دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:24

پروژه شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری

شناسایــــی پرت آب در شبکه های آب رسانی شهری بصورت های فیزیکی و غیر فیزیکی که از مخازن ذخیره و لوله های اصلی شبکه توزیع آب شهری و نیز شبکه های فــرعی و انشعابات مشترکین که ممکن است بصورت نشت آب و یا ترکیدگی لوله های اصلی و فرعی شبکه و انشعابات و شیرهای شبکه به خارج از ســــیستم توزیع آب منتقل شود و حجم عظیمی از آب سالم و بهداشتی هدر میرود که با مشکلات فراوانی تولیـــــــد و در بعضی از شهرها تصفیه می شود و هزینه های هنگفتی را شرکتــهای آب و فاضلاب بابت آن خرج می نمایند و در کشور ما علاوه بر آنکه از نظر اقتصادی هزینه های کلانی متوجه دولت در این زمینه می شود کشور ما دارای منابع محدود آب می باشــــــد و در بیشتر موارد 60-40 درصد آب تولید شده برای شرب شهری بصورت تلفات هدر میرود که رقم بسیار بالایی است .

بنابراین شناسایی راههای بروز تلفات آب و ارائـــــه راهکارهـــــای مقابله با آن شکلات زیادی را از پیش پای صنعت نوپای آب و فاضلاب کشور بر میدارد.

تعریف آب به حساب نیامده : (پرت شبکه یا تلفات شبکه)

تلفات آب در شبکه آبرسانی شهری به دو صورت مشهود است .

الف :تلفات فیزیکی آب.

ب : تلفات غیر فیزیکی .

فهرست مطالب

هدف

مقدمه 1

بخش اول

شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبکه های آبرسانی

جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنتور 3

دستورالعمل کنترل اماکن 4

دلایل نیاز به انجام کنترل و ممیزی اماکن 6

اهداف ،کاربردها وقابلیتهای کنترل اماکن 7

کلیات اجرای طرح 9

فعالیتهای کنترل اماکن 10

تهیه روش کنترل اماکن 15

کدگذاری 17

تهیه فرمهای جمع آوری اطلاعات 21

بخش دوم روشهای کاهش تلفات غیر فیزیکی

دستورالعمل نصب صحیح انشعابات 24

ارزیابی روشهای برخورد با متخلفین 34

بخش سوم

روشهای کاهش پرت فیزیکی

بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن 40

تهیه کاربرگ بهره برداری از مخازن 41

حوضچه های شیرآلات 44

شیرآلات و اتصالات و نحوه نگهداری و تعمیرآنها 45

بخش چهارم

مدلسازی شبکه توزیع آب

تعیین نقاط نصب فشارسنج و انجام عملیات فشارسنجی 52

بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب 54

تهیه نقشه نقاط نصب فشارسنج 60

تعاریف و اصطلاحات رایج در مدلسازی 62

شبیه سازی سیستم توزیع 65

هدف از مدلسازی و کاربردهای آن 67

محدودیت های مدلسازی 70

تهیه و تکمیل اطلاعات سیستم توزیع آب 72

تهیه مدل هیدرولیکی سیستم توزیع آب 76

جمع آوری و سازماندهی اطلاعات 79

تهیه مدل اولیه 87

کد گذاری عوارض 89

چکیده مطالب و ارائه راهکار 96

منابع ومئاخذ 98خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:15

تحقیق کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری

انسان در طول دوران کودکی یکی از آسیب پذیرترین دوره های عمر خود را می گذراند و به نظر می رسد با وجود پیشرفتهای همه جانبه در علوم و تکنولوژی این روند همچنان ادامه دارد همه روزه کودکان بسیاری در جهان بر اثر بیماری های قابل پیشگیری جان خود ار از دست می دهند و تعداد بیشماری نیز با مخاطراتی روبرو می شوند که مانع حفظ سلامت و رشد آنان می گردد. فقر بیسوادی سو تغذیه جنگ انواع سود استفاده ها تبعیض نژادی و نداشتن امنیت از جمله مواردی هستند که همواره کودکان را در سراسر جهان مورد تهدید جدی قرار داده اند.

پیامدهای ناگوار کودک آزاری تنها متوجه کودک و خانواده وی نبوده و همه جامعه را در برمی گیرد زیرا کودکان آزار دیده امروزه اشخاص آزار گر فردا خواهند بود و این تسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. افرادیکه در کودکی در معرض اذیت و آزار قرار گرفته اند نمی توانند در آینده تعاملی سالم و منطقی با دیگر اعضای جامعه بر قرار کنند بنابراین هزینه های بالایی برای از دست رفتن ظرفیتهای به همه جامعه تحلیل می شود.

فهرست مطالب
مقدمه
اهداف
فرضیه
هدف کلی
اهداف اختصاصی
سیاست ها
فرصت ها
تهدیدها
گروه هدف
تعاریف
انواع کودک آزاری
کودک آزاری جسمانی
کودک آزاری جنسی
کودک آزاری هیجانی
اهمال کاری جنسی
اهمال کاری هیجانی- عاطفی
اهمال کاری از نظر مراقبتهای پزشکی
اختلال ساختگی وکالتی
کودک آزاری اقتصادی
کودک آزاری سیاسی
سبب شناسی (اتیولوژی)
الف- علل مربوط به کودک
ب- علل مربوط به والدین
ج- علل محیطی و اجتماعی
اقدامات اجرایی
الف- پیشگیری سطح اول: شناسایی، اطلاع رسانی، آگاه سازی
ب- پیشگیری سطح دوم: ارایه خدمات و مداخلات
ج- پیشگیری سطح سوم: بازتوانی (توانمند سازی)
ه- امور حقوقی و قضایی
و- امور علمی و پژوهشی
نظارت و ارزشیابی
مستند سازی
منابع مالی
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
قانون مجازات اسلامی
بررسی و تحلیل آماری وضعیت موجود
تحلیل آمار
کلام آخر
فهرست منابعخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:39

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد 2

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران : 2

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی. 4

سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده 6

روشهای خصوصی‎سازی و تجربه آن در ایران. 9

روشهای خصوصی‎سازی در جهان: 9

عرضه‎ عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت.. 10

روش اجرا 11

شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام 12

مشکلات اجرایی. 13

فروش خصوصی سهام 15

روش اجرایی. 15

مزایای عرضه خصوصی سهام 17

مشارکت بخش خصوصی در شرکت دولتی. 19

فروش دارائیهای شرکت یا مؤسسات دولتی. 20

روش اجرایی. 20

تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند شرکت کوچکتر. 21

فروش شرکت به کارکنان و مدیران. 23

ارزیابی عملکرد دولت‎ها در فروش بنگاه‎های اقتصادی. 26

برنامه پیشنهادی جهت آزادسازی دولت از تصدی امور اقتصادی. 28

نتایج حاصل از اجرای راهکارهای پیشنهادی. 35

سیر قانونی خصوصی‎سازی در ایران. 38

خصوصی‎سازی و برنامه سوم 48

بازنگری در قانون کار 50خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:20

نقش پیاده سازی دولت الکترونیک در کاهش بوروکراسی

نقش پیاده سازی دولت الکترونیک در کاهش بوروکراسی

مقدمه

اصطلاح دورکاری به معنای نوع کار تعریف می شود که در آن کارکنان وظایف کاریشان را در محلی غیر از مکان معمول تجارت انجام می دهند( Information Resources Management. Association, 2011, p.778) ).

در معنای گسترده دورکاری به روشی از انجام کار اطلاق می شود که فردی شاغل برای انجام وظایفش حقوق می گیرد، بخشی یا تمام وظایفش را در محلی دور از محل اصلی کار) شرکت، سازمان و ..)، انجام دهد تا از تعدد رفت و آمد به آن محل بکاهد.

در سالهای نه چندان دور تصور انجام کار در منزل یا دور از مرکز و ارتباط دائم و مستمر با اداره مرکزی و همکاران بدون حضور فیزیکی، فقط برای کشورهای بسیار پیشرفته و دارای فنآوریهای منحصر به فرد میسر بود. اما در حال حاضر با پیشرفت سریع فنآوری بویژه در مقوله های انفورماتیک و ارتباطات، و گستردگی آن در سطح کشورهای جهان، امکان بهره گیری سایر کشورها نیز از این راهکار مهیا شده است. امروزه حرکت به سوی جهانی شدن، از بین رفتن مرزهای فیزیکی و زندگی در دهکدة جهانی ما را ناگزیر به پذیرش فناوری اطلاعات به عنوان بخش جدایی ناپذیری از زندگی ساخته است. تغییرات سریع و لحظه به لحظه در دنیای فناوری اطلاعات یکی از خصوصیات بارزی است که به صحنة رقابت اقتصاد جهانی شکلی تازه بخشیده است .یکی از بخش های فناوری اطلاعات و نوآوری که در سال های اخیر، در بستر تکنولوژی های اطلاعاتی، شبکه و اینترنت رشد چشم گیری داشته کاربرد "دور کاری" بوده است (پریز، 2002).

از طرفی ایجاد تغییرات جدی در همه ساختارهای بشری مانند مدیریت، اقتصاد، کسب بازارهای گسترده، آموزش های مجازی، اشتغال، شکل دولت ها و رشد ضریب دانایی در همه عرصه ها نسبت به یک قرن گذشته، موجب بروز تحولاتی عظیم در نوع ارتباطات سازمان ها، دولت ها، ملتها و مجامع بین المللی شده است.

طرح ملی " دورکاری " از جمله سیاست های نظام اداری است که در مسیر اجرایی شدن با عوامل باز دارنده و موانع متعددی در دو بخش دولتی و خصوصی روبرو است که شایسته است بصورت دقیق و با بهره مندی از تجارب سایر کشورهای موفق، نسبت به پیاده سازی آن مبادرت ورزید. ایجاد و توسعه دورکاری، به عنوان یک دگرگونی استراتژیک در سطح ملی، نیاز به عزم و اراده ملی و تعهد عمومی در بدنه دولت به ویژه سطوح کلان آن دارد. در این فصل به بیان مسئله پژوهش و اهمیت و ضرورت آن می­پردازیم. همچنین در این بخش مفاهیم و اصطلاحات کلیدی و بنیادی تحقیق تعریف می شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................................ 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه........................................................................................................................... 3

1-2 بیان مسأله..................................................................................................................... 4

1-3 اهمیت وضرورت موضوع.............................................................................................. 6

1-4 اهداف تحقیق................................................................................................................ 7

1-5 سؤالات و فرضیه های تحقیق......................................................................................... 8

1-6 فرضیه­های تحقیق.......................................................................................................... 8

1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.................................................................... 9

1-7-1-1 دورکاری.............................................................................................................. 9

1-7-1-2 دورکاران ............................................................................................................. 9

1-7-1-3 موانع اقتصادی.................................................................................................... 10

1-7-1-4 موانع فرهنگی.................................................................................................... 11

1-7-1-5 موانع فنی......................................................................................................... 12

1-7-1-6 موانع فردی..................................

1-7-1-7 موانع سیاسی.................................

1-8 قلمرو تحقیق............................................................................................................... 12

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق............................................................................................ 13

1-8-2 قلمرو مکانی........................................................................................................... 13

1-8-3 قلمرو زمانی............................................................................................................ 13

1-9 چهارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیقخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:46

بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز

بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز

- مقدمه

هدف بهره برداران از سیستم قدرت این است که در حالت دائم توان درخواستی مصرف کننده را تحت ولتاژ ثابت و فرکانس معین تأمین نمایند. از دیدگاه مسائل کنترلی، بر روی مصرف کننده نمی توان محدودیتهای زیادی اعمال نمود. در نتیجهع کنترل اصلی در شبکه برق روی تولید و انتقال است. طراحان در طراحیهای اولیه مربوط به سیستم تولید و انتقال،‌قابلیت تولید و انتقال درخواستی را مدنظر قرار می دهند. ولی با گذشت زمان تغییراتی از قبیل رشد مصرف، اتصال شبکه ها به یکدیگر و تأسیس نیروگاهها و خطوط انتقال جدید این توازن را برهم زده و محدودیتهایی را در بهره برداری از شبکه قدرت به وجود می آورد.

در شبکه های غربالی اتصال شبکه ها در کنار مزایای زیادی که دارد، دارای مشکلات عدیده ای نیز هست. از جمله این مشکلات عبور توان در مسیرهای ناخواسته در سیستم انتقال است. این مسئله می تواند موجب افزایش بار غیرمجاز و عدم بهره برداری بهینه از سیستم قدرت شود. لذا بایستی بطریقی توان عبوری از یک مسیر را کنترل نمود.

در نواحی با خطوط طولانی، مسئله فوق مشکل ساز نیست، بلکه مشکل عمده مسئله حد پایداری گذرا و افت ولتاژ غیرمجاز است. به این معنی که برای حفظ پایداری شبکه و تثبیت سطح ولتاژ مجاز، توان عبوری در سیستم انتقال باید محدود شود. درنتیجه این مشکل باعث می گردد که ظرفیت بارپذیری (Load ability) خطوط، همراه با افزایش طول خطوط، شدیداً ‌کاهش یابد.

جهت رفع نواقص فوق الذکر و افزایش بهره وری از سیستم های انتقال قدرت، راه حلهای موجود عبارتند از:

- اعمال تغییرات توپولوژیک مانند احداث خطوط جدید، تغییر قطر و تعداد هادیها در فاز و یا نصب خازن سری

- کاربرد خطوط انتقال (rect Current High Voltage Di-)HVDC

- کاربرد تجهیزات (mission System Flexible AC Trans-)FACTS

این راه حلها را باید از لحاظ:

- کنترل سیلان قدرت در حالت دائم،

- کنترل سیلان قدرت در بین دو حالت کاری متفاوت ، مثلاً‌کنترل اضافه با محتمل تجهیزات به علت خروج یکی از تجهیزات

- کنترل سیلان قدرت در حین شرایط دینامیک، گذار بررسی و مقایسه نمود[1].

موردی را که این مقاله دنبال می کند،‌مورد اول یعنی کنترل پخش بار در حالت دائم است و هدفی که از کنترل سیلان قدرت دارد این است که وضعیت موجود سیلان قدرت را در خطوط انتقال،‌ به گونه ای تغییر دهد که تلفات شبکه کاهش یابد. باتوجه به این موضوع ، آلترناتیوهای مطرح عبارتند از کاربرد خطوط انتقال HVDC یا کاربرد تجهیزات EACTS خطوط HVDC معمولاً‌ در فواصل انتقال بیش از km500 اقتصادی هستند. شبکه هدف در این مقاله، شبکه برق منطقه ای تهران و خطوط رابط آن با نواحی مجاور است. بنابراین باتوجه به فواصل مطرح در این شبکه، تنها مورد قابل قبول در جهت اهداف این مقاله،‌ استفاده از تجهیزات FACTS است.

2- مقایسه ادوات FACTS

در میان تجهیزات FACTS تجهیزاتی که به صورت موازی در مدار قرار می گیرند و جریانی را به یک PV باس که به آن وصل هستند ، تزریق می کنند تأثیری بر روی قدرت حقیقی انتقالی از خط نخواهند داشت. در صورت اتصال این عناصر در وسط یا طرف گیرنده خط، ولتاژ باس مربوطه و در نتیجه قدرت انتقالی از خط تا حدودی قابل کنترل است. از جمله این عناصر می توان به SNC ها (Compensators Static Var) و (Var Generator SVG Static) Statcom اشاره نمود [2].

در میان ادوات FACTS تجهیزاتی هستند که می توانند قدرت انتقالی خط را توسط یک ولتاژ تزریقی (سری با خط) ، کنترل نمایند. این ولتاژ در ترانسفورماتور جابجا کننده فاز (Phase Shifting Transformer)PST توسط یک ترانس می تواند به خط تزریق (یا boost) شود [3] و یا ولتاژ سری با خط می تواند به گونه ای باشد که با جریان خط متناسب باشد که در این صورت آن را از نوع کنترل امپدانسی می نامند. در کنترل امپدانسی با توجه به اختلاف پتانسیل دو سر خط جریانی از خط عبور می کنندخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:31

نقش تقاطعات دارای دوربرگردان در کاهش مصرف سوخت و آلاینده

نقش تقاطعات دارای دوربرگردان در کاهش مصرف سوخت و آلاینده


نقش تقاطعات دارای دوربرگردان

در کاهش مصرف سوخت و آلاینده


نقش تقاطعات دارای دوربرگردان در کاهش مصرف سوخت و آلاینده

مقدمه

در جوامع امروز بشری همراه با رشد جمعیت، افزایش وسایل نقلیه و نیاز به جابجایی افراد و تبادل کالا، اهمیت و نقش کلیدی فراهم نمودن تسهیلات سریع و ایمن حمل و نقل بیش از پیش احساس می‌شود. طراحی مناسب شبکه معابر شهری و جاده‌ها می‌تواند نقش مهمی در رفع این نیاز ایفا کند. در دستیابی به یک سیستم حمل و نقل سریع و ایمن، سه عامل مهم استفاده کننده از سیستم، وسیله نقلیه و جاده دخیل هستند که شناخت نقش و تاثیر هر کدام به تنهایی و ارتباط آنها با یکدیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

طراحی راه به عنوان یکی از پارامترهای اصلی سیستم حمل و نقل، علاوه بر تامین خصوصیاتی نظیر ایمنی و سرعت باید در کاهش مصرف سوخت، کاستن آلودگی زیست محیطی و کاهش هزینه‌های ساخت و اجرا مخصوصاً در مناطق شهری نیز موثر باشد.

در کشور با توجه به عدم گستردگی خدمات و یکسان نبودن توزیع خدمات عمومی در سراسر کشور، ‌روند مهاجرت از مناطق دورافتاده به سمت شهرهای بزرگ همیشه در حال رشد بوده است. امروزه رشد سریع و روزافزون جمعیت در شهرهای بزرگ کشور و رشد حاشیه‌نشینی که هیچ تناسبی با امکانات شهری، خدمات عمومی و رفاهی و حتی معابر شهر ندارد، مشکلات فراوانی را برای شهرهای بزرگ پدید آورده است.

گسترش بی‌رویه شهرهای بزرگ و هجوم جمعیت جویای کار به این شهرها بعد دیگری از مشکلات فرهنگی ـ اجتماعی، یعنی مشکلات ترافیک و عبور و مرور در خیابان‌ها را پدیدار ساخته است.

گسترش بی‌رویه جمعیت در شهرهای بزرگ یک فرصت طلایی برای کارخانجات و صاحبان صنایع خودروسازی است که سیل تولید بی‌رویه خودرو را برای سود بیشتر به شهرهای بزرگ سرازیر می‌کند، غافل از این که این تولید و فروش بی‌رویه خودرو، معابر شهرها را تبدیل به یک کلاف سردرگم می‌نماید. علاوه بر این میلیون‌ها لیتر بنزین که جزو ثروت ملی است و باید برای نسل آینده در کارهای زیربنایی مصرف شود، بعضی از مواقع در خیابان‌ها فقط و فقط برای گردش‌های خیابانی مصرف می‌گردد. مبارزه‌ای که زندگی روزمره اجتماعی و فرهنگی شهروندان را درگیر خود نموده است و حتی بهداشت روانی و آرامش اعصاب شهروندان را نیز با مشکل مواجه نموده است.

مشکلات ترافیکی در شهرهای بزرگ روزانه هزاران ساعت از عمر شهروندان را می‌بلعند. منشاء این مشکلات، عوامل متعدیدی هستند. این عوامل قادرند که به تنهایی مرتب‌ترین شهرهای دنیا را به ضعیف‌ترین و بی‌نظم‌ترین شهرها تبدیل نماید. تعدادی از این عوامل که بر روی بسیاری از مسائل اچتماعی و فرهنگی و بهداشت روانی و حتی ترافیک اثر می‌گذارند، عبارتند از: رشد بی‌رویه و قارچ‌گونه شهرهای بزرگ، مهاجرت بی‌رویه و گسترش حاشیه‌نشینی، متمرکز بودن خدمات مورد نیاز مردم، تولید، فروش و استفاده بی‌رویه خودرو، عدم خروج خودروهای فرسوده.

وضعیت نامناسب رشد شهرها و عدم رشد خدمات عمومی و امکانات رفاهی،‌ باعث بروز ناهنجاری‌های اجتماعی بسیاری می‌گردد. این ناهنجاری‌ها در چند دهه اخیر مسوولان شهرهای بزرگ را وادار ساخته است تا در مورد توسعه اصولی و شکل‌دهی و برنامه‌ریزی توام با آینده‌نگری برای شهرها چاره‌ای بیاندیشند و از این رو طراحی و برنامه‌ریزی اصولی احداث شهرهای جدید در اطراف شهرهای بزرگ تبدیل به اصلی‌ترین تفکر مدیران شهری شده است.

طراحی و برنامه‌ریزی این شهرها، دو رکن مهم و اساسی داشت که عبارت بودند از: کاربری و ارتباطات.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:18

مداخله متمرکز بر هیجان (بصورت زوجی و فردی) در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دارند

مداخله متمرکز بر هیجان (بصورت زوجی و فردی) در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دارندطرح هدف:

با توجه به اینکه والدین دارای فرزند بیمار مزمن در ریسک مهمی برای تجربه درماندگی زناشویی قرار دارند همچنین نقش مهمی در فراهم کردن مراقبت پزشکی برای کودکانشان بر عهده دارند، اهمیت خدمات یاورانه زمانی که درگیر مشکلات زناشوئی یا روانی می شوند احساس می شود لذا یکی از اهداف پژوهش کمک به کاهش تجربه درماندگی زناشوئی در این خانواده ها است. با توجه به اینکه در ایران مردان کمتر از زنان برای شرکت در مشاوره زوجی تمایل نشان می دهند. هدف دیگر این پژوهش بررسی اثر بخش درمان فردی متمرکز بر هیجان وقتی فقط زن در جلسات مشاوره شرکت می کند می باشد. علاوه بر این هدف دیگر این پژوهش تفاوت اثر بخشی رویکرد متمرکز برهیجان با توجه به سطح تحصیلات است که در تجزیه و تحلیل داده ها این هدف ملحوظ است.

لذا این اهداف بصورت مشخص در ذیل می آید.

1- معرفی رویکرد متمرکز بر هیجان و بررسی اثر بخشی آن در زوجهای ایرانی.

2- بررسی اثر بخشی درمان متمرکز بر هیجان در کاهش درماندگی رابطه زناشویی افرادی که فرزندی با بیماری مزمن دارند.

3- بررسی اثر بخشی درمان متمرکز بر هیجان در افزایش رضامندی زناشویی افرادی که فرزندی با بیماری مزمن دارند.

4- بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان در افزایش همبستگی زناشویی افرادی که فرزندی با بیماری مزمن دارند.

5- بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان در افزایش توافق زناشویی افرادی که فرزندی با بیماری مزمن دارند.

6- بررسی اثر بخشی درمان متمرکز بر هیجان در افزایش ابراز محبت زناشویی افرادی که فرزندی با بیماری مزمن دارند.

7- افزایش بهداشت روان یا سلامت عمومی افراد.

8- بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان با توجه به سطح تحصیلات نمونه ها

9- بررسی تفاوت بین درمان زوجی و فردی متمرکز بر هیجان


ضرورت پژوهش

اجتماع بشری مجموعه ای است از خانواده ها. خانواده کوچکترین جزء اجتماع است، که ستونهای اصلی آن را زن و شوهر تشکیل می دهند. لذا لازمه یک جامعه سالم ، خانواده سالم، لازمه خانواده سالم زن و شوهر سالم است. وقتی زن و شوهر رابطه سالم و رضامندی داشته باشند، می توانند کانون گرم و سالمی برای فرزندان وکل خانواده فراهم کنند. در غیر اینصورت نه تنها خودشان قربانی ناایمنی خود ساخته می شوند بلکه فرزندان و حتی خانواده های نزدیک و بالاخره کل جامعه از این نا ایمنی متاثر می شود.

درمیان آسیب های خانواده یکی از آنها طلاق است که در ایران آماری برو به رشد دارد. نرخ رشد طلاق در کشور براساس آمار ازدواج و طلاق های ثبت شده در جدول زیر ارائه می شود.


سال

ازدواج

طلاق

درصد

1365

340342

35211

40/7

1370

448851

39336

76/8

1373

453671

32706

20/7

1374

462855

34738

50/7

1375

479263

37817

89/7

1376

511401

41816

17/8

1377

531490

42391

97/7

1378

611073

51044

35/8

1379

646498

53797

32/8

1380

640710

60559

45/9

1381

650960

67256

33/10

1382

681034

72359

62/10

1383

602347

63125

47/10


این آمار مربوط به کل کشور اهم از پایتخت ، شهرستانها وروستاها، اگر آمار طلاق را در تهران (به عنوان یکی از شهرهای بزرگ) بررسی کنیم متفاوت با آمار کل کشور است و درصد تکان دهنده ای را نشان می دهد. طبق اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور در سال 1383 آمار طلاق در استان تهران 25/18 درصد و در شهر تهران 66/18 درصد ازدواجها را تشکیل می دهد.یعنی چیزی نزدیک به 20% ازدواجها. البته افزایش نزخ طلاق در سالهای اخیر لزوماً مبین افزایش مشکلات خانوادگی نیست بلکه ممکن است مشکلات خانوادگی در گذشته هم وجود داشته یا حتی بیشتر از امروزه نیز بوده است، لیکن شیوه انتخاب این راه حل رو به رشد است. طلاق صرفاً یکی از راه حلهایی است که زوجین بالاجبار برای حل اختلافات خود انتخاب می کنند، بنابریان می توان استنباط کرد آمار مشکلات خانوادگی و زوجی ورای آماری طلاق است. لذا اهمیت راه حلهای دیگر برای حل آسیب ها و مشکلات زوجی به چند دلیل احساس می شود:

1- بخاطر اثر منفی طلاق بر زوجها و خانواده ها (کامینگز و دیوس-1994، هترینگتون، کلی- 2002)

2- اثر منفی طلاق بر اجتماع

3- فقدان سرمایه های اجتماعی که با افزایش سطوح افسردگی واضطراب رابطه دارد (تونیگ-2002) باعث شده است ، برای حمایت وارتباط به جز تکیه بیشتر به همسران صمیمی، گزینه دیگری نداشته باشیم، در حقیقت اکثر ما عملاً در یک اجتماع دو نفری زندگی می کنیم. در این شرایط کیفیت روابط نزدیک به میزان زیادی در زندگی افراد اهمیت دارد (جانسون-2004)

3-جامعه نیز بیشتر، به ارزش استفاده از مشورت و توصیه تخصصی برای بازسازی روابط خانوادگی و زوجی درمانده واقف شده است. اکنون عشق بزرگسالی به عنوان فرایندی نگریسته می شود که می تواند درک، ترغیب، بازسازی شود. رابطه زوجی بیشتر امری عمدی است(دوهرتی- 2001) تا اینکه بازیچه هوس رومانتیک یا متکی به شانس و سرنوشت باشد (جانسون-2004).

در ایران نیز افزایش برنامه‌های تلویزیون با موضوعات ازدواج و خانواده، مبین وقوف مسئولان جامعه به این مهم است.

4-مراکز مشاوره در جامعه ایران در حال رشد وگسترش است، فارغ التحصیلان این رشته همواره رو به تزاید می باشند.

بنابراین با توجه به اثرات منفی طلاق بر فرد، خانواده و جامعه و تغییرات اجتماعی مانند محدود شدن روابط اجتماعی و خانوادگی گسترده، مهاجرتهای اجباری یا داوطلبانه، نیازهای اقتصادی بالا و درگیری زوجها در این زمینه، ازدواجهای فراقومی، همچنین تقاضای خانواده‌ها و جامعه برای حل مشکلات خانوادگی، اهمیت زوج درمانی افزایش می یابد.

سخن دیگر اینکه جامعه ایران جامعه جوانی است و در حال حاضر تعداد افراد در سن ازدواج جمعیت قابل توجه ای را در بر می گیرد، با توجه به این نکته بنظر می رسد در آینده نزدیک ، تقاضا برای زوج درمانی رو به افزایش باشد، لذا لازم است درمانگران زوجی، رویکردها و مدلهای متنوع و مناسبی برای مداخله زوجی در پیش رو داشته باشند، مضاف بر این با توجه به وجود رشته هایی چون مشاوره خانواده، مطالعات خانواده، خانواده درمانی ومجله ای بنام خانواده پژوهشی درسهایی چون مشاوره ازدواج و زوج درمانی دردانشگاههای کشور موضوعات زوج درمانی در حال حاضر مورد نیاز جامعه علمی است. از طرف دیگر جایخالی رویکرد متمرکز بر هیجان با توجه به زیر بنای نظری آن که نظریه دلبستگی و روابط عشق بزرگسالی است در ادبیات زوج درمانی موجود در کشور احساس می شود.

نکته دیگر بر خلاف بیماری حاد در کودکی که مراقبت پزشکی اولیه از کودک به متخصصان بهداشت سپرده می شود، در بیماری مزمن کودکان، مراقبت پزشکی و برطرف کردن نیازهای کودک به عهده والدین است، لذا این پدیده جو خانواده را با یک خانواده معمولی متفاوت می کند.

نمونه هایی از محرک های تنش زا در این خانواده ها به قرار زیر است: بارمالی، بار فیزیکی، تغییرات در نقشهای والدینی، رنجش دیگر خواهران و برادران، ریسک سازگاری روانی- اجتماعی، مشکلات کودک مریض با دیگر خواهر و برادران سالم، کناره گیری اجتماعی، بستری مکرر و درنهایت سوگ (والکر-1996). در نتیجه این زوجها در ریسک بالایی از درماندگی زناشویی قرار دارند.(هاوینستن -1990، کازاک-1989، سیببت-1984، زیمند، ود-1986، والکر و همکاران-1996).

لذا ضرورت زوج درمانی و نیز این شیوه و این جمعیت برای نگارنده احساس شده است.Woodخرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 09:21

مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی و راهکارهای مدیریتی کاهش آلودگی های ناشی از آن

مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی و راهکارهای مدیریتی کاهش آلودگی های ناشی از آن

مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی و راهکارهای مدیریتی کاهش آلودگی های ناشی از آن

افزایش قابل توجه ساخت و ساز در کلان شهرها در دهه های اخیر و به واسطه ی آن تخریب ساختمان های فرسوده ، موجب تولید حجم زیادی از پسماندهای ساختمانی شده است ، بطوریکه مصرف بالای منابع مورد نیاز در تولید مصالح ساختمانی و ایجاد مخاطرات زیست محیطی در تولید مواد و مصالح ، ضرورت بررسی ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 06:05

دانلود پایان نامه آماده در قالب pdf با عنوان پایان نامه روش کاهش صدا و نویز در خودرو و بررسی آن مطابق استاندارهای طراحی 128 ص

دانلود پایان نامه آماده در قالب pdf با عنوان پایان نامه روش کاهش صدا و نویز در خودرو و بررسی آن مطابق استاندارهای طراحی 128 ص

دانلود پایان نامه آماده در قالب pdf با عنوان پایان نامه روش کاهش صدا و نویز در خودرو و بررسی آن مطابق استاندارهای طراحی 128 ص ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 20:31

بررسی تاثیر میکروسیلیس بر کاهش واکنش زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه های بتن سدهای شمیل و نیان

بررسی تاثیر میکروسیلیس بر کاهش واکنش زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه های بتن سدهای شمیل و نیان

بررسی تاثیر میکروسیلیس بر کاهش واکنش زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه های بتن سدهای شمیل و نیان ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 19 >>