دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 09:19

مطالعات ژئوتکنیک و طرح علاج بخشی(نمونه موردی سد خشکه سیل شهرستان نمین استان اردبیل)

مطالعات ژئوتکنیک و طرح علاج بخشی(نمونه موردی سد خشکه سیل شهرستان نمین استان اردبیل)

مطالعات ژئوتکنیک و طرح علاج بخشی(نمونه موردی سد خشکه سیل شهرستان نمین استان اردبیل)

به منظور تعیین خصوصیات و پارامترهای مهندسی لایههای زمین در محل هر پروژه، مطالعات ژئوتکنیک شامل کاوشهای صحرایی و آزمایشهای آزمایشگاهی انجام میشوند. این مطالعات در سدها به دلیل ماهیت ویژه آنها و ضرورت نگهداری و پایداری بلند مدت دارای اهمیت ویژهای میباشد.مقاله حاضر مطالعات ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 06:01

آموزش و پرورش شهرستان نمین

آموزش و پرورش شهرستان نمین

آموزش و پرورش شهرستان نمین

چکیده معلم کسی است که می آموزد،چگونه آموختن،تعبیر کردن،متحول شدن ودرست زیستن را. این آموزه ها را انتقال می دهد ودائم در تب و تاب خودســـــازی ودانش افزایی خویش است. معلم باید درست انتخاب،تربیت و درجای صحیح با توجه نیاز آموزش و پرورش وتخصص وی به کار گمارده شود. شرایط برای ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: آموزش، پرورش، شهرستان، نمین
جمعه 2 مهر 1395 ساعت 08:44

پرسشنامه برنامه ریزی آینده شهر نمین

پرسشنامه برنامه ریزی آینده شهر نمین

پرسشنامه برنامه ریزی آینده شهر نمین

این پرسشنامه برنامه ریزی آینده شهر نمین شامل فایل به صورت word می باشد ... ...ادامه مطلب