X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:35

مطالعه و بررسی روش های مختلف رمزنگاری در بالابردن امنیت شناسایی هویت بر اساس چهره

امروزه شناسایی چهره در کاربردهای مختلف مرتبط با امنیت مورد استفاده واقع شده است مثل نظارت ،‌محکومیت ،‌پاسپورت و کنترل دستیابی. علی رغم پیشرفت های اخیر آن، اهمیت پنهانی(پوشیدگی) یکی از چند موضوعی است که از بکار گیری گسترده تر آن جلوگیری می کند . در این پروژه ما ابتدا به مطالعه و بررسی رمزنگاری و چهره نگاری در دو بخش مجزا می پردازیم سپس در ادامه اهمیت پنهانی و امنیت تشخیص صورت را از طریق ترکیب تشخیص صورت با یک طرح رمز گذاری سادة بیومتریک بنام سیستم کمک کنندة داده ها بیان می کنیم . این سیستم ترکیبی به طور جزئی با تمرکز بر روش پیوند کلیدی توصیف می شود . نتایج تجربی نشان می دهند که سیستم پیشنهادی مدل رمز گذاری بیو -متریک به طرز چشمگیری میزان پذیرش اشتباه را کاهش می دهد در حالیکه میزان رد اشتباه را افزایش می دهد .

فهرست مطالب

چکیده:1

فصل اول : رمزنگاری

1-1-مقدمه :2

1-2-تعریف رمزنگاری... 3

1-3-الگوریتم‌های رمزنگاری... 4

1-3-1-رمزنگاری کلید عمومی (نامتقارن) 5

1-3-1-1-انواع مدل رمزنگاری کلید عمومی.. 7

1-3-1-2-ویژگی مدل رمزنگاری کلید عمومی.. 7

1-3-2-رمزنگاری کلید خصوصی (متقارن) 8

1-3-2-1-ویژگی مدل رمزنگاری کلید خصوصی.. 9

1-3-3-مقایسه الگوریتم متقارن و الگوریتم نامتقارن ‌:9

1-4-روشهای رمزنگاری... 10

1-4-1-روش متقارن 10

1-4-2-روش نامتقارن 11

1-4-3-Key Agreement :11

1-5-کاربردهای رمزنگاری... 12

فصل دوم : چهره نگاری

2-1-مقدمه. 16

2-2-چهره نگاری... 18

2-3-فناوری های تشخیص هویت بیومتریک چگونه کار می کنند؟. 18

2-4-شناسایی چهره. 19

2-4-1-تشخیص دو بعدی چهره :20

2-4-2-تشخیص سه بعدی چهره :20

2-5-کلیات سیستم تشخیص چهره. 21

2-6-چرا تشخیص چهره دشوار است؟. 24

2-7-درک چهره :25

2-8-الگوریتم سیستم تشخیص چهره. 27

2-9-تشخیص چهره طی روند پیری... 27

فصل سوم : بررسی روش های رمزنگاری در بالابردن امنیت شناسایی بر اساس چهره

3-1-مقدمه:29

3-2-رمز نگاری به کار رفته در چهره بر اسا سHDS برای بالا بردن امنیت:31

3-2-1-بازنگری سیستم :31

3-2-2- پیش پردازش تصویر صورت و استخراج خصوصیات:34

3-2-3-الگوی کلید رمزنگاری ، عملکرد ترکیب رمزنگاری و الگوی کد تصحیح خطا:34

3-2-4-الگوی پیوند کلیدی براساس HDS:34

3-2-5-تخصیص بیت :37

3-2-6-رمز گذاری گری :37

3-2-7-نیازهای آموزشی :38

3-3-نتایج تجربی در مورد رمزنگاری به کار رفته در چهره. 38

3-3-1- عملکرد خط اصلی بدون رمز نگاری به کار رفته در چهره:38

3-3-2-عملکر سیستم رمز نگاری به کار رفته در چهره بر اساس HDS:39

نتیجه گیری:42

منابع :43

فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه تصاویر دو بعدی و سه بعدی را نشان می دهد :21

جدول 3-1 : عملکرد تشخیص سیستم رمزنگاری بیومتریک براساس HDS.. 40

جدول 3-2 : عملکرد کلی شناسایی لیست نظارت.... 41

فهرست اشکال

شکل 1-1 : فرایند رمزنگاری مبتنی بر کلید عمومی بین دو کاربر.. 7

شکل 2-1 : نمای کلی یک سیستم معمول تشخیص چهره. 23

شکل 3-1 : سیستم تشخیص صورت و رمزنگاری بیومتریک براساس HDS.. 32

شکل 3-2: شکل سیستم رمزنگاری بیومتریک براساس HDS برای ثبت و تایید.. 33

شکل 3-3 : فرایند ارتباط کلیدی... 35

شکل 3-4 : فرایند آزادی کلید.. 36خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:36

بررسی مراحل شکل‏گیری هویت دینی کودکان و نوجوانان

شرح مختصر: انسان برای رسیدن به کمال و قرب به حق آفریده شده است. خداوند نیز پیامبران و اولیای الهی را با برنامه جامع سعادت به میان انسان‏ها فرستاد تا با پیروی از آن بزرگواران به سعادت حقیقی دست یابند. در این میان، هویت دینی، پدیده‏ای است که به تدریج و در پی عمل به آموزه‏های وحیانی به‏دست می‏آید.

بحران هویت که امروزه گریبان‏گیر انسان غربی شده، برآیند دیدگاه مادی گرایانه انسان به زندگی و بی‏توجهی به پدیده وحی و دین است. نسل جوان بیشتر از دیگران با بحران هویت روبه‏رو است. با ارزیابی و تحلیل عوامل و عناصر آسیب‏زا در نسل جوان می‏توان به این نتیجه رسید که دور بودن فرد از تربیت صحیح دینی در سال‏های کودکی و نوجوانی، زمینه‏ساز بی‏هویتی آنان می‏شود.

بی‏شک، اگر افرادی در آغاز دوران کودکی و در ادامه، در سال‏های نوجوانی، از آموزه‏های دینی بی‏بهره بمانند و متولیان امور تربیتی مانند خانواده و مدرسه نیز نسبت به شکوفایی هویت دینی آنان بی‏توجه باشند، تصور صحیحی از هویت دینی به دست نخواهند آورد

فهرست مطالب

دیباچه

پیش‏گفتار

بخش اول: کلیـات

1. بیان مسئله

2. ضرورت و اهمیت پژوهش

3. اهداف پژوهش

4. چارچوب نظری پژوهش

5. واژه‏شناسی

6. دسته‏بندی گونه‏های هویت

7. پیشینه پژوهش

8. پرسش‏های پژوهش

بخش دوم: بررسی مراحل شکل‏گیری هویت دینی در کودکان و نوجوانان

فصل اول: ابعاد و عوامل رشد هویت اخلاقی و دینی از دیدگاه نظریه‏پردازان غربی و اسلامی

1. نظریه‏های روان‏شناسان غربی

الف) ویژگی‏های رشد اخلاقی

ب) آغاز رشد اخلاقی و دگرگونی‏های آن

ج) ابعاد و عوامل رشد اخلاقی و دینی از دیدگاه مکتب‏های روان‏شناسی

2. نظریه‏های اندیشمندان مسلمان

الف) ابوعلی سینا

ب) محمد غزالی

ج) خواجه نصیرالدین طوسی

د) مولوی

ه) سعدی شیرازی

و) محمدمهدی و ملا احمد نراقی

نتیجه

فصل دوم: عوامل شکل‏گیری هویت دینی از دیدگاه اسلام

تعامل وراثت و محیط

1. عوامل محیطی اثرگذار بر شکل‏گیری هویت

الف) وضعیت خانوادگی

ب) وضعیت فرهنگی

ج) تأثیر گروه بر جمع و هم‏سالان

د) وضعیت الگودهی

2. عوامل و مراحل شکل‏گیری هویت دینی در قرآن و حدیث

مراحل شکل‏گیری هویت دینی

3. روش‏های اثرگذار بر شکل‏گیری هویت دینی

الف) روش قصه‏گویی

ب) روش مشاهده مستقیم

ج) روش تمرین و تکرار

د) روش الگویی

ه) روش پرسش و پاسخ

فصل سوم: آسیب‏شناسی هویت دینی در دوره‏های رشد

1. نام‏گذاری نامناسب

2. سرزنش و محبت بیش از اندازه

3. آسیب‏های تنبیه

4. افراط و تفریط والدین در آموزش مسائل دینی

5. محیط خانوادگی ناسالم

6. تبعیض

7. ناهماهنگی در گفتار و کردار

8. آسیب‏های محیط بیرون خانه

9. آسیب‏های خطرناک انحراف‏های جنسی

10. ریشه‏های به کارگیری روش‏های آسیب‏زا

بخش سوم: همراه با برنامه‏سازان

فصل اول: راهکارهای پرداختن به شکل‏گیری هویت دینی در برنامه‏های رسانه

1. ساختار دراماتیک (روال داستان، ماجراهای فرعی)

2. دیالوگ‏ها و رفتارها در حال ایفای نقش

3. طراحی صحنه و لوکیشن

4. نماآهنگ هویت دینی

5. طرح‏های کوتاه

6. زیرنویس‏ها و پیام مجری

7. برنامه کودک و نوجوان

8. گزارش‏های خبری

9. برنامه‏های ورزشی

10. مستندسازی

11. برنامه‏های مستقل

12. تاک شو ویژه شکل‏گیری هویت دینی در کودک و نوجوان

فصل دوم: محورهای قابل توجه در سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی کلان

1. توجه دست‏اندرکاران رسانه به اهمیت هویت دینی

2. مخاطب‏شناسی در برنامه‏ها

3. توجه به پی‏آمدهای مثبت آموزش‏های دینی

4. توجه به عوامل و پی‏آمدهای بی‏توجهی به آموزش‏های دینی

5. استفاده از کارشناسان مناسب

6. الگوسازی

7. توجه به جمله‏های کوتاه و زیرنویس

8. ضرورت هماهنگی در برنامه‏های سیما

معرفی برخی کتاب‏ها جهت مطالعه بیشتر

کتاب‏نامهخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:29

هویت معماری اسلامی

هویت معماری اسلامی

معماری اسلامی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنای تمدن اسلام را با بهره‌گیری از روح معنویت نشان می‌دهد. این امر به گونه‌ای است که اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم اسلام به عنوان اندیشه زیبایی‌شناسی دین اسلام در معماری اسلامی تجلی می‌یابد.

موضوعات مورد بحث:1.جایگاه ممتاز معماری اسلامی در هنر جهان2.اصالت و هویت ملموس معماری اسلامی3.تصویرسازی معنوی در معماری اسلامی 4.معماری اسلامی؛ منعکس کننده ارزشهای تاریخی و تمدنی مسلمانان5.مساجد و معماری اسلامی6.محراب7. صحن8.مناره9.گنبد10.ایوان11.منبر و مقصوره12.مدرسه13.معماری غیر دینی14.مساجد و معماری اسلامی15.تزیینات

تعداد صفحه:38

حجم فایل:1.09 مگا بایت

فرمت فایل:پاور پوینتخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: هویت، معماری، اسلامی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:47

نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان

نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان


چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی شهرستان اردبیل که در سال تحصیلی 92-93مشغول به تحصیل هستند. نمونه آماری تحقیق به روش تصادفی ساده استفاده شده است . نمونه پژوهش تعداد 30 نفر از دانش آموزان مدارس دولتی و 30 نفر از دانش آموزان مدارس غیر دولتی بودند.روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی می باشد.ابزارگرد آوری اطلاعات مقیاس از خود بیگانگی ، پرسشنامه شیو ه های فرزندپروری و دیاناباوم ریند، پرسشنامه هویت یابی می باشد .نتایج نشان داد سبک فرزند پروری در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی از نظر یکی از متغییر ها تفاوت معناداری وجود دارد. شیوه فرزند پروری سهل گیرانه در دانش آموزان مدارس دولتی و سهل گیرانه در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی بیشتر است. از خود بیگانگی در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی از نظر یکی از متغییر ها تفاوت معناداری وجود دارد مقیاس های هنجاری و ناتوانی و انزوا در دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و غیر انتفاعی متفاوت است و متغیر هنجاری در دانش آموزان مدارس عادی و ناتوانی و انزوا در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی بالاتر است. خرده مقیاس های آشفته،زود شکل گرفته ،پیشرفته در دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و غیر انتفاعی متفاوت است و متغیر آشفته و زود شکل گرفته و تعویق افتاده در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی و متغیر هویت پیشرفته در دانش آموزان مدارس عادی بالا گزارش شده است . بین هویت به تعویق افتاده در دانش آموزان مدارس عادی و غیر انتفاعی تفاوتی مشاهده نشده است.

فهرست مطالب

چکیده. د‌

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان مسئله. 1

اهمیت وضرورت پژوهش.... 6

اهداف پژوهش.... 6

فرضیه ها: 7

فرضیه اصلی: 7

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 8

تعریف مفهومی و عملیاتی فرزند پروری.. 8

ادبیات و پیشه پژوهش.... 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه. 12

فرزند پروری.. 12

تاریخچه شیوه های فرزند پروری.. 15

نظریه های شیوه های فرزندپروری.. 16

نظریه اریکسون. 16

نظریه آدلر. 18

ابعاد شیوه های فرزندپروری.. 19

بعد گرم بودن والدین.. 19

بعد کنترل. 20

جنبه های منفی والدین.. 20

پیامدهای شیوه های فرزندپروری.. 22

شیوه های فرزند پروری.. 25

روش فرزند پروری استبدادی.. 25

روش فرزند پروری مقتدرانه (دموکرتیک) 26

روش فرزند پروری سهل گیر. 28

روش فرزندپروری بی اعتنا یابی مسئولیت... 29

از خود بیگانگی.. 30

تاریخچه از خود بیگانگی.. 30

تعریف جامع از خود بیگانگی.. 32

قلمرو روان‌شناسی اجتماعی از ازخود بیگانگی.. 34

اشکال پنج گانه سمین از خود بیگانگی عبارتند از. 37

هویت... 41

نظریه های هویت... 42

نظریه اریکسون. 42

نظریه مارسیا 44

دیدگاه کگان. 47

نظریه برزونسکی.. 48

پیشینه پژوهش.... 51

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

روش پژوهش.... 56

جامعه آماری.. 56

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 56

روش جمع آوری داده ها 58

ابزارگرد آوری اطلاعات... 58

روش تجزیه و تحلیل داده ها 60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

الف-ویژگی های جمعیت شناختی.. 62

ب- یافته های توصیفی.. 65

ج- یافته های استنباطی.. 66

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 73

محدودیت های پژوهش.... 77

پیشنهادات پژوهشی.. 77خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:30

مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی

مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه ، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار انجام گرفت . جامعه آماری این پژوهش شامل 60نفر که در دو گروه زن و مرد 30نفره (15نفرمبتلا به سوء مصرف مواد و15 افراد بهنجار) قرار می گرفتند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از مقیاس های طرحواره های یانگ (YSQ-75)، پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40) و آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت من (EIS2- EOM) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های میانگین و انحراف معیار برای آمار توصیفی و مانوا استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر پنج حوزه طرحواره های ناسازگار بریدگی و طرد ، خودگردانی و عملکرد مختل ، محدودیت های مختل ، دیگر جهت مندی و گوش به زنگی بیش از حد وبازداری میانگین استفاده از این طرحواره ها در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به گونه معناداری بالاتر از افراد بهنجار می باشد . در تحلیل مکانیسم های دفاعی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار دراستفاده از مکانیسم دفاعی پخته افراد بهنجار به گونه معناداری بالاتر از افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بودند، در سبک مکانیسم های دفاعی روان نژند مابین دوگروه تفاوت معناداری حاصل نشد اما سبک دفاعی ناپخته در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به گونه معناداری بالاتر از افراد بهنجار قرار داشت در تحلیل پایگاه هویت، پایگاه هویت موفق در افراد بهنجار به طور معناداری بالاتر بود و در پایگاه های تحمیل شده و سردرگم افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به طور معناداری بالاتر از افراد سالم قرار داشتند و اما در پایگاه هویت معوق مابین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت . پیشگیری و درمان افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بدون شناخت مولفه های اساسی مانند طرحواره های ناسازگار اولیه ، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویتی با مشکل مواجه خواهد شد براساس این یافته ها می توان با درمان مناسب طرحواره ها و آموزش استفاده از سبک های دفاعی پخته و بوجود آوردن فضایی که افراد در آن بتوانند از پایگاه هویتی موفقی برخوردار شوند برای برنامه ریزان این حوزه و درمانگران برای پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد مفید واقع خواهد شد .

کلمات کلیدی : سوء مصرف مواد ،طرحواره های ناسازگار اولیه ، مکانیسم های دفاعی ، پایگاه هویت.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه : 1

بیان مساله : 2

اهداف پژوهش: 9

هدف کلی.. 9

اهداف جزئی.. 9

فرضیه ها: 10

تعریف نظری و عملیاتی تحقیق : 11

سوء مصرف مواد: 11

طرحواره های ناسازگار اولیه : 12

مکانیسم های دفاعی : 12

پایگاه هویت : 13

سوء مصرف مواد : 15

طبقه بندی مواد : 15

سوء مصرف : 18

اعتیاد : 19

قطع مصرف یا ترک : 19

همه گیر شناسی : 19

تاریخچه سازه طرحواره : 20

تعریف یانگ از طرحواره 21

ویژگی های طرح واره های ناسازگار اولیه. 22

حوزه های طرح واره و طرح واره های ناسازگار اولیه. 24

حوزه اول : بریدگی و طرد. 24

حوزه دوم : خود گردانی و عملکرد مختل.. 25

حوزه سوم: محدودیت های مختل.. 26

حوزه چهارم: دیگر جهت مندی.. 27

حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری.. 29

طرحواره درمانی : 30

تدوین طرحواره درمانی : 31

مکانیسم‌های دفاعی.. 32

دفاع‌های خودشیفته‌وار. 34

دفاع های رشد نیافته. 34

دفاع‌های نوروتیک... 36

دفاع‌های بالغ یا رشد یافته. 38

پایگاه هویت : 40

شکل گیری هویت در نوجوانی : 41

مدل های شکل گیری هویت : 42

چهار وضعیت هویت من در دید گاه مارسیا : 43

هویت تحقق یافته : 44

تعلیق هویت (معوق ) : 45

ضبط هویتی ( هویت زود شکل گرفته ) : 46

پراکندگی هویت ( هویت آشفته ) : 48

مکانیسم های تغییر هویت : 49

پیشینه تحقیق.. 50

طرحواره های ناسازگار. 50

پیشینه داخلی : 50

پیشینه خارجی : 51

پیشنه مکانیسم های دفاعی.. 53

پیشینه داخلی : 53

خارجی: 54

پیشینه پایگاه هویت... 55

پیشینه داخلی : 55

پیشینه خارجی : 57

جامعه آماری : 61

نمونه آماری: 61

روش اجراء : 61

ابزار گردآوری اطلاعات : 62

آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت من (EIS2- EOM): 62

پرسشنامه سبک های دفاعی (40- DSQ): 62

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ): 63

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 64

یافته های مربوط به فرضیه: 69

فصل پنجم. 74

بحث و نتیجه گیری.. 74

فهرست منابع. 82

پیوست ها 92خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 23:29

تشخیص هویت

تشخیص هویت

مقدمه

هویت، مجموعه صفات و مشخصاتی است که فردی را از افراد دیگر یا شیئی را از اشیای دیگر متمایز می‌کند. در هر عصری از زندگی اجتماعی بشر متناسب با نیازها و امکانات همان دوره تعیین هویت افراد مورد توجه بوده و روش‌های علمی خاص برای تشخیص هویت، متداول بوده است.

از روش‌های قدیمی تشخیص هویت می‌توان به داغ کردن بدن با فلز گداخته اشاره کرد. به اعتقاد سرهنگ فخرز در قدیم به منظور تنبیه و نیز تشخیص هویت‌ مجرمان حرفه‌ای، روی کتف و گونه یا پیشانی آنها با فلز گداخته علامت می‌گذاشتند، در فرانسه روی شانه راست محکومین به زندان موقت با اعمال شاقه، علامت T و محکومیت به زندان دائم با علام TP و محکومین جرم جعل را با علامت TPF با فلز گداخته علامت‌گذاری می‌کردند. امپراتوران روم باستان هم برای مشخص کردن افراد جنایتکار و اسیران از سایر اقشار جامعه، پیشانی اسیران و بردگان را با حرف‌ S و قاتلین را با حرف M داغ می‌کردند.

تن‌پیمایی از دیگر روش‌های قدیمی تشخیص هویت بود که در آن به‌منظور شناسایی، قسمت‌هایی از بدن را اندازه‌گیری می‌کردند. بر این اساس مجرمین را بر حسب قد، طول نیم‌ تنه در حال نشسته، اندازه دور سر و عرض سر، طول پای چپ، طول گوش راست، رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ مو، شکل و طول لاله گوش، سالک، خال و... دسته‌بندی و سوابق آنها بایگانی می‌شد و در نتیجه به این روش افراد شناسایی می‌شدند. البته در حال حاضر هم بعضی از مشخصه‌های تن پیمایی در فرم مشخصات زندانیان تازه وارد و داوطلبان استخدام ثبت می‌شود و در تعقیب و شناسایی مجرمان فراری از این علائم تحت عنوان چهره‌نگاری استفاده می‌شود. اما انگشت‌نگاری در میان روش‌های قدیمی روشی قاطع برای شناسایی هویت انسان‌هاست که خطوط برجسته سرانگشتان را بررسی می‌کند.

با پیشرفت علم، شناساگرهای ژنتیکی هم برای تشخیص هویت به کار گرفته شدند. در نهایت هم روش‌‌های ملکولی (PCR) مطرح شدند که در مقایسه با سایر روش‌های بیولوژی ملکولی مطمئن‌ترین روش برای آنالیز DNA نمونه‌های بیولوژیک به جا مانده در صحنه جرم است. تهیه نسخه‌های متعدد از یک ژن، بررسی بود یا نبود یک ژن خاص در یک قطعه DNA، تشخیص بیماری‌‌های ژنتیکی پیش از تولد، بررسی عفونت‌های باکتریایی و ویروسی، تشخیص جهش‌ها و سرطان‌ها، مطالعات باستان‌شناسی و تکامل، تعیین جنسیت جنین، تعیین هویت اجساد مجهول‌الهویه، تشخیص هویت مجرمان در پرونده‌های جنایی، آنالیز انتقال صفات در حیوانات وحشی و کنترل شکار حیوانات به منظور حفظ محیط‌ زیست و حیات‌وحش از کاربردهای این روش به حساب می‌آیند.

مزایای روش‌های مولکولی‌ غیرقابل انکار است‌

مشکلات و محدودیت‌های جامع نبودن روش‌‌های تشخیص هویت رایج، دانشمندان ژنتیک ملکولی را بر آن داشت تا از خصوصیت چند حالتی بودن (پلی مرفیسم)‌ بعضی از قسمت‌های DNA در تعیین هویت افراد بهره‌ گیرند. به گفته سرهنگ فخرز ملکول DNA از سایر بیو ملکول‌ها پایدارتر است، به طوری که دانشمندان توانسته‌اند از اجساد مومیایی مصریان قدیم که چند 100 هزار سال از تدفین آنها می‌گذرد هم DNA استخراج کنند.

در ضمن مناطق چند حالتی DNA که نقش شناساگر ملکولی را بازی می‌کنند، از تنوع بیشتری نسبت به ژنوتیپ‌های گروه خونی و غیره برخوردار هستند. روش‌های ملکولی همچنین علاوه بر توانایی رفع اتهام از افراد بی‌گناه، قابلیت اثبات تعلق نمونه به فرد یا افرادی را دارا خواهند بود.

به طور کلی روش‌های مولکولی قابل اعتماد‌تر از سایر روش‌ها هستند چراکه مولکول DNA و ژنوتیپ افراد، جز در موارد نادر مثل پیوند مغز استخوان، از بدو تولد و حتی بعد از مرگ هم ثابت مانده و تغییر نمی‌کند.

نکته جالب توجه دیگر در این زمینه قابلیت بایگانی شناساگرهای مولکولی به عنوان مدرک مستند است که می‌تواند در هر زمان از زمان قضایی قابل تجدیدنظر باشد. نباید فراموش کرد که از حداقل نمونه نظیر یک تار مو، گلبول سفید و حتی یک سلول پوستی یا اسپرماتوزوئید استخراجDNA می‌توان و تعیین هویت امکان‌پذیر است و از بقایای بسیار کهنه و باستانی مانند استخوان، تنها از طریق DNA می‌توان تعیین هویت کرد.

مجرمین زیر ذره‌بین قانون‌

مقایسه ژنوتیپ لکه‌های بیولوژیک به‌جا مانده در صحنه وقوع جرم یا روی خودروهایی که راننده پس از تصادف فرار می‌کند، تعیین رابطه پدری از میان چند مرد برای بچه نامشروع، تعیین هویت اجسادی که پس از قتل سوزانده شده یا به هر دلیل مجهول‌الهویه شده‌اند، تعیین هویت اجساد مجهول‌الهویه ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و در نهایت تشکیل بانک اطلاعات ژنتیکی برای مجرمین حرفه‌ای ازجمله کاربردهای اصلی شناساگرهای ژنتیکی هستند.

نوع فایل: word

سایز:44.2 KB

تعداد صفحه:31خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تشخیص، هویت
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 21:16

بررسی جایگاه میدان های شهری در تعلق مکانی ساکنین و هویت بخشی به شهرها نمونه موردی، میدان گپ خرم آباد

بررسی جایگاه میدان های شهری در تعلق مکانی ساکنین و هویت بخشی به شهرها نمونه موردی، میدان گپ خرم آباد

بررسی جایگاه میدان های شهری در تعلق مکانی ساکنین و هویت بخشی به شهرها نمونه موردی، میدان گپ خرم آباد

بررسی و شناخت مولفه های زیبایی شناختی و هویت و نقش نمادین آن در معماری و طراحی میدان های شهری موضوع این پژوهش بودهاست. روش پژوهشی مورد استفاده در این مقاله، تحلیلی توصیفی، تاریخی بوده، روش گرد آوری داده ها بصورت مشاهده، اسناد سخت و نرم وکتابخانه ای و تحقیق میدانی بوده است. در ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 16:26

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عنوان تحقیق: بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فرمت فایل: word تعداد صفحات: 179 شرح مختصر: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. به همین منظور از دانش آموزان دختر ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 13:32

بررسی رابطه بین هویت شهری و طراحی مبلمان شهری

بررسی رابطه بین هویت شهری و طراحی مبلمان شهری

بررسی رابطه بین هویت شهری و طراحی مبلمان شهری

در طراحی مبلمان شهری، باید ارسال پیام برای شهروندان با توجه به زبان و شیوه خصیصه های فرهنگی و هویت هر جامعه باشد، تا برای شهروندان قابل ملموس تر بوده و ارتباط بصری ایجاد کند و در طراحی مبلمان شهری تطابق بین فرم و عملکرد که مکمل هم میباشند ، حائز اهمیت است و اینکه این طراحی ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 08:38

شناخت و مشخص ساختن میزان بازنمایی عناصر و مولفه‌های هویت ملی

شناخت و مشخص ساختن میزان بازنمایی عناصر و مولفه‌های هویت ملی

شناخت و مشخص ساختن میزان بازنمایی عناصر و مولفه‌های هویت ملی

چکیده به صورت ورد ودر126صفحه پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای مقوله zwnj;ای میزان و نحوه بازنمایی هویت ملی در بخش خبری مشروح21:00شبکه اول سیما را مورد مطالعه قرار داده است. شبکه اول سیما یک شبکه سراسری و در سراسر کشور قابل در یافت بوده و بخش خبری مشروح21:00 آن از جمله بخش های خبری دیر پا ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 8 >>