X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

جمعه 19 آذر 1395 ساعت 23:20

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها) پیشگفتار

در سالهای اخیر تغییرات با اهمیتی در رابطه با حسابداری دولتی در کشورهای مختلف بوقوع پیوسته است.در انگلستان ،این تغییرات در قالب مجموعه‌ای با عنوان حسابداری وبودجه‌بندی بر مبنای منابع ( RAB) گنجانده می‌شوند.مقاله ایکه پیشرو دارید،گستره واشکال مختلف تلفیق با حسابداری وگزارشگری مالی دولت بر مبنای تعهدی را مورد توجه قرارداده است.

در این مقاله در عین حال که به پیشرفتهای کشورهای دیگر به گونه مناسب توجه می‌شود، اهمیت موضع باعث می‌شود جهت پربارتر کردن آن ویژگی‌های خاص انگلستان مورد بحث و بررسی ویژه قرار گیرد.

در این رابطه ضروریست که برخی واژگان خاص انگلستان تعریف شدند.یکی از این اصطلاحات،حسابداری بر مبنای منابع (‌Resource Accounting) ( RA) است که به تنظیم الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری شرکتهای مشمول قانون (‌1985- 1989 ) اشاره دارد، شرکتهای اخیرالذکر از مجموعه اصول ورویه هایی پیروی می‌کنند که طبق عرف معمول،رویه‌های پذیرفته شدة‌ حسابداری انگلستان نامیده می‌شوند.( UK GAAP) .عنصر با اهمیتی که در این رابطه وجود دارد عبارتست از تغییر مبنای نقدی به تعهدی .هرچند در مدارک مربوط به خط مشی خزانه‌داری به صراحت عنوان شده است که حسب تفاوتهای موجود بین بخش خصوصی و دولت مرکزی که ناشی از شرایط مختلف آنها است.

احتمال دارد تعدیلاتی در رویه‌های پذیرفته شده حسابداری انگلستان ضرورت پیدا کند ویا اینکه مستلزم افزودن پیوستهایی به آن باشد اما با این وجود، در راهنمای ارائه شده از سوی خزانه‌داری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است.این راهنمای ارائه شده از سوی خزانه داری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است،این راهنما به تصویب هیئت مشورتی گزارشگری مالی ( FRAB ) که توسط خزانه‌داری منصوب شده‌آند نیز رسید است. این هئیت در آؤریل 1996 از سوی خزانه داری ایجاد گردید تا به عنوان عنصری مستقل در فرآیند نظارت بر حسابداری و گزارشگری دولتی عمل نماید،همانطور که گفته شد هیئت مذکورراهنمای منتشر شده توسط خزانه داری – در جولای 1997 – را مورد تأیید قرار داد و پس از این راهنما بطور رسمی انتشار یافت و در آوریل 1998 نیز اصلاحیه‌ای جهت بهنگام کردن این راهنما به آن افزوده گردید.

بودجه بندی بر مبنای منابع( Rsorce Budgeting) ( RB) دارای دو جزء به شرح زیر است:

نخست ،مدیریت و اجرای فرآیند برنامه‌ریزی مخارج عمومی بر مبنای یک منبع، و دوم رآی‌گیری سالانه پارلمان بر مبنای یک منبع ( به عبارت دیگر،تصویب مخارج) .در این رابطه لازم به ذکر است که خزانه‌داری به دفعات تأکید کرده است از آنجایی که وظیفه اجرای هر دو جزء بودجه بندی بر مبنای منابع ( RB ) را بر عهده دارد، بنابراین کنترل نهایی براصول حسابداری دولتی را نیز باید در اختیار داشته باشد.

هدف این مقاله عبارتست از ارزیابی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها( departmental financial accounting & reporting) ودراین ارزیابی توجه اصلی بر مرز‌بندی انجام شده در این طرح برای تعیین حدود شخصیت گزارشگر تلفیقی معطوف می‌باشد « بهعبارت ، تعیین حدود شخصیت تهیه کننده « حسابهای تلفیقی منابع وابسته به بخش‌ها» ( Consulidated Departmental Resource Accomnts- ( DRAs) .باید توجه داشت که در اینجا،موضوع تلفیق کردن تمامی حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها ( DRAs) با سایر حسابهای موجود درمجموعة‌ « حسابهای کل دولت »Government Accounts- of- whole) مد نظر نیست. با این حال یک پیوند بین این موضوعات وجود دارد. چرا که خزانه دای صراحتاَ ارتباطی بین حسابداری بر مبنای منابع ( RA) و الزمامت اطلاعاتی موضوعات کلان مالی ( macro- fiscal) برقرار ساخته است.لازم به یادآوری است که الزامات اخیر‌الذک از استاداردهای بین‌المللی آماری در خصوص حسابهای ملی وبویژه سیستم ارزیابی حسابهای ملی – 1995 – استخراج شده‌آند.( Eurastat 1996 و luder و Jones )

سایر مطالب این مقاله به شرح زیر است:

بخش 2) مرور طرح پیشنهادی دولت انگلستان درخصوص تلفیق

بخش 3) بررسی موضوعات اساسی در رابطه با مربوط بودن تجربة‌ بخش خصوصی در این زمینه و همچنی بافت ویژه بخش عمومی انگلستان .علاوه بر این،تجربة‌ بین‌المللی در این زمینه نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.

بخش 4) نتیجه‌گیری درخصوص پشرفتهای انگلستان در این رابطه که نیاز است در بافتی گسترده تر از اطلاحات مدیریت مالی در دولت مرکزی استقرار یابد.

در اینجا لازم بذکر است که این مقاله به موضوعات با اهمیتی همچون خاستگاه این اصلاحات وارتباط آن با مدیریت نوظهور بخش عمومی (‌New punblic Management) ( NPM) نمی‌پردازند.

ولی با اینحال باید یادآور شد که معمار این اصلاحات در انگلستان ( 1996 و 1995وL ikierman) بارها و بارها به تشریح و توصیف حسابداری و بودجه بندی تعهدی به عنوان بازتاب کننده یک گرایش بین‌المللی و همچنین جزء کلیدی دستور کار مدیریت نوظهور بخش عمومی پرداخته است.

2) طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای تلفیق دربخش عمومی

طرح حسابداری و بودجه‌بندی برمبنای منابع (RAB) در نوامبر 1933 توسط وزیر دارایی به آن درجولای 1994 توسط خزانه‌داری و درقالب یک پیش‌نویس (Green paper) جهت رایزنی عمومی منتشر شد. دراینجا به منظور تشریح فصل این موضوع با ارائه 3 نموداریکه در ادامه ارائه خواهد شد، توجه‌تان به موضوعات کلیدی مربوط به محدوده تلفیق هریک از حسابهای منانقع وابسته به بخش‌ها (DRA) جلب خواهد شد.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 23:37

گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

گزارشگری مالی و حسابداری XBRL


گزارشگری مالی و حسابرسی XBRL

مقدمه

ارائه گزارشات مالی آتی دیجیتالی خواهد بود، این سوال که کدام زبان مبادله اطلاعات استاندارد می باشد هنوز بدون جواب است. در حال حاضر، بیشتر ارائه اطلاعات مالی دیجیتال به زبان کد گذاری بهم پیوسته (HTML) می باشد، که روش نمایش اطلاعات را کنترل می کند اما عدم شناسایی حجم، سودمندی آنرا کاهش می دهد. فرمت HTML بسادگی اجازه جستجو، آنالیز، یا دست کاری اطلاعات را نمی دهد.

زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) ابزاری از زبان کدگذاری قابل توسعه (XML) است که به طور خاص برای گزارشگری مالی و تجاری طراحی شده است، که به وسیلة کنسرسیومی از سازمانهای مالی رهبر، شرکتهای حسابداری، تهیه کنندگان خدمات مالی، و شرکتهای تکنولوژی گسترش می یابد. آن برای ایجاد گزارشهای مالی که به سادگی در اینترنت منتقل شوند طراحی شده است. سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات دقیق و قابل اتکا هستند که بتواند به سرعت برای کمک به آنها در اخذ تصمیمات آگاهانه تحویل شود، و وب سایتهای شرکت منابع حیاتی این اطلاعات هستند. XBRL این نیازها را برطرف می کند و سودمندی اطلاعات مالی را در اینترنت افزایش می دهد.

استفاده از XBRL،‌صورتهای مالی، اسناد وام بانکی، پرونده های مالیاتی تحویل شده از طریق اینترنت به مراجع قانونی، تحلیل گران، و اعتبارات به دست آمده سرمایه گذاران، را کدگذاری می کند. کارایی و اثربخشی افزایش می یابد برای اینکه داده های XBRL می‌توانند با بالاترین استقلال تکنولوژیکی و کمترین دخالت انسان مبادله شوند.

هدف XBRL:

XBRL داده ها را قادر می سازد که به صورت الکترونیکی خوانده شوند، و در اسناد جایگزین گردآوری و توسط دیگر سیستمهای کامپیوتری خوانده شوند. در عین حال XBRL می تواند در تهیه صورتهای مالی و گزارشهای قابل خواندن توسط شخص نیز مورد استفاده قرار گیرد، مهم است بدانیم که بزرگترین مزیت XBRL در قادر ساختن سیستمهای کامپیوتری در بازیابی داده ها به صورت مستقیم از اسناد جایگزین XBRL است. پس می توان داده ها را به شکلی که نیازهای استفاده کنندگان خاص مثل تحلیل گران مالی یا مراجع قانونی را برطرف کند، سازماندهی کرد.

XBRL چگونه کار می کند؟

XBRL پیچیده است و شامل مولفه ها و اسناد گوناگون می باشد. اسناد خیلی مهم در فهم و استفاده. XBRL در فرآیند گزارشگری به شرح زیر است:

· مشخصات XBRL (Specification)

· طبقه بندی XBRL (Taxonomies)

· اسناد جایگزینی XBRL (Instance documents)

· اوراق نمونه (گزارشی) (Style sheets)


روابط بین این مولفه ها در نمودار زیر نمایش داده شده است.

گزارشات/ اوراق نمونه اسناد جایگزین طبقه بندی مشخصات XBRL XML

داده های برچسب زده شده

مشخصات XBRL (Specification) :

مشخصات XBRL یک نرم افزاری است که اطلاعات مالی را برای استفاده کنندگان نرم افزار XBRL تشریح و تعریف می کند.

مشخصات XBRL فعلی ورژن 1/2 می باشد، که در آوریل 2005 بوسیله گروه مشخصات XBRL منتشر شده است. آن یک تعریف تکنیکی از XBRL و چگونگی کار آن را بیان می کند و چارچوب آنرا شکل می دهد و جزئیات ترکیب و محتوی طبقه بندی XBRL و اسناد جایگزین را بیان می کند.

اطلاعات در دیگر فرمتهای ناسازگار می توانند با استفاده از مشخصات در واحدهای مختلف با هم مقایسه شوند. استفاده از مشخصات محدود به صورتهای مالی نیست، آن برای گزارشگری دیجیتالی و ارائه جزئیات دفتر کل در آموزش، پرونده های قانونی و اطلاعات مالی هم می تواند استفاده شود.

طبقه بندی XBRL (Taxonomies):

طبقه بندی سندی است که عناصر کلیدی (اعداد یا متن) را که دربرگیرنده اسناد جایگزین XBRL برای نوع خاصی از گزارشگری مالی می باشد توضیح می دهد. طبقه بندیهای XBRL تعریف های استاندارد برای ارائه اطلاعات تجاری و گزارشات حسابداری هستند. اطلاعات مالی تهیه شده توسط XBRL به عناصر داده های ذخیره شده در پایگاه داده های حسابداری عطف می شود و XBRL برای کدگذاری آنها در یک مبنای استاندارد در طبقه بندی استفاده می شود.

استفاده از طبقه بندی مناسب:

شرکتها نیاز به سیستمی برای اطمینان از این دارند که طبقه بندی مورد استفاده برای تهیه صورتهای مالی مناسبترین می باشد. بنابراین، کارکنانی که در مورد نیازمندیهای حسابداری از یک گزارش یا صورتهای مالی، و طبقه بندی مورد استفاده آگاهی دارند ملزم به بازبینی و بهبود طبقه بندی باشند. مانند بازبینی شامل در نظر گرفتن جزئیات طبقه بندی در اطمینان از چارچوب استانداردهای جاری و بروز بودن نیازمندیهای جاری می باشد، و اینکه آن اکنون بطور صحیح به کار می رود.

برچسب زنی داده ها:

روشهایی برای اطمینان از برچسب زنی کامل و صحیح داده ها باید اجرا شود، این روشاه شامل بازبینی و تصویب (بوسیله شخص مطلع) از برچسب زنی عناصر داده ای که به کار برده می شوند، و یکنواختی عناصر داده برچسب زده شده در نیازمندیهای طبقه بندی مورد استفاده می باشد.

در بسیاری حالات که به نظر نمی رسد برچسب زنی با زمان تغییر کند، بازبینی های بعدی شاید کوتاهتر و مستقیماً مربوط به شناسایی تغییرات غیرمجاز می باشد.

کامل بودن (Integrity) داده های برچسب زده شده:

روشهای مورد قبول ذکر شده باید برای تهیه صورتهای مالی از داده های برچسب شده اجرا شوند، اعم از اینکه برای درج در وب سایتها یا دیگر اهداف استفاده شوند. این روشها برای صورتهای مالی که در یک زمان معین تهیه شده و در مراحل بعد بروز می‌شود.

برای صورتهای مالی تهیه شده به صورت بلادرنگ، مجموعة پیچیده ای از روشها مورد نیاز است، که همچنین تغییر در داده های برچسب زده شده عاملی برای ایجاد کنترلهای ایجاد اطمینان کامل بودن (درستی) و دقت آنها در یک مبنای مداوم می باشد. شاید این نیازمند بکار بردن تکنیکهای اطمینان پیوسته از قبیل بازبینی و بکار بردن نرم افزار گزارشگری استثنا و دیگر تکنیکهای استفاده کننده از اطمینان کامپیوتری می باشد.

بخاطر اینکه XBRL می تواند اسناد جایگزین را به فایلهای روی دیسک عطف دهد، امکان اینکه بعضی زنجیره عطفها مورد سوء استفاده هکرها و دیگر مزاحمین قرار گیرد، شاید یک تهدید امنیتی را مطرح می کند که نیاز به عنوان دارد، در بعضی موارد، احتیاطهای امنیتی اضافی، از قبیل رمزی نمودن و محافظها باید مدنظر قرار گیرند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: گزارشگری، مالی، حسابداری، XBRL
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 21:28

مبانی نظر حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی

مبانی نظر حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی

مبانی نظر حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی 432 صفحه pdf ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 07:44

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری 86 ص

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری 86 ص

1-1 دیباچه امروزه دگرگونی های شگرفی در زمینه فن آوری اطلاعات رخ داده و پیشرفت zwnj;های آن فراگیر شده است. به طوری که روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است. مهمترین ویژگی های آن سرعت زیاد در پردازش داده ها ، دقت بسیار زیاد ، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، ...ادامه مطلب
جمعه 9 مهر 1395 ساعت 13:08

مقاله استاندارد حسابداری سرمایه گذاری ها:آثار اقتصادی و تامین هدف های گزارشگری مالی

مقاله استاندارد حسابداری سرمایه گذاری ها:آثار اقتصادی و تامین هدف های گزارشگری مالی

توضیحات : استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین zwnj;المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان (حسابداری سرمایه zwnj;گذاریها) است که با استاندارد بین zwnj;المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات ...ادامه مطلب
جمعه 9 مهر 1395 ساعت 08:46

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل 150 ص word

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل 150 ص word

فهرست جداول 1-1 مقایسه گزارشگری سنتی و گزارشگری نوین 28 1-3 تعداد کارکنان مورد نظر ............. 76 2-3 پرسشنامه، توزیع شده ................ 78 1-4 جنسیت .............................. 92 2-4 توزیع فراوان نمونه برحسب میزان تحصیلات 93 3-4 توزیع فراوانی رشته تحصیلی .......... 93 4-4 توزیع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ساعت 16:18

مطالعه تاثیر رقابت حق الزحمه حسابرسی مستقل برکیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی در بخش خصوصی و دولتی

مطالعه تاثیر رقابت حق الزحمه حسابرسی مستقل برکیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی در بخش خصوصی و دولتی

مطالعه تاثیر رقابت حق الزحمه حسابرسی مستقل برکیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی در بخش خصوصی و دولتی

چکیده حق الزحمه حسابرسی آثار متفاوتی بر فرآیند حسابرسی مستقل دارد، اول اینکه، ممکن است حسابرسی در رقابت با دیگران، حق الزحمه کمتری را به روش مناقصه ای به صاحبکار پیشنهاد دهد، اما این خود ممکن است بر کیفیت حسابرسی اثر بگذارد. دوم اینکه، علاوه بر حق الزحمه به کیفیت حسابرسی به ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 08:39

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

چکیده : این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 07:45

پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

چکیده روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه zwnj;ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 03:05

حسابرسی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر XBRL Audit

حسابرسی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر XBRL Audit

حسابرسی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر XBRL Audit

عنوان مقاله: حسابرسی زبان گزارشگری مالی توسعه zwnj;پذیر XBRLAudit قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 17 قسمتی از متن: امروزه معاملات کامپیوتری در بازارهای پولی و مالی می zwnj;تواند در لحظه zwnj;ای از زمان صورت گیرد و تقریباً همزمان بودن تصمیم zwnj;گیری استفاده zwnj;کنندگان از اطلاعات با استفاده از ...ادامه مطلب
1 2 3 >>