی حتی کوچک بر استمرار تهاجم و تکرار ایجاد نمود.(4)

در تعریف جنگ اطلاعات آمده است:

جنگ اطلاعات رقابتهای استراتژیک و تاکتیکی در زمان صلح برای بحران، افزایش بحران، درگیری، اختتام جنگ … با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی برای به دست گرفتن اطلاعات می‌باشد. بعبارت دیگر عملیاتی که برای به دست آوردن غلبه اطلاعاتی در راستای استراتژی دفاعی ملی انجام شده و بوسیله آن سیستمهای اطلاعاتی دشمن، تحت تأثیر قرار می‌گیرند.(14) جنگ اطلاعاتی نامیده می‌شود. هدف اصلی در این جنگ، نفوذ آرام به سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی به منظور کنترل ارتباطات و جابجایی اطلاعات و در نهایت به انحراف کشاندن آنان در جمع‌آوری اطلاعات می‌باشد. از جمله ویژگی‌های این جنگ، کم بودن هزینه و پایین بودن خطرپذیری آن است که این ویژگی برای کشورهای جهان سوم، عامل مثبتی محسوب می‌شود. از جمله خصایص دیگر این جنگ آن است که انجام عملیات تهاجمی را در حالی که دفاع در برابر این تهاجم مستلزم هزینه بسیار بالا است، به راحتی میسر می‌نماید. از این نظر آمریکا از این نوع جنگ بسیار آسیب‌پذیر است. چون اطلاعات مربوط به این نوع جنگ اغلب از کنترل دولت خارج بوده و در دسترس شرکتهای غیردولتی است. به عنوان نمونه امروزه در آمریکا سیستم مخابرات کمتر از 10% وابسته به دولت است.(15)

با وجود آسیب‌پذیریهای آمریکا از ناحیه جنگ اطلاعاتی و شاخه‌های مربوط به آن از جمله: روانشناسی (Psgchological)، اطلاعات (Intelligence)، جنگ مبنا (Base Warfare)، فرماندهی و کنترل (Command and control warfare)، جنگ سایبر (cyber warfare)، جنگ اقتصادی (Economic warfare) و خرابکاری رایانه‌ای (Hacker warfare) این امکان را در پیش روی افرادی که قصد دارند منافع آمریکا با چالش مواجه شود، قرار می‌دهد تا با کمترین هزینه امنیت داخلی این کشور را تهدید نمایند.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 19:47

بررسی تأثیر موسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران

بررسی تأثیر موسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران


آنالیز قطعه:

فرم مارش:

این قطعه برای یک ارکستر 32 نفره نظامی (meliterj Barnd) تنظیم شده است که شامل Clarinet Eb, Basson, Baritone Sax, Tenorsux, Alto sax, oboe, Flute, Piccolo هر کدام یک عدد clarinet Bb I,II,III نه عدد / Horninf I,II چهار عدد/ cornet دو عدد/ turmpet Bb یک عدد، Snar drum, Symbals, tuba, Euphoinm, Bass trombon, teror tromban, tromban / Bass drum هر کدام یک عدد.

قسمت مقدمه A با ارکستراسیون کامل و از درجه V گام سی بمل ماژور شروع می‌شود و در میزان 8 با کاوش کامل روی درجه T حل می‌شود. شدت اجرای مقدمه FF می‌باشد در قسمت a ارکستراسیون تغییر نمی‌کند ولی شدت اجرای آن یک F کاهش می‌یابد.

این قسمت با درجه I شروع می‌شود و از درجات VI,V,IV,II نیز در حل هارمونی این قسمت استفاده شده که نهایتا در ولت دوم از چند نت آلتره استفاده شده و با یک کاهش V به I خاتمه می‌یابد.

قسمت b در ارکستراسیون تغییری اعمال نشده ولی از لحاظ هارمونی متغیر است در این قسمت با یک مدولاسیون به گام F ماژور می رسیم که در ابتدا قسمت B درجه I این گام آمده است و در سه میزان پایانی این قسمت با یک کاونس کامل به تنالیته اصلی باز می‌گردد.

پس از خاتمه A با یک مقدمه چهار میزانی که تنالیتة Mib ماژور را مهیا می‌کند، وارد قسمت B یا trio می‌شویم و در این قسمت ساختار ارکستری تغییر می‌کند و شدت اجرا به MF کاهش می‌یابد و نیز تعدادی از سازها سکوت می‌کنند. این سازها عبارتند از : oboe, Flut, Piccolo و هر سه trombon . همچنین سعی شد از نتهای کشیده تری نسبت به دو بخش قبلی استفاده شود. هارمونی این قسمت که با درجه Mib I ماژور شروع می شود نهایتاً با یک مدولاسیون در ولت I به تنالیته Sib ماژور برمی‌گردد.


فهرست مطالب

عنوان .................................................................................................................... صفحه

فصل اول ..............................................................................................................

1- تقدیم ...............................................................................................................

2- تشکر ..............................................................................................................

فصل دوم (بخش تحقیق) .....................................................................................

بررسی تأثیر موسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران ............................................

فصل سوم ............................................................................................................

آنالیز مارش رویش ..............................................................................................

نت نگاری قطعه ....................................................................................................

این مقاله مطالعه‌ایست دربارة تأثیر موسیقی نظامی بر هنر موسیقی ملی ایران. تاریخ نیست ولی ضرورتاً باید موضوع را به شیوه‌ای تاریخی بررسی کرد و تصوری از چگونگی تأثیر تجربه‌ها و حرکت تکاملی و آکادمیک موسیقی جوامع غربی از طریق وسیله‌ای که در آن زمان یکی از معدود راه‌های حیات موسیقی در ایران بود را در ذهن خواننده آفرید.

به نظر «شوپنهاور» هنر، راه برگذشتن از وحشت هستی از زیستن در جهان آرام نبوغ و ژرف اندیشی است. او عالیترین هنر را تراژدی و والاترین هنر را موسیقی می‌داند، زیرا موسیقی هیچ ایده‌ای از ایده‌هائی که عینیت یافتگی بی‌میانجی خواست است را نشان نمی‌دهد. بلکه نشان دهندة خود خواست وماهیت « شیء در ذات خویش» است. به گفته شوپهناور اگر می‌توانستیم همة آنچه را که موسیقی بدون مفاهیم بیان می‌کند به درستی با مفاهیم بیان کنیم به «فلسفه راستین» می‌رسیدیم.

یقیناً شوپنهاور تنها فیلسوفی نیست که در مورد هنر موسیقی نظریات خویش را به جامعه عرضه کرده است. در میان فلاسفه می‌توان به نیچه، فین کنشتاین، زیگموند اسپات، هگل و کاپلستون اشاره کرد که به مقوله هنرموسیقی به طور جدی نگریسته‌اند و این خود بیانگر نقش و اهمیتی است که این هنر در جامعه داراست و به لحاظ داشتن همین نقش و اهمیت همواره در طول تاریخ دچار تغییر و نوساناتی بوده که ناشی از شرائط اجتماعی- فرهنگی- مذهبی و حتی سیاسی بوده است.

زمانی که انسان بدوی و وحشی به رشته‌های اصوات سازمان نایافته گوش فرا می‌دهد احتمالاً ریتم را تنها عامل مورد نیاز برای نشان دادن و ثابت نگه داشتن زمان می‌داند چنانکه در موسیقی پست مدرن نیز کم و بیش این نظر تکرار می‌شود.

زیگموند اسپات درک موسیقائی انسان وحشی توسط پاهایش را بسته به سطح تجربیاتش منطقی می‌داند و ننگی برای آن نمی‌داند اگر موسیقی را توسط پاهایش می‌شنیده، زیرا ریتم ساده‌ترین و در عین حال اساسی‌ترین عاملی است که صورت را به سوی زیبائی می‌کشاند. ولی اهمیت و نقش متقابل و اساسی موسیقی و مخاطب و شرایط، زمانی آغاز می‌شود که انسان این پدیدة هنری را توسط قلب و عقل نیز درک می‌کند و همین درک باعث بوجود آمدن انواع موسیقی از قبیل موسیقی کار، موسیقی خواب، موسیقی انقلاب، موسیقی نظامی و … می‌شود.

نوع تأثیر و تأثر پذیری موسیقی در جوامع و زمانهای مختلف تقریباً شبیه به هم بوده، به عنوان مثال می‌توان اروپای سده‌های میانه را با ایران زمان صفویه مقایسه کرد.

به عقیدة انگلس «کلیسا در سده‌های میانه»‌تمام شکلهای ایدئولوژی، فلسفه، سیاست، حقوق و هنر را به الهیات مربوط کرده و آنها را به صورت تقسیمات فرعی الهیات در آورده بود. [1]

در همین دوران در سال 1325 میلادی پاپ جان دوازدهم با صدور فرمانی «مکتب جدید» موسیقی را محکوم کرد. زیرا این موسیقی: «به جای خواندن ملودیهای قدیمی، ملودیهای جدید را بافت نویسی تازه ابداع کرد، سرعت را به موسیقی مقدس تحمیل کرد، ملودی را به کمک تزئین، سکون و پلیفونی تحلیل برد و کلمات مقدس را بر آهنگ‌های نامقدس افزود. خلاصه آنکه از جان گذشتگی را متلاطم ساخت، گوش را خمار و شنونده را از راه به در کرد.»[2]

همچنین حدود قرون 17 و18 میلادی، اختراع فرم های «کنسرتو» و «اپرا» شورشی در برابر سلطه کلیسا بر موسیقی بود. رشد چشمگیر موسیقی سازی را نیز می‌توان شورشی در برابر سانسور اپرا توسط اشراف نامید.[3]

در این راستا می‌توان به نمونه‌های بسیار زیاد دیگری در اروپا اشاره کرد که طی آن با تغییر شرائط جامعه از لحاظ گوناگون موسیقی نیز به شدت متأثر شده است که ذکر آن در این مقال ضرورتی ندارد.

در ایران نیز موسیقی در ادوار مختلف تقریباً با همین فراز و نشیب‌ها به حیات خود ادامه داده که در کیفیت این تغییر وتحولات به علت متفاوت بودن در ساختار فرهنگی و اجتماعی با اروپا تفاوت دارد. بنابر اسناد و نوشته‌های موسیقی شناسان بزرگ ایرانی که عمدتاً‌ در قرن چهارم تا اواسط قرن نهم هجری بدست آمده – مانند فارابی، ابن زیله، ارموی و ابن غیبی، موسیقی در ایران دارای ساختار علمی بوده است.

حسین خان هنگ آفرین ( فرزند عبدالله خان در سال 1293 هـ ق ) در تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالله[4] حسین را برای فرا گرفتن موسیقی در شعبه موزیک نظام دارالفنون گذاشت. حسین از شاگردان برجستة لومر بود. وی علاوه بر آموختن علم موسیقی، نواختن پیانو، ویولن و سازهای بادی را فرا گرفت. همچنین با دستگاه‌های موسیقی ایرانی نزد میرزا عبدالله به خوبی آشنائی یافت. مدتی رئیس موزیک نظمیه بود سپس فرمانده‌ی یکی از رسته‌های موزیک قزاقخانه شد.

از سال 1300 تا 1310 ( هـ ش) رئیس دستة موزیک فوج پهلوی بود و یک بار همراه درویش خان برای پرکردن صفحه به اروپا سفر کرد. وی تا درجة سرهنگی ارتقا یافت و در سال 1331 (هـ ش) در سن 76 سالگی در گذشت. بسیاری از اساتید و مشاهیر موسیقی ملی، از شاگردان وی بودند.

نصرالله خان (نصرالسلطان) فرزند ارشد سالار معزز در 1300 هـ ق به دنیا آمد. مقدمات موسیقی را در شعبه موزیک دارالفنون فرا گرفت و در سال 1313 (هـ ق) به اتفاق پدر برای ادامه تحصیل موسیقی به روسیه رفت. در عهد مظفرالدین شاه به ایران بازگشت و رئیس یکی از دسته جات موزیک شد. پس از یک سال لقب نصرالسلطان را گرفت. بعد از مدتی به دعوت پسرش که فرمانده قشون شیراز بود سرپرستی موزیک قشون شیراز را به عهده گرفت. پس از ترور قوام الملک شیرازی به دست نعمت الله بروجردی یکی از بزرگان مشروطه به تهران بازگشت و برای تدریس کلاس موزیک دارالفنون فراخوانده شد. پیانو ساز تخصصی وی بود و در نواختن ویولن و ویولن سل نیز بسیار مهارت داشت در سال 1331 ( هـ ق) برای بار دوم به روسیه رفت و یکسال در آنجا ماند. پس از بازگشت با درجه یاوری ( سرگردی) ضمن تدریس هنرجویان – در واحد بریگاد قزاق مشغول شد. به علت تلاش شایسته در پیشبرد تحصیلی هنرجویان به دریافت مدال طلا از وزارت معارف نایل شد. پس از پیمودن مدارج نظامی به درجه سرتیپی رسیده و در سال 1300 (هـ ش) معان کل موزیک قشون شد. در همان سال با توجه به قانون جدید ترفیع افسران با درجه سرهنگی ضمن تصدی معاونت کل موزیک قشون، معاونت مدرسه موزیک نیز به او سپرده شد که در سال 1307 به علت وضع قانون عدم دریافت دو حقوق از صندوق دولت معاونت مدرسه موزیک را رها کرد و از سال 1310 ( هـ ش) پس از بازنشستگی سالار معزز تا سال 1314 (هـ ش) ریاست کل موزیک قشون را برعهده گرفت و در سال 1317 ( هـ ش) به علت عارضه سکته قلبی در سن 56 سالگی درگذشت. از شاگردان به نام او می ‌توان سرهنگ محمد ایروانی در موزیک نظام و غلامرضا خان خادم میثاق را در موسیقی ملی ایران نام برد.

سلیمان خان ارمنی: از هنرجویان دوره اول شعبه موزیک دارالفنون و از بهترین شاگردان لومر بود. علاوه بر ساز تخصصی‌اش کلارینت تمام سازهای متداول موزیک نظام را می‌نواخت در نواختن پیانو مهارت داشت و در زمان ریاست سالار معزز در مدرسه موزیک نظام معاون وی بود. پنج سال تدریس در مدرسه موزیک نظام، فرماندهی دسته موزیک قشون عبدالحسن میرزا ( فرمانفرما) سفر به فرانسه برای خرید ساز و وسایل موسیقی، ریاست دسته موزیک علاء الدوله، ریاست یکی ازدسته جات موزیک سلطنتی در زمان احمد شاه از دیگر کارهای وی است.

پس از کودتای سوم اسفند 1299 شمسی و متحد الشکل شدن نظامیان با دسته موزیک خود، به تیپ تیرانداز عراق منتقل شد و تا آخر خدمت رئیس دسته موزیک این تیپ در قصر قاجار و عشرت آباد بود. وی تا درجه سرتیپی ارتقا پیدا کرد و بنابر اطلاعاتی که در دست است تا سال 1302 شمسی زنده بود و به آقای حسین سنجری خواندن و نواختن نت تعلیم می‌داده است.

ارسلان خان ( ناصر همایون): (فرزند امیر خان تولد در سال 1283 ( هـ ق) و در سال 1339 ( هـ ق) در تبریز دیده از جهان فرو بست. پس از طی کردن دوره 8 ساله شعبه موزیک دارالفنون سرپرستی دسته های موزیک نظامی را برعهده گرفت.

در زمان مظفرالدین شاه رئیس دسته موزیک سلطنتی شد و با رسیدن به درجه سرتیپی لقب ( ناصر همایون) را دریافت کرد. در سفر اول مظفرالدین شاه همراه او بود و به دستور مظفرالدین شاه همراه موسیو برای خرید لوازم موسیقی به اروپا رفت. وی در نت نویسی و آهنگسازی مهارت داشت و در سال 1324 (هـ ق) پس از مرگ مظفرالدین شاه موسیقی را کنار گذاشت.
خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 13:56

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

عنوان تحقیق: بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل فرمت فایل: word تعداد صفحات: 116 شرح مختصر: از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 08:55

کتاب لیلی و مجنون نظامی

کتاب لیلی و مجنون نظامی

کتاب لیلی و مجنون نظامی

کتاب زیبای لیلی و مجنون اثر نظامی گنجوی کتابی بسیار جذاب از شرح زندگی و اتفاقات لیلی و مجنون مناسب علاقمندان به داستان های شیرین ادبیات دوستان و کاربران عزیز توجه داشته باشند با توجه به محتوای محصول و همچنین در صورت نیاز ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: کتاب، لیلی، مجنون، نظامی
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 07:14

کتاب کامل خسرو و شیرین نظامی

کتاب کامل خسرو و شیرین نظامی

کتاب کامل خسرو و شیرین نظامی

کتاب کامل خسرو و شیرین نظامی خسرو و شیرین عنوان اثری منظوم و عاشقانه از شاعر ایرانی، نظامی گنجوی است که همچنین منظومهٔ لیلی و مجنون را هم سروده است. این منظومه، داستان عشق خسرو پرویز آخرین پادشاه بزرگ شاهنشاهی ساسانی و شاهزاده ارمنی، شیرین، که بعدها ملکهٔ ارمنستان ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: کتاب، کامل، خسرشیرین، نظامی
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 01:33

تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا

تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا

تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا

عنوان تحقیق: تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا فرمت فایل: word تعداد صفحات: 34 شرح مختصر: دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین رکن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یک سیستم است که برای تضمین ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 21:45

بررسی مداخله نظامی و تجاوز عربستان سعودی به خاک یمن از منظر حقوق بین الملل

بررسی مداخله نظامی و تجاوز عربستان سعودی به خاک یمن از منظر حقوق بین الملل

بررسی مداخله نظامی و تجاوز عربستان سعودی به خاک یمن از منظر حقوق بین الملل

قشون کشی رژیم آل سعود و حمله به مردم بیدفاع یمن، آن هم در شرایطی نابرابر و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با هر بهانه و توجیهی نامشروع و مصداق بارز تجاوز به خاک و تمامیت ارضی یک کشور است. این تجاوز از لحاظ حقوق بین الملل نتایجی را در پی دارد که اولین آن ایجاد حق دفاع مشروع برای ملت ...ادامه مطلب
جمعه 9 مهر 1395 ساعت 18:40

تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک (2011-1991)

تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک (2011-1991)

تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک (2011-1991)

عنوان پایان نامه: تأثیر بحران zwnj;های نظامی بین zwnj;المللی بر سیاست zwnj;های اوپک(2011-1991) فرمت فایل: word تعداد صفحات: 167 شرح مختصر: پژوهش حاضر به با بهره zwnj;گیری از چارچوب نظری رئالیسم اقتصادی و تمرکز بر اندیشه zwnj;های رابرت گیلپین که معتقد به نقش محوری دولت در اقتصاد سیاسی ...ادامه مطلب
چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 01:32

مقاله ای در باب نظامی گنجه ای

مقاله ای در باب نظامی گنجه ای

مقاله ای در باب نظامی گنجه ای

عنوان کتاب: نظامی گنجه ای نوع فایل: Word تعداد صفحات: 44 صفحه حجم فایل: 28 کیلوبایت چکیده / مقدمه کتاب: ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی گنجه یی ، استاد بزرگ در داستان سرایی و یکی از نتون های استوار شعر پارسی است . زندگی او بیشتر و نزدیک بتمام در زادگاهش گنجه گذشت و از میان سلاطین با ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: مقاله، نظامی، گنجه، ای
1 2 3 >>