X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:39

بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد کودک

در این پژوهش ما به بررسی بازیهای سنتی و مدرن می پردازیم. درفصل اول به کلیات پژوهش اشاره میشود و درفصل دوم ادبیات پژوهش و مباحث نظری پژوهش همراه با معرفی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد کودک مورد بررسی واقع میشود. در فصل سوم روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات بیان میشود و درفصل آخر به جمع بندی مطالب ذکر شده پرداخته میشود. هدف این پژوهش معرفی بازیهای سنتی و مدرن و مقایسه آنها بایکدیگر و تاثیر آنها بر رشد و تربیت کودک میباشد. و روش این پژوهش بر اساس موضوع انتخاب شده از نوع توصیفی می باشد. در این پژوهش از منابع کتابخانه ای و سایتهای علمی مختلف برای مطالعه اطلاعات موجود در زمینه بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد کودک استفاده شده است. این پژوهش به این نتیجه رسید که بازی‌ها به طور عام دارای یک بار فرهنگی هستند که چه در عصر حاضر و چه در گذشته با هدف پرکردن اوقات فراغت انسان طراحی شده‌اند. بازی های سنتی و رایانه ای در عصر جدید دو رقیب در کنار هم هستند که هرکدام دارای مزایا و معایبی میباشند که در این پژوهش به بیان این مزایا و معایب پرداخته میشود و بیان میکند که از نظر روحی و اخلاقی و رشد شخصیتی بازیهای سنتی بر بازیهای کامپیوتری و رایانه ای برتری دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش4

1-4- اهداف پژوهش5

1-4-1- هدف اصلی:5

1-4-2- اهداف فرعی:5

1-5- سوالات پژوهش6

1-6- معرفی اصطلاحات:6

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه9

2-2- بازیهای بومی و محلی9

2-3- بازیهای رایانه ای:12

2-3-1- دسته‌بندی بازی‌های رایانه‌ای12

2-3-2- تاریخچه بازیهای رایانه ای:14

2-4- شرح برخی از بازیهای سنتی مشترک در اکثر نقاط ایران18

2-5- شرح برخی از بازی های محلی مناطق مختلف31

2-5-1- بوشهر31

2-5-2- فارس37

2-5-3- اصفهان37

2-5-4- کامیاران38

2-5-5- خراسان شمالی39

2-6- اسامی برخی دیگر از بازی های سنتی41

2-7- گذری بر ورزشهای مدرن و سنتی43

2-8- نقش بازی در زندگی کودک45

2-9- نقش بازی در رشد اجتماعی کودک :45

2-10- نقش بازی در رشد عاطفی کودک :46

2-11- نقش بازی در رشد ذهنی کودک :46

2-12- نقش بازی در رشد حرکتی کودک47

2-13- اهمیت بازی در رشد عاطفی - اجتماعی کودک47

2-14- ارزش های بازی48

2-15- انواع بازی های مورد علاقه کودکان49

2-16- انواع بازی50

2-17- تفاوت بازیهای سنتی و رایانه ای52

2-18- رونق دوباره بازی‌های بومی و محلی55

2-19- مدرنیته بازی‌های قدیمی را از یاد برده است55

2-20- فناوری‌های نوین و بازی‌های سنتی و بومی56

2-21- جایگزینی بازیهای رایانه ای و الکترونیکی با بازیهای بومی و محلی56

2-22- از انتقال فرهنگ بازی‌های سنتی تا هیجان کاذب بازی‌های رایانه ای58

2-23- بازی ها و ایجاد خلاقیت در کودک62

2-24- مقایسه بازیهای سنتی در ایران و سایر کشورها65

2-25- بازی های رایانه ای و تأثیرات آن ها در کودکان و نوجوانان68

2-25-1- عوارض نامطلوب ناشی از بازی های رایانه ای68

2-25-2- مزایای بازی های رایانه ای69

2-26- پیامدها و آثار منفی بازی های رایانه ای69

2-27- صدمات بازیهای کامپیوتری بر کودکان و نوجوانان و راه حل ها:75

2-27-1- بازیهای رایانه ای و تأثیر آن بر عملکرد مغز77

2-27-2- فراگیری رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه78

2-28- تأثیرات مثبت بازی‌های رایانه‌ای:82

2-29- پیشینه پژوهش83

2-29-1- تحقیقات داخلی83

2-29-2- تحقیقات خارجی84

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه88

3-2-88

3-3- روش تحقیق:88

3-4- روش گردآوری اطلاعات88

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1- مقدمه90

4-2- تفاوت ها90

4-3- شباهت ها91

4-4- نتیجه گیری و جمع بندی91

4-5- پیشنهادات94

4-5-1- پیشنهادات پژوهشی94

4-5-2- پیشنهادات کاربردی94

4-6- محدودیت های پژوهش95

منابع و ماخذ.. 96خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:15

کودک آزاری و حمایت‌های کیفری

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.

آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان بالقوه‌ای است که یافته‌های بزهدیده شناسی حمایت هر چه بیشتر از آنان را ایجاب می‌کند.

در این تحقیق سعی بر آن است که حداقل به چند سئوال مطرح دراین زمینه پاسخ داده شود:

سئوال اصلی آن است که چه علل و عواملی در بروز چنین رفتارهایی دخیل بوده و راهکارهای مناسب مبارزه با چنین عوامل کدامند. سئوال دیگر اینکه چه ارقام و حمایت‌های کیفری از طرف قانونگار در این زمینه پیش‌بینی شده است و سئوال آخر اینکه پیامدهای آزار کودکان به چند صورت قابل تصور است.

مقدمه: 5

فصل اول: کلیات... 6

بخش اول: مفاهیم و تعاریف کلی.. 6

1/ کودک... 6

گفتار دوم: کودک ممیز. 7

2/ کودک آزاری.. 7

بخش دوم: علل آزار کودکان.. 7

گفتار اول: وضعیت فیزیکی.. 7

گفتار دوم: وضعیت روحی ـ روانی.. 8

مبحث اول: ضعف قوایی ذهنی ـ روحی.. 8

مبحث دوم: توس.... 8

گفتار چهارم: علل آسیب شناختی.. 8

مبحث اول: اعتیاد والدین.. 8

مبحث دوم: طلاق.. 9

مبحث سوم: علل مربوطه به کودک بزهدیده 9

بخش سوم: پیامدهای آزار کودکان.. 10

گفتار اول: پیامدهای جسمانی.. 10

گفتار دوم: پیامدهای روانی.. 10

گفتار سوم: پیامدهای اجتماعی.. 11

مبحث اول: بزهدیده ـ بزهکار 11

مبحث دوم: بزهدیده ـ بزهدیده 12

مبحث سوم: کودکان فراری.. 13

بخش اول: حمایت در برابر مواد مخدر 14

بخش دوم: حمایت از حقوق اجتماعی.. 15

گفتار اول: منع به کارگیری در فعالیت‌های نظامی.. 15

گفتار دوم: منع ممانعت از تحصیل.. 16

گفتار سوم: حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی.. 17

گفتار چهارم: حمایت در برابر جرایم جنسی.. 18

نتیجه‌گیری و پیشنهاد. 20خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:15

تحقیق کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری

انسان در طول دوران کودکی یکی از آسیب پذیرترین دوره های عمر خود را می گذراند و به نظر می رسد با وجود پیشرفتهای همه جانبه در علوم و تکنولوژی این روند همچنان ادامه دارد همه روزه کودکان بسیاری در جهان بر اثر بیماری های قابل پیشگیری جان خود ار از دست می دهند و تعداد بیشماری نیز با مخاطراتی روبرو می شوند که مانع حفظ سلامت و رشد آنان می گردد. فقر بیسوادی سو تغذیه جنگ انواع سود استفاده ها تبعیض نژادی و نداشتن امنیت از جمله مواردی هستند که همواره کودکان را در سراسر جهان مورد تهدید جدی قرار داده اند.

پیامدهای ناگوار کودک آزاری تنها متوجه کودک و خانواده وی نبوده و همه جامعه را در برمی گیرد زیرا کودکان آزار دیده امروزه اشخاص آزار گر فردا خواهند بود و این تسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. افرادیکه در کودکی در معرض اذیت و آزار قرار گرفته اند نمی توانند در آینده تعاملی سالم و منطقی با دیگر اعضای جامعه بر قرار کنند بنابراین هزینه های بالایی برای از دست رفتن ظرفیتهای به همه جامعه تحلیل می شود.

فهرست مطالب
مقدمه
اهداف
فرضیه
هدف کلی
اهداف اختصاصی
سیاست ها
فرصت ها
تهدیدها
گروه هدف
تعاریف
انواع کودک آزاری
کودک آزاری جسمانی
کودک آزاری جنسی
کودک آزاری هیجانی
اهمال کاری جنسی
اهمال کاری هیجانی- عاطفی
اهمال کاری از نظر مراقبتهای پزشکی
اختلال ساختگی وکالتی
کودک آزاری اقتصادی
کودک آزاری سیاسی
سبب شناسی (اتیولوژی)
الف- علل مربوط به کودک
ب- علل مربوط به والدین
ج- علل محیطی و اجتماعی
اقدامات اجرایی
الف- پیشگیری سطح اول: شناسایی، اطلاع رسانی، آگاه سازی
ب- پیشگیری سطح دوم: ارایه خدمات و مداخلات
ج- پیشگیری سطح سوم: بازتوانی (توانمند سازی)
ه- امور حقوقی و قضایی
و- امور علمی و پژوهشی
نظارت و ارزشیابی
مستند سازی
منابع مالی
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
قانون مجازات اسلامی
بررسی و تحلیل آماری وضعیت موجود
تحلیل آمار
کلام آخر
فهرست منابعخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:26

بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

شرح مختصر:

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.


«فهرست اجمالی مطالب»

مقدمه .........................................................................................................................

فصل اول- تعاریف و کلیات.......................................................................................

فصل دوم-تاریخچه.....................................................................................................

فصل سوم- تلقیح مصنوعی........................................................................................

فصل چهارم- مادر جانشین........................................................................................

نتیجه گیری کلی.........................................................................................................

«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول- تعاریف و کلیات.......................................................................................

تعریف مسأله و موضوع تحقیق...................................................................................

سئوالات اصلی تحقیق.................................................................................................

فرضیه های تحقیق......................................................................................................

اهداف تحقیق..............................................................................................................

اهمیت تحقیق.............................................................................................................

روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب.....................................................................

فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی...........................................................................

فصل سوم- تلقیح مصنوعی........................................................................................

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر................................................................

گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر.....................................

گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر..........

بند اول- آثار مالی.......................................................................................................

الف) توارث................................................................................................................

ب) نفقه......................................................................................................................

ج) سایر آثارمالی.........................................................................................................

بند دوم- آثار غیر مالی................................................................................................

الف)حرمت نکاح........................................................................................................

ب) حضانت................................................................................................................

ج) تربیت....................................................................................................................

د) ولایت.....................................................................................................................

مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه................................................................

گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش...........................................................

1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن ....................................................................

2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات..........................................................................

3- مقتضای قاعده احتیاط...........................................................................................

گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه............................................

بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی..................................................

بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)........................

1-قائلین به عدم ثبوت نسب.......................................................................................

2- قائلین به ثبوت نسب.............................................................................................

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)..........................................................................

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)....................................................................................

ج) رابطه طفل با صاحب آب.......................................................................................

فصل چهارم- مادر جانشین........................................................................................

مبحث اول- قرارداد مادر جانشین...............................................................................

گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین.....................................................................

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان.........................................................................

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین.........................................................

گفتار اول- لقاح داخل رحمی.....................................................................................

بند اول- حالت جانشینی در بارداری..........................................................................

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.............................................................

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی ................................................................................

بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه............................

بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین............................................

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین.................................................................

مبحث چهارم- مادر کیست؟......................................................................................

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری.......................................................................

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.........................................................

مبحث پنجم- آثار نسب..............................................................................................

گفتار اول-حرمت نکاح..............................................................................................

گفتار دوم-حضانت.....................................................................................................

گفتار سوم- ولایت قهری...........................................................................................

گفتار چهارم- الزام به انفاق.........................................................................................

بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم..................................................................

بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای....................................................

گفتار پنجم- توارث....................................................................................................

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک...............................................................

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک...............................................................

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای ..................................................

نتیجه گیری کلی

منابعخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:45

اجتماعی شدن کودک

از منظر علم جامعه شناسی، دوران کودکی یک پدیده[1] نیست؛ بلکه یک مفهوم[2] است. در واقع پیش از آنکه وجود خارجی داشته باشد، تصویری است که در ذهن مردم جوامع مختلف شکل می بندد. دوران کودکی نه یک مفهوم ثابت که مفهومی متغییر است؛ یعنی با توجه به تجربیات مردم هر جامعه و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن جامعه، در ذهن جمعی مردم شکل گرفته و تبلور پیدا می کند. به همین دلیل است که سن دوران کودکی، طول زمانی آن و توقعات و تصورات نسبت به آن در جوامع مختلف متفاوت است. تصوری که ما از دوران کودکی انسان داریم. با تمام جوانبش با تصوری که در دیگر جوامع نسبت به دوران کودکی وجود دارد، بسیار متفاوت است، که این تفاوت تنها مختص جوامع مختلف نمی باشد حتی با گذر زمان نیز فرق هایی به وجود می آید.

با توجه به معنای جامعه شناختی« لفظ کودک را بر کسی می توان اطلاق کرد که و ظیفه اجتماعی بر دوش ندارد و کودک تا زمانی کودک است که موظف نیست.»[3]

رشد سطح اقتصادی جوامع و به کارگیری ابزار جدید تولید که عملاً نیاز به نیروی کار انسانی را کاهش می دهد، موجب می شود که کودکان دیرتر از گذشته وارد بازار کار و قواعد بزرگسالانه آن شوند؛ به عبارت دیگر دیرتر موظف به انجام وظایف اجتماعی می شوند و در نتیجه می توانند کودکی کنند. معنای این سخن به رسمیت شناختن دوران کودکی توسط جامعه ای است که کودک در آن زندگی می کند. حال جوامع مختلف با توجه به شرایط و به خصوص سطح رشد اقتصادی ویژه خود، این دوران را در شکلهای مختلف و با طول زمانی متفاوت می پذیرند.

بنا به گفته ها، «مفهوم کودکی یک ابداع اجتماعی[4] و خاص دوران مدرن است و از سابقه ای طولانی برخوردار نیست. تا پیش از بروز رشد اقتصادی و پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا، این مفهوم به شکل امروزین آن ابداع نشده بود»[5] رشد روحی و جسمی کودک این زاده اشرف مخلوقات در پی روندی آهنسته و پیوسته ممکن می شود. که در اینجا سعی می کنم به مراحل رشد به صورت اختصار بپردازیم.

به امید این امید که تا حدی هرچند کم و مختصر موفق شوم که اندکی وارد دنیای پیچیده کودکی شوم.

فهرست مطالب

مقدمه .................................................................................................

اجتماعی شدن و دور زندگی .............................................................

رشد اولیه کودک ...............................................................................

رشد ارداکی ........................................................................

کودک گریه و لبخند ............................................................

کودک و مادر .....................................................................

پیدایش واکنشهای اجتماعی ...............................................................

دلبستگی و محرومیت ...........................................................

اجتماعی شدن کودک ...........................................................

نظریه های رشد کودک .....................................................................

نظریه فروید...........................................................................

نظریه جی . اچ . میر ..............................................................

نظریه پیاژه ............................................................................

ارتباط میان نظریه ها ........................................................................

عوامل اجتماعی شدن .........................................................................

دوره زندگی .......................................................................................

منابع و مآخذ.......................................................................................خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: اجتماعی، کودک
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 07:16

جزوه روانشنانسی بازی کودک

جزوه روانشنانسی بازی کودک صفحه

تاریخچه .................................................................................................................. 1

تعریف بازی و نظریه های تعریف بازی.................................................................. 2

فایده و اهمیت بازی............................................................................................... 12

انواع بازی............................................................................................................. 17

عوامل موثر در بازیخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه، روانشنانسی، بازی، کودک
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 07:13

تاثیر مهد کودک در اموزش ابتدایی

تاثیر مهد کودک در اموزش ابتدایی

فهرست

فهرست.. 1

بیان مساله 2

اهمیت و ضرورت موضوع 6

ویژگی های رشد در کودکان پنج تا شش ساله 9

اهداف تحقیق. 12

فرضیه تحقیق. 13

تعریف متغیر ها 14

1-پیش دبستانی : 14

2-آموزش پیش دبستانی : 14

3-عملکرد تحصیلی: 14

لزوم برداشتی نو و دیدی تازه 15

5ـ آموزش و پرورش قبل از دبستان در ایران 16

انواع دوره های پیش دبستانی و ویژگیهای برنامه های آنها 22

اهداف آموزش و پرورش قبل از دبستان 26

دورة اساس یا قصد کلی دوره پیش از دبستان. 28

پیشینه تحقیق. 30

روش تحقیق. 38

جامعه آماری. 38

روش نمونه گیری (تعیین حجم نمونه) 39

ابزار جمع آوری اطلاعات.. 40

روش تحلیل داده ها 40

روش ارائه یافته ها 41

تجزیه و تحلیل داده ها 41

فرضیه طرح شده به شرح زیر می باشد : 41

بحث و نتیجه گیری. 46

فرضیه : 47

مشخص کردن فرضیه : 48

محدودیت های تحقیق. 49

پیشنهادات.. 50

منابع و مآخذ : 51خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تاثیر، کودک، اموزش، ابتدایی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:19

بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد

بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد

عناوین :

فصل اول
مقدمه

کودک آزاری
تاریخچه
شیوع و همه گیرشناسی
سبب شناسی
علائم بالینی و تشخیص
مقدمه
خصوصیات والدین سوء رفتارگر جسمی
معاینات و آزمایشات پاراکلینیکی
تشخیص های افتراقی
عوارض کودک آزاری
مبانی روانشناختی و خصوصیات والدین سوء رفتارگر
سیر و پیش آگهی
پیشگیری
هدف اصلی
اهداف فرعی
تعریف واژه ها
کودک آزاری
فصل دوم
مروری بر مطالعات انجام شده

مروری بر مطالعات انجام شدهخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:36

بررسی نقش محیط در خلاقیت کودک

بررسی نقش محیط در خلاقیت کودک

چکیده :

خلاقیت یک ویژگی ذاتی برای انسان به خصوص برای کودکان می باشد . که این ویژگی می تواند تحت تاثیر عوامل محیطی قرار گیرد و باعث شود که به نقطه اوج خو یعنی شکوفایی برسد .از جمله عوامل محیطی ، نقش والدین ، تحصیلات آنها ، می تواند استعداد کودک را تحت تاثیر قرار دهد با فرضیه های مبرم و مشخصی در این طرح می توان مشخص کرد که شرایط محیطی تا چه اندازه بر استعداد و توانایی های کودک تاثیر می گذارد . محیط ، خلاقیت و استعداد عواملی هستند که با هم، همبستگی قابل تحملی را دارد. محیط مدرسه و پدر و مادر تاثیر زیادی در این مسئله گذارده است بیشترین تاثیر تربیت والدین، در این زمینه، در دوران شکل گیری شخصیت کودک می باشد رابطه خلاقیت و استعداد، با محیط رابطه ناگسستنی می باشد .خلاقیت کودک با تقویت عوامل محیطی که شامل ،‌مدرسه ، تحصیلات والدین ، دوستان ، معلم و ... در این پژوهش سنجیده شده و مشخص گردیده که هر کدام تاثیرات مثبت و منفی را بر خلاقیت می گذارد .

واژگان کلیدی: خلاقیت ، استعداد یابی ، محیط .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه : 2

ضرورت اجرای تحقیق : 7

اهداف تحقیق : 8

فرضیه های تحقیق: 8

تعاریف کلی و عملیاتی تحقیق: 9

تعریف مفهومی خلاقیت : 9

تعریف عملیاتی خلاقیت : 10

قلمرو تحقیق.. 11

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق : 13

خلاقیت در روند شکل گیری.. 13

فصل سوم روش انجام تحقیق

روش تحقیق: 18

جامعه آماری : 18

ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری.. 19

بیان شاخص ها: 19

روائی پرسشنامه : 19

روش جمع آوری اطلاعات... 19

روش تجزیه و تحلیل داده ها 20

فصل چهارم آمار توصیفی و استنباطی

بخش اول آمار توصیفی : 22

جدول 4-1 - فراوانی جنسیت افراد در نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 22

جدول 4-2 فراوانی تحصیلات نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 22

جدول 4-3 فراوانی تحصیلات پدر نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 24

جدول 4-4 فراوانی شغل پدر در نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 25

جدول 4-5 فراوانی تحصیلات مادر نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 26

جدول 4-6 فراوانی شغل مادر در نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 27

فرضیه : میزان خلاقیت در بین دختران و پسران متفاوت است . 27

فرضیه دوم : بین میزان تحصیلات والدین و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . 28

فرضیه سوم : بین میزان تحصیلات والدین و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . 29

فرضیه چهارم: بین شغل والدین و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . 30

فرضیه پنجم : بین شغل والدین و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . 31

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری : 33

محدودیتهای پژوهش : 34

پیشنهادات : 35

پیشنهادهای کاربردی.. 35

منابع و ضمائم : 39خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، محیط، خلاقیت، کودک
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:23

بررسی وشناخت علل و عوامل پدیده کودک آزاری

بررسی وشناخت علل و عوامل پدیده کودک آزاری

چکیده

موضوع این تحقیق بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران است که هدف از آن بررسی و پیداکرن راه حلی برای کاهش این پدیده در شهر تهران و ارائه راه حلی برای آن می باشد.

جامعه آماری در این پژوهش شهروندان تهرانی می باشند و تعداد مورد بررسی 25 نفر بوده و روش اصلی در این پژوهش پیمایشی – توصیفی بوده و ابزار مورد استفاده در اینجا پرسشنامه است.
مقدمه

بقای جامعه با اطفال است و برای این که جامعه به رشد و تعالی برسد باید طفل و کودک تربیت و برای زندگی عادی و اجتماعی آماده شود شخصیت کودک در خانواده تکوین می یابد و به طور کلی هر خانواده زیر بنای ساختمان فکری کودک را تشکیل می دهد .

کودکان آسیب پذیر تر از سایر افراد جامعه اند این آسیب پذیری به علل مختلف از جمله : کوچکی ، معایبِ مادر زادی ، بیماری عدم تطابق، محیط و نیز عدم قدرت اندیشیدن و تشخیص خوب است ، لذا برای چاره این آسیب پذیری والدین ، سرپرستان و نیز مددکاران و کسانی که مسئولیت آنها را بر عهده دارند باید نخست آشنایی کامل و درستی از این نکات ، ضعفها و بیماریها و عوامل خطه او داشته باشند .

وقتی کودک مورد آزار قرار می گیرد از نظر روحی و جسمی با مشکلاتی روبرو می شود که در آینده گریبانگیر خود و جامعه اش خواهد بود و در نتیجه مردان و زنان شایسته ای که باید برای فردای بهتر امور مملکت تربیت شوند به وجود نمی آیند ، فقدان چنین افرادی خانواده و در نتیجه جامعه را به مخاطره می اندازد .

کودک آزاری مسأله جدیدی نیست و از دید محققان و نیز قانونگذاران پنهان نبوده است . برای اولین بار در سال 1946 توسط شخصی به نام کافی در گزارش شکستگی های متعدد استخوان های وراز مطرح شد . و در سال 1962 کپی نتایج صدمات عمدی وارد به کودک و اثرات آن را با اصطلاح شدم کودک کتک خورده معرفی کرد و امروزه اصطلاح آسیب های جسمانی مقبولیت عمومی بیشتری پیدا کرده است .

امروزه یکی از مسائل مهمی که متخصصین اطفال ، مددکاران اجتماعی ، پزشکی قانونی و کسانی که با کودکان کار می کنند درگیر آن هستند آزار فیزیکی روانی و جنسی کودکان و سایر اولیاء آنها می باشد .

لذا می بایست خانواده ها ، مددکاران اجتماعی و مسئولین نسبت به این پدیده شوم اجتماعی آگاهی داشته باشند تا بتوانند از طریق پیشگیری و دادن آگاهی به خانواده ها از این معضل اجتماعی جلوگیری نمایند .خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 13 >>