دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:46

درگاه های پرداخت الکترونیک

هدف از این تحقیق بررسی درگاههای پرداخت الکترونیک می باشد،این تحقیق در شش فصل به صورت جامع به بررسی درگاههای پرداخت الکترونیک می پردازد.در فصل اول به کلیات تحقیق پرداختیم در این فصل به بررسی اهمیت موضوع و اهداف تحقیق پرداختیم،در فصل دوم به مبانی الکترونیک دولت پرداختیم مزایا و کاربرد آن را توضیح دادیم.

در فصل سوم به بررسی درگاها(پورتال ها)پرداختیم و انواع پورتالها را بیان کردیم در فصل چهارم دستگاهای ATM را توضیح دادیم و در فصل پنجم به بررسی انواع پرتکل ها پرداختیم و در فصل ششم به ارزیابی ویژگی های انواع سیستم های پرداخت الکترونیک پرداختیم.این پروژه از نوع توصیفی و کتاب خانه ای می باشد و اطلاعات از سایت های معتبر می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 1

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق. 4

1-4 هدف اصلی.. 8

1-5 اهداف فرعی.. 9

1-6 تاریخچه مطالعاتی.. 10

1-7 پیشینه تحقیق. 12

1-7-1 پیشینه شهر الکترونیک در ایران. 12

فصل دوم مبانی دولت الکترونیک

2-1 دولت الکترونیکی : 14

2-1 دولت الکترونیکی : 15

2-2 مزایای دولت الکترونیکی: 15

2-3 زمینه‌های کاربرد دولت الکترونیکی: 15

2-4 شهرهای الکترونیکی: 16

2-5 مزایای شهر الکترونیکی: 16

2-6 آموزش الکترونیکی: 17

2-7 یادگیری شخصی : 18

2-8 یادگیری جمعی: 18

2-9 کلاسهای مجازی: 18

2-10 مزایای آموزش الکترونیکی: 18

2-11 تجارت الکترونیکی: 19

2-12 مزایای تجارت الکترونیکی: 20

2-13 معیارهای آمادگی برای دولت الکترونیک.. 21

2-13- 1 آمادگی دولت. 21

2-13- 2 آمادگی شهروندان. 22

2-13-3 آمادگی الکترونیکی و شبکهای. 22

2-13-3-1 چرا آمادگی الکترونیکی؟ 23

2-13-3-2 تعریف آمادگی الکترونیکی 24

2-13-3-3 اهداف و عینیتهای آمادگی الکترونیکی.. 26

2-14 امنیت در دولت الکترونیک.. 35

2-14-1 امنیت در شبکه 35

2-14-2 انواع حملههای تهدیدکننده در شبکه 35

2-14-3 خطرات شبکه 37

2-15 امن سازی دولت الکترونیک.. 39

2-15-1 پیادهسازی امنیت. 40

فصل سوم تعریف در گاه ( پورتال)

3-1 درگاه یا پورتال. 43

3-1 درگاه یا پورتال. 44

3-2 تاریخچه خلاصه درگاه 45

3-2-1 نسل اول درگاه ها : 46

3-2-2 نسل دوم درگاه ها : 46

3-2-3 نسل سوم درگاه ها : 47

3-3 درگاه پرداخت الکترونیکی.. 48

3-4 عصر فناوری اطلاعات و علوم ارتباطات و دولت الکترونیکی.. 48

3-5 تعریف دروازه وب. 49

3-6 ویژگی های دروازه وب. 52

3-7 ماژول های رایج در یک دروازه وب: 55

3-8 رویدادها:عنوان، توضیح خلاصه و کامل، تاریخ انقضا 56

3-9 انواع دروازه وب: 57

3-10 مخاطب : مخاطب دروازه وب چه کسی است ؟ 58

3-11 پورتال چیست؟ 59

3-12 انواع پورتال. 60

3-12-1 پورتالهای شرکت یا سازمان (اینترانت) – پورتالهای کسب و کار به کارمندان (B2E) 60

3-12-1-1 مفهوم یک EIP 62

3-12-1-2 چالشهای که EIP میتواند آنها را اداره کند 62

3-12-1-3 منفعتهای بکارگیری EIP. 64

3-12-2 پورتالهای کسب و کار الکترونیکی (اکسترانت) 66

3-12-3 پورتالهای شخصی (WAP) 68

3-13 مولفه‌های عملیاتی پورتال‌ها 69

3-14 مولفه‌های فنی پورتال‌ها 74

3-15 توسعه یک زیراخت برای پورتال. 79

3-16 قالبهای XML در یک معماری دولت الکترونیک.. 80

3-16-1 XML چیست؟ 80

3-16-2 بکارگیری استاندارد XML در UK. 80

3-17 بکارگیری قالبها در معماری. 82

3-17-1 Xformها 82

3-17-2 ساختار 84

3-18 نقش کیوسکها در عملیات دولت الکترونیک.. 86

فصل چهارم دستگاه ATM

4-1 دستگاه های ATM و شبکه های ATM.. 88

4-1 دستگاه های ATM و شبکه های ATM.. 89

4-2 تاریخچه دستگاه های ATM.. 89

4-3 طرز کار اولین خودپردازها 90

4-4 غفلت از اولین‌ها 91

4-5 معماری مخابراتی ATM.. 92

4-6 تعریف مدولاسیون QAM.. 96

4-7 شبکه‌های ATM.. 97

4-7-1 شبکه‌های بسیار سریع 97

4-7-2 ATM در چه رده‌ای قرار دارد ؟ 98

4-8 مشخصه‌های فنی ATM.. 99

4-9 سلول ATM و سرآیند آن. 100

4-10 لایه‌های مدل ATM.. 101

4-10-1 لایه فیزیکی.. 101

4-10-2 لایه ATM.. 101

4-10-3 لایه تطبیق. 102

4-11 مقدمه ای درارتباط با به وجود امدن پروتکل ATM.. 102

4-12 ATMو بانکداری الکترونیکی.. 103

4-13 ATMو اموربانکی.. 104

4-14 امنیت و ATM.. 106

4-15 مفهوم ATM وشبکه های مبتنی بر ATM.. 107

4-16 مد انتقال آسنکرون یا ATM.. 108

4-17 مفهوم ATM.. 110

4-18 شبکه های مبتنی بر ATM.. 113

4-19 اجزاء ساختار شبکه ATM و مشخصات آن. 114

4-20 دورنمای ATM.. 117

4-21 همایش ATM.. 117

4-22 فرمت سلول ATM.. 118

4-22-1 عنوان سلول UNI 119

4-22-2 عنوان سلول NNI 123

4-23 مقایسه پکت ATM با پکت IP4 و IP6 123

4-24 انواع روشهای انتقال اطلاعات. 127

4-25 مقایسه شبکه ATM با اترنت گیگابیت. 128

4-26 شبکه های اتصال گرا : ATM , Frame , Relay , X.25 129

4-27 اتصالات منطقی ATM.. 130

4-28 استفاده های اتصال کانال مجازی. 132

4-29 خصوصیات مسیر مجازی -کانال مجازی. 133

4-30 سیگنالینگ کنترل. 134

4-31 انواع ارتباطات ATM.. 136

4-32 شناسه های ارتباطی 136

4-33 تکنولوژی قابل اطمینان. 137

4-33-1 قابلیت اطمینان بالا. 137

4-33-2 امنیت تضمین شده 138

4-34 پهنای باند کاملاً اختصاصی.. 138

4-35 کاهش هزینه راه اندازی. 139

4-36 ارتباط شبکه های اینترنت و ATM.. 140

4-37 اینترنت بی سیم. 141

4-38 ATM Skimming چیست و چگونه انجام می شود؟ (کلاهبرداری با شیوه جدید) 141

4-39 ATM Skimming چگونه انجام می شود؟ 142

4-40 نکات ایمنی برای مقابله با ATM Skimming. 143

4-41 نحوه عملکرد خودپرداز 143

4-42 خودپرداز به زبان های دیگر 145

فصل پنجم پروتکل

5-1 پروتکل و انواع آن. 146

5-1 پروتکل و انواع آن. 147

5-1-1 Ethernet : 148

5-1-2 اترنت سریع : 148

5-1-3 Gigabit Ethernet: 149

5-1-4 LocalTalk: 149

5-1-5 حلقه ی علامت : 150

5-1-6 Fiber Distributed Data Interface:FDDI 150

5-1-7 Asynchronous Transfer Mode:ATM.. 150

فصل ششم ارزیابی ویژگی های انواع سیستم های پرداخت الکترونیک

6-1 مقدمه 153

6-2 تعریف مساله 155

6-3 پرداختهای اینترنتی.. 156

6-4 کدگذاری و کدگشایی.. 157

6-5 سیستم های پرداخت. 159

6-5-1 اهمیت سیستم های پرداخت. 160

6-5-2 سیستم های پرداخت و پایداری مالی.. 161

6-5-3 سیستم های پرداخت و کارایی اقتصادی. 162

6-5-4 ماهیت حضور موثر بانک مرکزی در نظام پرداخت. 162

6-6 اصول بنیادین سیستم های پرداخت. 164

6-6-1 اصول سیستم های پرداخت. 166

6-7 وظایف بانک مرکزی در اعمال اصول بنیادین. 167

6-8 اجزای سیستم پرداخت. 167

6-9 مروری بر سیستم های پرداخت الکترونیک. 168

6-9-1 سه ویژگی اصلی ابزارهای پرداخت. 170

6-10 انتقال وجوه الکترونیک. 171

6-11 کارت های پرداخت. 172

6-12 امضای دیجیتال. 173

6-13 تایید 174

6-14 رمزنگاری کلیدهای عمومی.. 174

6-15 تصدیق یا اجازه کتبی.. 175

6-15-1 مراجع اعتباری اجازه کتبی یا تصدیق. 176

6-15-2 Secure Socket Layer 176

6-15-3 پروتکل های انتقال متن های امن. 178

6-16 جیب یا کیف الکترونیک. 178

6-17 ویژگی های سیستم های پرداخت. 179

6-18 ارزیابی ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک. 183

6-18-1 مزایا و معایب مدل های پرداخت. 183

6-19 کدگذاری. 187

6-19-1 معرفی و اصطلاحات. 187

6-19-3 سیستمهای کلید متقارن. 189

6-19-4 سیستمهای کلید نامتقارن. 191

6-19-5 کلیدها در رمزنگاری. 192

6-20 پروتکل امنیتی SSL چیست؟ 202

6-20-1 مکانیزم های تشکیل دهنده SSL. 203

6-20-3 الگوریتم های رمزنگاری پشتیبانی شده در SSL. 205

6-20-4 نحوه عملکرد داخلی پروتکل SSL. 205

6-21 کدگذاری به روش کلید متقارن. 208

6-22 الگوریتم کدگذاری DES. 209

6-23 کدگذاری به روش کلید عمومی یا کلید نامتقارن. 211

6-24 الگوریتم کدگذاری RSA. 212

6-25 امضای دیجیتالی.. 213

6-26 گواهینامه دیجیتالی.. 214

6-27 سلسله مراتب CA. 215

6-28 تصدیق شناسه 217

6-28-1 انواع تصدیق شناسه 218

6-29 جلوگیری از نفوذهای شبکهای. 219

6-29-1 سیستم تشخیص نفوذ IDS. 219

6-29-2 دیواره آتش.. 220

6-30 نتیجه گیری. 221

منابع: 224

فهرست اشکال

شکل 1- مزایای دنیای شبکه ای. 34

شکل 2-طبقه بندی دروازه وب. 58

شکل 3 – معماری عمومی پورتال]سالکی 82[ 59

شکل 4- یک EIP، یک واسط واحد شخصی به همه سیستمها 62

شکل 5- مدل منطقی برای معماری پورتال [GOT 2002] 78

شکل 6-xform ها 83

شکل 7-نمائی از یک کیوسک. 86

شکل 8- هر دو شبکه ATM اختصاصی و عمومی می توانند صدا و تصویر و داده انتقال دهند. 109

شکل9- واسط های ویژه ATM که بین شبکه های عمومی و خصوصی فرق می گذارد. 114

شکل 10- یک شبکه ATM همراه با سوئیچ ها و EndPoint ها 116

شکل11- فرمت سلول ATM.. 118

شکل 12- انواع فرمت Header در ATM.. 119

شکل 13- فرمت Header سلول UNI 120

شکل14- فرمت Header سلول NNI 123

شکل15-ساختار پکت ATM.. 124

شکل16- ساختار پکت در IP4 126

شکل17- ساختار پکت در IP6 126

شکل 18- شناسه های ارتباطی ATM.. 137خرید فایللینک منبع :درگاه های پرداخت الکترونیک

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک - صفحه اصلی https://www.shaparak.ir/‎Cachedارتقای گواهینامه های امنیتی درگاه های پرداخت اینترنتی ... در لیست زیر می توانید بولتن های اقتصادی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک را دریافت ... درگاه پرداخت اینترنتی - بانک ملی ایران www.bmi.ir/Fa/BMIServicesShow.aspx?sid=254‎Cachedدر این سامانه امکان پرداخت هزینه های کالا یا خدمات در بستر اینترنت برای مشتریان با کارتهای شتاب فراهم گردیده و پذیرندگان دارای درگاه می توانند از طریق سایت رسمی ... درگاه پرداخت اینترنتی - :: بانک پاسارگاد :: https://www.bpi.ir/opp‎Cachedقابل توجه فروشگاه ها و سایت های اینترنتی متقاضی استفاده از درگاه پرداخت ... با توسعه روز افزون تجارت الکترونیک، پرداخت الکترونیک به عنوان بستر این تجارت ... درگاه های پرداخت الکترونیک - Parsdata.com www.parsdata.com/articles/electronic-payment-gateway‎Cached17 مارس 2016 ... در گذشته های دور اغلب تجارت ها از طرق مختلفی از جمله کالا به کالا صورت می گرفت که با گذشت زمان،این امر به تعویض کالا با سکه و بعدها با ... دریافت درگاه اینترنتی - پرداخت الکترونیک سامان www.sep.ir/دریافت-درگاه-اینترنتی-‎Cached Similarشرایط مورد نیاز برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی: ... فروش اینترنتی; ارتباط بین زمینه فعالیت سایت و شرح فعالیت های مشخص شده در مجوزهای شغلی. به پرداخت ملت - درگاه اینترنتی www.behpardakht.com/resources/Vpos.html‎Cached... شامل شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضاء و کد اعتبار سنجی (CVV2) نسبت به خرید کالا یا خدمات بصورت الکترونیکی از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام نمایند. به پرداخت ملت www.behpardakht.com/‎Cached Similarبه پرداخت ملت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی از جمله دستگاه کارتخوان، کیوسک، درگاه پرداخت اینترنتی، سامانه پاسخ صوتی، سکه، رمزکارگشا، پایانه بهای ... درگاه پرداخت اینترنتی - آسان پرداخت https://www.persianswitch.com/ipg/‎Cachedپرداخت الکترونیک ... شرکت آسان پرداخت تحت نظارت اداره نظام پرداخت بانک مرکزی و شرکت شاپرک اقدام به راه‌اندازی درگاه پرداخت اختصاصی و ارائه آن به پذیرندگان نموده است. ... ارائه اطلاعات کاملتری از تراکنش نسبت به سایر درگاه‌های اینترنتی بانک صادرات ایران - درگاه پرداخت اینترنتی https://www.bsi.ir/Pages/ElectronicBank/DAMON.aspx‎Cached Similarدرگاه اینترنتی مرکزی واریزی نقدی (دامون) بانک صادرات. ... پرداخت اینترنتی پرداخت الکترونیکی است که از طریق آن دارندگان کلیه کارت‌های بانکی عضو ... و خرید شارژ مستقیم سیم کارت های اعتباری اپراتورهای تلفن همراه(همراه اول، ایرانسل و رایتل) آشنایی با انواع درگاه های اینترنتی – تعاونی پشتیبانان پردازش آسمان my.spsdevnic.net/آشنایی-با-انواع-درگاه-های-اینترنتی/‎Cached Similarبا توسعه روز افزون تجارت الکترونیک، پرداخت الکترونیک به عنوان بستر این تجارت جایگاه ویژه‌ای پیدا نموده است، یکی از این روش های پرداخت اینترنتی از طریق ...
برچسب‌ها: درگاه، پرداخت، الکترونیک