X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 15:40

عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در جایگاه های سوخت شهر همدان

عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در جایگاه های سوخت شهر همدان


فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده

برای ورود به بحث ، ابتدا باید اخلاق را تعریف کنیم. اخلاق بطور ساده و خلاصه شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است.

تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست. بسیاری از دانشمندان علم اخلاق ادعا می کنند که باتوجه به اصول اخلاقی در مقام عمل همیشه یک راهکار درست وجود دارد و برخی دیگر معتقدند که راهکار درست بستگی به موقعیت و شرایط دارد و تشخیص اینکه کدام راهکار درست است درنهایت به عهده خود فرد است.اخلاق کار (BUSINESS ETHICS) نیز از دیدگاه افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. اما عموماً آن را شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترک نادرست می دانند. اخلاق در معنی، تشخیص درست از نادرست و خوب از بد، همیشه موضوع مورد بحث فلاسفه بوده، آنها به عنوان یکی از شاخه‌های فلسفه، در مورد آن سخن گفته‌اند. به علاوه بــرخی مانند هایک اخلاق را تمدن‌ساز به شمار می‌آورند). غنی‌نژاد،ص129،1381(

اخلاق عبارت است از یک سلسله خصلتها و سجایا وملکات اکتسابی که بشر آن را بعنوان اصول اخلاقی می پذیرد.( مطهری مرتضی، مجموعه آثار، ج 8 و ج 16 ،1377 )

در فرهنگ دهخدا اخلاق عبارت است از دانش بدخویی ونیک خویی ها.

به طور کلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل می دهد. ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار می گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگی های انسانی بر روی میزان کارایی و اثر بخشی سازمان تاثیر بگذارد. از طرفی اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد.(روح الله تولایی ؛2008)

هدف از این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان و به طور خاص کارکنان جایگاه سوخت اختصاصی بوعلی همدان می باشد. این مقاله از نوع تحقیقات توسعه بوده و روش انجام آن پیمایشی و روش گردآوری اطلاعات به روش میدانی می باشد. به عبارتی،منظور از مطالعات میدانی تحقیقاتی است که موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار داشته باشد و یا به عبارت دیگر محقق را بدان دسترسی باشد بعنوان مثال وقتی محقق هدفش مطالعه در زندگی کشاورزان ساکن یک روستا و یا قشری از جامعه و یا گروهی از کارگران یک موسسه تولیدی و یا مردم عشایری باشد مطالعه, از نوع مطالعه میدانی است و اطلاق اصطلاح میدانی به مفهوم ارتباط مستقیم و رویاروی محقق با پدیده های مورد مطالعه است .

مقدمه:

در تاثیر و ضرورت اخلاق می توان با گفته ‌ای از افلاطون بحث را باز کرد. افلاطون معتقد است که خوب دانستن به خاطر خوب انجام دادن کارهاست، زیرا انجام دادن خوب کارها مفیدتر از انجام دادن بد آنهاست. دیگر آنکه اگر کسی رفتاری غیراخلاقی دارد، عمدتا ناشی از ناآگاهی اوست.(افلاطون،1380)
باور همگانی آن است که اگر اصول قدرتمند اخلاق به کارگرفته شوند، عملکرد را در هر محیط کاری بهبود می‌بخشند. بدین ترتیب کلید اخلاق خوب، آگاهی است.
ضعف اخلاقی بر عملکرد شغلی تاثیر منفی دارد. وقتی رفتار شغلی ازنظر اخلاقی ضعیف باشد به صورت آشکار و پنهان هزینه عملکرد بالا می‌رود. این هزینه را می توان در حوزه های مختلف محیط کاری شناسایی کرد مانند پایین بودن بهره‌وری، کندی پویایی محیط کار، عدم شفافیت و به هم ریختگی ارتباطات شغلی.

اخلاق واقعی شغلی، فرایندی عقلایی برای کشف گزینه های تصمیمی و رفتاری و انتخاب بهترین گزینه های ممکن برای همه دست‌اندرکاران است. اخلاق واقعی، در سطح محیط کار، فراتر از ارزشها و اخلاق شخصی مطرح است. اخلاق واقعی یک تعهد جمعی یا یک تلاش جمعی و سیستمی با همان ویژگیهای سیستمی برای اخذ نتایج است.(احد فرامرزقراملکی،1386)

یکی از راهکارهای اساسی که یک موسسه خدماتی می تواند با توسل به آن خود را از سایر رقبا متمایز کند ارایه دائمی کیفیت خدمات برتر به مشتریان می باشد و بسیاری از سازمانها و شرکتها به این نکته مهم پی برده اند که ارایه خدماتی دارای کیفیت، می تواند مزیت رقابتی نیرومندی برای آنان به ارمغان آورد مزیتی که بر انجام سود بالاتر می انجامد و برای رسیدن به این امر مهم کافی است و به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارایه شده پاسخی مناسب داده شود و یا اینکه از آن پیشی گرفته شود.(کاتروآرمسترانگ،ص817، 1379)
بر کسی پوشیده نیست که امروزه موفقیت کسب و کار تا حد زیادی بر پایه افراد می چرخد، نه سرمایه. اکنون بسیاری از تولید کنندگان سنتی در واقع کسب و کارهای خدماتی هستند. در بیشتر صنایع هزینه های نیروی انسانی بسیار بیشتر از هزینه های سرمایه ای است. از آن جائیکه کارکنان ، هم هزینه اصلی و هم محرک اصلی ایجاد ارزش هستند، حرکت های مدیریت نیروی انسانی که حتی موجب تغییرات کوچک در عملکرد عملیاتی شود، می توانند اثر عمده ای بر بازده ها داشته باشند.

در اواخر 1970s و اوایل 1980s، حرکتی رخ داده است که به موجب آن پرسنل به گروه "منابع انسانی" تغییر نام داد.
این تغییر اذعان کرد که کارکنان دارایی های مهم اند، نه اینکه تنها قطعات دارایی باشند.این نیز حاکی از به رسمیت شناختن در حال ظهور است که سازمان باید به عنوان هزینه های عمل تاریخی از کارکنان با توجه به قطع، و نه به عنوان منابع مهمی از درآمد و سود پرداخت کند.

با این حال، در بسیاری از محیط های کاری، تغییر بیشتر نمادین و نه اساسی بود.

از همین رو مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی بر رفتارهای اخلاقی انسان ها به عنوان کارکنان یک مجموعه (جایگاه سوخت) تاثیر می گذارد؟

فهرست:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 17:31

گزارشهای دوره کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه ، همدان و ایلام

گزارشهای دوره کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه ، همدان و ایلام

این مجموعه شامل 79 گزارش می باشد.

گزارش شماره 1

« مشخصات گزارش »

وقت رسیدگی : 13/5/81

مرجع رسیدگی : شعبه 23 دادگاه عمومی همدان

کلاسه پرونده : 81/23/1548

طرفین دادرسی : محمدحسین منصوب ـ محمد جواد منصوب

موضوع : مطالبه اجرت المثل

گردش کار

خواهان دادخواستی به طرفیت محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگستری همدان نموده به این شرح که :

احتراماً باستحضار میرساند اینجانب محمد حسین منصو ب حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره 217920 مالک ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 4 هکتار از پلاک ثبتی 13/16 میباشم که از ناحیه خوانده اقدام به حفر چاه جهت انبار یا عبور خط لوله گاز در زمین اینجانب نمودند که از طریق کیفری پرونده ای تشکیل گردید که در شعبه 1 تحت کلاسه 79/1/124 به نتیجه ای نرسید و حالا با توجه به اینکه من مالک آنجا هستم و اگر خوانده مقداری از زمین مرا تحت اختیار خود قرار داده لااقل اجرت المثل ایام تصرف آنرا محاسبه و به اینجانب پرداخت نماید که تقاضای رسیدگی دارم .

پس از الصاق تمبر از طریق معاونت دادگستری همدان به شعبه 23 دادگاه عمومی همدان ارجاع میشود و قاضی محترم شعبه 23 دستور تعیین وقت و ثبت و ابلاغ و ارسال نسخه ثانی دادخواست به خوانده و وقت رسیدگی به خواهان را میدهد وقت رسیدگی تعیین و به خواهان ابلاغ حضوری و به خوانده طبق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد .

« جلسه دادگاه »

جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده تشکیل میگردد که خواهان تقاضای تجدید وقت رسیدگی را مینماید که بدون اعتراض خوانده ، دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و دستور تعیین وقت جدید را میدهد و حسب دستور رئیس شعبه وقت رسیدگی تعیین و به خواهان حسب ماده 70 و به خوانده حسب ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد0

« جلسه دادگاه »

جلسه دادگاه با حضور خواهان و خوانده تشکیل است که خواهان با ارائه اصل سند مالکیت خویش اظهار میدارد که خوانده گویا زمین اینجانب را به ملکیت خویش در آورده است و حالا که چنین عملی را انجام داده و زمین را از استفاده من خارج کرده تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را دارم ، خوانده نیز در جهت ادعای خواهان دفاعیاتی را انجام میدهد که غیر مؤثر است و دادگاه با توجه اینکه مورد از مواردی است که جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری دارد به قید قرعه تعیین کارشناس و دستور ابلاغ به خواهان جهت پرداخت مبلغ 000/30 تومان ظرف مهلت یک هفته پس از رؤیت را میدهد .

با توجه به دستور قاضی محترم شعبه خواهان ظرف مهلت مقرر از پرداخت مبلغ کارشناس خودداری نموده و علاوه بر ابلاغ کارشناس به کارشناس محترم دادگستری و با توجه به اینکه تقاضای ارجاع امر به کارشناس نیز از ناحیه خواهان بوده که مبلغ مذکور را پرداخت ننموده و حتی وسیله اجرای قرار را تهیه ننموده است دادگاه دستور تعیین وقت مجدد و ابلاغ به طرفین را میدهد.

وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود جلسه 13/5/81 به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است خواهان و خوانده حضور دارد و دادگاه خطاب به خواهان که چرا هزینه اجرای قرار کارشناس را پرداخت ننموده اید خواهان اظهار میدارد اینجانب دارای چند سرعائله میباشم که هزینه خرج خورد و خوراک آنها را ندارم بدهم اگر خوانده مبلغ آن را پرداخت میکنند چنین امری صورت پذیرد و از اجرت المثل تعیین شده کسر میکنم و خوانده از پرداخت مبلغ مذکور خودداری مینماید . سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .

« رأی دادگاه »

در خصوص دعوی خواهان آقای محمدحسین منصوب به طرفیت آقای محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل بدین توضیح که خواهان حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره 217920 مالک ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 4 هکتار از پلاک ثبتی 13/16 میباشند و مالکیت ایشان محرز میباشد ولی با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل از مواردی است که نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری میباشد و خواهان از پرداخت مبلغ کارشناس ظرف مهلت مقرر قانونی امتناع و حتی ایشان در وقت رسیدگی خودداری نموده و بدون نظریه کارشناس نیز انشاء رأی ممکن نمیباشد باستناد ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی و عدم هزینه کارشناس توسط خواهان ( متقاضی ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ) دادخواست خواهان ابطال میگردد . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان همدان میباشد.

« نظریه »

با توجه به محتویات پرونده کلیه اقدامات و دستورات قاضی محترم شعبه 23 و حتی رأی صادره کامل منطقی و صحیح بوده و ترتیب مراحل دادرسی نیز منطبق با موازین قانونی میباشد ولی به نظراینجانب دادگاه میتوانست رأساً ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نماید اگر خواهان دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ کارشناسی را پرداخت می کرد نهایتاً با صدور رأی بر اعسار ایشان نسبت به پرداخت مبلغ مذکور از طریق صندوق دادگستری نیز صورت می پذیرفت و سپس در مرحله اجرا از مبلغ مورد حکم کسرمی گردد .خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 11:51

بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان

بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان

بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان

پایان نامه کارشناسی ارشد 110 صفحه pdf ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 23:52

دانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان همدان

دانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان همدان

دانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان همدان

دانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان همدان ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 22:40

دانلود لایه shapefile نقاط شهری استان همدان

دانلود لایه shapefile نقاط شهری استان همدان

دانلود لایه shapefile نقاط شهری استان همدان

دانلود لایه shapefile نقاط شهری استان همدان ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 22:04

دانلود لایه shapefile خاک شناسی استان همدان

دانلود لایه shapefile خاک شناسی استان همدان

دانلود لایه shapefile خاک شناسی استان همدان

دانلود لایه shapefile خاک شناسی استان همدان ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 21:36

دانلود لایه shapefile مرز دهستانهای استان همدان

دانلود لایه shapefile مرز  دهستانهای استان همدان

دانلود لایه shapefile مرز دهستانهای استان همدان

دانلود لایه shapefile مرز دهستانهای استان همدان ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 21:08

دانلود لایه shapefile شهرستانهای استان همدان

دانلود لایه shapefile شهرستانهای استان همدان

دانلود لایه shapefile شهرستانهای استان همدان

دانلود لایه shapefile شهرستانهای استان همدان ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 20:26

دانلود لایه shapefile راههای استان همدان

دانلود لایه shapefile راههای استان همدان

دانلود لایه shapefile راههای استان همدان

دانلود لایه shapefile راههای استان همدان ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 10:22

دانلود لایه dem استان همدان

دانلود لایه dem استان همدان

دانلود لایه dem استان همدان

دانلود لایه dem استان همدان ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: دانلود، لایه، استان، همدان
1 2 3 >>