دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 11:30

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

فرمت فایل : word

شرح مختصر

1- پاسخ قراردادی: این مقیاس تمایل شخصی برای پاسخ متعارف به سوالات پرسشنامه را اندازه­گیری می­کند.

2- رضایت زناشویی: این مقیاس رضایت و انطباق با 10 جنبه زناشویی را که در زیر آمده است اندازه­گیری می­کند.

3- موضوعات شخصی: این مقیاس درک شخص را از همسرش با توجه به رفتار، ویژگیها و سطح رضایت یا عدم آن که مربوط به موضوعات می­شود ارزیابی می­کند.

4- ارتباط زناشویی: این مقیاس به احساسات، اعتقادات و نگرشهای شخصی، نسبت به نقش ارتباط در کدام روابط زناشویی مربوط می­شود.

5- حل تعارض: این مقیاس به احساسات، اعتقادات و نگرشهای شخصی همسر را بوجود آوردن یا حل تعارض ارزیابی می­کند، موضوع­ها بر روی روش­هایی برای خاتمه­ دادن به بحث تمرکز دارند.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 08:33

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH بهمراه کلید پرسشنامه فرمت فایل: word تعداد صفحات: 8 تعداد سوالات: 47 ...ادامه مطلب